Noten 1 t/m 22/Sweet Caroline en Vriend Milders

[1]

CAROLINE VAN DER PLAS OVER HET SLAVERNIJVERLEDEN/EEN WELL

DONE COMPLIMENT

ASTRID ESSED

17 FEBRUARI 2023

[2]

”Goed, maar ik ben nooit te oud om te leren en de Tijd zal het leren en merk

ik dat, dan zal ik niet aarzelen, haar hier op deze website van katoen te geven.’

CAROLINE VAN DER PLAS OVER HET SLAVERNIJVERLEDEN/EEN WELL

DONE COMPLIMENT

ASTRID ESSED

17 FEBRUARI 2023

[3]

LINKS-PROGRESSIEVE SCHRIJVERS OVER CAROLINE VAN DER PLAS:

[Dit is noot 3, de eveneens genoemde noten 7, 8 en 9 horen bij het

hieronder genoemd Astrid Essed artikel.

Laat je dus niet in de war brengen door de genoemde noten 7, 8 en 9,

dit is ECHT noot 3!]

En opnieuw:

Door mij zeer gewaardeerde activisten/auteurs laten zich verre van vriendelijk

over haar uit [7], tot zelfs van het hebben van een ”fascistische inslag” [8]

Ik citeer Peter Storm:

”Voor wie bijvoorbeeld twijfelt aan de fascistische inslag van Caroline van der Plas en haar BBB, even dit citaat van haar: ‘Het gaat dus inderdaad niet om de natuur. Het gaat om goedkoop landbouwgrond opkopen voor huizen voor die miljoenen mensen die nog in NL gepropt moeten worden”

[9]

NOTEN, BEHORENDE BIJ ASTRID ESSED ARTIKEL

CAROLINE VAN DER PLAS OVER HET SLAVERNIJVERLEDEN/EEN WELL

DONE COMPLIMENT

ASTRID ESSED

17 FEBRUARI 2023

NOOT 7 VAN BOVENSTAAND ARTIKEL

PETER BREEDVELD EN PETER STORM AAN HET WOORD

Kloon van Wilders

Wat hebben we eraan als iedereen Wilders nu stom vindt, als iedereen zelf een familievriendelijke kloon van Wilders is geworden? Een familievriendelijke versie, die racisme bedrijft zonder het n-woord te gebruiken. Als de kwaliteitskranten in plaats van Wilders en Baudet nu Joost Eerdmans en Caroline van der Plas als knuffelfascisten promoten?”

VOOR EEN CORDON SANITAIRE OM WILDERS IS HET EIGENLIJK AL TE LAAT

PETER BREEDVELD [FRONTAAL NAAKT]

23 SEPTEMBER 2022

https://www.frontaalnaakt.nl/archives/voor-een-cordon-sanitaire-om-wilders-is-het-eigenlijk-al-te-laat.html

PETER STORM

TEGEN AGO-KNOKPLOEGEN, TEGEN POLITIE

REPRESSIE-ZELF DE LAMLEGGERS, LAM LEGGEN

PETER STORM

20 JUNI 2022

NOOT 8 VAN ASTRID ESSED ARTIKEL

CAROLINE VAN DER PLAS OVER HET SLAVERNIJVERLEDEN/EEN WELL

DONE COMPLIMENT

ASTRID ESSED

17 FEBRUARI 2023

NOOT 8 MET TEKST UIT ARTIKEL

En opnieuw:

Door mij zeer gewaardeerde activisten/auteurs laten zich verre van vriendelijk

over haar uit [7], tot zelfs van het hebben van een ”fascistische inslag” [8]

LINK NOOT 8

”Voor wie bijvoorbeeld twijfelt aan de fascistische inslag van Caroline van der Plas en haar BBB, even dit citaat van haar: ‘Het gaat dus inderdaad niet om de natuur. Het gaat om goedkoop landbouwgrond opkopen voor huizen voor die miljoenen mensen die nog in NL gepropt moeten worden’.(4)”

TEGEN AGO-KNOKPLOEGEN, TEGEN POLITIE

REPRESSIE-ZELF DE LAMLEGGERS, LAM LEGGEN

PETER STORM

20 JUNI 2022

NOOT 9 ASTRID ESSED ARTIKEL

CAROLINE VAN DER PLAS OVER HET SLAVERNIJVERLEDEN/EEN WELL

DONE COMPLIMENT

ASTRID ESSED

17 FEBRUARI 2023

TEKST ERBIJ

Ik citeer Peter Storm:

”Voor wie bijvoorbeeld twijfelt aan de fascistische inslag van Caroline van der Plas en haar BBB, even dit citaat van haar: ‘Het gaat dus inderdaad niet om de natuur. Het gaat om goedkoop landbouwgrond opkopen voor huizen voor die miljoenen mensen die nog in NL gepropt moeten worden”

[9]

LINK NAAR NOOT 9

”Voor wie bijvoorbeeld twijfelt aan de fascistische inslag van Caroline van der Plas en haar BBB, even dit citaat van haar: ‘Het gaat dus inderdaad niet om de natuur. Het gaat om goedkoop landbouwgrond opkopen voor huizen voor die miljoenen mensen die nog in NL gepropt moeten worden’.(4) ”

TEGEN AGO-KNOKPLOEGEN, TEGEN POLITIE

REPRESSIE-ZELF DE LAMLEGGERS, LAM LEGGEN

PETER STORM

20 JUNI 2022

[4]

PARTIJ VOOR DE DIEREN

https://www.partijvoordedieren.nl/

PARTIJ VOOR DE DIEREN/STANDPUNTEN

ONZE IDEALEN

https://www.partijvoordedieren.nl/standpunten

[5]

BIJ1

[6]

BBB

BOERBURGERBEWEGING

https://boerburgerbeweging.nl/

BOERBURGERBEWEGING/BBB/MISSIE

https://boerburgerbeweging.nl/bbb/missie/

SPEERPUNTEN

https://boerburgerbeweging.nl/#speerpunten

[7]

”LEZERS!

Ik moet bekennen:

Van de problematiek rond de stikstofuitstoot en de boerenprotesten [1] ben ik niet erg goed op de hoogte.

Wel lees ik minder vriendelijke dingen over protesterende boeren en hun problematiek bij door mij doorgaans gewaardeerde auteurs/activisten [2]

Zelf ben ik er nog niet uit, maar wel denk ik, dar de zaak veel genuanceerder ligt

Maar nogmaals:

Omdat ik er nog te weinig vanaf weet, behalve dat het mij natuurlijk wel

aangrijpt als ik lees over zelfdodingen bij boeren, die geen gat meer zien

in hun situatie [3], zal ik verder niet op de Boerenproblematiek [kunnen] ingaan.

Wellicht komt dat later nog in een artikel, als ik mij er verder en beter in

verdiept hebt.”

CAROLINE VAN DER PLAS OVER HET SLAVERNIJVERLEDEN/EEN WELL

DONE COMPLIMENT

ASTRID ESSED

17 FEBRUARI 2023

[8]

”BBB is een initiatief van Caroline van der Plas, Wim Groot Koerkamp en Henk Vermeer en ontstaan vanuit #BoerBurgerTweet; een social media platform met pakweg 20.000 volgers op Facebook en 12.000 volgers op Twitter. Wekelijks geeft een boer(in), tuinder of visser via #BoerBurgerTweet uitleg over hetgeen ze dagelijks doen op hun bedrijf en de passie waarmee ze hun werkzaamheden in de stal, in de kas, op zee of op het land uitvoeren.

Deze uitleg voorziet in een grote behoefte, aangezien de burger steeds verder van de productie van voedsel afstaat. De tijd dat iedere inwoner van Nederland wel een boerenconnectie had ligt ver achter ons. De stedeling heeft niet of nauwelijks contact met het buitengebied, maar vormt zich, veelal door eenzijdige berichtgeving vanuit links georiënteerde media, een negatief beeld van de agrarische sector.”

BOERBURGERBEWEGING/BBB/MISSIE

https://boerburgerbeweging.nl/bbb/missie/

[9]

”Het is hardstikke mooi, dat mensen zich inzetten voor de Oekraieners,

die hiernaartoe komen, maar zeven mensen in huis nemen, compleet

met jonge kinderen is ronduit onverstandig.

Oorlogsvluchtelingen zijn niet zomaar een paar gezellige logeetjes.

Het kabinet moet daarin ook duidelijk zijn naar al die goedwillende

Nederlanders, die zich niet realiseren wat ze zich op de hals

halen.

Mensen krijgen te maken met nieuwkomers uit een andere cultuur, soms

geschaad door oorlogstrauma’s.

Dat heeft een enorme impact op je thuissituatie en op je gezin.

En als mensen na twee weken concluderen, dat ze het allemaal

toch wel een beetje veel vinden, dan zitten Oekraieners met een nieuw

trauma.”

CAROLINE VAN DER PLAS (BBB-BOERBURGERBEWEGING]

OVER OEKRAIENSE ASIELZOEKERS

ASTRID ESSED

BRON

YOUTUBE.COM

CAROLINE VAN DER PLAS OVER TAL VAN PROBLEMEN MET

ASIELZOEKERS OEKRAINE. WORDT ONDER DE TAFEL GEVEEGD

[10]

”Want het is niet allemaal koek en ei.

[2.16]

Zo vertelde een docent van de Middelbare School mij vorige 

week, dat er problemen worden ondervonden bij het onderwijzen

van Oekraiense kinderen.

Kinderen, die moeilijk kunnen meekomen en zelfs een aantal incidenten,

van racisme.

Meisjes met hoofddoekjes, die worden uitgescholden en het gooien met

bananen naar leerlingen met een donkere huidskleur. 

[2.35]

Natuurlijk doen niet alle Oekraiense kinderen dit, maar het gebeurt kennelijk wel.

Is de minister eh ja, ik stel maar even een vraag en ik hoop, dat ik

antwoord krijg, is de minister daarvan op de hoogte? 


YOUTUBE.COM

CAROLINE VAN DER PLAS OVER TAL VAN PROBLEMEN MET

ASIELZOEKERS OEKRAINE. WORDT ONDER DE TAFEL GEVEEGD

ZIE OOK

CAROLINE VAN DER PLAS (BBB-BOERBURGERBEWEGING]

OVER OEKRAIENSE ASIELZOEKERS

ASTRID ESSED

[11]

NOS

WORDEN OEKRAIENSE VLUCHTELINGEN ANDERS BEHANDELD?

8 MAART 2022

https://stories.nos.nl/artikel/2420361-worden-oekraiense-vluchtelingen-anders-behandeld

Wat is er aan de hand?

 • Meer dan 2 miljoen mensen zijn uit Oekraïne gevlucht sinds de Russische invasie en dat worden er 5 miljoen, verwacht de VN.
 • Nederland heeft via Giro555 meer dan 100 miljoen euro ingezameld voor Oekraïense vluchtelingen.
 • Veel mensen vragen zich af waarom Nederland zich zo hard maakt voor Oekraïne, maar niet voor andere vluchtelingen.
 • Een tweet van de VVD zorgde ook voor veel ophef, mensen vonden ‘m discriminerend.
 • Ook wij kregen veel DM’s binnen hierover, in dit artikel beantwoorden we jullie vragen.

Hoe vangt Nederland Oekraïners op?

Hoeveel mensen uit Oekraïne naar Nederland zijn gevlucht, is niet bekend. Een aantal opvangcentra is al vol en er zijn ook initiatieven gestart om Oekraïense vluchtelingen in huis te nemen.

Door een verdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne kunnen Oekraïners vanaf 2017 vrij door Europa reizen, zonder dat ze een visum nodig hebben. Dus ook nu kunnen de mensen zonder extra papieren gewoon naar Nederland reizen.

Iemand uit Oekraïne mag normaal 90 dagen in Nederland verblijven, zonder daar iets speciaals voor te doen. Maar ook als die periode voorbij is, mogen mensen blijven. “Het klopt dat het na 90 dagen verloopt, maar als dat gebeurt, verlengen we het en hoef je niet terug”, zegt staatssecretaris Van der Burg voor Asiel en Migratie. Daarom mogen Oekraïners nu zeker tot een half jaar blijven zonder speciale papieren.

Hoe vangt Nederland andere vluchtelingen op?

Bij een vluchteling uit een land buiten Europa, zoals Afghanistan of Syrië, zit dat anders. Dat zijn geen Europese landen en dus mogen mensen uit die landen niet zomaar Nederland in. Vluchtelingen uit die landen moeten asiel aanvragen. Asiel aanvragen betekent bescherming aanvragen, letterlijk: een toevluchtplaats vragen. Daarom worden mensen die een veilig plaats zoeken om ergens te wonen ook ook asielzoekers genoemd. In Nederland wordt bij mensen die asiel aanvragen gecheckt of ze echt gevaar lopen in het land waar zij vandaan komen en of ze dus niet terug kunnen.

Hoe reageren Nederlanders op andere vluchtelingen?

Er is vaak protest als Nederland andere vluchtelingen opneemt. In het dorp Harskamp bijvoorbeeld, waar afgelopen zomer auto’s in de fik werden gestoken omdat bewoners boos waren dat Afghaanse vluchtelingen kwamen. Historicus en journalist van de Kanttekening Tayfun Balçik merkt het verschil ook op. “Je ziet dat Giro555 106 miljoen euro opgehaald heeft, terwijl in 2013 maar 5 miljoen werd opgehaald voor de Syrische oorlog.”

Waarom worden ze verschillend behandeld?

Niet alleen in het asielbeleid en hoe we geld inzamelen zie je een verschil, maar ook politici maken onderscheid. In deze tweet zegt een VVD-kamerlid dat er ruimte gemaakt moet worden voor “échte” vluchtelingen.

Historicus Lotfi El Hamidi zegt dat het komt doordat Nederland zich makkelijker kan herkennen in Oekraïense slachtoffers en daarom “openhartiger is” voor deze vluchtelingen. Het land ligt in Europa en ligt dus dichtbij. “Al vermoed ik dat ze niet erg op ons lijken, als het erop aankomt”, zegt El Hamidi.

Tayfun Balçik hoort als reden vaak dat het in deze oorlog duidelijker zou zijn dat Oekraïners slachtoffer zijn en wie “the bad guy” in het conflict is. “Maar dat is klinkklare onzin, toen in Syrië, ging het om dezelfde dader.” Volgens hem is het een kwestie van racisme. “Het ligt denk ik aan een breder gedeeld gevoel, dat Oekraïners op ons zouden lijken, blond haar, blauwe ogen – en we daardoor meer compassie kunnen hebben.”

Dat is niet alleen problematisch voor bijvoorbeeld zwarte vluchtelingen, zegt Balçik. “Het is ook een probleem voor wie we zijn als Europa. Als jij zegt ze lijken op ons, wie zijn wij? Er zijn ook moslims in Europa, zwarte mensen in Europa.”

EINDE BERICHT

OEKRAIENSE VLUCHTELINGEN, EUROPA EN

CHRISTENHONDEN/SOLIDARITEIT OF TROUBLE 

IN PARADISE?

ASTRID ESSED

24 JULI 2022

UITPERS.BE

DE MINDER FRAAIE KANT MET DE ”SOLIDARITEIT

MET OEKRAINE”

ASTRID ESSED

25 JULI 2022

OEKRAIENSE VLUCHTELINGEN, EUROPA EN CHRISTENHONDEN, SOLIDARITEIT OF TROUBLE IN PARADISE?

Dit artikel is opgedragen aan vier activisten van de Poolse actieorganisatie Grupa Granica, die een gevangenisstraf van 8 jaar boven het hoofd hangt wegens het vertonen van menselijkheid aan een familie die is gestrand tussen Polen en Belarus, aan vluchtelingen als de Oekraïners die worden genegeerd, gepushbackt en mishandeld. En niet te vergeten aan de Poolse militair Emil Czeczko, die een mogelijke massamoord op vluchtelingen en ook op vluchtelingenwerkers door Poolse grenswachten onthulde … en daarvoor misschien wel met zijn leven heeft betaald.

https://eng.belta.by/society/view/emil-czeczko-up-to-700-people-might-have-been-killed-during-my-10-day-stay-at-border-147674-2022/
https://www.thefirstnews.com/article/polish-soldier-who-defected-to-belarus-found-dead-from-hanging-in-minsk-apartment-28871
https://www.trtworld.com/magazine/a-tale-of-two-borders-poland-s-hunt-for-unwanted-refugees-is-still-on-56184
https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/25/poland-detains-activists-accused-of-smuggling-migrants-over-belarus-border

[Dit is geen volledig verslag der Oekraïense Tragedie, want dat zou ondoenlijk zijn. Het gaat hier slechts om enkele Zaken, die ik zeer opmerkelijk vind. En soms pijnlijk ]

HOOFDSTUK EEN

De oplettende lezer zal gemerkt hebben, dat zijn/haar ‘Wreker van het Onrecht’ opmerkelijk weinig geschreven heeft over Europa’s HOT ITEM: De Oekraïense Tragedie, het Wel en Wee van de Oekraïners sinds Rusland’s agressieoorlog aldaar [1] en alles wat daarmee samenhangt.

Okay, aanvankelijk waren daarover wel wat Astrid Essed publicaties [2], waarin op een aantal zaken de Puntjes op de I werd gezet [3] maar daarna viel het wat stil rond dit Thema.

Niet alleen omdat er wel wat meer in de wereld gebeurt dan Oekraïne, ook al heeft de oorlog van Poetin in Oekraïne grote invloed op delen van [Noord] Afrika vanwege Oekraïne’s rol als belangrijke graanleverancier [4], maar ook, omdat ik de ontwikkelingen wilde afwachten. Er gebeurde en gebeurt dagelijks zoveel op dit gebied! In dit artikel wil ik  focussen op een minder belichte kant van de Oekraïense Tragedie, die uitmondde in een grote Vlucht naar het Westen van Europa, tevens een minder fraaie kant in het kader van die ”Solidariteit met Oekraïne”. Want hoe zit dat daar eigenlijk feitelijk mee. Is het wel zo, of zitten er een aantal nare Addertjes onder het Gras. Daarover gaat dit Longread artikel [maak je borst dus maar nat]. Maar eerst een overzicht en een  belichting van Andere Zaken.

Poetins oorlog

We weten het inmiddels. Op 24 februari 2022 viel het Russische leger, in opdracht van Rusland’s president Poetin, Oekraine binnen. [5] Ik citeer uit de Verklaring van Vladimir Poetin, President Aller Russen: ”I am referring to the eastward expansion of NATO, which is moving its military infrastructure ever closer to the Russian border” EN ”The people’s republics of Donbass have asked Russia for help. In this context I made a decision to carry out a special military operation.” [6]

Lees het gehele Statement, dat bol staat van retoriek, waarop ik verder niet inga, onder noot 7.

Nu moet ik zeggen, wat betreft het opdringen van de NAVO richting Russische grens heeft Poetin, geopolitiek bekeken, natuurlijk wel een punt. [8] Nog los van de wens bij Staten en ook volkeren tot aansluiting bij de EU [9], is dit natuurlijk ook Westerse/NAVO machtspolitiek geweest om te profiteren van de verzwakking van Rusland na het uiteenvallen van de

Sovjet-Unie. Daarin heeft Poetin gelijk, maar dat rechtvaardigt uiteraard NIET het binnenvallen van Oekraine, een Soevereine Staat.

GOED!
Of liever gezegd

SLECHT!

Wat er daarna gebeurde was te voorspellen: [Even in het kort] De EU stelde sancties in tegen Rusland [een proces dat nog doorgaat op het moment van schrijven van dit artikel] [10], er kwamen Europese en Amerikaanse wapenzendingen voor het zich [dat moet gezegd] dapper

verzettende Oekraiense leger, al zitten daarin, dat moet gezegd, nogal wat extreem-rechtse elementen. [11] Maar hoe verontrustend ook, dat maakt de strijd tegen het Russische imperialisme [niet minder gevaarlijk dan het Westerse imperialisme] er op zich niet minder heroïsch om.

Verder nu bijna klassiek de toespraken van de zo langzamerhand tot popster verheven Oekraïense president Zelensky [12] [die van geen wijken wil weten, dat moet gezegd]. Overigens, en dat moet hier nadrukkelijk gezegd, begonnen die wapenleveranties al VOOR de Russische aanval

op Oekraïne [13], wat een zeker Licht werpt op de Westerse Mogendheden.

De hele wereld tegen Rusland? Nonsens!

Naast die wapenleveranties aan dapper Oekraïne, dan ook nog twee VN Resoluties, een van de Algemene Vergadering en een VN-Veiligheidsraadsresolutie, ter veroordeling van de Russische invasie in Oekraïne. Die VN-Veiligheidsraadsresolutie werd, uiteraard, getroffen door een Veto van Rusland [14], de Algemene Vergaderingsresolutie werd wel aangenomen [15], al was het wereldwijd geen onverdeeld succes: want naast de vier [dictatoriale] landen, die Rusland bleven

steunen [Belarus oftewel Wit-Rusland, Syrië, Noord-Korea en Eritrea], waren er maar liefst 35 onthoudingen! [16] En dat waren niet de minste landen. Er waren belangrijke landen en grootmachten bij, zoals Ruslands Bondgenoot en Frenemy [in de zin van concurrent] [17] Wereldmacht China, Opkomende Economie India, Oude Bondgenoot [dus niet verwonderlijk] Cuba, maar ook Afrikaanse landen als Tanzania, Zimbabwe en Congo[18]. Wel opvallend is dat Myanmar, ook een min of meer Bondgenoot of Medestander van Poetin [19] een onverwachte move maakte en stemde voor de Rusland veroordelingsresolutie [20]

Natuurlijk, de diverse onthoudingslanden hebben alle zo hun eigen redenen, maar het EU/VS narratief, dat ”de hele wereld tegen Rusland is”, is dus een Sprookje [21]

HOOFDSTUK TWEE

DE VLUCHTELINGEN

WAT GEBEURT ER MET DE VLUCHTELINGEN?

A BLOND HAAR EN BLAUWE OGEN

Nu over de vluchtelingen, iets dat mij na aan het hart ligt. Besproken is de nare kant van de Politiek, de Invasie, het oplopende aantal oorlogsslachtoffers, de oorlogsmisdaden aan Russische, maar ook [mogelijke] aan Oekraïense kant [22], welk laatste maar weer bevestigt het Oud Afrikaanse Spreekwoord ”Als Olifanten vechten, wordt het Gras vertrapt”. [23]

Met andere woorden: De gewone mensen zijn door die oorlog en machtsspelletjes Kop van Jut, Kind van de Rekening.

Nu dus die Vluchtelingen:

Tragisch en actueel wat betreft de Oekraïners. Van hen zijn meer dan 6 miljoen mensen gevlucht

sinds de Russische invasie in de Oekraine [volgens informatie Europa Nu dd 12 mei 2022]. [24]

Meer dan twee miljoen Oekraiense vluchtelingen zijn in Polen, in Nederland waren er, geteld op 24 mei anno Domini 2022 [volgens het Dagblad van het Noorden], 64.000. [25] Dat is best een groot aantal, 6 miljoen vluchtelingen op een bevolking van ruim 44 miljoen mensen. [26]

Opvallend was het warme onthaal, dat ze door heel Europa kregen. [27] De Landelijke Actie Oekraïne leverde maar liefst 106 miljoen euro op [28] en Gastgezinnen stonden wijd en zijd klaar, ruim 25 000! [29] Dat is fijn. Ik gun iedere vluchteling een warm welkom: maar zoals bij elk Sprookje, had het Geheel ook een Schaduwzijde, namelijk een van de REDENEN, van

die plotselinge gastvrijheid jegens vluchtelingen, die weleens anders is geweest. [30]

Namelijk: Mensen, die op ons lijken, met [ook] Blond Haar en Blauwe Ogen. Zoals een journalist het verwoordde: ”“It’s very emotional for me because I see European people with blue eyes and blonde hair being killed.” [31]

Dat deugt niet.

En zeker niet als het van een journalist komt, een gildelid van de Pers, die zo’n grote invloed heeft op de Publieke Opinie [lees wat Malcolm X opmerkte over de pers….]. [32]

Maar…..er is ook een andere kant, want ik wil fair zijn tot op het bot.

Deze journalist is natuurlijk een kwaadwillige, want waarom speciaal die opwinding over ”Europeanen met blond haar en blauwe ogen” [33]

Aan de andere kant is het universeel [en dat hoeft helemaal geen racisme te zijn], dat mensen zich eerder identificeren met mensen, die op hen lijken. Dat is niet alleen in Europa zo, dat is ook zo in de rest van de wereld: Afrikaanse landen zetten graag hun grenzen open voor Afrikaanse vluchtelingen en leven erg mee [34], hoewel ze gastvrijer tegen buitenstaanders zijn dan Europa [35], en zo gaat het, wat herkenbaarheid en identificatie betreft, ook in andere delen in de wereld.

Op zich geen probleem, zolang die ”identificatie” maar niet ontaardt in de uitsluiting van andere mensen. DAN wordt het racisme en xenofobie, die – en dat is ook helaas een waarheid – lang niet alleen in Europa voorkomt, zowel wat regeringsbeleid betreft als de houding van de bevolking.

Niet alleen in Europa dus”. Want hoewel ik sprak over de vaak grotere verdraagzaamheid van Afrikaanse landen [36], is er ook een schaduwzijde.

Zo waren er enkele jaren geleden [ik noem 2008 en 2017] in Zuid-Afrika zware

xenofobische rellen tegen Afrikanen uit andere landen [37] en laten we ook de etnische zuiveringen van de Oegandese dictator Idi Amin jegens de toenmalige Indiase gemeenschap

in Oeganda niet vergeten. [38] Ik noem dit bewust om te benadrukken, dat xenofobie

een wereldwijd probleem is en niet alleen in het Westen voorkomt.

B ”ETNISCHE OEKRAIENERS” EN DE ANDEREN

Om terug te keren tot die vluchtelingen. Xenofobisch onderscheid werd gemaakt door burgers,

regeringen, de EU. Waar ”etnische” Oekraïners van overal van harte welkom werden geheten [39], was dat met anderen, die ook in Oekraïne woonden, Afrikanen, Aziaten, meest studenten, maar ook ”gewone” migranten, veel minder vanzelfsprekend. Het begon vaak al in ‘vlucht’-treinen richting Polen, waar zij discriminatie en vaak geweld ondervonden en bij de grens, waar er Poolse grenswachten waren, die hen weigerden door te laten. [40] Ook werd er gerapporteerd over Poolse hulpverleners, die weigerden Afrikaanse vluchtelingen uit Oekraïne te helpen. [41]

Gelukkig waren er ook positieve Verhalen over Oekraïners, die Afrikaanse vluchtelingen te hulp schoten bij geweld. [42] Nu waren al decennialang Poolse [en andere Oost-Europese

burgers] burgers opgestookt door media en politiek met de gebruikelijke negatieve anti-migratieretoriek [43], beïnvloed door het vaak herhaalde narratief, dat er miljoenen Afrikanen richting Europa komen.[44] Wat in de praktijk bepaald niet klopt. [45]

Ook daarom is het wel interessant om te benoemen, hoeveel Afrikaanse en andere migranten/studenten/vluchtelingen van kleur in Oekraïne woonachtig zijn [waren, door de oorlog

is zoals bekend een aantal gevlucht, ook al kon lang niet iedereen weg, zoals bekend [46]

Volgens gegevens van de Oekraïense regering  waren er in 2019 80.470 buitenlandse studenten in

Oekraïne [noot One World] waarvan 20 procent uit Afrika, voornamelijk uit Nigeria, Ghana, Marokko en Egypte. [47] En dat zijn er dus bepaald geen ”miljoenen”.

Overigens heeft de Oekraïense regering het racistische geweld tegen Afrikanen en andere studenten/migranten van kleur officieel veroordeeld: ‘’Afrikanen die op zoek zijn naar evacuatie zijn onze vrienden en moeten gelijke kansen krijgen om veilig terug te keren naar hun thuisland”, aldus de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba. [48]

Maar er was natuurlijk niet alleen racisme en xenofobie aan de Pools-Oekraïense grens of in Polen zelf: Ook in Nederland bleek dat bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen: Zo wilde de eigenaar van een Opvangboot voor Oekraïners ”alleen kinderen, vrouwen en etnische Oekraïners. [49] En uiteraard heeft de Gemeente Amsterdam daarop de samenwerking met hem opgezegd. [50]

Ondergetekende heeft de betrokken Boosdoener nog een  Brief op Poten geschreven [51]

C NIET TE VERGETEN: VLUCHTELINGEN, DIE VASTZITTEN TUSSEN POLEN EN BELARUS [WIT-RUSLAND]

“Ik ken een echtpaar dat in de zone woont”, zegt Karolina. “De man is een verklikker. Hij gaat dagelijks het bos in en belt de politie als hij iemand vindt. Intussen belde zijn vrouw mij, omdat ze heimelijk een berg sokken had gebreid voor de vluchtelingen.” [52]

De groep vluchtelingen, die bij alle commotie rond de xenofobie tegenover Afrikaanse en Aziatische studenten en/of migranten, die Oekraïne proberen te verlaten, een beetje wordt ondergesneeuwd, zijn de vooral uit het Midden-Oosten afkomstige vluchtelingen, die al sinds vorig jaar 2021 [pak em beet, september, oktober] vastzitten in een niemandsland tussen Polen en Belarus [Wit-Rusland], naar Belarus ”gelokt” door dictator Loekasjenko met een valse

voorspiegeling van zaken, dat ze zo snel via Polen de EU binnen zouden kunnen komen. [53]

Dat gebeurde niet, want ze werden bij de grens tegengehouden door Poolse grenswachten, waarna een naar machtsspelletje ontstond tussen Polen/EU enerzijds en Belarus anderszijds. [54]

Ondertussen werd het winter, hulp voor de vluchtelingen kwam er niet of te weinig, hoewel het Rode Kruis, maar ook Poolse vrijwilligers hun best deden [55], vluchtelingen overleden door kou, werden mishandeld, soms neergeschoten [56], een schande voor de ”Europese Waarden”. [57]

Het opvallendste was wel de giftige EU-retoriek, die, in plaats van Polen te wijzen op het Vluchtelingenverdrag [58] en recht op asiel, Polen stijfde in deze tegen het Internationaal Recht ingaande houding, waarbij ook nog sprake was van de illegale ”pushbacks” [59], door het recht van Polen, haar grenzen te verdedigen, bekrachtigde, alsof het hier een Buitenlandse Vijand betrof! [60]

Wat stond en staat dat in schril contrast met de Ontvangst, die nu de Oekraïense vluchtelingen krijgen [61], die worden ontvangen op een manier zoals het met iedere vluchteling zou moeten gaan! Tegen de komst van de vluchtelingen, die daar in Niemandsland vastzaten [en waarschijnlijk nog zitten], wordt er een Muur gebouwd [62], Oekraïners krijgen nog net

geen Rode Loper uitgespreid. Daarom heb ik mij hard gemaakt voor deze groep geneneerden, middels brieven en artikelen. [63] Iemand moet het doen

Maar daarnaast: Lof voor de Poolse vrijwilligers, individuele Poolse burgers, initiatieven, die deze mensen hielpen. [64] EN….speciaal Hulde aan vier activisten van de actiegroep

Grupa Grania, die [ik lees een artikel van april 2022] eind maart 2022 zijn gearresteerd wegens mensenhandel, terwijl hun enige ”misdaad” was het verlenen van humanitaire hulp aan een Familie, die gestrand was tussen Polen en Belarus! [65] Hen hangt 8 jaar gevangenisstraf boven het hoofd. [66] Ik weet niet, hoe het met hen is afgelopen, maar vergeten doe ik hen niet!

Al Deze mensen maken de wereld wat lichter!

HOOFDSTUK DRIE

NEDERLAND EN DE SOLIDARITEIT MET DE OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN

SOLIDARITEIT JEGENS DE ENE EN DISCRIMINATIE JEGENS DE ANDERE?

DE ENE VLUCHTELING IS DE ANDERE NIET…..

Uitgebreid heb ik de revu laten passeren [zie bovenstaande] over de ongelijke behandeling/ontvangst tussen voor de Poetin-agressie vluchtende Oekraïense vluchtelingen enerzijds en Afrikaanse/Aziatische al dan niet studenten, die in Oekraïne woonachtig waren [zijn, als ze bij de grens met succes werden tegengehouden] anderszijds Ook -wat mij na aan het hart ligt, omdat er steeds minder aandacht voor is- over de ongelijke behandeling tussen Oekraïense vluchtelingen en de vluchtelingen [merendeels uit het Midden-Oosten afkomstig], die nog steeds vastzitten tussen Belarus [Wit-Rusland] en Polen en slachtoffer werden van een cynisch machtsspel.

Maar er is meer dan het racisme van Poolse autoriteiten/grenswachten/burgers etc. Er is ook nog zoiets als het minder openlijke, maar wel degelijk discriminatoir EU-Beleid. En dat, beste lezers, is gevaarlijker dan het racistisch gestunt aan de grens van een aantal [niet allemaal, laat

dat ook gezegd zijn] [67] Poolse grenswachten, omdat een door de EU uitgestippeld beleid, dat zogenaamd voor ”Westerse Waarden” [68] staat, een directe invloed heeft op de publieke opinie, omdat zo discriminatie, het maken van onderscheid tussen groepen vluchtelingen, wordt

genormaliseerd.

En waarde lezers, het EU beleid IS discriminatoir: Waarom? Begin maart besloot de EU [Europese Unie dus] om mensen, die Oekraïne ontvluchten, tijdelijke bescherming te verlenen

op basis van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. [69] Deze Richtlijn Tijdelijke Bescherming is bedoeld voor [ik citeer Verblijfblog] ”een situatie van massale toestroom van ontheemden uit derde landen, die niet naar hun land van oorsprong kunnen terugkeren”. [70]

Nogal wiedes, zal de oplettende lezer opmerken, ze zijn net gevlucht, natuurlijk kunnen ze niet terug.

Hoe dan ook, die Richtlijn Tijdelijke Bescherming, in het leven geroepen na de burgeroorlogen in het voormalige Joegoslavie [in 2001 tot stand gekomen] [71]  houdt onder andere in, dat vluchtelingen een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen [ze hoeven dus geen asiel aan te vragen], dat ze mogen werken, onderwijs genieten, recht hebben op sociale voorzieningen en op gezinshereniging. [72]

Dat klinkt allemaal mooi en waar en blij, dat dit is toegepast op de Oekraïners, maar waarom dan niet op de massale stroom van Syrische vluchtelingen uit 2015-16, die toch ook onder deze categorie vielen? Dat vind ik discriminatoir en het niet toepassen van die Tijdelijke Richtlijn op de Syrische ontheemden viel auteurs van Verblijfblog ook op. [73]

Ook is het opvallend, met hoeveel gemak de Overheid de opvang van duizenden Oekraïners in korte tijd kon regelen en zelfs de Koning bood een logeer/woonplaats aan. [74] En dat vind ik mooi voor die Oekraïners uiteraard, maar dat de bereidheid van Gemeenten om vluchtelingen [vaak statushouders, nog steeds wachtend op een huis, maar ook ”gewone” asielzoekers] uit Ter Apel een opvang te verlenen, zo mager was [is] [75], dat er nu een ”dwangwet” in voorbereiding is om Gemeenten te verplichten, vluchtelingen op te nemen als het in Ter Apel uit de klauwen loopt. [76]

Ook heeft Vluchtelingenwerk gedreigd, naar de rechter te stappen, als de Overheid niet voor 1 augustus de vluchtelingen-Ter Apelcrisis heeft opgelost. [77] Wordt er dus met twee maten gemeten, ja of nee?

NEDERLAND EN DE SOLIDARITEIT MET DE OEKRAIENERS

BARSTJES IN DIE SOLIDARITEIT

TROUBLE IN PARADISE?

Opvang in gezinnen

Onderwijs

Nou is meeleven met vluchtelingen, die moeten vluchten voor oorlog, Een Ding. Als die ”dichterbij” komen en ”gewone” mensen worden, weer een ander Ding. Activiste en schrijfster Joke Kaviaar merkte daarover op [naar aanleiding van de massale komst van Syrische vluchtelingen naar Europa/Nederland]. Zijn naam was Aylan Kurdi [78, noot Astrid Essed]

Heeft zijn dood iets veranderd? En zo ja, ten goede of ten kwade? Wat gebeurt er, als alle emotie weg is, als al die vluchtelingen in een opvangcentrum bij mensen in de buurt komen en gewone mensen blijken te zijn, sommige aardig, andere niet? Hoe snel is het medelijden dan vertrokken en heeft weer plaatsgemaakt voor wantrouwen?

[Einde citaat Joke Kaviaar] [79]

Nu viel-in dit geval- dat wantrouwen nog wel mee, voor zover ik dat kon constateren. Maar wat WEL een soms pijnlijke confrontatie was, dat na de aanvankelijke hype van de duizenden, die zich opgaven voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen [80] al gauw de domper kwam, omdat dit in een niet onaanzienlijk aantal gevallen bar bleek tegen te vallen. [81] Nou nog los van het feit, of ze al dan niet ”aardig” waren, die Oekraïense vluchtelingen, werd het al gauw duidelijk, dat velen zich in de emotie van het moment hadden opgegeven.

Mooi misschien, maar niet verstandig, want bij de opvang van zeker oorlogsvluchtelingen komt heel wat kijken. Vaak zijn de mensen, logischerwijs, getraumatiseerd, hier vormde natuurlijk ook de taal een barrière en het is verstandig je te realiseren, wat de opvang van vluchtelingen werkelijk betekent. [82]

Dat is dus de eerste Trouble in Paradise. Een tweede is nog griezeliger, de zorgen over seksuele uitbuiting van de toch al zo kwetsbare Oekraïense vluchtelingen. [83] Ronduit kwaadaardig, evenals de economische uitbuiting [door werkgevers] [84], waarop ik nog terug kom. Maar weer herhaal ik ten overvloede: Wat een verschil in opvangbereidheid van individuen en positieve berichtgeving over Oekraïense vluchtelingen, in tegenstelling tot andere groepen. [85]

Dan zijn er natuurlijk de hobbels/aanpassingsproblemen van Oekraiense leerlingen in het Nederlandse Onderwijs. Want hoewel scholen de leerlingen en masse met open armen lijken te ontvangen [86], haalt dat niet de angel uit de problemen. De kinderen komen uit een oorlogsgebied, hebben daar familie moeten achterlaten, vaak vaders, die in het leger tegen de Russische bezetter moeten vechten [87], hebben de nodige ellende gezien/meegemaakt, wat traumatisch kan zijn[worden].

Dan is er de taalbarrière, een andere cultuur, noem maar op. Problemen, die ook wel gezien worden door medewerkers van LOWAN, een organisatie, die scholen ondersteunt bij het geven aan onderwijs aan nieuwkomers, onder wie vluchtelingen. [88]

NEDERLAND EN DE SOLIDARITEIT MET DE OEKRAIENERS

OEKARIENSE LEERLINGEN CONTACT MET MEDELEERLINGEN

WEER STEEKT RACISME ZIJN LELIJKE KOP OP

Over racisme aan de Grens met Polen/Oekraïne tegen Afrikaanse studenten en studenten van kleur [uit India etc], wat zich ook uitstrekte tot onaangename ervaringen in bijvoorbeeld Polen, heb ik genoeg geschreven. Lees Hoofdstuk twee nog maar eens terug.

Maar dan nu wederwaardigheden in Nederland en met dank aan Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid en voorvrouw van BBB [BoerBurgerBeweging], die dit in de Tweede Kamer aan de orde stelde. Ik citeer haar: ”Zo vertelde een docent van de Middelbare School mij [opmerking Astrid Essed: ”mij” is Caroline van der Plas] vorige week, dat er problemen worden ondervonden bij het onderwijzen van Oekraïense kinderen. Kinderen, die moeilijk kunnen meekomen en zelfs een aantal incidenten, van racisme. Meisjes met hoofddoekjes, die worden uitgescholden en het gooien met bananen naar leerlingen met een donkere huidskleur. ” [89]

Nu weet ik ook wel: Dat geldt niet voor alle Oekraiense kinderen, zoals Caroline van der Plas ook terecht opmerkte [90] en zoals de Marokkaans-Nederlandse rapper reeds opmerkte: ”Met elke Boot komen er wel een paar ratten mee”. [91]

Maar dit is meer: Want in Oost-Europa is extreem-rechts een ernstig Probleem [92] en het is ronduit gevaarlijk, als dit hierheen wordt geïmporteerd en wordt toegevoegd aan de in Nederland helaas hand over hand toenemende invloed van extreem-rechts. [93]

NEDERLAND EN DE SOLIDARITEIT MET DE OEKRAIENERS

TROUBLE IN PARADISE? UITBUITING CHRISTENHONDEN HYPOCRISIE

En nu kom ik dan [eindelijk] toe aan de titel van dit artikel EN de reden, waarom ik die titel gekozen heb Want hoe zit het, bij alle echte/vermeende ”massale solidariteit met de Oekraïense vluchtelingen” [zie vooral de vluchtelingenhype in Hoofdstuk Twee] nu met de werkelijke, economische drijfveren? [diegenen met oprechte bedoelingen, van wie de meesten, niet te na gesproken uiteraard]. Reeds noemde ik de seksuele uitbuiting van toch al kwetsbare Oekraïense vluchtelingen. [94] Bah en ronduit misdadig.

Maar….er zitten nog meer Adders onder het Gras! Want al dat gejuich rond ”mensen, die op ons lijken” al dan niet vergezeld van de ”blond haar en blauwe ogen” kwalificaties [zie wederom Hoofdstuk Twee], al dan niet aangevuld met ”mensen, die ook van christelijken Huize zijn” [Let daarop, dames en heren], had ook – en dat had ik kunnen weten –  naast de ideologische retoriek, een hardere, economische kant.

Dat werd al duidelijk door het gretige welkom, waarmee Westlandse tuinders Oekraïense vluchtelingen, die immers door de Tijdelijke Richtlijn Bescherming mogen werken [95], werden ontvangen, hetzij uitgenodigd, om in de kassen te komen werken. [96] EN… al gauw verschenen er lovende berichten, een uit het fundamentalistisch christelijke Dagblad, het Reformatorisch Dagblad [97], maar ook uit andere nieuwsmedia, over dankbare Oekraïners, die zo blij en dankbaar waren, dat ze mochten werken. [98] Nu begrijp ik dat ook wel van de kant van de Oekraïners: het leidt je af van de oorlog, de Ellende in je eigen land, de onzekerheid over het lot van je man, je ouders, andere familieleden.

Opvallend is echter WEL, dat veel Oekraïeners werkzaam zijn in horeca en land en tuinbouw. [99] En vooral in die laatste sector[met name in het Westland] is er nogal eens sprake van uitbuiting van arbeidsmigranten, vaak afkomstig uit Polen en anderen uit Midden en Oost-Europa. [100] AND GUESS WHAT? Ook bij een aantal Oekraïners ging het mis! Want de ”massale solidariteit” met ”mede-Europeanen” de Oekraïners weerhield niet, dat ook zij Kop van Jut werden.

WURG EN CHANTAGECONTRACTEN:

Aan het Licht kwam, dat Oekraïense [maar ook Poolse] werknemers werden onderworpen aan een uiterst vuile praktijk: de zogenaamde ”Wurgcontracten”. [101] Oekraïense vluchtelingen, maar ook Polen die in de Westlandse kassen aan de slag willen, komen daar veelal terecht via bemiddelaars, zoals het Poolse uitzendbureau Janpol. Een van de opvallendste clausules in het in kreupel Nederlands opgestelde contract is dat overtreding van de regels “kan leiden tot deportatie naar Oekraïne en een verbod op toegang tot EU-landen”. Met andere woorden: Oekraïners die fouten maken, worden teruggestuurd naar de oorlog. [102]

Kan het walgelijker? Vakbond CNV, die de noodklok luidde, is in het bezit van een geanonimiseerd contract, waar wordt vermeld een brutoloon van 10,48 euro per uur, het minimumloon. Aan het begin van elke maand moeten er 50 euro ‘administratiekosten’ worden afgedragen. De werknemer moet voor eigen verblijf en vervoer betalen, evenals voor werkkleding en schoenen (“als het moet”). [103]

En waar vinden dergelijke Vuile Praktijken dus plaats? Juist! In het Westland, met zijn o zo christelijke achtergrond…[104]

EPILOOG

CHRISTENHONDEN

Ik heb u meegenomen op een Reis door de Oekraïense Tragedie. De Russische aanval op de soevereiniteit van de Oekraïne, de onverzettelijkheid van het Oekraiense verzet [105] Russische [en ook Oekraïense] oorlogsmisdaden [106], het belang van Oekraïne als graanschuur, waardoor nog veel meer mensen werden getroffen en nog worden, door die oorlog. [107]

En natuurlijk: de Oekraïense vluchtelingenstroom en de massale solidariteit van West en Oost-Europa [108] waarbij ook helaas de schrijnende discriminatie tegen in Oekraïne [tot dusver] wonende Afrikaanse en Aziatische vluchtelingen [109] en dan niet te vergeten de EU-discriminatie, die opviel: Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor Oekraïense vluchtelingen, maar destijds niet voor Syriers. [110]

De EU, die de Oekraiense vluchtelingen verdedigt [en terecht], maar de uit het Midden-Oosten afkomstige vluchtelingen, die vastzitten tussen Polen en Belarus, laat stikken. [111]

GOED

Maar niet voor niets heb ik in mijn titel de term ”Christenhonden” genoemd! Waarom? [Wie goed heeft opgelet, heeft dat al begrepen] Omdat met de mond solidariteit, vaak vanuit ”christelijke” hoek” werd beleden met Oekraïense vluchtelingen, maar kijk eens wat er in de praktijk in het zogenaamde ‘christelijke” Westland gebeurde? Uitbuiting van Oekraïense werknemers, die hun rechten niet kenden. Zie direct daarboven

Ik vraag mij af, of al die zondagse Kerkgangers onder hen, die zich schuldig maken aan die uitbuiting, zich [meestal zijn die lui erg Bijbelvast] deze Passage uit het Nieuwe Testament nog herinneren. Het staat in Mattheus 25: 35-45 en ik citeer de twee laatste gedeelten, 44 en 45.

Die laatste zinnen dus: ”Dan zullen ook dezen Hem antwoorden, zeggende: Heere wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben wij u niet gediend? ”Dan zal hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar Ik zeg u: Voor zoveel u dit aan deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan.” [112]]

Hiermee sluit ik af. Van alle nare en pijnlijke aspecten uit deze Tragedie, is dit misschien nog het Pijnlijkste.

ASTRID ESSED

NOTEN

NOTEN 1 T/M 112:

[12]

”Onlangs vertelde Caroline van der Plas (BBB) tijdens het debat over het slavernijverleden in de Tweede Kamer openhartig dat zij oorspronkelijk niets zag in excuses voor het slavernijverleden, dat in haar beleving zo lang geleden plaatsvond. En dat zij begrijpt dat veel Nederlanders er precies zo over denken. Maar dat zij was geraakt door het betoog van Tweede Kamerlid Sylvana Simons (Bij1), die een tijd geleden in de Kamer had verteld dat de oma van haar moeder nog behoorde tot de tot slaaf gemaakten. Het had haar doen inzien dat het slavernijverleden dichterbij was dan zij oorspronkelijk dacht. En daarom steunde zij de excuses nu.”

VOLKSKRANT

OPINIE: HOE SIMONS, RUTTE EN VAN DER PLAS

IN DE KAMER EEN ANDERE -MOOIERE-DEBATCULTUUR LIETEN ZIEN

2 FEBRUARI 2023

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-hoe-simons-rutte-en-van-der-plas-in-de-kamer-een-andere-mooiere-debatcultuur-lieten-zien~b06ee981/

In de Tweede Kamer staan de partijen steeds meer geharnast tegenover elkaar. Toch lieten Sylvana Simons, Mark Rutte en Caroline van der Plas in het debat over slavernij-excuses zien dat het ook anders kan, betoogt debatexpert Roderik van Grieken.

Het is niet moeilijk om kritisch te zijn over veel debatten in de Tweede Kamer van de afgelopen jaren. Steeds vaker staan partijen geharnast tegenover elkaar waarbij het erop lijkt dat partijen vooral bezig zijn ten koste van elkaar de eigen achterban te bedienen. De tijd dat een motie van wantrouwen groot nieuws was, is al lang vervlogen.

Steeds vaker draaien debatten om wie de geloofwaardigheid van een bewindspersoon of een woordvoerder van een andere partij het beste kan beschadigen. Reden genoeg om aandacht te geven aan momenten waarop ons parlement wel zijn mooiste kant laat zien. Met in dit geval Sylvana Simons, Mark Rutte en Caroline van der Plas in de hoofdrol.

Onlangs vertelde Caroline van der Plas (BBB) tijdens het debat over het slavernijverleden in de Tweede Kamer openhartig dat zij oorspronkelijk niets zag in excuses voor het slavernijverleden, dat in haar beleving zo lang geleden plaatsvond. En dat zij begrijpt dat veel Nederlanders er precies zo over denken. Maar dat zij was geraakt door het betoog van Tweede Kamerlid Sylvana Simons (Bij1), die een tijd geleden in de Kamer had verteld dat de oma van haar moeder nog behoorde tot de tot slaaf gemaakten. Het had haar doen inzien dat het slavernijverleden dichterbij was dan zij oorspronkelijk dacht. En daarom steunde zij de excuses nu.

Persoonlijke worsteling

Het moment waaraan zij refereerde was een interruptiedebat tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van 2021. Naar aanleiding van een vraag van Rob Jetten (D66) antwoordde Mark Rutte, destijds demissionair minister-president, dat hij persoonlijk worstelde met het maken van excuses om min of meer dezelfde reden als Caroline van der Plas: het was zo lang geleden.

Dat maakte het voor hem persoonlijk moeilijk betekenisvol excuses te maken. Het was op dat moment dat Sylvana Simons het punt over haar familie maakte. Rutte viel even stil en antwoordde kort met ‘stof tot nadenken’. In latere interviews over dit onderwerp bekende hij dat dit moment in het parlement ook voor hem een kantelpunt was geweest in zijn denken over het slavernijverleden.

Er zijn verschillende redenen die deze casus zo’n mooi voorbeeld maken. Op de eerste plaats omdat het laat zien dat een eenmansfractie het verschil kan maken. Ja, door twintig fracties hebben wij ellenlange debatten in de Kamer die lang niet altijd veel toevoegen. Maar zie hier de andere kant van de medaille.

Beschimpt en bedreigd

Sylvana Simons is vaak beschimpt en zelfs bedreigd om het punt dat zij namens haar achterban voor het voetlicht wil brengen. Ze heeft doorgezet, is in de Tweede Kamer gekomen, en vraagt continu bevlogen aandacht voor de voor haar achterban belangrijke punten. En hier heeft zij doel getroffen. Vooral ook door haar eigen achtergrond. Een echte volksvertegenwoordiger.

Ook de openlijke kwetsbaarheid die Mark Rutte zowel in de Tweede Kamer liet zien, als tijdens zijn speech op 19 december 2022, waarin hij de excuses namens de Nederlandse regering maakte, spreekt aan. In plaats van het zo stevig mogelijk neerzetten van je (politieke) standpunt, juist het expliciet benoemen en analyseren van het dilemma waarmee je worstelt. Gebeurde dat maar vaker in de Tweede Kamer.

Eigenlijk bestaan in de politiek maar weinig beslissingen die voor honderd procent goed zijn. Iedere keuze heeft ook een nadeel, en elk standpunt heeft ook een keerzijde. Toch worden die maar zelden benoemd. Het zou in deze ingewikkelde tijden zoveel beter zijn wanneer politici hun worstelingen zouden delen in plaats van hun standpunt te overschreeuwen. En uitdragen dat er geen makkelijke keuzen voorliggen.

Achterban van Van der Plas

Tot slot verdient ook de rol van Van der Plas een compliment. Het is goed denkbaar dat een deel van haar achterban behoort tot de criticasters van de excuses. De veilige weg voor haar was geweest dat geluid te vertegenwoordigen. Maar dat deed ze niet. Ze koos ervoor om, op basis van de argumenten die in het parlement waren gewisseld, haar standpunt aan te passen. En om uit te leggen waarom haar mening was veranderd. En zo hoort het ook: een debat heeft vooral zin wanneer partijen bereid zijn hun mening eventueel te herzien.

Het gaat hier niet om de uitkomst van het debat: de excuses. Het gaat om het debat zelf. Hier hebben drie politici laten zien wat drie basisvoorwaarden zijn voor een goed parlementair debat. De één kwam op en stond symbool voor het standpunt van een minderheid, de andere twee luisterden met oprechte interesse en verwoordden hun twijfels en bedenkingen. Uiteindelijk raakten zij overtuigd en waren bereid om hun standpunt aan te passen.

Waarom? Omdat zij dachten daarmee het goede te toen. Ongeacht de electorale risico’s. Veel mooier kan een debat niet verlopen.

[13]

YOUTUBE.COM

VAN DER PLAS (BBB): ”SLAVERNIJ-EXCUSES ZIJN VOOR

DE BUHNE ALS GEZWEGEN WORDT OVER MODERNE SLAVERNIJ”

[Caroline van der Plas, BBB]

”Dank u wel.

Allereerst dank aan de collega Kamerleden voor de eh coulance dat is

heel fijn zeker voor kleine partijen, maar ik denk, dat het ook een heel goeie

uitstraling is naar buiten toe, dat we hier niet alleen maar aan het vechten zijn,

maar dat we mekaar ook dingen gunnen.

Eh, dat gezegd hebbende wil ik beginnen.

Met wat ik te zeggen heb.

[0.23]

Eh, voorzitter en inwoners van Nederland.

Eh, zelf ben ik bezig met het uitzoeken eh waar mijn voorouders allemaal

vandaan komen en eh daar heb je allemaal hele mooie, hele mooie sites voor en eh, het is heel leuk om te zien, dat ik al

is heel leuk om te zien, dat ik al echt tot in 1700 kan kijken en dat ik eh, nou ja

kan zien waar ze woonden, wat ze deden en eh, [0.48] mevrouw Simons raakte mij een paar maanden geleden heel erg in een debat, ik had er nooit bij

stilgestaan, en ze zei, ja, eh, ik kan eigenlijk alleen maar tot mijn overgrootmoeder gaan en voor de rest, ja, weet ik het niet. 

[1.00]

En dat was voor mij wel een beetje een eye opener.

Want ik zal je eerlijk zeggen, ik was echt wel met, ook wel echt

wel met gestrekt been over excuses, is dat allemaal nodig en wat een onzin

allemaal, maar dat heeft mij wel eh, eigenlijk wel anders doen denken.

Eh, dus dat vind ik heel waardevol en ik vind ook, dat we moeten beseffen, dat wij dat dus wel allemaal kunnen he, dat uitzoeken van voorouders, het is

misschien maar een heel klein iets, maar ik kan me heel goed voorstellen,

dat het voor mensen, die dat niet kunnen, dat dat, ja, dat het gewoon heel

pijnlijk of erg (?) is, want die hebben geen keus, die kunnen het gewoon

niet. Punt. [1.36]

Wat me ook heel erg raakte eh, eh, wat mevrouw Simons ook heeft gezegd,

eh, dat is, eh, ik geloof dat haar oma dat ….verteld aan haar of gezegd eh,

Sylvana het is niet dat dat 150 jaar geleden is afgeschaft, het is het punt,

dat het 350 jaar heeft geduurd en ook daarvan dacht ik: ja…..

En dat zijn dingen waarover ik dus zelf eigenlijk nooit over na heb gedacht

en daarom vind ik het heel goed, dat wij dat debat voeren, maar ook

met ruimte voor andere meningen he of andere standpunten.

Ik kan me namelijk ook gewoon heel erg goed voorstellen, dat er mensen in

Nederland zijn, die het, ja wel onzin vinden, die denken, ja maar waarom

moet ik nou excuses aanbieden.

[2.21] En volgens mij heeft niemand gezegd, dat alle Nederlanders moeten

buigen of knielen of persoonlijk excuses moeten aanbieden.

Volgens mij is er gevraagd om namens de regering excuses aan te bieden

voor wat wij in die tijd hebben gedaan, nou die mensen, die in die

tijd in de regering zitten, die kunnen dat niet meer, die liggen al even (?) 

onder de grond, maar onze regering kan dat wel, dus eh, ik ben ook helemaal

dus niet tegen excuses eh aanbieden voor het slavernijverleden. [2.52]

Eh…we zullen het gesprek over de geschiedenis zullen we wel moeten

blijven voeren en ook op zoek blijven gaan naar elkaars verhaal en eh ik vind, dat we een debat moeten eh voeren, niet gestoeld op alles wat uit Amerika

overwaait, maar wat er hier in de samenleving wordt gedacht en gevoeld en

waarover wordt gediscussieerd.

Eh…..wat er uit Amerika…wat er op de universiteit gebeurt waait hiernaartoe

over dat komt bij ons in het Amsterdamse studenten….of in de grachtengordel,,,,

eh….maar ja buiten de Ring A10 zijn mensen eh daar helemaal niet mee bezig

en die zijn niet bezig met termen als ”white virgility” (?) of ”kritische rassentheorie” of ”dekolonisatie” eh, dus ik wil graag (?) een oproep doen

om het Nederlandse of het debat over slavernij in Nederland voeren he…het

Nederlandse debat, niet het Amerikaanse debat.

[3.56] Eh, nog even over het Fonds:

Ja, daar ziet eh BBB helemaal niks in.

We hebben zol ongelooflijk veel subsidiepotjes in Nederland, d’r zijn

miljoenen, tientallen, misschien wel honderden miljoenen beschikbaar

voor mensen, die iets willen met bewustwording en die kunnen gewoon

daarvoor een subsidie aanvragen en ik vind het in deze tijd

van koopkracht en mensen, die hun rekeningen niet kunnen betalen

vind ik het ook eigenlijk niet kunnen, dat we dan 200 miljoen extra gaan

uittrekken voor zo’n fonds.[4.24]

[4.25]

Waar ik ook aandacht voor wil vragen is eh inderdaad, moderne slavernij,

de heer Bisschop heeft het (?) net heel goed aangegeven…

Kijk, als wij excuses aanbieden voor de slavernij eh, eh, wat ik dus persoonlijk

terechte excuses vind [4.39], namens de regering, niet elke Nederlander hoeft dat persoonlijk te doen, vind ik ook, dat we eh echt de nadruk nu moeten gaan

vestigen op de moderne slavernij.

We hebben hier allemaal smartphones eh, we willen niet weten wat voor dwangarbeid daar is, kinderarbeid daarvoor is.

[4.59] En ik vind, dat als we dat niet doen, die moderne slavernij

niet benoemen, hierna, dan vind ik eigenlijk, dat die excuses dan ook maar voor de Buhne zijn geweest, want het is heel goed wat de heer Bisschop zei, wat zulllen de volgende generaties eh ja van ons vinden, als wij dat zomaar

toelaten.

Eh, ja, voorzitter tot slot, ja ik heb niet zozeer een vraag aan de minister-president of de minister maar wel aan de minister van Onderwijs, want

ik zou de minister van Onderwijs eigenlijk graag willen vragen of hij kan kijken

nadat(?)  wij zeg maar in onze schoolboeken dus niet alleen zeg maar aandacht vestigen op het slavernijverleden, van toen, maar of in de schoolboeken ook

heel duidelijk gezegd kan worden, kinderen bewust kan maken, van hun consumentengedrag bijvoorbeeld en als ze een smartphone kopen

of kleding, dat zij dan ook eh, eh, ja, dat ze ook weten, dat er moderne

slavernij is en of dat in eh lesboeken terecht kan komen of dat de minister

bereid is met onderwijsorganisaties daarover te spreken, dat dat nadrukkelijk…..

EINDE YOUTUBE FILMPJE

[14]

CAROLINE VAN DER PLAS OVER HET SLAVERNIJVERLEDEN/

EEN WELL DONE COMPLIMENT!

ASTRID ESSED

17 FEBRUARI 2023

[15]

”In 2021 richtte hij de politieke partij Belang van Nederland op, waarmee hij vergeefs meedeed aan de Tweede Kamerverkiezingen 2023.”

WIKIPEDIA

WYBREN VAN HAGA

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wybren_van_Haga

[16]

VOLKSKRANT

VAN DER PLAS ”HELEMAAL SCHIJTZIEK” VAN POLARISATIE

IN ASIELDEBAT

28 JUNI 2023

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/van-der-plas-helemaal-schijtziek-van-polarisatie-in-asieldebat~b7c9e785/#:~:text=In%20een%20opmerkelijk%20fel%20pleidooi,normale%20discussie%20voeren%20over%20opvang

In een opmerkelijk fel pleidooi heeft BBB-leider Caroline van der Plas opgeroepen te stoppen met de polarisatie in het asieldebat. ‘Ik word er echt helemaal, sorry voor het woord, schijtziek van. We moeten een normale discussie voeren over opvang.’

Zij reageerde daarmee woensdag in een commissiedebat over vreemdelingen- en asielbeleid op Gidi Markuszower (PVV) en Wybren van Haga (Groep Van Haga), die haar als spreker voorgingen. Deze Kamerleden uitten teksten als ‘de jungle van Afrika komt massaal hiernaartoe’ (PVV) en ‘het asielprobleem is de moeder van alle problemen in dit land’ (Van Haga).

Van der Plas, die als eenmansfractie lang niet altijd aan de maandelijkse asieldebatten kan meedoen, nam daar afstand van. ‘Ik wil af van het beeld dat mensen uit Afrika met duizenden hiernaartoe rennen. En dat heeft niks te maken met ‘soft’ zijn. Ik wil helemaal niet iedereen opvangen. Maar mensen die echt op de vlucht zijn voor oorlog en geweld moeten we gewoon bescherming bieden, daar moet je eerlijk over zijn.’

Compliment

Zij kreeg voor haar opstelling een compliment van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD). ‘Ik ben buitengewoon blij met het optreden van mevrouw Van der Plas’, zei Van der Burg. ‘Ik heb al in mijn eerste debat hier in de Kamer gezegd dat ik tegen polarisatie ben en alle jij-jij-jij-verwijzingen naar elkaar.’

Wel keerde Van der Plas zich opnieuw tegen de Spreidingswet. Die moet asielzoekers gelijkmatig over Nederland verdelen en zal na het zomerreces door beide Kamers worden behandeld. De opstelling van Van der Plas is relevant, omdat zij sinds kort zestien zetels heeft in de Eerste Kamer. De linkse partijen PvdA en GroenLinks zijn zeer kritisch over de invulling van de Spreidingswet, die zij, net als gemeenten en provincies, te ingewikkeld vinden. Maar de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie zullen het linkse blok of de BBB nodig hebben om de wet door de senaat te krijgen.

‘In deze vorm gaan we de wet niet steunen’, zei Van der Plas. ‘Wij willen kleine locaties, die voor burgers te overzien zijn. Tegen reusachtige locaties die in kleine kernen worden neergekwakt, zeggen wij: nee.’

Gesprek

Van der Plas rekende voor dat Drenthe op dit moment één asielzoeker per 61 inwoners opvangt, tegen één asielzoeker per 1.902 inwoners in Zuid-Holland en noemde dat ‘volledig scheef’. Zij wees als voorbeeld ook op het plan om driehonderd asielzoekers onder te brengen in Oldebroek (Gelderland). ‘Op een locatie in het buitengebied. Hoe gaan mensen zich daar vermaken?’

Van der Burg antwoordde snel een gesprek met Van der Plas te willen. ‘Juist de argumenten die zij noemt – een gelijke verdeling over het land, en tussen rijke en arme gemeenten – zijn voor mij de reden voor de Spreidingswet.’ Op de vraag van Van Haga wat Van der Plas een aanvaardbaar aantal asielzoekers zou vinden, antwoordde zij: ‘Ik denk aan vijftig per gemeente. Of honderd.’ Met in totaal 342 gemeenten zou dat neerkomen op 17- dan wel 34 duizend asielzoekers per jaar. De huidige prognose, waarbij de instroom op dit moment overigens nog achterblijft, is 77 duizend.

Van der Burg zei nog steeds te verwachten dat het kabinet voor het zomerreces met een reeds lang beloofd pakket maatregelen komt dat de instroom moet beperken. Hij waarschuwde wel dat het reces voor het kabinet pas begint op 14 juli. Dat is een week nadat de Kamer op vakantie gaat.

EINDE ARTIKEL VOLKSKRANT

[17]

”Kijk er wordt hier wel…en en daar wil ik mij wel een beetje tegen verzetten,

er wordt hier wel een beetje echt in de loopgraven eh ingegraven.

”Dus als jij asielzoekers wilt, dan wil jij dus iedereen uit Afrika, een tsunami

van asielzoekers hiernaartoe laten komen, terwijl wij een motie hebben

ingediend over de pushbacks en dan heb ik het over de pushbacks van

mensen, die gewoon met geweld terug de zee in geduwd worden, die vervolgens verdrinken, [1.06] ja ik weet niet hoe iedereen hier instaat, 

maar ik vind het gewoon verschrikkelijk als dat gebeurt.

En toen ik die motie heb ingediend, toen werd het van de rechterkant

van partijen, ik zeg niet de heer Van Haga specifiek, toen werd er

gezegd, kijk, de BBB is ervoor, dat al die Afrikaanse asielzoekers met die

Nike en Gucchi tasjes Europa komen overspoelen.

[1.31] Weet je, laten we daar een keer mee stoppen!

Laten we gewoon reeel zijn!

[1.34] ”Er zijn mensen op de wereld, die op de vlucht zijn. 

Die met kinderen lopen.

Die gewoon…het enige wat die mensen willen is gewoon een

veilig huis, een veilig bestaan, dat ze niet in de ellende zitten en ik wil,

dat wij die mensen humaan behandelen en die mensen moeten

hier een plek hebben.

[1.51] 

”Nee, geen miljoenen, geen honderdduizenden.”

YOUTUBE.COM

CAROLINE VAN DER PLAS ”SCHIJTZIEK” VAN ASIELDEBAT

ZIE OOK

CAROLINE VAN DER PLAS ”HELEMAAL SCHIJTZIEK”

VAN POLARISATIE ASIELDEBAT/CAROLINE VAN DER PLAS

TREKT TEN STRIJDE TEGEN POLARISATIE DOOR EXTREEM-RECHTS

ASTRID ESSED

1 JULI 2023

[18]

CAROLINE VAN DER PLAS ”HELEMAAL SCHIJTZIEK”

VAN POLARISATIE ASIELDEBAT/CAROLINE VAN DER PLAS

TREKT TEN STRIJDE TEGEN POLARISATIE DOOR EXTREEM-RECHTS

ASTRID ESSED

1 JULI 2023

[19]

BBB

STRENG MET MENSELIJKE MAAT:

BBB OVER MIGRATIE

13 FEBRUARI 2023

https://boerburgerbeweging.nl/fractienieuws/streng-met-menselijke-maat-bbb-over-migratie/

Nederland is een huis, waarin Nederlanders een familie vormen. Zoals in veel huizen ontvangen wij gasten die weer vertrekken en is er een logeerkamer met een warm bed voor familie of bekenden, die het zwaar hebben en wat langer moeten blijven. Maar in de laatste decennia belden er zo veel hulpbehoevenden aan voor een plekje, dat de grond van de logeerkamer bezaaid ligt met matjes. En ons éigen familieleven wordt aangetast door onze gastvrijheid. Juist om dat originele warme bed te blijven bieden, moeten we voorlopig “nee” verkopen aan veel hulpbehoevende kennissen. 

Asielmigratie-reductie korte termijn

Op de korte termijn moeten Nederland en de EU stevige maatregelen nemen, die binnen de verdragen passen, om een nieuwe inhumane asielcrisis in de zomer te voorkomen. De inzet van de BBB op dit vlak focust op drie punten:

 • Ontwikkelingslanden, die weigeren uitgeprocedeerde asielzoekers terug te nemen, moeten gekort worden op de financiële steun die Nederland en de EU bieden. En bij aanhoudend weigeren, moet de subsidiekraan dicht en de uitkeringenstroom gestopt worden richting die landen. Als landen weigeren ons te steunen in een crisis en hun eigen staatsburgers niet terug willen nemen, zijn ze geen goede buren en verdienen ze ook niet onze steun. 
 • De buitengrenzen van de EU moeten versterkt worden. Dit kan onder meer door de bouw van grenshekken op kwetsbare locaties voor migrantenstromen. Maar ook is het nodig dat Frontex (het Europees agentschap dat de buitengrenzen bewaakt) stevig versterkt wordt in bevoegdheden, middelen en manschappen.
 • Europese migratieafspraken moeten actief worden nageleefd. In de Dublin-verordening staat dat een asielzoeker asiel moet aanvragen in het eerste veilige Europese land waar hij aankomt. Nu gebeurt dit vaak niet en reizen asielzoekers via andere Europese landen naar Nederland om een asielaanvraag te doen. Landen aan onze buitengrenzen (zoals Italië en Bulgarije) laten dit toe of faciliteren dit zelfs, om zelf maar van het probleem af te zijn. Als de Dublin-afspraken zouden worden nageleefd, zou de asielinstroom in Nederland al gauw behapbaar worden. Europees Naoberschap houdt ook in dat we goede buren voor elkaar zijn. Afspraken die gemaakt zijn, of gemaakt worden, moeten worden nageleefd. Het is simpel voor BBB: of de Dublin-verordening wordt strikt nageleefd, of Nederland stelt Brussel op de hoogte dat het zich niet meer gebonden voelt door de afspraken. 

Asielmigratie-reductie lange termijn

Nederland heeft zich in het verleden gebonden aan allerlei verdragen, die op dat moment een nuttig doel dienden. Het Vluchtelingenverdrag van 1951, voortvloeiend uit de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, is daar één van. Echter het doel van het verdrag in 1951 was nooit dat het de hedendaagse asielchaos tot gevolg zou hebben. Migratie is sindsdien enorm veranderd, in omvang en vorm. En als de uitkomst van een verdrag anders uitvalt dan de bedoeling was bij het tekenen, moet Nederland ook bereid zijn om te sleutelen aan de inhoud van een verdrag. Als de uitkomst anders is dan het doel, dan moeten er dus nieuwe afspraken komen die er wél voor zorgen dat het verdragsdoel wordt bereikt. 

Nederland moet inzetten op een update van het Vluchtelingenverdrag van 1951 en toewerken naar een Vluchtelingenverdrag van 2023. Wat BBB betreft moet zo’n verdrag de deelnemende landen de handvaten geven om grote asieltoestromen te dempen. Dit bijvoorbeeld door asielprocedures buiten de eigen grens te kunnen behandelen, een terugnameverplichting in te stellen voor landen wier onderdanen elders zijn uitgeprocedeerd en door het terugsturen of terugbrengen van uitgeprocedeerde asielzoekers te vereenvoudigen. Uiteraard zijn er talloze andere voorstellen die ook gewogen moeten worden in een nieuw verdrag. 

Acute asielstop

Niet elk land staat te juichen bij heronderhandeling van het Vluchtelingenverdrag van 1951. Sommige landen hebben economisch, sociaal of zelfs politiek profijt bij de oude afspraken en de chaos die ze ermee in andere landen kunnen veroorzaken. Daarom ziet BBB een acute asielstop tijdens het ontstaan van een asielcrisis als een effectief middel om: 

 1. de asielinstroom te dempen;
 2. aan te tonen dat het verdrag van 1951 onwerkbaar is;
 3. een drukmiddel richting andere landen om de verdragen te heronderhandelen

Mocht niks werken dan kan Nederland niet uitsluiten dat het als laatste redmiddel, samen met gelijkgezinde landen uit het verdrag stapt (zoals we recent uit het Energy Charter Treaty zijn gestapt) en met hun nieuwe afspraken maakt.

Pushbacks

Het is een natuurlijke reactie om een mens in nood te helpen. Niemand kijkt met de handen in de zakken toe hoe een ander verdrinkt, laat staan dat ze hem een trap na geven. Daarom wil BBB dit ook niet opleggen aan onze agenten aan de buitengrenzen van Europa. Het terugduwen van lekke bootjes, of mensen buiten de deur te houden zonder enige zorg en daarmee mensen veroordelen tot verdrinking of uitdroging, ziet BBB niet als menswaardig, zowel voor de pusher als de gepushte. Daarom zal BBB zich uitspreken tegen de pushbacks op zee waarvan aangenomen kan worden dat dit tot de dood leidt. Zoals hierboven aangetoond kunnen Nederland en de EU heel veel doen om migratie te beperken, voordat we ons zo diep verlagen. BBB is natuurlijk niet voor het toestromen van illegalen in de EU. BBB is wel voor het op een humane manier terugsturen van deze mensen naar het land van herkomst. 

Uiteindelijk wil BBB toe naar een migratiesysteem waarin mensen die écht op de vlucht zijn voor oorlog of onderdrukking, in Nederland veiligheid kunnen vinden. Waar we deze mensen een warm bed kunnen bieden in ons huis, zonder dat het huis daardoor ontwricht raakt. En voor de tijd die ervoor nodig is. Terugkeer naar land van herkomst, wanneer dat veilig is, verdient de voorkeur. 

Voordat we daar zijn, hebben we nog een lange weg te gaan, maar we hoeven geen dingen te doen die we onze kinderen en kleinkinderen niet zouden kunnen uitleggen. 

Arbeids- en studiemigratie

Om in de brede zin aan migratiereductie te werken moeten we niet alleen naar asielmigratie kijken maar ook naar migratie die voorkomt uit arbeid en studie. Ook deze stromen zijn groot en leggen veel beslag op voorzieningen, al leveren ze vaak ook welvaart op.

Op het gebied van arbeidsmigratie wil BBB kijken welke mensen Nederland nodig heeft en welke arbeidsmigranten meerwaarde creëren voor de Nederlandse economie. Onze stip op de horizon is hier een systeem van Orange Cards; waar na een jaarlijkse inventarisatie van behoeften en tekorten in de arbeidsmarkt er buitenlandse werknemers worden uitgenodigd om naar Nederland te komen om hier te werken. De kaart geeft hen dan een verblijfsstatus voor een bepaalde tijd, waarna de kaarthouder weer terug moet keren naar het land van herkomst óf onder specifieke voorwaarde het Nederlands staatsburgerschap kan aanvragen. In de huidige praktijk betekent dit dat Nederland deze Orange Cards vooral uitgeeft aan bijvoorbeeld technisch of medisch geschoold personeel en arbeiders die nodig zijn voor onze voedselzekerheid. 

Studentenmigratie

Bij studiemigratie wil BBB ook kijken naar de behoefte in Nederland. Voor veel universiteiten in de regio zijn internationale studenten een basisvoorwaarde om onderwijs aan te kunnen bieden aan Nederlandse studenten. Bij technische studies leveren internationale studenten een grote bijdrage aan innovatie en ontwikkeling van de Nederlandse techniek. Ook kan een klein aandeel internationale studenten op een studie goed zijn om kennis te maken met nieuwe ideeën en perspectieven. Helaas zijn voor een aantal grote universiteiten in de Randstad internationale studenten een winstmodel van uitbuiting geworden, wat bijvoorbeeld de lokale huizenmarkt ontwricht en studies ‘verengelst’. Net als bij arbeidsmigratie wil BBB hier dus kijken naar welke studenten een meerwaarde vormen voor regionale ontwikkeling, innovatie of ons academisch klimaat. Terwijl we intussen de gezonde balans voor de huizenmarkt en de rol van universiteiten als koploper in een onderscheidende Nederlandse academische cultuur, bewaken. 

[20]

”Dit is een heel lang Verhaal geworden, omdat ik heb ontdekt,

dat BBB [althans door mij] niet simpelweg kan worden neergezet 

in de hoek van extreem-rechts.

Dat heb ik proberen aan te tonen aan het Migratiestandpunt

van BBB.

Daarin zijn een groot aantal zaken, die ik verwerp, zoals

het neerzetten van vluchtelingen als ”gasten” in plaats van

als volwaardige burgers, die een permanente plaats verdienen

in de samenleving.

Het bepleiten van grenshekken om vluchtelingen tegen te houden.

Het willen ”reduceren” van asielmigratie

Het opzeggen van het nu al vaak niet nageleefde Vluchtelingenverdrag,

wat nog enige garantie aan vluchtelingen geeft.

Lees de rest zelf maar [95]”

CAROLINE VAN DER PLAS EN DE VLUCHTELINGEN/HET

BBB STANDPUNT/ASTRID ESSED ATTACK!

4 SEPTEMBER 2023

[21]

TWEEDE KAMER STUKKEN

MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER PLAS EN SJOERDSMA

OVER ZICH IN EUROPEES VERBAND VERZETTEN TEGEN

DE LEGALISERING VAN PUSHBACKS

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2023Z02160&did=2023D05054

dieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 121

75Vereist: 75

150Totaal: 150

FractiesZetelsVoor/TegenNiet deelgenomen
VVD34Voor
D6624Voor
PVV17Tegen
CDA14Voor
PvdA9Voor
SP9Voor
GroenLinks8Voor
PvdD6Voor
ChristenUnie5Voor
FVD5Tegen
DENK3Voor
Groep Van Haga3Tegen
JA213Tegen
SGP3Voor
Volt2Voor
BBB1Voor
BIJ11Niet deelgenomen
Fractie Den Haan1Voor
Gündogan1Voor
Omtzigt1Voor

ZIE MOTIE VAN DER PLAS EN SJOERDSMA

file:///C:/Users/Essed/Downloads/Motie%20van%20de%20leden%20Van%20der%20Plas%20en%20Sjoerdsma%20over%20zich%20in%20Europees%20verband%20verzetten%20tegen%20de%20legalisering%20van%20pushbacks%20(5).pdf

  Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022–2023 

21 501-20 Europese Raad 

Nr. 1915 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER PLAS EN SJOERDSMA 

Voorgesteld 8 februari 2023 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging,   

constaterende dat pushbacks niet menswaardig zijn; 

verzoekt de regering zich in Europees verband te verzetten tegen de legalisering van pushbacks, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Van der Plas 

Sjoerdsma

[22]

NOS

KAMERMEERDERHEID WIL ASIELZOEKERS OPVANGEN BUITEN

DE EU, BIJVOORBEELD IN RWANDA

14 FEBRUARI 2023

https://nos.nl/collectie/13941/artikel/2463816-kamermeerderheid-wil-asielzoekers-opvangen-buiten-de-eu-bijvoorbeeld-in-rwanda

Het kabinet moet van de Tweede Kamer contact opnemen met Denemarken over het opzetten van asielzoekerscentra buiten de Europese Unie. Denemarken wil met bijvoorbeeld Rwanda een deal sluiten over het tegen betaling opvangen van asielzoekers. Het zoekt hiervoor naar partnerlanden.

Een meerderheid van oppositiepartijen PVV, FvD, SGP, BBB, Groep Van Haga, Omtzigt en JA21 (die de motie indiende) en regeringspartijen VVD en CDA denkt dat dit “veelbelovende kansen” biedt om de asielcrisis op te lossen. Niet alleen de opvang maar ook de procedure vindt dan buiten de EU plaats.

Het Deense parlement nam de wet in 2021 aan om het aantal asielverzoeken door de afschrikwekkende werking te verlagen. “Als je asiel aanvraagt in Denemarken, weet je dat je naar een land buiten Europa wordt gestuurd”, zegt een woordvoerder van de sociaaldemocratische regeringspartij. “Dus we hopen dat mensen stoppen met het aanvragen van asiel in Denemarken.”

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Het Verenigd Koninkrijk heeft hetzelfde plan en maakte al vergaande afspraken met Rwanda. In juni vorig jaar zou de eerste vlucht met asielzoekers die illegaal waren binnengekomen vertrekken. Tot woede van de Britse regering sprak het Europees Hof voor de Rechten van de Mens uit dat dat niet mocht. Een nieuwe vlucht is nog niet gepland.

VVD-staatssecretaris Van der Burg voor Asielzaken heeft eerder in een debat gezegd dat Nederland met de eventuele Deense samenwerking binnen de internationale afspraken en verdragen zal blijven.

EINDE ARTIKEL

”Dat oppositiepartijen PVV, FvD, SGP, BBB, Groep Van Haga, Omtzigt en JA21 samen met regeringspartijen VVD en CDA hier “veelbelovende kansen” in zien om de huidige asielcrisis op te lossen, valt daarom vooral te typeren als het vertellen van sprookjes.”

TROUW

ASIELZOEKERS OVERBRENGEN NAAR RWANDA IS VOORAL EEN

VERKIEZINGSSPROOKJE

17 FEBRUARI 2023

https://www.trouw.nl/opinie/asielzoekers-overbrengen-naar-rwanda-is-vooral-een-verkiezingssprookje~ba949408/

Een grote meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet gaat onderzoeken of Nederland samen met Denemarken asielzoekerscentra in Rwanda kan opzetten. Een motie van JA21 met die strekking werd deze week aangenomen, met steun van coalitiepartijen VVD en CDA.

Het is duidelijk dat de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen is gestart. Voor rechtse partijen is het traditie om campagne te voeren op de migratie- en asielproblemen. Het zijn ideale thema’s om kiezers met schijnoplossingen te verleiden, zelfs al gaan de Provinciale Staten hier helemaal niet over.Het voorstel druist lijnrecht in tegen de Europese asielwet en internationale mensenrechtenverdragen, waaraan Nederland is gebonden. Het is bovendien moreel kwestieus dat Europese landen hun eigen asielproblemen met een zak geld proberen af te schuiven op arme landen in Afrika. Om het asielprobleem wezenlijk op te lossen is een andere, brede economische en internationale aanpak noodzakelijk, samen met de Afrikaanse landen. Maar daar wordt niet over gesproken.

‘Onwerkbaar, onethisch en exorbitant’

Het arme Rwanda staat open voor elke deal om geld te verdienen. Rwanda sloot in 2013 een vergelijkbare overeenkomst met Israël om vluchtelingen uit Eritrea en Soedan op te vangen. Die opvang gebeurde op vrijwillige basis. Vijf jaar later stopte Rwanda ermee, omdat Israël de asielzoekers ook gedwongen wilde gaan uitzetten naar dit land.

Denemarken is al twee jaar met Rwanda in gesprek om tegen betaling de procedure en opvang van hun asielzoekers daar te laten verzorgen. En Groot-Brittannië had vorig jaar zelfs al concrete afspraken met Rwanda gemaakt. De Labourpartij noemde het plan toen “onwerkbaar, onethisch en exorbitant” en volgens Amnesty International had de Britse regering “zichzelf ver verwijderd van menselijkheid en realiteit”. Oud-premier Boris Johnson hield voet bij stuk, maar het eerste vliegtuig dat in april zou vertrekken met asielzoekers werd op het laatste moment afgelast, onder druk van het Europese Hof.

De Nederlandse positie verschilt wezenlijk met die van Groot-Brittannië en Denemarken. Groot-Brittannië is sinds de brexit los van EU-wetgeving en Denemarken heeft een opt-out bedongen, waardoor het Europese asielrecht op dat land niet van toepassing is. Als Nederland mee wil doen met het Deense voorstel, dan zal het ofwel uit de Europese asielverdragen moeten stappen, of EU-breed het asielbeleid aangepast zien te krijgen. In beide gevallen is dat een lang en moeizaam traject.

Dat oppositiepartijen PVV, FvD, SGP, BBB, Groep Van Haga, Omtzigt en JA21 samen met regeringspartijen VVD en CDA hier “veelbelovende kansen” in zien om de huidige asielcrisis op te lossen, valt daarom vooral te typeren als het vertellen van sprookjes.

Het commentaar is de mening van Trouw, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

Reacties uitgeschakeld voor Noten 1 t/m 22/Sweet Caroline en Vriend Milders

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.