Noten 21 t/m 25/Over JA21

[21]

”Nou ben ik doorgaans voorstander van het vrije debat.

In dit geval NIET, omdat het geen gewone uitwisseling

der geesten is, maar een gevaarlijk propaganda rondje

voor een nog gevaarlijker gedachtegoed:

het opkomende fascisme.

Want laten we het gewoon benoemen voor wat het is:

Het gedachtegoed van Thierry Baudet is fascistisch en daaraan

hoort u geen podium te bieden.

Tenminste niet als vrijheid en gelijkheid voor u

betekenis hebben.”

DEBAT TUSSEN THIERRY BAUDET EN FEMKE HALSEMA

IN DE BALIE/BRIEF AAN YOERI ALBRECHT, DIRECTEUR DE 

BALIE

ASTRID ESSED

22 JANUARI 2018

[22]

”Nee, het gaat natuurlijk ook niet lukken indie paar minuten, dus ik zou eigenlijk meneer Wilders willenuitnodigen tijdens een kopje thee en een lekkere couscous om hierwel even op door te gaan….”

RTL VERKIEZINGSDEBAT

https://www.rtlxl.nl/programma/rtl-verkiezingsdebat/9bd35a34-3c70-360b-a6ab-6144eb176bab?t=3913

RTL VERKIEZINGSDEBAT

https://www.rtlxl.nl/programma/rtl-verkiezingsdebat/9bd35a34-3c70-360b-a6ab-6144eb176bab?t=3913
https://www.rtlxl.nl/programma/rtl-verkiezingsdebat/9bd35a34-3c70-360b-a6ab-6144eb176bab?t=3913′

1.02-46  
[FRITS WESTER]”Welkom terug, dit is het RTL verkiezingsdebat”Zometeen gaan we praten over de economie, wiebetaalt de rekening?[PRESENTRATRICE]”’En we hebben nog drie kiezers voor drie lijsttrekkers.Als eerste Nadia Zerouali”1.02-54
[NADIA ZEROUALI]”Ik blijf het verbazingwekkend vinden, dat ik als geboren engetogen Winterswijkse met Marokkaanse roots, door Wildersweggezet kan worden als tweederangsburger. [NADIA ZEROUALI, IN HAAR ZAAK]:’Ik ben Nadia Zerouali, eigenaar van de Couscous bar, kookboekenschrijfsteren een trotse Nederlandse moslima.Ik vind Wilders werkelijk een van de meest polariserende Nederlanderseh van dit moment. Het feit, dat je volgens zijn standpunt niet loyaal kunt zijn aan Nederlandals je een dubbele paspoort hebt, dat vind ik echt gewoon krankjorum.Ja, hoe ga ik mijn zoon van 16 uitleggen, dat hij niet een normale Nederlanderis of een normale Almeerder, maar dat hij weggezet als tweederangsburger.”NADIA ZEROUALI TEGENOVER WILDERS IN RTL UITZENDINGVERKIEZINGSDEBAT][PRESENTATRICE]”Nadia, welkom.Wat is jouw vraag aan Geert Wilders”[NADIA ZEROUALI]:1.03-43”Nou, aan meneer Wilders wil ik eigenlijk vragen, hoe u mij, als geboren en getogen Winterswijkse, zoals ik net in dat filmpje alvertelde, eh gewoon kan wegzetten als tweederangsburger, eh, hoe kan ikdat gaan uitleggen aan mijn zoon en nog heel veel Nederlanders zoals ik,die gewoon bijdragen aan de Nederlandse samenleving, en meer dan dat doen.”1.04-03[WILDERS, PVV]1.04-04”Nou, ik zet u helemaal niet weg als een tweederangsburger, ik weetniet waar u dat in hemelsnaam vandaan haalt, wie ik wel wegzetals mensen, die problemen maken, zijn een hele hoop Marokkanen,Nederlandse Marokkanen, die in de criminaliteit zitten, ik vrees, datons land ontzettend veel last heeft van een oververtegenwoordigingvan Nederlands Marokkaanse jongeren vooral.Jongens ook vooral, die eh onze straten en wijken onveilig maken, maariemand als u, die hier geboren en getogen is, die voor zover ik kanoverzien, geen criminele daden pleegt, zal ik nooit als tweederangs burger wegzetten.”[NADIA ZEROUALI]:  ”Als ik uw verkiezingsprogramma lees….”[WILDERS/PVV]:”Ja.”[NADIA ZEROUALI]:  
”En ik kan heel goed Nederlands lezen….”[WILDERS/PVV]:  
”Kijk.” [NADIA ZEROUALI]:   ”Eh….lees ik daar toch wel degelijk in, dat ik word weggezet…”Maar, Okay….”[WILDERS/PVV]:  ”Waar leest u dat dan, zegt u dan waar u dat lees dant.” [NADIA ZEROUALI]:    ”Gewoon In uw verkiezingsprogramma…” [WILDERS/PVV]: ”Ja, maar dan moet u ook aangeven waar…”  [NADIA ZEROUALI]:   ”Daar gaan wij niet uitkomen, dus dat kunnen we wegzetten,
even parkeren…..”[PRESENTATRICE]:”Nadia, jij doelt op het feit, dat jij, volgens meneer Wilders,niet zou mogen stemmen, als het aan hem ligt, omdat jijeen dubbele nationaliteit hebt….” [NADIA ZEROUALI]:  ”Ja, of ….in de regering….omdat ik hier best wel wat toete voegen zou hebben, maar dat maakt niet uit.Wij parkeren dit even, want hier komen wij toch niet uit ben ik bang, maar devolgende vraag.U wil graag een Ministerie voor De Islamisering.”[1.05-08][WILDERS/PVV]:”Ja.” [NADIA ZEROUALI]:  ”En Remigratie” [WILDERS/PVV]:”Zo is het.”  
[NADIA ZEROUALI]: ”Prachtige woorden, maar hoe bent u van plan omdat concreet voor elkaar te gaan krijgen.Wat zijn de taken van de minister, die dat voor elkaar moetgaan krijgen?” [WILDERS/PVV]:  
1.05-22”Nou, de minister moet er in eerste instantie voor zorgen, want het isook een minister van Immigratie, was u vergeten te noemen, dat woord, te zorgen, dat onze grenzen dichtgaan voor niet-westerse allochtonen en dat wij dus minder immigranten in Nederland krijgen, een groot probleem…..” [NADIA ZEROUALI]:  
”Waarom….waarom alleen voor de niet-westerse allochtonen….” [WILDERS/PVV]:   
”Waarom? Nou, omdat wij ongeveer vreemden in ons eigen landworden, als u kijkt naar de drie grote steden, daar komt u niet vandaan, uit Winterswijk, daar gaat het misschien nog gebeuren, maar als u kijkt naar Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, dan zijn daar de allochtonenal in de meerderheid, waarvan een groot deel…..” [NADIA ZEROUALI]:  ”Maar dat zijn niet de allochtonen, dat zijn Nederlanders met een migratieachtergrond en volgens mij bent u getrouwd met iemandmet een migratieachtergrond.”[WILDERS/PVV]: ”Het blijven niet…..”[NADIA ZEROUALI]:    
”Ik vraag mij af wat het verschil is tussen een westerse en eenniet-westerse migrant…..”[WILDERS/PVV]:  ”Nou heel veel, omdat heel veel niet-westerse allochtonen, niet allemaal,iets meer dan de helft van de niet-westerse allochtonen, zijn mensen,die komen uit islamitische landen, die brengen dus een soort van islamitischecultuur en normen en waarden met zich mee…”[NADIA ZEROUALI]:      ”God zij gedankt!” [WILDERS/PVV]:   ”Helaas, want dat is iets verschrikkelijks.Zeventig procent heeft, is onderzocht door een professor inNederland, zeventig procent van de mosims in Nederland, zeventig procent vindt de regels van de Islam, de Sharia, belangrijker dan onze wetten, dat zijn 700 000 moslims in Nederland…..” [NADIA ZEROUALI]: ”Ik ben blij, dat….sinds wanneer bent u een theoloog, dat u..allemaaldie voorstellingen kan presenteren als zijnde waarheden….”[WILDERS/PVV]:”Dat is professor Koopmans geweest, die een onderzoek heeft gedaan in2015, waarin staat, dat zeventig procent van de moslims in Nederlandvindt, dat hun eigen religieuze regels, in mijn eigen woorden de Sharia, belangrijker zijn dan onze seculiere wetten….”[NADIA ZEROUALI]:   
”Daar zegt u een heel belangrijk bijzinnetje, in uw eigen…” [WILDERS/PVV]:  
”En ik wil bevestigen, dat een van de mensen, die mij……wil ik hetliefst Nederland uit, want in Nederland is geen plek voor de islamitischewet, en in Nederland is geen plek voor de Sharia, als je zo met vrouwen,homo’s of Joden omgaat….”[NADIA ZEROUALI]:   ”Welk geloof……][PRESENTATRICE]:”Meneer Wilders, we moeten helaas gaan afronden.[WILDERS/PVV]:”Ja” [PRESENTATRICE]: 
Nadia, zou je nog iets willen zeggen…?”Heb je antwoord gekregen?[NADIA ZEROUALI]:  
”Nee, het gaat natuurlijk ook niet lukken indie paar minuten, dus ik zou eigenlijk meneer Wilders willenuitnodigen tijdens een kopje thee en een lekkere couscous om hierwel even op door te gaan want u komt….hier heel mooi tussenuit entussendoor…..[PRESENTATRICE]: 
”Neemt u die uitnodiging aan?” [NADIA ZEROUALI]:    
”’……., maar ik zou  echt wel heel graag hierover nog…”[WILDERS/PVV]:”Ik wil altijd…als ik de couscous mag laten schieten, dan wil ikheel graag…..”[PRESENTATRICE]:   
”Volgens mij is die heerlijk….” [NADIA ZEROUALI]: ” Maar dat maakt niet uit….”
 [PRESENTATRICE]:   
”IK wil jullie allebei heel hartelijk danken voor….” [WILDERS/PVV]:  
”Ik neem wel een gehakbal mee…”Dank je wel”[Lachende Wilders]1.03-37
EINDE DEBAT TUSSEN WILDERS [PVV] EN NADIA ZEROUALI

[23]

WILDERS/”MINDER MAROKKANEN”/IN HIS OWN WORDS

ASTRID ESSED

YOUTUBE.COM

PVV AANHANG SCANDEERT: MINDER MAROKKANEN

[24]

ZIE OOK NOOT 22

[25]

RTL VERKIEZINGSDEBAT 2021/WILDERS VERSUS ZEROUALI/FASCISME

BESTRIJD JE MET STRIJD, NIET MET EEN KOPJE THEE

ASTRID ESSED

5 MAART 2021

Reacties uitgeschakeld voor Noten 21 t/m 25/Over JA21

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.