Noten 18 t/m 20/Zet de Strijd voort!

[18]

KOZP STAAT VOOR ”KICK OUT ZWARTE PIET”

WIKIPEDIA

KICK OUT ZWARTE PIET

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kick_Out_Zwarte_Piet

ZIE OOK ENGELSE VERSIE

https://en.wikipedia.org/wiki/Kick_Out_Zwarte_Piet

WEBSITE KICK OUT ZWARTE PIET

https://kozwartepiet.nl/

[19]

ZIE OOK NOOT 17

[20]

”Deze nachtmerrie spreidt zich uit over twee pagina’s in De Telegraaf, de krant van rancuneus, benepen, kleinzielig Nederland. ”

WAAROM DE TELEGRAAF NOG NET ZO FOUT IS ALS IN 1942

PETER BREEDVELD

14 NOVEMBER 2018

https://www.frontaalnaakt.nl/archives/waarom-de-telegraaf-nog-net-zo-fout-is-als-in-1942.html

Gitzwarte wolken pakken zich samen boven een idyllisch Nederlands landschap met molens en historische monumenten. Daar doemen vervaarlijk de gezichten op van de twee zwarte demonen die deze idylle bedreigen, activisten Mitchel Esajas en Jerry Afriyie. Ze worden geflankeerd door sinistere figuren met bivakmutsen en een Palestijnse sjaal. Daarboven staat in omineuze koeienletters: ‘HET GEVAAR VAN EEN RADICALE AGENDA’.

Deze nachtmerrie spreidt zich uit over twee pagina’s in De Telegraaf, de krant van rancuneus, benepen, kleinzielig Nederland. Het begeleidende artikel is geschreven door Wierd Duk en Marcel Vink, maar het is vintage Duk, die zich de laatste jaren toelegt op het hitsen tegen moslims, vluchtelingen, allochtonen, linksmensen en verder alles wat niet dezelfde doorgekookte spruitjeswalm uitwasemt als Duk.

Het artikel is een wraakexercitie tegen Kick Out Zwarte Piet, de antiracistische actiegroep tegen wie de Blokkeerfriezen onder leiding van Jenny Douwes, door de smoorverliefde Duk opgehemeld als ‘Jenny d’Arc’, vorige week een verpletterende nederlaag leden in de rechtszaal. Ze kregen fikse taakstraffen voor het blokkeren van een bus vol antiracistische demonstranten en Douwes is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf wegens opruiing. Allemaal hebben ze nu een strafblad en zoals Douwes eens zei: “je gaat niet in gesprek met mensen met een strafblad.”

Antiwesterse agenda

Een zware klap ook voor Duk, die in De Telegraaf koortsachtig campagne voerde voor de blokkeeractie en dat het afgelopen jaar ook is blijven doen. Dus moest er een rekening vereffend worden in de vorm van het artikel dat gisteren in De Telegraaf verscheen, en waarin de twee gezichten van Kick Out Zwarte Piet, Esajas en Afriyie, worden afgeschilderd als de sleutelfiguren in een ongure alliantie van KOZP met tal van andere organisaties, onder andere de extremistische actiegroep De Grauwe Eeuw, het door iedere benepen kleinburger intens gehate ‘Antifa’ (Antifascistische actie is verwerpelijk, vandaag de dag), de stichting Comité Nederlandse Ereschulden en Sandew Hira, een historicus van Surinaamse afkomst die zich inzet voor ‘mentale dekolonisatie’. Het New Urban Collective, een platform voor jonge hoogopgeleiden met diverse achtergronden, lijkt door Duk te worden gezien als spil in het geheel, gesponsord door onder andere – jawel, daar is ie weer – de Joods-Hongaarse filantroop George Soros.

Een door de Joden aangestuurd zwart-marxistisch complot niet alleen tegen Zwarte Piet, maar tegen “onze zeehelden” en zelfs tegen de Dodenherdenking. Een oorlog tegen de Nederlandse cultuur en tegen het Nederlandse volk. ‘Achter onschuldig ogende activiteiten als schoolbezoeken en ’antiracisme’-workshops gaat een radicale antiwesterse agenda schuil’, aldus Duk (met Vink).

Sollicitatieworkshops

Ik ben het gisteren gaan fact-checken en het hele, nogal rommelig-delirische, artikel is van A tot Z bij elkaar gelogen. Om te beginnen blijkt ABN-Amro, door Duk opgevoerd als één van de sponsors, Het New Urban Collective helemaal niet te sponsoren. Duk trekt die conclusie omdat hij het logo van ABN-Amro op de site van het NUC zag staan, maar dat heeft meer te maken met de bedrijven waarmee het NUC samenwerkt of heeft samengewerkt bij het organiseren van sollicitatieworkshops voor studenten en dergelijke.

Wat er mis is met sponsoring van het New Urban Collective mag overigens Joost weten, want het is een walgelijk brave club van jonge mensen van vooral Surinaamse afkomst die studenten in contact brengt met elkaar en met de bedrijven waarvoor ze hopen te gaan werken. Esajas is één van de oprichters. Lees er hier meer over. “Ik was altijd de enige zwarte student in de collegezaal, maar op de bijeenkomsten van het NUC ontmoette ik andere mensen zoals ik”, vertelt Simion Blom, de huidige Amsterdamse GroenLinks-politicus, erover. Vreselijk hoor, dat mensen met een gezamenlijke achtergrond elkaar ontmoeten. Zandzakken voor de deur! Het zwarte gevaar!

Witte bolwerken

Het New Urban Collective ontplooide uiteindelijk ook andere activiteiten, zoals debatten over racisme en het eurocentrisme in het curriculum van de Nederlandse universiteiten. Mensen als Gloria Wekker en de eerder genoemde Sandew Hira spraken op zulke bijeenkomsten. De discussies waren pittig, maar ze lieten ook zien dat universiteiten inderdaad witte bolwerken zijn waar niet-westerse culturen en filosofieën vaak worden genegeerd of gemarginaliseerd. Dat moet veranderen, vinden ook witte academici. Zuur voor bekrompen conservatieven als Wierd Duk, maar de wereld verandert nou eenmaal en gelukkig maar, anders gingen er nog steeds zoveel vrouwen dood in het kraambed en was de kinderarbeid ook niet afgeschaft.

Esajas en andere betrokkenen zijn inmiddels bekend geworden met andere maatschappelijk geëngageerde activiteiten, zoals The Black Archives, onlangs bekroond met de prestigieuze Amsterdamprijs voor de Kunst. Controversiëler zijn de demonstraties tegen Zwarte Piet waar ook Esajas bij betrokken is, samen met de inmiddels beroemde Jerry Afriyie. Altijd vreedzaam, vaak extreem gewelddadig neergeslagen door de politie, die tegelijkertijd extreemrechtse clubs, die vóór Zwarte Piet zijn, de hand boven het hoofd houdt en zelfs beschermt.

Duk beschuldigt het NUC ervan met “grof geschut” de Canadese hoogleraar Sirma Bilge de mond te hebben gesnoerd, toen die kwam spreken aan de Universiteit van Amsterdam. In werkelijkheid protesteerde een groep studenten dat er in een bijeenkomst over white-washing geen zwarte spreker naast de witte Bilge stond. Ze werd eerder al door journalist Thijs Broer van Vrij Nederland opgevoerd als slachtoffer van de door politiekcorrecte dwingelanden afgdwongen “censuur” aan de Nederlandse universiteiten. Bilge is er woedend over dat ze steeds door extreemrechts wordt misbruikt en Broer moest haar zijn excuses aanbieden. Ze ontkent met klem dat er sprake was van (zelf)censuur en is het volledig eens met de studenten. Lees het hier.

Verzonnen citaten

Duk voert twee rapporten op, ‘Links-extremisme in beeld’ van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, en het rapport ‘Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland’ van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Uit dat laatste rapport citeert Duk dat Kick Out Zwarte Piet door de NCTV wordt beschreven als een ’activistische groep, die mogelijk geweld zou kunnen gaan gebruiken’.

Ik heb me gek gezocht, maar het nergens gevonden. Duk heeft het compleet verzonnen. Hij beweert dat uit het rapport van het WODC blijkt dat de door hem genoemde ‘links-extremistische groeperingen’ steeds intensiever met elkaar samenwerken, maar niet één van die groepen wordt in het rapport genoemd, niet het NUC, niet Kick Out Zwarte Piet, niet de stichting Ereschulden, zelfs De Grauwe Eeuw niet. Volgens Duk beschouwt het WODC ene Corna Dirks als sleutelfiguur in de samenwerking tussen de ‘links-extremistische groeperingen’, maar zijn of haar naam figureert niet één keer in het rapport. Het is gewoon uit Duks duim gezogen.

Sinterklaas opblazen

De Grauwe Eeuw, die bestaat uit twee maanzieke eikels en een vrouw, staat trouwens vijandig tegenover Kick Out Zwarte Piet en tegenover iedereen die Sinterklaas niet wil opblazen. De beide organisaties hebben niets met elkaar te maken. Om te suggereren dat dit toch zo is, hanteert Duk de zogenaamde Carel Brendel-methode. Daarvoor voert hij de zwarte journalist Kevin Roberson op, die in de bus met activisten zat die werd geblokkeerd door Jenny Douwes en de Blokkeerfriezen, en die ook contacten met De Grauwe Eeuw heeft.

Dat kunnen wij natuurlijk ook. Duk interviewde ooit de racistische club Erkenbrand, zette die zelfs op de kaart, en hij heeft veel contact met De Telegraaf. Conclusie: De Telegraaf speelt onder één hoedje met Erkenbrand. Net zo makkelijk, zelfde principe, zelfde manier van “journalistiek” bedrijven.

Jacht op witte mannen

Om te bewijzen dat Kick Out Zwarte Piet gewelddadig is, haalt Duk wat uit de context gerukte citaten van Esajas en Afriyie aan. Esjas heeft bijvoorbeeld gezegd dat hij houdt van vechten, vooral tegen de witte man. Lijkt me niks mis mee. Mensen vechten voor hun huwelijk, voor hun plekje in de maatschappij, Duk vecht tegen journalistieke principes als waarheidsvinding en hoor- en wederhoor.

Afriyie heeft in een toespraak eens gezegd dat het “oorlog” is. Klinkt heftig, maar dit was wel naar aanleiding van het doodrijden van een antiracist door een Nazi in Charlottesville, en van de stoet Nazi’s die met brandende fakkels door de straten liep, schreeuwend “The Jews will not replace us.” Is het dan overdreven om van “oorlog” te spreken? En moet Duk daar echt iets over zeggen, terwijl hij zelf streeft naar een “gewapende clash” met een “politieke aardverschuiving” na? Terwijl hij na de massamoord op elf joden in Pittsburgh, de bommen die werden bezorgd bij vijanden van Trump en de moord op twee zwarten, allemaal door Nazi’s, verklaarde dat er “jacht op witte mannen” wordt gemaakt? I don’t think so.

Rechtsextremistische idioot

Afriyie zei dat “als je Nazi’s hebt, heb je Antifa nodig”. Ja, klopt. Welke idioot neemt het iemand kwalijk dat je antifascisme nodig hebt zodra Nazi’s door de straten beginnen te marcheren en antiracisten doodrijden? Alleen een antisemitische, rechtsextremistische idioot, lijkt mij.

Ik kan zo nog wel even doorgaan maar de tijd dringt en dit artikel wordt te lang en u hebt het al wel begrepen, meen ik: dat artikel van Duk is leugenachtige drek, racistische, antisemitische bagger, bedoeld om op te ruien, mensen in het nauw te drijven. Het is haatpropaganda. Het zou in Der Stürmer niet hebben misstaan, zeker gezien de groteske karikaturen die Duk en zijn vormgever van die twee haatpagina’s van de vreedzame antiracisten maken.

Je zet je in voor een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is en niemand meer wordt gediscrimineerd op basis van zijn huidskleur en afkomst, en dan krijg je dit? Dan word je als een zwarte demon neergezet door De Telegraaf? Weerzinwekkend.

Grens overschreden

Afriyie schreef op Facebook dat dit soort demoniseringen de reden zijn dat hij zich ongerust maakt om de veiligheid van zijn kinderen, en altijd op zijn hoede is, als hij zich op straat begeeft. Ook Esajas geeft aan dat hij een beetje bescherming wel zou kunnen gebruiken.

Opgejaagd en in het nauw gedreven door De Telegraaf, omdat je tegen racisme bent. Hier is journalistiek niet voor bedoeld. Er is opnieuw een grens overschreden door De Telegraaf. Het wordt tijd dat politici en journalisten zich hiertegen uitspreken. De journalistenvakbond NVJ moet zich laten horen. Dit moet het hart van elke echte journalist pijn doen, en van iedereen met een greintje fatsoen in zijn donder.

In 1942, toen de Nazi’s de baas waren in Nederland, verscheen er in De Telegraaf een artikel waarin de lezers werden opgezet tegen de Joodse Nederlanders. We kunnen gevoeglijk concluderen dat er sindsdien weinig veranderd is. Vandaag moeten zwarte Nederlanders vrezen voor hun veiligheid vanwege De Telegraaf.

EINDE ARTIKEL

Reacties uitgeschakeld voor Noten 18 t/m 20/Zet de Strijd voort!

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.