Noten 16 t/m 23/Turkse schrijfster Lale Gul Uitgelicht

[16]
ZIE VOOR BEDREIGINGEN, NOOT 3

[17]

YOUTUBE.COM
YESIM CANDAN: ”DE TURKSE GEMEENSCHAP HEEFT ABSOLUUT GEEN ZELFREFLECTIE”/OP1[DISCUSSIE NA BOEK LALE GUL]
https://www.youtube.com/watch?v=F8vo0N4EHSU

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 4

[18]
YOUTUBE.COM
YESIM CANDAN: ”DE TURKSE GEMEENSCHAP HEEFT ABSOLUUT GEEN ZELFREFLECTIE”/OP1[DISCUSSIE NA BOEK LALE GUL]
https://www.youtube.com/watch?v=F8vo0N4EHSU

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 4

[19]

”De eerste (heilige) communie is in de Rooms-Katholieke Kerk de feestelijke gelegenheid dat iemand voor het eerst nadert tot de eucharistie. De eerste communie maakt deel uit van de initiatiesacramenten (doopsel, eucharistie en vormsel) en dient voorafgegaan te worden van de eerste biecht

WIKIPEDIAEERSTE COMMUNIE

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_communie

[20]

”’Ja, in de avond inderdaad niet laat buiten zijn, ze moet altijd liegenals ze bij vrienden thuis wil, een wijntje wil doen….”

YOUTUBE.COM

YESIM CANDAN: ”DE TURKSE GEMEENSCHAP HEEFT ABSOLUUT GEEN ZELFREFLECTIE”/OP1[DISCUSSIE NA BOEK LALE GUL]
https://www.youtube.com/watch?v=F8vo0N4EHSU

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 4

[21]

ISLAMRELIGIEWAAROM VERBIEDT DE ISLAM ALCOHOLCONSUMPTIE?
https://islamreligie.nl/verbod-op-alcohol-in-de-islam/

Alcohol is reeds sinds mensenheugenis een gesel voor de samenleving. Hij blijft mensenlevens kosten en veroorzaakt enorme ellende voor miljoenen mensen, overal ter wereld. Alcohol is de hoofdoorzaak van verschillende maatschappelijke problemen. Statistieken met stijgende misdaadcijfers, toenemende psychische problemen en miljoenen gebroken gezinnen getuigen wereldwijd van de destructieve kracht van alcohol.

Alcoholverbod in de Koran

Het verbod op alcohol in de Islam komt voort uit het volgende vers van de Edele Koran:

“O, JULLIE DIE GELOVEN! VOORWAAR, DE WIJN EN HET GOKKEN EN DE AFGODSBEELDEN EN PIJLEN OM TE VERLOTEN ZIJN ONREINHEDEN DIE TOT HET WERK VAN DE SATAN BEHOREN. VERMIJD DEZE (ZAKEN) DUS. HOPELIJK ZULLEN JULLIE WELSLAGEN!”
[EDELE KORAN 5:90]

Alcoholverbod in de Bijbel

In de volgende verzen verbiedt ook de Bijbel het gebruik van alcohol:

“De wijn is een spotter, de drank een lawaaimaker en niemand die zich daaraan te buiten gaat wordt wijs.” (Spreuken 20:1)

“Bedwelmt u niet met wijn, …” (Efeziërs 5:18)

Kan alcohol ook goed zijn?

Er zijn onderzoeken die aantonen dat beperkt alcoholverbruik ook wel goed kan zijn voor de gezondheid. Dit stemt overeen met volgend vers uit de Edele Koran:

“Zij vragen jou naar de wijn en het kansspel. Zeg: ‘In beide is grote zonde en veel nuttigheid voor de mensen, maar hun zonde is groter dan hun nut’…”
[Edele Koran 2:219]

Alcohol vermindert de zelfbeheersing

Een bewustmakingsposter tegen alcohol van de Ball State University in Indiana stelt:

Mensen beschikken over een remmend centrum in hun hersenen. Dit centrum (prefrontale cortex) weerhoudt de persoon ervan om iets te doen wat hij als fout beschouwt. Enkele voorbeelden: normaal gebruikt iemand geen grove taal tegenover zijn ouders en ouderen – dit remmings-centrum voorkomt dat iemand in het publiek de roep van de natuur beantwoordt.

Wanneer iemand alcohol gebruikt, wordt dat remmende centrum zelf afgeremd. Dat is nu precies de reden waarom je vaak zal zien dat iemand onder invloed zich totaal anders gedraagt dan gewoonlijk. Iemand die dronken is kan dus bijvoorbeeld grove taal gebruiken tegenover mensen die hij of zij respecteert, of hen seksueel benaderen, en er spijt van krijgen wanneer hij weer nuchter is.

En “met mate” drinken dan?

Sommigen beweren dat het mogelijk is om matig te drinken en voldoende zelfbeheersing aan de dag te leggen om niet dronken te worden. Onderzoek wijst echter uit dat de meeste alcoholisten zijn begonnen als “sociale drinkers.” Stel dat zo’n “sociale drinker” slechts één keertje de controle verliest. In die toestand van dronkenschap kan die persoon een verschrikkelijke misdaad begaan die zijn of haar hele leven overhoop haalt. De massa’s doden en gewonden door ongevallen met dronken chauffeurs veroorzaken jaarlijks onnoembaar groot verdriet voor duizenden gezinnen.

De National Crime Victimization Survey Bureau of Justice (een dienst van het Amerikaanse Departement voor Justitie die onderzoek doet naar slachtoffers van geweld) ontving in 1996 dagelijks gemiddeld 2.713 meldingen van verkrachting. Uit de statistieken leren we dat de meerderheid van de verkrachters tijdens de daad dronken was. Ondanks de spijt achteraf, beheerst voor een gemiddelde mens deze schuld zijn hele verdere leven. Zowel het slachtoffer als de dader zijn voor het leven getekend.

Alcoholgerelateerde ziekten

Er zijn meerdere wetenschappelijke redenen voor het verbod op het gebruik van bedwelmende middelen zoals alcohol. Het hoogste aantal dodelijke slachtoffers door eenzelfde oorzaak ligt wereldwijd bij alcoholverbruik. Jaarlijks sterven er miljoenen mensen door alcohol. Hier volgt een eenvoudige opsomming van sommige alcoholgerelateerde ziekten:

1. Levercirrose, de meest gekende ziekte die verband houdt met alcohol.

2. Kanker van de slokdarm, hoofd en nek, lever en darmen.

3. Verkalking van de kransslagader, angina en hartaanvallen worden in verband gebracht met zwaar alcoholgebruik. Ook beroertes en verschillende soorten verlamming vinden vaak hun oorzaak in alcoholgebruik.

4. Beriberi (gebrek aan vitamine B1) en andere tekorten komen veelvuldig voor bij alcoholisten. Ze lijden ook vaker aan Pellagra (tekort aan vitamine B3).

5. Delirium tremens is een ernstige verwikkeling die bij alcoholisten kan optreden na terugkerende infecties of na een operatie. Het is ook een van de symptomen bij ontwenning. Dit is heel ernstig en kan, zelfs wanneer het in goed uitgeruste centra wordt behandeld, leiden tot de dood.

6. Terugkerende infecties komen veel voor onder chronische alcoholisten. Hun immuunsysteem wordt door het alcoholgebruik aangetast.

7. Infecties van de luchtwegen zijn berucht bij alcoholisten en ze lijden ook vaak aan longontsteking, longabces, emfyseem en tuberculose.

8. Iemand die dronken is braakt gewoonlijk ook. De beschermende hoestreflexen zijn echter door de alcohol verlamd. Daardoor kan het braaksel gemakkelijk de longen bereiken en er longontsteking of longabces veroorzaken, soms met de dood tot gevolg.

9. De kwalijke gevolgen van alcoholverbruik bij vrouwen verdienen een speciale vermelding. Vrouwen zijn meer kwetsbaar dan mannen voor alcoholgerelateerde cirrose. Tijdens de zwangerschap brengt alcoholverbruik trouwens zware schade toe aan de foetus. Het foetaal alcoholsyndroom wordt in de medische wereld meer en meer erkend.

10. Ook huidziekten worden in verband gebracht met alcoholverbruik.

11. Eczeem, alopecia (leidt tot kaalheid), nageldystrofie, paronychia (infectie rond de nagels) en ontstoken mondhoeken zijn veel voorkomende ziektes bij alcoholisten.

Is alcoholisme een ziekte?

Als alcoholisme een ziekte is, dan is het wel de enige ziekte

– die in flessen te koop is

– waarvoor reclame wordt gemaakt in kranten en tijdschriften, op radio en TV

– die beschikt over winkels met speciale vergunningen om ze te verspreiden

– die inkomsten voor de regering genereert

– waardoor mensen een vreselijke dood sterven op snelwegen

– die het familieleven verstoort en misdaad bevordert

– die niet wordt veroorzaakt door bacteriën of virussen

ALCOHOLISME IS GEEN ZIEKTE – HET IS HET WERK VAN SATAN

De Islam wordt de “Dien-ul-Fitra” genoemd, de natuurlijke godsdienst voor de mens. Al zijn richtlijnen hebben de bedoeling om de natuurlijke toestand van de mens te beschermen. Alcohol leidt zowel het individu als de maatschappij af van die natuurlijke toestand. Daarom verbiedt de Islam het verbruik van alcohol.

[22]

WIKIPEDIAEPITHETON

https://nl.wikipedia.org/wiki/Epitheton

[23]

”Ik wil niet terug naar de tijd waarin ik Freek in de middag al moestverlaten, om terug te keren naar Amsterdam om in de avond te werken.zodat Vader me op kon halen zonder iets door te hebben.’Ik begin haar uit te maken voor zieke psychopaat, controlfreak envoor onnozele, achterlijke, bekrompen en simpelzielige vuige ezeluit het boerengat van Turkije, die niets gewend is van de rechten engang van zaken, die hier gelden.Ik maak haar uit voor minderwaardig mens, waar ik later veel spijt van zou krijgen’,ik moet me eigenlijk beheersen, want zo geef ik mijn opponent voorde zoveelste keer de gelegenheid in de martelaarsrol te kruipen straks,als ze weer eens over mij zou klagen bij de buren en familieleden, ennatuurlijk alleen deze zaken zou uitlichten, omdat ze ruimschoots de gelegenheid zou krijgen, haar sullige benauwdheid tentoon te spreidenachter mijn rug om”
OP GOOGLEFRAGMENT UIT HET BOEK VAN LALE GUL:”IK GA LEVEN”

https://books.google.nl/books?id=3o4cEAAAQBAJ&pg=PT152&lpg=PT152&dq=simpelzielige+vuige+ezel+uit+het+boerengat+van+Turkije&source=bl&ots=by1LmAdJE0&sig=ACfU3U0Ftc-QKb4RNYzGGI_FQ0osZF5Vyg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjE3raC1-L0AhVq_rsIHdrLDqAQ6AF6BAgCEAM#v=onepage&q=simpelzielige%20vuige%20ezel%20uit%20het%20boerengat%20van%20Turkije&f=false

ZEER TEGEN MIJN ZIN EEN CITAAT UIT HET BOEK VAN LALEGUL VAN DEZE ISLAMOFOBE SITE, VOOR HET GEVAL BOVENSTAANDE LINK WORDT VERWIJDERD
”zieke psychopaat, controlfreak, Droogstoppel, onnozele, achterlijke, bekrompen en simpelzielige vuige ezel uit het boerengat van Turkije, minderwaardig mens”
KLAASTAAL.NLLALE GUL ”IK GA LEVEN”

https://klaastaal.nl/lale-gul-ik-ga-leven/

ZIE VOOR TEKST, NOOT 13

Reacties uitgeschakeld voor Noten 16 t/m 23/Turkse schrijfster Lale Gul Uitgelicht

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.