Noten 15 t/m 21/Asielbewindslieden

[15]

”Minister Verdonk, waar weinig goeds meer van te verwachten is anders danhaar eigen Imago verbetering, wat wij bij nu al wel gewend zijn van deze
minister van leugens en aduquaat handelen, vergeet of weigerd te erkennen
dat deze opgesloten kinderen met hun ouders géén papieren kúnnen krijgen,
Abassades niét of weigeren mee te werken, wat lang al een bewezen feit is.”
UIT:BRIEF VAN VLUCHTELINGENWERKER WIETSE POTIJKAAN PREMIER BALKENENDE[Zie voor de rest van de Brief onderin het volgende artikel]
INZET VOOR VLUCHTELINGEN/WIETSE POTIJK AANPREMIER BALKENENDE/DE MENS IN ACTIE!ASTRID ESSED9 JANUARI 2022

[16]

WIKIPEDIAKABINET BALKENENDE II
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Balkenende_II

WIKIPEDIAKABINET BALKENENDE III
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Balkenende_III

WIKIPEDIARITA VERDONK

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rita_Verdonk

”minister zonder portefeuille, minister voor Vreemdelingenbeleid en Integratie, van 27 mei 2003 tot 14 december 2006 (wijziging takketpakket bij KB 14 december 2006)”
PARLEMENT.COMDRS. M.C.F. (RITA) VERDONK

https://www.parlement.com/id/vggf1fmjymy3/m_c_f_rita_verdonk

Spraakmakende politica in het post-Fortuyn-tijdperk. Kreeg na haar studie in Nijmegen leidinggevende functies bij onder meer het gevangeniswezen en werd in 2003 als ‘buitenstaander’ minister voor Vreemdelingenbeleid en Integratie in het tweede kabinet-Balkenende. Was daarna het boegbeeld van het strengere asielbeleid en greep haar toenemende populariteit aan om zich te mengen in de leiderschapsstrijd bij de VVD. Zij werd echter verslagen door Rutte, maar kreeg bij de Kamerverkiezingen in 2006 als nummer twee wel meer stemmen. Claimde toen een leidende rol in de VVD en werd later uit de fractie gezet. De door haar in 2008 opgerichte beweging ‘Trots op Nederland‘ bleek uiteindelijk geen succes.

VVDfractie-Verdonk (ex-VVD)
in de periode 2003-2010: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister

1.

Voornamen (roepnaam)

Maria Cornelia Frederika (Rita)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 18 oktober 1955

3.

Partij/stroming

partij(en)

 • – PPR (Politieke Partij Radikalen) (vóór 1978, ‘papieren’ lid)
 • – PSP (Pacifistisch-Socialitische Partij), vanaf april 1978 (tot omstreeks 1980)
 • – VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), van 2002 tot oktober 2007
 • – Trots op Nederland, vanaf mei 2008
 • – Hart voor Den Haag/Groep de Mos (lokale partij)

lid tussentijds gevormde fractie(s)
fractie-lid Verdonk (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 14 september 2007 tot 17 juni 2010

4.

Hoofdfuncties/beroepen (7/17)

 • – minister zonder portefeuille, minister voor Vreemdelingenbeleid en Integratie, van 27 mei 2003 tot 14 december 2006 (wijziging takketpakket bij KB 14 december 2006)
 • – minister van Justitie, van 21 september 2006 tot 22 september 2006 (na het aftreden van minister Donner)
 • – lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 17 juni 2010
 • – minister zonder portefeuille, minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering, van 14 december 2006 tot 22 februari 2007
 • – fractievoorzitter fractie-lid Verdonk (eenpersoonsfractie), Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 september 2007 tot 17 juni 2010
 • – directeur/eigenaar Rita Verdonk BV (bureau voor advies, coaching en lezingen)
 • – speciaal adviseur administratieve lasten jeugd- en thuiszorg, vanaf december 2018

takenpakket (bewindspersoon)

 • – Was vanaf 14 december 2006 niet meer belast met het Vreemdelingenbeleid en werd mede (naast met integratiebeleid) belast met de aangelegenheden betreffende Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering (K.B. nr 247)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/5)

 • – spreker/dagvoorzitter Speakers Academy, vanaf juli 2017
 • – voorzitter Stichting BHVregister, vanaf juli 2017

vorige (2/5)

 • – columniste dagblad “Spits”, vanaf februari 2011
 • – columniste website www.gay.nl, vanaf 1 april 2011

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)

 • – Diende in 2009 een motie van wantrouwen in tegen het kabinet vanwege uitholling van het dualistisch bestel door de gevolgde procedure bij het opstellen van een aanvullend beleidsprogramma 2007-2011. Zij stemde als enige vóór die motie.
 • – Diende in 2009 een motie van wantrouwen in tegen minister Hirsch Ballin, nadat er twee verschillende versies van de begroting hadden gecirculeerd. Zij stemde als enige vóór die motie.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.
als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/6)

 • – Kondigde in 2005 maatregelen aan tegen de komst van minderjarige Antillianen zonder opleiding, taalkennis en sociale geborgenheid naar Nederland
 • – Stelde in 2005 een jaarlijkse nationale ceremoniedag (24 augustus) in voor iedereen die het Nederlanderschap verkrijgt. Daarin worden de rechten en plichten als Nederlander bevestigd en wordt uiting gegeven aan de verbondenheid met Nederland. Instelling van deze dag was in 1998 al aangekondigd door haar voorganger Van Boxtel. (28.689)

als bewindspersoon (wetgeving) (2/4)

 • – Bracht in 2005 de Wet inburgering in het buitenland (Stb. 28) tot stand. In de Vreemdelingenwet wordt als toelatingsvereiste voor de verlening van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd opgenomen dat de vreemdeling reeds voor zijn komst naar Nederland moet beschikken over kennis op basisniveau van de Nederlandse taal en de Nederlandse maatschappij. (29.700)
 • – Bracht in 2006 de Wet inburgering (Stb. 625) tot stand. Deze wet voert een meer verplichtend en resultaatgericht inburgeringsstelsel in. De kern daarvan wordt gevormd door een inburgeringsplicht voor in beginsel alle vreemdelingen van 16 tot 65 jaar die duurzaam in Nederland willen en mogen verblijven en voor enkele specifieke groepen genaturaliseerde Nederlanders, voorzover deze personen niet gedurende minstens acht jaar van de leerplichtige leeftijd in Nederland hebben verbleven en niet over bepaalde diploma’s, certificaten of andere (soortgelijke) bewijsstukken beschikken. De inburgeringsplicht geldt zowel voor nieuwkomers als voor oudkomers die tot deze doelgroep behoren. De inburgeringsplicht houdt in dat men de noodzakelijke kennis van de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving alsnog verwerft en het inburgeringsexamen behaalt. (30.308)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/12)

 • – Werd op 13 september 2007 uit de VVD-fractie gezet vanwege door haar tijdens een besloten diner gedane uitspraken over de koers van haar partij. Deze uitspraken werden door dagblad ‘De Telegraaf’ en het ‘Algemeen Dagblad’ gepubliceerd. In juni 2007 had fractievoorzitter Rutte haar n.a.v. een interview in “HP/De Tijd”, waarin zij kritiek had op de leiding van Rutte, gemaand geen uitspraken te doen buiten het terrein van haar eigen portefeuille en gedreigd haar bij herhaling uit de fractie te zetten.
 • – Lanceerde op 3 april 2008 in een passagiersterminal in de Amsterdamse haven de beweging ‘Trots op Nederland’. Daarmee wil zij een platform bieden aan alle Nederlanders die zich niet vertegenwoordigd voelen door de ‘Haagse bestuurderselite’. De komst van de beweging had zij op 17 oktober 2007 aangekondigd.
 • – In juni 2008 debatteerde de Tweede Kamer op verzoek van Geert Wilders over mogelijke beëindiging van de voor haar ingestelde persoonsbeveiliging

uit de privésfeer

 • – Speelde in haar jeugd handbal en zat later op judo op de sportschool van Anton Geesink
 • – Was in haar studententijd in Nijmegen actief in de Bond voor Wetsovertreders, die opkwam voor de belangen van gedetineerden
 • – Werd op 27 januari 2004 korte tijd in het ziekenhuis opgenomen, nadat zij onwel was geworden. Hervatte na enkele dagen rust haar werkzaamheden.

verkiezingen

 • – Was bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 nummer 2 op de kandidatenlijst van de VVD

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
“IJzeren Rita” (bijnaam)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

EINDE BERICHT

[17]

 • Rita Verdonk (VVD, 2003-2006) is van alle bewindslieden degene die de discretionaire bevoegdheid het meest gebruikte: 1100 keer. Er lagen destijds nog veel achterstallige dossiers.”

RTL NIEUWSNOG EEN MIDDEL KAN HOWICK EN LILI REDDEN6 SEPTEMBER 2018

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4408391/nog-een-middel-kan-howick-en-lili-redden

Asielkinderen Howick en Lili kunnen ieder moment worden uitgezet. Hun laatste hoop is de discretionaire bevoegdheid van staatssecretaris Harbers. Tot nu toe heeft hij dit laatste redmiddel volgens Haagse bronnen enkele tientallen keren ingezet. Maar waarom niet voor Howick en Lili?

PvdA, SP en GroenLinks en allerlei organisaties hebben aan de VVD-staatssecretaris gevraagd of hij zijn hand over zijn hart wil strijken en zijn discretionaire bevoegdheid wil inzetten nu de tijd dringt voor Howick en Lili. Drie eerdere verzoeken werden afgewezen.

VVD-er Mark Harbers heeft sinds zijn aantreden enkele tientallen keren gebruik gemaakt van dit laatste redmiddel, blijkt uit bronnen die RTL Nieuws sprak.

Allerlaatste uitweg

“De discretionaire bevoegdheid is een uiterste maatregel die alleen kan worden toegepast als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput. De staatssecretaris moet in zo’n geval de individuele omstandigheden van het geval wegen”, zegt jurist Martijn Stronks verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij doelt op het feit dat Harbers in zijn eentje deze beslissing maakt, zonder hulp van anderen.

 “Het is een allerlaatste uitweg die niet aan wettelijke regels is gebonden. Achter de schermen zijn er wel richtlijnen waarop de afweging wordt gebaseerd, maar die worden niet openbaar gemaakt. Want bij alles wat je openbaar maakt, denkt een nieuw asielgeval: waarom krijg ik dan geen verblijfsvergunning?

Over het aantal keren dat een staatssecretaris zo’n discretionaire bevoegdheid heeft gegeven, wordt dan ook uiterst terughoudend gedaan. De Tweede Kamer krijgt één keer per jaar een overzicht, zonder dat er inhoudelijk op de gevallen wordt ingegaan.

Via het ministerie van Justitie en Veiligheid kreeg RTL Nieuws de volgende cijfers:

 • De vorige staatssecretaris, VVD’er Klaas Dijkhoff (2015-2017), gebruikte de bevoegdheid 240 keer.
 • Fred Teeven (2012-2015) deed het 300 keer.
 • Gerd Leers (CDA, 2010 tot 2012): 80 keer.
 • Rita Verdonk (VVD, 2003-2006) is van alle bewindslieden degene die de discretionaire bevoegdheid het meest gebruikte: 1100 keer. Er lagen destijds nog veel achterstallige dossiers.

Harbers te streng?

Is de huidige staatssecretaris te streng? Het ligt eraan aan wie je dat vraagt. Bij de SP vinden ze van wel. Elke politieke partij kan bij de staatssecretaris zaken indienen waarvan zij vindt dat de staatssecretaris zijn discretionaire bevoegdheid zou moeten gebruiken. “We zijn al heel streng en kritisch bij het inbrengen van asielzaken die dit middel verdienen. Van alle zaken heeft Harbers er nog geen een goedgekeurd”, laat een medewerker van de SP weten. 

Volgens Stronks is het beleid lastig te beoordelen. “Je kent de zaken niet die op het bord van de staatssecretaris terechtkomen. Feit blijft dat de aantallen altijd laag liggen. Het is echt een laatste redmiddel waarvan heel weinig gebruik wordt gemaakt.”

Wakker liggen

Oud-CDA-minister Gerd Leers wil ook niet oordelen over het beleid van Harbers. Leers stelt dat er moed voor nodig is om een aanvraag af te keuren of toe te wijzen. “Je gunt het niemand om zo’n besluit te moeten nemen.” Oud-staatssecretaris Fred Teeven liet weten dat de dossiers wel eens aan hem vraten.

CDA’er Gerd Leers vervolgt: “Ik kreeg als minister allerlei aanvragen. Van gewone mensen, politici, maar ook van het koninklijk huis. Met een knoop in mijn maag nam ik vaak de beslissingen. Een besluit maak je niet in een uurtje. Ik was er soms dagen mee bezig. Lag er soms wakker van.” 

‘Het moet schrijnend zijn’

“Je moet een echte eerlijke afweging maken, discreet zijn. De zaak moet een opeenstapeling van uitzonderlijk schrijnende omstandigheden hebben, voordat je kunt instemmen. Het hangt van heel veel dingen af. Het belang van kinderen is erg belangrijk, maar er spelen zo veel dingen mee.”

Of de oud-minister Howick en Lili had laten blijven als hij het kon zeggen? “Dat ga ik niet zeggen. En dat kan ik ook niet, want ik ken het hele dossier niet.”

EINDE ARTIKEL

”De voorganger van Albayrak, Rita Verdonk, maakte circa 1150 keer gebruik van de zogeheten discretionaire bevoegdheid waarmee het mogelijk is het oordeel van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of de rechter te passeren.”

NU.NL

ALBAYRAK LAAT 450 AFGEWEZEN ASIELZOEKERS TOCH BLIJVEN’

2 NOVEMBER 2009

https://www.nu.nl/politiek/2113753/albayrak-laat-450-afgewezen-asielzoekers-toch-blijven.html

DEN HAAG – Staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie heeft in het afgelopen jaar ongeveer honderd afgewezen asielzoekers toch een verblijfsvergunning gegeven.

Daarmee heeft ze sinds haar aantreden in februari 2007 in totaal zo’n 450 keer gebruik gemaakt van haar speciale bevoegdheid om in schrijnende gevallen te bepalen dat iemand in Nederland mag blijven.

Dat blijkt uit antwoorden van Albayrak aan de Tweede Kamer, die deze week met haar en minister Ernst Hirsch Ballin debatteert over de begroting van het ministerie van Justitie voor volgend jaar.

De voorganger van Albayrak, Rita Verdonk, maakte circa 1150 keer gebruik van de zogeheten discretionaire bevoegdheid waarmee het mogelijk is het oordeel van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of de rechter te passeren.

Begrotingsdebat

Vooral rechtse oppositiepartijen zullen het begrotingsdebat naar verwachting aangrijpen om Albayrak opnieuw aan te vallen op haar asielbeleid, zeker nu het aantal asielzoekers nog steeds toeneemt.

De bewindsvrouw gaat ervan uit dat volgend jaar naar schatting 17.000 asielzoekers hier zullen aankloppen. Een jaar geleden ging haar ministerie nog uit van 10.500. Mede door de hogere instroom is het budget voor het vreemdelingenbeleid met 214 miljoen euro verhoogd.

Medewerkers

De IND krijgt extra medewerkers om de toename van het aantal asielverzoeken te verwerken. Dit jaar kan de dienst maximaal 16.000 aanvragen behandelen. Daardoor zal de wachtlijst oplopen, schrijft Albayrak aan de Kamer.

Door extra personeel in te zetten, zal volgens haar volgend jaar de benodigde capaciteit beschikbaar zijn om de 17.000 nieuwe asielaanvragen te verwerken en de wachtlijst weer af te bouwen. Naar verwachting zal de asielinstroom in 2011 afnemen tot 10.500 mensen.Door: ANP

EINDE ARTIKEL NU.NL

[18]

ZIE NOOT 9

[19]

 • Rita Verdonk (VVD, 2003-2006) is van alle bewindslieden degene die de discretionaire bevoegdheid het meest gebruikte: 1100 keer. Er lagen destijds nog veel achterstallige dossiers.”

RTL NIEUWSNOG EEN MIDDEL KAN HOWICK EN LILI REDDEN6 SEPTEMBER 2018

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4408391/nog-een-middel-kan-howick-en-lili-redden

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 17

”De benaming 14-1-brief voor het aanvragen van een dergelijke verblijfsvergunning is ontleend aan een toespraak van de toenmalige minister van Vreemdelingenzaken Hilbrand Nawijn, op dat moment demissionair na de val van het kabinet-Balkenende I op 14 januari 2003 tijdens een manifestatie op een actiedag van VluchtelingenWerk Nederland. Daar deed hij de toezegging gebruik te zullen maken van zijn ministeriële discretionaire bevoegdheid om “in zeer bijzondere gevallen” alsnog een verblijfsvergunning te verlenen aan personen aan wie eerder geen verblijfsvergunning was toegekend.[1]

Daarmee werd gedacht iets te kunnen doen aan de slepende kwestie van ongeveer 10.000 uitgeprocedeerde asielzoekers die door de strengere regels van de nieuwe Vreemdelingenwet 2000 op straat dreigden te worden gezet.”

WIKIPEDIA

14-1-BRIEF/ACHTERGROND

https://nl.wikipedia.org/wiki/14-1-brief#Achtergrond

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIA

14-1-BRIEF

https://nl.wikipedia.org/wiki/14-1-brief

WIKIPEDIA

HILBRAND NAWIJN

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hilbrand_Nawijn

IND

DE 14- BRIEF: HOE EEN OPMERKING EEN STROOM

VAN AANVRAGEN VEROORZAAKTE

https://ind.nl/over-ind/verhalen/Paginas/De-14-1-brief-hoe-%C3%A9%C3%A9n-opmerking-een-stroom-van-aanvragen-veroorzaakte.aspx

Dit jaar bestaat de IND 25 jaar. Gedurende het hele jaar besteden we op verschillende manieren aandacht aan dit 25-jarig jubileum. Op INDaily gebeurt dat door geregeld te berichten over gebeurtenissen die in de afgelopen 25 jaar invloed hebben gehad op onze organisatie.  

Collega’s die al wat langer bij de IND werken, weten waar het om gaat als we de term ’14-1-brief’ noemen. De brief, in 2003 onbedoeld geïnitieerd door toenmalig minister van Vreemdelingenzaken Hilbrand Nawijn, leidde tot een een enorme stroom van aanvragen. Het was één van de momenten waarop de organisatie zijn flexibiliteit moest tonen en alle zeilen bij moest zetten. Vandaag, precies zestien jaar later, blikken we terug op die periode.

Op 14 januari 2003 deed minister van Vreemdelingenzaken Hilbrand Nawijn, op dat moment demissionair na de val van het kabinet-Balkenende I, tijdens een manifestatie van VluchtelingenWerk Nederland de toezegging gebruik te zullen maken van zijn ministeriële discretionaire bevoegdheid om “in zeer bijzondere gevallen” alsnog een verblijfsvergunning te verlenen aan personen aan wie eerder geen verblijfsvergunning was toegekend.

Minister Nawijn dacht op die manier iets te kunnen doen aan de slepende kwestie van ongeveer 10.000 uitgeprocedeerde asielzoekers, die door de strengere regels van de nieuwe Vreemdelingenwet 2000 op straat dreigden te worden gezet.

Deze toezegging bracht een enorme stroom schriftelijke verzoeken om een verblijfsvergunning op gang. De IND moest alle zeilen bijzetten om deze zogenoemde 14-1-brieven te behandelen: ‘Direct na Nawijns uitspraak dacht men in het land dat het wel mee zou vallen, maar bij de IND zagen we gelijk dat dit voor ons veel werk zou opleveren’, blikt Cees Zoeter, manager bij de IND in Zwolle terug. ‘Tegelijkertijd moesten we er natuurlijk wel mee aan de slag. Alles waar we bang voor waren is uitgekomen: de aanvragen stroomden binnen en we zijn er jaren mee bezig geweest. De 14-1-brief laat zien hoe een politieke uitspraak ons dagelijks werk kan beïnvloeden.’

Procedurele en praktische problemen in de uitvoering leidden er uiteindelijk toe dat minister Verdonk deze praktijk op 18 maart 2005 beëindigde. Nawijn en zijn opvolgster Rita Verdonk ontvingen in totaal ruim 19.000 14-1-brieven.

EINDE BERICHT

[20]

”De IND werd overspoeld door ruim 15.000 brieven. Nawijns opvolger Rita Verdonk weigerde deze in behandeling te nemen. De Raad van State dwong de minister alle zaken alsnog inhoudelijk te oordelen.”TROUW1600 ASIELZOEKERS ALSNOG WELKOM15 FEBRUARI 2008

https://www.trouw.nl/nieuws/1600-asielzoekers-alsnog-welkom~b175fa92/

Bijna 1600 vreemdelingen, hoofdzakelijk uitgeprocedeerde asielzoekers, hebben in de afgelopen vijf jaar vanwege ’schrijnende omstandigheden’ een verblijfsvergunning gekregen. Dat blijkt uit cijfers die het ministerie van justitie aan deze krant heeft verstrekt.

De minister of staatssecretaris van vreemdelingenzaken kan in uitzonderlijke situaties van het beleid afwijken en ’met het hart beslissen’, waardoor een afgewezen asielzoeker toch in Nederland mag blijven. Daarvoor heeft de bewindspersoon een ’discretionaire bevoegdheid’.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) begon in 2003 met het beoordelen van schrijnende gevallen. Op 14 januari dat jaar hield toenmalig minister van vreemdelingenzaken Hilbrand Nawijn een toespraak waarin hij uitgeprocedeerde asielzoekers opriep zich te melden. Nawijn zegde toe elk dossier op schrijnendheid te toetsen.

De IND werd overspoeld door ruim 15.000 brieven. Nawijns opvolger Rita Verdonk weigerde deze in behandeling te nemen. De Raad van State dwong de minister alle zaken alsnog inhoudelijk te oordelen.

Wanneer de bewindspersoon zijn hart laat spreken, is onbekend. Verdonk heeft altijd geweigerd criteria waaraan asielzoekers moeten voldoen te openbaren. Er moest volgens de ex-minister een ’uniek samenspel van elementen’ zijn. Daarbij vond Verdonk dat inzicht geven in haar handelen, de discretionaire bevoegdheid zou ondergraven. Critici waren juist bang voor willekeur.

Inmiddels heeft Justitie, opnieuw gedwongen door een uitspraak van de Raad van State, wat duidelijker gemaakt wanneer deze bevoegdheid wordt toegepast. Minister Ernst Hirsch Ballin (justitie) maakte daarom vorig jaar een lijstje met criteria openbaar. Daaruit blijkt dat verblijfsduur in Nederland en mate van integratie van belang zijn. Daarbij moeten er ’klemmende redenen van humanitaire aard’ zijn, zoals ernstige medische problemen, het overlijden van een gezinslid of de dreigende scheiding tussen ouder en kind.

Duizenden asielzoekers die zich vergeefs hebben aangemeld als ’schrijnend geval’, zijn alsnog geholpen door de pardonregeling. Voor honderden anderen loopt de ’14-1-procedure’ nog.

EINDE ARTIKEL

[21]

ZIE NOOT 17

Reacties uitgeschakeld voor Noten 15 t/m 21/Asielbewindslieden

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.