Noten 13 en 14/Wij Willem-Alexander

[13]

WIKIPEDIA

JOBSTIJDING

https://nl.wiktionary.org/wiki/jobstijding

[14]

RTL NIEUWS

MIDDENINKOMENS IN DE KNEL: LOONT WERKEN

NOG WEL?

20 SEPTEMBER 2022

https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5334392/koopkrachtpakket-koopkracht-middeninkomens-minima-modaal-toeslagen

Door de prijsstijgingen hebben niet alleen mensen met lage inkomens het lastig om rond te komen, maar komen ook de middeninkomens steeds vaker in de knoop. Maar waar de minima nog recht hebben op verschillende toeslagen, is Jan Modaal op zichzelf aangewezen. En meer gaan werken is lang niet altijd de oplossing.

Volgens het Nibud zijn de kosten voor een gemiddeld gezin met 188 euro per maand gestegen. Hierdoor heeft een derde van de Nederlandse huishoudens momenteel moeite om rond te komen. Daarom heeft het kabinet ondertussen een koopkrachtpakket aangekondigd waarmee ook de gemiddelde inkomens geholpen worden in 2023.

Koopkrachtreparatie

“Het is een illusie om te denken dat het kabinet alles kan repareren”, zegt politiek verslaggever Frits Wester daarover. “Als je er bij de ene groep wat bijdoet moet je er bij een andere groep wat van afhalen, maar ook de middeninkomens gaan erop vooruit volgend jaar.”

“Er komt volgend jaar een koopkrachtstijging van ongeveer 7 procent voor de lage inkomens, 4 procent voor middeninkomens, en 1,9 procent voor de hoge inkomens”, zegt Wester. Hoeveel dit precies gaat schelen, verschilt volgens hem per situatie. 

Meer werken

En heeft het nou nut om meer te gaan werken? “De verlaging van de inkomensbelasting in de eerste schijf helpt je meer als je bijvoorbeeld fulltime werkt, dan als je parttime werkt”, vervolgt Wester. Het loont volgens hem dan ook om te werken. “Als je een dag meer gaat werken, ga je gelijk al meer verdienen en vergroot je je koopkracht.”

“De grensgevallen zouden dan wel toeslagen verliezen maar de meeste werkenden gaan erop vooruit”, denkt Wester. “Zeker met de verhoging van de arbeidskorting er ook nog bij.”

Econoom Hugo van Erken is hier echter nog niet zo zeker van. “Veel van de toeslagen zoals de zorg- en kinderopvangtoeslag bouwen af naarmate je meer gaat verdienen. In sommige gevallen kan het dan zo zijn dat als je meer gaat werken, je minder gaat verdienen omdat je bepaalde toeslagen misloopt.”

“Door het ingewikkelde toeslagenstelsel is de prikkel om meer te gaan werken heel laag in Nederland”, vervolgt Van Erken. “Nu wordt er weer naar allerlei koopkrachtplaatjes gekeken en wordt er aan knoppen gedraaid om de koopkracht voor een groep te verbeteren. Maar door dit soort incidentele maatregelen krijg je alleen maar weer nieuwe problemen.”

Olie op het vuur

“Het is alleen maar meer olie op het vuur”, vervolgt de econoom. “De energietoeslag bijvoorbeeld. Die is echt alleen voor de minima, en maar eenmalig. Maar wat als je er net buiten valt? Dan kun je het nog steeds hard nodig hebben.”

“Het minimumloon verhogen was wel een goed idee, dat is structureel”, zegt de econoom. “Daar heb je echt wat aan. In de zorg wordt bijvoorbeeld veel deeltijd gewerkt, maar de prikkel om meer te werken ontbreekt daar totaal. Voor het geld wat je extra verdient, verlies je weer allemaal toeslagen en blijf je onder aan de streep met helemaal niet veel meer over.”  

Bron: EditieNL

EINDE

NOS

STEEDS MEER MENSEN IN DE KNEL, OOK MIDDENINKOMENS

15 JULI 2022

https://nos.nl/artikel/2436858-steeds-meer-mensen-in-de-knel-ook-middeninkomens

Door de hoge inflatie en energieprijzen zit een groeiend aantal huishoudens financieel klem. Dat zegt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) op basis van nieuwe berekeningen. Voor het eerst sinds jaren ziet het Nibud dat huishoudelijke uitgaven enorm stijgen. “Niet alleen lage inkomens, ook huishoudens met een inkomen boven modaal duiken in de min”, aldus het instituut.

Het Nibud schat in dat nu een op de drie huishoudens worstelt met het in balans brengen van de uitgaven en inkomsten. Zo zijn de totale uitgaven van een gezin met een inkomen van twee keer modaal gestegen met 188 euro per maand in vergelijking met begin 2021. Dat komt vooral door hogere energiekosten à 128 euro per maand. Aan boodschappen is zo’n gezin 55 euro per maand meer kwijt.

Nog een voorbeeld: een alleenstaande met een bijstandsuitkering in een niet-energiezuinige woning ziet de energierekening verdubbelen naar bijna 200 euro, ondanks de btw-verlaging. Aan boodschappen is zo iemand 30 euro per maand meer kwijt.

’70 procent op aan vaste lasten’

Het Nibud ziet graag dat een huishouden niet meer dan de helft van het inkomen kwijt is aan vaste lasten. Maar nu is dat vaak 70 procent, waardoor er weinig geld overblijft voor dingen als kleding, zorg of het opbouwen van een buffer.

“Hierdoor hebben huishoudens iedere maand het gevoel te moeten puzzelen met te weinig stukjes. De financiële stress die hen dit geeft is enorm”, zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. Hij wil daarom dat de overheid met meer compensatie komt. “Mensen kunnen dit niet meer zelf oplossen. De extra verhoging door het kabinet van de energiecompensatie van 500 euro boven op de 800 euro is zeer welkom, maar niet genoeg.”

Het Nibud noemt als voorbeeld Frankrijk, dat een maximumbedrag voor de energierekening heeft ingevoerd. Of België dat nu een ‘sociaal tarief’ voor gas en elektra heeft. Bepaalde inkomensgroepen betalen daardoor minder voor energie. “Er is hoe dan ook meer ruimte in de portemonnee nodig”, zegt Vliegenthart. “Het leven moet weer betaalbaar worden. Drastische problemen vragen om drastische oplossingen.”

EINDENOS

OOK MIDDENINKOMENS VREZEN REKENINGEN NIET TE KUNNEN

BETALEN, HOREN ZE BIJ NIBUD

10 MEI 2022

https://nos.nl/artikel/2428217-ook-middeninkomens-vrezen-rekeningen-niet-te-kunnen-betalen-horen-ze-bij-nibud

Ook middeninkomens vrezen rekeningen niet te kunnen betalen, horen ze bij Nibud

Niet alleen minima worden getroffen door de inflatie. “Veel meer dan anders”, krijgt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) telefoontjes, mails en berichten van mensen die zeggen niet rond te kunnen komen. “Opvallend genoeg” nu ook meer van de inkomensgroep daarboven.

“Meer dan de helft van de vragen gaat over hun energierekening, en dan hebben we april nog niet eens goed in beeld”, zegt Nibud-woordvoerder Gabriëlla Bettonville. “Medewerkers die hier al twintig jaar consumentenvragen beantwoorden zeggen dit nog nooit te hebben meegemaakt.”

De belletjes komen van mensen met allerlei inkomens, zegt zij. “Mensen die zeggen: minima kunnen naar de gemeente, maar mijn inkomen is hoger: waar kan ik heen? Op papier redden deze mensen het misschien, in de praktijk niet.”

Hoge huur, ziekte

Bettonville somt op: “Een huur die eigenlijk te hoog is, zzp’ers die ziek zijn: het zijn mensen die tussen wal en schip belanden. Zij hebben echt geen ruimte voor tegenvallers, niet met de huidige prijzen en arbeidscontracten. Die koopkracht moet echt worden gerepareerd, zeggen wij ook tegen het kabinet.”

De boodschap van het Nibud over lage middeninkomens was al eerder hoorbaar bij TNO Research. Daar constateerden ze dat de energie-armoede op dit moment erger wordt. Zoiets klinkt ook bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

“We zijn druk met de minima. Maar er is een veel grotere groep daarboven, de lagere middenklasse, die niet in beeld is bij gemeenten en het Rijk, maar die wel heel erg wordt geraakt“, zei Peter Heijkoop namens de VNG daarover eerder tegen Nieuwsuur.

Volgens Heijkoop, die ook wethouder is in Dordrecht, zijn het mensen met een baan die gewoon geen mogelijkheid zien om niet in de schulden te komen “Ik vind dat heel confronterend.”

Vakbond FNV deed in april onderzoek onder bijna 20.000 leden over de effecten van inflatie op hun leven. Hieruit bleek dat werkenden in distributiecentra, schoonmaak, Schiphol en de beveiligingssector hard worden geraakt. Net als uitkeringsgerechtigden.

Maaltijd overslaan

Zo’n 63 procent van de ondervraagden heeft het financieel te krap. Zij kampen met angsten voor schulden, besparingen op dagelijkse boodschappen (59 procent) en kopen geen kleding meer voor zichzelf of de kinderen (35 procent). Zes procent slaat zelfs maaltijden over.

Begin vorige maand zei premier Rutte dat alle Nederlanders dit jaar “iets” armer zullen worden. “De eerlijkste boodschap aan Nederland is dat de overheid dit niet allemaal kan oplossen.” Landelijk zijn er wel regelingen getroffen om Nederlanders te compenseren.

Zo krijgen minima een hogere tegemoetkoming via de gemeenten voor de hoge energierekening. Ook werd al de accijns op brandstoffen per 1 april verlaagd. De btw op energie, dus gas en elektriciteit, gaat per 1 juli omlaag naar 9 procent.

Het Nibud geeft officieel geen financieel advies, wel geeft het instituut tips over budgetteringskwesties en verwijst het door naar instanties. Een aantal van die tips:

– Creëer inzicht in inkomsten en uitgaven, bijvoorbeeld door het Persoonlijk Budgetadvies van het Nibud in te vullen

– Maak aan de hand daarvan een jaarbegroting: een overzicht geeft grip op geld

– Check bij berekenuwrecht.nl of je alle inkomensondersteuning krijgt waar je recht op hebt

EINDE

NOS

WIE ZIJN EIGENLIJK DE MIDDENINKOMENS?

14 SEPTEMBER 2019

https://nos.nl/collectie/13785/artikel/2301635-wie-zijn-eigenlijk-de-middeninkomens

Wie zijn eigenlijk de middeninkomens?

“De lonen van mensen met een middeninkomen moeten omhoog” en “we moeten de middeninkomens steunen”. Dit soort uitspraken over de financiële situatie van een grote groep Nederlanders duiken regelmatig op.

De politieke aandacht is groot, maar er is geen eenduidige definitie over wie zich tot de middeninkomens mag rekenen. Daarom de vraag: over wie heeft het kabinet het als het zegt dat de middeninkomens er in koopkracht komend jaar flink op vooruit gaan?

Geen officiële definitie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek houdt geen cijfers bij over middeninkomens. Ook het Centraal Planbureau, dat regelmatig economische ramingen publiceert, hanteert geen definitie van middeninkomens.

“Middeninkomen is geen statistisch begrip en dan hangt het er maar net van af hoe je die interpreteert. Hoeveel inkomen is veel en hoeveel is weinig?”, zegt Peter Hein van Mulligen, CBS-hoofdeconoom en woordvoerder. “De term is vrij diffuus. Van ons wordt verwacht dat we precies zijn in wat we benoemen en de term middeninkomen is dat niet.”

Het valt Van Mulligen op dat politici de term de laatste jaren vaak gebruiken. “Maar ‘middeninkomen’ is geen officiële definitie.”

Wel is duidelijk dat de druk op de hele middenklasse is toegenomen, blijkt uit een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) uit 2017. “Er is veel flexwerk, een diploma heeft nog maar weinig waarde, er is minder sociale zekerheid. Bovendien moeten zij hard blijven trappen om niet om te vallen of achterop te raken”, zegt hoogleraar sociologie Godfried Engbersen, die betrokken was bij de WRR-verkenning. “Een deel komt daadwerkelijk in de problemen.”

Een grote verandering ten opzichte van jaren geleden is ook dat je twee werkenden in het gezin nodig hebt om bij de middenklasse te horen. “Valt een van de inkomens weg, dan is er dus minder ruimte voor tegenslag en is er meer kwetsbaarheid”, zegt Engbersen.

De situatie voor de middenklasse is sinds de economische crisis ook niet verbeterd. Dat komt doordat de economische groei in ons land meer is terechtgekomen bij bedrijven dan bij burgers, concludeerde ook het SCP onlangs. De WRR schrijft dat “als we naar de opleidings-, beroeps- en inkomenspositie van het middensegment kijken, we vooral veel stabiliteit zien”.

De ontevredenheid van mensen met een middeninkomen is gestegen. Dat zou te maken kunnen hebben met het achterblijven van het netto-inkomen, zei SCP-onderzoeker Annemarie Wennekers in de NRC. “Maar dat kan ook komen doordat mensen onzekerder zijn over de toekomst, of door de toegenomen druk die mensen ervaren.”

Dat komt overeen met bevindingen uit het WRR-rapport: “Waar de hoge inkomens makkelijker in staat zijn om financiële tegenvallers zelf op te vangen en de lage inkomens gesteund worden door de overheid, voelen de middeninkomens zich vaak in de steek gelaten.”

“Nederland is altijd een middenklasse-samenleving geweest die werd bediend door de politiek”, zegt Engbersen. “De afgelopen jaren is dat minder het geval geweest. ” Toch relativeert hij de situatie. “In termen van maatschappelijke groepen zijn middeninkomens nog altijd beter af dan lage sociale groepen. De dreiging wordt nu wel iets te zwaar aangezet.”

EINDE

Reacties uitgeschakeld voor Noten 13 en 14/Wij Willem-Alexander

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.