Noten 11 en 12/Asielbewindslieden

[11]

JOKE KAVIAAR/EXIT RITA VERDONK

https://jokekaviaar.nl/Exit_Rita_Verdonk.html

WEBSITE IS UITGEGROEID TOT

http://www.jokekaviaar.nl/

”KRITIEK” VAN ONZE TEGENSTANDER GEEN STIJL
GEEN STIJLHUP RITA HUP!
https://www.geenstijl.nl/10159/hup_rita_hup_1/

Ook zo gek op een stuk onvervalste kudtmuziek op zijn tijd? Mooi, want dat hebben we. De ‘dichteres’ Joke Kaviaar heeft weer een uurtje internettijd gekregen in het krakerscafé en dat zullen we weten ook. Op Indymedia spamt ze haar nieuwste anti-Rita Verdonk nummer. Zou je niet beter weten dan kwam het over als stigmatiserende laster, gezongen door een vrouwelijk kaalkopje. Maar dat is natuurlijk de literaire dubbele bodem die dit toptalent Joke in haar nummer heeft aangebracht. Ze doet alsof ze pro-Rita en pro-vlaggenzwaaiers is, maar eigenlijk is ze tegen. Jawel, ze bedoelt het sarcastisch. Moeilijk hoor, literair bezig zijn. Oh wacht, het is een ‘diss’. Joke is een linkse rappert! Lachen even inhouden want dit nummer is bloedserieus…

[12]


DOORBRAAK.EU

”ZORGVULDIGE” PROCEDURE LEIDT TOT DEPORTATIE

EN DOOD VAN AFGHAANSE VLUCHTELING

23 FEBRUARI 2011

Weer heeft het Nederlandse vluchtelingenbeleid een slachtoffer geëist. De Afghaanse vluchteling Nezam Azimi, die door de overheid in 2006 werd uitgezet, blijkt in de Afghaanse hoofdstad Kabul te zijn vermoord door de Taliban, na eerst te zijn ontvoerd en gemarteld.

Azimi had in 2001 in Nederland asiel aangevraagd, omdat hij zich verzette tegen de onderdrukking van vrouwen door de Taliban en daardoor problemen had gekregen met de moslimfundamentalisten. Zijn leven liep gevaar en hij moest vluchten. Maar zijn asielaanvraag werd afgewezen. Tijdens zijn jarenlange verblijf in Maastricht zette hij zich in voor de steungroep Vluchtalarm Maastricht en voor Amnesty International. Nadat hij uitgeprocedeerd raakte, vroeg Gerd Leers, de toenmalige burgemeester van Maastricht en de huidige minister van Immigratie en Asiel, aan de toenmalige minister van Vreemdelingenzaken Rita Verdonk om Azimi alsnog verblijfsrecht te geven. Tevergeefs, want ijzeren Rita, die later “getraumatiseerd” bleek door haar eigen misdaden, bleef bij haar besluit en stuurde Azimi de dood in.

“Nu is precies gebeurd waar wij altijd bang voor zijn geweest”, laat Paul Rutten van Vluchtalarm Maastricht weten. Azimi hield zich de afgelopen jaren in Afghanistan schuil voor de Taliban, die hem zochten. Omdat hij werk nodig had, kon hij niet langer meer ondergronds door het leven gaan. Zo werd hij ontdekt door de Taliban. De Nederlandse overheid is mede schuldig aan zijn dood, omdat men keihard weigerde om hem bescherming te bieden.

Leers zegt de dood van Azimi te betreuren. Maar als verantwoordelijk minister deporteert hij dag in dag uit vluchtelingen naar landen vol geweld en armoede. Daar maalt hij niet om. Zo biedt hij het Afghaanse meisje Sahar, die al 10 jaar in Nederland leeft, maar al te graag een enkele reis richting boerka aan. Ook de dood van Azimi rechtvaardigt de minister met de bekende mantra “regels zijn regels”. Hij wijst er namelijk op dat “de procedure destijds zorgvuldig was”. Met andere woorden: minister Leers van nu vindt dat burgemeester Leers van toen onzinnig bezig was toen hij met een brief aan Verdonk probeerde om Azimi in Nederland te houden.

Harry Westerink

EINDE ARTIKEL

WIKIPEDIA

RITA VERDONK/DOSSIERS EN INCIDENTEN ONDER

MINISTERSSCHAP

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rita_Verdonk#Dossiers_en_incidenten_onder_ministerschap

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIA

RITA VERDONK

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rita_Verdonk

VERDONK/INCIDENTENBUITENLANDSE PARTNER.NL
MINISTER VERDONKEEN LANGE REEKS INCIDENTEN

https://www.buitenlandsepartner.nl/showthread.php?9447-Verdonk-een-lange-reeks-incidenten&s=0e556a1f8f20e182671580c4aa3c908e

ZIE VOOR VOLGENDE LINK, AANSLUITENDOP TEKST DIRECT HIERONDER
https://www.buitenlandsepartner.nl/archive/index.php/t-9447.html

TEKST

mdx08-03-06, 20:52Een lange reeks incidenten

Verdonk is een van de meest omstreden ministers. Een verklaring? Hieronder een greep uit de incidenten van de laatste jaren.

24-09-03, Minister Verdonk negeert het advies van de landsadvocaat.
17-11-03, Uitzetcentrum in Rotterdam in opspraak.
Oktober 2003, KLM wil niet voor asielzoekers betalen.
12-01-04, Gebruik van illegale documenten bij uitzetten van Somaliers.
04-03-04, Verplicht inburgeren in het land van herkomst, Verdonk negeert negatief advies van de door haar ingestelde commissie-Franssen.
22-03-04, Pronk blijft bij VON, ondanks ban van Verdonk vanwege taalgebruik. (Deportatie)
23-04-04, Nederland beschuldigd van schenden mensenrechten.
09-11-04, Buitenlandse pers boos op Minister Verdonk.
19-12-04, Minister Verdonk negeert uitspraak van een Groningse rechtbank, en betaalt boete van 10.000 euro uit de staatskas aan Inlia.
24-01-05, Illegalen verkeerd uitgezet, met laissez-passers van de Nigeriaanse ambassade.
12-03-05, Premier Antillen boos op Minister Verdonk, onderscheid maken op basis van afkomst is discriminatie.
15-03-05, Verdonk wil critici de mond snoeren, deel1: 26000 gezichten
20-05-05, Verdonk informeert Tweede Kamer onjuist, de kwestie in Marokko gedumpte Marokkaanse vrouwen.
01-06-05, Uitzetting werd Oekraïner fataal. Minister Verdonk ontkent het bestaan van een rapportage over de overdracht.
14-06-05, ‘Winst’ en ‘succes’ voor minster Verdonk in Marokko? Nee, haar bezoek werd voor minister Bot reden om haar gauw achterna te reizen om daar ‘de plooien glad te trekken’.
21-06-05, Toch vertrouwelijke asielinformatie naar Congolese autoriteiten.
06-07-05, Minister Verdonk zet leefgeld van 4000 AMA’s stop. Zonder overleg met de VNG, die vrezen voor de gevolgen, vooral voor de grote steden.
17-07-05, Minister Verdonk negeert advies van IND en Ross-Van Dorp, topvoetballer Kalou mag niet versneld naturaliseren.
21-07-05, Volgens de Raad van State is er sprake van discriminatie. Er zijn juridische fouten in de inburgeringsplannen van minister Verdonk ontdekt.
12-08-05, Vereniging Nederlandse Gemeenten in opstand tegen asielbeleid van minister Verdonk: Asielzoekers worden tegen alle afspraken in, wel op straat gezet.
Oktober 2005, Minister Verdonk en onze Grondwet; Discrimineren mag niet, tenzij je er een goede reden voor hebt.
27-10-05, Brand in cellencomplex Schiphol, 11 gedetineerden komen hierbij om het leven, allen waren illegalen.
Eindverantwoordelijken voor het bewuste cellencomplex: Minister Verdonk en minister Donner.
5-11-05, Verdonk propeert critici de mond te snoeren, deel 2: de ‘Reisburo Rita’ posters
12-6-05, De tweede kamer is ontstemd over de &-campagne van Minister Verdonk
19-1-06, Verdonk negeert negatieve adviezen en voert wet inburgering in het buitenland in
21-1-06, Verdonk pleit voor code Nederlands op straat, maar zwakt het onder druk van zware kritiek snel af
25-1-06, Verdonk houdt Afrikaanse vluchtelingen voor: ‘Home is home’
5-2-06, Verdonk beschuldigt Taïda Plasic van fraude, nadat de rechtbank haar twee dagen eerder een veeg uit de pan gaf
16-2-06, Uitgeprocedeerde asielzoekers gepresenteerd aan medewerkers van de Syrische geheime dienst
3-3-06, Verdonk ziet geen bezwaar tegen uitzetten Iraanse homosexuelen, ondanks recente ophangingen
9-4-06, Indiase AMA’s verdwijnen via mensensmokkelaars met medeweten van de IND
18-5-06, Verdonk onder curatele gesteld vanwege omgang met de naturalisatie van Hirsi Ali

Deel 1.

24-09-03, Minister Verdonk negeert het advies van de landsadvocaat.

Excuus Verdonk na vergissing.

Den Haag- Minister Verdonk(Vreemdelingenzaken en Integratie) heeft de Tweede Kamer haar excuses aangeboden over haar vergissing met het advies van de landsadvocaat over de pardonregeling voor asielzoekers. Zij had vorige week in de Tweede Kamer gezegd dat het advies positief was, maar de landsadvocaat was juist kritisch ten aanzien van de uitvoering van de juridische regeling.
De bewindsvrouw meldde haar vergissing gisteren, voordat het laatste debat over de pardonregeling begon. In die brief schrijft ze overigens dat er wel degelijk een juridische grondslag voor de regeling bestaat.
De linkse oppositiepartijen waren verontwaardigt over zo’n cruciale fout en wilden alsnog zelf het advies hebben. Verdonk bleef dat weigeren. “Ik zie daar geen reden vooren het is niet gebruikelijk. Het advies heb ik samen met andere juridische adviezen in mijn overweging betrokken.” Verder wil zij er inhoudelijk niet meer op ingaan. Dit tot groot ongenoegen van de PvdA, GroenLinks en de SP, die menen dat de regeling aan alle kanten rammelt.
Verdonk kwam de Kamer enigzins tegemoet door uitgeprocedeerde asielzoekers ook op hun ‘schrijnende situatie’ te gaan bekijken om hen eventueel een verblijfsvergunning te verlenen. Zij kan haar discretionaire bevoegdheid daarvoor gebruiken. Die bevoegdheid had zij al maar Verdonk zei vorige week dat zij die niet op uitgeprocedeerden wilde toepassen. De inherente afwijkingsbevoegdheid, ook voor schrijnende gevallen, geldt alleen voor mensen die nog in procedure zijn.
De PvdA deed opnieuw een dringend beroep op het CDA en de VVD om alsnog te komen tot een ruimere pardonregeling. Pakweg 2200 mensen hebben baat bij de regeling maar vele instanties, waaronder de gemeenten, hebben ruim 6000 mensen op het oog die hier al langer dan 5 jaar zijn. Ook de PvdA, SP, LPF, GroenLinks< ChristenUnie en de SGP zijn daarvoor.
PvdA Tweede Kamerlid de Vries vindt dat vooral het CDA, en ook de minister zelf, niet luisteren naaar de mensen in het land. “En dat is slecht, zoals we vorig jaar zagen. Waarom doet u dit eigenlijk? Wie wordt hier gelukkiger van, VVD en CDA?” Dit gaat volgens de Vries dan ook om een puur politieke keuze. In zijn ogen kon het CDA zonder gezichtsverlies de regeling veranderen. “Ik neem het CDA niks kwalijk, maar ik doe een klemmend beroep op u.”
De irritaties liepen zo hoog op dat Kamervoorzitter Weisglas het debat in de slotfase even schorste om de Vries tot orde te roepen.De Vries was boos omdat hij geen tijd meer kreeg om een nieuwe vraag te stellen. (ANP)
Spits, 24-09-03

– 17-11-03, Uitzetcentrum in Rotterdam in opspraak.

PvdA wil opheldering over slechte omstandigheden in Rotterdam.

Den Haag- PvdA-Kamerlid Dijsselbloem wil opheldering van minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie over de omstandigheden in het uitzetcentrum in Rotterdam, waar uitgeprocedeerde asielzoekers wachten op hun uitezetting. “Mensen verblijven er veel langer dan de bedoeling is”, aldus Dijsselbloem. Hij zal Verdonk morgen tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer ter verantwoording roepen.
In een uitzending van het IKON-radio programma De Andere Wereld van Zondagmorgen luidden advocaten en Vluchtelingenwerk Nederland de noodklokover het centrum op Rotterdam Airport.
Vreemdelingen zouden er veel langer dan de maximale toegestane periode van 28 dagen verblijven in kleine donkere cellen. Zo zou een moeder met kind al drie maanden achter slot en grendel zitten.
Volgens Dijsselbloem heeft Verdonk onlangs gezegd dat kinderen maximaal anderhalve dag in het uitzetcentrum mogen verblijven.
“De minister heeft ons dus verkeerd geinformeerd. Het beleid is in de praktijk anders. Dat is onacceptabel”, aldus Dijsselbloem.” Het lijkt erop dat we een soort Guantanamo Bay in Nederland aan het creeren zijn.”
Een woordvoerdster van Verdonk bestrijd de lezing van Dijsselbloem. Vrijwel niemand zit er langer dan vier weken. Ook zouden de uitgeprocedeerde asielzoekers voldoende daglicht krijgen in hun cel en mogen ze af en toe naar buiten.
De moeder en het kind waar Dijsselbloem aan refereerde worden binnenkort overgeplaatst.
Dijsselbloem wil dat mensen die te lang in het uitzetcentrum verblijven worden overgeplaaatst naar betere opvang of vrij komen.
Het kamerlid wil ook dat Vluchtelingenwerk Nederland toegang krijgt tot het centrum en der rechtsbijstand voor de uitgeprocedeerde asielzoekers beter wordt geregeld.
Vluchtelingenwerk vreest dat mensen uitgezet worden terwijl dat niet kan omdat ze in het land van herkomst gevaar lopen.
Het uitzetcentrum in Rotterdam is in juni geopend met als doel uitgeprocedeerde asielzoekers kort op te vangen in afwachting van snelle uitzetting.
Bron: Spits, 17-11-03

– Oktober 2003, KLM wil niet voor asielzoekers betalen.

Amstelveen- De luchtvaartmaatschappij weigert op te draaien voor een deel van de kosten die de Staat maakt bij het uitzetten van afgewezen asielzoekers. Dat heeft een woordvoerder van de ondernemer gisteren gezegd.
Als het aan minister Verdonk van Vreemdelingenzaken ligt, moeten vervoerders straks vreemdelingen die het land niet inmogen, terugnemen en voor een deel van de kosten opdraaien.
“wij gaan hier absoluut niet mee akkoord” zei de KLM-zegsman. “Het KLM-blauw moet geen politieblauw worden.” Hij wees er verder op dat in geen enkel ander land de uitzettingskosten door de luchtvaartmaatschappijen worden betaald.
Een woordvoerder van het ministerie van Justitie zei gisteren dat KLM verantwoordelijk is voor de controle van de documenten van haar passagiers. Hij voegde daaraan toe dat de maatschappij te vroeg heeft gereageerd, omdat de Nota van Verdonk over de asielzoekers pas in november verschijnt. (ANP)
Spits, oktober 2003

– 12-01-04, Gebruik van illegale documenten bij uitzetten van Somaliers.

Hilversum-De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) maakt bij het uitzetten van met name Somalische asielzoekers gebruik van illegale reisdocumenten.
Het gaat om zogeheten ‘EU-laissez-passers’. Zo’n reisdocument zou alleen door het Ministerie van Buitenlandse Zaken mogen worden uitgegegeven.
Dat meldde het IKON-radioprogramma De Andere Wereld van zondagmorgen. Hoogleraar immigratierecht P.Boeles van de universiteit Leiden sprak in de uitzending over onrechtmatige praktijken. “Het is een onbevoegd opgemaakt papier waarvan ten onrechte de schijn uitgaat dat het een Europees document is.” Volgens hem gaat het om een ‘fantasiedocument’.
In Somalie heersen rivaliserende clans en er is geen centrale regering die via ambassades reisdocumenten verstrekt.
De Amsterdamse advocaat F. Schuller[ zei dat Somaliers die met de Nederlandse geleidebrief worden uitgezet, in de problemen raken. Een client van hem kwam zowel in Dubai als in eigen land maanden vast te zitten. De man is weer vrij maar moest volgens de advocaat de Somalische provincie Puntland verlaten omdat hij op een ongeldig EU-document was binnengekomen.
PvdA-Tweede Kamerlid de Vries en zijn collega de Wit van de SP kondigden aan dat zij minister Verdonk om opheldering zullen vragen. De Vries had het over “dubieuze praktijken.”
Volgens een woordvoerder van de IND toetst de rechter geregeld uitzettingen naar Somalie. Daarbij komen ook de reisdocumenten aan de orde: “Tot nu toe zijn er geen uitspraken waarbij het EU-laissez-passer als onrechtmatig wordt beschouwd,”
Bron: Spits 12-01-04

– 04-03-04, Verplicht inburgeren in het land van herkomst, Verdonk negeert negatief advies van de door haar ingestelde commissie-Franssen.

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) houdt ondanks kritische kanttekeningen van een adviescommissie vast aan het voornemen nieuwkomers een verplicht inburgeringsexamen in hun land van herkomst te laten afleggen. Volgens Verdonk jaagt zo’n examen de overheid helemaal niet op kosten, zoals de door haar ingestelde commissie Franssen schrijft in een gisteren gepresenteerd advies.
De migranten zelf of hun partners die hen naar Nederland willen halen, moeten die kosten volgens Verdonk grotendeels betalen.
Ook de verwachting van de comissie dat het examen door de lage eisen die mogen worden gesteld weinig bijdraagt aan de integratie, deelt Verdonk niet. Migranten proberen nu met nog minder basiskennis te integreren, stelt zij.
Volgens de commissie-Franssen worden de inburgeringsexamens een dure zaak. Nederland moet zorgen voor cursusmateriaal en het moet op meer dan 160 diplomatieke posten in het buitenland de mogelijkheid bieden de toetsen af te leggen.
De commissie vindt verder dat bij het examen alleen de beheersing van het Nederlandsmoet worden getoetst. Het examineren van kennis van de Nederlandse samenlevingraadt zij af.
Verdonk wil dat bij de examens wel degelijk de kennis over Nederland wordt getoetst.
De kosten voor de overheid kunnen volgens haar laag blijven doordat het examen via de telefoon gaat. (ANP)
Metro, 04-03-04

– 22-03-04, Pronk blijft bij VON, ondanks ban van Verdonk vanwege taalgebruik. (Deportatie)

Den Haag- Oud-minister Pronk blijft aan als voorzitter van de federatie Vluchtelingenorganisaties Nederland (VON), zo heeft hij gisteren laten weten. Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) liet via haar woordvoerder weten het besluit van Pronk “voor kennisgeving aan te nemen”. Verder commentaar vind zij op dit moment niet nodig, aldus de woordvoerder.
Pronk dreigde aanvankelijk te zullen aftreden als Verdonk bleef weigeren hem toe te laten tot het landelijk overleg over minderheden. De bewindsvrouw had hem in de ban gedaan wegens zijn taalgebruik.
De VON-voorzitter is het niet eens met het uitzettingsbeleid van Verdonk en sprak op een gegeven moment van “deportatie”.
Dat woord viel volledig verkeerd bij de minister. Zolang Pronk zijn woorden niet inslikte, was hij niet meer welkom op het ministerie, kreeg hij via een brief te horen.
Pronk probeerde vervolgens de Tweede Kamer te mobiliseren om de minister tot orde te roepen. Toen dat niet lukte deed hij nog een oproep aan het kabinet om Verdonk tot inkeer te bewegen. Ook die oproep bleef echter onbeantwoord.
Voor zijn motivatie om nu toch aan te blijven, gaf Pronk twee redenen aan.
In de eerste plaats hebben de bij de VON aangesloten vluchtelingenorganisaties hierop aangedrongen. De tweede reden is dat minister Verdonk een eventueel aftreden van de PvdA-politicus als VON-voorzitter “verstandig” had genoemd. “Toen dacht ik: Dat beslis ik zelf wel”, aldus Pronk.
Het bestuur van de VON zal het verzet tegen de uitvoeringvan het beleid van Verdonk gewoon voortzetten, zo heeft de organisatie gisteren besloten. Verder zal het bestuur nagaanof het wenselijk en dienstig is een kort geding te beginnen tegen de minister. Volgens de VON heeft de organisatie het recht om zelf te beslissen wie zij voor het overleg afvaardigt.
“Ik heb steeds gedacht dat het een ‘slip of the pen’ van minister Verdonk was, aldus Pronk met een verwijzing naar de brief die hij van Verdonk had gekregen. Het blijkt echter dat het kabinet haar in die beslissing steunt, stelde hij vast. (ANP)Spits, 22-03-04

– 23-04-04, Nederland beschuldigd van schenden mensenrechten.

Amsterdam, 23-04-04-Premier Balkenende zal zich binnenkort moeten verdedigen tegen buitenlandse kritiek dat Nederland mensenrechten schendt. De kritiek heeft betrekking op het massaal terugsturen van asielzoekers, en op het Nederlandse euthanasiebeleid. Dat schrijft de Volkskrant.
De Raad van Europa, waar 45 landen die zich sterk maken voor het respecteren van de mensenrechten in plaats nemen, wil volgende week een debat houden over de voorgenomen uitzetting van 26 duizend asielzoekers.
Balkenende en minister Ben Bot van Buitenlandse Zaken, die momenteel voorzitter is van de Raad van Europa, moeten woensdag tekst en uitleg geven op een bijeenkomst in Straatsburg.
Het debat is een initiatief van een Hongaarse politicus, die brede steun bij andere landen gevonden zou hebben. Behalve het Nederlandse uitzettingsbeleid staat er maar 1 ander debat gepland: over Kosovo, war de etnische spanningen momenteel hoog oplopen.
Bron: ZonNieuws 23-04-04

Wat daarop volgde:

Debat Europa over asielbeleid geschrapt.

Frankrijk- Een debat over het Nederlandse asiel-en migratiebeleid, dat morgen in de Raad van Europa zou worden gehouden, gaat voorlopig niet door. De raadscommissie die migratie in de portefeuille heeft, vindt dat er eerst meer onderzoek in Nederland nodig is. Dan volgt een gedetailleerder verslag, waarover dan alsnog kan worden gedebatteerd.(ANP)Metro 27-04-04

En het verslag wat op 28 apr 2005, een jaar later dus verscheen, en de Kamervragen die daar op volgden:
http://www.buitenlandsepartner.nl/?p=33872#33872

– 09-11-04, Buitenlandse pers boos op Minister Verdonk.

UTRECHT – 09/11/04 – Annette Birschel, voorzitter van de Buitenlandse Persvereniging (BPV) is niet te spreken over de manier waarop de Nederlandse overheid met de internationale pers omgaat. “Onze indruk is dat de Nederlandse overheid echt iets moet gaan doen aan de omgang met de internationale media.”

Minister Rita Verdonk heeft dinsdagmiddag anderhalf uur van tevoren een ontmoeting met de BPV afgezegd, omdat zij een ‘dringend’ ander overleg zou hebben. Birschel kan hier geen begrip voor opbrengen. “Wij zijn al veertien maanden bezig om een afspraak met de minister te maken en die wordt nu anderhalf uur van te voren afgezegd”.

Verdonk heeft na de buitenlandse berichtgeving over de 26 duizend uitgeprocedeerde asielzoekers een ingezonden brief naar de Brits krant de Financial Times gestuurd, omdat zij niet tevreden was over de manier waarop de buitenlandse pers berichtte over de zaak.

Het teruglaten keren van uitgeprocedeerde asielzoekers werd door bijvoorbeeld de BBC ‘de grootste deportatie sinds de Tweede Wereldoorlog’ genoemd. Dat Verdonk nu een ontmoeting met de internationale media afzegt, is volgens Birschel dan ook ‘niet goed’. “Ik zou zeggen: praat dan met ons.”
Bron: © Tiscali/Novum 09-11-04

– 19-12-04, Minister Verdonk negeert uitspraak van een Groningse rechtbank, en betaalt boete van 10.000 euro uit de staatskas aan Inlia.

19-12-04 GRONINGEN – Vluchtelingenorganisatie Inlia heeft een deurwaarder naar minister Verdonk gestuurd. Dat heeft directeur J. van Tilborg zondag gezegd.
De bewindsvrouw houdt zich volgens Inlia niet aan de uitspraak van een Groningse rechtbank. Deze bepaalde drie weken geleden dat Inlia inzage moest krijgen in de terugkeerprocedures voor vluchtelingen.

Zwarte stift
Verdonk heeft de vluchtelingenorganisatie wel een stapel papieren gestuurd, maar cruciale gegevens zijn met een zwarte stift onleesbaar gemaakt. Het betreft gegevens die de minister volgens de rechtbank wel openbaar had moeten maken.
Het gaat vooral om contactgegevens van ambassades en consulaten van landen waar de uitgeprocedeerde asielzoekers terug naar toe moeten. Volgens Van Tilborg kunnen de contactpersonen in de landen van herkomst vaak bevestigen dat terugkeer van de vluchtelingen niet mogelijk is.

Verdonk weigert volledige inzage in asielstukken.

Uitgegeven: 28-07-05 DEN HAAG – Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) weigert de kerkelijke vluchtelingenorganisatie Inlia volledige inzage te geven in documenten over landen van herkomst van uitgeprocedeerde asielzoekers. Daarmee negeert ze een uitspraak van de rechter, zei Inlia-directeur J. van Tilborg donderdag in het radioprogramma De Ochtenden.

Verdonk heeft de organisatie een dwangsom van 10.000 euro betaald, die de rechter haar had opgelegd voor het weigeren van volledige informatie. Volgens Van Tilborg heeft de bewindsvrouw “eieren voor haar geld” gekozen. Tegen asielzoekers zegt ze volgens hem altijd dat hun zaak klaar is als de rechter heeft gesproken. “Blijkbaar gaat dat verhaal niet op voor ministers”, zei de directeur.

Een woordvoerster van Verdonk bevestigde dat de dwangsom is betaald. Inlia had gevraagd om het overzicht van de aanvraagprocedures van verwijderingen per land. Maar daarbij gaat het volgens de woordvoerster om vertrouwelijke informatie die de betrekkingen tussen Nederland en andere landen kan schaden.

Die 10.000 euro is uit de staatskas betaald, door de Nederlandse belastingbetaler dus. Reden voor A. Kant en J. d. Wit om Kamervragen te stellen.
Antwoord op vraag nr. 6:

6 Mijn antwoorden op uw vragen zijn niet van invloed op de uitvoering van mijn beleid.

Meer achtergrondinfo incl. de Kamervragen:
http://www.buitenlandsepartner.nl/showthread.php?5268&start=0

– 24-01-05, Illegalen verkeerd uitgezet, met laissez-passers van de Nigeriaanse ambassade.

Illegalen worden door de IND bij gebrek aan beter bewust naar een verkeerd land uitgezet. Het is twee jongens uit Sierra Leone overkomen. Ze werden op het vliegtuig naar Nigeria gezet. “Onmogelijk”, stelt de IND. Maar het gebeurt wel degelijk, en niet alleen met deze twee jongens.
Bron: TweeVandaag 24-01-05
Bekijk de video op:
http://www.tweevandaag.nl/index.php?module=PX_Story&func=view&cid=2&sid=29140

– 12-03-05, Premier Antillen boos op Minister Verdonk, onderscheid maken op basis van afkomst is discriminatie.

Minister Verdonk van Integratie wil Antillianen die na drie maanden geen vast werk of huis hebben, of geen studie doen, Nederland uitzetten. Het plan leidt tot ruzie in het kabinet.
Verzet
Ministers Donner van Justitie en De Graaf van Koninksrijksrelaties verzetten zich tegen de voorstellen van Verdonk. Antillianen hebben een Nederlands paspoort, dus kunnen ze niet zomaar Nederland uitgezet worden.
Streng
De Tweede Kamer pleit juist al maanden voor een strenge toelatingsregeling. Jongeren uit de Antillen zijn in Nederland vaker dan gemiddeld werkloos of crimineel. Het zou op dit moment gaan om enkele honderden Antillianen.
Bron: RTL4 Nieuws 12-03-05

WILLEMSTAD – Premier Ys van de Nederlandse Antillen is fel tegen de plannen van minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie. Zij zou erop uit zijn Antillianen uit te zetten, als ze niet binnen drie maanden na hun aankomst in Nederland een baan of huis hebben gevonden.

Hoewel deze voornemens niet officieel bevestigd zijn, heeft de Antilliaanse raad van ministers besloten een brief naar Verdonk te sturen om het ongenoegen alvast kenbaar te maken.

Ys noemt de plannen discriminerend. “Antillianen zijn ook Nederlanders en je mag geen onderscheid maken op basis van afkomst”, aldus de premier. “Dit kunnen we onder geen enkele omstandigheid accepteren. Discriminatie binnen het Koninkrijk kunnen we ons niet veroorloven.”
Bron: www.nu.nl 17-03-05

Ys zegt van plan te zijn de plannen te blokkeren, maar Verdonk maakt zich hierover geen zorgen. “De juridische mogelijkheid is gedekt.” Volgens de bewindsvrouw heeft zij de steun van de 22 gemeenten waar relatief veel Antillianen wonen. Zij wil niet ingaan op het nieuws dat de Amsterdamse wethouder Ahmed Aboutaleb de plannen afwijst.Bron: Novum 14-05-05

Op de Antillen wilde de regering de probleemjongeren aanpakken met een sociale vormingsplicht. Het kabinet wil dit vornemen aangrijpen om Antillianen die niet aan deze plicht hebben voldaan niet toe te laten en terug te sturen. Op de Antillen zelf is het voorstel zeer slecht gevallen. Ook omdat het bericht eerder in de krant stond dan dat de Antillen waren ingelicht. Verschillende partijen hekelden deze gang van zaken in het debat.
Bron: Novum 17-05-05

Bovendien zoekt het Bureau Buitenlandse Betrekkingen uit bij welke internationale instantie een klacht tegen Nederland kan worden ingediend. Het interesseert de premier niet meer of de goede verhoudingen binnen het Koninkrijk daardoor op het spel komen te staan. ,,Op het moment dat je onderscheidt maakt tussen burgers binnen het Koninkrijk is het einde zoek. Dáár begint apartheid en dat is uitermate gevaarlijk.”

Ys presenteerde de plannen op een voor hem ongekend felle toon. ,,Dit is te gek om los te lopen”, vindt hij. ,,Hoe voer je zo’n maatregel dan uit? Ik zie al voor me dat er razzias worden georganiseerd in Antilliaanse wijken in Nederland. Ik hoop niet dat we een ster moeten gaan dragen met daarop Nederlandse Antillen.”

Ys heeft uitgerekend dat van alle verdachten in Nederland 4 procent van Antilliaanse of Arubaanse afkomst is. Hij vindt de maatregelen dan ook buiten alle proporties. ,,Het is alsof je met een kanon op een mier schiet.”
Bron: ANP 26-05-05

WILLEMSTAD – In het centrum van Willemstad vindt donderdagavond (lokale tijd) een demonstratie plaats tegen plannen van minister Verdonk van Integratie. Zij wil kansloze Antilliaanse jongeren de toegang tot Nederland ontzeggen als ze niet binnen drie maanden werk hebben of een opleiding volgen.

Het idee van de demonstratie kwam oorspronkelijk van de drie vakcentrales, maar inmiddels hebben diverse maatschappelijke organisaties zich bij het initiatief aangesloten.

Ook vanuit de politiek is er veel steun. “De Raad van Ministers demonstreert mee”, aldus premier Etienne Ys woensdagavond. De raad besloot eerder op de dag al een offensief in te zetten om de toelatingsplannen van Den Haag van tafel te krijgen. Ys heeft ook zijn partijgenoten opgeroepen mee te demonstreren.

Internationaal gezien was er al aandacht voor Verdonks plannen in de Britse krant The Sunday Times. Schrijver Peter Conradi verbaast zich er onder de kop “Dutch to deport own islanders” over dat Nederland inwoners van haar eigen koninkrijk wil deporteren als het ze niet lukt een baan te vinden.
Bron: Telegraaf 26-05-05

07-06-05 DEN HAAG Het gesprek tussen premier Ys van de Antillen en minister Verdonk is mislukt.Ys blijft boos op Den Haag.Hij zegt dat de standpunten over kansarme Antilliaanse jongeren onveranderd zijn.
Bron: http://teletekst.nos.nl/tekst/107-01.html

Verdonk verwierp de beschuldiging van Ys dat Nederland met de regeling twee soorten Nederlanders creëert en daarmee de mensenrechten schendt. Ook wees ze erop dat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer (CDA, VVD, D66, LPF en SGP) de plannen van het kabinet steunt. De regering voert de maatregelen desnoods eenzijdig in. ,,Ik heb Ys niet nodig. Dat is de winst van deze regeling”, zei Verdonk.
Bron: Spits 07-06-05

Meer achtergrondinfo, tabel met cijfers over vestiging Antilliaanse jongeren:
http://www.buitenlandsepartner.nl/?p=34776#34776

– 15-03-04, Verdonk wil critici de mond snoeren, deel1: de subsidie van 26000 gezichten.

DEN HAAG CDA en VVD zijn het eens met
de bezwaren van minister Van Ardenne
tegen het project ‘26.000 gezichten’.De
initiatiefnemers hadden eerst met haar
moeten overleggen over de besteding van
ontwikkelingsgeld,vinden CDA en VVD.

Het project bestaat uit portretten van
uitgeprocedeerde asielzoekers,die op tv
te zien zijn.Van Ardenne vindt dat de
situatie van mensen veel te rooskleurig
wordt afgeschilderd in de filmpjes.

Volgens CDA en VVD gebruiken de makers
hun subsidie ten onrechte voor een
campagne tegen het asielbeleid. Daarom
moeten zij het geld teruggeven aan de
minister,vinden de regeringspartijen.
Bron: NOS teletekst
Van Ardenne en Verdonk zijn boos vanwege de betrokkenheid van Novib, Plan Nederland, International Cocoa Organization (ICCO) en Vluchtelingenwerk Nederland bij het project. De organistaties worden stuk voor stuk slechts gedeeltelijk gefinancierd door de overheid.

Vluchtelingenwerk Nederland reageert scherp:

Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie heeft VluchtelingenWerk Nederland per brief gedreigd de organisatie niet meer financieel te ondersteunen als VluchtelingenWerk Nederland steun verleent aan acties die ingaan tegen het regeringsbeleid. Als belangenbehartigingsorganisatie legt VluchtelingenWerk Nederland dit dreigement naast zich neer. ‘Het is onze missie op te komen voor het belang van vluchtelingen. Waar het kan werken wij constructief samen met de overheid. Waar nodig, leveren wij kritiek. Als de minister niet tegen kritiek op haar beleid kan, is dat haar probleem. Wij laten ons niet monddood maken’, stelt algemeen directeur Eduard Nazarski.

Aanleiding tot het conflict tussen de minister en VluchtelingenWerk is de steun van € 15.000 die de vluchtelingenorganisatie verleent aan het project 26.000 gezichten. De organisatie heeft deze steun gefinancierd uit eigen middelen, niet uit de financiële middelen van de overheid. ‘Het gaat hier echter om het principe’, aldus Nazarski. In de brief raadt minister Verdonk VluchtelingenWerk Nederland aan een afweging te maken tussen de wens de subsidierelatie te continueren enerzijds en de onafhankelijke positie van uw organisatie anderzijds. ‘Als een organisatie zich niet meer mag uitspreken tegen het regeringsbeleid, wordt de basis van de democratie aangetast’, aldus Nazarski. ‘De vrijheid van meningsuiting is in het geding.’

Ook in de tweede kamer vallen grote woorden:

ChristenUnie-Kamerlid Huizinga is verbolgen over de actie van Verdonk ,,De minister probeert op deze manier de samenleving de mond te snoeren”, zegt ze. Huizinga wijst erop dat VluchtelingenWerk Nederland naast subsidiegeld ook inkomsten van donateurs krijgt. ,,Maar de minister zegt nu eigenlijk: wie van mij geld krijgt, moet ook mijn mening verkondigen.”

Marijke Vos (GroenLinks) vermoedt dat minister Verdonk subsidies ziet als een vorm van zwijggeld. Het is te absurd voor woorden dat organisaties de mond wordt gesnoerd onder bedreiging van intrekking van subsidies. Deze regering duldt geen tegenspraak en tast daarmee de democratie aan. Zo dreigt de waardevolle bijdrage van maatschappelijke organisaties gesmoord te worden in de holle retoriek van Verdonks vreemdelingenbeleid.
Verdonk bindt in, maar niet eerder dan nadat ze de dossiers van vier asielzoekers publiek gemaakt heeft en de betreffenden van leugenachtige verhalen beschuldigd heeft:

Naar aanleiding van een artikel in de Telegraaf van 16 april, met de kop Aanval Verdonk: ‘Asielzoekers liegen erop los in TV-spotje’, sprak de projectleiding van ‘26.000 gezichten’ met de directeur van de Directie
Vreemdelingenbeleid Reinier Ter Kuile, en persvoorlichter Martin Bruinsma. Ondanks de aanhalingstekens bleek dit geen uitspraak te zijn van minister Verdonk. Wel bleek dat vanuit de Directie Voorlichting van het ministerie
van Justitie doelbewust informatie over de procedure van vier asielzoekers aan de Telegraaf en onlangs aan HP/DeTijd is gegeven. De medewerkers van minister Verdonk beroepen zich hierbij op een verzoek van de Tweede Kamer eenzijdige publiciteit over asielzoekers recht te zetten.

In de bewuste artikelen wordt ondermeer gesuggereerd dat asielzoekers in de filmportretten van ‘26.000 gezichten’ verkeerde informatie geven over hun procedure. Dit is feitelijk en aantoonbaar onjuist. Hoewel de minister aangeeft niet persoonlijk te hebben gesproken met betreffende journalisten, dus uiteindelijke inhoud en koppen de verantwoordelijkheid zijn van de media zelf, heeft zij bij monde van haar voorlichter toegegeven dat de gebruikte informatie wel degelijk van het ministerie afkomstig is.Bron: 26000 gezichten

DEN HAAG – Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) zal de subsidie van VluchtelingenWerk Nederland (VWN) niet zomaar intrekken. Ook vindt ze dat ” het overheidshandelen zonder terughoudendheid ter discussie gesteld moet kunnen worden.”
Verdonk heeft dat dinsdag geantwoord op Tweede-Kamervragen van GroenLinks en de ChristenUnie. Ze wilden weten of kritische organisaties als VWN, die subsidie krijgen, mogelijke protesten voortaan vooraf bij het ministerie moeten melden. Dat zou volgens de Tweede-Kamerleden Vos (GroenLinks) en Huizinga (ChristenUnie) niet passen in een open democratie waarin iedereen het overheidsbeleid ter discussie mag stellen. Vos vond het intimidatie en het rieken naar staatscensuur.Bron: weblog Marijke Vos

Voor meer, zie http://www.buitenlandsepartner.nl/?3542#28611
Voor een vergelijkbaar geval van naming and shaming, zie het item over Taïda Plasic.
Voor een andere poging critici monddood te maken, zie de posteraffaire naar aanleiding van de schipholbrand.

– 20-05-05, Verdonk informeert Tweede Kamer onjuist, de kwestie in Marokko gedumpte Marokkaanse vrouwen.

Minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken heeft woensdag de Tweede Kamer onjuist geïnformeerd over dossiers van vrouwen die door hun mannen in Marokko zijn achtergelaten. Nadat de Volkskrant haar met de onjuistheden had geconfronteerd, gaf zij de fout toe.

In een debat met de Kamer zei de minister dat zij zes vrouwen niet toestaat naar Nederland terug te keren. De bewindsvrouw meldde desgevraagd ook dat deze vrouwen geen kinderen met de Nederlandse nationaliteit hebben. Maar dat is in vier gevallen onjuist, zo blijkt uit schriftelijke stukken.

Als Verdonk de waarheid had gesproken, hadden Kamerleden om opheldering gevraagd over de afwijzingen. De Tweede Kamer heeft vorig jaar op verzoek van Verdonks partijgenote Hirsi Ali uitgesproken dat de minister de terugkeer naar Nederland moet ‘bespoedigen’ van vrouwen met Nederlandse kinderen. Het Groen-Links-Kamerlid Azough, die de minister in het debat naar de nationaliteit van de kinderen vroeg, noemt de fout een ‘blunder die mensenlevens schaadt’.

Dat vier van de zes vrouwen kinderen met de Nederlandse nationaliteit hebben, blijkt uit gegevens van de Amsterdamse advocate Van den Brom. Zij presenteerde tien zaken aan Verdonk met het verzoek daarnaar te kijken. De minister schreef de Kamer in januari dat zij aan vier vrouwen een verblijfsvergunning zal geven. Hun kinderen hebben een Nederlands paspoort. Zij deed dat bij vier andere vrouwen met Nederlandse kinderen niet, naar nu blijkt.

Volgens een woordvoerder is dit bij de afwijzing van de verzoeken meegewogen. Onduidelijk is waarom Verdonk slechts gedeeltelijk gehoor geeft aan de wens van de Kamer.De vrouwen zijn achtergelaten zonder papieren, waardoor zij hun identiteit moeilijk kunnen aantonen. Ook hebben hun mannen hen in Nederland uitgeschreven, waardoor hun verblijfsvergunning is ingetrokken.
Bron: Volkskrant, 20-05-05

En weer 1 dag later:
Verdonk weer in de fout over Marokkaansen.

DEN HAAG – Minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken heeft vrijdag de Tweede Kamer opnieuw onjuist geïnformeerd over vrouwen die door hun mannen in Marokko zijn achtergelaten. Zij deed dat in een brief aan de Kamer waarin zij een andere fout rechtzet.

Verdonk schrijft dat zij afgelopen woensdag tijdens een overleg met de Kamer ‘abusievelijk’ heeft gemeld dat vier in Marokko achtergelaten vrouwen geen kinderen hebben met de Nederlandse nationaliteit. Deze fout is van belang omdat de Kamer vorig jaar heeft bepaald dat in zulke gevallen Verdonk moet ‘bespoedigen’ dat de vrouwen met hun kinderen naar Nederland terugkeren. De minister heeft deze vrouwen echter een verblijfsvergunning geweigerd.

De Amsterdamse advocate Van den Brom, die de zaken van de achtergelaten vrouwen behartigt, heeft woensdag direct na het debat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in een fax gewezen op de fout van de minister. Donderdagavond gaf Verdonk de fout toe.

In de gisteren verstuurde brief aan de Kamer haalt de minister ook de zaken aan van vier andere achtergelaten vrouwen die wél een verblijfsvergunning van haar hebben gekregen: ‘Voor de volledigheid meld ik u dat in twee van de ingewilligde zaken de vreemdelingen kinderen van Nederlandse nationaliteit hebben en in de andere twee gevallen kinderen van Marokkaanse nationaliteit’.

Dit is onjuist, zo blijkt uit uittreksels van de burgerlijke stand. Ook deze kinderen hebben allemaal de Nederlandse nationaliteit. De voorlichtster van Verdonk zegt dat het ministerie ‘daar nog heel goed naar gaat kijken’. Zij wijst er wel op dat het voor de minister niet uitmaakt welke nationaliteit de kinderen hebben. Bovendien zijn deze verzoeken ingewilligd.

Van de acht vrouwen met Nederlandse kinderen heeft Verdonk dus in vier gevallen terugkeer toegestaan en in vier gevallen niet. De minister legt in haar brief niet uit waarom zij in de helft van de zaken de wens van de Kamer negeert om deze vrouwen meteen terug te laten keren naar Nederland. Zij stelt telkens een afweging te hebben gemaakt tussen de belangen van een ‘restrictief toelatingsbeleid’ en de belangen van de vrouwen. De Nederlandse nationaliteit van de kinderen was haar bij de afwegingen bekend, zo schrijft zij, maar daar is ‘geen doorslaggevende betekenis aan toegekend.’

GroenLinks en PvdA willen een spoeddebat met de minister.
Bron: Volkskrant, 21-05-05

Het vervolg:
Verdonk komt weg met excuses.

Minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken heeft woensdag verzekerd dat zij de Tweede Kamer niet bewust en opzettelijk verkeerde informatie heeft verstrekt. Dat gebeurde tot twee keer toe: in een debat over achtergelaten migrantenvrouwen en opnieuw in de brief die zij twee dagen later schreef om een en ander recht te zetten.

Het betrof miscommunicatie tussen haar en haar ambtenaren. De bewindsvrouw bood daarvoor haar excuses aan tijdens een spoeddebat in de Kamer. Vooral de oppositiepartijen vielen Verdonk keihard aan. GroenLinks-Kamerlid Azough verweet haar slordigheid, bluf en inconsistentie en niet alleen in dit dossier. PvdA’er Arib meende dat zij de Tweede Kamer niet serieus neemt. Regeringspartij CDA noemde de dubbele fout ‘buitengewoon onhandig’.

VVD-Kamerlid Hirsi Ali toonde zich in de ogen van PvdA, GroenLinks en SP veel milder in haar kritiek naar Verdonk toe dan vorige week. Ze vielen haar daarop gezamenlijk aan.

Hirsi Ali wil dat Verdonk de vrouwen die kunnen aantonen dat zij tegen hun wil door hun man zijn gedumpt in Marokko of Turkije en Nederlandse kinderen hebben, snel naar Nederland laat terugkeren. Daarover heeft de Kamer vorig najaar al een motie aangenomen. Nu blijkt echter dat de minister deze vrouwen niet in alle gevallen toestemming geeft terug te keren.

Van de tien vrouwen over wie ze een besluit heeft genomen, mogen er zes niet terug. Vorige week zei Verdonk dat deze vrouwen geen kinderen met de Nederlandse nationaliteit hebben, maar later bleek dat bij vier van hen dat wel zo is. De PvdA, SP en GroenLinks menen dat de minister dus niet de motie uitvoert, maar de indienster zelf, Hirsi Ali, zei woensdag dat dit wel het geval is en een nadere reactie van het kabinet af te wachten. De oppositie wil inzicht in de citeria voor toelating van deze vrouwen, maar het CDA en de VVD laten deze belangenafweging over aan de minister. Bron: Sdu-Overheidsinformatie 25-05-05

Een nieuwe draai in dit voorval, minister Verdonk ontraad de aanneming van de motie-Hirsi Ali.

Minister Verdonk: Voorzitter. Wij hebben eerder deze week inderdaad een debat gevoerd over de schrijnende situatie waarin achtergelaten vrouwen en ook kinderen terechtkomen als zij in het land van herkomst worden achtergelaten zonder geldige verblijfspapieren. Ik heb in dat debat gezegd dat ik de motie-Hirsi Ali wel degelijk uitvoer. In de brief staat ook, dat ik de motie niet naar de letter, maar naar de bedoeling zal uitvoeren. Dit betekent dat ik op individuele basis ga bepalen of vrouwen wel of niet in aanmerking komen voor een snellere reis naar Nederland. Ook ga ik individueel beoordelen of zij in aanmerking komen voor een zelfstandige verblijfsvergunning. In deze motie wordt de regering verzocht alsnog de motie-Hirsi Ali c.s. uit te voeren en zorg te dragen voor steun en hulp aan vrouwen met kinderen met de Nederlandse nationaliteit om naar Nederland terug te keren. Ik zie in deze motie geen enkele toegevoegde waarde en ik ontraad de aanneming ervan.
Bron:tweede kamer,debat 30 juni 2005

Zie ook:
http://www.buitenlandsepartner.nl/showthread.php?4343

– 01-06-05, Uitzetting werd Oekraïner fataal. Minister Verdonk ontkent het bestaan van een rapportage over de overdracht.

Van onze verslaggeefster

DEN BOSCH – Nederland heeft de vreemdeling Andrej Donorov in 2003 uitgezet naar Spanje, zonder de Spaanse autoriteiten voldoende te informeren over zijn medische toestand. De Oekraïner pleegde kort na aankomst zelfmoord, op 30 augustus van dat jaar.

Dit blijkt uit een proces-verbaal van de Koninklijke Marechaussee over de uitzetting en overdracht van Donorov in Madrid. Tegenover de Tweede Kamer heeft minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) het bestaan van een rapportage over de overdracht ontkend.
De oppositie neemt die ontkenning hoog op. ‘Steeds worden we verkeerd geïnformeerd over deze zaak’, zegt Kamerlid Vos (GroenLinks). ‘Verdonk heeft altijd gezegd dat de overdracht van Donorov zorgvuldig is verlopen en dat Spanje wist dat hij suïcidaal was. Dat blijkt niet zo te zijn.’ Kamerlid De Vries (PvdA) noemt de handelwijze van Verdonk ‘buitengewoon ergerlijk’. ‘Ik wil informatie krijgen van de minister en niet steeds bij anderen stukken moeten lezen.’
Volgens Verdonk hebben de Nederlandse autoriteiten zorgvuldig gehandeld bij de uitzetting van Donorov. De Spanjaarden hebben volgens haar ‘niet de indruk dat er iets tijdens de overdracht is misgegaan’.
In het proces-verbaal van de marechaussee staat echter dat de Spaanse autoriteiten niet op de hoogte waren van de komst van de Oekraïner. Ook had Donorov geen medisch dossier bij zich. De Raad van State had bepaald dat Donorov alleen het land mocht worden uitgezet als er sprake was van een ‘gedegen’ overdracht van het medisch dossier, omdat de vreemdeling leed aan suïcidale neigingen en schizofrenie.

Na veelvuldig aandringen van de Kamer zullen alle stukken binnenkort openbaar worden gemaakt
Bron: De Volkskrant, 1 juni 2005

De Inspectie voor de Volksgezondheid komt na onderzoek tot een andere conclusie:

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft ‘niet adequaat’gehandeld bij de overdracht van het medische dossier aan Spanje van asielzoeker Andrej Donorov. Dat concludeert de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ) in een brief aan de Tweede Kamer, die gisterenopenbaar is gemaakt.
Donorov, die uit de Oekraïne kwam, pleegde elf dagen na zijnuitzetting naar Spanje in 2003 zelfmoord. Minister Verdonk(Vreemdelingenzaken, VVD) heeft tot nu toe ontkend dat er fouten zijngemaakt bij de overdracht van de medische gegevens van de man, dieschizofreen en suïcidaal was. De fracties van PvdA en GroenLinks eistenopheldering.
Uit het rapport van de Inspectie blijkt dat het Europees medischpaspoort van de asielzoeker maar tot maart was bijgewerkt, terwijl hij inaugustus werd uitgezet. Bovendien was de medische dienst van de IND nietop de hoogte van het moment van zijn uitzetting. Dat was volgens de IGZ welnodig geweest omdat de ziekte van Donorov zo ernstig verliep dat eenmedische noodsituatie viel te verwachten. Ook is er geen contact geweestmet de behandelend psychiater van Donorov. Hierdoor konden, aldus de IGZ,zijn medische gegevens ook niet ‘gedegen’ worden overgedragen aan Spanje.
Bron: NRC, 14 februari 2005

Meer achtergrondinfo over deze zaak vind je hier:
http://www.buitenlandsepartner.nl/showthread.php?4408

– 14-06-05, ‘Winst’ en ‘succes’ voor minster Verdonk in Marokko?
Nee, haar bezoek werd voor minister Bot reden om haar gauw achterna te reizen om daar ‘de plooien glad te trekken’.
Het begon met het volgende nieuwsbericht:

107 Teletekst di 14 juni 2005.

Marokko zet stap richting Verdonk.

RABAT Marokko heeft voor het eerst positief gereageerd op het Nederlandse voorstel om de dubbele nationaliteit voor de derde generatie Marokkanen in Nederland af te schaffen. Tot nu toe wilde Rabat daar niet over praten.

De nieuwe houding werd duidelijk tijdens een werkbezoek van minister Verdonk aan Marokko. De minister noemde de Marokkaanse opstelling “winst”.

Het Nederlandse kabinet wil liever niet dat de derde generatie allochtonen twee paspoorten heeft. Die generatie zou moeten kiezen. De gedachte daarachter is dat een bewuste keus voor Nederland de binding met het land sterker maakt. Bron: http://teletekst.nos.nl/tekst/

Marokkaanse minister: dubbele nationaliteit niet bespreekbaar.

BERKANE – De Marokkaanse minister N. bin Abdallah van Informatie heeft dinsdag gezegd dat voor Marokko het afschaffen van de Marokkaanse nationaliteit voor in Nederland wonende Marokkanen niet bespreekbaar is. Het is volgens hem een elementair recht dat nooit kan worden geschonden.
ron: ANP 14-06-05

Het intrekken van de Marokkaanse nationaliteit van immigranten blijft, anders dan minister Verdonk gisteren heeft gezegd, voor de Marokkaanse regering onbespreekbaar. Bron: NRC 14-06-05

Over deze kwestie zijn ook Kamervragen gesteld, door M. Sterk(CDA) en J. Dijsselbloem(PvdA), en de antwoorden van minister Verdonk, en meer achtergrondinfo:
http://www.buitenlandsepartner.nl/showthread.php?4669

En dan het burgeringsexamen, minister Verdonk opent examen’container’ bij de Ned. ambassade in Rabat:
Het roept direct weerstand op, maar zelf is ze enthousiast:

Het beleid van minister Verdonk met verscherpte toelatingseisen stuit op veel weerstand in Marokko. Het leren van Nederlands in Marokko ,,werkt niet”.

De kwestie rond het theewater blijft een inburgeringsvraag waardig. Vraag bij een plaatje uit het examenboek: zet je thee met heet of koud water? Minister Rita Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie (VVD): ,,Met koud water natuurlijk. Dat heb ik van mijn moeder geleerd.”

Het blijkt het juiste antwoord in de nieuwe inburgeringscursus voor een Nederlandse verblijfsvergunning. Verdonk zittend vanuit haar examenhokje: ,,Ik ben geslaagd. Dit is fantastisch, we zijn er helemaal klaar voor. Ook de biometrische apparatuur voor het nemen van vingerafdrukken is hier al geïnstalleerd. Met alleen abcd kan je het niet redden in Nederland. Ook onze normen en waarden van wat wel en niet kan zijn van belang.”

En wat bij nader inzien toch niet onder normen en waarden scheen te vallen:

De kandidaten krijgen eerst de film Kennis van de Nederlandse samenleving te zien in hun moedertaal. De film is inmiddels geschoond van de omstreden blote borsten op het strand. En er is een boekje met dertig vragen dat zal worden gebruikt voor het examen.
Bron: Steven Adolf in de NRC 14-06-05

Deze ontwikkeling kan voor Verdonk weer een stimulans vormen vast te houden aan haar nieuwe Wet inburgering in het buitenland. Ook hier is er een reëel belang, namelijk het tegengaan van het doorgeven van achterstanden door generaties (huwelijks)migranten heen. Ook hier heeft de bewindsvrouw tot dusver geen gelukkige hand. De zogeheten telefoontoets blijkt een lachertje. Deze strubbeling staat voor een belangrijker vraag over het realiteitsgehalte van inburgering in den vreemde. Is dat in wezen niet een contradictio in terminis?

Deze vraag zou Verdonk wel eens een tweede juridische aanvaring kunnen bezorgen en wel met de Europese grondrechten, zowel die van de EU als die van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Bron: NRC 15-06-05

Minister Bot strijkt in Marokko plooien glad.

Woensdag 22 juni 2005 – DEN HAAG – Officieel zijn er geen irritaties in de relatie tussen Marokko en Nederland, maar onofficieel zijn er toch wat plooien die hier en daar gladgestreken moeten worden. Dus gaat na minister Verdonk, die tijdens haar bezoek de nodige verwarring veroorzaakte, deze week minister Bot naar Marokko. Daarmee is hij de eerste Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken in vijftien jaar die een officieel bezoek aan Rabat brengt.

Het is aan de minister, als oud-diplomaat de beminnelijkheid zelve, om de vriendschap tussen beide landen nog eens te benadrukken. Tenslotte bestaat de relatie tussen Nederland en Marokko dit jaar vierhonderd jaar. Maar er zal ongetwijfeld nagepraat worden over de beperking van de dubbele nationaliteit. Bot zal er subtiel op wijzen dat Den Haag nog steeds graag wil dat kinderen van Marokkaanse ouders die in Nederland geboren worden, voor de Nederlandse nationaliteit kiezen.

Verdonk meldde tijdens haar bezoek vorige week dat Marokko daarover wil praten, maar dat bleek iets te kort door de bocht. Rabat blijft erbij dat Marokkanen, waar ze ook wonen, altijd onderdaan blijven. Om alle gevoeligheden toe te dekken kwam de Marokkaanse ambassadeur met de vondst dat de kwestie op de agenda staat, maar niet besproken zal worden. Bot zal het onderwerp opnieuw ter sprake te brengen. Net zoals hij ook zal blijven aandringen dat Nederland af en toe een chartervliegtuig kan regelen om moeilijk uitzetbare Marokkanen terug te sturen. Marokko wil daar nog niet aan meewerken.

Ook de sfeer tussen beide landen staat nog even op de agenda. Na de moord op Theo van Gogh in november vorig jaar was die bepaald grimmig, vooral toen EU-commissaris Bolkestein de koning van Marokko voorhield dat hij moest proberen de radicalisering van zijn onderdanen in den vreemde te stoppen.Bron:Eindhovens Dagblad

Kort samengevat:
Een van de zaken die aan de orde kwam was de dubbele nationaliteit. Verdonk wil dat Marokkanen die Nederlander worden, hun oude nationaliteit afstaan. Volgens de Marokkaanse wet kan dat niet. Marokko: “Onbespreekbaar”.
Ook ging ze praten over de positie van de vrouw . Elk jaar worden tientallen Marokkaanse vrouwen die in Nederland wonen, tijdens hun vakantie in Marokko zonder paspoort achtergelaten door hun man. De Tweede Kamer wil dat daar iets tegen wordt gedaan . Marokko: “Je krijgt een foldertje.”
En het ging vooral over de inburgering in het buitenland . Marokko: “in strijd met de mensenrechten”.

Tja, het is maar wat je onder ‘winst’ en ‘succes’ verstaat…mdx08-03-06, 20:53Deel 2

– 21-06-05, Toch vertrouwelijke asielinformatie naar Congolese autoriteiten.

Netwerk. Uitzenddatum: Di. 21 juni 2005, 20.30u
Verslaggeving: Geertjan Lassche

De Congolese autoriteiten krijgen Nederlandse overheidsdocumenten in handen, met daarin vertrouwelijke informatie over uitgeprocedeerde Congolezen. Dit blijkt uit onderzoek van Netwerk in Congo. Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken ontkende bij een kamerdebat in februari nog stellig dat dergelijke informatie aan de Congolese
overheid verstrekt wordt.

Asiel
Het gaat om documenten waaruit duidelijk wordt dat de uitgeprocedeerde Congolezen asiel hadden aangevraagd in Nederland.

Documenten
Netwerk is in het bezit van documenten afkomstig uit de archieven van de DGM, de Congolese immigratiedienst. Het gaat onder meer om interne werkdocumenten van de Marechaussee. De documenten hebben betrekking op uitgeprocedeerde Congolezen uit Nederland. De documenten kunt u onderaan deze pagina vinden.

Achtergrond
In de aangetroffen gevallen staat daarin steeds hun achtergrond als asielzoeker vermeld. In één geval werd een rechterlijke uitspraak gevonden van een Congolees die nog in Nederland verblijft. Hierin wordt melding gemaakt van zijn afgewezen asielverzoek en de problemen die hij naar eigen zeggen heeft gehad in Congo.

Groot risico
Minister Verdonk heeft de Tweede Kamer verschillende keren verzekerd dat nooit aan de Congolese autoriteiten wordt gemeld dat de teruggestuurde Congolezen uitgeprocedeerde asielzoekers zijn. De UNHCR en verschillende mensenrechtenorganisaties hebben erop gewezen dat teruggestuurde Congolezen een groot risico lopen op gevangenschap, afpersing of mishandeling als bij de Congolese autoriteiten bekend is dat het om afgewezen asielzoekers gaat.

Opgewacht
Teruggestuurde Congolezen worden op het vliegveld van Kinshasa opgewacht door medewerkers van de DGM en van de ANR, een veiligheidsdienst die nauw samenwerkt met de DGM. Medewerkers van deze diensten, die anoniem wensen te blijven, erkennen dat de uit Nederland weggestuurde Congolezen slecht behandeld worden: “De mensen die uit Nederland worden teruggestuurd, die worden hier echt mishandeld.”

Delegatie
De IND werkt samen met de DGM om uitgeprocedeerde Congolezen terug te sturen. Een delegatie van de IND is eind maart nog bij de DGM in Kinshasa op bezoek geweest om nieuwe afspraken te maken over het terugsturen van Congolezen.

Uniformen
Bij dat bezoek is toegezegd dat Nederland de DGM enkele tientallen uniformen zal leveren, zo vertelde een functionaris van de DGM. De IND bevestigt de toezegging, maar volgens de dienst gaat het hierbij om “technische ondersteuning ten behoeve van de samenwerking” en niet om een representatiegeschenk.
Bron: http://www.netwerk.tv/index.jsp?p=items&r=netwerk&a=178671

Jan de Wit van SP had hier al eerder een motie over ingediend, zie:
http://www.buitenlandsepartner.nl/?p=29930#29930

Reactie minister Verdonk
De reactie van minister Verdonk op de reportage van Netwerk kunt u hieronder lezen:

Reactie Verdonk op de uitzending van Netwerk van 21 juni jongstleden

22 juni 2005
Minister Verdonk reageert op de uitzending van de actualiteitenrubriek Netwerk over terugkeer naar de Democratische Republiek Congo. In de uitzending werd gesuggereerd dat aan de Congolese Direction Générale de Migration vertrouwelijke gegevens zijn verstrekt van uitgeprocedeerde asielzoekers uit de DRC.

Op 21 juni jongstleden heb ik kennisgenomen van een uitzending van de actualiteitenrubriek Netwerk over terugkeer naar de Democratische Republiek Congo (DRC).

In de betreffende uitzending werd gesuggereerd dat aan de Congolese Direction Générale de Migration (DGM) vertrouwelijke gegevens zijn verstrekt van uitgeprocedeerde asielzoekers uit de DRC. Daarbij zou het onder meer gaan om documenten uit de Nederlandse asielprocedure van betrokkenen. Voorts is in de uitzending gesuggereerd dat uit Nederland uitgezette ex-asielzoekers bij terugkeer in de DRC zouden worden ondervraagd en mishandeld door de Congolese autoriteiten. In de uitzending is vervolgens betoogd dat ik uw Kamer onjuist zou hebben geïnformeerd toen ik tijdens het debat op 23 februari jongstleden over terugkeer naar de DRC, stelde dat er geen gevoelige informatie uit asieldossiers wordt verstrekt aan landen van herkomst.

Ik meen dat de bevindingen van Netwerk zodanig zijn dat de vragen die zij oproepen nader moeten worden onderzocht. Het doel daarvan is de in de uitzending getoonde zaken te verifiëren alsmede de beschuldiging te onderzoeken van het verstrekken van vertrouwelijke informatie uit asieldossiers aan de DGM. Ik heb Staatsraad mr. dr. M. Oosting gevraagd een onafhankelijk onderzoek in te stellen.

Inzake de beschuldiging dat terugkeerders uit Nederland in de DRC mishandeld zouden worden heb ik de minister van Buitenlandse Zaken om een nader ambtsbericht gevraagd.

Ik zal uw Kamer zo spoedig mogelijk informeren over de uitkomsten van deze onderzoeken.

De Minister voor Vreemdelingen Zaken en Integratie,
Bron: www.justitie.nl

Peter Veld van de IND reageert ook:

RIJSWIJK – De vluchtelingenorganisatie Inlia en de vereniging asieladvocaten en -juristen Nederland (VAJN) moeten publiekelijk afstand nemen van hun uitspraken dat Nederland vertrouwelijke asielgegevens aan Congo verstrekt. Dat heeft directeur P. Veld van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hen dinsdag per brief gevraagd.

Zowel directeur J. van Tilborg van Inlia in Groningen als voorzitter L. Vellenga-van Nieuwkerk van de VAJN hadden afgelopen donderdag in het televisieprogramma Netwerk gesteld dat de IND vertrouwelijke informatie over uitgeprocedeerde asielzoekers aan de autoriteiten van Congo geeft. Het zou gaan om gegevens uit de zogeheten rapporten van nader gehoor, waarin een asielzoeker zijn hele vluchtverhaal uiteenzet.

Veld heeft zich “bijzonder gestoord” aan deze uitlatingen, omdat ze “volstrekt onjuist” zijn.
bron;telegraaf
Bron: de Telegraaf, 15 februari 2005

Lees meer hierover op:
http://www.buitenlandsepartner.nl/showthread.php?4784
en meer info en de antwoorden op de Kamervragen:
http://www.buitenlandsepartner.nl/showthread.php?3435

18-10-05
Nieuwe feiten dienen zich aan, in weer een uitzending van Netwerk:
De asielachtergrond van uitgeprocedeerde Congolezen is jarenlang door de Nederlandse autoriteiten aan de Congolese ambassade gemeld. Dat blijkt uit nieuwe documenten die in het bezit zijn van Netwerk. Voormalig directeur Mulder van het vertrekcentrum Ter Apel bevestigt deze gang van zaken. Het programma vermeldt verder:
Minister Verdonk heeft eerder nadrukkelijk aan de Tweede Kamer verklaard dat “nimmer” wordt gemeld aan de Congolese autoriteiten dat het om afgewezen asielzoekers gaat. Meer hierover op:
http://www.buitenlandsepartner.nl/?p=55280#55280

Verdonk stelt de commissie Havermans in om onderzoek te doen:

DEN HAAG Informatie over asielzoekers uit Congo is mogelijk ook na 2002 naar de Congolese regering gegaan. Dat blijkt uit voorlopige informatie van de IND, zo schrijft minister Verdonk aan de Kamer.

Tot nu toe ontkende Verdonk steeds dat gegevens in Congo terecht zijn gekomen. Toch kreeg oud-Rekenkamerlid Havermans de opdracht de kwestie te onderzoeken. De uitkomst daarvan wordt in december bekendgemaakt.

Teruggestuurde vreemdelingen kunnen in de problemen komen als bekend is dat ze asiel hebben aangevraagd. Daarom is het verboden die informatie door te geven aan het land van herkomst.Bron: NOS teletekst

Havermans komt tot de conclusie dat er inderdaad vertrouwelijke informatie doorgespeeld is aan Congo:

Citaat:
Nederland verstrekte wel degelijk asielgegevens aan Congo
ANP

DEN HAAG – Nederland heeft de afgelopen jaren in een aantal gevallen asielgegevens verstrekt aan Congo. Het ging daarbij nooit om inhoudelijke informatie maar wel om gegevens waaruit blijkt dat een betrokkene een voormalige asielzoeker was. Ook dit is verboden.

Dat concludeert de commissie-Havermans die onderzoek deed naar beweringen dat Nederland documenten verstrekte over asielzoekers aan de Congolese autoriteiten. Het rapport is vrijdag overhandigd aan minister Verdonk (Vreemdelingzaken en Integratie), die later op de dag zal reageren.

De bewindsvrouw heeft aanvankelijk steeds ontkend dat enige informatie aan Congo was verstrekt. Eind oktober gaf zij in een korte brief aan de Tweede Kamer opeens toe dat zij niet meer kon uitsluiten dat er asielinformatie naar Congo was gegaan.

Oud-burgemeester Havermans zei in een toelichting dat abusievelijk op formulieren was aangekruist dat een betrokkene asiel had gevraagd. ‘Die informatie, maar ook niet meer dan dat, is verschaft aan Congo’, aldus Havermans. Hij sprak over menselijke fouten die zijn gemaakt in een zeer ingewikkeld proces dat voorafgaat aan de uitzetting van een afgewezen asielzoeker.

De commissie doet aanbevelingen om deze procedure eenvoudiger en doorzichtiger te maken.Bron: de Volkskrant

Verdonk is zich van geen kwaad bewust, het kabinet vindt het allemaal niet zo erg en bovendien worden er vele medeschuldigen gevonden:

DEN HAAG (ANP) – Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) vindt niet dat zij de Tweede Kamer verkeerd heeft geïnformeerd over Congo. Wel erkent ze dat door ,,administratieve slordigheden” in een aantal gevallen gegevens bij de Congolese autoriteiten terecht zijn gekomen.

,,Dat praat ik niet goed. Dit had nooit mogen gebeuren”, zei de bewindsvrouw vrijdag in een reactie op de bevindingen van de commissie-Havermans. Ze benadrukte daarbij echter dat er nooit inhoudelijke asielinformatie is verstrekt.

Verdonk heeft het kabinet achter zich. Dat liet weten verheugd te zijn met het rapport van Havermans. ,,Met mij is het hele kabinet tevreden en opgelucht”, aldus Verdonk. Het kabinet omarmt de aanbevelingen om het terugkeerproces te verbeteren. De meeste passen in de vernieuwingen die al in gang zijn gezet.

Meer bronnen

Het kabinet vindt het verder belangrijk dat meerdere onafhankelijke bronnen aangeven dat ex-asielzoekers uit Europa na terugkeer in Kinshasa geen problemen met de Congolese autoriteiten ondervonden. Overigens constateert het kabinet dat de Congolese vertegenwoordiging in Nederland ervan uitgaat dat vrijwel alle vreemdelingen die daar aankloppen om te terug te keren, voormalige asielzoekers waren.

Wel is het voorgekomen dat ,,abusievelijk” de rechter bovenhoek van bepaalde formulieren niet was afgeplakt, zodat zichtbaar was dat het een ex-asielzoeker betrof. Verdonk noemde het een ,,zeer kwalijke zaak” dat op bepaalde vingerafdrukformulieren, die naar de autoriteiten zijn verzonden, het vakje ‘asiel’ is aangekruist. ,,Daar heb ik geen excuus voor”, zei Verdonk.

Het kabinet wijst erop dat dergelijke informatie echter ook op een andere manier te achterhalen is, bijvoorbeeld via debatten in de Tweede Kamer als daar over individuen wordt gesproken of via openbare rechtzittingen. Verwezen wordt ook naar berichten in de media over individuele asielzoekers, die in het kader van het project 26.000 gezichten op televisie wordt vertoond.

Het kabinet meent dat het enige gegeven dat iemand asiel had aangevraagd, van een andere orde is dan het vrijgeven van inhoudelijke informatie over het asielrelaas.Bron: ANP, 9 december 2005

Verdonk doet iets zeldzaams…:

DEN HAAG Minister Verdonk erkent dat ze
de Tweede Kamer onvolledig en onjuist
heeft geïnformeerd in de kwestie van de
uitgeprocedeerde asielzoekers.Ze zei in
het debat dat ze de Kamer altijd naar
beste weten heeft geïnformeerd,maar dat
er in de praktijk fouten zijn gemaakt.

Volgens de commissie-Havermans heeft
Nederland op formulieren vermeld dat
mensen die naar Congo werden gestuurd,
afgewezen asielzoekers waren.Die fout
is volgens de commissie in nog eens 102
gevallen gemaakt in andere landen.

Verdonk zei dat ze de fouten betreurt.
Het lijkt erop dat een meerderheid in
de Kamer daarmee genoegen neemt. Bron: NOS teletekst

en komt er mee weg.

Lees meer hierover op: http://www.buitenlandsepartner.nl/showthread.php?7188

– 06-07-05, Minister Verdonk zet leefgeld van 4000 AMA’s stop. Zonder overleg met de VNG, die vrezen voor de gevolgen, vooral voor de grote steden.

Des te vreemder is het dat de minister haar plannen niet met de grote steden heeft overlegd. Juist daar zijn de meeste problemen met ex-ama’s te verwachten. Ook heeft ze zich niet laten informeren over een succesvol project in Utrecht. In deze stad worden ex-ama’s begeleid bij terugkeer naar het land van herkomst. Wanneer terugkeer onmogelijk is, krijgen ze hulp bij het legaliseren van het verblijf in Nederland. De Wit: “De Utrechtse aanpak is heel effectief in het voorkomen van illegaliteit. De Kamer heeft de minister hier in februari al op gewezen. Ik snap werkelijk niet waarom ze dit project negeert en niet eens met de gemeenten heeft overlegd over haar voornemen om de leefgelden stop te zetten. Ik krijg de indruk dat ze de dossiers van de ex-ama’s zo snel mogelijk administratief wil afhandelen, zodat het lijkt alsof haar terugkeerbeleid een succes is. Wat er werkelijk met deze mensen gebeurt, vindt ze blijkbaar niet belangrijk.” Bron: SP, 06-07-05

Rotterdam verwacht veel meer illegalen.

08-07-05 ROTTERDAM | Als Justitie jonge ex-asielzoekers uit gaat zetten, heeft dat grote gevolgen voor Rotterdam. Dan verdwijnen honderden Afrikaanse en Aziatische jongeren in de illegaliteit, zo voorspelt de voogdij-instelling NIDOS.

Burgemeester Opstelten wil zich niet aan schattingen wagen maar zegt zich wel ‘grote zorgen’ te maken. Zijn woordvoerder: “Het gaat immers niet om een paar individuen, maar om een grote groep.” Het NIDOS vreest dat een deel van de jonge mannen in de criminaliteit belandt. Regiomanager Polet: “Er zitten kindsoldaten tussen die soms psychiatrische hulp nodig hebben. Krijgen ze die niet, en moeten ze op straat overleven, grijpen ze misschien weer naar een wapen.” Een deel van de vrouwen verdwijnt in de onderwereld, verwacht het NIDOS. De voogdij-instelling voor jonge vluchtelingen reageert op de aankondiging van Justitie dat het dagelijkse leefgeld van de alleenstaande minderjarige asielzoekers wordt stopgezet. Justitie wil de groep die geen beroep kan doen op een verblijfsvergunning, gaan uitzetten.

Bij brief van het COA van 1 juli 2005 werden wij geconfronteerd met het feit dat het COA in opdracht
van U en de minister van Justitie, het leefgeld van veelal uitgeprocedeerde minderjarige asielzoekers (AMA’s) gaat beëindigen. Alhoewel de beleidsregels die ten grondslag liggen aan deze maatregel reeds op 14 januari 2005 in de staatscourant zijn gepubliceerd, is er tot op heden noch met ons noch met individuele gemeenten overleg gevoerd. Dit is des te meer vreemd, omdat reeds gedurende meer dan een jaar het onderwerp AMA-beleid door ons op de agenda van reguliere bestuurlijke overleggen met U is gezet, maar tot dusver niet geleid heeft tot behandeling van dit punt.
Bron: VNG 13-07-05

Tweeduizend van hen zijn langer dan vijf jaar in Nederland en vallen onder de zogenaamde ‘groep van 26.000’.
Meer achtergrondinfo:
http://www.buitenlandsepartner.nl/showthread.php?4919

– Minister Verdonk negeert advies van IND en Ross-Van Dorp, topvoetballer Kalou mag niet versneld naturaliseren.

AMSTERDAM – Minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken maakt voetballer Salomon Kalou ten onrechte tot voorbeeld voor haar strenge toelatingsbeleid. Volgens de advocaten van Kalou en zijn club Feyenoord wil de minister over de rug van Kalou een ‘signaal afgeven’, door diens aanvraag voor versnelde naturalisatie af te wijzen. De wet biedt de ruimte om voor sporters een uitzondering te maken.

De bondscoaches Van Basten van het Nederlands elftal en De Haan, die met de ploeg tot twintig jaar aan het WK in Nederland meedoet, kunnen hun voornemen om Kalou te selecteren niet uitvoeren door de beslissing van de minister. Verdonk heeft positieve adviezen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND en van haar collega van Sport, Ross-Van Dorp, naast zich neergelegd.

In de Rijkswet op het Nederlanderschap staat dat afwijken van de normale, zeker vijf jaar durende procedure is gerechtvaardigd als de verlening van het Nederlanderschap een cultureel of sportief belang dient.

Een citaat uit de wet: ‘Hiervan kan sprake zijn als de verzoeker na zijn naturalisatie als vertegenwoordiger voor Nederland kan deelnemen aan internationale concoursen of sportwedstrijden.’

De 19-jarige Kalou, tweede op de topschutterslijst met negentien doelpunten, heeft sinds 2003 een verblijfsvergunning in Nederland. Dat de bondstrainers hem willen oproepen, staat in brieven die zijn ondertekend door Van Basten, De Haan en KNVB-directeur Kesler.
Bron: Volkskrant 17-07-05

Dat hardloopster Lorna Kiplagat eerder wel snel Nederlandse kon worden en Kalou niet, is volgens Verdonks voorlichter Bruinsma logisch. Individuele sporters hebben nu eenmaal een streepje voor. ‘Zij bepalen zelf het verschil tussen winst en verlies. In een voetbalelftal staan nog tien spelers op het veld, dus hoe groot is de invloed van die ene voetballer?’

Van Basten liet weten het waarschijnlijk te achten dat Kalou deel zou uitmaken van de WK-selectie van het Nederlands elftal voor de eindstrijd in Duitsland volgend jaar. Foppe de Haan, bondscoach van Oranje onder twintig jaar, zou Kalou zeker in zijn ploeg opnemen deze zomer op het WK in Nederland.
Bron: Voetbal International 19-05-05

Vorige week ontstond een publieke debat over de versnelde naturalisatie van prinses Máxima die niet volledig volgens de regels zou zijn gelopen. Uit een reactie van de Rijksvoorlichtingsdienst bleek dat volop uitzonderingen worden gemaakt. In vijf jaar (1996-2001) was maar liefst 880 maal toestemming gegeven voor een versnelde naturalisatie. Op sportief vlak kregen bijvoorbeeld zeiler Mitch Booth, squashster Annelize Naudé en tafeltennisster Li Jiao (Kroes: ,,allemaal in deze kabinetsperiode”) sneller een paspoort omdat zij een sportieve verrijking zijn.
Bron: NRC 19-05-05

Salomon Kalou gaat in beroep tegen het besluit van minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie om hem niet via een versnelde procedure aan een Nederlands paspoort te helpen. De negentienjarige Ivoriaanse spits van Feyenoord moet volgens Verdonk de normale procedure van vijf jaar doorlopen.
Bron: Novum 28-05-05

Rotterdam – De druk op minister Verdonk om Feyenoord-spits Salomon Kalou alsnog te naturaliseren neemt toe. Erica Terpstra, voorzitter van NOC*NSF, vindt dat Verdonk een uitzondering moet maken voor Kalou vanwege zijn ‘uitzonderlijke kwaliteiten’. Een groot aantal Tweede-Kamerfracties is het daarmee eens.
Bron: Rotterdams Dagblad 31-08-05

Marijke Vos, G. Verbeet, Klaas de Vriesen H. Nawijn stellen Kamervragen pver deze kwestie aan minister Verdonk.
Meer hierover :
http://www.buitenlandsepartner.nl/showthread.php?4073&postdays=0&postorder=asc&highlight=kalou&start=30

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) heeft geen boodschap aan de mening van voetbalcoryfee Johan Cruijff en bondscoach Marco van Basten over de kwaliteiten van Salomon Kalou van Feyenoord. Hun opvattingen spelen geen enkele rol in het besluit dat de bewindsvrouw moet nemen over de vraag of de talentvolle speler versneld de Nederlandse nationaliteit moet krijgen.

Verdonk wijst erop dat ze zich alleen laat adviseren door “de betrokken vakministers” en dat ze verder geen waarde toekent aan “de meningen, standpunten of opvattingen van anderen dan de door mij beleidsmatig geraadpleegde vakministers”. De bewindsvrouw moet binnenkort een nieuwe beslissing nemen in de zaak-Kalou.

Premier Balkenende stelde donderdag in een schriftelijk antwoord op zijn vragen dat Kalou ondanks de weigering hem versneld te naturaliseren gewoon in Nederland kan voetballen en dat in die zin geen sprake is van verspild talent. “Bovendien blijft het voor de heer Kalou mogelijk om te naturaliseren, alleen niet om versneld te naturaliseren”, schrijft hij.
Bron: Telegraaf 23-09-05

Kroes wil Verdonk via de rechter manen tot een beslissing. “Daarna weten we tenminste waar we aan toe zijn. Bij een positief besluit is het probleem opgelost en krijgt Kalou zijn paspoort. Wijst Verdonk het bezwaarschrift af, dan zetten we de rechtszaak door op andere gronden. Want zolang we geen goede argumenten horen waarom Kalou niet in aanmerking komt voor een versnelde procedure, blijven we doorgaan.”
Bron: www.nu.nl 26-09-05

Maastrichtse hoogleraar Nationaliteitsrecht Gerard-René de Groot, die onlangs getuige-deskundige was in een hoorzitting bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over Kalou, zegt hetvolgende:

,,De minister gaat op een aantal punten haar boekje te buiten. Ze heeft staatssecretaris Ross van Sport om een advies gevraagd over Kalou. Die was positief. Desondanks heeft Verdonk de aanvraag van Kalou afgewezen, omdat ze vindt dat hij niet van toegevoegde waarde is voor het Nederlands Elftal. En daar gaat ze in de fout. Verdonk mag namelijk geen uitspraak doen over de sportieve kwaliteiten van Kalou. Ze mag de aanvraag wel afwijzen, maar dan op punten die tot haar eigen portefeuille, integratie dus, behoren. Wat ze nu doet, is op de stoel van een collega gaan zitten.”
Bron: www.nd.nl 28-09-05
Kalou spant een proces aan tegen maakt een afspraak met Verdonk:

Kalou spant rechtszaak aan tegen Verdonk

Zaterdag 24 september 2005 – ROTTERDAM –

Feyenoord-spits Salomon Kalou uit Ivoorkust stapt naar de rechter om alsnog het Nederlanderschap te krijgen. De advocaten van de 20-jarige speler bereiden momenteel een rechtszaak voor tegen minister Verdonk van integratie, die zijn aanvraag tot naturalisatie in mei afwees.

De advocaten sturen maandag een beroepsschrift naar de rechtbank in Rotterdam, omdat Verdonk te laat is met haar beslissing over het bezwaar dat Kalou op 28 juni indiende tegen de afwijzing van zijn aanvraag tot naturalisatie. „De wet schrijft voor dat de minister binnen tien weken na het inleveren van het bezwaarschrift een besluit moet nemen. Die termijn is verstreken”, zegt J. Kroes, raadsman van Kalou.

Kroes hoopt dat de rechter het beroep van Kalou met voorrang wil behandelen, zodat hij bij een positief vonnis nog voor het wereldkampioenschap voetbal volgend jaar zomer in Duitsland genaturaliseerd kan worden, zodat hij voor Nederland kan uitkomen.

Een woordvoerder van minister Verdonk geeft toe dat de advocaten ’wettelijk gezien gelijk hebben’ dat de bewindsvrouw te laat is met haar besluit over Kalou’s bezwaarschrift. „Maar beide partijen hebben de afspraak gemaakt dat de minister begin oktober haar beslissing kenbaar zou maken. Wij gaan nog steeds uit van die termijn. Maar de advocaten van Kalou zijn natuurlijk vrij in beroep te gaan bij de rechter. We kunnen hen niet tegenhouden.”

Kalou’s advocaten rekenen er overigens op dat Verdonk bij haar standpunt blijft. Kroes: „Haar optredens op tv laten weinig ruimte voor twijfel.”Bron: Eindhovens Dagblad, 24 september 2005

en krijgt gelijk van de rechter:

ROTTERDAM (ANP) – Minister Verdonk moet opnieuw bekijken of Feyenoorder Salomon Kalou in aanmerking komt voor een versnelde naturalisatieprocedure. Dat heeft de Rotterdamse rechter vrijdagochtend bepaald.

De bewindsvrouw had eerder dit jaar dat verzoek van Kalou tot twee keer toe geweigerd.

Verdonk heeft zes weken de tijd om bij de Raad van State beroep aan te tekenen tegen de uitspraak. Zo niet dan moet ze in die gestelde periode beslissen of de 20-jarige Ivoriaanse aanvaller alsnog op korte termijn een Nederlands paspoort krijgt.Bron: planet internet, 9 december 2005

Verdonk stapt naar de Raad van State:

DEN HAAG – Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) stapt naar de Raad van State in de zaak tegen voetballer Salomon Kalou. Zij gaat daarmee in beroep tegen de beslissing van de rechtbank in Rotterdam, eerder deze maand. Dat heeft zij donderdag bekendgemaakt.

De rechter in Rotterdam had bepaald dat de bewindsvrouw opnieuw gaan moest bekijken of de Feyenoorder Kalou voor een versnelde naturalisatieprocedure in aanmerking komt. Verdonk heeft al twee keer geweigerd hem sneller een Nederlands paspoort te gunnen.

Daartegen is de 20-jarige aanvaller uit Ivoorkust tegen in verweer gekomen. Met een Nederlands paspoort zou hij met het WK-voetbal in Duitsland in 2006 kunnen meedoen. Volgens een woordvoerder van Verdonk is de gang naar de Raad van State de aangewezen weg om in juridische zin duidelijkheid en zekerheid te krijgen. Justitie vraagt de raad om een spoedige behandeling van de kwestie.
Bron: nu.nl, 22 december 2005

en wordt andermaal in het ongelijk gesteld:

DEN HAAG – Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie moet opnieuw bekijken of Feyenoord-voetballer Salomon Kalou versneld voor een Nederlands paspoort in aanmerking komt. Dat heeft de Raad van State woensdag beslist.

De afdeling bestuursrechtspraak wees het hoger beroep van Verdonk tegen het besluit van de rechtbank in Rotterdam af. De rechtbank had in december bepaald dat de minister de afwijzing van snelle naturalisatie onvoldoende had gemotiveerd.

Verdonk wees al twee keer een verzoek af van de Ivoriaanse spits, die in oktober 2004 voor het eerst vroeg om hem snel het Nederlanderschap te verlenen. Kalou wil graag deze zomer met het Nederlands voetbalelftal deelnemen aan het wereldkampioenschap in Duitsland. Hij weet zich al verzekerd van een plek in de selectie.

Nu moet ze toch haar huiswerk overdoen. De Raad van State is het eens met de rechtbank dat Verdonk het verzoek van Kalou onzorgvuldig heeft voorbereid en deels ongemotiveerd afwees. Beide rechtscolleges wijzen erop dat er een speciale regeling voor topsporters is die ruimte biedt om een vreemdeling sneller een Nederlands paspoort te verstrekken.Bron: http://www.telesport.nl/voetbal/article38684.ece

Maar Verdonk heeft er geen boodschap aan:

De Feyenoord-voetballer Salomon Kalou mag niet versneld Nederlander worden, heeft minister Verdonk bepaald. Daardoor is de kans dat hij voor Nederland mag meedoen aan het WK voetbal,zeer klein.Bron: NOS telektekst

Kalou neemt in feite al afstand van zijn vervroegde naturalisatie, maar schrijft Verdonk persoonlijk wat hij er van denkt:

(Vreemdelingenzaken en Integratie) gestuurd. Daarin stelt de 20-jarige Ivoriaan dat hij zeer ongelukkig is met de manier waarop zijn verzoek tot versnelde naturalisatie tot dusver is behandeld.

“Nu wij in deze zaak zo tegenover elkaar staan, kan ik alleen maar zeggen dat ik dit nooit zo bedoeld heb”, schrijft de aanvaller, die nog steeds met Oranje wil deelnemen aan het komende wereldkampioenschap in Duitsland. “Ik betreur deze gang van zaken, maar ik kan het helaas niet veranderen. Ik ben nu eenmaal een weg ingeslagen die niet omkeerbaar is. Tot dusver heb ik mij in de media onthouden van commentaar, maar na alles wat er over gezegd en geschreven is, heb ik nu de behoefte om zelf te reageren.”

Kalou: “Ik ben sportman en opgegroeid in een prestatieklimaat. Wie goed is komt bovendrijven, wie slecht is valt af. Inmiddels is vastgesteld dat ik aan alle sportieve eisen voldoe, dat maakt me trots. Zoals het me met name trots maakt dat bondscoach Marco van Basten voor mij een plaats in de WK-selectie heeft ingeruimd. Van afvallen op basis van mijn talent is dus geen sprake, want daar had ik mee kunnen leven. Met dat gedoe in de rechtszaal, het parlement en de media een stuk minder.”

Kalou geeft in de brief toe dat de slepende zaak hem niet onberoerd heeft gelaten. “Ook mijn spel heeft eronder geleden. Met name over dit laatste voel ik mij schuldig, ten opzichte van Feyenoord, de supporters en mijn teamgenoten. Maar ik heb mijzelf toegesproken en mijn hoofd leeggemaakt. Ik ga de dingen doen waar ik goed in ben, dribbelen, passeren, passen en scoren. De dingen waar het allemaal mee begonnen is, maar waar het inmiddels niet meer over gaat.”

Hoofdprijs

Kalou spreekt in zijn slotwoord minister Verdonk persoonlijk aan. “U noemde laatst het ‘Nederlanderschap de hoofdprijs’. Ik zal u eerlijk zeggen, zo heb ik er nooit naar gekeken. Het Nederlanderschap maakt mij geen beter mens of een betere voetballer en zal ook op geen enkele manier mijn sportieve toekomst beïnvloeden. Ik wilde gewoon wereldkampioen worden met Nederland, dat was mijn hoofdprijs.”

Met die afsluitende zin in zijn brief geeft Kalou aan dat hij het WK met Oranje al min of meer uit zijn hoofd heeft gezet. De Feyenoorder liet donderdag de laatste hoorzitting bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Rijswijk bewust schieten.

Zijn advocaat mr. J. Kroes heeft nog wel schriftelijk tekst en uitleg gegeven aan de minister. Ook de raadsman valt Verdonk aan. “U bent een juridische strijd aangegaan met Kalou. U hebt deze strijd bij de rechter tot in de hoogste instantie verloren. U wenst niettemin voort te gaan met uw strijd. U toont een sterke wil om het verzoek van Kalou te blijven afwijzen. Daarmee bent u inmiddels, zo is onze indruk, een strijd aangegaan die meer met beeldvorming en prestige te maken heeft dan met het toepassen van wettelijke regels.”

De tweede kamer buigt zich over het recht van de minister af te wijken van artikel 8 van de rijkswet op het Nederlanderschap door middel van artikel 10 en beschuldigt haar ervan ter plaatse nieuwe regels te definiëren die niet in de wet opgenomen zijn:

Nawijn (Groep Nawijn):

Mijn grootste punt is dat, als het al dan niet toepassen van artikel 10 beleid is, dit van te voren in de Kamer gesteld had moeten worden. Ik vraag dan ook een notitie over de toepassing van artikel 10 en de criteria die daarbij gehanteerd worden. Ik vind het uitermate slecht dat juridische procedures steeds tot beleidswijzigingen leiden. Dat is niet goed voor de rechtsstaat.

Voorzitter. Ik dank de minister voor haar antwoord. Zij heeft een aantal argumenten genoemd inzake de naturalisatie die evenwel slaan op artikel 8 van de Wet op het Nederlanderschap en juist niet op artikel 10 van dezelfde wet. Laatstgenoemd artikel geeft nu juist de uitzonderingen weer op artikel 8. In het vorige debat dat wij gehad hebben zijn twee argumenten gewisseld, te weten de inburgeringstoets en de verblijfsduur van vijf jaar. Met die termijn van vijf jaar heeft de rechter korte metten gemaakt. Nu gaat het in feite alleen dus nog maar om de toets. Daarvan heeft de rechter overigens al gezegd dat de minister moet aangeven waarom zij in dit geval afwijkt door de lat zeer hoog te leggen. Juist artikel 10 maakt het mogelijk om af te wijken van het inburgeringsvereiste. Dus ik vind de argumentatie van de minister uitermate zwak.

In de toelichting staat dat de heer Kalou moet aangeven dat hij voorlopig in Nederland zal blijven. Er staat niet dat hij zich definitief in Nederland moet vestigen. Overigens is hij dat wel van plan.
Verdonk kiest de aanval op haar collegae:

Voorzitter. Ik heb heel veel respect voor de Kamer. Als iemand mij echter had voorspeld dat ik tot twee keer toe naar de Kamer geroepen zou worden om te debatteren over een individuele sporter gedurende een lopende procedure, zou ik dat behoorlijk onwaarschijnlijk hebben gevonden. Het onwerkelijke kan echter bewaarheid worden.
Dijsselbloem:

De heer Dijsselbloem (PvdA): Nee. Het is ondertekend door de staatssecretaris van Justitie, uw ambtsvoorganger. Ik hecht hieraan omdat mensen volgens mij rechtszekerheid kunnen ontlenen aan deze richtlijn. Er is dus meer dan alleen maar de kale tekst van artikel 10. Er is een stuk, de richtlijn Naturalisatie topsporters, dat is ondertekend door uw ambtsvoorganger. Deze richtlijn is volgens mijn informatie nog steeds van kracht. Aan het einde het stuk staat dat de richtlijn in werking treedt op 1 augustus 2001. Het is een formeel stuk dat is getekend door uw ambtsvoorganger. Kent u het?
De minister beweert dat die richtlijn niet meer geldig is sinds het in werking treden van nieuwe rijkswet op het Nederlanderschap:

Minister Verdonk: U spreekt over een stuk uit 2001 dat is ondertekend door de toenmalige staatssecretaris van Justitie. Ik wijs u erop dat er een nieuwe Rijkswet op het Nederlanderschap is die in werking is getreden op 1 april 2003. Er staan blijkbaar stukken op internet waarvan u denkt dat zij een eeuwigdurende waarde hebben. Dat is niet het geval. Er is een nieuwe wet en ik houd mij precies aan de eisen die in deze wet worden gesteld en de mogelijkheden en de bevoegdheden die deze mij biedt, ook in dit individuele geval.
Nawijn:

Ik denk dat u nu wel een geweldige uitglijder maakt, minister. De adviezen in de zaak-Kalou van zowel de staatssecretaris van VWS als van de IND zijn namelijk gebaseerd op de richtlijn die de heer Dijsselbloem noemt. Het is dus blijkbaar niet zo duidelijk voor zowel uw collega in het kabinet als voor de uitvoerende dienst dat deze richtlijn niet meer geldt. Ik denk dat er iets moet gebeuren, want zo kan het niet.
Verdonk geeft uiteindelijk toe nog eens te kijken of naar die richtlijn.
Bron: tweedekamer.nl

Voor een gevoel van déja vu, zie ook het item over Taïda Plasicmdx09-03-06, 19:56Deel 3.

Volgens de Raad van State is er sprake van discriminatie.
Er zijn juridische fouten in de inburgeringsplannen van minister Verdonk ontdekt.

Citaat:
Inburgeringsexamen juridisch fout
De inburgeringsplannen van minister Verdonk voor Integratie liggen weer onder vuur. De Raad van State heeft juridische fouten in de plannen ontdekt.
Discriminatie
Dat zou inhouden dat honderdduizenden allochtonen niet gedwongen kunnen worden om in te burgeren. Volgens de Raad van State is er sprake van discriminatie.

EU-regels
Verdonk wil dat zogenoemde ‘oudkomers’ en Nederlanders die minder dan acht jaar hier wonen, examen doen. Maar door Nederlanders te laten inburgeren, gaat Verdonk in tegen anti-discriminatieregels van de EU.

Achtergesteld
Op grond van Europees recht zijn burgers van EU-lidstaten uitgezonderd van de inburgeringsplicht. Desondanks kunnen Nederlanders volgens het wetsvoorstel van Verdonk wel verplicht worden tot deelname aan een inburgeringscursus. Daarmee worden ze achtergesteld bij inwoners van andere lidstaten en dat is discriminatie.

Eerdere bezwaren
Het is niet de eerste keer dat de inburgeringsplannen van Verdonk op juridische bezwaren stuiten. De minister moest haar plannen eind vorig jaar al aanpassen na een advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). Daaruit bleek dat het oorspronkelijke plan juridisch niet kon. Ook na de aanpassing blijkt het plan nu nog niet in orde.

Integreren
Verdonk en het kabinet vinden het belangrijk dat zo veel mogelijk migranten die slecht Nederlands spreken, alsnog een inburgersexamen doen. De gedachte is dat zij dan meer gaan deelnemen aan de samenleving. Het is nog onduidelijk of Verdonk het wetsvoorstel gaat aanpassen na het advies van de Raad van State. De bewindsvrouw kan het advies negeren, maar in dat geval dreigen juridische problemen.

Tweede Kamer
Een woordvoerster van de minister laat weten dat het vertrouwelijke advies is binnengekomen en dat het wordt bestudeerd. Volgens haar is het de bedoeling dat het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk naar de Tweede Kamer gaat.
Bron: © RTLNieuws.nl 21-07-05

Zie ook:
http://www.buitenlandsepartner.nl/showthread.php?5158

Citaat:
De Raad van State heeft ernstige kritiek op de wetgeving betreffende inburgering van migranten; Europa heeft haar bij monde van eurocommissaris Frattini op de vingers getikt wegens dezelfde wet en gemeenten moeten – tegen de zin van de minister – kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers opvangen.
Bron: Friesch Dagblad 11-08-05

Meer hierover in het onderwerp:
http://www.buitenlandsepartner.nl/showthread.php?5446
en het vervolg van de ontwikkelingen:
http://www.buitenlandsepartner.nl/showthread.php?6794

Vereniging Nederlandse Gemeenten in opstand tegen asielbeleid van minister Verdonk:
Asielzoekers worden tegen alle afspraken in, wel op straat gezet.

VNG installeert klachtencommissie asielbeleid.

12-08-05 De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ontvangt steeds meer signalen van de gemeenten dat de ‘sluitende aanpak’ zoals afgesproken met minister Verdonk bij het terugkeerbeleid niet werkt. Afspraak is: er komen geen asielzoekers, uitgeprocedeerd of nog in een procedure, op straat te staan. Het tegenovergestelde is op dit moment het geval. Gemeenten zien steeds meer vluchtelingen op straat terecht komen. Meer en meer moeten gemeentelijke instellingen en particuliere organisaties opvang organiseren. Gemeenten bieden deze hulp omdat zij vinden dat ze een zorgplicht hebben.

Een commissie bestaande uit drie vooraanstaande (oud)bestuurders met een juridische achtergrond wordt ingesteld met als taak de signalen en klachten van de gemeenten te onderzoeken en om voorstellen voor verbetering te doen. De VNG besloot een onafhankelijke commissie aan te stellen om ook de Tweede Kamer uiteindelijk te kunnen overtuigen dat het asielbeleid moet worden aangepast.

Aanleiding voor het instellen van de klachtencommissie zijn de verontrustende signalen die vanuit het land bij de VNG terecht komen. Vluchtelingen zwerven op straat, het is niet duidelijk hoe uitgeprocedeerde asielzoekers die geen uitreispapieren kunnen bemachtigen alsnog in aanmerking kunnen komen voor een verblijfsstatus en gemeenten hebben nauwelijks zicht op de werkwijze van de Immigratie en Naturalisatiedienst van Justitie. En de vrees is dat er nog meer probleemgevallen bijkomen. De minister stopt binnenkort het leefgeld aan uitgeprocedeerde vluchtelingen die als minderjarige asielzoeker Nederland binnenkwamen en die inmiddels ouder dan 18 jaar zijn. Bovendien heeft deze week de Centrale Raad van Beroep de koppelingswet opzij gezet. Het gevolg hiervan is dat illegale kinderen zelfstandig recht kunnen hebben op bijstand. De commissie zal van start gaan zodra alle namen van de commissieleden bekend zijn.
bron: http://www.vng.nl/smartsite.dws?ID=48510#

Ook over deze kwestie zijn Kamervragen gesteld. Meer hierover:
http://www.buitenlandsepartner.nl/showthread.php?5458

De door de VNG ingestelde onafhankelijke commissie Gemeentelijke Knelpunten Terugkeerbeleid die zich zou buigen over de gemeentelijke knelpunten in het terugkeerbeleid, heeft op 30 september 2005 aan de voorzitter van de VNG laten weten, haar werkzaamheden te beëindigen en de opdracht terug te geven aan het bestuur van de VNG.

De commissie, die bestond uit de heer Patijn, de heer Van Leeuwen en mevrouw Lodders-Elfferich, wilde haar bevindingen voor kunnen leggen aan ambtenaren en diensten van het ministerie van Justitie om zodoende met gedegen adviezen te kunnen komen.

De afgelopen dagen is duidelijk geworden dat de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie de commissie niet in de gelegenheid wilde stellen met de ambtenaren en betrokken diensten in contact te treden of met hen te spreken. Ook werkbezoeken aan justitiële diensten die bij het terugkeerbeleid zijn betrokken, zijn niet mogelijk.

De minister stelde daarbij dat zij op haar eigen departement reeds een meldpunt voor gemeenten heeft geopend. De VNG is van mening dat een dergelijk ambtelijk meldpunt, moeilijk zo niet onmogelijk objectief kan oordelen. Om de objectiviteit van de klachten te waarborgen had de VNG juist gekozen voor een commissie van niet directbetrokkenen.

De VNG betreurt deze gang van zaken. Het bestuur van de VNG beraadt zich op 27 oktober 2005 op de wijze waarop de door gemeenten gesignaleerde knelpunten in het terugkeerbeleid nu aan de orde moeten komen.
Bron: Bron: www.vng.nl

Minister Verdonk en onze Grondwet; Discrimineren mag niet, tenzij je er een goede reden voor hebt.

Het verschil

Onze Grondwet opent met de zin: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan”. Ook de overheid mag niet discrimineren. Sterker nog, de overheid bestrijdt discriminatie, onder meer met het Nationaal Actieplan Racismebestrijding.
Toch maakt ook de overheid onderscheid. Als daar een goede reden voor is, is dat geen discriminatie. Zo betalen mensen die meer verdienen meer belasting. De onderwijsplicht geldt voor kinderen, niet voor volwassenen. Mensen van buiten de EU die hier aan de slag willen, hebben een vergunning nodig, EU-ingezetenen niet.
bron:minister Verdonk
Uit column van Rita Verdonk, oktober 2005, complete tekst op:
http://www.buitenlandsepartner.nl/showthread.php?6149

27-10-05 Brand in cellencomplex Schiphol, 11 gedetineerden komen hierbij om het leven, allen waren illegalen.
Eindverantwoordelijken voor het bewuste cellencomplex: Minister Verdonk en minister Donner.
Tijdens de persconferentie naar aanleiding van de brand prijst Verdonk het bewakinsgpersoneel en de hulpverlening voor hun adequate handelen. Een storm van hoon en kritiek barst los.

Volgens D66-Kamerlid Lousewies van der Laan is niet adequaat opgetreden omdat elf personen zijn omgekomen.

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD) heeft met haar opmerking dat hulpdiensten bij de brand op Schiphol ,,adequaat’’ hebben gehandeld, voor haar beurt gesproken. Dat verklaarden Kamerleden van PvdA, Groen- Links, D66 en de SP gisteravond in een spoeddebat over de brand.

Aanvankelijk gold de kritiek van de vier partijen minister Donner (Justitie, CDA), maar die liet weten dat hij zelf het woord adequaat niet in de mond heeft genomen. Bron: NRC, 28-10-2005

Het complex blijkt een historie te hebben van eerdere brandjes (zelfs bij het in aanbouw zijn) en het niet voldoen aan brandvoorschriften. Ook bij het technisch onderzoek constateert men vele gebreken:

Nalatigheden van zowel de gemeente Haarlemmermeer als het personeel van Justitie zijn de oorzaak van het uit de hand lopen van de brand op 27 oktober in het cellencomplex op Schiphol-Oost, waarbij elf mensen omkwamen.

Dat concludeert een door Haarlemmermeer ingestelde onafhankelijke onderzoekscommissie vandaag. Volgens de commissie had de gemeente niet alle aanbevelingen opgevolgd om het complex veiliger te maken. De brand zou een ander verloop hebben gehad als er een automatische sprinklerinstallatie was geweest.

Ook heeft het personeel van het complex, vallend onder het ministerie van Justitie, de brandmelding te laat doorgegeven aan de brandweer, aldus de commissie.

De commissie stelt dat de gemeente bij de bouw van de vleugels waar de brand woedde, erop had moeten toezien dat er een automatische blusinstallatie werd geplaatst. Dat is niet gebeurd.

Het instituut Nibra onderzocht het detentie- en uitzetcentrum in 2002, toen ook al brand was uitgebroken, vlak voordat het in gebruik werd genomen. De aanbevelingen van Nibra zijn niet allemaal opgevolgd. Burgemeester Fons Hertog van Haarlemmermeer wilde vanmorgen nog niet reageren.

De commissie constateert andere fouten. Zo is ze verbaasd over het feit dat de brand volgens het logboek ontstond om 23.55 uur, maar pas aan de brandweer is gemeld om 00.02 uur. Zeven minuten later was de brandweer ter plaatse. Zo gingen veertien kostbare minuten verloren.

Mogelijk zijn bewakers van het complex eerst gaan kijken bij de brand om een loze melding te voorkomen. De commissie sluit niet uit dat de brandweer in eerste instantie zelfs is afgemeld.Bron: Het Parool, 15-12-2005

Bij het bestrijden van de brand in het cellencomplex op Schiphol-Oost is een hoop mis gegaan. Dat staat in het rapport van de commissie-Hendrikx, dat vandaag in Hoofddorp werd gepresenteerd. De commissie heeft vooral gekeken naar de rol van de gemeente Haarlemmermeer.Bron: NOS journaal

Voor een omgekomen Libiër is het gebeurde wel extra schrijnend:

Op 17 oktober werd de Libiër opgepakt. Volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) was hij ongewenst. Hij zou zich niet hebben gehouden aan zijn vertrektermijn en had geen vaste verblijfplaats. Daarnaast had hij, aldus de IND, onvoldoende geld om in zijn bestaan te voorzien.

De rechtbank verwerpt al deze punten van de IND. De Libiër had een visum voor de Schengen-landen, dus ook voor Nederland. Bovendien had hij een retourticket voor Libië, dat geldig was tot 21 oktober. Drie dagen voor die datum werd hij aangehouden. Ook bezat de man aantoonbaar zeshonderd euro, waarmee hij kon rondkomen. Hij logeerde bij vrienden in België en was in Nederland om zijn dochtertje te bezoeken.

Na zijn arrestatie zat de Libiër drie dagen in een politiecel. Daarna werd hij overgebracht naar het uitzetcentrum van Schiphol-Oost. Hij werd niet op het vliegtuig gezet, ook al had hij een ticket naar Libië. Na elf dagen detentie kwam hij om in de vuurzee, in zijn cel op vleugel K van het complex.Bron: de Volkskrant, 16 december 2005

De rechter gebiedt de IND een schadevergoeding van 845 euro te betalen aan de nabestaanden, maar de IND vindt het te hoog:
Bron: http://www.buitenlandsepartner.nl/?6539#61045

De Libiër die al snel publiekelijk beschuldigd werd de brand aangestoken te hebben, blijkt het uiteindelijk toch allemaal met minder zekerheid gedaan te hebben:

AMSTERDAM – De brand op Schiphol-Oost, waarbij eind oktober elf vreemdelingen omkwamen, zou niet zijn begonnen in cel 11 van een Libiër. Dit beweert zijn advocaat Robbert Ketwaru op basis van gesprekken met zes overlevenden van de Schipholbrand. Zijn 25-jarige cliënt, die ernstig gewond raakte tijdens de ramp, zit vast op verdenking van brandstichting.

Volgens de raadsman zijn de verklaringen van de zes getuigen niet opgenomen in strafdossier. ‘Die houding van het Openbaar Ministerie vind ik fout’, aldus Ketwaru. ‘Dit zijn wel ontlastende verklaringen voor mijn cliënt die justitie buiten het dossier wilde houden. Er lijkt sprake van een tunnelvisie.’

De getuigen hebben tegen de advocaat verklaard dat de brand op de gang van het complex is begon. Tussen cel 11 en 12 was zo veel vuur dat de nooddeur van de vleugel onbereikbaar was, zegt de Algerijn Inbrahim Khalil Benai.

Het Openbaar Ministerie was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar; het onderzoek naar de brand loopt nog. Tot die tijd doet de officier van justitie geen mededelingen. Volgens Ketwaru zijn de verklaringen van de medegedetineerden op zijn verzoek alsnog toegevoegd aan het strafdossier.

De Libiër kreeg op de dag van de brand bezoek. Hij heeft toen een aansteker gehaald bij de bewaarders. Volgens medegedetineerden kreeg hij bezoek van zijn vriendin en maakte hij een opgewekte indruk.Bron: de Volkskrant, 4 januari 2006

Amsterdam – Justitie heeft nog steeds geen bewijs dat de brand op Schiphol-Oost van vorig jaar is aangestoken. Uit voorlopige conclusies van het (technisch) onderzoek blijkt dat het vuur ´vermoedelijk´ is begonnen in de cel van een Libische gevangene, maar dat staat allerminst vast.

Volgens diens advocaat, Robbert Ketwaru, blijkt uit foto´s, ooggetuigenverslagen en voorlopige conclusies dat de brand evengoed op de gang kan zijn begonnen. “Wat vooral uit de stukken blijkt, is dat alles die nacht misging.” Hij vraagt vandaag opheffing van de voorlopige hechtenis van zijn cliënt.

Bij de ramp, in de nacht van 26 op 27 oktober vorig jaar, kwamen elf vreemdelingen om en raakten vijftien personen gewond.

Duidelijk is dat de brand is ontstaan in of vlak buiten cel 11, de cel waar de Libiër was opgesloten. Hij had de avond ervoor een aansteker opgehaald bij de afdeling waar de eigendommen van de gedetineerden werden bewaard. De Libiër werd ruim een week na de ramp als mogelijke brandstichter aangehouden in het brandwondencentrum in Beverwijk, en zit sindsdien in voorlopige hechtenis.

Het Openbaar Ministerie (OM) wil weinig zeggen over het technisch onderzoek waarmee direct na de ramp werd begonnen, maar houdt andere mogelijkheden dan brandstichting open. “Wij zijn bezig met een onderzoek in brede zin”, zegt persofficier Maarten Vos.

Medegevangenen van de Libiër hebben van begin af aan gewezen op de mogelijkheid van een storing in het elektrische systeem. Foto´s, genomen vlak na de brand, laten een zwartgeblakerde cel 11 zien. Voor de deur is een extra zwarte plek waar ooit de elektriciteitskast heeft gezeten.

De vraag is of überhaupt nog ondubbelzinnig kan worden vastgesteld waar en hoe de brand begon. Mocht dat in de cel van de Libiër (die zelf brandstichting ontkent) zijn, dan is de vraag of het opzet was of een ongeluk.Bron: de Volkskrant, 17 februari 2006

Minister Verdonk garandeert keer op keer dat de overlevenden van de brand adequate nazorg krijgen. Dat blijkt relatief: een overlevende werd bij gebrek aan een gewone cel in een isoleercel geplaatst. Op de ‘bajesboot’, waar een aantal overlevenden wordt ondergebracht, onstaat weer een brandje. En hebben de mensen nou wel of niet bezoek gehad van een trauma-arts?

Verdonk heeft meer haast met uitzetten, ook al zijn de mensen mogelijk nog nodig als getuige:

De immigratie en naturalisatie dienst IND maakte vanavond bekend dat maandag een groep van 200 illegalen het land moet verlaten.
Zonder de officiële onderzoeken die gaande zijn naar de oorzaak van de brand op Schiphol af te wachten, clashte de Tweede Kamer exact een week geleden met de bewindslieden Donner en Verdonk over de afhandeling van de brand. De ministers werd vooral een gebrek aan nazorg voor de overlevenden verweten en de Kamer wilde voorkomen dat overlevenden hangende het onderzoek werden uitgewezen.
Afgelopen week bezocht een aantal Kamerleden de vreemdelingen. Ze schrokken daar blijkbaar zo van, dat er vandaag weer een ontmoeting tussen regering en parlement werd georganiseerd.Bron: Den Haag Vandaag, 17 november 2005

HILVERSUM – Acht overlevenden van de fatale brand in het cellencomplex op Schiphol-Oost hebben vorige week te horen gekregen dat ze binnen 28 dagen worden uitgezet. Ondanks dat ze nog medische behandeling krijgen. Tweede Kamerlid Lambrechts (D66) gaat minister Verdonk van Vreemdelingenzaken hierover om opheldering vragen, zei ze donderdagavond in het televisieprogramma Netwerk.

In de reportage zei het hoofd van het behandelteam van de GGZ in Groningen dat hij betwijfelt of de mensen die binnenkort worden uitgezet, wel zijn gezien of gehoord door een arts van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De behandelend GGZ-artsen zijn in ieder geval niet door de IND-collega’s geraadpleegd.

Volgens Lambrechts had minister Verdonk juist deze extra waarborg bij deze groep mensen toegezegd. Door de brand op 27 oktober kwamen elf mensen om het leven. Verdonk had de Tweede Kamer toegezegd dat de overlevenden pas zouden worden uitgezet als ze daar medisch en psychisch toe in staat waren.

Een woordvoerster van het ministerie van Justitie zei donderdagavond dat de IND de procedure, zoals deze is afgesproken met de Tweede Kamer, zorgvuldig heeft uitgevoerd. Op individuele zaken kan de dienst niet ingaan. „Maar als deze mensen het niet eens zijn met de beslissing, kunnen ze daartegen in beroep gaan”, aldus de woordvoerster de Telegraaf, 20 januari 2006

Alle nieuws hierover in:
http://www.buitenlandsepartner.nl/showthread.php?6539&postdays=0&postorder=asc&start=0

-5-11-05 Verdonk probeert critici de mond te snoeren, deel2: de ‘Reisburo Rita’ posters
Kort na de schipholbrand, en de ‘constatering’ van Verdonk dat alle betrokkenen adequaat gehandeld hebben, steekt felle kritiek de kop op, maar nemen we ook pogingen waar die in de kiem te smoren:

AMSTERDAM – In steeds meer plaatsen worden in navolging van Amsterdam spandoeken met teksten gericht tegen minister Verdonk verwijderd. Politie en brandweer hebben deze week in Haarlem, Utrecht en Groningen teksten tegen Verdonk weggehaald. Ook in Emmen, Leiden, Den Bosch, Nijmegen en Zwolle zijn spandoeken opgehangen, maar hier is nog geen beslag op gelegd.

De spandoekactie begon vorige week in de krakersscene in Amsterdam. Zaterdag besloot de Amsterdamse ‘driehoek’ (burgemeester, justitie en politie) om op te treden, omdat sommige teksten smadelijk zouden zijn voor minister Verdonk. In vier panden deed de politie invallen en verwijderde zij spandoeken. De krakers reageerden met nieuwe spandoeken, posters en graffiti. Volgens een woordvoerder van de krakers hangt inmiddels meer dan de helft van de leuzen op panden die niet van krakers zijn.

Dinsdagmiddag werd de Prins Hendrikkade in Amsterdam afgezet nadat een politieman in burger had gemeld dat er met een zwart handwapen geschoten werd vanuit een krakerspand. Een van de krakers overhandigde een zwarte accuboor aan de politie, waarmee hij nieuwe spandoeken aan de gevel had bevestigd. Een arrestatieteam sloeg vier krakers in de boeien en voerde hen geblinddoekt af. Twee anderen waren op straat al aangehouden. Bij een huiszoeking in het kraakpand werd geen wapen aangetroffen.

Aan het Lage der A in Groningen verwijderde de brandweer met behulp van een ladderwagen een spandoek met de tekst ‘Verdonk over tien jaar: Ich habe es nicht gewusst’. Als legitimatie voor de actie verwijst de gemeente naar een politieverordening, waarin staat dat voor het aanplakken van teksten in de openbare ruimte een vergunning nodig is. Volgens de krakers zijn de teksten nu voorzichtiger geworden. Er duiken teksten op als ‘Rita moordwijf’ en ‘Rita molenaar’ en soms worden vraagtekens achter leuzen geplaatst.Bron: de Volksrant, 10 november 2005

Zelfs een schoolbestuur grijpt in:

Gisteren zijn ook op de Hoge School van Amsterdam 4 studenten gearresteerd, zij verzamelden handtekeningen voor het aftreden van minister Verdonk omdat zij haar verantwoordelijk achtten voor de 11 doden bij de brand op Schiphol-Oost. Het schoolbestuur heeft de politie ingeschakeld.Bron: http://www.buitenlandsepartner.nl/?6689#56891
Een aantal krakers stappen naar de rechter om het weghalen van hun spandoeken:

AMSTERDAM – Een aantal krakers stapt naar de rechter uit onvrede over het weghalen van hun spandoeken met teksten over minister Verdonk (Integratie). Het kort geding dient vrijdag voor de rechtbank in Amsterdam, liet advocaat Schuckink Kool maandag namens hen weten.

De raadsman heeft een dagvaarding doen uitgaan waarin hij de Staat, burgemeester Cohen van Amsterdam en burgemeester Ter Horst van Nijmegen daagt. De afgelopen week ontstond in de hoofdstad ophef, omdat de politie spandoeken van kraakpanden verwijderde met grove leuzen over Verdonk. Op de doeken stonden teksten als ‘Verdonk, nog steeds geen bloed aan je handen?’ en ‘Levend verbrand, Rita bedankt’. Ook in Nijmegen haalde de politie posters weg met de woorden ‘Reisbureau Rita, arrestatie deportatie crematie adequaat tot het bittere eind’. In Den Bosch deden zich volgens de advocaat vergelijkbare situaties voor.

De teksten werden niet gedoogd, omdat justitie ze als smaad betitelt. Minister Verdonk heeft hiertegen inmiddels ook aangifte gedaan. Burgemeester Cohen liet al eerder weten dat de beledigende leuzen in het licht van de dreigende situatie rondom Verdonk niet zijn toegestaan.

De krakers voelen zich echter aangetast in hun vrijheid van meningsuiting. De advocaat wil nu dat de rechter de gedaagden verbiedt de spandoeken en posters weg te halen.Bron: ANP
en winnen:

Rechter verbiedt weghalen kwetsende spandoeken

AMSTERDAM – De rechtbank in Amsterdam heeft donderdag besloten dat de Staat geen spandoeken meer mag weghalen met beledigende teksten over minister Verdonk (Integratie). Het gaat daarbij om een poster met de woorden ‘Reisbureau Rita, arrestatie, deportatie, crematie, adequaat tot het bittere eind’, dat aan een pand in Nijmegen hing.

Over de gemeente Amsterdam, die in eerste instantie ook was gedaagd, deed de rechter geen uitspraak. Het Openbaar Ministerie (Openbaar Ministerie) in Amsterdam gaf namelijk tijdens het kort geding vorige week al aan voorlopig geen spandoeken meer in beslag te nemen. De rechter oordeelde dat de Staat dat ook niet mag doen, tenzij het OM overgaat tot strafvervolging en de strafrechter alsnog beslist dat de teksten smadelijk zijn.Bron: de Telegraaf, 24 november 2005

ARNHEM – De postertekst ‘Reisbureau Rita, arrestatie deportatie crematie adequaat tot het bittere eind’ is geen smaad. De politierechter in Arnhem heeft een 32-jarige Nijmegenaar hiervan woensdag vrijgesproken, al noemde de rechter de tekst wel ‘op het randje.’

Agenten hielden de Nijmegenaar in november vorig jaar aan, toen hij een poster met de gewraakte tekst tegen het beleid van minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie op straat uitrolde voor de camera van Omroep Gelderland.

Een dag eerder was de politie binnengevallen in diverse actiepanden in Nijmegen om vergelijkbare posters weg te halen. Datzelfde gebeurde in Amsterdam, omdat Justitie vond dat er wel sprake was van smaad.

Actievoerders hingen de posters op na de brand in het uitzetcentrum op Schiphol. De Arnhemse politierechter zei woensdag dat de teksten pasten in het felle publieke debat dat losbarstte na de brand. Hij achtte daarom smaad niet bewezen.Bron: de Volkskrant, 11 januari 2006

Verdonk neemt er geen genoegen mee, en gaat in hoger beroep.

12-6-05, De tweede kamer is ontstemd over de &-campagne van Minister Verdonk
In het grootste geheim bereidt Minister Verdonk een campagne ter bevordering van wederzijds begrip tussen autochtonen en allochtonen. Zelfs de tweede kamer blijkt de details niet te mogen weten:

De Tweede Kamer is niet te spreken over de integratie-campagne van minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie. Dat is gebleken tijdens het begrotingsoverleg voor integratie.

10 miljoen euro
De campagne kost de komende drie jaar 10 miljoen euro. Probleem voor de Kamer is dat Verdonk niet wil zeggen hoe het geld wordt besteed. De PvdA vindt dat ‘onbestaanbaar’. Ook regeringspartijen CDA en VVD willen meer duidelijkheid.

Motie
GroenLinks en D66 hebben een motie ingediend om het geld in te zetten voor concrete positieve acties. Het mag niet naar reclame- en adviesbureaus gaan.

Reactie Verdonk
Verdonk zei er ‘ook niets van te begrijpen’. Ze heeft het idee voor een campagne diverse keren aan de orde gesteld en wilde juist iets anders doen dan de gebruikelijke postbus-51-spotjes. Over de inhoud kan ze nog niets zeggen omdat dit hoort bij de strategie.

Muziekzenders
“Het begint van onderaf waarna er steeds meer symbolen verspreid worden.” Ze raadde nog wel aan goed te kijken naar muziekzenders waar veel jongeren naar kijken.Bron: www.rtl.nl
Tegelijkertijd was de kamer niet onder de indruk van de resultaten van Verdonk op het gebied van inburgering en er wordt openlijk twijfel geuit over de geloofwaardigheid van Minister Verdonk als minister van integratiebeleid:

Hoever zijn we opgeschoten met integratie?

Daar werd een debat gevoerd over het integratiebeleid voor het komende jaar. De Kamer was niet zozeer geïnteresseerd in de reeks plannen die minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie, VVD) op stapel heeft staan, maar wilde vooral weten of het integratiebeleid al concrete resultaten heeft opgeleverd.

Het antwoord op die vraag is nee, vindt een meerderheid in de Kamer, maar op uiteenlopende punten.

De gemeente Amsterdam signaleerde zelfs onder jonge kinderen al een toename van segregatie.

Ook was er gisteren in de Tweede Kamer scherpe kritiek op het inburgeringsbeleid van de minister. De nieuwe Wet inburgering, die nieuwkomers en migranten die hier al langer wonen verplicht tot een inburgeringsexamen, laat als gevolg van juridische obstakels nu al drie jaar op zich wachten.

Volgens de oppositie zijn er door deze stagnatie het afgelopen jaar 14 procent minder oudkomers – migranten die hier al langer zijn – aan taallessen begonnen. Verdonk bestreedt dit. De laatste telling is van mei vorig jaar, aldus de minister en sinds die tijd worden er, vooruitlopend op het nieuwe stelsel waarin migranten hun inburgeringscursus op de vrije markt moeten kopen, geen wachtlijsten meer bijgehouden.

Het aantal migranten dat taal en maatschappijles volgt is slechts één aspect van het inburgeringsbeleid.

Zorgwekkender is dat 60 procent van de oudkomers, migranten die al langer hier verblijven en vaak gebrekkig Nederlands spreken, de taal niet beter beheersen na het volgen van een integratiecursus.

De Tweede Kamer vindt dat Verdonk op grond van de gebrekkige resultaten minder aandacht aan immigratie en meer aandacht aan integratiebeleid moet schenken.

Met uitzondering van de VVD, zijn alle partijen van mening dat ze juist als gevolg van haar strenge vreemdelingenbeleid het integratiebeleid zo moeilijk voor het voetlicht krijgt. ,,Zij zit in een dubbelrol’’, aldus Lambrechts (D66). ,,De ene poot overschaduwt de andere.’’

Volgens Dijsselbloem ligt het ook aan Verdonk zelf. ,,Het samengaan van deze twee portefeuilles is geen succes bij deze minister.’’Bron: NRC, 13-12-2005
Het ‘doel’ van de campagne is ‘het vinden van 1001 voorbeelden van geslaagde integratie’. Daarvoor zoekt ze ‘ambassadeurs’ die op willen treden als rolmodel.
Verschillende bekenden bedanken voor die eer. Bijvoorbeeld Mohammed Benzakour:

Excellentie, Het is mijn gewoonte niet ministers lastig te vallen met brieven, maar u bent begonnen. Kort geleden viel er in mijn bus een envelop van mijn uitgever met daarin, verrassend genoeg, een brief van het Ministerie van Justitie. Daarin richt u zich persoonlijk tot mij en ondertekent u eigenhandig met een blauwe ballpoint.
Het is al speciaal een persoonlijk ondertekende brief van de minister te krijgen, maar nog specialer is het om gevraagd te worden voor ‘ambassadeur’.

Ambassadeur! Ofschoon u niet over Buitenlandse Zaken gaat, dwaalden mijn naïeve gedachten onmiddellijk af naar zonovergoten streken waar ik in een ommuurde villavesting notabele dames en heren mag verwelkomen op copieuze recepties en tuindiners. Niets is minder waar. U vraagt mij voor het ambassadeurschap van de ‘&-Campagne.’ De wat? Even vermoedde ik een redactionele slordigheid, maar de hele brief repte consequent over de ‘&-Campagne’. Nadere bestudering leerde dat dit de correcte benaming is voor een landelijke actie met als doel ‘de interactie tussen allochtoon en autochtone Nederlanders een positieve draai te geven’. Deze &-Campagne (die, zo is mij ingefluisterd, 10 miljoen belastingballen gaat kosten en vormgegeven wordt door MTV) wil ‘goede voorbeelden tonen van mensen die door persoonlijke initiatieven de kwaliteit van samenleven in hun directe omgeving vergroten’. Met de vraag dus of ik als schrijvende BNM’er (Bekende Nederlandse Marokkaan) mijn steentje wil bijdragen.

Beste Rita, hoe zal ik het zeggen? Hoe eervol ook, ik vrees dat ik u zal moeten teleurstellen. Ik heb weliswaar vaker geroepen dat de redding van onze aardkloot in handen van de vrouw ligt, maar uitzonderingen bestaan. Een daarvan, sorry, bent u.
Om te beginnen geloof ik niet dat als u maar een blik leuke Marokkaanse rolmodellen opentrekt, de interetnische vrede wordt bespoedigd. Dat is geen pessimisme, maar nuchterheid. De crisis is te diep en te gelaagd voor een paar hippe t-shirts, buttons en vlotte MTV-spotjes vol guitige successmoeltjes – hoe nobel ook de boodschap. Die 10 miljoen besteden aan een robuust onderwijs- en banenplan voor jonge, aan de rand balancerende Marokkaantjes zet oneindig meer zoden aan de integratiedijk.
Maar – en dat frappeert mij nog het meest– is dat deze verzoeningscampagne uitgerekend uit úw koker komt. Hoe ironisch. Nooit heb ik u mogen betrappen op enigerlei beleid of uitspraak van waaruit een soort van samenbindende werking ging. Misschien is dat teveel gevraagd voor een ex-gevangenisdirecteur, maar dan had u moeten bedanken voor deze integratiebaan. Of dacht u soms dat de duizenden stickers ‘Minister van Desintegratie’ gedrukt waren omdat men zo onder de indruk was van uw bindende kwaliteiten?

Ik zie u nog staan, daar op de Dam, 2 november 2004, hoe u daar stond te loeien als een soort wandelend onderbuikventiel, excusez le mot. Hans Janmaat was jaloers geweest. Alle moslims waren impliciet schuldig aan de moord, u durfde dat tenminste hardop te zeggen. In dit land hebben we vrijheid van mening en wie dat niet bevalt, dáár is het gat van de deur! Jaja, dat ging erin als koek. En toen later enkele moslimorganisaties uiting gaven van hun grief omtrent een staatsbekostigde film waarin hun heiligste tekst op konten en tieten werd geschilderd, reageerde u koeltjes bij Buitenhof: ‘Ach, hun incasseringgrens ligt te laag.’
Men moet maar tegen een stootje kunnen, nietwaar?

Maar laat ik nou onlangs een bewindsvrouw moord en brand horen krijsen vanwege een haar onwelgevallige spandoekleus. De 11 adequaat verkoolde lichamen waren nog warm, toen mevrouw aangifte deed vanwege haar ‘aangetaste eer’.

En wat hebt u toch een hekel aan al die sta-in-de-weg-wetteksten. Vooral de Grondwet en al die internationale verdragen, vreselijke misbaksels. Ze propageren maar gelijkheid, non-discriminatie en dat soort kul. Ondertussen is onder uw bewind de IND uitgegroeid tot een soort Gestapobureau die er vooral in lijkt te slagen mensen tot chronische psychoses, automutilatie en zelfdoding te bewegen.
En herinnert u zich nog die geweigerde-hand-soap? Niet eerder zo’n knap in scène gezette setting gezien. Terwijl we weten, u ook, dat er nu eenmaal dit soort moslimorthodoxen rondlopen, evenals bigotte christenen en puriteinse joden (rabbijn Evers bijv. heeft al twintig jaar geen vrouw een hand gegeven). Maar u liet de pers optrommelen, camera’s erbij, microfoons, en hupsakee: ziet wat een staaltje middeleeuwse misogyne!

Nee mevrouw Verdronk, u bent geen columnist of cabaretier. U bent lid van het Kabinet. Van u, juist van u, verwacht ik binding, verzoening, doortastendheid en tact. Maar ik zag het omgekeerde. Ik zag stigmatisering, polarisatie, botheid en verdachtmakerijen.
En dan stuurt u mij een brief waarin u vraagt of ik namens u de vrolijke succespiet wil uithangen?

Ik wens u veel wijsheid toe,

Mohammed Benzakour

– 21 januari 2006 Verdonk pleit voor code Nederlands op straat, maar zwakt het onder druk van zware kritiek snel af
Op een VVD congres pleit Verdonk voor een gedragscode om alleen nog Nederlands te spreken op straat:

AMSTERDAM 2006-01-21 – (Novum) – Nederland heeft een gedragscode nodig waarin in enkele regels geschreven staat hoe burgers zich moeten gedragen. Dat heeft minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie Rita Verdonk (VVD) zaterdag gezegd. Verdonk is enthousiast over de invoering van een dergelijke code door het bestuur van Rotterdam. De ‘Rotterdam-code’ werd donderdag gepresenteerd.

Tijdens het VVD-congres ‘De integratie voorbij’ in Rotterdam zei de minister de gedragscode volledig te steunen en dat ze op zoek zou zijn naar een manier om een code in Nederland in te voeren. “De grondwet alleen is niet voldoende”, zei de minister.

In het Rotterdamse manifest wordt gesproken over het nemen van verantwoordelijkheid en dat mensen elkaar niet moeten discrimineren. Verder wordt er gevraagd het Nederlands als gemeenschappelijke taal te gebruiken en anders-gelovigen en niet-gelovigen ‘gelijk en met respect’ te behandelen. Bron: Novum
Zelfs in de gelederen van haar eigen partij wordt besmuikt gereageerd:

Haar partijgenoot Griffith, wethouder in Amsterdam, kan zich niet vinden in zo’n code. Vooral het Nederlands spreken op straat gaat haar veel te ver. ,,Als ik met mijn vriendin op straat lekker Surinaams loop te keuvelen, moet ik dat zelf weten. Ik veroorzaak geen overlast.” Verdonk zegt daarentegen dat mensen zich vaak onprettig voelen, als zij op straat alleen maar buitenlandse talen horen.

Zo’n bemoeienis van de overheid is in de ogen van Griffith bovendien niet liberaal. Wel vindt ze dat Nederlands de taal moet zijn in winkels en op scholen en schoolpleinen. Griffith vindt een code als die in Rotterdam slechts een papiertje terwijl het ,,erom gaat gedrag tussen de oren te krijgen.” Ook vreest ze een hellend vlak, ,,want straks gaan we ook codes opstellen voor het uiterlijk van mensen.” Minister Verdonk vindt een omgangscode wel liberaal omdat alle mensen zich veilig moeten voelen in de samenleving.Bron: Planet Internet

DEN HAAG – De jongerenorganisatie van de VVD, de JOVD, verwerpt het pleidooi van VVD-minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie dat op straat iedereen Nederlands zou moeten spreken. De JOVD is ‘sprakeloos en gelooft wel in Babylonisch Nederland’, stelde de organisatie maandag in een verklaring.Bron: de Volkskrant
Onder druk van de kritiek en spot die haar hiermee ten deel valt, zwakt Verdonk schielijk haar suggestie af:

Minister Verdonk van Integratie en Vreemdelingenzaken heeft haar uitspraken van afgelopen zaterdag afgezwakt. Tijdens een VVD-congres pleitte ze toen voor een code met gedragregels.

Het spreken van Nederlands in openbare gelegenheden en op straat is een onderdeel van zo’n gedragscode. De code bestaat al in Rotterdam.

Kritiek
Er was veel kritiek op de ideeën van Verdonk. Vandaag liet ze weten dat ze niet van plan is bij wet te regelen dat op straat Nederlands moet worden gesproken. “Vriendinnen op straat moeten rustig Surinaams kunnen praten”, zo zei ze in het NOS Radio 1 Journaal.

Daarmee reageerde ze vermoedelijk op haar partijgenoot Griffith, voorheen Kamerlid, nu wethouder in Amsterdam. Die zei: “Als ik met mijn vriendin op straat lekker Surinaams loop te keuvelen, moet ik dat zelf weten. Ik veroorzaak geen overlast.”
Bron: NOS journaal
En Laetitia Griffith mag gewoon Sranan blijven keuvelen met haar vriendinnen.

Overigens was het gemeentebestuur niet onverdeeld gelukkig met de bijval van Verdonk voor de omgangscode:

Rotterdam, 3 maart. De Rotterdam Code krijgt een andere naam.

Het woord ‘code’ doet te veel denken aan opgelegde regels, zoals de verplichting om Nederlands te spreken in de straten van Rotterdam.

Van zo’n verplichting is echter nooit sprake geweest, onderstreepten gistermiddag in het laatste raadsdebat voor de verkiezingen vrijwel alle partijen in de Rotterdamse gemeenteraad. De Rotterdam Code is volgens hen slechts een ‘moreel appèl’ tot het delen van zeven normen op het gebied van bijvoorbeeld opvoeding, gelijkwaardigheid van seksen en taal.

De partijen betreuren het dat de oproep Wij Rotterdammers gebruiken Nederlands als onze gemeenschappelijke taal veel mensen op het verkeerde been gezet. In het document viel te lezen dat Nederlands gesproken moest worden „op school, op het werk, op straat en in het buurthuis”. Ook „voeden wij onze kinderen grotendeels in het Nederlands op”, zo stond in de tekst.

De Rotterdam Code wekte beroering in Nederland, nadat minister Verdonk (Integratie) de Rotterdam Code een „prima idee” had genoemd. Daarna kwam de belangstelling uit het buitenland: de afgelopen weken waren Franse, Engelse en Belgische journalisten in Rotterdam om poolshoogte te nemen. Verantwoordelijk CDAwethouder Geluk was zelfs benaderd door CNN Turkije, vertelde hij. Bron: NRC, 3-3-2006
Voor de discussie over dit onderwerp op deze site, zie http://www.buitenlandsepartner.nl/showthread.php?8130

– 25 januari 2006 Verdonk houdt Afrikaanse vluchtelingen voor: ‘Home is home’
Gewapend met de ervaringen uit Marokko, gaat Verdonk samen met van Ardenne naar Kenia. Veel sprake van wederzijds begrip lijkt het niet op te leveren:

Nederlandse ministers spreken met vluchtelingen uit Somalië, Ethiopië en Sudan: ‘Uw land heeft u nodig!’

Minister Verdonk zingt de terugkeer-hymne. ‘Uw land heeft u nodig!’, laat zij de vluchtelingen in het overvolle kamp horen. Haar collega Van Ardenne valt haar bij: ‘Denk er alstublieft over na om zo snel mogelijk naar uw eigen land terug te keren.’

De Somaliërs, Ethiopiërs en vooral Sudanezen in Kakuma horen hen met stijgende verbazing aan.

Heeft het tweetal soms een sinistere boodschap? Dat laatste is niet het geval. Terugkeer van vluchtelingen kan alleen op basis van vrijwilligheid. De Nederlandse ministers voor Ontwikkelingssamenwerking en voor Vreemdelingenzaken en Integratie wensen hieraan niet te tornen. Maar hoe meer mensen in Afrika blijven, hoe beter het is.

Voor de Afrikanen zelf. Maar natuurlijk ook, vinden zij, voor Nederland. Het Keniaanse Kakuma telt meer dan 90 duizend vluchtelingen uit Afrikaanse conflictlanden. Zij profiteren van de voorzieningen in het kamp, zoals de 24 lagere scholen die er zijn geopend.

Velen willen meer. Een vervolgopleiding bijvoorbeeld, in een land met aanzien. Nederland wordt genoemd als een plek voor mogelijke herhuisvesting.

‘Denkt u dat herhuisvesting in Nederland nuttig kan zijn?’, vraagt Van Ardenne aan Michel Liefrink. Hij is in Kakuma namens de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) en bereidt de komst naar Nederland voor van 120 vluchtelingen uit het kamp, voor wie het te onveilig is naar hun land van herkomst terug te keren.

Deze geselecteerde asielzoekers komen naar Nederland op basis van afspraken met de Unhcr, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Nog voor Liefrink zijn antwoord (‘ja, soms’) kan geven, is Verdonk hem voor: ‘Weet dat je eigen minister hier heel kritisch op is!’

Het geeft de toon aan tijdens het bezoek van de twee bewindslieden aan het vluchtelingenkamp. Verdonk is het die zich van de kordate kant laat zien. Dat blijkt uit de woorden die beide bewindsvrouwen kiezen. Het blijkt ook uit kleinere gebaren.

Als de twee vrouwen een ziekenhuis in Kakuma bezoeken, zit Van Ardenne al snel pratend op haar hurken tussen de patiënten. Verdonk blijft staan.

En van sommige vluchtelingen wil zij best aannemen dat zij niet terug kunnen naar hun land van herkomst, bijvoorbeeld omdat het er te gevaarlijk is. Maar er zijn er veel, zo maakt zij duidelijk, die eenvoudig niet willen.

Het lijkt Van Ardenne in een lastig parket te brengen. ‘Kijk om je heen’, zegt zij: ‘Bijna alles in dit kamp is Nederlands.’ Wat zij bedoelt, is dat Nederland al jaren een van de grootste donoren is van de Unhcr. Het is juist door Nederlands geld, bijvoorbeeld voor onderwijs, dat veel vluchtelingen niet terug willen naar de armoede van hun eigen land en liever een treetje hoger gaan, richting Europa.

Dat moet niet gebeuren, vindt Verdonk. Van Ardenne valt haar daarin bij. De ministers menen dat immigranten in het Westen vaak slechter af zijn dan in eigen land en kiezen voor opvang van vluchtelingen in de regio.

De Afrikaanse immigranten hebben daar hun eigen gedachten over. Door te wijzen op mensensmokkel hopen de bewindslieden duidelijk te maken dat Europa lang niet voor iedereen het paradijs is.

Voor de vluchtelingen heeft Verdonk een welgemeend slotwoord: ‘Home is home.’Bron: de Volkskrant
Enige hoon kon haar niet bespaard blijven:

Al jong leerde ik dat het van beleefdheid getuigt om tijdens een gesprekje je zonnebril af te zetten. Ook degene die je naar de tijd of de weg vraagt, heeft het recht je ogen te zien. Zelfs vrome burka-draagsters en minder vrome boeven met bivakmutsen weten dat. Sommige popartiesten houden bij een interview hun donkere bril op, zelfs binnenskamers, maar dat is juist om te tonen hoe tegendraads ze zijn. Uitzondering bevestigt de regel.
Onlangs waren minister Verdonk van integratie en haar collega van ontwikkelingszaken Van Ardenne in Kenia, om de opvang van Afrikaanse vluchtelingen in eigen regio te bepleiten. Het Journaal sprak ter plekke met beide dames. Agnes droeg haar gewone bril en kneep tegen het felle licht, Rita hield haar zwarte zonnebril op. Kan zijn dat ze zich met de getergde zanger van Only the Lonely, Roy Orbison, identificeert, maar dan nog. Het goede voorbeeld geven mag best. Kunnen Nederlanders dat? In ons koloniale verleden integreerden we nauwelijks met de volkeren van wie we specerijen, edelmetalen, koffie en arbeidskrachten stalen. We bleven overal stug Hollands grommen, net zolang tot ‘ze’ ons verstonden. Het bekendste Nederlandse woord is nog steeds Apartheid. Vlak ook het toerisme niet uit. De drommen bejaarden die aan de Spaanse costa’s overwinteren hebben de horeca aldaar totaal verhollandst. Erwtensoep en patatje oorlog, bingo, Heineken en desnoods een tien dagen oude Telegraaf; je gaat niet op vakantie om je te verdiepen, toch? Op Turkse en Thaise marktjes pikken verkopers ons er zó uit en sissen ‘Kaike, kaike, niet kopûh’.
De eerste de beste oerwoudbewoner met oorlogstrauma, in Sierra Leone, in Liberia, begint over Goelit en Krojf zodra je ‘Dutch’ hebt gezegd; zo stel je Nederlanders op hun gemak. Cruyff praat zelf niet eens correct Nederlands. Toen ik een paar jaar geleden een congres bijwoonde waar ook Marco Pastors, de beruchte Rotterdamse LPF-wethouder, een workshop gaf, schrok ik van de inhoud van zijn bijdrage in het programmaboekje, maar vooral van zijn abominabele kromschrift. Twaalf regels tekst en geen normale zin! Hem naar het land van herkomst terugsturen kan niet. Misschien moeten hij en al die andere bezorgde Nederlanders het dan maar eens lezen. Wat? Nou, het boek waarin de auteur de confrontatie met zijn eigen afkomst eerlijk onderzoekt: ‘Het land van herkomst’ (dat in zijn geval Nederlands-Indië was) van E. du Perron: uit 1935, maar nog altijd actueel. Daaruit leer je kritiek ferm én stijlvol te uiten, zonder in kromme kretologie te blijven steken. Verfijning, beschaving. Ken uw klassieken, gij strijders voor de eigen identiteit. Zonnebril af, en leesbril op. Désanne van Brederode in Buitenhofmdx11-03-06, 22:26Deel 4

– 18 februari 2006 Uitgeprocedeerde Syrische asielzoekers worden gepresenteerd aan mensen van de geheime dienst
Vluchtelingenwerk trekt aan de bel dat de IND begonnen is met een terugkeerproject voor uitgeprocedeerde Syrische asielzoekers:

Uit allerlei telefoontjes en e-mails die aan VluchtelingenWerk Nederland worden gestuurd
blijkt dat de IND onlangs is gestart met een terugkeerproject Syriërs.
Dit project houdt in dat de IND aan uitgeprocedeerde Syriërs een brief stuurt met de
mededeling dat zij zich op en bepaald tijdstip dienen te melden op een kantoor van de IND
voor het verkrijgen van reisdocumenten die nodig zijn om terug te kunnen keren. Op dat
kantoor zullen ook diplomatieke vertegenwoordigers van Syrië aanwezig zijn met wie
betrokkenen een gesprek zullen voeren. Naar aanleiding van dit gesprek wordt dan door die
vertegenwoordigers bekeken of reispapieren verstrekt kunnen worden.
De brief vermeldt tevens dat het niet voldoen aan deze oproep om te verschijnen strafbaar is
(op grond van artikel 108 lid 1Vw 2000). De Helpdesk heeft vernomen dat een groot aantal
Syriërs op deze wijze is gevorderd te verschijnen in Zwolle en in Den Bosch.
De uitnodiging van de IND is een vordering (model M90) op grond van artikel 54 van de
Vreemdelingenwet. Daarin staat onder andere dat : Bij algemene maatregel van bestuur kan
ten aanzien van vreemdelingen worden voorzien in een verplichting tot: (…) c. het verlenen
van medewerking aan het vastleggen van gegevens met het oog op identificatie.
Deze vordering om in persoon te verschijnen kan en mag de IND dus opleggen als er geen
asielprocedure meer aanhangig is. Een nog lopende aanvraag voor een reguliere
verblijfsvergunning of een verzoek om uitstel van vertrek is daarvoor geen beletsel.
De gesprekken met de (diplomatieke) vertegenwoordigers uit Syrië duren ongeveer een half
uur. Uit de signalen die ons bereiken, maken we op dat een vertegenwoordiger van de IND,
die Arabisch spreekt en verstaat, het gesprek bijwoont. Tot nu toe mochten begeleiders van
de uitgenodigden niet mee naar het gesprek, ook niet als dat een advocaat van betrokkenen
is. Als de Syrische delegatie tegen de aanwezigheid van derden is bij het gesprek, is
daaraan weinig te doen. Zij bepalen immers met wie ze willen praten.
De vragen die gesteld worden gaan vaak over de reden van het verblijf in Nederland. Het is
dus belangrijk dat de mensen die gepresenteerd worden daarop voorbereid zijn en erop
gewezen worden dat ze nooit bekend moeten maken dat ze asiel hebben gevraagd in
Nederland.
VluchtelingenWerk raadt het volgende aan:
1. Geef geen gehoor aan de uitnodiging indien betrokkene nog in de asielprocedure zit.
Deel dit de IND (met opgaaf van redenen) mee. Geef wel gehoor aan de vordering als de
betrokkenen zijn uitgeprocedeerd. Op het niet-voldoen aan de uitnodiging staat namelijk
een straf. Een weigering kan daarnaast gebruikt worden om betrokkene in bewaring te
stellen op grond van openbare orde (niet meewerken aan vertrek).
2. Maak een verslag van de ontmoeting met de Syrische vertegenwoordiging.
3. Dien waar nodig een klacht in bij de IND en stuur een kopie naar VluchtelingenWerk.
4. Stel VluchtelingenWerk op de hoogte van de uitkomst van de presentatie (zijn er
papieren afgegeven; is bewaring gevolgd; heeft het geleid tot terugkeer e.d.).
Volgens een artikel in het Nederlands dagblad gaat het om medewerkers van de Syrische geheime dienst:

ZWOLLE/DEN HAAG – De Syrische delegatie die sinds maandag in Zwolle gesprekken voert met uitgeprocedeerde asielzoekers, heeft de beschikking over rapporten van de Vreemdelingendienst. Dat zeggen Syriërs met wie de gesprekken gevoerd zijn. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hult zich in stilzwijgen.
Diverse families melden dat de delegatie tijdens het gesprek de beschikking had over de rapporten van de Vreemdelingendienst. De delegatie bestaat volgens hen niet uit hoge diplomaten, maar uit mensen van de Mukhabarat, de Syrische Geheime Dienst. Een van de families zegt dat de delegatieleden vertelden te werken op verzoek van minister Verdonk van Vreemdelingenzaken. ,,Verdonk heeft er bij de Syrische president op aangedrongen de Syriërs papieren te geven voor de terugreis, omdat Nederland van hen af wilde.” Volgende week zouden er gesprekken gepland staan in Amsterdam en Maastricht.

Vluchtelingenwerk Nederland zegt dat het gaat om een poging om 285 Syrische asielzoekers terug te sturen. Wie er in de delegatie zitten, hoe lang de delegatie in Nederland blijft en waarom ze handtekeningen zetten die de ambassade niet mag zetten, weet de organisatie niet. De plotselinge Syrische bereidheid aan de terugkeer van asielzoekers mee te werken, verbaast ook Vluchtelingenwerk. ,,Maar de IND is niet zo scheutig met informatie, dus we moeten het doen met informatie uit de tweede hand,” aldus woordvoerder Annerieke Dekker.

IND-woordvoerder Arnoud Strijbis kondigde gisterochtend aan ‘in de loop van de dag’ met informatie te komen, maar bleek de rest van de dag onbereikbaar voor commentaar.

Voor zover bekend worden de gesprekken uitsluitend gevoerd met Syrische christenen, en niet met Koerden. Vluchtelingenwerk meldt dat in het ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken over Syrië wordt gemeld dat ,,niet is aangetoond dat er een rechtstreeks verband is tussen een asielprocedure en de martelingen waar politieverhoren doorgaans gepaard gaan”. Vluchtelingenwerk betwijfelt dat.

Een advocaat van een gezin dat gisteren een gesprek heeft gehad, wil om diezelfde twijfel niet met naam en toenaam in de krant. ,,Ik ben bang dat de Syrische autoriteiten via mijn naam de naam van mijn cliënten kunnen achterhalen. Zij hebben tegen de delegatie gezegd dat ze economische vluchtelingen zijn. Als bekend wordt dat ze politiek asiel hebben aangevraagd, hebben ze bij terugkeer een groot probleem.” De advocaat doelt op mishandelingen en andere mensenrechtenschendingen die in Syrië gangbare praktijk zijn.

‘Vriendelijk gesprek’
De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Groningen-Oost is minder terughoudend. Ze heeft gisteren vijfhonderd kaarten met handtekeningen aangeboden aan minister Verdonk, om bij haar de belangen te bepleiten van een Syrisch gezin met drie kinderen, dat jarenlang in de kerkelijke gemeente meedraaide. Ook dit gezin heeft gisteren een gesprek gevoerd met de ‘Task Force’. Dat gesprek vond plaats in Zwolle. Volgens de kerkenraad was zowel de status als het doel van dit gesprek onduidelijk.

De advocate van dit gezin, die evenmin met haar naam in de krant wil, spreekt van ‘een vriendelijk gesprek’. Ze moet afgaan op wat het gezin haar vertelde, want de Syrische delegatie stond de aanwezigheid van advocaten bij het gesprek niet toe. Ook zij heeft haar cliënten op het hart gebonden vol te houden dat ze economische vluchtelingen waren.

De advocate zegt gesproken te hebben met IND-medewerkers die twijfel uitten over het effect van de gesprekken. ,,Ze zeiden dat de Syrische medewerking aan de terugkeer maar matig is. Ze verwachtten dat er per saldo misschien drie mensen zouden terugkeren, en dat de rest in onzekerheid zal blijven.”

De advocate pleit ervoor dat de families die echt niet kunnen terugkeren, een permanente verblijfsvergunning krijgen. Nu krijgen alleen mensen die meewerken aan hun uitzetting, als dat mislukt uiteindelijk een voorlopige verblijfsvergunning. ,,De familie die ik bijsta, woont al zes jaar in Nederland. Ze spreken vloeiend Nederlands, zijn perfect geïntegreerd. Hun jongste kind is hier geboren en getogen. Maar het wachten vreet aan ze. De kinderen missen nu al bijna een heel schooljaar.”

Als ook de missie van de Syrische delegatie niet tot terugkeer leidt, is de situatie uitzichtloos. Alleen een verblijfsvergunning kan deze mensen dan echt helpen, zegt de advocate. ,,Nu wachten we net zo lang totdat de mensen kapotgaan aan de onzekerheid. Je sloopt mensen zo. Tegen de tijd dat ze eindelijk een verblijfsvergunning krijgen, zijn het wrakken.”Bron: Nederlands Dagblad

Op kamervragen van Tineke Huizinga van de ChristenUnie of het inderdaad medewerkers van de veiligheidsdienst zijn, gaat Verdonk niet in. De vergelijking met de Congo affaire dringt zich ook bij mevrouw Huizinga op:

DEN HAAG – Kamerlid Tineke Huizinga (CU) neemt geen genoegen met de antwoorden van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) op haar vragen naar de Syrische delegatie. Op de hamvraag, of de delegatieleden van een Syrische geheime dienst zijn, antwoordt de minister niet.
Het Platform Syrische Koerden in Nederland (PSKN) overweegt een rechtszaak aan te spannen tegen Verdonk. De PSKN vindt dat de minister de identiteit moet onthullen van de leden van de delegatie. De Franse mensenrechtenorganisatie Synatic heeft aan het platform gemeld dat een van de delegatieleden, Yussif Mouhamed Hamdan, ooit de beruchte Syrische martelgevangenis Feraa Falastien leidde. Woordvoerder Abdulsalem Youssef van het PSKN: ,,De man heeft bij de Syrische inlichtingendienst de rang van kolonel, en de gevangenis die hij leidde was berucht vanwege de martelingen die er plaatsvonden. Amnesty International heeft een rapport over Feraa Falastien geschreven. Maar zolang minister Verdonk niet bevestigt dat hij inderdaad in de delegatie zit, kunnen we niet veel ondernemen.”

Kamerlid Huizinga: ,,Als dit vermoeden bevestigd wordt, bijvoorbeeld door het rapport van Amnesty International, dan gaan we daar absoluut met Verdonk over spreken.”

De delegatie is momenteel in Nederland 270 uitgeprocedeerde en illegale Syriërs aan het interviewen, met het oog op hun terugkeer naar Syrië. Met name het vermoeden dat het leden van de geheime dienst betreft, zorgt voor grote onrust onder Syrische christenen en Koerden in Nederland. De Kamervragen waren gesteld door de Kamerleden Huizinga (ChristenUnie) en De Vries (PvdA). ,,De delegatie bestaat uit twee immigratiedeskundigen van het Syrische Ministerie van Binnenlandse Zaken”, aldus de minister. ,,Een groter kluitje in het riet is er niet”, zegt Tineke Huizinga. ,,De vraag was of het hier gaat om leden van een Syrische geheime dienst. Ze zegt op die vraag geen ‘nee’. Ze laat de vraag onbeantwoord en dat is nogal wat.” De Vries was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

Huizinga vergelijkt de zaak met de kwestie-Congo. ,,Ook daar is een regiem aan de macht waar het overheidsapparaat en de geheime dienst nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn.” In de Congo-kwestie bleek dat ambtenaren van Verdonk aan de Congolese overheid gemeld hadden dat het ex-asielzoekers betrof, informatie die nooit verstrekt mag worden. Ook Amnesty International maakt de vergelijking met de Congo-kwestie. Amnesty vraagt de minister een einde te maken aan de ,,schimmigheid”. Woordvoerder Theo Wijngaarden: ,,De minister heeft dat bij het Congo-debat uitdrukkelijk beloofd dat de zaken transparanter zouden worden, maar daarvan blijkt in dit geval niets.”

Minister Verdonk ontkende gisteren pertinent dat gevoelige gegevens bij de Syrische delegatie bekend zouden zijn, maar diverse Syrische organisaties houden vol dat de delegatie over ‘alle dossiers’ beschikt. De PSKN meldt dat het vluchtrelaas van de asielzoekers zelfs in het Arabisch vertaald op tafel lag.

Ook bij Kamerlid Huizinga zijn dergelijke berichten binnengekomen. ,,Er wordt door de delegatieleden aan de vluchtelingen gevraagd of ze humaan of politiek vluchteling zijn.” Huizinga vraagt zich af of die vraag überhaupt gesteld mag worden, maar volgens haar toont het in elk geval aan dat het goed is als er derden bij een dergelijk gesprek aanwezig zijn. De Syrische delegatie weigert zelfs de advocaat van de asielzoekers toe te laten, en ook IND-mensen worden geweigerd.

,,De delegatie heeft na de eerste twaalf presentaties te kennen gegeven geen belang te hechten aan de aanwezigheid van de IND”, aldus minister Verdonk gisteren in haar antwoord. ,,Hierbij is van belang dat het inrichten van de feitelijke presentatie een zaak is van de betreffende autoriteiten.” Huizinga bevestigt dat dit de gangbare praktijk is, maar zij is het juist met die praktijk oneens. ,,Het kan in dit geval zeer nuttig zijn om van een onafhankelijke bron te horen wat er precies gebeurd en gezegd is.”

Amnesty International is verwikkeld in een interne verhuizing, waardoor het rapport over de Firaa Felastiengevangenis gisteren niet gevonden kon worden. Wel kreeg de mensenrechtenorganisatie gistermiddag vanuit Londen een rapport over een Syrische asielzoeker die vanuit Nederland werd uitgezet. Hij is bij terugkomst gearresteerd, en vanwege het feit dat hij politiek asiel had aangevraagd beschuldigd van ,,het verspreiden van leugens tegen de staat”. Theo Wijngaarden: ,,Hij heeft de doodstraf gekregen. Die wordt in Syrië niet uitgevoerd, maar die wordt omgezet in een lange gevangenisstraf.”Nederlands Dagblad

Verdonk geeft wel en niet toe, maar vindt het ook eigenlijk haar pak niet aan:

DEN HAAG – De IND heeft aan de uitgeprocedeerde Syrische asielzoekers niet geschreven dat ze geen antwoord hoefden geven op vragen van de overheidsdelegatie naar hun asielachtergrond. Dat erkent minister Verdonk in antwoord op Kamervragen.
De commissie-Havermans had die maatregel aanbevolen nadat het ministerie van Verdonk asielgegevens had laten uitlekken naar de Congolese overheid. Het kabinet beloofde de aanbevelingen van de commissie-Havermans te zullen overnemen. Minister Verdonk schrijft in antwoord op vragen van ChristenUnie, PvdA, SP en GroenLinks dat ze werkt aan een folder waarin uitgeprocedeerde asielzoekers wordt verteld dat ze niets hoeven vertellen over hun asielachtergrond.

Eind februari ondervroeg een Syrische delegatie 270 uitgeprocedeerde asielzoekers met het oog op hun terugkeer naar Syrië. De IND moest de uitgeprocedeerden er volgens Havermans schriftelijk op wijzen dat ze geen antwoord op vragen rond hun asielverzoek hoefden geven. Veel asielzoekers hebben hun oproep, het zogenaamde M90-formulier, juist gelezen als een verplichting om die informatie wél te geven.

Verdonk blijft erbij dat de Syrische delegatieleden wel mochten vragen naar de asielachtergrond van de uitgeprocedeerde Syriërs. Mr. B.K. Olivier, universitair docent vreemdelingenrecht en voormalig overheidsadviseur, bestrijdt dat. Volgens hem hadden medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bij de gesprekken aanwezig moeten blijven. Prof. dr. P. Boeles, hoogleraar immigratierecht te Leiden, sluit zich bij hem aan: ,,De Nederlandse overheid had ervoor moeten zorgen dat de delegatie deze vragen niet kon stellen.”

De Syrische delegatie heeft tegen medewerkers van de IND gezegd dat ze geen prijs meer stelden op hun aanwezigheid, waarna de gesprekken verder zonder begeleiding verliepen. Advocaten of vertrouwenspersonen werden door de delegatieleden geweigerd, hetgeen volgens Olivier eveneens onwettig is.

ChristenUnie-Kamerlid Tineke Huizinga vindt de antwoorden van Verdonk ,,volstrekt onbevredigend”. ,,De minister kan wel zeggen dat de vreemdelingen niets over hun asielverzoek hoefden mee te delen, aan de andere kant kregen ze het bevel mee te werken aan de presentaties.” Huizinga vindt dat er veel te weinig is gedaan om de veiligheid van de Syrische vreemdelingen te waarborgen.

Verdonk bevestigde in haar antwoorden de identiteit van de delegatieleden. De delegatieleden waren door diverse asielzoekers en door de Franse mensenrechtenorganisatie Synetic geïdentificeerd. Een van hen, Ghazi Yussif Mohamed Hamdan (minister Verdonk schrijft ‘Yoseph’), zou in Syrië een martelgevangenis hebben geleid. De man zou onlangs nog in Wenen zijn geweest voor een VN-onderzoek naar de Libanese president Hariri. Volgens velen zou Syrië achter die moord zitten.

Verdonk heeft van de Syrische overheid niet meer te horen gekregen dan dat het gaat om ‘immigratiedeskundigen van het ministerie van Binnenlandse Zaken’ en neemt daar genoegen mee. ,,Ik beschik niet over informatie omtrent mogelijke banden van delegatieleden met de Syrische inlichtingen- of geheime diensten of hun functies in het verleden.”

Minister Verdonk heeft ook geantwoord op een bezorgde brief van Amnesty International. Daarin schrijft ze dat er ,,door de IND, conform de standaard werkwijze, van iedere presentatie een verslag is gemaakt”.

In antwoorden op eerdere Kamervragen gaf ze echter toe dat er na de eerste twaalf presentaties geen IND-medewerkers meer bij de gesprekken zijn geweest. Het antwoord op veel vragen van Kamerleden moet de minister ook schuldig blijven, met als argument dat er nu eenmaal niemand bij de gesprekken aanwezig was. Zo antwoordt ze GroenLinks-Kamerlid Marijke Vos: ,,Berichten in de media waarin is gesteld dat de delegatieleden hebben gevraagd naar de eventuele asielachtergrond zijn mij bekend. Ik beschik echter niet over informatie op grond waarvan ik kan vaststellen dat dergelijke vragen inderdaad door de delegatieleden gesteld zijn.”
Bron: Nederlands Dagblad, 14 maart 2006

Lees hier alles over deze zaak: http://www.buitenlandsepartner.nl/showthread.php?9031
Een soortgelijke zaak lijkt zich af te spelen met Togelezen die gepresenteerd worden.
Zie http://www.buitenlandsepartner.nl/showthread.php?8999

In een debat op 28 maart 2006 erkent minister Verdonk andermaal de kamer verkeerd te hebben ingelicht:

De twee zouden haar niet tijdig hebben geïnformeerd over de gang van zaken rond een delegatie Syrische ambtenaren.

Deze ambtenaren van de Syrische immigratiedienst hebben uitgeprocedeerde asielzoekers in strijd met de regels naar hun vluchtverhalen gevraagd. Daardoor lopen deze mensen mogelijk gevaar bij terugkeer in Syrië.

In een vervolgdebat over de omstreden ondervragingen moest de minister toegeven dat ze de Tweede Kamer verkeerd heeft ingelicht. Zij zei echter dat ze naar eer en geweten heeft gehandeld, aangezien zijzelf niet goed was geïnformeerd.

Het is de tweede keer in korte tijd dat bekend wordt dat informatie van uitgeprocedeerde asielzoekers bij de autoriteiten in hun land van herkomst terechtkomt.
Bron: nos journaal

De Syrische delegatie kreeg alle ruimte van de IND:

De Syrische delegatie die in Nederland was om de nationaliteit en identiteit vast te stellen van uitgeprocedeerde asielzoekers die vermoedelijk uit Syrië komen, heeft hen naar hun asielverleden gevraagd. Dit gebeurde nadat de Nederlandse immigratiedienst IND op verzoek van de Syrische delegatie de ruimte had
verlaten waarin de gesprekken werden gevoerd.

In de gesprekken hebben de Syriërs soms meer informatie gegeven dan nodig was, onder meer over hun asielachtergrond, aangezien zij niet wisten dat zij daarop niet hoefden te antwoorden. Ook mocht de IND er na dertien gesprekken niet meer bij zijn. De Tweede Kamer is het daar volstrekt niet mee eens.

Verdonk stelde verder dat de gemaakte fouten geen gevolgen hebben voor de betrokken Syriërs en wil de uitzetting hervatten. De meeste partijen begrepen niet dat ze dat zo stellig kan beweren.
Bron: de Volkskrant

Zelf voelt ze zich niet aangesproken:

De minister zei dat ze niet meteen wil praten over aftreden, maar juist wil optreden.
Bron: Nova
met als sneer over het ‘bij elk debat’ daarom vragen door de oppositie (eenmaal eerder gebeurt door Klaas de Vries naar aanleiding van de Congo-affaire). Verder slaat ze op haar webcast opnieuw om zich heen door er op te wijzen dat Syrië (net als Congo) toch wel al wist dat de gepresenteerde mensen asielzoekers zijn door bijvoorbeeld het project ‘26000 gezichten’.
Op 6 april 2006 komt het tot de tweede motie van afkeuren in vier maanden tijd, maar het mag weer niet baten:

Vrijwel de gehele oppositie heeft vanmiddag het vertrouwen in minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie, VVD) opgezegd. De motie van afkeuring die de SP had ingediend, haalde echter geen meerderheid.

De PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie, SGP en de Groep Lazrak stemden voor. Samen hebben deze partijen 64 van de 150 zetels. Het is de tweede motie van afkeuring tegen minister Verdonk binnen vier maanden.

De instemming van SGP is verrassend. De SGP steunt zelden moties van wantrouwen tegen bewindslieden. De oppositiepartijen vinden dat Verdonk ”onzorgvuldig en onvolledig” is omgesprongen met de belangen van 181 Syrische ex-asielzoekers en illegalen. Ook wordt haar verweten dat ze de Kamer onvolledig en onjuist heeft geïnformeerd over fouten die door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn gemaakt. . Bron: NRC 6-4-2006

5-2-06, Verdonk beschuldigt Taïda Plasic van fraude, nadat de rechtbank haar twee dagen eerder een veeg uit de pan gaf
De zaak gaat aan het rollen als op 18 januari de 18 jarige Taïda Plasic opgepakt wordt in een schoollokaal en in vreemdelingenbewaring gesteld wordt:

WINTERSWIJK (ANP) – Honderden leerlingen van scholengemeenschap De Driemark in Winterswijk protesteren vrijdag voor het gemeentehuis tegen de uitzetting van medeleerlinge Taida.

De 18-jarige Kosovaarse werd woensdag uit de klas gehaald en overgebracht naar het uitzettingscentrum Zestienhoven bij Rotterdam. Dat heeft directeur H. Koster van De Driemark vrijdag laten weten.

Het meisje wordt uitgezet naar Kosovo. De school is geschokt door de wijze waarop haar vwo-leerlinge plotseling vanuit de klas werd meegenomen door een ambtenaar van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

In een gesprek deelde de dienst Taida mee dat haar aanvraag voor een voorlopige verblijfsvergunning om haar studie in Nederland af te maken, is afgewezen. Zonder advocaat werd ze op het politiebureau vastgezet en daarna naar het uitzettingscentrum gestuurd, aldus Koster.

De school stuurt een brandbrief naar de ministers Verdonk (Vreemdelingenzaken) en Van der Hoeven (Onderwijs) om dit schrijnende geval onder de aandacht te brengen.@Home nieuws
Het schoolbestuur en leraren staan achter het protest:

Ook leraren van De Driemark steunen Taïda Pasic. ‘Ik ben ook boos en schaam me een beetje voor de harde regel – toepassing van onze overheid’.

Dat schrijft bijvoorbeeld Taïda’s leraar Duits Rob Verschuren op de site. www.taïda.tk. Hij meldt dat hij een brief ‘aan de minister en staatssecretaris’ heeft geschreven. ‘Wie of welke instantie haalt het in godsnaam in zijn hoofd een kind dat hier is opgegroeid, eindexamen VWO kan en gaat doen, op te pakken? Ook nog nadat haar familie veel te lang lopende procedures heeft moeten ondergaan, zelf nota bene heeft meegewerkt en teruggegaan is naar onzekerheid en onveiligheid, zodat zij, Taïda, kon blijven’.

Voorzitter Fons Bakker van de medezeggenschapsraad van De Driemark had donderdagavond laten weten dat hij Taïda’s behandeling afschuwelijk vindt. „Zij is als een crimineel opgehaald van school, zonder dat zij nog met haar gastgezin kon praten. Dat is een traumatische manier voor een meisje van achttien.“

Driemark-directeur Hanneke Koster laat weten dat er protestbrieven worden geschreven aan de ministers Rita Verdonk en Maria van der Hoeven (onderwijs). „Wij vinden het onaanvaardbaar dat leerlingen midden in het schooljaar van school worden gehaald. Dit is schrijnend: het gaat om een zeer getalenteerd meisje, dat vlak voor haar examen zo wordt behandeld. Ze wordt in eenzaamheid opgesloten, geïsoleerd. Dat is een hele harde behandeling en dat vinden we niet passend. Iedereen op school heeft het er over, iedereen is bezorgd en verontrust.“
Bron: de Gelderlander
De Groningse en Amsterdamse rechtbank delen die mening. De Amsterdamse rechtbank sommeert de vrijlating van Taïda en kent een schadevergoeding van 1005 euro toe. Verder stelt de rechtbank in een ongenadig hard oordeel:

“De rechtbank is van oordeel dat de beslissing van de minister om het meisje niet toe te staan haar vwo af te maken niet zorgvuldig is genomen, omdat op een aantal door het meisje aangevoerde argumenten niet of onvoldoende is gereageerd”
Tegen de gewoonte in gaat Minister Verdonk daags na de eerste veroordeling nu eens wel in op een individueel geval (een 18 jarige studente) en wel in aanvallende zin:

AMSTERDAM – Het Kosovaarse meisje Taida en haar familie hebben bij vertrek uit Nederland een premie van 7000 euro opgestreken. Dat heeft minister Verdonk (Vreemdelingen Zaken) tegenover De Telegraaf bevestigd. Verdonk verwijt het meisje keer op keer misbruik te hebben gemaakt van de regels met als doel hier te kunnen blijven om het vwo af te maken.

Taida is vorig jaar met haar familie geheel vrijwillig naar Kosovo teruggekeerd, aldus Verdonk. De vertrekpremie was bedoeld om het gezin in de gelegenheid te stellen een nieuw leven op te bouwen. Naast de 7000 euro, werden ook alle tickets betaald door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Er is volgens Verdonk ook gekeken of Taida naar een school zou kunnen met een vergelijkbare Nederlandse vwo-opleiding. Dat bleek het geval te zijn.

De VVD-bewindsvrouw heeft er schoon genoeg van dat het in Winterswijk verblijvende 18-jarige meisje in haar ogen “klinkklare onzin zit te verkopen en IND-medewerkers zwart maakt”.

Het is Verdonk een doorn in het oog, zo laat ze via een woordvoerder weten, dat veel feiten in deze kwestie niet bekend zijn en een scheef beeld in ontstaan. Twee verzoeken van Taida om een voorlopige verblijfsvergunning te krijgen om hier haar vwo af te maken, zijn na vertrek afgewezen. Tot ergernis van Verdonk is het meisje na die afwijzingen niet in Pristina gebleven, maar is zij op een Frans toeristenvisum hierheen gekomen. ” Dat is gewoon fraude”, aldus de zegsman van de minister. Taida heeft verder steeds beweerd dat zij niet naar Belgrado kon gaan om daar een voorlopige Nederlandse verblijfsvergunning aan te vragen. “Totale nonsens”, aldus de woordvoerder. “Het is haar namelijk wel gelukt om in Belgrado een paspoort aan te vragen.”

Ter verduidelijking, de reactie van de pleegvader:

Harry Meulenkamp, vader van het gastgezin uit Winters-wijk dat Taida opvangt, is ziedend over de aantijgingen van Verdonk en stelt dat het ministerie probeert “zijn straatje schoon te vegen”.

Meulendijk is woedend over de aantijgingen. “Taida heeft zelf niemand misleid. Haar zijn toezeggingen gedaan door Vluchtelingwerk. Dat het ministerie nu zegt dat alleen de IND uitspraken kan doen over het al dan niet afmaken van de vwo-opleiding, is belachelijk. Het kost de overheid niks als Taida hier verblijft, geen euro. Het beleid is doorgeschoten.” Meulenkamp heeft onlangs zelf onderzocht of Taida ook in Kosovo een vergelijkbare opleiding kan doen. “Dat kan wel, maar in Nederland is ze veel sneller klaar. Ze kan namelijk al bijna examen doen. In Kosovo moet ze helemaal opnieuw beginnen.” Taida wacht momenteel het besluit over haar bezwaarschrift tegen haar uitzetting af.Bron: Alexandra van den Bos en Arjen ten Cate

Een minieme meerderheid in de tweede kamer steunt Verdonk:

DEN HAAG – De VVD en LPF zijn het hartgrondig met minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) eens dat het Kosovaarse meisje Taida haar biezen moet pakken, omdat ze via fraude heeft geprobeerd aan een verblijfsvergunning te komen. De PvdA wil dat ze haar vwo kan afmaken en eist opheldering van Verdonk.

“Als je samen met je familie 7000 euro vertrekpremie hebt gekregen en vervolgens de Nederlandse overheid een loer draait, dan mag dat nooit worden beloond met een verblijfsvergunning”, aldus VVD-Kamerlid Arno Visser, die daarin wordt ondersteund door LPF-Kamerlid Joao Varela. ,,Hieraan toegeven betekent dat heel veel anderen die ook niet aan de regels voldoen een verblijfsvergunning gaan opeisen. Je moet nu dus duidelijkheid scheppen.”Bron: de Telegraaf

Er is ook kritiek:

DEN HAAG – Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) heeft in de Tweede Kamer niets terug genomen van haar uitspraken over de Kosovaarse scholiere Taïda Pasic. Wel heeft ze gezegd Taïda nooit zwart te hebben willen maken toen ze haar zondag in het openbaar beschuldigde van fraude. Verdonk wilde daarmee naar eigen zeggen alleen de ‘feiten op een rijtje zetten’.

Dat zei de minister dinsdag in het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Met name Kamerlid Vos van GroenLinks, die haar ter verantwoording had geroepen, meende dat Verdonk de media had opgezocht om Taïda zwart te maken.

Volgens Verdonk is er in de afgelopen tijd vooral eenzijdige en gekleurde informatie over Taïda naar buiten gekomen. Ze heeft geprobeerd dat recht te zetten met haar opmerkingen in De Telegraaf. Dat is volgens Verdonk in het belang van de Staat en de medewerkers die het vreemdelingenbeleid uitvoeren, maar ook in dat van de leerlinge zelf opdat zij helderheid over haar toekomst krijgt.

Fractieleider Halsema van GroenLinks, die zich opnieuw verbaasde over de hardvochtigheid van de minister, zei dat Verdonk handelt alsof ze ten strijde trekt tegen een vreemde mogendheid.

‘Taïda is maar een meisje, ze kan zich niet verweren’, zei Halsema. Ook wees ze erop dat fraude geen feit is, maar een onbewezen kwalificatie. Kamerlid Lambrechts van regeringspartij D66 vroeg zich bovendien af of het pas geeft om Taïda, die ervan droomt hier een diploma te halen, publiekelijk aan de ‘schandpaal’ te nagelen.

Verdonk stelde dat Taïda oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van Nederlandse voorzieningen. Zo had het meisje een toeristenvisum voor Frankrijk aangevraagd, maar vervolgde ze haar reis naar Nederland. De geldigheidstermijn van het visum was daarnaast ruim verlopen.

Bovendien had het meisje in haar land van herkomst moeten wachten op haar voorlopige verblijfsvergunning om haar vwo in Nederland af te kunnen maken. De aanvraag werd afgewezen, omdat er volgens Verdonk in Kosovo gelijkwaardig onderwijs voor Taïda is.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zal de scholiere uiterlijk 20 februari horen, waarna de dienst een definitief besluit neemt in haar zaak. Verdonk mag haar tot die tijd niet uitzetten, zo oordeelde de rechtbank in Amsterdam vrijdag.

Eerder zat Taïda in het uitzetcentrum in Rotterdam. De rechtbank in Groningen heeft echter bepaald dat ze de beslissing over haar uitzettingsprocedure in vrijheid mag afwachten. Tegen die uitspraak gaat Verdonk in hoger beroep, zo kondigde ze aan.de Volkskrant

De opmerking dat Taïda zich niet kan verweren, slaat op het gegeven dat Verdonk als minister onschendbaar is.

Opmerkelijk is, dat Verdonk niet hard kan maken dat er daadwerkelijk sprake is van fraude (naar Nederland gaan op een Schengenvisum is dat in elk geval niet):

Heeft de Kosovaarse Taïda Pasic fraude gepeegd bij het verkrijgen van een verblijfsvergunning om haar vwo-opleiding in Winterswijk te kunnen afmaken? De fractie van GroenLinks riep minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie, VVD) gisteren naar de Kamer om daar opheldering over te verschaffen. Verdonk beschuldigde Taïda het afgelopen weekeinde van „misbruik van de regels en mogelijk fraude”, omdat ze op een Frans toeristenvisum naar Nederland was teruggekeerd.

Verdonk ontkende in de Kamer dat ze ongeoorloofde informatie heeft verschaft door het dossier van Taïda in de publiciteit te brengen.

De meeste feiten waren volgens de minister al bekend. „Ik ben hier niet om mensen zwart te maken”, zei Verdonk, „Het heeft te maken met het feit dat ik informatie in evenwicht breng.” Of Taïda daadwerkelijk fraude heeft gepleegd, bleef ook gisteren onduid elijk.

Verdonk bleef erbij dat de „inreis op een Frans toeristenvisum fraude is”. Het meisje verbleef „dus een tijdje illegaal in Nederland, want er was geen verblijfstitel”. „Hoezo”, vroeg Kamerlid Vos (GroenLinks). „Met een toeristenvisum hebben mensen toegang tot alle landen in Europa?”

De PvdA vond dat Verdonk het ministerieel fatsoen heeft overschreden.

Volgens Kamerlid Dijsselbloem geeft het geen pas dat een minister haar gelijk haalt via de media als ze het oneens is met de rechter. Vorige week bepaalde de rechtbank in Amsterdam dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst onzorgvuldig is geweest bij de afwijzing van de verblijfsvergunning van Taïda. De rechtbank in Groningen hief haar detentie ook al op. Tegen dat laatste gaat Verdonk in beroep.

Tijdens het debat stelde Kamervoorzitter Weisglas aan de orde of individuele dossiers wel moeten worden behandeld in de Tweede Kamer. Hij ontnam zelfs het Kamerlid Vos (GroenLinks) het woord door de microfoon uit te zetten, nadat zij tot drie keer toe vroeg „waarom de minister het nodig acht een meisje te beschuldigen van fraude”.

Dat leidde aan het slot van het debat tot felle kritiek van het Kamerlid De Vries (PvdA). „De Kamer mag om elke inlichting aan de regering vragen die men nodig acht.

Dat is een grondwettelijk recht”, aldus De Vries. Weisglas zei dat het presidium van de Kamer zich vandaag opnieuw buigt over de vraag of de Kamer zich met individuele zaken mag bezighouden. Bron: NRC, 8-2-2006

Verdonk gaat naar de Raad van State om de zwaarheid van het middel opsluiten aan te vechten; die oordeelt dat het middel wel geoorloofd was, en Verdonk komt onder de boete uit. Wel hangt haar nog een toetsing boven het hoofd of zij zomaar persoonlijke gegevens van Taïda publiek had mogen maken:

DEN HAAG (ANP) – Het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) heeft ernstige twijfels of de handelwijze van minister Verdonk in de zaak van Taïda Pasic geoorloofd was. De toezichthouder op de bescherming van privacy onderzoekt de zaak en heeft de minister om opheldering gevraagd.

J. Kohnstamm, voorzitter van het college, heeft dat dinsdag gezegd. Verdonk (Vreemdelingenzaken) haalde zondag hard uit naar de uit Kosovo afkomstige Pasic. Volgens een woordvoerder van Verdonk heeft de scholiere fraude gepleegd.

Na de afwijzingen voor een verblijfsvergunning is Taïda op een Frans toeristenvisum naar Nederland gekomen. De woordvoerder noemde dat misbruik van de regels. Taïda wil een voorlopige verblijfsvergunning om haar vwo in Nederland te kunnen afmaken.

Verdonk verzocht het CBP vorig jaar een advies te geven over het plan van de minister voortaan publicitair tegengas te geven aan asielzoekers die onwaarheden in de media verkondigen. Het college noemde dat plan destijds ,,niet verenigbaar met het doel waarvoor die gegevens worden verzameld, namelijk het beoordelen van een asielverzoek”.

Daarnaast vindt het college dat persoonsgegevens alleen openbaar gemaakt mogen worden als het niet verstrekken ervan de ,,goede taakvervulling daadwerkelijk in gevaar brengt”. Alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden zou dat het geval zijn.Bron: @Home nieuws

Op 28 februari neemt de minister past de minister haar beschikking aan nu die door de rechter afgekeurd is; Taida moet binnen 28 dagen het land verlaten. Ze mag daartegen in beroep, maar mag dat dan niet afwachten in Nederland. Hiermee gaat de minister haar boekje te buiten, maar de 2e kamer heeft daar geen moeite mee:

En dat is nu net in strijd met de toegewezen voorlopige voorziening die de scholiere van de Amsterdamse voorzieningenrechter had gekregen. Zelfs al zou de minister vinden dat de rechter de plank had misgeslagen, het is niet aan een van de procespartijen om op eigen houtje en eigenmachtig daarnaar te handelen.

En dat is nu net in strijd met de toegewezen voorlopige voorziening die de scholiere van de Amsterdamse voorzieningenrechter had gekregen. Zelfs al zou de minister vinden dat de rechter de plank had misgeslagen, het is niet aan een van de procespartijen om op eigen houtje en eigenmachtig daarnaar te handelen.

Een week later kreeg de minister bovendien het groene licht voor haar uitzettingsdrift van de meerderheid van de Tweede Kamer: VVD, CDA en, na aarzeling, de LPF. Een voorbeeld te meer voor de stelling dat de Kamer zich maar niet met individuele zaken moet bezighouden als die onvoldoende op de hoogte is.

De eindexamenscholiere had nu twee tegenstrijdige documenten in handen: een van de rechter die haar in Nederland hield tot in laatste instantie zou zijn beslist, en een van de minister die haar opdroeg binnen een maand de plaat te poetsen. Een tegenstrijdigheid die is ontstaan doordat de minister een rechterlijke uitspraak aan haar laars lapt. In andere landen zou dat als contempt of court zijn beoordeeld met alle straffen die daar bij horen. Hoe subtiel men ook kan oordelen over de betrekkingen tussen de uitvoerende en rechtsprekende macht, het spreekt in de Nederlandse rechtstaat vanzelf, dat de uitvoerende macht er is om uitvoering te geven aan rechterlijke uitspraken en niet om daar dwars tegen in te gaan. Legt de minister willens en wetens een rechterlijke uitspraak naast zich neer (daadkracht!), dan komt ze in de buurt van een ambtsmisdrijf ( zie art. 355 Wetboek van Strafrecht). De minister heeft een beschikking genomen ‘wetende dat daardoor de Grondwet wordt geschonden.’ Dat wil zeggen de constitutionele verhoudingen tussen de uitvoerende en de rechterlijke macht. Ze moet de wet op de ministeriële verantwoordelijkheid maar op haar nachtkastje leggen.

En in elk geval is haar politieke verantwoordelijkheid in het geding. Zij is in deze zaak elementair uit de bocht gevlogen, en dus ongeschikt voor het ministerschap. Gegeven de dekking die de incompetente meerderheid van de Kamer haar daarvoor heeft verschaft, zal van een sanctie op het flagrante doorbreken van de machtenscheiding uit die hoek wel geen sprake zijn.
http://www.buitenlandsepartner.nl/showthread.php?p=85440

– 3 maart 2006 Verdonk heeft geen bezwaar tegen uitzetting Iraanse homosexuelen, ondanks recente ophangingen

DEN HAAG – Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) wil uitgeprocedeerde homoseksuele asielzoekers uit Iran weer gaan terugsturen. Ze had ruim een halfjaar geleden besloten hen voorlopig niet uit te zetten. Aanleiding daarvoor was de executie in Iran van twee homoseksuele mannen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Verdonk nu dat is gebleken dat “er geen sprake is van executie/een doodstrafvonnis op grond van het enkele feit dat iemand homoseksueel is”. Ze geeft wel aan dat op homoseks de doodstraf staat in het islamitische land. Toch ziet Verdonk geen reden meer om de uitzettingen nog langer op te schorten.

Beroving

Ze baseert zich daarbij op een ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de actuele situatie in Iran. Daarin staat onder meer dat de Iraanse autoriteiten hebben verklaard dat de twee homoseksuele mannen niet vanwege hun geaardheid waren opgehangen, maar omdat ze zich schuldig hadden gemaakt aan beroving, ontvoering en verkrachting van een minderjarige.

De belangenorganisatie voor homoseksuelen COC vindt het besluit van Verdonk “stuitend”, aldus voorzitter F. van Dalen. Volgens hem kloppen de gegevens in het ambtsbericht niet en is te veel uitgegaan van het Iraanse regime. Van Dalen wil de Tweede Kamer inlichten over de juiste verhalen. “Daaruit blijkt dat Iraanse homoseksuelen wel voor hun leven te vrezen hebben.” Hij hoopt op een spoeddebat in de Tweede Kamer.

Risico

Mensenrechtenorganisaties twijfelden aan de stelling van homobewegingen in het westen dat homoseksualiteit de reden van de executies was. Volgens minister Bot (Buitenlandse Zaken) blijft het moeilijk om met zekerheid te zeggen wat de exacte reden was. Maar de meeste bevindingen duiden er niet op dat de mannen alleen vanwege hun homoseksualiteit waren veroordeeld, aldus Bot. Het COC weerspreekt dat met klem en vindt bovendien dat je bij twijfel toch beter niet het risico kunt nemen.

Verdonk wil de uitzetting van afgewezen Iraanse homoseksuelen hervatten nadat ze er met de Kamer over heeft gesproken. Ook christelijke asielzoekers uit Iran, onder wie tot het christendom bekeerde moslims, kunnen volgens haar terug naar hun land van herkomst. De Kamer had juist gevraagd hun uitzetting tijdelijk te staken, maar de VVD-bewindsvrouw ziet daartoe op grond van het nieuwe ambtsbericht geen aanleiding.

Als christenen en bekeerde ex-moslims hun geloof “in stilte” belijden, hoeven ze volgens Verdonk geen problemen te verwachten.

Dreigbrieven

Wie echter probeert moslims te bekeren, kan te maken krijgen met repressie en intimidatie door de Iraanse autoriteiten. Dat is in de afgelopen tijd ook diverse keren gebeurd. Een voorganger zit nog vast. Tot het christendom bekeerde moslims krijgen soms dreigbrieven en -telefoontjes, maar ze kunnen “in beginsel maatschappelijk probleemloos” functioneren, aldus Verdonk.

In de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen vier dagen later, bezoekt Verdonk een homobar in Amsterdam om het nog eens haarfijn uit te leggen of om te peilen hoe het valt bij het publiek. Het viel waarschijnlijk wat tegen, want twee dagen later legt ze omstandig uit dat die mensen niet zomaar uitgezet worden, maar dat die mensen gewogen worden in de ‘gewone’ asielprocedure:

AMSTERDAM 2006-03-04 – (Novum) – Uitgeprocedeerde homoseksuele asielzoekers uit Iran worden niet zomaar Nederland uitgezet. Als er gevaar is voor hun leven, komen ze in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Dat zegt minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie Rita Verdonk (VVD) zaterdag tegen het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) doet een individuele toetsing. Daarna kijkt ook de rechter naar elk individueel geval.

Verdonk is het oneens met uitspraken dat zij ‘zomaar’ mensen zou terug sturen naar onveilige landen. De Volkskrant berichtte vrijdag dat de minister voor Vreemdelingenzaken bekend heeft gemaakt dat in Iran niemand tot de doodstraf wordt veroordeeld op grond van de seksuele geaardheid. Homoseksuele asielzoekers zouden daarom weer teruggestuurd worden naar Iran.

D66 stelde vrijdag naar aanleiding van deze berichten Kamervragen aan de minister. De partij heeft ‘ernstige twijfels’ over de veiligheid van Iraanse homo’s in hun geboorteland. De uitzetting van deze groep asielzoekers was vorig jaar gestaakt nadat de Tweede Kamer kritiek had geuit op het ophangen van twee jonge Iraanse homo’s. Bron: http://www.versatel.nl/nieuws/binnenland/articles/2006/03/04/0083/index.xml

Twee vluchtelingenorganisaties bestrijden de lezing uit het ambtsbericht dat zij twijfels zouden hebben dat het homosexueel zijn de reden was voor executie:

AMSTERDAM – Het ambtsbericht op basis waarvan minister Verdonk voor Integratie Iran een veilig land vindt voor homo’s, is onjuist en onzorgvuldig. Dat zeggen twee internationale mensenrechtenorganisaties, Human Rights Watch en de International Gay & Lesbian Human Rights Commission.

Niet alleen vinden beide organisaties Iran beslist onveilig voor homoseksuelen, ze vinden ook dat hun opvattingen daarover verminkt in het ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken terecht zijn gekomen.

In het bericht beschrijft het ministerie dat ook mensenrechtenorganisaties betwijfelen of de twee jonge Iraanse mannen die vorig jaar werden opgehangen wel werden bestraft voor hun seksuele geaardheid. Volgens het Iraanse regime hebben de twee de strop gekregen wegens verkrachting.

Directeur Paula Ettelbrick van International Gay & Lesbian Human Rights Commision heeft kort na de executies gezegd niet zeker te weten of het om homo’s ging. ‘Wij hebben in de eerste plaats de executies veroordeeld. En wij kiezen onze woorden heel zorgvuldig. Vorig jaar zomer wisten wij niet zeker of het om homo’s ging. Maar we zijn nu bijna een jaar verder. Collega-organisaties hebben de zaak onderzocht en inmiddels staat vast dat het wel degelijk homo’s waren.’

Ook directeur Scott Long van Human Rights Watch vindt dat hij ‘onheus’ is behandeld in het ambtsbericht. Long ontkent niet dat hij ook twijfelde of de twee jongens de strop kregen omdat ze homo’s waren. Maar dat betekent volgens hem niet dat Iraanse homo’s niet vervolgd worden. Dat worden ze wel, aldus Long die daar in een open brief aan de Tweede Kamer voorbeelden van noemt. ‘De doodstraf voor homoseksualiteit is in Iran zeker geen papieren straf’, aldus Long. Precieze aantallen heeft hij niet, omdat veel ‘morele’ rechtszaken achter gesloten deuren plaatsvinden, evenals de tenuitvoerlegging van de straf.

Ook Paula Ettelbrick weet zeker dat Iraanse homo’s vervolgd, ter dood veroordeeld en gemarteld worden. ‘Onlangs zijn tien Iraanse homo’s naar Turkije gevlucht. Een van hen was zo gefolterd dat hij om die reden asiel heeft gekregen in Turkije’, aldus Ettelbrick. ‘Er zijn veel gedocumenteerde gevallen.’Bron: de Volkskrant

Enkele dagen later moet Verdonk weer een soortgelijk voorstel afzwakken dat christelijke Iraniërs betreft, voor wie ze het ook veilig had geacht terug te keren:

Den Haag, 9 maart. Onder zware druk van de Tweede Kamer zal minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) tijdelijk geen uitgeprocedeerde Iraanse christenen uitzetten.

Ze schort de uitzettingen op tot de Kamer heeft gesproken over het nieuwe ambtsbericht van Buitenlandse Zaken over de actuele situatie in Iran. Verdonk zegde dat vandaag toe in een spoeddebat dat op verzoek van de Christen- Unie werd gehouden.Bron: ANP

Op 12 april keert minister Verdonk op haar schreden terug:

Homo’s Iran niet terug
Door een onzer redacteuren

Den Haag, 13 april. Uitgeprocedeerde asielzoekers uit Iran die homoseksueel zijn of tot het christendom zijn bekeerd, worden voorlopig niet naar het land van herkomst teruggestuurd.

Deze toezegging deed minister Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD) gisteravond onverwachts in de Tweede Kamer. Vrijwel de gehele Kamer (de LPF uitgezonderd) vond dat de veiligheid van deze mensen in het streng islamitische Iran niet is gegarandeerd. Ex-moslims en homoseksuelen kunnen er niet openlijk voor hun overtuiging en geaardheid uitkomen.

Verdonk vond in maart nog dat uitzetting van uitgeprocedeerde homoseksuele en bekeerde christen- asielzoekers naar Iran weer verantwoord was. Juli vorig jaar had ze uitzetting opgeschort na de executie van twee homo’s in Iran.

Gisteravond beriep Verdonk zich, evenals haar collega Bot (Buitenlandse Zaken, CDA ), op de snel veranderende situatie in Iran. „Het politieke klimaat wordt de laatste maanden steeds conservatiever”, aldus Bot. Kamerlid Van der Staaij (SGP) betwijfelde of dat de werkelijke reden was. Hij wilde weten of Verdonk was bijgedraaid omdat een Kamermeerderheid haar beleid niet steunt of omdat ze een „inhoudelijke afweging” had gemaakt. De minister zei dat ze heeft geluisterd naar zowel de argumenten van de Kamer als van mensenrechtenorganisaties.
Bron: NRC, 13-4-2006
Verbazing om het gegeven dat Verdonk haar besluit, tegen de wil van alle fracties behalve die van de LPF, terugtrekt…mdx13-04-06, 23:29Deel 5

– 9 april 2006 – Indiase AMA’s verdwijen via mensensmokkelaars met medeweten van de IND
In een Netwerk reportage:

Honderdvijfentwintig minderjarige asielzoekers uit India verdwenen uit een asielzoekerscentrum. Hoe kon dat gebeuren? Netwerk sprak met de vrouw die in 2004 de instanties al waarschuwde over het grote aantal verdwijningen. Wat gebeurde er met haar informatie?
Netwerk, 13-6-2006

Het laat zich raden: de vrouw, medewerkster van de Medische Opvang van Asielzoekers, werd door haar superieur op de vingers getikt dat het niet de bedoeling was dat ze dit meldde.
Verder maakt de reportage duidelijk dat Verdonk ervan op de hoogte geweest moet zijn, omdat de informatie doorgegeven is aan een van haar naaste medewerkers.

– 18 mei 2006 – Verdonk onder curatele gesteld vanwege de omgang met de naturalisatie van Hirsi Ali
Op 11 mei zendt de Vara in Zembla de documentaire ‘Heilige Ayaan’ uit. Daarin wordt gemeld dat Hirsi Ali meer gelogen heeft dan tot dan toe bekend. Niet alleen heeft ze een asielstatus gekregen op naam van ‘Hirsi Ali’, maar heeft ze ook een verdeerd geboortejaar opgegeven en heeft ze deze gegevens ook gebruikt om zich te laten naturaliseren. Het gearrangeerde huwelijk lijkt bovendien minder gearrangeerd te zijn dan door Hirsi Ali – eigenlijk Hirsi Magan geheten – gepresenteerd is. Hirsi Ali erkent dat ze verkeerde persoonsgegevens heeft gebruikt om zichzelf onvindbaar te maken voor haar familie.

Een dag later meldt Verdonk:

Hirsi Ali heeft niets te vrezen
Bron: ANP

De druk in de media loopt die dag behoorlijk op, en op zaterdag 13 mei besluit de minister een onderzoek in te stellen naar de naturalisatie van Hirsi Ali. Met ongekende voortvarendheid weet ze dat in hetzelfde weekend nog af te ronden en presenteert op maandag 15 mei het resultaat:

Het VVD-Kamerlid Hirsi Ali “wordt geacht het Nederlanderschap niet te hebben verkregen”
Bron: NOS teletekst
Dit, verwijzend naar een eerdere uitspraak in een vergelijkbaar geval van een Iraaks gezin dat ook een verkeerde naam opgegeven had bij de naturalisatie, om zichzelf te beschermen.

In de media spreken vele politici, zeker ook van de VVD, zich al ‘verbaasd’ danwel woedend uit over het oordeel van Verdonk:

Minister Zalm is verbaasd over de snelheid waarmee minister Verdonk het Nederlanderschap van Hirsi Ali ter discussie heeft gesteld.”Als de IND altijd zo snel werkt, zijn er binnenkort geen achterstanden meer”, aldus Zalm.
Bron: NOS

Ook de minister bleek niet op de hoogte gesteld te zijn (Verdonk beweert later zijn voicemail ingesproken te hebben):

Balkenende zegt dat hij maandagmiddag de verzekering kreeg dat de gewraakte brief niet zou worden verstuurd. ‘Ik kreeg die middag te horen: er zal geen brief uitgaan. En dat was dus het typische: die avond is die brief er wel uitgegaan.’

Balkenende keurt de handelwijze van zijn minister af. Donderdag riep hij Verdonk naar het Torentje om opheldering te verschaffen. ‘Ik vond dat niet plezierig omdat het mij ging om de vraag: is de redenering houdbaar? Heb je de goede argumenten gebruikt? Is alles goed uitgezocht? Die brief is toen toch uitgegaan’, aldus de premier in Netwerk.
Bron: de Volkskrant 18-5-2006

Waar Verdonk zich normaliter verzekerd weet van de steun van mensen zoals Zalm, van Aertsen en Smit Kroes, vallen dezen haar openlijk af. Bolkestein is opvallend afwezig die dag.

Op 16 mei voert de Tweede Kamer een spoeddebat over deze kwestie. Het wordt een zeer verhit debat, waarin Verdonks inbreng voornamelijk haar befaamde ‘wet is wet’ en ‘afspraak is afspraak’ is. De kamer neemt er geen genoegen meer mee en dwingt de minister op haar knieën met twee moties:

Minister voor Vreemdelingenzaken Rita Verdonk (VVD) moet haar voorlopige constatering dat haar partijgenote Ayaan Hirsi Ali de Nederlandse nationaliteit nooit had kunnen krijgen, heroverwegen. Als zij tot dezelfde conclusie komt, moet het Kamerlid alsnog met ‘hoogste spoed’ worden genaturaliseerd. Dat eist de VVD-fractie dinsdagavond laat in een motie die door een meerderheid van de Tweede Kamer wordt ondersteund.

Alle partijen in de Kamer, met uitzondering van de LPF en de Groep Nawijn, willen dat de minister de komende zes weken gebruikt voor een ‘gedegen’ onderzoek. Zij vinden dat Verdonk onzorgvuldig is geweest. Ook eisen zij dat bewindsvrouw ‘de ruimte’ die de jurisprudentie biedt op grond van bijzondere omstandigheden gebruikt.
Bron: Trouw

In hetzelfde debat beweert de minister niet op de hoogte geweest te zijn van de gewijzigde persoonsgegevens:

Voor de VVD-minister was de tv-uitzending de eerste keer dat Hirsi Ali zo duidelijk maakte dat ze had gelogen.
Bron: Algemeen Dagblad

De Tweede Kamer gelooft er niet veel van. GroenLinks fractievoorzitter Halsema wijst erop dat het email adres van Hirsi Ali magan@tweedekamer.nl is en dat er vast wel eens gemaild is tussen Verdonk en/of haar medewerkers en Hirsi Ali. Verdonk ontkent. Leon de Winter weet ook dat het gelogen is en vertelt het in Nova:

De Winter verwees naar een telefoongesprek dat Hirsi Ali enige tijd geleden bij hem thuis voerde met Verdonk over de scholiere Taïda Pasic. Hij stond ernaast. Hirsi Ali probeerde het voor de scholiere op te nemen en zei: „Maar Rita, ik heb ook gelogen.” Daarop zou de bewindsvrouw hebben geantwoord dat zij haar ook had uitgezet, als zij destijds minister was geweest.
Bron: de Telegraaf, 17-5-2006
Ondanks de moties die de minister de vorige dag toegezegd heeft uit te zullen voeren, voert ze tijdens een verkiezingsbijeenkomst voor het lijsttrekkerschap opnieuw aan: wet=wet:

Bron: het Parool 18-5-2006

Verdonk wordt naar het Torentje geroepen voor overleg met de premier, vice premiers Zalm en Brinkhorst. Na afloop mag Verdonk, onder toeziend oog van Balkenende, vertellen dat ze de moties zeker uit zal voeren.
De volgende dag worden haar in de ministerraad nog eens de oren gewassen:

Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken is daarom door haar collega’s aan de leiband gelegd. Zij mag geen stap meer zetten in dit dossier, zonder te overleggen met de premier, de vice-premiers Zalm en Brinkhorst, minister Donner van Justitie en zonodig de voltallige ministerraad.

,,Het beeld over Nederland in het buitenland bevalt me totaal niet,’’ zei premier Balkenende gisteren. ,,Ik zie Nederland niet graag afgeschilderd als land waar mensen als Hirsi Ali gedwongen worden naar een ander land te gaan, omdat de vrijheid van meningsuiting er niet wordt gerespecteerd. Het zijn verkeerde beelden.’’

Minister Bot van Buitenlandse Zaken zei dat hij zijn buitenlandse collega’s en ambassadeurs moet uitleggen dat ‘Nederland helemaal niet bang is voor buitenlanders’. Alle ambassadeurs krijgen een brief met uitleg over de kwestie-Hirsi Ali.
Bron: Algemeen dagblad, 19-5-2006

Zie hier (http://www.buitenlandsepartner.nl/showthread.php?10739) voor meer over dit onderwerp.mdx13-04-06, 23:30Met dank aan Mirjam:

Aanvullend een artikel van Astrid Essed.
Commentaar op het dd 29-4 gegeven persbericht van minister Verdonk ter toelichting van haar asielbeleid, dat als opiniestuk in het dagblad Trouw is opgenomen.

Inleiding:

Zoals bekend heeft de minister van Vreemdelingenzaken en Integratie, mevrouw R. Verdonk, getracht in haar antwoord op drie onderstaande opmerkingen tav het Nederlands asielbeleid in het algemeen en haar
uitzettingsmaatregelen in het byzonder, de toenemende kritiek op haar beleid het hoofd te bieden.
In mijn onderstaande betoog zal ik trachten aan te tonen, dat haar verweer niet steekhoudend is en dat zowel het Nederlandse asielbeleid in het algemeen als de uitzettingsmaatregelen van minister Verdonk in het byzonder op gespannen voet staan met het Internationaal Recht.
Bij mijn reactie zal dan ook de nadruk liggen op het internationaalrechtelijke aspect zowel tav de door de IND gebruikte
toetsingsmethoden als de uitzettingsmaatregelen van de minister.

In deel I vermeld ik de vragen met de door de minister gegeven antwoorden
In deel II maak ik enkele kritische kanttekeningen bij enkele door de minister gegeven antwoorden ten aanzien van de door de IND gehanteerde toetsingsmethoden.
In deel III belicht ik nader de internationaalrechtelijke voetangels die klemmen rond de reeds uitgezette en nog uit te zetten groepen asielzoekers.
In deel IV geef ik enkele voorbeelden van de schending door de Nederlandse autoriteiten van het refoulementsverbod

Ik beeindig dit betoog met vermelding van een aantal op dit onderwerp van toepassing zijnde bronvermeldingen

Deel I

Vragen aan de minister tav het asielbeleid en haar antwoorden

Minister Verdonk: misverstanden terugkeerbeleid

29 april 2005

Dinsdag jl. is in de Tweede Kamer de motie van Klaas de Vries (PvdA) met een ruime meerderheid verworpen. Hij vroeg in zijn motie om een verruiming van de pardonregeling. Tevens werd er die dag voor de ingang van het parlement door actievoerders gepleit om tot een royaal gebaar te komen voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Een van de ondertekenaars van het gebaar, namelijk Freek de Jonge, zette zijn handtekening voor het gebaar kracht bij door te verkondigen: ,,we zijn hier principieel tegen de doodstraf, maar sturen wel mensen terug naar een land, waar we weten dat ze om het leven kunnen komen??.

Uit dergelijke uitlatingen blijkt dat er nog veel misverstanden zijn over het asiel- en terugkeerbeleid, dat op een humane en zorgvuldige wijze wordt gevoerd. Om de discussie op basis van feiten te voeren en niet op basis van valse
emoties wil ik enkele van de meest gehoorde misverstanden kort noemen.

26.000 uitgeprocedeerde asielzoekers worden door de overheid uitgezet

Dit is onjuist. Het gaat om 26.000 asielzoekers die onder de oude Vreemdelingenwet hun aanvraag hebben ingediend. Veelal is men nog niet geheel uitgeprocedeerd, maar in afwachting van de uitkomst van rechterlijke procedures. In deze oude zaken wil ik zo snel mogelijk duidelijkheid bieden. Als iemand geen verblijfsvergunning krijgt maar uitgeprocedeerd raakt, gaan we die persoon helpen bij zijn terugkeer via een apart individueel vertrektraject. Dit leidt tot goede resultaten.
Niet eerder hebben zo veel (uitgeprocedeerde) asielzoekers gebruikt gemaakt van de mogelijkheden die er worden geboden om vrijwillig terug te keren.

De uitgeprocedeerde asielzoekers worden teruggestuurd naar landen waar ze het risico lopen om vermoord te worden.

In de asielprocedure staat de vraag centraal of de asielzoeker bescherming nodig heeft tegen de autoriteiten in zijn land van herkomst. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is verantwoordelijk voor deze beoordeling en baseert het besluit o.a. op basis van de verklaringen van de asielzoeker zelf en op basis van beschikbare informatie over het betreffende land.
De beslissing wordt, als de asielzoeker het niet met de IND eens is, getoetst door de onafhankelijke Nederlandse rechter. Indien het besluit in beroep en hoger beroep in stand blijft, dan is men uitgeprocedeerd en heeft men dus geen bescherming nodig tegen de autoriteiten in eigen land.

De 26.000 asielzoekers hebben lange tijd in onzekerheid geleefd en moeten daarom in Nederland blijven.

Vlak na mijn aantreden heb ik een specifiek pardon verleend aan alle asielzoekers die langer dan vijf jaar op een
beslissing in hun eerste asielaanvraag hebben moeten wachten.
Dit betrof ruim 2.300 personen. Zij konden met recht en rede zeggen lange tijd in onzekerheid te hebben verkeerd. Het ging immers nog steeds om hun eerste asielaanvraag. Dat geldt echter niet voor de meeste asielzoekers in het Project 26.000.
Vaak blijkt dat zij al lange tijd geleden duidelijkheid hadden van de IND en de rechter in hun eerste procedure, maar zich daar niet bij hebben neergelegd en zijn gaan doorprocederen.
Hierdoor zitten velen nu in afwachting van de uitkomst van vervolgprocedures. De keus om opnieuw een aanvraag in te
dienen is echter door betrokkene zelf genomen. Hun eventuele huidige onzekerheid wordt dan ook primair veroorzaakt door deze keuze. Dat is legitiem, maar het is een bewuste stap van betrokkene geweest om, terwijl er vaak al een keer negatief is beslist, nieuwe procedures te beginnen. Hen laten blijven zou moeilijk uit te leggen zijn aan degenen die wel na afloop van hun eerste procedure zijn vertrokken. Doorprocederen zou op deze wijze worden beloond met een verblijfsvergunning. Overigens zijn op dit moment al ruim 10.000 zaken behandeld.
In 4.000 zaken heeft dit geresulteerd in een verblijfsvergunning. Kortom, ook de praktijk logenstraft het
beeld dat sommigen willen oproepen.

Rita Verdonk

Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie

Deel II

Internationaalrechtelijke aspecten bij de door de IND gehanteerde toetsingsprocedures.

Bij dezen de beantwoording door de minister:

”Vraag aan de minister:

De uitgeprocedeerde asielzoekers worden teruggestuurd naar landen waar ze het risico lopen om vermoord te worden.

Antwoord minister:

”De uitgeprocedeerde asielzoekers worden teruggestuurd naar landen waar ze het risico lopen om vermoord te worden.

In de asielprocedure staat de vraag centraal of de asielzoeker bescherming nodig heeft tegen de autoriteiten in zijn land van herkomst. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is verantwoordelijk voor deze beoordeling en baseert het besluit o.a. op basis van de verklaringen van de asielzoeker zelf en op basis van beschikbare informatie over het betreffende land.
De beslissing wordt, als de asielzoeker het niet met de IND eens is, getoetst door de onafhankelijke Nederlandse rechter. Indien het besluit in beroep en hoger beroep in stand blijft, dan is men uitgeprocedeerd en heeft men dus geen bescherming nodig tegen de autoriteiten in eigen land.”

Mijn reactie:

Inleiding:

In de eerste plaats is het opvallend, dat de minister in haar bovenstaande antwoord weliswaar refereert aan het individuele veiligheidsrisico van de asielzoeker op grond van persoonlijke vervolging, maar in het geheel niet refereert aan het collectieve veiligheidsrisico mbt grote groepen vluchtelingen, die teruggezonden worden naar onveilige landen of gebieden waarbij hetzij sprake is van oorlog, hetzij het ontbreken van een sterk centraal gezag.

Dienaangaande wil ik eraan herinneren, dat volgens de toelatingsgronden van het Nederlandse asielbeleid een der criteria is het verlenen van een verblijfsvergunning-asiel wanneer een asielzoeker afkomstig is uit een land waar sprake is van een dermate onveilige situatie, dat terugkeer naar dit land onverantwoord wordt geacht [in oorlogssituaties of situaties waarin een sterk centraal gezag ontbreekt] Op het in dit verband door de Nederlandse overheid te voeren categoriaal beleid kom ik later terug.

Bovendien wekt de minister in bovenstaand verweer ten onrechte impliciet de indruk, dat de door het IND gehanteerde toetsingscriteria gebaseerd zouden zijn op zorgvuldige naleving van de internationale rechtsprincipes, hetgeen niet het geval is.
Ter weerlegging hiervan wil ik nader ingaan op een door de IND veelvuldig gebruikte toetsingsmethode, de AC-procedure.

De AC-procedure

In 1994 werd de AC procedure ingevoerd, een versnelde procedure, waarbij de IND ambtenaren [Immigratie en Naturalisatie Dienst] de bevoegdheid kregen binnen 48 werkuren [in de praktijk meestal drie dagen] middels twee
gesprekken met de asielzoeker te beslissen of een asielaanvraag werd verworpen of toegevoegd aan de reguliere asielprocedure waarbij sprake was van een uitgebreid onderzoek, dat kon varieren van een aantal weken tot langer dan een jaar.

1 Oneigenlijk gebruik van de AC-procedure

In internationale verdragen zijn geen bepalingen terug te vinden over de toepassing van een versnelde asielprocedure.
Wel zijn dienaaangaande door het uitvoerend comite van de VN-Vluchtelingenorganisatie, de UNCHR, criteria ontwikkeld in de zogenaamde Excom-conclusies.
Een en ander impliceert, dat een versnelde procedure alleen mag worden toegepast in gevallen, die evident frauduleus of ongegrond zijn.

Ondanks de door de Nederlandse politiek gegeven garantie, dat de AC-procedure slechts in evident frauduleuze gevallen zou worden toegepast, wijst de praktijk uit, dat er sinds 2002 sprake is van de hantering van de AC-procedure bij de afhandeling van 40 tot 60 procent van alle aanvragen.
Gevolg is, dat hieronder eveneens een groot aantal gevallen ressorteren, die vanwege het gecompliceerde karakter van de zaak getoest dienen te worden in een uitgebreide asielprocedure.
Het hieruit voortvloeiende risico op refoulement [het terugsturen van een asielzoeker naar een land waar zijn leven gevaar loopt hetzij hij op persoonlijke gronden vervolgd dreigt te worden]is dan ook levensgroot aanwezig, met alle voor de betrokkenen humanitaire consequenties van dien.

Een ander aspect van zorg is, dat eveneens een groot aantal mensen, die afkomstig zijn uit de zogenaamde onveilige landen, in de AC-procedure belanden.
Weliswaar worden vluchtelingen uit landen, die ressorteren onder het door de Nederlandse regering gevoerde categoriale beleid [landen waarnaar niet wordt uitgezet vanwege de onveilige situatie], nooit in de AC-procedure
afgewezen, maar de door de Nederlandse regering gehanteerde normen voor het voeren van een categoriaal beleid zijn zo strict, dat een aantal evident onveilige landen hiervan worden uitgesloten.

Het gevolg is dienaangaande, dat in de praktijk een grote groepen mensen uit onveilige landen alsnog het risico lopen, te worden uitgezet, hetgeen nog afgezien van het humanitair onacceptabele karakter hiervan, in strijd is met het Internationaal Recht.

2 Willekeurig toetsingskarakter voor afwijzing cq toelating tot reguliere asielprocedure

Een tweede bezwaar tegen de gehanteerde AC-procedure betreft het willekeurige toetsingskarakter in dezen, aangezien voor de afwijzing cq verleende toegang tot de uitgebreide asielprocedure geen duidelijk controleerbare toetsingscriteria zijn vastgesteld met alle risico’s van dien op willekeur door IND-ambtenaren.

3 Geloofwaardigheid vluchtverhaal door de IND

Een derde hieruit voortvloeiend probleem is het feit, dat de asielaanvraag in AC-procedure door de IND met regelmaat wordt afgewezen vanwege in het vluchtverhaal voorkomende tegenstrijdigheden, terwijl volgens de beschikbare medische kennisinformatie juist bekend is, dat er met name bij trauma-gerelateerde asielzoekers veelal ten gevolge van het trauma sprake is van tegenstrijdigheid in hun verhaal.
Aangezien er bij of tijdens de ondervraging door de IND geen sprake is van de aanwezigheid van een bevoegd arts, die de trauma-aanwezigheid zou kunnen vaststellenm kan er ook in dezen wederom sprake zijn van een willekeurig genomen beslissing tav de asielaanvraag van betrokkenen.

4 Buitenproportionnele verhouding tav de voor de IND en de juridische bijstand beschikbare tijd

Nog afgezien van de korte spanne tijds ter afweging van de afwijzing van het asielverzoek cq toelating tot de reguliere asielprocedure en de bij de IND-ambtenaren niet aanwezige medische kennis ter onderkenning van echte of vermeende traumata is er eveneens een grote discrepantie in de tijdsperiode voor de IND en de aan de asielzoeker toegewezen juridische bijstand.

Zoals reeds eerder opgemerkt is er sprake van een versnelde asielprocedure van 48 [werk] uren.
Hierbij staat de IND 43 uur ter beschikking om tot een beoordeling te komen en heeft de asielzoeker beschikking over juridische bijstand van slechts 5 uur.
Een en ander brengt met zich mee, dat er geen tijd en gelegenheid is voor het opbouwen van een vertrouwensband tussen advocaat en client, noch toepassing van de klassieke advocatentaken zoals uitleg over de procedure en inschatting over het verloop van de zaak.
Evenmin is er nauwelijks aduquate tijd voor het doornemen door de advocaat van het veelal dikke door de IND ingediende afwijzingsdossier, waarbij in eveneens in de praktijk de betreffende asielzoeker vanwege de tijdsdruk onder twee verschillende advocaten ressorteert.

Evident is, dat in dezen geen sprake kan zijn van zorgvuldige rechtshulp, waartegen dan ook van de kant van rechtshulp-organen regelmatig is geprotesteerd.
Er is zelfs sprake geweest van een door de VAJN [Vereniging van Asieladvocaten en Juristen Nederland] en het NJCM [Nederlandse Juristencomite voor de Mensenrechten] aangespannen kort geding tegen de Nederlandse Staat dd 1999 teneinde de onrechtmatigheid van de AC-procedure vast te stellen, dat echter door de president van de rechtbank Hen-Haag niet-ontvankelijk werd verklaard [hetgeen betekent, dat de rechter zichzelf niet bevoegd acht tot een oordeel zonder inhoudelijke behandeling van de zaak]

5 Recht op basisvoorzieningen in afwachting van beroep tegen afwijzing

Volgens de Nederlandse asielwetgeving kunnen asielzoekers, die in de AC-procedure zijn afgewezen, evenals trouwens asielzoekers, die een tweede asielprocedure aanspannen op grond van nieuw bewijsmateriaal, tijdens hun beroep tegen de afwijzing geen aanspraak maken op de in Nederland geldende elementaire basisvoorzieningen, waardoor iedere inkomstenbon ontbreekt.

Nog afgezien van de evidente inhumaniteit in dezen is deze maatregel een flagrante schending van artikel 11 van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten, dat uitdrukkelijk het recht van iedereen erkent op ”voldoende voedsel, kleding en adequate behuizing”
Daarenboven heeft de Commissie voor Sociale, Economische en Culturele Rechten gesteld, dat hiervan geen enkele groepering dient te worden uitgesloten, waarbij zij daarenboven expliciet melding heeft gemaakt van het recht van asielzoekers.
Eveneens heeft zij met klem geprotesteerd tegen discriminatie van asielzoekers bij het verkrijgen van een huis.

Dit recht op elementaire voorzieningen tijdens nog lopende procedures is eveneens verankerd in de de EU-richtlijn tot vaststelling minimumnormen voor de opvang van asielzoekers, artikelen 2 en 3 en als zodanig goedgekeurd door de Raad van Ministers dd 27-1-2003.

Uit bovenstaande blijkt mi afdoende, dat er met name vanwege het beleidskarakter van de veelal gehanteerde AC-procedure, die in een aantal opzichten op gespannen voet staat met het Internationaal Recht, in een niet onaanzienlijk aantal gevallen geen sprake kan zijn van een juiste en afgewogen beslissing door de IND, de hoofdverantwoordelijke voor de beoordeling van de asielprocedure.

Dienaangaande acht ik bovenstaande door de minister gegeven toelichting betreffende een goede afweging door de beleidsverantwoordelijken van een beslissing tot asiel zeer discutabel.

Deel III

Het internationaalrechtelijke karakter van de uitzettingsmaatregelen van minister Verdonk

Opvallend aan de beantwoording van bovenstaande vraag door de minister is verder, dat zij geen nader commentaar geeft op de suggestie, als zouden uitgezette asielzoekers het risico lopen in het herkomstland vermoord te worden.
Dienaangaande is het van belang deze uitzettingsmaatregelen eens nader onder de internationaalrechtelijke loupe te nemen.
Zoals bekend besloot minister Verdonk, gebaseerd op haar in november 2003 uitgebrachte notitie ”Terugkeerbeleid”, in januari 2004 tot de uitzetting van 26.000 uitgeprocedeerde asielzoekers in een periode van drie jaar met een uitzondering voor 2300 asielzoekers, die om humanitaire redenen alsnog een verblijfsvergunning kregen toegewezen. Op 9 februari 2004 kreeg zij van een meerderheid in de Tweede Kamer steun voor haar maatregelen.

Nader onderzoek wijst echter uit, dat grote delen van de 26.000 reeds uitgezette of nog uit te zetten groepen mensen veelal worden uitgezet naar onveilige landen of gebieden, hetzij vanwege een oorlogssituatie, hetzij vanwege het ontbreken van een sterk centraal gezag.
Met name is een en ander van toepassing op Afghanen, Tstjetjenen, Liberianen, Somaliers en mensen uit Ivoorkust.
Nog afgezien van de inhumaniteit in dezen is het uitzetten van groepen mensen naar onveilige gebieden alwaar hun leven cq veiligheid bedreigd kan worden, in strijd met het internationaalrechtelijke verbod op refoulement, dat niet alleen betrekking heeft op eventuele vervolging van een individuele vluchteling op grond van ras, politieke en religieuze overtuiging of nationaliteit, maar eveneens op de collectieve uitzetting van groepen mensen naar onveilige gebieden.

Terecht heeft dan ook de toenmalige voorzitter van de Stichting VON, oud-minister Jan Pronk, de uitzettingen van minister Verdonk betiteld als ”deportaties” gezien het massale karakter ervan en het in vele gevallen voor de asielzoeker risicovolle karakter.

Categoriaal beleid, vertrekmoratoria en vestigingsalternatieven:

Ter voorkoming van de terugzending naar onveilige gebieden wordt door de Nederlandse regering het zogenaamde categoriaal beleid gevoerd, dat uitzetting naar een onveilig gebied verbiedt.
Eveneens is er sprake van de zogenaamde vertrekmoratoria, hetgeen een door het kabinet afgekondigde opschorting tot uitzetting inhoudt op grond van het onveilige karakter van het uit te zetten gebied.
Zo is er momenteel door het kabinet een vertrekmoratorium voor asielzoekers uit Ivoorkust afgekondigd, dat geldig is tot 27-11-2005.
Eveneens is er een vertrekmoratorium ingesteld tot 1 juli 2005 voor Somalische asielzoekers, die niet afkomstig zijn uit Somaliland, Puntland of Zuid Muduq.
Tenslotte kan er bij het asielbeleid eveneens sprake zijn van een erkenning door de minister, dat een bepaald land weliswaar onveilig is, maar dat er binnen het betreffende land ”vestigingstalternatieven” zijn in gebieden, die wel veilig zijn.
Met name wordt een dergelijk beleid gevoerd tav Afghanistan, waar de hoofdstad Kaboel en omstreken als veilig worden gecatagoriseerd.

Kanttekeningen:

Hoewel een en ander plausibel lijkt, dienen er tav bovenstaand beleid duidelijke kanttekeningen gemaakt te worden.

Betreffende Somalie:

In tegenstelling van het door het kabinet gesuggereerde is eveneens de situatie in Somaliland, Puntland en Zuid-Muduq te risicovol voor terugsturing van asielzoekers, zoals uit o.a. de UNCHR rapportage blijkt.

Betreffende Afghanistan:

Evenmin snijdt de zienswijze van de minister, dat er tav Afghanistan sprake is van een vestigingsalternatief, enig hout, aangezien o.a. uit het recente Ambtsbericht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken dd januari 2005 blijkt, dat terugkeer naar Kaboel, het aangemerkte ”vestigigingsalternatief” grote sociaal-humanitaire problemen met zich
meebrengt vanwege de grote overbevolking en de relatief-hoge huurprijzen. Bovendien blijkt het Ambstbericht alsmede uit mensenrechtenrapportages, dat ook Kaboel een relatief-onveilig gebied is vanwege het aldaar toegemomen geweld.

Betreffende uit te zetten Tstjetjenen:

Weliswaar erkent de minister, dat het uitzetten van Tjetjenen naar Tsjetjenie vanwege de aldaar heersende slechte mensenrechtensituatie onacceptabel is, maar vervolgens heeft zij de Russische Federatie aangewezen als een relatief veilig vestigingsalternatief voor Tjetjenen.
Niets is echter minder waar. In de eerste plaats is er sprake van een zeer slechte mensenrechtensituatie in de Russische Federatie in het algemeen. Ernstiger nog voor de uit te zetten Tjetjenen is echter de zowel in leidende Russische politieke kringen als onder de Russische bevolking heersende anti-Tjetjeense gevoelens, die nog in ernstige mate zijn toegenomen sinds de jongste gijzeling in Beslan.
Het is derhalve enident, dat de Russische Federatie allerminst als een vestigingsaltrernatief kan worden aangemerkt.

Betreffende Liberia:

Het meest stuitend acht ik echter de door de minister gevolgde gedragslijn tav het uitzetten van asielzoekers naar Liberia.
Hoewel de minister de onveiligheid en de humanitair onacceptabele situatie in Liberia ten volle erkent, worden desondanks de uitzettingen naar Liberia gecontinueerd.
De achterliggende beleidsgedache is in dezen het feit, dat eveneens andere Europese landen asielzoekers uitzetten naar Liberia. Met een dergelijke redenering houdt de minister niet alleen een impliciet pleidooi voor de flagrante schending van het refoulementverbod, eveneens vertrekt zij impliciet van het onacceptabele standpunt, dat schendingen van het Internationaal Recht zijn toegestaan, wanneer deze eveneens door anderen worden gepleegd.
Terecht heeft dan ook de Raad van Kerken in een brief dd 14-10 er bij de minister op aangedrongen, voor Liberia een categoriaal beleid in te stellen.

Vanuit bovenstaande zijn niet alleen de door de minister uitgevoerde en nog uit te voeren uitzettingsmaatregelen in flagrante strijd met het Internationaal Recht, maar is er in de meeste gevallen geen sprake van de door de minister genoemde ” vrijwillig gemaakte keuze” van asielzoekers om door te procederen, maar veelal een bittere noodzaak.

Daarenboven dient niet uit het oog verloren te worden, dat nog los van de eventueel gevaarlijke situatie in het herkomstland, de meeste uit te zetten asielzoekers al langer dan tien jaar in Nederland verblijven, hier middels werk en schoolgaande kinderen geworteld zijn en veelal de dupe geworden zijn van langdurige asielprocedures.
Daarenboven ontkent de minister het recht van de asielzoekers zoals trouwens van iedere Nederlandse burger, tegen een negatieve beslissing in beroep te gaan.
Hieraan gekoppeld stel ik, dat de beleidsmaatregel, waarbij mensen na afwijzing van hun eerste asielprocedure geen recht meer hebben op basisvoorzieningen, nog afgezien van de manifeste inhumaniteit in dezen, in strijd is met het Internationaal Recht, zoals uit reeds eerder door mij is toegelicht.

Hoewel de door de minister gemaakte opmerking, dat haar terugkeerbeleid leidt ”tot goede resultaten”, ergo naar het Rijk der Fabelen verwezen kan worden, wil ik de weerlegging hiervan toch graag toelichten met enkele opmerkingen uit de praktijk:

Het is volgens de mij beschikbare informatiebronnen, die grotendeels zijn gebaseerd op de bevindingen van mensenrechtenorganisaties, herhaaldelijke malen gebleken, dat door de Nederlandse autoriteiten uitgezette
asielzoekers hetzij gearresteerd zijn in het land van herkomst, hetzij zijn uitgezet ondanks het voor hen geldende risico op vervolging.

Deel IV

Schendingen door de Nederlandse autoriteiten van het refoulementsverbod:

Arrestatie van asielzoekers na aankomst in land van hetkomst:

Er is in een aantal gevallen sprake geweest van arrestatie na aankomst in het herkomstland van uitgezette asielzoekers, hetgeen is gerapporteerd door zowel internationale als lokale mensenechtenorganisaties.
Eveneens is er sprake geweest van het terugsturen van mensen, die in eigen land risico lopen, vervolgd te worden.
Een voorbeeld is de Libische homosexuele man de heer W. Elageibi, die dd 5-5 is teruggestuurd naar Libie ondanks de in Libie heersende gevangenisstraf voor homosexualiteit van 3-5 jaar.
Een ander voorbeeld is de dreigende uitzetting van een homosexuele man naar Iran, ondanks de aldaar heersende doodstraf op homosexualiteit.
Eveneens is het zorgwekkend, dat van er volgens de ex-voorzitter van de Stichting VON, de heer Pronk, in een aantal gevallen van naar Somalie uitgezette asielzoekers ieder spoor is verdwenen.

Ik herinner er dienaangaande ten overvloede aan, dat Nederland als verdragspartij gehouden is aan de naleving van het refoulementsverbod, zoals neergelegd in artikel 33 van het VN-Vluchtelingenverdrag dd 1951, artikel 3 van Het Europees Verdrag ter Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, alemede de VN-Conventie tegen Marteling.
Een en ander verbiedt te allen tijde het terugzenden van mensen naar landen waar zij het risico op marteling lopen, ongeacht al dan niet gepleegde strafbare feiten.
Ook wil ik er in dit kader nadrukkelijk op wijzen, dat dit verbod op terugzending eveneens betrekking heeft op eventuele terreurverdachten naar risico-landen op het gebied van marteling. Aanbevelenswaardig is dienaangaande het door mij in het bronnenmateriaal te vermelden rapport van Human Rights Watch ”Still at risk”

Conclusie:

Uit bovenstaande moge duidelijk zijn, dat de door minister Verdonk gedane uitlatingen betreffende de ”goede terugkeerresultaten”, de ”eigen keuze van de asielzoeker” ivm het doorprocederen, alsmede de door haar gewekte
suggestie, dat de beoordeling door de IND procedureel juist zou zijn, niet steekhoudend zijn.
Evenzeer is het opvallend, dat zij nergens refereert aan het feit, dat grote groepen asielzoekers teruggestuurd worden naar onveilige gebieden.
Hieromtrent is zij terdege bekritiseerd door een aantal gerennommeerde mensenrechtenorganisaties zoals Human Rights Watch, alsmede betrokken hulp en religieuze organisaties zoals Vluchtelingenwerk en de Raad van Kerken.

Ernstiger en zeer zorgwekkend acht ik echter de gevolgen van haar terugkeerbeleid voor deze teruggestuurde en terug te sturen asielzoekers.

Vanuit deze intentie heb ik dan ook dit commentaar op de uitlatingen van de minister geschreven.

Ik spreek dan ook de hoop uit, dat bovenstaande bescheiden relaas enigszins mag bijdragen tot extra informatiebron voor de bij de vluchtelingen en asielproblematiek betrokken organisaties en personen, alsmede politieke partijen cq organisaties

Astrid Essed

Bronmateriaal:

A Tav de AC-procedure

Kritiek NJCM [Nederlandse Juristen Comite voor de Mensenrechten] op
AC-procedure http://www.njcm.nl/upload/NJCM-commentaar-2003.PDF

Rapportage Human Rights Watch dd april 2003 tav de AC-procedure
http://www.hrw.org/reports/2003/netherlands0403/

Persbericht Amnesty dd 27-2 2004 tav kritiek op de AC-procedure
http://www.amnesty.nl/persberichten/NK-PB0408.shtml

Kritiek van mr. F.W. Verbaas tav het Nederlandse asielbeleid in hetalgemeen en de AC-procedure in het byzonder
http://www.groene.nl/2003/0327/fv_essay.html

B Tav het recht op basisvoorzieningen in afwachting van beroep tegen
afwijzing

EU richtlijn tot vaststelling minimumnormen voor de opvang van asielzoekers dd 11-3-2004 [goedgekeurd door de Raad van Ministers dd 27-1 2003
http://www.fedasil.be/home/attachment/i/2524

C Tav de uitzettingsmaatregelen minister Verdonk:

Brief Human Rights Watch dd 13-2-2004 aan minister Verdonk
http://hrw.org/english/docs/2004/02/12/nether7360.htm

Perscommentaar Human Rights Watch tav uitzettingsmaatregelen minister Verdonk
http://hrw.org/english/docs/2004/02/12/nether7367.htm

D Tav categoriaal beleid, vertrekmoratoria en vestigingsalternatief:

Afghanistan:

Tav het humanitair onwenselijke karakter van de vestiging van asielzoekers in Kaboel
Zie ambtsbericht Afghanistan dd 22-2-2005
http://www.minbuza.nl/default.asp?CMS_TCP=tcpAsset&id=F2098787790046D09ADB30353CB8E9FBX1X60824X45

Liberia
Tav het nog niet ingestelde categoriaal beleid tav Liberia en het ondanks de erkenning van de onveilige situatie door de minister gebaseerde beleid op andere Europese landen:
Zie de brief van de Raad van Kerken aan de minister dd 14-10-2004
http://www.kerkinactie.nl/oud/Downloads/brief%20verdonk%20landenbeleid.doc

Nepal en Tsjetjenie:

Tav uit te zetten Nepalezen [in Nepal is eveneens sprake van een zeer onveilige situatie] en Tstetjenen:
Amnesty artikel van T. Wijngaard [hoofd afdeling vluchtelingen AmnestyInternational Nederland] tav het asielbeleid van minister Verdonk ”Een veilg stukje Nepal bestaat niet” Zie link
http://www.amnesty.nl/artikelen/ME-ART0094.shtml

Tav Tstjetjenie:

Amnesty brief aan minister Verdonk tav Tsjetsjenie Zie link
http://www.amnesty.nl/downloads/tsjetsjenie180405.pdf

E Tav de dreigende en reeds plaatsgevonden schending van het refoulementsverbod door de Nederlandse autoriteiten

Tav de door de ex-voorzitter van de Stichting VON, de oud-minister J. Pronk gemaakte opmerkingen betr de refoulementsrisico’s betr teruggestuurde Somalische asielzoekers:
http://www.vanhartepardon.nl/nieuws/mrt/15/

Tav de door Human Rights Watch gedane mededeling tav de arrestatie van een Somalische asielzoeker en de o.a. voor Somalische gevaarlijke terugkeersituatie
http://hrw.org/english/docs/2004/02/12/nether7360.htm

Ten aanzien van de uitgezette Libische homosexuele man
http://www.indymedia.nl/nl/2005/05/27893.shtml

Strafbaarstelling in Libie op homosexualiteit
http://www.ilga.info/Information/Legal_survey/africa/libya.htm

Ten aanzien van de terugzending van een Iraanse homosexuele man
http://www.indymedia.nl/nl/2005/06/28579.shtml

Strafbaarstelling in Iran op homosexualiteit:
http://www.ilga.info/Information/Legal_survey/middle%20east/iran.htm

Ambsbericht Iran dd februari 2005 waarin vermelding straf op homosexualiteit:
http://www.minbuza.nl/default.asp?CMS_TCP=tcpAsset&id=08181A1C25FB4505A659F7FBBEB94CA2X1X43996X2

Zie voor Ambtsbericht Afghanistan: Link:
http://www.minbuza.nl/20050811-152728-A

F Europese schendingen van het refoulementsverbod tav het terugsturen van echte of vermeende terreurverdachten

Rapport Human Rights Watch tav schending van het refoulementsverbod tav het terugsturen van terreurverdachten naar risico-landen op het gebied van marteling, getiteld ”Still at risk” Zie link
http://hrw.org/reports/2005/eca0405/sammy26-05-06, 00:53IND – gevangenis bewakers ?

Een berichtje naar Regering.nl gestuurd ….

tja .. je zal maar 17 alleen zijn en voor 4 kids hebben gezorgd. Dan ontmoet je na al die jaren de “man van je dromen”. Ben je afhankelijk van goedwillendheid van de overheid, waar al je belastinggeld naartoe gaat. Je geeft geld als water uit, wanhopig proberen of je partner over mag komen? aanvraag zus .. betalen zo .. wachten .. weer papieren in buitenland, stempels etc nodig… weer geld betalen … maar wat krijg je er voor terug ? angst, zweet, tranen … gebroken hart, zenuwen van alle spanningen, gezondheidsklachten. En ja, de mensen met geld hebben zoals altijd weer GELUK .. die hoeven er niet voor krom te liggen en slapenloze nachten … HEERLIJK LAND … geeft echt een goed gevoel .. vergrijzing … werkenloosheid … misschien toch verkeerd bezig in Den Haag
wat dacht je van openstaan voor de mens … goed zijn voor een ander…. JE EIGEN VOLK WAARDEREN ..dat het zo hard werkt .. ik voel mezelf DOOD ONGELUKKIG in dit land ? gastvrijheid heh … waar is ons gevoel gebleven ..Mirjam04-06-06, 16:51DE 14 GROOTSTE MISVERSTANDEN OVER HET NEDERLANDSE ASIELBELEID
met verwijzing naar Kamerstukken & rapporten

Asielzoeker worden? Dat overkomt mij nooit! Ja, dat hopen we allemaal, dat we nooit asielzoeker hoeven te worden. Maar zeventig jaar geleden, tijdens de Tweede Wereldoorlog, had het ons ook zo maar kunnen gebeuren. En in de toekomst kan het ons ook weer overkomen.

Over vluchtelingen, asielzoekers en het uitzetbeleid van de Nederlandse regering wordt veel gesproken. De zaken worden daarbij nogal eens anders voorgesteld dan ze zijn. Wij willen u aan de hand van feiten informeren over de belangrijkste misvattingen en misstanden.

1. De 26.000 langdurig in ons land verblijvende asielzoekers, zogenaamde oude-wetters, zouden al lang uitgeprocedeerd zijn en het land hebben moeten verlaten.
Aldus minister Verdonk in de Tweede Kamer op 7 september 2004. Er waren op dat moment meer dan 20.000 oude-wetters in procedure, en thans nog een kleine 9.000 (2e Kamerstuk 19637, 1/3/06)

2. Er zou een sluitend opvangbeleid zijn voor asielzoekers in Nederland.
Op 9 januari 2004 maakten minister Verdonk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de vier grote gemeenten afspraken voor een ‘sluitende aanpak’ voor oude-wetters.
De werkelijkheid is anders. Aanvragers van asiel op medische gronden, op grond van schrijnendheid en op grond van het buiten-schuld criterium komen ook met de nieuwe regeling van 1 januari 2006 niet in aanmerking voor opvang. Onder hen kleine kinderen en bejaarden. De zorg voor hen komt vaak op gemeentelijke schouders terecht, of men laat deze mensen op straat rondzwerven.

3. Iedere asielzoeker die weg wil zou ook binnen 28 dagen weg kunnen.
De werkelijkheid is dat sommige ambassades simpelweg niet binnen 28 dagen de reisdocumenten regelen. Sommige landen werken zelfs helemaal niet mee aan terugkeer.
Dat heeft de IND ook erkend in een intern rapport. En toch wordt aan het eind van de 28 dagen de steun aan de betrokken asielzoekers stop gezet. Zie Rapport De Rekening van de VNG, www.logogemeenten.nl

4. De Tweede Kamer en de burger zouden altijd naar waarheid geinformeerd worden.
De feiten wijzen anders uit. Zie de voorgaande drie punten. Verdere voorbeelden hiervan zijn de Congo-affaire, de Syrische verhoren, de affaire Donorov rond de Oekraïner die twee dagen na uitzetting naar Spanje op 19 augustus 2003 zelfmoord pelegde, en momenteel de verdwijning van AMA’s uit opvangcentra.

5. De minister zou zelf aan 7.500 oude-wetters een verblijfsvergunning gegeven hebben.
Het overgrote deel van deze 7.500 heeft die verblijfsvergunning verkregen door tussen-komst van een rechter, na eerdere afwijzing door de IND. Slechts 49 kregen van de minister een vergunning op grond van het buiten-schuld criterium, en maar 719 als schijnend geval. Zie Tweede Kamerstuk 19637, 1023 van 1 maart 2006. Het betreft dus veelal een correctie van foute beslissingen door de IND, en niet ruimhartigheid van de minister.

6. Oude-wetters zouden vaak onterecht asiel aanvragen, doorprocederen, en misbruik maken van de Nederlandse wetgeving.
De feiten weerspreken dit, want bijna de helft van de oude-wetters krijgt een verblijfsvergunning op basis van de geldende criteria van de overheid. Zie Tweede Kamerstuk 19637, 1023 van 1 maart 2006. Het ‘misbruik van de Nederlandse wetgeving’ noemen als ze die verblijfsvergunning via de rechter krijgen, is demagogie. Dat zegt u toch ook niet als u zelf met veel moeite een rechtszaak wint?

7. Het Nederlandse asielbeleid zou helder zijn.
Op het punt van schrijnendheids criteria is dat beleid in elk geval niet helder. Omdat het gaat om unieke individuele omstandigheden is volgens de Minister het gebruik van criteria bij beoordeling op schrijnendheid onmogelijk (Algemeen Overleg van 7 april 2005). Op 7 juni 2005 herhaalde de Minister alle gevallen op schrijnendheid te (zullen) bekijken. Helaas blijkt uit veel dossiers van asielzoekers in het Vertrekcentrum Ter Apel niet dat er naar ‘schrijnendheid’ is
gekeken. Ook worden heel veel aanvragen die gemeenten zelf als uitermate schrijnend zien niet gehonoreerd door het Ministerie van Justitie, zonder duidelijke motivatie.
Zie Rapport De Rekening van de VNG, www.logogemeenten.nl

8. Het Nederlandse asielbeleid zou humaan zijn.
Is het humaan mensen terug te sturen die

– al meer dan vijf jaar in Nederland wonen, soms al langer dan 15 jaar

– hier al jaren vrijwilligerswerk doen en hun best doen te integreren

– kinderen hebben die volledig geïntegreerd, vernederlandst en vaak zelfs in
Nederland geboren zijn?

– terugmoeten naar landen als Irak, Afghanistan, DR Congo, Tsjetsjenië, al was het
maar om te proberen documenten op te halen?

Door de jarenlange onzekerheid, met name veroorzaakt door de trage rechtsgang, en door het niet mogen werken of studeren, kampen veel van de asielzoekers met ernstige psychische problemen (zie www.humaanasiel.nl en rapport over Iraakse asielzoekers aan GGZ Drente). Misschien heeft u in uw eigen omgeving een langdurig werkloze die
eigenlijk graag wil werken. Hoe voelt die zich? En die is dan nog in eigen omgeving en mag heel veel.

Veel asielzoekers verkiezen op een gegeven moment een bestaan in de illegaliteit (MOB, Met Onbekende Bestemming vertrokken) boven nog langer kapot gaan door het wachten. Of maken zelfs een eind aan hun leven (scriptie Opleiding Sociale juridische Dienstverlening Hoge School te Leiden, juni 2005, en daarin verwerkte literatuur).

9. Het Nederlandse asielbeleid zou conform de internationale verdragen zijn.
Aldus uitspraken van minister Verdonk. Feit is dat de Raad van Europa en het Europese Hof scherpe kritiek hebben op ons asielbeleid, o.a. vanwege langdurige detentie van kinderen en het scheiden van gezinnen. Dat is in strijd met o.a. het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind.
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta06/ERES1483.htm

10. Het zou niet eerlijk zijn tegenover de al teruggestuurde asielzoekers als er nu toch een speciale regeling zou komen voor nog in Nederland verblijvende oude-wets asielzoekers.
Zouden al die mensen die al teruggestuurd zijn nu zeggen ‘Ik geen verblijfsvergunning, dan anderen ook niet?”

11. Steeds maar weer praten over een speciale regeling voor oude-wets asielzoekers zou alleen maar valse hoop geven.
Die valse hoop is al gegeven in de tijd dat Nederland zijn internationale verplichtingen nakwam en bijvoorbeeld vluchtelingen uit Srebrenica en Kosovo opnam, die nu vaak alsnog teruggestuurd worden, hoewel de verantwoordelijke internationale organisaties in die regio’s daartegen adviseren. Wij zijn een bevoorrecht land, laten we met ons allen zorgen dat die hoop toch niet vals blijkt te zijn geweest.

12. Een speciaal pardon zou een aanzuigende werking hebben.
De dalende cijfers van de IND laten zien dat Nederland allang niet meer een aantrekkelijk land is voor asielzoekers. Vijf jaar moeten wachten op een special pardon is geen aanlokkelijk perspectief voor potentiële asielzoekers.

13. Het asielbeleid zou alleen maar het beleid zijn waar de Tweede Kamer om gevraagd
heeft.
Waarom legt de Minister dan bijvoorbeeld de motie Van der Staaij/de Vries naast zich neer, waarin gevraagd wordt ook in Nederland gesloten huwelijken te erkennen waar het gaat om het voorkomen van gezinsscheiding van asielzoekers? En ook de motie waarin gevraagd wordt de 28-dagen termijn, waarbinnen vertrek uit Nederland geregeld moet zijn, te verlengen? (Zie Kamerstukken.)

14. De regeringsfracties in de Tweede Kamer zouden de mening van hun achterban weerspiegelen
Van de CDA raadsleden in 66 gemeenten stemden 81% vóór, van de VVD raadsleden 42% vóór, en van de D66 raadsleden 92% vóór een speciaal pardon (zog. Vlagtwedde-motie).
Ook hebben 115 Colleges van B&W een zeer kritisch rapport over het asielbeleid ondertekend (zie www.logogemeenten.nl). In 95 van die Colleges zit minstens één CDA lid, in 66 minstens één VVD lid.

Waarom mogen de Tweede Kamerleden niet volgens hun geweten stemmen bij voorstellen die het leven van oude-wets asielzoekers letterlijk kunnen maken of breken?
‘Vanwege het regeerakkoord’, wordt gezegd. Maar is een regeer-akkoord een vrijbrief voor een minister om verder alles te doen wat hij of zij wil? Zo niet, waarom worden daar dan geen consequenties aan verbonden? Is wie goedkeurt niet mede verant-woordelijk?

Bron: Gelders overleg asielzoekerssteungroepen
(17 organisaties uit Aalten, Apeldoorn, Arnhem, Doetinchem, Epe, Ermelo, Heerde, Nijmegen, Rheden-Rozendaal, Wageningen en de provincie)a

EINDE TEKST

Reacties uitgeschakeld voor Noten 11 en 12/Asielbewindslieden

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.