Noten 1 t/m 7/Astrid Essed versus NOS over Israelisch politiegeweld

 [1]

ASTRID ESSED VERSUS NOSEEN COMPILATIE OP HAAR WEBSITE
https://www.astridessed.nl/?s=NOS+teletekstredactie

[2]

THE RIGHTS FORUMMEDIA FALEN IN DUIDING PALESTIJNSE AANSLAGEN15 APRIL 2022
https://rightsforum.org/media-falen-in-duiding-palestijnse-aanslagen/

De recente Palestijnse aanslagen in Israël hebben één centrale oorzaak: de decennialange onderdrukking van de Palestijnen door Israël. De vraag aan de media is waarom zij dat niet opschrijven.

Afgelopen weken vonden in Israël vier Palestijnse aanslagen plaats. Om die te verklaren werd in nieuwsberichten en analyses gewezen op Islamitische Staat, de Ramadan, ‘korte lontjes’ en andere redenen. Israël zelf spreekt van een ‘terreurgolf’ die extra geweld tegen de Palestijnse bevolking van de bezette gebieden legitimeert. Werkt dat, dan wordt het weer ‘rustig’, luidt de Israëlische visie, die ook in Nederland bijval vindt.

Façade van ad hocredenen

Achter die façade van ad hocredenen woedt al decennia het dagelijkse Israëlische geweld tegen de Palestijnen: de militaire bezetting, de kolonisering en sluipende etnische zuivering van Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever, de blokkade van Gaza, het ontzeggen van elementaire rechten aan miljoenen Palestijnse vluchtelingen, en de allesoverheersende apartheid. Complete generaties Palestijnen hebben nooit vrijheid gekend.

Gloort ergens hoop op verbetering? Integendeel. Onder de wurgende Israëlische repressie moeten de Palestijnen toezien hoe hun land wordt afgenomen, hun grondstoffen geplunderd, hun bezittingen vernield, hun kinderen, familie en vrienden mishandeld, verminkt of gedood, en hoe hun maatschappelijke structuur wordt verwoest. Dat alles onder een regime van volledige straffeloosheid waarbij Israël de hand boven het hoofd wordt gehouden door de VS en de EU, waaronder Nederland.

Hoe lang zou het duren voordat die wanhopige situatie escaleert, hetzij in massaal protest, hetzij in afzonderlijke aanslagen? Moeten we ons eigenlijk verbazen als die plaatsvinden, of juist als ze uitblijven? En wat is de reden dat dit perspectief door onze media over het hoofd wordt gezien bij hun duiding van de recente aanslagen?

Palestijns perspectief

Ook de perceptie van de Palestijnen zelf wordt over het hoofd gezien. De Palestijnse kunstenares en activiste Dareen Tatour schreef op de website Mondoweiss een portret van de 28-jarige Palestijn Ra’ad Hazim die afgelopen week in Tel Aviv drie Israëli’s doodschoot. Daarin spelen Islamitische Staat, de Ramadan of korte lontjes geen enkele rol. Zijn fatale daad werd ingegeven door het onrecht en de uitzichtloosheid die zijn hele leven bepaalden. Tatour noemt Hazims verhaal ‘dat van alle Palestijnen’.

De Palestijnse schrijver en activist Ahmed Abu Artema bevestigt dat perspectief in een artikel onder de kop ‘The reality that Israel cannot evade’. Daarin stelt ook hij de cruciale vraag wat Palestijnen motiveert om zich op te offeren met als doel Israël te kwetsen. En ook hij wijst op het decennialange onrecht dat de Palestijnen is en wordt aangedaan. Zijn conclusie is even helder als onvermijdelijk:

There is a simple principle that Israel ignores, which is that peace and security cannot be built without justice. A society based on the oppression of another people and the denial of their rights cannot dream of enjoying a normal life.

Er zijn, gelukkig, ook Joods-Israëlische journalisten die dit gezichtspunt onder de aandacht (blijven) brengen, al vormen zij een kleine minderheid en roeien zij in eigen land tegen de stroom in. Lees de artikelen over Hazims aanslag van Gideon Levy in Haaretz en Edo Konrad op de website +972. Ook zij wijzen op de uitzichtloze Israëlische onderdrukking en het rituele gebruik van nog méér geweld om na een aanslag de ‘rust te herstellen’.

Ziehier de verklaring voor de recente aanslagen en voor het feit dat die zullen blijven plaatsvinden, in welke vorm dan ook, met zelfs – zo leert de escalatie van een jaar geleden – de dreiging van een burgeroorlog aan de horizon. En ook de oplossing is bekend. Die begint met de beëindiging van de Israëlische bezetting en het toekennen van gelijke rechten aan alle inwoners.

Israëlisch perspectief

Van onze media wordt verwacht dat zij de aanslagen realistisch en waarheidsgetrouw duiden. Uitzonderingen daargelaten komen zij echter niet eens in de buurt. Hoe komt dat? In september 2021 publiceerden we een artikel over het protest van ruim 3.250 journalisten in de VS, Canada en Australië tegen het Israëlische perspectief dat de berichtgeving van hun media domineert. In Nederland bleef het stil: geen enkel nieuwsmedium vond het de moeite waard de eigen berichtgeving tegen het licht te houden.

Zo kan het gebeuren dat Palestijnse aanslagen hier groot in het nieuws komen terwijl die van Israël goeddeels worden doodgezwegen. Als voorbeeld dienen de zes Palestijnse doden die woensdag en donderdag vielen bij Israëlische invallen in Palestijnse dorpen en steden. Sinds 2 april werden 16 Palestijnen, onder wie kinderen, gedood. Dat feit heeft – in tegenstelling tot de Palestijnse aanslagen waarbij 14 Israëli’s omkwamen – de Nederlandse nieuwsconsument niet bereikt. Die disbalans is geen uitzondering, maar regel.

KLOP OP DE DEUR

In eerdere artikelen stelden we vast hoezeer het ‘conflict’ tussen Palestijnen en Israëli’s wordt geduid door Israëlische ogen. Zo gingen we in op de framing door de NOS van een Israëlische ‘operatie’ en de ‘arrestatie van vier verdachten’ in bezet gebied. In geen van beide stukken vermeldde de NOS dat het hier de dagelijkse razzia’s betrof waarmee Israël een regime van terreur uitoefent over de Palestijnse burgerbevolking.

Volgens conservatieve schattingen vonden sinds het jaar 2000 tenminste vijftigduizend van zulke razzia’s plaats, waarbij minstens zestigduizend Palestijnen werden opgepakt, onder wie 17 duizend kinderen. Sinds het begin van de bezetting in 1967 werden door Israël maar liefst vijftigduizend kinderen opgepakt en gedetineerd, bleek begin 2019. Iedere Palestijnse gemeenschap kent de nachtelijke ‘klop op de deur’, maar de Neder­landse nieuws­consument weet van niets. Hoe komt dat? Het past niet in het Israëlische perspectief dat voor de meeste media – bewust of onbewust – leidend is.

Daarom kloppen wij opnieuw op de deur van de Nederlandse media met de opdracht hun werk en publiek, en vooral ook de Palestijnen, serieus te nemen. En met de oproep aan redacties om onverwijld in kaart te brengen wat hen daarvan al zo lang weerhoudt.

EINDE BERICHT THE RIGHTS FORUM

[3]

NOSISRAEL ONDERSCHEPT RAKET EN VOERT BOMBARDEMENTUIT OP GAZA
https://nos.nl/index.php/artikel/2425661-israel-onderschept-raket-en-voert-bombardement-uit-op-gaza

Te midden van hoog oplopende spanningen is gisteravond vanuit de Palestijnse Gazastrook een raket afgeschoten op Israël. De Israëlische krijgsmacht onderschepte het projectiel met het zogeheten Iron Dome-luchtafweersysteem.

De verantwoordelijkheid voor de lancering van de raket werd niet opgeëist door Hamas of een van de andere Palestijnse militante groeperingen in de Gazastrook. Hoe dan ook houdt Israël Hamas ervoor verantwoordelijk, de beweging die in de Palestijnse enclave de dienst uitmaakt. De bombardementen die Israël vannacht uitvoerde, waren gericht op wat het omschrijft als een wapenfabriek van Hamas. Daarbij vielen geen gewonden.

De beschietingen volgen op een reeks gewelddadige confrontaties in Jeruzalem de afgelopen dagen. Bij de Al-Aqsamoskee op de Tempelberg vielen vrijdag meer dan 150 Palestijnse gewonden toen clashes uitbraken tussen Israëlische ordetroepen en Palestijnse jongeren. Meer dan 400 Palestijnen werden gearresteerd. Daarbij betrad de Israëlische politie ook de Al-Aqsamoskee, in de ogen van veel moslims een provocatie.

Een deel van het politiegeweld was gericht tegen Palestijnse jongeren die met stenen en vuurwerk gooiden. Zo raakten joodse gelovigen zondag gewond toen hun bus op weg naar de Klaagmuur bekogeld werd met stenen. Maar er circuleren ook video’s van Israëlische agenten die met wapenstokken op het oog vreedzame moskeegangers slaan, onder wie vrouwen en een journalist. De filmpjes leidden tot veel Palestijnse verontwaardiging.

Ook in andere landen in het Midden-Oosten is fel gereageerd op het Israëlische politieoptreden. Jordanië, het buurland waarmee Israël in 1994 vrede sloot, riep een hoge Israëlische diplomaat op het matje. Verder bespraken de Jordaanse koning Abdullah en president Sisi van Egypte de kwestie. Ze waren het erover eens dat “alle illegale en provocatieve Israëlische maatregelen” gestopt moesten worden. Ook zou Jordanië de ontwikkelingen met andere Arabische landen willen bespreken.

VN-Veiligheidsraad

Ook in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komen de oplaaiende spanningen vandaag aan de orde. De Verenigde Staten en de Europese Unie riepen de afgelopen dagen zowel Israëliërs als Palestijnen op tot terughoudendheid en kalmte.

Binnen Israël leidt de kwestie ook tot problemen voor de regeringscoalitie van premier Bennett, die sowieso al onder druk staat. De conservatief-islamitische partij Ra’am heeft haar steun aan de regering opgeschort. Hoewel het lijkt te gaan om een symbolische stap, is het een verdere verzwakking van de fragiele meerpartijencoalitie.

Ongewapende vrouw gedood

Het Palestijns-Israëlische conflict laaide de afgelopen weken weer in alle hevigheid op. Bij Palestijnse aanslagen in Israël vielen veertien doden. Ook werden bij Israëlische invallen op de bezette Westelijke Jordaanoever tientallen Palestijnen doodgeschoten. Sommigen waren betrokken bij aanslagen of vuurgevechten met militairen, maar ook een ongewapende vrouw en een advocaat werden gedood.

Een brandpunt van het geweld is de stad Jenin op de Westelijke Jordaanoever, waar twee aanslagplegers vandaan kwamen. Ook gisteren voerde Israël weer invallen uit in de buurt van Jenin en op andere plekken in bezet Palestijns gebied. Daarbij raakten twee Palestijnen ernstig gewond. Israël meldde elf verdachten te hebben aangehouden.

250 doden

De escalatie van het geweld doet sommigen terugdenken aan vorig jaar. Toen leidden spanningen in Jeruzalem en confrontaties bij de Al-Aqsamoskee uiteindelijk tot een kortdurende oorlog tussen Israël en Hamas, waarbij meer dan 250 doden vielen.

Net als vorig jaar lopen de spanningen op ten tijde van de islamitische vastenmaand ramadan. Omdat die dit jaar bovendien samenvalt met het joodse Pesach en het christelijke Pasen, staat iedereen extra op scherp. Dat geldt zeker voor Jeruzalem, voor alle drie de religies een heilige stad, waar tienduizenden gelovigen samenkomen om de feestdagen te vieren.

Ondanks de raketbeschieting van gisteravond en het Israëlische bombardement is van een escalatie zoals vorig jaar op dit moment nog geen sprake. Zowel Israël als Hamas lijkt vooralsnog geen interesse te hebben in een totale opflakkering van het geweld die tot een oorlog zou leiden. Toch blijven de spanningen onverminderd hoog en is een volgende geweldsuitbarsting verre van uitgesloten.

EINDE BERICHT

[4]

ZIE NOOT 3

[5]

”Ook buiten het terrein van de moskee kwam het tot confrontaties. Twee bussen met joden die onderweg waren naar de Tempelberg werden bekogeld met stenen. Daarbij raakten vijf mensen in de bussen lichtgewond.”
NOSZEKER ZEVENTIEN GEWONDEN BIJ CONFRONTATIEPALESTIJNEN EN POLITIE OP TEMPELBERG

https://nos.nl/artikel/2425499-zeker-zeventien-gewonden-bij-confrontatie-palestijnen-en-politie-op-tempelberg

Bij confrontaties tussen Palestijnen en de Israëlische oproerpolitie op de Tempelberg in Jeruzalem zijn zeker zeventien Palestijnse gewonden gevallen, meldt hulporganisatie de Rode Halve Maan. Negen Palestijnen zijn opgepakt.

De Israëlische politie betrad het terrein van de al-Aqsamoskee in Oost-Jeruzalem om de weg vrij te maken voor joodse bezoekers. Volgens de politie hadden Palestijnen stenen klaargelegd en barrières opgeworpen in afwachting van een confrontatie.

Jordanië, dat het heiligdom beheert, veroordeelt de actie van de Israëlische politie. Volgens dat land staat de actie “alle pogingen in de weg om de kalmte te bewaren” en om een escalatie van het geweld te voorkomen.

Ook buiten het terrein van de moskee kwam het tot confrontaties. Twee bussen met joden die onderweg waren naar de Tempelberg werden bekogeld met stenen. Daarbij raakten vijf mensen in de bussen lichtgewond.

De top van de berg, met daarop de al-Aqsamoskee, is voor moslims een van de heiligste plekken, maar ook voor joden is de plek het belangrijkste heiligdom. Dit jaar vallen ramadan, Pasen en Pesach allemaal rond dezelfde periode, waardoor het zeer druk is in Jeruzalem.

Vrijdag kwam het ook al tot confrontaties tussen Palestijnen en de Israëlische oproerpolitie. Daarbij werden volgens de Rode Halve Maan 152 moskeegangers naar ziekenhuizen gebracht. De Israëlische politie meldde dat drie agenten gewond zijn geraakt. 470 mensen zijn opgepakt; de Israëlische politie betrad zelfs de moskee, wat vrijwel nooit gebeurt, en hield daar mensen aan.

Ook vorig jaar braken er ongeregeldheden uit op de plek en dat was een van de aanleidingen voor een korte, maar hevige oorlog tussen Hamas en Israël.

Het is de afgelopen weken onrustig in het gebied. In Israëlische steden waren meerdere aanslagen en bij verschillende incidenten op de Westelijke Jordaanoever werden Palestijnen doodgeschoten door Israëlische troepen.

Correspondent Ties Brock:

“Toen de Israëlische politie de moskee vrijdag binnenviel was een nieuw conflict tussen Israël en Hamas een scenario waar mensen rekening mee hielden. Maar eigenlijk is het sindsdien vrij rustig gebleven.”

“Er zijn geen raketten vanuit de Gazastrook gekomen, waar Hamas het voor het zeggen heeft. Ook een andere grote escalatie is uitgebleven. Dat is geen garantie dat het niet alsnog zal gaan gebeuren. Maar op dit moment lijken de verschillende partijen geen zin te hebben in zo’n grote opflakkering, die tot een oorlog zou kunnen leiden.”

EINDE NOS BERICHT

BERICHT KRO NCRVGEWONDEN BIJ RELLEN OP TEMPELBERG15 APRIL 2022
https://kro-ncrv.nl/gewonden-bij-rellen-op-tempelberg

Jeruzalem, 15 april 2022 – Bij botsingen tussen Palestijnse demonstranten en de Israëlische oproerpolitie op de Tempelberg in Oost-Jeruzalem zijn agenten vandaag de Al-Aqsa-moskee binnengedrongen en hebben in dat heiligdom aanhoudingen verricht, meldt de Israëlische krant Haaretz. Het kwam na het ochtendgebed tot op de Tempelberg, een plek die door zowel de joden als de moslims als heilig wordt beschouwd.

Er waren ongeveer 12.000 gelovigen naar het ochtendgebed gekomen en een groep van circa honderd relschoppers keerde zich tegen de politie. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk en zouden het geweld met traangas en rubberen kogels hebben beantwoord. Volgens de Palestijnse hulpdienst Rode Halve Maan zijn ongeveer 150 Palestijnen gewond geraakt, Israëlische autoriteiten spreken van drie gewonde agenten.

Het was vanwege de ramadan extra druk in de Al-Aqsa-moskee. Vandaag begint ook Pesach, het Joodse paasfeest dat veel gelovigen naar Jeruzalem trekt. In de Latijnse Kerk is het vandaag Goede Vrijdag, dus zullen christenen weer deelnemen aan de traditionele kruisweg op de Via Dolorosa in de oude binnenstad. Alleen al deze week verwacht het ministerie van Toerisme in totaal 30.000 buitenlandse bezoekers.

Vorig jaar was het Tempelplein ook het toneel van rellen die begonnen naar aanleiding van de uitzetting van Arabieren uit hun woningen in een wijk in het door Israël bezette Oost-Jeruzalem.

De veiligheidssituatie in Israël is de laatste tijd erg gespannen na vier aanvallen van Palestijnen waarbij in de afgelopen twee weken veertien Israëliërs omkwamen. Israël vreest dat het geweld tijdens de vastenmaand ramadan verder oplaait.

Paus Franciscus zal op Eerste Paasdag, voordat hij de plechtige Urbi et Orbi-zegenbede uitspreekt, in zijn paasboodschap weer bidden voor vrede in het Heilig Land.

EINDE BERICHT KRO NCRV

[6]

”De beschietingen volgen op een reeks gewelddadige confrontaties in Jeruzalem de afgelopen dagen. Bij de Al-Aqsamoskee op de Tempelberg vielen vrijdag meer dan 150 Palestijnse gewonden toen clashes uitbraken tussen Israëlische ordetroepen en Palestijnse jongeren. Meer dan 400 Palestijnen werden gearresteerd. Daarbij betrad de Israëlische politie ook de Al-Aqsamoskee, in de ogen van veel moslims een provocatie.”
NOSISRAEL ONDERSCHEPT RAKET EN VOERT BOMBARDEMENTUIT OP GAZA
https://nos.nl/index.php/artikel/2425661-israel-onderschept-raket-en-voert-bombardement-uit-op-gaza
ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 3
[7]

ZIE NOOT 6

Reacties uitgeschakeld voor Noten 1 t/m 7/Astrid Essed versus NOS over Israelisch politiegeweld

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.