Noten 1 t/m 18/”Shout out aan Joke Kaviaar!/Reactie op haar stuk over dodelijk politiegeweld tegen Tomy Holten

NOTEN 1 T/M 18/”SHOUT OUT AAN JOKE KAVIAAR/REACTIE OP HAAR STUK OVER DODELIJK POLITIEGEWELD TEGEN TOMY HOLTEN”

ANP
TOMY HOLTEN, REST IN PEACE
https://nos.nl/artikel/2352334-om-tomy-holten-na-arrestatie-overleden-aan-overdosis-drugs.html


[1]

JOKE KAVIAAR OP WEBSITE ASTRID ESSED
https://www.astridessed.nl/tag/joke-kaviaar/

[2]

WEBSITE JOKE KAVIAAR

http://www.jokekaviaar.nl/

[3]

DUTCH OFFICER WHO SHOT RISHI CHANDRIKASING ACQUITTED/COURT GIVES POLICE LICENCE TO KILLASTRID ESSED10 JANUARI 2014
https://www.astridessed.nl/dutch-police-officer-who-shot-rishi-chandrikasing-acquittedcourt-gives-police-licence-to-kill/

[4]

MITCH HENRIQUEZ, DODE POLITIEGEWELD EN BEPAALD NIET DE EERSTE/NO JUSTICE, NO PEACEASTRID ESSED1 JULI 2015
https://www.astridessed.nl/mitch-henriquezdode-politiegeweld-en-bepaald-niet-de-eersteno-justice-no-peace/

[5]

DUTCH OFFICER WHO SHOT RISHI CHANDRIKASING ACQUITTED/COURT GIVES POLICE LICENCE TO KILLASTRID ESSED10 JANUARI 2014
https://www.astridessed.nl/dutch-police-officer-who-shot-rishi-chandrikasing-acquittedcourt-gives-police-licence-to-kill/

[6]

SOCIALISME.NUGEEN RECHTVAARDIGHEID, MAAR HEEL VEEL VRAGEN21 DECEMBER 2017
https://socialisme.nu/geen-rechtvaardigheid-heel-vragen/

Vanmiddag deed de Haagse rechtbank uitspraak in de strafzaak tegen twee van de vijf agenten die betrokken waren bij de gewelddadige dood van Mitch Henriquez. De twee agenten werden veroordeeld wegens mishandeling met de dood tot gevolg en kregen een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. Door Jeroen van der StarreDe rechtbank ging niet helemaal mee in het betoog van het OM dat de twee agenten weliswaar ‘buitenproportioneel geweld’ hadden toegepast, maar dat er geen sprake zou zijn geweest van een causaal verband tussen dit geweld en de dood van Mitch. Volgens de rechtbank was dat verband er wel. Daarom oordeelde de rechtbank dat de twee agenten zich schuldig hadden gemaakt aan mishandeling met de dood tot gevolg.De rechtbank legde een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden op: enerzijds om zo recht te doen aan het leed dat de nabestaanden van Mitch is aangedaan, anderzijds ook als signaal dat het geweld van de agenten niet door de beugel kan.Voor de nabestaanden kwam dit gedeeltelijk als een opluchting – zij hadden begrijpelijkerwijs weinig vertrouwen in deze rechtszaak en hadden daarom rekening gehouden met vrijspraak. Maar een erg rechtvaardige uitspraak is dit niet. De agenten hoeven niet de cel in en worden effectief niet gestraft. Daarbij zijn zij alleen schuldig bevonden aan mishandeling met de dood tot gevolg, maar vrijgesproken voor zware mishandeling met de dood tot gevolg en voor doodslag.Gezien de feiten in deze zaak – het grove geweld tegen Henriquez, het gebrek aan tijdige medische hulp – is dat ongelooflijk. De argumentatie van de rechters was dat de doodoorzaak van Mitch onduidelijk zou zijn geweest: die kon liggen in de verwurging door de nekklem, Mitch’ ‘opwindingstoestand’, of – het meest waarschijnlijke, volgens de rechters – een combinatie van beiden.DeskundigenNader onderzoek zou hier volgens de rechters niets aan veranderen: zij verwachtten niet dat de deskundigen het ooit eens zouden worden. Dat laatste is natuurlijk een open deur. Zoals we namelijk sinds de uitzending van Argos van afgelopen zaterdag weten, is het ‘accuut stress syndroom’ waaraan Mitch volgens drie deskundigen zou zijn overleden, een volstrekt fictieve aandoening. De enige redelijke conclusie zou natuurlijk zijn dat de deskundigheid van deze lieden in twijfel getrokken zou moeten worden.Maar dat deed de rechtbank niet. Hoewel de rechters het niet met het OM eens waren dat dit stress syndroom de enige mogelijke doodsoorzaak is geweest, blijven zij van mening dat het een van de mogelijke doodsoorzaken is. We moeten dus concluderen dat het rookgordijn van het ‘accuut stress syndroom’ gewerkt heeft: op basis van dit niet-bestaande syndroom is er ineens twijfel over de exacte doodsoorzaak van Mitch en komen de agenten de facto ongestraft weg.Het ligt daarom voor de hand dat deze zaak nog een staartje zal krijgen. De nabestaanden van Mitch zijn inmiddels al een procedure begonnen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Maar daar zou het niet bij moeten blijven. Deze rechtszaak heeft niet geleid tot rechtvaardigheid voor Mitch en zijn nabestaanden – die strijd gaat dus nog door. Maar het heeft wel een hele reeks vragen opgeworpen over de onafhankelijkheid van het Openbaar Ministerie, het NFI, de Nationale Politie en de rechtspraak zelf.VragenHet feit dat ook een tweede forensisch arts van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) – in tegenstelling tot zijn collega Vidija Soerdjbalie – concludeert dat Mitch alleen maar door een niet-bestaand syndroom kan zijn overleden, zou aanleiding moeten zijn voor een serieus onderzoek naar de kundigheid, maar vooral ook naar de onafhankelijkheid van het NFI. Aangezien dit ‘stress syndroom’ volgens een hele reeks aan deskundigen gewoonweg niet bestaat, dringt zich de vraag op hoe, en vooral waarom, deze arts tot zijn conclusies is gekomen.De politie is de agenten steeds blijven steunen. De inmiddels overleden oud-korpschef Bouman beloofde de agenten dat zij hun baan zouden behouden. Inmiddels heeft de politie laten weten dat de twee veroordeelde agenten voorlopig hun baan behouden. Dat is toch vrij opvallend, aangezien de wervingssite van de politie zegt dat ‘iedereen die bij de politie wil werken … van onbesproken gedrag [moet] zijn.’Ook de rol van het Openbaar Ministerie in deze zaak zou onderzocht moeten worden. Formeel gesproken was het OM aanklager in deze zaak, maar je kunt je afvragen of de aangeklaagden met zo’n aanklager nog wel een verdediging nodig hadden. Vanaf het begin van deze zaak heeft het OM fout op fout gestapeld – allen in het voordeel van de twee agenten.Zij beweerden aanvankelijk dat Mitch onderweg naar het politiebureau onwel was geworden en stelden dit pas bij toen beeldmateriaal van omstanders aantoonde dat dit niet zo was. Tijdens het proces voerden zij de drie deskundigen op die met het ‘accuut stress syndroom’ aankwamen. Ook raakte het OM belangrijk en belastend bewijsmateriaal kwijt, dat door de advocaat van de nabestaanden van Mitch moest worden opgerakeld.Dat de rechtbank mee is gegaan in het verhaal dat er onduidelijkheid zou zijn over de doodsoorzaak van Mitch en onderzoeken als bewijs is blijven accepteren die inmiddels volledig in diskrediet zijn gebracht zou te denken moeten geven. Op zijn minst wekt dit de suggestie dat hier sprake is geweest van klassenjustitie en dat in deze zaak niet het recht en de waarheidsvinding, maar de belangen van de politie doorslaggevend zijn geweest.Deze strafzaak tegen DH01 en DH02 heeft in ieder geval meer vragen opgeworpen dan het antwoorden heeft verschaft. Een grondig onderzoek naar de betrokken instellingen zou op zijn plaats zijn – maar zo’n onderzoek veronderstelt natuurlijk wel dat er de wil is om de waarheid boven tafel te krijgen. Gezien de geschiedenis van de afgelopen twee en een half jaar lijkt het er op dat het tegenovergestelde het geval is.EINDE ARTIKEL

[7]

LIJST IS LANGER:

ENKELE VOORBEELDEN:RTV NOORDAGENTEN HANDELDEN UIT NOODWEER BIJ SCHIETINCIDENTGRONINGER MUSEUM18 JUNI 2015
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/150441/Agenten-handelden-uit-noodweer-bij-schietincident-Groninger-Museum

TEKST

De twee agenten, die eind januari betrokken waren bij het schietincident in de buurt van het Groninger Museum, handelden uit noodweer. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksrecherche in opdracht van het Openbaar Ministerie.Bij het incident kwam een 23-jarige, verwarde man om het leven.

Wat gebeurde er op die avond?
De agenten schoten op de man die voorbijgangers met een mes bedreigde. Ze hadden de man eerst gesommeerd het mes te laten vallen. Dat deed hij niet en hij sloeg op de vlucht.

Nadat de man een stekende beweging richting een passerende fietser maakte, schoten de agenten de man in zijn benen. De man stopte niet, rende door en sprong bij het museum in het water.

Uit onderzoek is gebleken dat de man is overleden ten gevolge van fors bloedverlies, veroorzaakt door twee snijwonden in de halsstreek. De man is door een kogel uit een politiewapen in zijn linkerbeen geraakt. De kogel heeft volgens het onderzoek geen grote bloedvaten geraakt en heeft geen rol gespeeld bij het overlijden van de man.

Wat is noodweer?
Voor een beroep op noodweer is vereist dat er sprake is van een noodzakelijke verdediging van eigen of andermans lijf, eerbaarheid of goed tegen een ogenblikkelijke wederrechterlijke aanranding of een onmiddellijk dreigend gevaar voor zo een aanranding.

Dreigend gevaar
Volgens de Rijksrecherche was er sprake van onmiddellijk dreigend gevaar. ‘De beide politiemensen hebben geschoten omdat de man andere personen met een mes (ernstig) bedreigde, waarbij een fietser net wist te voorkomen dat hij gestoken werd. Zij schoten dus om te voorkomen dat de man daadwerkelijk iemand met zijn mes zou raken. Daarbij schoten ze gericht op de benen. Het schieten was daarom in deze situatie gerechtvaardigd.’
EINDE BERICHT
112 MEERLANDENAGENT SCHIETINCIDENT NIEUW VENNEP HANDELDEUIT NOODWEER1 OCTOBER 2013
https://www.112meerlanden.nl/2013/10/01/nieuw-vennep-agent-schietincident-nieuw-vennep-handelde-uit-noodweer/

Arrondissementsparket Noord-Holland, 1 oktober – De agent die op 30 mei betrokken was bij een schietincident in Nieuw-Vennep, wordt niet vervolgd. Een 17-jarige Amsterdammer raakte zwaargewond bij het incident. Uit onderzoek van de Rijksrecherche blijkt dat de agent heeft gehandeld uit noodweer.

Achtergrond

Op woensdagavond 30 mei omstreeks 21.45 werd een snackbar aan het Handelplein in Nieuw-Vennep overvallen door twee mannen, waarbij het personeel werd bedreigd met een slagwapen en een op een vuurwapen gelijkend voorwerp. Bij de overval vielen geen gewonden.

Na de overval verdwenen de twee verdachten in de richting van de Laan van Norma. Toen door getuigen gezien werd dat ze een steeg in renden, werd de omgeving door de politie afgezet en werden, met behulp van een politiehond, de tuinen van de aan de steeg gelegen woningen doorzocht.

De verdachten bleken een woning aan de Laan van Norma te zijn binnengedrongen, waar zij de bewoner bedreigden met het (mogelijke) vuurwapen. Op het moment dat de verdachten naar buiten kwamen terwijl ze de bewoner onder schot hielden, en zij meteen weer naar binnen gingen, greep de politie in. Er was sprake van een voor de gegijzelde bewoner levensbedreigende situatie, waaraan zo snel mogelijk een einde moest worden gemaakt. Na mondelinge waarschuwing heeft een van de agenten zijn dienstwapen getrokken en eenmaal op een van de verdachten geschoten. De beide verdachten, twee 17-jarige Amsterdammers, konden daarna worden aangehouden. De verdachte op wie was geschoten bleek in zijn schouder te zijn geraakt en heeft als gevolg van het schot blijvend letsel opgelopen.

Onderzoek Rijksrecherche

Zoals gebruikelijk heeft het Openbaar Ministerie (OM) de Rijksrecherche verzocht een onderzoek in te stellen naar het vuurwapengebruik door de politie. De Rijksrecherche heeft het onderzoek onlangs afgerond en haar bevindingen naar het OM gestuurd. Uit dit onderzoek is volgens het Openbaar Ministerie gebleken dat de situatie op het moment dat het schot gelost werd dermate dreigend was, dat het geweld dat bij de aanhouding is gebruikt gerechtvaardigd moet worden geacht. De agent die op de verdachte schoot handelde volgens het OM uit putatief noodweer, hetgeen strafbaarheid uitsluit.

Van putatief noodweer is sprake als een persoon (in dit geval de agent) te goeder trouw meent dat hij wordt aangevallen en zich verweert, maar later blijkt dat hij zich in die feitelijke situatie heeft vergist.

In dit geval meende de agent dat zijn collega werd aangevallen door de verdachte met het slagwapen. Mede door het slechte zicht in de gang, de stressvolle situatie waarin snel handelen geboden was, het feit dat verdachte vlak daarvoor met een slagwapen het glas in de deur kapotsloeg en vervolgens zijn hand leek op te heffen ter hoogte van het hoofd van zijn collega, heeft de agent doen besluiten te schieten. Hij interpreteerde zijn waarneming als levensbedreigend voor zijn collega.

Alle betrokkenen zijn van deze beslissing van het OM inmiddels op de hoogte gesteld.

De 17-jarige verdachte kan tegen de beslissing van het OM om niet tot vervolging van de agent over te gaan een klacht (art. 12 Wetboek van Strafvordering) indienen bij het Gerechtshof te Amsterdam.

N.B. Onderzoek naar de overval

Het strafrechtelijk onderzoek naar de overval op de Kwalitaria in Nieuw-Vennep en de daarop gevolgde gijzeling in de woning, is door het OM Noord-Holland overgedragen aan het OM Amsterdam. Dit i.v.m. de jeugdige leeftijd van de verdachten (beiden 17 jaar). Bij minderjarige verdachten is het gebruikelijk dat het strafrechtelijk onderzoek plaatsvindt in de regio waar de verdachten woonachtig zijn, in dit geval Amsterdam.

Bron: Arrondissementsparket Noord-Holland

EINDE BERICHT
TUBANTIAAGENT HANDELDE UIT NOODWEER BIJ SCHIETINCIDENT 4 SEPTEMBER 2012
https://www.tubantia.nl/overig/agent-handelde-uit-noodweer-bij-schietincident~afd7c4240/

HENGELO – De agent die in de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 april betrokken was bij een schietincident in Hengelo, wordt niet vervolgd. Een 50-jarige man uit Hengelo raakte zwaargewond bij het incident en overleed enkele dagen later.
Volgens het Openbaar Ministerie was de situatie dermate dreigend dat het geweld dat de agent heeft gebruikt, gerechtvaardigd is. Hij handelde volgens het OM uit noodweer. Er wordt dan ook geen strafrechtelijke vervolging ingesteld.
Twee agenten spraken na een melding van huiselijk geweld ’s nachts op straat twee mannen aan, van wie er een gewapend bleek met een vuurwapen. Het latere slachtoffer laadde zijn vuurwapen door en richtte deze op de andere agent. Na een mondelinge waarschuwing, waaraan geen gehoor werd gegeven, gebruikte de agent zijn dienstwapen, met fatale afloop

EINDE BERICHT
AGENTE NIET VERVOLGD VOOR SCHIETPARTIJ GROTE MARKT 1 FEBRUARI 2012
https://www.omroepwest.nl/nieuws/1717090/Agente-niet-vervolgd-voor-schietpartij-Grote-Markt

DEN HAAG – De agente die in september een verwarde man neerschoot op de Grote Markt in Den Haag, handelde uit noodweer. Ze wordt niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) besloten. De man overleed ’s avonds in het ziekenhuis.

De man zwierf op donderdag 22 september aan het begin van de avond over de Grote Markt met een mes in zijn handen. De terrassen zaten op dat moment vol. De man sloeg dreigende taal uit.

Toen de man niet reageerde op bevelen van de politie om het mes neer te leggen en ook pepperspray geen soelaas bood, schoot de agente de man gericht in zijn been. Toen de man zichzelf in de hals begon te steken schoot ze nogmaals op zijn andere been in de hoop dat hij zou stoppen zichzelf te steken.

Dreigende situatie

Volgens de officier van justitie is er voldoende bewijs dat er sprake was van een acute dreiging. Dat de agente heeft geschoten is daarom terecht, stelt het OM. Ook het feit dat ze nog een keer schoot om het steken van de man te stoppen was volgens het OM gerechtvaardigd.

Vanwege het agressieve gedrag en het feit dat hij een mes had, was het volgens justitie niet mogelijk om de man direct te benaderen.

Doodgebloed

De man overleed ’s avonds in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Uit sectie is gebleken dat hij is overleden door massaal bloedverlies. Een slagaderlijke bloeding in de linkerknie was hiervan de belangrijkste oorzaak.

Tijdens het incident werd ook een omstander geraakt door een afgeketste politiekogel.

EINDE BERICHT

[8]

POLITIE SCHIET MAN NEER BIJ DE NEDERLANDSCHE BANK/DOOD OP DE STOEP/21 KOGELS AFVUREN IS EXECUTIE!ASTRID ESSED20 FEBRUARI 2019
https://www.astridessed.nl/politie-schiet-man-neer-bij-de-nederlandsche-bank-dood-op-de-stoep-21-kogels-afvuren-is-executie/

STEUNGROEP 13 SEPTEMBEREEN EN TWINTIG KOGELSJOKE KAVIAAR

INDYMEDIA.NLEEN EN TWINTIG KOGELSJOKE KAVIAAR
https://www.indymedia.nl/node/45543

[JOKE KAVIAAR VANUIT DE GEVANGENIS]/EEN EN TWINTIG KOGELS23 FEBRUARI 2019

ZIE VOOR ACHTERGRONDEN ARRESTATIE EN GEVANGENISTIJD JOKE KAVIAAR

[9]

”Maar in het debat rond de terechte ”buitensporig geweld van de politie” uitspraak van Bij1 raadslid Sylvana Simons [20], by the way een beschamend debat, waarbij partijen over elkaar struikelden om Sylvana Simons te veroordelen [21], maakte Femke Halsema de beschamende opmerking ”trots” te zijn op de politie!”
BURGEMEESTER FEMKE HALSEMA/OVER GOEDE EN MINDER GOEDE ZAKEN/[TOT 17 JULI 2020]ASTRID ESSED17 JULI 2020
https://www.astridessed.nl/burgemeester-femke-halsema-over-goede-en-minder-goede-zaken-tot-17-juli-2020/

”De burgemeester sprak van een groot drama voor alle betrokkenen. ‘Het onderzoek door de Rijksrecherche wordt versneld uitgevoerd vanwege het grote belang van de zaak. Wij moeten als leken hierop wachten. Ik heb gisteren met de betrokken agenten gepraat. Dit is niet waarom je agent wordt. Je wordt agent omdat je mensen wil dienen. Omdat je de stad veiliger wil maken. Het is een nachtmerrie en traumatische gebeurtenis voor de agenten. Deze agenten verdienen ons inlevingsvermogen en niet ons oordeel. We kunnen trots zijn op onze politie.’

AT5

HELE RAAD NEEMT AFSTAND VAN SYLVANA SIMONS IN VERHIT DEBAT

https://www.at5.nl/artikelen/191609/sylvana-simons-verdedigt-aanvraag-spoeddebat-maar-misschien-waren-mijn-woorden-te-scherp

ZIE OOK

NOTEN 1 T/M 36/”BURGEMEESTER FEMKE HALSEMA/OVER GOEDE EN MINDER GOEDE ZAKEN/[TOT 17 JULI 2020]”ASTRID ESSED

[10]

”De burgemeester is ze gaan bezoeken. Die schietende agenten hè, niet de moeder van de doodgeschoten man, en ook niet de voorbijfietsende omstander die een politiekogel door zijn been kreeg.”

GRUTJES.NL

”U MOET ZICH KAPOT SCHAMEN! WALGELIJK!”

[11]

GRUTJES.NL

”U MOET ZICH KAPOT SCHAMEN! WALGELIJK!”

FATAAL SCHIETINCIDENT, SYLVANA SIMONS EN DE AMSTERDAMSE GEMEENTERAAD/SYLVANA SPOKE THE TRUTH

ASTRID ESSED

24 FEBRUARI 2019

[12]

FATAAL SCHIETINCIDENT, SYLVANA SIMONS EN DE AMSTERDAMSE GEMEENTERAAD/SYLVANA SPOKE THE TRUTH

ASTRID ESSED

24 FEBRUARI 2019

[13]

DE STENTOR

TOMY [40] OVERLEED NA HARDHANDIGE AANHOUDING IN ZWOLLE, ZIJN BROER REAGEERT GESCHOKT: ”WAT GEORGE FLOYD IS OVERKOMEN, IS HEEL HERKENBAAR”

https://www.destentor.nl/zwolle/tomy-40-overleed-na-hardhandige-aanhouding-in-zwolle-zijn-broer-reageert-geschokt-wat-george-floyd-is-overkomen-is-heel-herkenbaar~aec098b5/

VIDEOHij schreeuwt. Vijf mannen zitten op hem, een agent zet een knie in zijn rug, een ander duwt zijn schoen op zijn hoofd. Kort na de hardhandige aanhouding in Zwolle overlijdt Tomy Holten (40). Zijn broer voelt herkenning tijdens de massale protesten tegen racistisch politiegeweld de afgelopen week. De rijksrecherche onderzoekt of er disproportioneel veel geweld is gebruikt bij de aanhouding en of dat leidde tot zijn dood. 

Hij was in de bloei van zijn leven. Binnenkort zou Tomy Holten vader worden en de Zwollenaar had plannen om in november naar Amerika te gaan om familie te bezoeken. ,,Het was een heel lieve jongen”, vertelt zijn broer, die vanwege zijn veiligheid en privacy niet met naam in de krant wil.

Zo ver kwam het nooit. Het leven van Holten, die van Haïtiaanse afkomst is, eindigde tweeënhalve maand geleden abrupt. De vraag is: is er disproportioneel veel geweld gebruikt door de politie en omstanders tijdens de arrestatie wat leidde tot zijn dood? 

‘Ja’, zegt zijn broer. ,,Tomy deed niets verkeerd, als het een blonde jongen was geweest, was dit nooit gebeurd en was de politie nooit gebeld.”

De Rijksrecherche is gelijk na de dood van Tomy op 14 maart op de zaak gezet. De doodsoorzaak is bij de broer niet bekend. Het is onderdeel van het onderzoek, meldt het OM (zie kader).

De broer protesteerde afgelopen week op de Dam in Amsterdam en overweegt zondag naar een protest in Zwolle te gaan. ,,Wat er nu met George Floyd is gebeurd, is heel herkenbaar.”

Wat gebeurde er met Tomy?

Wat gebeurde er tijdens en na de aanhouding van Tomy? Daarvoor moeten we terug naar zaterdag 14 maart, rond half zes in de namiddag. Tomy rent op dat moment door de Jumbo-supermarkt aan de Hogenkampsweg in de Zwolse wijk Dieze-Oost. Een medewerker van de supermarkt belt de politie, volgens de Jumbo omdat de man ‘onrustig door de winkel aan te rennen was’, ‘mensen lastigviel’ en de winkel niet wilde verlaten. 

‘Stop met filmen’

De politie is al snel met veel eenheden ter plaatse en wil de man aanhouden, maar die verzet zich. Verschillende omstanders filmen hoe Tomy door een aantal mensen tegen de grond wordt gewerkt. Twee agenten en een aantal burgers springen op hem.

Een agent zet zijn schoen op het hoofd van Tomy, een andere agent drukt met zijn knie op de rug van de man. Uiteindelijk zitten zeker vijf mannen op de 40-jarige Zwollenaar, die af en toe schreeuwt. Op een van de video’s is te horen hoe een agent een omstander vraagt om te stoppen met filmen.

Overleden op het bureau

Nog tijdens de arrestatie raakt Tomy onwel, stelt de politie een dag later in een verklaring. Er komt een ambulance waarna hij wordt gecontroleerd, maar Tomy mag toch mee met de politie. Eenmaal aangekomen overlijdt hij in het cellencomplex in Zwolle, ondanks pogingen om hem te reanimeren. 

Politie-expert: ‘Druk op torso bekend risico’

Politie-wetenschapper Jaap Timmer van de Vrije Universiteit Amsterdam doet onderzoek naar politiegeweld. Hij bekeek de beelden van de arrestatie, maar wil niet speculeren. ,,Druk uitoefenen op de torso is een bekend risico als iemand op zijn buik ligt. Het is niet aan te bevelen. Dat moet zeker niet te lang duren en wordt ook niet zo geleerd op de opleiding en training. Rechercheonderzoek moet uiteindelijk uitwijzen wat er is gebeurd.”

Er zitten ook burgers op het lichaam van Tomy. ,,Maar politiemensen leren dat zij de controle hebben en houden. Dus als anderen dwanghandelingen verrichten in het kader van een arrestatie is het belangrijk dat agenten realiseren dat zij verantwoordelijk zijn.”

De beelden die in maart worden gemaakt duiken opnieuw op na de dood van Amerikaan Floyd. Jair Schalkwijk bestudeerde de video’s van de arrestatie van Holten ook. Schalkwijk is van het platform Controle Alt Delete, een organisatie die zich inzet tegen etnisch profileren en buitenproportioneel politiegeweld.

Een agent druk zijn voet in het gezicht van Tomy terwijl anderen op hem zitten.

‘Is Tomy Holten onze George Floyd?’

Het platform vraagt zich hardop af: ‘Is Tomy Holten onze George Floyd?’. ,,Je ziet hoe er minstens tien minuten lang zeker vijf mensen op hem zitten. Op zijn nek, hoofd en borstkas. Hij is duidelijk in nood, hoor je op de beelden. En de medische persoon die hem onderzocht, liet hem uiteindelijk meenemen door de politie. Wij zetten daarom ernstige vraagtekens bij het optreden van de politie.”

Volgens Schalkwijk is er disproportioneel geweld gebruikt. ,,We zien een ongewapende man die niets strafbaars doet. Hij vertoonde verward gedrag in de supermarkt, maar het was ook een idiote dag tijdens corona met dat hamsteren.”

Controle Alt Delete becijferde dat er sinds 2016 zeker 41 mensen om het leven kwamen onder verantwoordelijkheid van politie. Dit jaar waren het er al zeker acht. ,,Maar bij het grootste deel is de doodsoorzaak niet vast te stellen of blijkt dat het niets met politiegeweld te maken heeft. Vaak is ook sprake van onderliggende oorzaken zoals het gebruik van drugs en/of medicijnen”, nuanceert Timmer. ,,Af en toe komt het voor dat een arrestant overlijdt aan een zogenoemde ‘houdingsverstikking’.” 

De broer van Tomy mist hem nog iedere dag. ,,Maar ik heb te weinig aandacht voor de rouwverwerking. En ondertussen hoor ik maar niets. Wat is de doodsoorzaak? Ik weet het niet. Het is gewoon radiostilte.” 

Reactie van Politie en Openbaar Ministerie

De politie Oost-Nederland kan vanwege het onderzoek door de Rijksrecherche niet inhoudelijk ingaan op het incident. Zij verwijzen naar het Openbaar Ministerie. OM-woordvoerder Annette Toonen laat in een schriftelijke reactie weten: 

‘De Rijksrecherche doet op dit moment onderzoek naar het overlijden van de arrestant in Zwolle. In dat onderzoek probeert de Rijksrecherche onder meer duidelijkheid te krijgen over de doodsoorzaak, en wordt nagegaan of het politieoptreden correct is geweest. Zolang het onderzoek loopt, doen wij hierover verder geen mededelingen.’ 

Jumbo laat weten: ‘Allereerst wil ik benadrukken dat we de hele situatie met deze droevige afloop betreuren. Wij hebben niet kunnen vaststellen dat tijdens de arrestatie een medewerker op Tomy Holten heeft gezeten. Zolang het rechercheonderzoek loopt, doen wij verder geen mededelingen.’

EINDE BERICHT 

POLITIE

ARRESTANT OVERLEDEN IN CELLENCOMPLEX

15 MAART 2020

https://www.politie.nl/nieuws/2020/maart/15/02-arrestant-overleden-in-cellencomplex.html

Zwolle – Zaterdag 14 maart is een 40-jarige man uit Zwolle overleden nadat hij was ingesloten in het cellencomplex van de politie in Zwolle. 

Rond 17.30 uur kreeg de politie een melding dat een man in een supermarkt aan de Hogenkampsweg mensen zou lastig vallen. Personeel van de supermarkt zette de man buiten de deur, waar hij verder ging met het lastigvallen van mensen. Zo zou hij onder andere iemand uit een auto hebben geprobeerd te trekken. De politie heeft de man aangehouden. Tijdens de aanhouding verzette de man zich waarna hij onwel werd. De ambulance was snel ter plaatse om de man te controleren. Na onderzoek bleek dat de man overgebracht kon worden naar het cellencomplex in Zwolle waar hij werd ingesloten. Kort daarna werd de verdachte weer onwel. De man is ondanks een poging om hem te reanimeren overleden. 

Onderzoek door de rijksrecherche

De rijksrecherche is een onderzoek gestart. Dit is gebruikelijk wanneer een arrestant overlijdt. Zolang dat onderzoek loopt worden er verder geen mededelingen gedaan. 

EINDE POLITIEBERICHT 

[14]

NOS

OM: TOMY HOLTEN NA ARRESTATIE OVERLEDEN AAN OVERDOSIS DRUGS

https://nos.nl/artikel/2352334-om-tomy-holten-na-arrestatie-overleden-aan-overdosis-drugs.html

Tomy Holten, de 40-jarige zwarte man die in maart na zijn arrestatie overleed in een cellencomplex in Zwolle, stierf aan de gevolgen van een overdosis drugs en niet door politiegeweld. Dat concludeert het Openbaar Ministerie na onderzoek.

Uit onderzoek is gebleken dat een hoge concentratie amfetamine Holten fataal is geworden. Het geweld dat bij zijn aanhouding is gebruikt, was volgens het OM ‘noodzakelijk en proportioneel’. Er wordt niemand strafrechtelijk vervolgd.

Het overlijden van Holten, die van Haïtiaanse afkomst was, kreeg bekendheid nadat in Amerika George Floyd om het leven kwam bij een arrestatie. In juni werd bij de supermarkt waar Holten werd aangehouden stilgestaan bij zijn dood. De politie zou disproportioneel veel geweld hebben gebruikt. Dit was nooit gebeurd als Tomy een blonde jongen was geweest, zei zijn broer volgens De Stentor.

Niet aanspreekbaar

De politie werd volgens het rapport van het OM op zaterdag 14 maart gebeld door zowel omstanders als medewerkers van de supermarkt aan de Hogenkampspassage. Een man liep de winkel in en uit, viel mensen lastig, schreeuwde en praatte onsamenhangend.

Toen de politie kwam, was hij niet goed aanspreekbaar. Holten vertoonde verward gedrag en greep naar het dienstwapen van een van de agenten. “Daarop is besloten hem gecontroleerd naar de grond te brengen om hem te boeien, zodat hij zichzelf en anderen niks aan kon doen”, aldus het OM. Holten verzette zich, de politie kreeg hulp van omstanders.

Sectie

Het voorval is gefilmd en op de beelden is te zien hoe Holten tegen de grond gedrukt werd. Daarbij is ook een schoen tegen zijn hoofd geplaatst. Dat gebeurde nadat hij een van de agenten had gebeten in zijn been. Uit onderzoek is gebleken dat met de schoen is geprobeerd te voorkomen dat de man nogmaals zou bijten. “Ook is om die reden een klap gegeven door een van de agenten”, meldt het OM.

Sectie heeft aangetoond dat Holten daar geen verwondingen aan heeft overgehouden. Ook toonde de sectie volgens het OM aan dat er geen reden is om aan te nemen dat er zodanige druk is uitgeoefend dat de man daardoor overleed.

Wel is een dodelijke concentratie amfetamine aangetroffen in het bloed van Holten. Het ontregelde gedrag dat hij vertoonde, heeft volgens de onderzoekers kenmerken van een hevige reactie op drugs, schrijft RTV Oost.

‘Mogelijk gevaar voor zichzelf en anderen’

Volgens de officier van justitie was het geweld dat agenten en omstanders hebben gebruikt toegestaan om de man onder controle te krijgen en te houden. Hij vormde een mogelijk gevaar voor zichzelf en anderen.

EINDE BERICHT

[15]

DE STENTOR

TOMY [40] OVERLEED NA HARDHANDIGE AANHOUDING IN ZWOLLE, ZIJN BROER REAGEERT GESCHOKT: ”WAT GEORGE FLOYD IS OVERKOMEN, IS HEEL HERKENBAAR”

https://www.destentor.nl/zwolle/tomy-40-overleed-na-hardhandige-aanhouding-in-zwolle-zijn-broer-reageert-geschokt-wat-george-floyd-is-overkomen-is-heel-herkenbaar~aec098b5/

ZIE VOOR TEKST ONDER NOOT 13

[16]

https://www.peterstormt.nl/

[17]

REST IN POWER, TOMY HOLTEN: WEER EEN SMERISMOORD COVER-UP!

JOKE KAVIAAR

15 OCTOBER 2020

http://www.jokekaviaar.nl/Rest_In_Power_Tommy_Holten-weer_een_smerismoord_cover-up.html

[18]

INDYMEDIA.NL

REST IN POWER, TOMY HOLTEN: WEER EEN SMERISMOORD COVER-UP!

JOKE KAVIAAR

https://www.indymedia.nl/node/48483

EINDE NOTENAPPARAAT

Reacties uitgeschakeld voor Noten 1 t/m 18/”Shout out aan Joke Kaviaar!/Reactie op haar stuk over dodelijk politiegeweld tegen Tomy Holten

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.