Noot 74/Oekraine

[74]

OMROEP WEST

REGIO VANGT DUIZENDEN OEKRAINERS OP, MAAR DAT IS

EEN ENORME KLUS

8 APRIL 2022

https://www.omroepwest.nl/nieuws/4552764/regio-vangt-duizenden-oekrainers-op-maar-dat-is-een-enorme-klus

DEN HAAG – ‘Zij aan zij’ wil de regio staan met de Oekraïners. De Haagse wethouders Arjen Kapteijns (GroenLinks) vertelde het afgelopen week nog eens tijdens een debat in de gemeenteraad. Inmiddels hebben bijna 2000 mensen uit het door de oorlog getroffen land een plek gevonden in de regio Haaglanden. Achter de schermen is daarvoor een enorme operatie op gang gekomen.

Waar kunnen vluchtelingen zich melden?

Voor de veiligheidsregio Haaglanden, een samenwerkingsverband van tien gemeenten, is daarvoor één plek: de Broodfabriek in Rijswijk. Daar melden zich nu zo’n ongeveer veertig tot zeventig mensen per dag. Net nadat Rusland Oekraïne binnenviel en de eerste vluchtelingen naar Den Haag kwamen, konden die zich melden in het Mercure Hotel in het centrum van Den Haag. De lobby daarvan bleek echter al snel te klein voor de grote hoeveelheden mensen. Vervolgens was er even een aanmeldpunt in het stadhuis. Maar dat bleek niet houdbaar vanwege de gemeenteraadsverkiezingen. Vandaar dat sinds 14 maart de Broodfabriek in gebruik is.

Iedere veiligheidsregio in Nederland is verantwoordelijk voor het vinden van 2000 opvangplekken voor de vluchtelingen uit Oekraïne in de eigen regio. Op dit moment zijn er in de regio Haaglanden 1900 mensen opgevangen, waarvan 700 in Den Haag.

Wat gebeurt daar?

Het centrum is dagelijks open van 9.00 uur ’s morgens tot 23.00 uur ’s avonds. ‘Daar komen mensen soms alleen maar binnen met een plastic tasje met spulletjes, kindertjes aan de hand. Soms een kat onder hun jas’, vertelde Mei Lan Chung, die als projectdirecteur namens de gemeente Den Haag verantwoordelijk is, deze week tijdens een debat in de raad. ‘Het zijn best wel schrijnende dingen die we daar tegenkomen.’

De mensen die zich in de Broodfabriek melden, krijgen een ‘warm welkom’, zoals het heet. Er is acute medische zorg aanwezig, bijvoorbeeld van artsen en tandartsen. Die is vaak ook nodig, signaleert, Chung. ‘Er komen echt mensen waarvan het stomazakje is losgeraakt tijdens de vlucht, mensen die hun diabetes-medicijnen niet meer hebben.’ Ook psychische steun wordt geregeld. Verder worden in het aanmeldcentrum mensen ingeschreven.

En dan?

Vervolgens gaan ze meestal voor een dagen naar een hotel. ‘Daar kunnen ze even op adem komen, douchen, contact zoeken met familie’, aldus Chung. Als dat is gebeurd reizen de Oekraïners naar een ‘langdurige opvang’, vooralsnog voor zes tot negen maanden. Den Haag heeft daar nu plek voor 300 mensen. De verwachting is dat dit aantal binnenkort wordt uitgebreid naar 700 en rond eind mei naar duizend.

Het plaatsen van mensen in zo’n langdurige opvang is nog een klus: want de plek moet wel bij de vluchtelingen passen. Sommigen komen met hele families, anderen hebben huisdieren. Daar wordt rekening mee gehouden. ‘Niet elke plek is geschikt voor iedereen’, aldus Chung.

Omdat er zich op dit moment meer mensen melden in de Broodfabriek dan waarvoor plek is in de regio, gaan de meeste vluchtelingen naar andere plekken in Nederland. De mensen die hier wel blijven, worden zo goed mogelijk begeleid. Maar hierbij treedt ook langzaam een probleem op. Bij de organisaties die helpen is de rek eruit. Er zijn simpelweg niet genoeg mensen om de grote toestroom aan vluchtelingen aan te kunnen. Vandaar dat de gemeente ook hoopt dat bijvoorbeeld buurtbewoners straks willen meehelpen.

Een aantal gebouwen is op dit moment al ingericht als noodopvang voor Oekraïners: het voormalig verpleeghuis De Schildershoek, Stichting Noodopvang, hotel Room11 en een aantal woningen aan de Koolwitjelaan. Binnenkort wordt nog een aantal gebouwen opgeleverd, zoals het Koninklijk Conservatorium, het voormalig Klooster aan de Treublaan, een hotel aan de Keizerstraat, het Gulden Huis, een voormalige school aan het Hennegras en het Shell Hotel.

Maar er verblijven ook mensen bij particulieren toch?

Niet iedere vluchteling uit de Oekraïne meldt zich bij de gemeente. Een deel van de mensen heeft onderdak gevonden bij particulieren. De gemeente weet niet precies hoeveel dat er zijn. Maar tot nu toe zijn er daarvan zo’n 400 in beeld, die hebben zich ingeschreven. Takecarebnb regelt de opvang bij particulieren. Ook dat is nog een hele klus. Alle gezinnen die zich aanmelden, moeten bijvoorbeeld worden gescreend. Die gastgezinnen krijgen daar overigens geen vergoeding voor. De gemeente Den Haag beloont gastgezinnen wel met een Pluim van honderd euro.

Hoe zit het met de sociale voorzieningen?

Oekraïne is geen lid van de Europese Unie. Maar de inwoners zijn wel Europeanen. Dat betekent ook dat ze zonder visum naar Nederland kunnen reizen. De Europese Unie heeft besloten dat ze onder de ‘Richtlijn Tijdelijke Bescherming’ vallen. Op basis daarvan hebben ze recht op onderkomen, sociale bijstand, financiële steun, werk, medische zorg en onderwijs. Zo is in de praktijk ook een heel nieuwe groep mensen gecreëerd: gevluchte Oekraïners zijn geen asielzoekers, geen statushouders en geen EU-arbeidsmigranten. Chung: ‘Europa probeert zo ruimhartig mogelijk te zijn. Maar het is allemaal nieuw. Dat betekent ook dat wij maatwerk moeten leveren. Het is pionieren. Je ziet ook het Rijk daarmee puzzelen, want wij krijgen bijna iedere dag nieuwe handreikingen.’

De gemeente Den Haag wil de Oekraïners die hier naartoe zijn gekomen en graag aan de slag willen, helpen met het vinden van werk. Daarom was er op 22 maart een banenmarkt. Ook werkt de stad samen met een aantal uitzendbureaus. Daarbij probeert de gemeente te voorkomen dat ze, in de woorden van wethouder Kapteijns, bij ‘louche’ werkgevers werk vinden. Daarom worden bijvoorbeeld ook folders verspreid met informatie.

De kinderen mogen dus ook hier gewoon naar school?

Klopt. Die worden in het primair onderwijs voor het grootste deel opgevangen in ‘nieuwkomersgroepen’ – dat is speciaal onderwijs voor kinderen tussen de zes en achttien die nog maar kort in Nederland wonen, niet de Nederlandse nationaliteit hebben en de taal niet of onvoldoende beheersen. Ook krijgen Oekraïense kinderen soms les op wat kleinere schaal in gewone groepen. Vier scholen zijn inmiddels al aangewezen om uit te breiden met zo’n nieuwkomersgroep. Elk daarvan vangt achttien leerlingen op. Binnen twee weken komen daar nog vijf scholen voor primair onderwijs bij.

In het voortgezet onderwijs komen de leerlingen uit Oekraïne in internationale schakelklassen (ISK) terecht. De verwachting is dat binnen afzienbare tijd vele honderden leerlingen zo een plek kunnen vinden. Volgens wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) is er daarbij ook ‘positief nieuws in deze verschrikking’: veel mensen bieden zich aan om les te gaan geven, zoals gepensioneerde onderwijzers.

En als ze niet werken? Krijgen ze dan wel geld?

Volwassenen en kinderen krijgen 260 euro per maand per persoon. Dat heet ‘leefgeld’. Het bedrag is opgebouwd uit 205 euro voor voedsel en 55 euro voor kleding en andere persoonlijke spullen. Vluchtelingen die bij een gastgezin wonen, ontvangen naast het leefgeld een extra toelage per maand (voor volwassenen 215 euro en voor kinderen 55 euro). Zij kunnen dit geld ook gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het gastgezin, maar dit is niet verplicht. De gemeente Den Haag wil dat geld liever niet contant uitbetalen. Daarom krijgen de vluchtelingen een speciale betaalpas.

Wat gebeurt er met de dieren die vluchtelingen soms meenemen?

Er zijn ook vluchtelingen die het niet over hun hart konden verkrijgen om hun huisdieren thuis te laten. De zorg daarvoor is ook geregeld. Ook die krijgen als dat nodig is vaccinaties. Dierenartsen gaan daarvoor – kosteloos – naar de hotels. Soms gaat er ook wel eens iets mis. Zo was er onlangs een vrouw met twee katten, die door de vlucht enorm gestrest waren. De hebben een hele hotelkamer kapot gekrabd en onder gepiest. Chung: ‘En die rekening komt wel naar de gemeente. Dat hoort er ook bij.’

Even toch ook maar over de kosten. Wie betaalt dat allemaal?

De eerste fase van de opvang wordt volledig door het Rijk betaald. Daarna – waarschijnlijk in april of mei – krijgen de gemeente honderd euro per dag per vluchteling. Daar moet dan wel alles van worden betaald. Dat moet in principe voldoende zijn, denkt de gemeente Den Haag.

Is er in de Haagse politiek steun voor deze aanpak?

Vrijwel van alle partijen. Behalve van Forum voor Democratie. Deze nieuwe partij in de Haagse raad wil dat de gemeente gaat onderzoeken of vluchtelingen niet in andere landen als Polen en Hongarije kunnen worden opgevangen, desnoods tegen betaling. Maar daar is verder geen steun voor. Wethouder Arjen Kapteijns: ‘Wij zijn als stad geschokt door de afschuwelijke oorlog in Oekraïne. Een oorlog die ons allemaal raakt. De verschrikkelijke beelden van de bombardementen en de burger slachtoffers staan op ons netvlies gebrand. Ons hart gaat uit naar de mensen daar en de mensen die huis en haard hebben moeten verlaten. Het is hartverwarmend hoe burgers, organisaties en bedrijven klaar staan. Ook wij als stad staan klaar als het nodig is.’

EINDE BERICHT OMROEP WEST

NOS

VIJF VRAGEN OVER OEKRAIENSE VLUCHTELINGEN IN

NEDERLAND

3 MAART 2022

https://nos.nl/collectie/13888/artikel/2419676-vijf-vragen-over-oekraiense-vluchtelingen-in-nederland

Het lijkt de 25 veiligheidsregio’s te lukken om binnen twee weken 25.000 bedden voor vluchtelingen uit Oekraïne te plaatsen. In veel dorpen en steden zijn inmiddels gymzalen, kantoorpanden, hotels en pensions ingericht voor de ontheemden.

Een paar vragen en antwoorden over de opvang van Oekraïners in Nederland.

1. Hoeveel vluchtelingen zijn er uit Oekraïne al in Nederland aangekomen?

Een precies aantal is niet bekend, omdat Oekraïners zich niet hoeven te melden in Nederland. Zij mogen normaal gezien hier tijdelijk vrij verblijven. Er zijn wel gegevens beschikbaar over het aantal Oekraïners dat nu door gemeenten wordt opgevangen. Dat waren er op 18 maart 8500. Er is geen zicht op het aantal Oekraïners dat bij familie of bij particulieren verblijft. Op termijn komt daar meer zicht op, omdat ze zich kunnen laten inschrijven bij de gemeente waar ze verblijven, mits ze over geldige Oekraïense documenten beschikken.

2. Hoeveel vluchtelingen kunnen we verwachten?

Daar is nog geen zinnig woord over te zeggen, maar de aantallen kunnen flink oplopen. De Verenigde Naties schatten dat uiteindelijk 5 miljoen Oekraïners kunnen vluchten. De meesten zullen naar verwachting naar Polen gaan. Op 3 maart waren er volgens de internationale vluchtelingen organisatie UNHCR 1,2 miljoen Oekraïners op de vlucht; op 18 maart is dat aantal opgelopen tot 3,2 miljoen. Bijna 2 miljoen vluchtelingen zitten nu in Polen.

3. Waar kunnen vluchtelingen uit Oekraïne nu terecht in Nederland?

Oekraïners krijgen het advies zich te melden bij de gemeente waar ze verblijven. Als de marechaussee mensen aantreft bij de grens, worden ze doorverwezen naar beschikbare opvangplekken. Mensen die met de trein of bus naar Nederland komen, worden door medewerkers van het Rode Kruis op stations doorverwezen naar opvanglocaties. Dat kan bijvoorbeeld zijn in de RAI in Amsterdam of de Jaarbeurs in Utrecht. Vandaaruit gaan ze dan naar beschikbare kleinere opvanglocaties in gemeenten

4. Hoelang mogen Oekraïners in Nederland blijven?

Dankzij een Europese tijdelijke beschermingsrichtlijn mogen Oekraïners hier nu langer blijven. De regeling die werd afgesproken na de oorlog in Joegoslavië biedt de mogelijkheid om drie jaar lang een beschermde status te krijgen.

5. Krijgen Oekraïense vluchtelingen die naar Nederland komen behalve een bed meer hulp?

Het is de bedoeling dat zij ook huisvesting, zorg en leefgeld krijgen. Dat is onderdeel van de speciale tijdelijke beschermingsregeling waar zij onder vallen. Oekraïense vluchtelingen die in de noodopvang verblijven krijgen 60 euro leefgeld per persoon per week. Dat is evenveel als Nederlandse daklozen kunnen ontvangen door de ontheemdenregeling. Oekraïners die bij een gastgezin verblijven krijgen iets meer; 135 euro per week. Dat bedrag loopt af bij meerdere inwonenden in hetzelfde gezin.

Vanaf 1 april mogen Oekraïners ook zonder werkvergunning in Nederland werken.

EINDE BERICHT NOS

VOLKSKRANT

OEKRAIENSE IMMIGRANTEN IN NEDERLAND: VAAK IN

GROTE STEDEN EN GROTENDEELS VROUW

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/oekraiense-immigranten-in-nederland-vaak-in-grote-steden-en-grotendeels-vrouw~bf091092/

Nederland maakt opvangplekken klaar voor minstens 50.000 Oekraïense vluchtelingen: ruim twee keer zoveel als het aantal inwoners van Nederland met een Oekraïense herkomst voor de invasie van Rusland. Die gemeenschap bevindt zich vooral rond grote steden.

21 duizend mensen met Oekraïense herkomst in Nederland, relatief vaak in grote steden

Nederland verwacht minstens 50.000 Oekraïners die op de vlucht zijn voor de oorlog. Hoeveel het er precies worden, weet niemand, net zo min als het antwoord op de vraag hoe lang ze moeten blijven. Voor de oorlog woonden ongeveer 21 duizend personen met een Oekraïense achtergrond in Nederland, blijkt uit cijfers van het CBS. Zij vormen een groot deel van de inwoners van Nederland met een herkomst in een voormalig Sovjet-land.

Als vluchtelingen opvang zoeken bij mensen met een Oekraïense herkomst, is de kans groot dat ze in de buurt van een grote stad uitkomen: daar is de Oekraïense gemeenschap in Nederland het grootst rond grote steden. Dit geldt met name voor de regio rond Amsterdam en Den Haag, maar ook voor studentensteden als Eindhoven, Groningen, Maastricht en Enschede.

Oekraïense migranten blijven langer in Nederland wonen dan de gemiddelde migrant uit een voormalig Sovjet-land. Inwoners met een Oekraïense herkomst zijn ook vaker in Nederland geboren dan personen met een achtergrond in de Baltische staten, Belarus of Centraal-Azië.

Inwoners uit voormalige Sovjet-Unie vaak pas kort in Nederland

De meeste inwoners van Nederland die zijn geboren in een voormalig Sovjet-land, wonen hier 15 jaar of korter. En van de Oekraïners die naar Nederland migreren, is ongeveer tweederde vrouw.

De immigratie uit de voormalige Sovjet-Unie is vanaf 2006 bijna jaarlijks toegenomen. Dat geldt ook voor Oekraïne, maar het meest voor de Baltische staten, door het lidmaatschap van de Europese Unie in 2004. Door het conflict in Tsjetsjenië kwam ook rond de eeuwwisseling een grote groep immigranten naar Nederland. Voor de val van de Sovjet-Unie, in 1991, was dat nauwelijks het geval.

In 2019 kwamen 910 vrouwen en 530 mannen naar Nederland. Vrouwen komen vaak voor gezinshereniging, om te trouwen of om te studeren. Mannen komen vaker voor werk.

EINDE VOLKSKRANT BERICHT

PZC ZEEUWS

ZEEUWSE GEMEENTEN LATEN ZIEN HOEVEEL OEKRAIENERS

ZE OPVANGEN

7 APRIL 2022

https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/zeeuwse-gemeenten-laten-zien-hoeveel-oekrainers-ze-opvangen~acf5f887/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F&cb=16aede70f6851601317b79fb6b5ff42d&auth_rd=1

MIDDELBURG – In Zeeland is twee derde van de ruim negenhonderd voor Oekraïense vluchtelingen beschikbare bedden in gebruik. Dat is te zien op een speciale website Opvang in Zeeland.  

De website is een initiatief van de dertien Zeeuwse gemeenten. Het online ‘dashboard’ geeft per gemeente aan hoeveel Oekraïners gebruikmaken van de opvang die gemeenten hebben geregeld. Het geeft nog geen inzicht in het aantal oorlogsvluchtelingen die onderdak hebben gevonden bij particulieren.

De website is sinds vandaag online. De gemeenten willen met het dashboard inzicht geven in de aantallen vluchtelingen die in de provincie en in de eigen gemeente worden opgevangen. Ze geven via het dashboard ook aan hoeveel bedden over vier weken beschikbaar zijn. De cijfers worden elke dag ververst.

Met 1 bed per 423 inwoners zit Zeeland boven het landelijk gemiddelde van 1 per 514 inwoners. De bezettingsgraad in Zeeland komt nagenoeg overeen met het landelijke beeld.

Momenteel valt op dat Tholen – qua inwonertal niet de grootste gemeente in Zeeland – de meeste bedden heeft weten te regelen, namelijk 185. Daarvan zijn er 117 in gebruik. Middelburg vangt een flink deel op van de 1210 (niet-Oekraïense) asielzoekers die zich in Zeeland bevinden. Het aantal bedden dat de gemeente Middelburg voor  Oekraïners heeft, is daarentegen beperkt: 16 waarvan er 12 in gebruik zijn. Over vier weken verwacht de gemeente Middelburg 20 bedden te hebben voor Oekraïense vluchtelingen.

Tientallen bedden erbij

Alleen in Schouwen-Duiveland (8 bedden), Noord-Beveland (25 bedden) en Veere (25 bedden) zijn alle plaatsen bezet. 

De verwachting is dat over vier weken in Zeeland 1084 bedden beschikbaar zijn. De groei komt onder meer door het openen van een opvang op Schouwen-Duiveland, waardoor er 100 plaatsen bij komen. Ook Borsele, Sluis, Hulst en Kapelle verwachten over vier weken tientallen bedden extra te hebben klaarstaan voor de opvang van Oekraïners.

In de gemeenten Vlissingen en Terneuzen vervallen, zoals het er nu naar uitziet, de komende vier weken een aantal opvangplekken.  

Het dashboard toont alleen de gemeentelijke opvang. Maar het idee is om in de toekomst meer gegevens te tonen, zoals de aantallen Oekraïense vluchtelingen die zich bij gemeenten hebben ingeschreven. Dan komen ook de vluchtelingen die bij particulieren wonen, in beeld. 

De cijfers per gemeente: Borsele: 42 bedden / 22 in gebruik, Goes: 157 /100, Hulst  45 / 39, Kapelle 35 /27, Middelburg 16 / 12, Noord-Beveland 25 / 25, Reimerswaal 122 / 86, Schouwen-Duiveland 8 / 8, Sluis 72 / 53, Terneuzen 94 / 56, Tholen 185 / 117, Veere 25 / 25, Vlissingen 90 / 50. Voor Zeeland totaal: 916 bedden waarvan er 620 bezet zijn. 

EINDE BERICHT

GEMEENTE ROTTERDAM

ROTTERDAM VANGT OEKRAIENSE VLUCHTELINGEN OP

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vluchtelingen-oekraine/

In de regio Rotterdam-Rijnmond zijn in totaal 3.400 opvangplekken, waarvan Rotterdam het grootste deel voor haar rekening neemt.

Melden voor opvang

Vluchtelingen uit Oekraïne die opvang zoeken in Rotterdam: alle bedden in de gemeentelijke opvanglocaties in de regio Rotterdam-Rijnmond zijn op dit moment bezet. Als u zich meldt bij de noodopvanglocatie Max Euwelaan 1, Rotterdam, zoeken we voor u een opvangplek elders in Nederland.

Ontmoetingsplek ‘Oekraïens Huis’

De gemeente Rotterdam heeft een ontmoetingsplek gecreëerd voor Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam. Hier kunnen vluchtelingen samenkomen in een huiselijke omgeving. Ook is er een Vraagwijzer waar Oekraïners in Rotterdam terecht kunnen met vragen over bijvoorbeeld financiën, zorg en scholing.

Oekraïens Huis
Pleinweg 196 a
Open: op werkdagen van 10.00 tot 18.00 uur. In het weekend van 13.30 tot 16.30 uur.
De Vraagwijzer is open op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur.

Opvang Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam Rijnmond

EINDE BERICHT

HET PAROOL

OPVANG VAN OEKRAINERS: ”JE KUNT MENSEN GEEN MAANDEN

IN EEN SPORTHAL OPVANGEN”

23 MAART 2022

https://www.parool.nl/amsterdam/opvang-van-oekrainers-in-nederland-je-kunt-mensen-geen-maanden-in-een-sporthal-opvangen~b542fb6b/

Iedere dag melden zich nieuwe Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Ze stappen uit de trein op Amsterdam CS, worden opgehaald door familie of stappen bij de Poolse grens op goed geluk in een busje met vrijwilligers. Maar hoeveel zijn er nu eigenlijk in Nederland? Hebben we genoeg bedden? En blijven ze?

1) Hoeveel Oekraïense vluchtelingen zijn er nu in Nederland?

Dat weet niemand precies. Wat we wel weten: in alle door de gemeenten en Veiligheidsregio’s beheerde opvangplekken (gymzalen, omgebouwde kantoorpanden, hotels) verbleven gisterochtend 13.000 Oekraïense vluchtelingen. Elke dag komen er een paar honderd bij. Het totale aantal Oekraïense vluchtelingen in Nederland ligt echter hoger. Want alle Oekraïners die hier onderdak hebben gevonden bij familie en particulieren worden niet meegeteld in het officiële cijfer. “Dat weten we pas als ze zich geregistreerd hebben bij de gemeente waarin ze worden opgevangen,” stelt een woordvoerder.

2) Hoe ziet de groep eruit?

Ook is er nog geen overzicht van de samenstelling van de groep Oekraïners die naar Nederland is gevlucht. Wie kijkt naar de foto’s van aankomende bussen, ziet vooral vrouwen, ouderen en kinderen. Dat ligt voor de hand omdat veel mannen (verplicht) achterblijven om weerstand te bieden aan de Russen. Marlou Schrover, hoogleraar aan de universiteit van Leiden en gespecialiseerd in migratiegeschiedenis, waarschuwt voor te snelle conclusies. Foto’s van kinderen zijn nu eenmaal aangrijpender. “Dat bijvoorbeeld 80 procent van de groep uit vrouwen bestaat, lijkt me onwaarschijnlijk. Toen in de jaren negentig veel Joegoslaven naar Nederland vluchten, dachten we ook dat het veel vrouwen waren. Uiteindelijk bleek de verhouding fifty-fifty.”

3) Hebben we genoeg opvang?

Nog wel. Alle veiligheidsregio’s samen hebben 24.500 (stand van gisterochtend) bedden beschikbaar. Daarvan waren er maandag 13.000 bezet. Er moeten via die veiligheidsregio’s minimaal 50.000 bedden beschikbaar komen, maar Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, zei maandag dat het vinden van goede locaties steeds moeizamer gaat. “Je kunt mensen ook geen maanden in een sporthal opvangen, we hebben gebouwen nodig.”

Via Takecarebnb hebben zich 30.000 particulieren aangeboden die Oekraïners in huis willen nemen, volgens de organisatie kunnen vanaf volgende week zo’n 1250 Oekraïense vluchtelingen per dag op die manier geholpen worden.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en migratie) stelt dat Nederland zich moet voorbereiden op een situatie waarin er meer dan 100.000 Oekraïners worden opgevangen. Hij spreekt van ‘gezamenlijke opvanglocaties met enkele duizenden bewoners’.

4) Wat is het perspectief voor Oekraïners in Nederland?

Gevluchte Oekraïners worden niet als asielzoekers gezien, maar vallen in de EU onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Daardoor mogen ze een jaar blijven en hebben ze recht op opvang en ondersteuning. Nog een groot verschil met de asielregels: de Oekraïners mogen meteen werken. Dat verloopt overigens nog niet soepel: om te werken heb je een burgerservicenummer (bsn) nodig, dat kun je alleen krijgen als je staat ingeschreven bij de gemeente, maar daar is dus nog niet iedere gemeente mee begonnen.

5) Hoe gaat het nu verder?

“Veel mensen denken: over een paar maanden gaan we weer terug. Maar dat dachten de gevluchte Joegoslaven in de jaren negentig ook. Uiteindelijk is driekwart van hen in Nederland gebleven,” zegt Schrover. “Hoe langer een oorlog duurt, hoe kleiner de kans op terugkeer.”

Dat heeft niet alleen met de situatie in het land te maken, maar ook met die in Nederland. “Ouders denken: mijn kind zit nu hier al weer een tijd op school, moet ik hem of haar nu weer losrukken en in Oekraïne opnieuw laten beginnen?” Ook het hebben van een baan in Nederland kan meespelen bij het besluit te blijven.

6) En ten slotte: zijn er nog knuffels en winterjassen nodig?

Het leek de afgelopen weken of elke eigenaar van een bestelbusje een hartverwarmende, lokale inzamelingsactie hield en volgeladen met eten, kleding en knuffels naar de Pools-Oekraïense grens reed. Maar ook de behoefte aan pluchen beren is eindig.

Ook op goed geluk naar een opvanglocatie in Nederland rijden met een stapel kleding is geen goed idee. “Er is al heel veel ingezameld, dat is nu voldoende. De meeste Oekraïners die vluchtten, hadden al een winterjas aan en de kinderen een knuffel mee,” zegt een woordvoerder van VluchtelingenWerk. Het Rode Kruis neemt alleen financiële donaties aan. “Bij het verwerken van spullen komt heel veel kijken. We willen onze tijd en het geld juist besteden aan het zo snel mogelijk helpen van mensen in nood.” Ook de Stichting Oekraïners in Nederland, dat 30 inzamelpunten in Nederland heeft, vraagt uitdrukkelijk niet om kleding, maar om lang houdbaar voedsel en babyvoeding.

EINDE BERICHT

RTL NIEUWS

KONING GAAT OEKRAIENSE VLUCHTELINGEN OPVANGEN

21 MAART 2022

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5296390/koning-opvang-oekrainers-vluchtelingen-koninklijk-huis

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan een groepje Oekraïense vluchtelingen opvangen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst na berichtgeving van RTL Nieuws. Het gaat om opvang in vertrekken op kasteel Het Oude Loo in Apeldoorn, dat behoort tot het koninklijk domein.

Niet in eigen huis dus, maar vertrekken waarover de koning vrijelijk kan beschikken. Kasteel Het Oude Loo is een jachtslot uit de 15de eeuw, niet ver van Paleis Het Loo. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst zullen naar verwachting zes tot acht gezinnen, dus zo’n 20 tot 30 mensen, er gebruik van kunnen maken.

“Dit is vrij uniek”, zegt politiek commentator Frits Wester. “Je moet dit vooral zien als een manier om hun empathie te tonen aan de Oekraïense bevolking. Ze geven daarmee ook een afkeurend signaal af richting Poetin vanwege zijn gewelddadige inval in Oekraïne.”

Belgisch koningspaar

Vorige week werd bekend dat koning Filip en koningin Mathilde van België Oekraïense vluchtelingen gaan opvangen. Drie gezinnen zullen worden ondergebracht in appartementen van de Koninklijke Schenking, de organisatie die staatseigendom ter beschikking stelt aan de Belgische koninklijke familie.

Tijdens zijn wekelijkse persconferentie – afgelopen vrijdag – kreeg premier Rutte nog de vraag of hij of het koningspaar van plan zijn om vluchtelingen in huis te nemen:

Veel Nederlandse gezinnen

Ook veel Nederlanders vangen Oekraïense vluchtelingen op. Tot nu toe bieden ruim 1.700 geregistreerde gastgezinnen een thuis aan vluchtelingen uit Oekraïne. 

Afgelopen vrijdag werd bekend dat Oekraïense vluchtelingen die in een Nederlands gastgezin belanden, van het kabinet 135 euro leefgeld per week krijgen. Oekraïners die in de gemeentelijke opvang zitten, kunnen 60 euro per week krijgen. 

RTL Nieuws

EINDE ”KONINGS” BERICHT

Reacties uitgeschakeld voor Noot 74/Oekraine

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.