Noot 32/Zet de Strijd voort!

[32]

”Waar komen asielzoekers vandaan?

Begin 2023 verblijven er rond de 52.500 mensen in de asielopvang in Nederland. Het grootste deel van de bewoners komt uit Syrië (41%), Turkije (7%), Jemen (6%) en Afghanistan (5%). De asielzoekers uit deze landen hebben allen grote kans om een verblijfsvergunning te krijgen. Afgelopen jaar kreeg 87% van de asielzoekers uit Syrië een verblijfsvergunning, voor Afghanistan, Turkije en Jemen ligt dat percentage hoger: 93%, 92% en 90%. Het COA vang asielzoekers op, maar is niet verantwoordelijk voor de beoordeling van asielaanvragen. Dat is het werk van de IND.”

COA

IS HET WAAR, DAT DE MEESTE ASIELZOEKERS ”GEKUKSZOEKERS”

ZIJN?

https://www.coa.nl/nl/lijst/het-waar-dat-de-meeste-asielzoekers-gelukszoekers-zijn
Wat is de belangrijkste reden dat mensen asiel aanvragen in Nederland?Waar komen asielzoekers vandaan?Krijgt iedereen asiel?Moeten vluchtelingen uit Oekraïne asiel aanvragen?Krijgen asielzoekers uit veilige landen asiel?Wat is de belangrijkste reden dat mensen asiel aanvragen in Nederland?

De meeste asielzoekers die in Nederland asiel aanvragen, krijgen een verblijfsvergunning. Je mag hier blijven je als je in het land van herkomst gevaar loopt door oorlog, geweld of vervolging. Armoede, honger, natuurrampen en andere redenen leiden niet tot een verblijfsvergunning. Er zijn weinig aanwijzingen voor ‘bijstandstoerisme’. Veel migranten, vaak jong, blijken niet goed op de hoogte te zijn van onze sociale voorzieningen.Waar komen asielzoekers vandaan?

Begin 2023 verblijven er rond de 52.500 mensen in de asielopvang in Nederland. Het grootste deel van de bewoners komt uit Syrië (41%), Turkije (7%), Jemen (6%) en Afghanistan (5%). De asielzoekers uit deze landen hebben allen grote kans om een verblijfsvergunning te krijgen. Afgelopen jaar kreeg 87% van de asielzoekers uit Syrië een verblijfsvergunning, voor Afghanistan, Turkije en Jemen ligt dat percentage hoger: 93%, 92% en 90%. Het COA vang asielzoekers op, maar is niet verantwoordelijk voor de beoordeling van asielaanvragen. Dat is het werk van de IND.

Krijgt iedereen asiel?

Gemiddeld kende de IND in 2022 69% van de eerste asielverzoeken toe. In vergelijking met Europa krijgen asielzoekers in Nederland relatief vaak een verblijfsvergunning. In 2022 lag het zogenoemde inwilligingspercentage op 78%.* Het aantal asielaanvragen van alleenstaande minderjarige vreemdelingen groeit sterk en die aanvragen leiden vaak tot een verblijfsvergunning. Een deel van de bewoners in de asielopvang zijn naar Nederland gekomen om zich te herenigen met gezinsleden die al een verblijfsvergunning hebben gekregen (nareizigers). Begin 2023 hebben ruim 16.000 bewoners in de asielopvang al een verblijfsvergunning, zij wachten op een woning bij de gemeente waar ze aan gekoppeld zijn. Dat noemen we statushouders.  

*exclusief Dublin- en Veilige landen procedure

Moeten vluchtelingen uit Oekraïne asiel aanvragen?

Begin 2023 zijn er rond 88.000 geregistreerde vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland. Voor vluchtelingen uit Oekraïne geldt een ander situatie. Zij krijgen tijdelijk bescherming in Nederland door de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie (RTB) en mogen tot 4 maart 2024 in Nederland blijven (de RTB is onlangs met een jaar verlengd). De zogenaamde derdelanders uit Oekraïne, dat zijn mensen met een tijdelijke vergunning in Oekraïne, vallen vanaf 4 september niet meer onder deze regeling. Deze groep gaat terug naar het land van herkomst of doorloopt de asielprocedure.

Krijgen asielzoekers uit veilige landen asiel?

Asielzoekers uit veilige landen krijgen zelden een verblijfsvergunning. Veilige landen zijn relatief stabiele landen waar volgens de Rijksoverheid geen sprake is van vervolging vanwege bijvoorbeeld ras, geloof, foltering of onmenselijke behandeling. Op dit moment zijn Marokko, Tunesië, Georgië, Armenië en Ghana de vijf landen waar de meeste ‘veiligelanders’ in Nederland vandaan komen. In 2022 kwam ongeveer 5% van de asielzoekers die voor het eerst asiel aanvroegen uit een veilig land. In de asielopvang is het aandeel veiligelanders ongeveer 3%. De lijst van veilige landen verandert omdat de omstandigheden in landen veranderen, zoals bijvoorbeeld Algerije dat nu als niet veilig wordt beoordeeld. Ook verzoeken van asielzoekers die eerder al asiel aanvroegen in een ander Europees land en dat in Nederland opnieuw doen, worden afgewezen. Zij moeten terug naar dat Europese land om de procedure af te wachten. Afgelopen jaar werden zo’n 13% (2.6760 aanvragen) van de eerste asielaanvragen op grond van deze Dublinverordening afgewezen.

Reacties uitgeschakeld voor Noot 32/Zet de Strijd voort!

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.