Noot 29/HOOFDSTUK I

[29]

COA [CENTRAAL ORGAAN OPVANG ASIELZOEKERS]

OPVANG IN VERSCHILLENDE SOORTEN ASIELZOEKERSCENTRA

https://www.coa.nl/nl/opvang-verschillende-soorten-asielzoekerscentra

Het COA biedt asielzoekers onderdak. Tijdens de asielprocedure vangen we asielzoekers op in verschillende soorten opvanglocaties. Na afloop van de procedure bieden we statushouders opvang totdat ze een huis krijgen in een gemeente. Afgewezen asielzoekers mogen nog een korte periode in een azc wonen om hun vertrek voor te bereiden.

Asielzoekers starten in Ter Apel

De meeste asielzoekers gaan in Nederland eerst naar Ter Apel. Daar melden ze zich bij het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Daarna verblijven ze 3 tot 10 dagen in onze centrale ontvangstlocatie in Ter Apel of Budel. Daar krijgen ze een medische intake, een tuberculosecontrole en het aanmeldgehoor van de IND.

Daarna: procesopvanglocatie en azc

Tijdens de algemene asielprocedure verblijven asielzoekers in een procesopvanglocatie. Krijgen ze een verblijfsvergunning? Of gaat de IND hun asielaanvraag verder beoordelen in de verlengde asielprocedure? Dan gaan ze naar een azc. Afgewezen asielzoekers mogen nog maximaal 28 dagen in een azc wonen om hun vertrek uit Nederland voor te bereiden. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen vangen we op in speciale locaties voor jongeren.

Reacties uitgeschakeld voor Noot 29/HOOFDSTUK I

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.