Noot 28/HOOFDSTUK I

[28]

RIJKSOVERHEID

WELKE OPVANG IS ER VOOR ASIELZOEKERS?

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoord/soorten-opvang-asielzoekers

Welke opvang is er voor asielzoekers?

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) biedt asielzoekers onderdak in een asielzoekerscentrum (azc). Een azc heeft meestal ruimte voor 300 tot ongeveer 1.500 personen.

Opvang asielzoekers

Tijdens de asielprocedure zitten asielzoekers in verschillende soorten locaties. Na de procedure blijven de statushouders in die locatie totdat ze een woning krijgen in een gemeente. Afgewezen asielzoekers mogen nog een korte periode in een azc wonen om hun vertrek voor te bereiden.

Noodopvang

Is er niet genoeg plek in de asielzoekerscentra (azc)? Dan vangt het COA asielzoekers tijdelijk op in de noodopvang. Dit zijn tijdelijke locaties met minder voorzieningen dan de standaard opvanglocaties van het COA. Zoals evenementenhallen.

Crisisnoodopvang

Is er voor asielzoekers geen plek meer in de noodopvang? Dan regelen de gemeenten en veiligheidsregio’s crisisnoodopvang. Dit is korte opvang in ruimtes die de overheid meestal inzet bij een ramp of crisis.

Visual opvang van asielzoekers in Nederland

Een asielzoeker vraagt asiel aan door de (persoonlijke) situatie in zijn eigen land. Deze visual geeft weer hoe de opvang voor asielzoekers in Nederland is geregeld.

Vergroot afbeelding

Uitgeschreven tekst

Opvang van asielzoekers in Nederland

De asielprocedure start 

Afhankelijk van waar opvangcapaciteit is, wordt de asielzoeker geplaatst in:

 1. Asielzoekerscentrum (azc)
  Reguliere opvanglocatie. Organisatie via het COA.
   
 2. Noodopvang
  Tijdelijke opvang bij tekort in azc. Bijvoorbeeld in paviljoens, (evenementen)hallen, vakantieparken of cruiseschepen. Organisatie via het COA. 
   
 3. Crisisnoodopvang
  Zeer tijdelijke opvang (een week tot enkele weken). Bijvoorbeeld in sporthallen. Organisatie op regionaal niveau door Veiligheidsregio’s en gemeenten. 

De asielaanvraag kan worden ingewilligd of afgewezen 

 1. Als het verzoek wordt ingewilligd ontvangt de asielzoeker een (tijdelijke) verblijfsvergunning. Dan volgt huisvesting in gemeente:
  Permanente of tijdelijke huisvesting via:
  • Reguliere huisvesting in de (sociale) huurmarkt
  • Tijdelijke huisvesting zoals tussenvoorzieningen, verbouwde (kantoor) panden, in mobiele woonunits en andere voorzieningen.
   De gemeente kan hierbij een beroep doen op regelingen en expertise bij de rijksoverheid. Zie voor actuele informatie hierover: www.volkshuisvestingnederland.nl/ onderwerpen/statushouders. 
 2. Als het verzoek wordt afgewezen volgt vertrek
  Vertrek is zelfstandig of gedwongen. 

Reacties uitgeschakeld voor Noot 28/HOOFDSTUK I

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.