Noot 12/NOS/Lof en kritiek

[12]

” De nederzettingen zijn in strijd met het internationale recht. Israël moet stoppen met de uitbreiding van deze nederzettingen, geweld door kolonisten voorkomen en waarborgen dat daders ter verantwoording worden geroepen.”

EUROPESE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

ISRAEL/PALESTINA: VERKLARING VAN DE HOGE

VERTEGENWOORDIGER NAMENS DE EUROPESE

UNIE OVER DE RECENTE ONTWIKKELINGEN

8 MAART 2023

https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2023/03/08/israel-palestine-statement-of-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-latest-developments/

De Europese Unie en haar lidstaten maken zich grote zorgen over het toenemende geweld en extremisme in Israël en de bezette Palestijnse Gebieden, wat tot een ontstellend aantal Israëlische en Palestijnse slachtoffers leidt, waaronder kinderen. De situatie in de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever, waaronder Oost-Jeruzalem, is zeer verontrustend.

Wij roepen de Israëlische en Palestijnse leiders op de situatie te de-escaleren en zich te onthouden van acties die de reeds gespannen situatie kunnen verergeren. De nederzettingen zijn in strijd met het internationale recht. Israël moet stoppen met de uitbreiding van deze nederzettingen, geweld door kolonisten voorkomen en waarborgen dat daders ter verantwoording worden geroepen. Militaire operaties moeten proportioneel zijn en in overeenstemming met het internationaal humanitair recht. De terroristische aanslagen moeten onmiddellijk stoppen en door iedereen worden veroordeeld. Ook aan praktijken die de aanslagen ondersteunen moet onmiddellijk een einde worden gemaakt. De humanitaire situatie in de Gazastrook noopt tot verdere versoepeling van de opgelegde beperkingen. In lijn met eerdere afspraken en de speciale rol van Jordanië in aanmerking nemend, moet worden vastgehouden aan de status quo van de religieuze heiligdommen. Christenen, joden en moslims moeten vreedzaam naast elkaar kunnen blijven leven.

Al deze kwesties vormen obstakels voor vrede.

Wij prijzen de inspanningen van de VS, Jordanië en Egypte om de situatie te de-escaleren en steunen het communiqué van Akaba. Alle partijen moeten de afspraken van dit communiqué te goeder trouw nakomen.

Het is van cruciaal belang dat er opnieuw een politieke horizon voor een tweestatenoplossing in beeld komt. Alleen een onderhandelde overeenkomst biedt kans op veiligheid en vrede voor iedereen.

Er moet dringend werk worden gemaakt van een nieuw vredesperspectief. Drie weken geleden sprak de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter met de Saudische minister van Buitenlandse Zaken Faisal en de secretaris-generaal van de Arabische Liga Aboul Gheit. Zij spraken af het Arabisch vredesinitiatief nieuw leven in te blazen en hierop voort te bouwen. Ook bevestigde de EU dat zij, zoals gesteld in de conclusies van de Raad van december 2013, beide partijen in het kader van een akkoord over de definitieve status een niet eerder gezien pakket aan politieke, economische en veiligheidsondersteuning zal aanbieden. Wij werken hierbij nauw samen met andere Arabische en internationale partners. Hoewel wij de partijen niet kunnen dwingen vrede te sluiten, hebben wij een gedeelde verantwoordelijkheid om hiervoor de weg te bereiden. Veiligheid, de rechtsstaat en vrede in het Midden-Oosten zijn een belangrijke prioriteit voor de EU.

EINDE

Reacties uitgeschakeld voor Noot 12/NOS/Lof en kritiek

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.