Nederlanders krijgen doodstraf voor vergismoord in Marrakesh/Nee tegen doodstraf!


Image result for Gallows/Images
Image result for Guillotine/Images

Electric chair at the Florida State Prison

NEE TEGEN DE DOODSTRAF!!

NEDERLANDERS KRIJGEN DOODSTRAF VOOR VERGISMOORD INMARRAKESH/NEE TEGEN DE DOODSTRAF!
ASTRID ESSED ATTACK STRIKES AGAIN!

Beste lezers,
Er is een hittegolf gaande, maar dat is geen reden voor uw Wrekervan het Onrecht -ook al is zij, zoals iedereen, door de warmte bevangen….-om Nieuws en Onrecht te negeren.
Zo las ik onlangs op Teletekst en in andere media een opmerkelijk Bericht, dat ik met u wil delen.
Het betrof het volgende:
In Marokko zijn twee Nederlanders onlangs veroordeeld tot de doodstraf voor een ”vergismoord” [1] in Cafe La Creme in Marakkesh in 2017.Het zou, de term ”vergismoord” zegt het al, een moord [liquidatie] zijn inhet criminele circuit en wel in de zogenaamde ”Mokro Maffia” [2]Zie voor nadere details de nieuwsberichten onder noot 3, die het veel beterhebben beschreven dan ik in zo’n kort tijdsbestek zou kunnen.Ik ga ook niet nader in op alle nare details, omdat het mij niet te doen isom  de -natuurlijk-misdadige aspecten aan deze zaak -laat dat voorop staan-maar om de opgelegde straf waartegen de veroordeelden, Shardyone S. en Edwin M, overigens in beroep zijn gegaan. [4]Overigens is dit vonnis voor Marokkoopmerkelijk, omdat de doodstraf er al 25 jaar niet meer wordt uitgevoerd. [5]
DE DOODSTRAF/A
1
RECHT OP LEVEN
Om maar met de Deur in Huis te vallen:Ik ben een verklaard en principieel tegenstander van dedoodstraf.Daarvoor zijn een aantal redenen, maar in de eerste-en debelangrijkste- een principiele, namelijk de schending van het recht op leven, zoals is vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. [6]Ik ben van mening, dat iedereen dat recht heeft, ook degenen, die tegenover anderen dat recht geschonden hebben.Daarnaast vind ik, nog afgezien van de manier waarop dedoodstraf voltrokken wordt [van barbaars tot ”humaan”tussen aanhalingstekens dan!], de doodstraf een barbaarse en wrede straf, die niet meer bij onze tijd past.Deze mening wordt gedeeld door belangrijke mensenrechtenorganisaties als Amnesty Internationalen Human Rights Watch [7], die met mij van mening zijn,dat de uiterste consequentie van mensenrechten, eigenlijk zogezegd de lakmoesproef [8], is, de absolute toepassing vandie mensenrechten, ook tegenover de grootste boosdoeners.Want mensenrechten zijn universeel en gelden iedereen.Ik kan het niet laten in dit verband de Bijbeluitspraak te citeren:”want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.”  [9]
Ik begrijp het verlangen naar vergelding/wraak van nabestaanden van dodelijke slachtoffers, maar daarom spreken zij dan ook geen recht, maar een  -hopelijk- onafhankelijke en objectieve rechter.
Overigens betekent dat niet, dat bij bewezen schuld[en dan doel ik op hard bewijs en niet louter ”getuigenverklaringen” zoals in sommige niet nader aangeduide zaken] aan doodslag/moord, niet stevig gestraft moet worden, maar ik hou staande het standpunt, dat dedoodstraf niet alleen wreed en barbaars is, maar dat ieder mens, ook bij levenslang, een kans moet krijgen op herstelen om ”zijn leven te beteren”Een ”parole board” idee dus. [10]
2
DE STAAT DOODT WEL?
Maar er zit nog iets geks en ongerijmds aan die doodstraf.Want doden, al dan niet met voorbedachten rade, is -NATUURLIJK terecht- strafbaar, trouwens in alle bekendeen bestaande samenlevingen, vanaf toen tot nu-, maar de Staat meent zich WEL het recht aan te meten, mensen tedoden, al is het dan vervat in ”De Wet”Dat is tegenstrijdig en ongerijmd

DE ”VERGIS” DOODSTRAFWHAT IF IT IS THE WRONG PERSON?
Een ander zwaarwegend argument, dat ook voorstanders van de doodstrafaan het denken zou moeten zetten is de zogenaamde VERGISDOODSTRAFEen wettelijke vorm van ”vergismoord” eigenlijk.
Ja, want wat als de verkeerde persoon is geexecuteerd?Dan kan het Onrecht niet meer hersteld worden, wat WEL kan bij gevangenisstraf uiteraard, waarbij betrokkene -terecht- nog een fikse schadevergoeding krijgt ook.
Een hypothetisch geval, ontstapt uit een horrorstory?
HELEMAAL NIET!
Want of het nu komt door klunzigheid van rechter, politie en/of OM, dooreen welbewuste en geslaagde poging van de werkelijke killer om iemandanders erin te luizen, aggressief racisme zoals bijv in het Zuiden van de VSof een bewuste poging van politie/Justitie, iemand of een groep mensen erinte luizen, het komt voor en de Geschiedenis kent diverse voorbeeldenwaarvan ik er enkele zal noemen:
SCOTTSBORO BOYS
The Scottsboro boys, waarbij een aantal zwarte tieners werd beschuldigd,twee blanke vrouwen te hebben verkracht, een misdrijf waarop in hetdiep racistische Alabama de doodstraf op stond.Dankzij krachtige solidariteit van de Amerikaanse Communistische Partijen het NAACP [National Association for the Advancement of Coloured People],die aan deze zaak wereldwijd bekendheid gaven, werd de doodstraf voorkomen.Later werd overtuigend bewezen, dat zij allemaal onschuldig waren. [11] Aan het zuidelijke Amerikaanse racistische ”rechts”systeem heeft het niet gelegen, maar stel dat zij toch terechtgesteld waren…….

GUILDFORD FOUR AND MAGUIRE SEVEN
Een ander schandelijk staaltje van gerechtelijke dwaling met als overeenkomstmet de Scottsboro boys, dat ook hier ”Justitie” de betrokkenen erin probeerde te luizen waren de cases van ”The Guildford Four” en  de ”Maguire Seven” [12]In beide gevallen ging het om groepen Ieren in Engeland woonachtig,die werden beschuldigd [en veroordeeld] voor aanslagen, die door de IRA [13]waren gepleegd en waarin zij betrokkenheid zouden hebben.In geval van de Guildford Four was er sprake van ”police coercion” [folteringdus] en hebben zij onder druk daarvan ”bekend”, bij de ”Maguire Seven” waser bewuste tegenwerking van de politie en allerleid dwalingen in de proceszaak zelf.Uiteindelijk werden alle nog in leven zijnde veroordeelden gerehabiliteerd, wantoverduidelijk was geworden, dat zij er niets mee te maken hadden. [14]Stel nou, dat zij ter dood gebracht waren…….

GEEXECUTEERDTERREURVERDACHTEN IN BAHREIN
Een zaak, die ongeveer gelijktijdig met die vergismoord affaire in het nieuwskwam, was de vermelding van de executie van drie terreurverdachtenin Bahrein door een vuurpeloton. [15]Op zich al een eng bericht, maar daarbij kwam nog, dat volgensAmnesty International tenminste twee mannen geen eerlijk proces heeft plaatsgevonden en dat er bij hen sprake geweest zou zijn van foltering. [16]Dikke kans dus, dat zij nog onschuldig waren ook, nog afgezien van deschandelijke manier, waarop ”Justitie” gehandeld heeft

EPILOOG
De doodstraf is een schending tegen het recht op leven, onverschilligom wie het gaat.Als doden strafbaar is -en natuurlijk is het dat- hoort de Staat zich daaraanook niet te vergrijpen, ongeacht de ernst van het misdrijf.Bovendien worden zogenaamde ”bekentenissen” vaak onder psychologischeof fysieke dwang [foltering dus] verkregen, waardoor de kans, dat ”de verkeerde” wordt veroordeeld, groot is en het Onrecht, in tegenstellingtot gevangenisstraf, niet meer ongedaan kan worden gemaakt.Wanneer de twee Nederlanders, die in Marokko ter dood veroordeeldzijn voor die ”vergismoord” inderdaad schuldig zijn [en het ook geen oneerlijkproces was, zoals in de wereld [denk aan het Britse geval van de Maguire Seven en  de Guildford Four], wel vaker gebeurt, is een fikse gevangenisstrafeen gerechtvaardigde sanctie genoeg.
De doodstraf is barbaars, van een andere tijd en wreed, ongeacht en al danniet ”barbaarse” voltrekking.Ongeacht aan wie opgelegd.
Ook boosdoeners en criminelen hebben  recht op leven EN uitzicht omhet leven uitreindelijk opnieuw op te pakken.
WEG DUS MET DIE DOODSTRAF!Op weg naar een menselijker Samenleving.

Astrid Essed, Wreker van het Onrecht.

NOTEN

[1]

ANW[ALGEMEEN NEDERLANDS WOORDENBOEK]
VERGISMOORD
http://anw.inl.nl/article/vergismoord

vergismoord 1.0

(neologisme, criminaliteit [criminaliteit])liquidatie waarbij per vergissing iemand wordt vermoord, omdat die wordt aangezien voor iemand anders, meestal een crimineel; vergisliquidatie; moord na persoonsverwarring”

[2]
WIKIPEDIAMOCRO MAFFIA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mocro_Maffia

[3]
NOSNEDERLANDERS KRIJGEN DOODSTRAF VOOR VERGISMOORD INMARRAKESH27 JULI 2019
https://nos.nl/artikel/2295321-nederlanders-krijgen-doodstraf-voor-vergismoord-in-marrakesh.html

In Marokko zijn twee Nederlanders veroordeeld tot de doodstraf voor een vergismoord. De moord vond plaats in café La Crème in Marrakesh in november 2017.

De twee mannen, Shardyone S. (30) en Edwin R.M. (26), wilden volgens de rechter de Marokkaans-Nederlandse eigenaar van het café vermoorden, maar zouden zich hebben vergist. De rechtbank zegt dat ze in plaats daarvan de zoon van een Marokkaanse rechter hebben vermoord. Bij de aanslag raakten ook twee mensen gewond.

Ontkenning

De twee verdachten ontkennen betrokken te zijn bij het misdrijf. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat alle Nederlanders recht hebben op consulaire bijstand. “Het is aan de personen in kwestie al dan niet gebruik te maken van de mogelijkheid in beroep te gaan.”

Mustapha el F., de eigenaar van het café en dus het beoogde slachtoffer, is ook gearresteerd. De Marokkaanse Nederlander is veroordeeld tot vijftien jaar cel.

Zware straffen

Vermoedelijk is Ridouan Taghi, de meest gezochte crimineelvan Nederland, betrokken bij de moord. Twee van zijn broers zouden op zijn verzoek materiaal hebben aangeleverd voor de moord en de logistiek hebben geregeld. De broers zijn opgepakt en nu ook veroordeeld, tot 10 en 20 jaar cel.

In totaal zijn er twintig mensen opgepakt in deze zaak, die volgens de Marokkaanse justitie ook drugshandel, ontvoering en wapenbezit omvat.

Mede dankzij buitenlandse Marokkanen tieren de drugshandel en de criminaliteit die daarmee gepaard gaat welig in Marokko. De politie probeert dat al lange tijd de kop in te drukken. Met zware straffen wil het land waarschijnlijk een signaal afgeven. De doodstraf wordt er al 25 jaar niet meer voltrokken. Buitenlandse Zaken benadrukt dat Nederland zich ook in Marokko inspant tegen de doodstraf.

NRC

TWEE NEDERLANDERS VEROORDEELD TOT DOODSTRAF IN MAROKKO VANWEGE  ”VERGISMOORD”

27 JULI 2019

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/27/twee-nederlanders-veroordeeld-tot-doodstraf-in-marokko-vanwege-vergismoord-a3968413

De Nederlanders Shardyone S. en Edwin M. schoten in november 2017 het verkeerde doelwit dood voor een café in Marrakech. Het beoogde doelwit had een conflict met de gezochte crimineel Ridouan Taghi.

Twee Nederlanders zijn in Marokko tot de doodstraf veroordeeld vanwege een moord in 2017. Dat melden diverse Marokkaanse media zaterdag. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kon dit nog niet bevestigen.

Bij de schietpartij in Marrakech kwam één persoon om het leven en raakten twee mensen gewond. Het gaat om een vergismoord, bleek al eerder uit onderzoek van NRC.

De Nederlanders Shardyone S. en Edwin M. schoten vanaf een motor in november 2017 de 29-jarige zoon van een Marokkaanse rechter dood voor het café La Crème in Marrakech. Het doelwit was echter de café-eigenaar en cocaïnesmokkelaar Mustapha el F. uit Amersfoort. Hij werd na de schietpartij opgepakt en zit een gevangenisstraf van vijftien jaar uit. Onduidelijk is waarvoor hij is veroordeeld.

De aanslag op Mustapha F. was een vergelding. Hij zou verantwoordelijk zijn voor het maken van een foto van een neef van de crimineel Ridouan Taghi, die gezien wordt als een kopstuk binnen de Nederlandse cocaïnemaffia. Het conflict tussen Mustapha F. en Ridouan Taghi kwam aan het licht door de verklaringen van kroongetuige Nabil B. Een eerdere liquidatiepoging op Mustapha F. in Zoetermeer zou volgens het Openbaar Ministerie (OM) ook zijn mislukt. 

Een veroordeelde kan in Marokko de doodstraf krijgen. Alleen is deze sinds 1993 niet meer voltrokken. Ongeveer honderd mensen zouden in Marokkaanse dodencellen zitten.

In het onderzoek naar de vergismoord werden vorig jaar nog twee andere Nederlanders opgepakt. Het gaat om de twee broers van de gezochte crimineel Ridouan Taghi. In Nederland is Taghi (41) hoofdverdachte in een omvangrijk onderzoek naar een reeks liquidaties. Hij is voortvluchtig. 

[4]

NOS

NEDERLANDERS IN HOGER BEROEP TEGEN  DOODSTRAF IN MAROKKO

https://nos.nl/artikel/2295641-nederlanders-in-hoger-beroep-tegen-doodstraf-in-marokko.html

 De Nederlandse Edwin R.M. en Shardyone S. gaan in hoger beroep tegen de doodstraf waartoe ze vrijdag zijn veroordeeld in Marokko. Volgens de rechtbank hebben de twee in november 2017 de zoon van een rechter vermoord in een café in Marrakesh. De mannen zeggen dat ze onschuldig zijn.

Uit onderzoek van de Marokkaanse politie blijkt dat Nederlands meest gezochte crimineel Ridouan Taghi vermoedelijk de opdracht heeft gegeven om de Nederlands-Marokkaanse eigenaar van café La Créme te vermoorden. Omdat hij net voor de moord van stoel wisselde, zouden de schutters per ongeluk de zoon van de rechter doodgeschoten hebben. Bij die ‘vergismoord’ vielen ook twee gewonden.

De Marokkaanse inlichtingendienst DGSN zegt R.M. en S. gearresteerd te hebben vlakbij de plek waar de politie het moordwapen en de vluchtmotor vond. De inlichtingendienst kwam de mannen op het spoor nadat ooggetuigen het duo hadden herkend – vanwege hun Dominicaanse en Antilliaanse afkomst hebben de mannen een opvallend uiterlijk in Marokko. “Maar er is verder helemaal geen bewijs,” stelt de moeder van R.M. “Daarom hadden we deze straf ook niet aan zien komen.”

Vakantie

Volgens de moeder waren haar zoon en zijn jeugdvriend gewoon op vakantie in Marrakesh en hebben ze niets met de zaak te maken. Ze zegt dat de twee ten tijde van de moord in de discotheek van hun hotel waren. “Edwin maakt makkelijk vrienden en ging wel met Marokkanen om, maar ik weet niet of dat de Marokkanen zijn die gearresteerd zijn.”

Ze verwijst naar de Nederlands-Marokkaanse broers J. en M. Taghi en nog veertien andere Marokkanen, van wie zes de Nederlandse nationaliteit hebben, die de politie ook heeft gearresteerd in verband met de moord. De twee broers van Ridouan Taghi hebben 10 en 20 jaar cel gekregen voor betrokkenheid bij de moord.

Spanje

Volgens de rechtbank zijn R.M. en S. eerder gelinkt aan drugshandel, ontvoering, gewapende overvallen en poging tot moord, maar ook dat is volgens de moeder niet waar. “Ze hadden alleen wat boetes openstaan voor bijvoorbeeld rijden zonder rijbewijs”, zegt ze. “Daarom waren ze net naar Spanje verhuisd, om daar met een schone lei te beginnen. Ze leerden daar al de taal en waren op zoek naar werk.”

Nu zit het duo al anderhalf jaar vast in de Marokkaanse stad. Volgens Edwins moeder worden ze steeds minder goed behandeld. “Eerst mochten ze hun eigen kleren dragen, maar nu is dat een uniform. Daarnaast mochten ze eerst vier uur per week bellen, nu nog maar tien minuten. Ook zijn ze verplaatst naar een kleinere cel.” Het hoger beroep begint naar verwachting in oktober.

[5]

”Met zware straffen wil het land waarschijnlijk een signaal afgeven. De doodstraf wordt er al 25 jaar niet meer voltrokken. Buitenlandse Zaken benadrukt dat Nederland zich ook in Marokko inspant tegen de doodstraf.”

NOSNEDERLANDERS KRIJGEN DOODSTRAF VOOR VERGISMOORD INMARRAKESH27 JULI 2019
https://nos.nl/artikel/2295321-nederlanders-krijgen-doodstraf-voor-vergismoord-in-marrakesh.html

[6]

ARTICLE 3
Everyone has the right to life, liberty and security of person. 
UNIVERSAL DECLARATION  OF HUMAN RIGHTS

http://hrlibrary.umn.edu/instree/b1udhr.htm

[7]
The death penalty is the ultimate cruel, inhuman and degrading punishment. Amnesty opposes the death penalty in all cases without exception – regardless of who is accused, the nature or circumstances of thecrime, guilt or innocence or method of execution. ”
AMNESTY INTERNATIONALDEATH PENALTY
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty/

”The cornerstone of human rights is respect for the inherent dignity of all human beings and the inviolability of the human person. Human Rights Watch opposes capital punishment in all countries and in all circumstances because the inherent dignity of the person is inconsistent with the death penalty. This form of punishment is unique in its cruelty and finality, and it is inevitably and universally plagued with arbitrariness, prejudice, and error.”
HUMAN RIGHTS WATCHUS: AN ATTACK ON HUMAN DIGNITYSTATEMENT ON WORLD DAY AGAINST THEDEATH PENALTY10 OCTOBER 2011
https://www.hrw.org/news/2011/10/10/us-attack-human-dignity

[8]

ONZE TAALLAKMOESPROEF
https://onzetaal.nl/taaladvies/lakmoesproef/

Een lakmoesproef is een test die aangeeft of iets écht deugt. Het wordt gebruikt in contexten waarin er (nog) getwijfeld wordt aan bijvoorbeeld de kwaliteit, het bestaansrecht, de invloed of het belang van iets; de lakmoesproef is ‘de ultieme test’. Bijvoorbeeld: ‘Verkiezingen zijn de lakmoesproef voor jonge democratieën.’ 

[9]

45 Opdat gij moogt kinderen zijn uws Vaders, Die in de hemelen is; want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.”
MATTHEUS 5: 45
https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/5.html

[10]

WIKIPEDIAPAROLE BOARD

https://en.wikipedia.org/wiki/Parole_board

[11]

WIKIPEDIASCOTTSBORO BOYS
https://en.wikipedia.org/wiki/Scottsboro_Boys

HISTORYSCOTTSBORO BOYS
https://www.history.com/topics/great-depression/scottsboro-boys

[12]

WIKIPEDIAGUILDFORD FOUR AND MAGUIRE SEVEN

https://en.wikipedia.org/wiki/Guildford_Four_and_Maguire_Seven

BBC NEWSTHE MAGUIRE SEVEN: A GREAT BRITISH INJUSTICE19 NOVEMBER 2018
https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-46255575

[13]

WIKIPEDIAIRISH REPUBLICAN ARMY

https://en.wikipedia.org/wiki/Irish_Republican_Army

[14]

”Both groups’ convictions were eventually declared “unsafe and unsatisfactory”[1] and reversed in 1989 and 1991 respectively after they had served up to 15–16 years in prison.”

WIKIPEDIAGUILDFORD FOUR AND MAGUIRE SEVEN
https://en.wikipedia.org/wiki/Guildford_Four_and_Maguire_Seven

[15]

NOSBAHREIN BRENGT DRIE TERRORISMEVERDACHTEN TER DOOD
https://nos.nl/artikel/2295318-bahrein-brengt-drie-terrorisme-verdachten-ter-dood.html

In Bahrein zijn drie mannen ter dood gebracht voor betrokkenheid bij terrorisme. Onder hen zijn twee mannen van 24 en 25 jaar oud, die vorig jaar samen met 56 anderen werden veroordeeld voor terroristische misdrijven. Een derde man, van wie de identiteit onbekend is, werd geëxecuteerd voor de moord op een imam in 2018.

De andere twee hadden de doodstraf gekregen omdat ze lid zouden zijn geweest van een terroristische cel. Ze waren volgens de aanklager onder meer verantwoordelijk voor de dood van een beveiliger.

Ze werden alle drie door een vuurpeloton om het leven gebracht. De Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties hebben er gisteren nog bij de regering van Bahrein op aangedrongen om de doodstraf niet uit te voeren.

Gemarteld

De twee mannen van 24 en 25 hebben volgens de organisaties geen eerlijk proces gehad en zijn bovendien gemarteld om een bekentenis af te dwingen. Volgens Amnesty International zijn ze geslagen en kregen ze elektrische schokken. Bij een van hen zijn zelfs alle teennagels uitgetrokken.

Sinds een opstand van de sjiitische oppositie in 2011 zijn in Bahrein talloze mensen, onder wie politici en mensenrechtenactivisten, in de gevangenis beland. Ook zijn veel mensen het land ontvlucht.De bevolking van Bahrein bestaat voor 80 procent uit moslims, van wie de meesten sjiitisch zijn. Maar de koninklijke familie, die de steenrijke eilandstaat al jaren regeert, is soennitisch. Sjiitische protesten worden met harde hand onderdrukt. 

[16]

AMNESTY INTERNATIONALBAHRAIN: HALT IMMINENT EXECUTION OF TWO MEN TORTURED AND CONVICTED IN UNFAIR TRIAL26 JULY 2019
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/07/bahrain-halt-imminent-execution-of-two-men-tortured-and-convicted-in-unfair-trial/

26 July 2019, 15:42 UTC

The Bahraini authorities must urgently halt the imminent execution of two men who were convicted after a grossly unfair mass trial after they were tortured to confess, said Amnesty International today.

The organization has reason to believe that Ali Mohamed al-Arab and Ahmed Issa al-Malali, who were convicted of a series of offences including “forming and joining a terrorist group”, could be executed within 24 hours. While in custody the men were tortured by security officers including through electric shocks and beatings. Ali Mohamed al-Arab’s toenails were also ripped out.“If the Bahraini authorities go through with these executions it would be an utterly shameful show of contempt for human rights. The death penalty is an abhorrent assault on the right to life and the utmost cruel, inhuman and degrading punishment. Its use is appalling in all circumstances, but it is all the more shocking when it is imposed after an unfair trial in which the defendants were tortured to ‘confess’,” said Lynn Maalouf, Middle East Research Director at Amnesty International.

Bahrain’s authorities must immediately halt all plans to carry out these executions. These two men could be dead within 24 hours. Bahrain’s international allies, primarily the USA and the UK, must speak out today and make a strong call on the Bahraini authorities to stop these imminent executions and end their use of the death penalty.”

Ahmed Issa al-Malali and Ali Mohamed al-Arab were first convicted in a mass trial involving 60 people in January 2018. Both have exhausted all possible judicial appeals.

This afternoon their families were summoned at short notice to visit the men in Jaw prison, where there have also been reports of increased security today, raising alarm that their executions could be imminent. Bahraini law requires that those being executed to receive a family visit on the same day that they are killed.Amnesty International opposes the death penalty in all cases and under any circumstances. 

Reacties uitgeschakeld voor Nederlanders krijgen doodstraf voor vergismoord in Marrakesh/Nee tegen doodstraf!

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.