´´Manifest demonische aanklacht tegen Israel´´/Misdadig is de Israelische bezetting

A house bombed in Gaza. Ronen Zvulun, Reuters, 26 July 2014
A house bombed in Gaza. Ronen Zvulun, Reuters, 26 July 2014

 

 

 

 

´´MANIFEST IS DEMONISCHE AANKLACHT TEGEN ISRAEL´´/MISDADIG
 IS DE ISRAELISCHE BEZETTING
Schrijfsel Hans Knoop in Trouw ontmaskerd
Sinds Israel de moordende militaire campagne ”Protective Edge” heeft
gelanceerd, waarbij nu reeds 2092 Palestijnen, van wie 80 procent burger, om het leven zijn gekomen [1], is er, naast indrukwekkende solidariteitsdemonstraties voor
Gaza in Nederland en wereldwijd [2], een verbale en Internet oorlog
gestart tussen voor en tegenstanders van het misdadige, en dat zeg ik met
kennis van zaken [3], Israelische legeroptreden.
Over dat Israelische legeroptreden zometeen.
In dat proces ben ik te weer gegaan tegen enkele mediaschrijfsels,
zoals de reactie van Esther Voet [directrice pro Israel club Cidi],
de giftige reactie van moslimbasher en Palestinavreter Ephimenco
[die helaas nog voor Trouw schrijft], de ronduit racistische en denigrerende
voortbrengsels van Dirk Jan Baar en een schijnbaar redelijk stuk van
Stranders. [4]
Daarnaast heb ik ook media desinformatie, zoals in het NRC en NOS Journaal,
trachten aan te pakken. [5]
Het meest dodelijke om te bestrijden zijn de steeds weer oplaaiende
beschuldigingen van antisemitisme in link met Gaza demonstranten
en andere Israelcritici.
Daarbij beweer ik niet, dat antisemitisme niet voorkomt.
Helaas waren er een paar pijnlijke incidenten en die veroordeel ik.
Maar vaak wordt antisemitisme beschuldiging gebruikt om
goede demonstraties, door enkelingen soms verziekt, in een
kwaad daglicht te stellen.
Of sterker nog:
De aandacht af te leiden van de Israelische misdaden in Gaza,
in het verlengde van de Israelische bezetting.

Het resulteert in nonsens advertenties als de paginagrote
in de Telegraaf, waarin sommige politci en ”bekende Nederlanders”
verklaren, dat Israel kritiek mag [dat lijkt me nogal logisch
in een land met vrijheid van meningsuiting], maar dat antisemitisme
uit den boze is.[6]
Dat laatste wist ik al en het lijkt onnodig, dit te herhalen, ware het
niet, dat al gauw duidelijk werd, dat pro Israel club Cidi achter de
advertentie zat.[7]
Op zijn zachtst gezegd, stelt dat de advertentie in een niet objectieve,
kwade reuk.
Nu is er een logica achter dat zwaaien met [vermeend] antisemitisme.
Het stelt bewust oprechte Gaza demonstranten en Israelcritici
in een kwaad daglicht.
Maar nog belangrijker, het leidt de aandacht af van waar het
werkelijk om gaat, het Kwaad van de Isrealische bezetting en haar misdaden.
Dat zie je ook duidelijk in het giftige artikel van de Belgische columniste
Mia Doornaert, dat ik heb bekritiseerd in een brief aan haar. [8]
Om een overzicht te maken van al die van hele en halve pro
Israel aanhangers komende beschuldigingen van ”antisemitisme”
en de valkuilen te ontmaskeren, heb ik een artikel geschreven,
los van kritiek op individuen. [9]
ZIN EN ONZIN BIJ PRO ISRAELVERDEDIGERS
HANS KNOOP, OUD CORRESPONDENT IN ISRAEL
Sommige pro Israelschrijfsels zijn giftiger dan andere en de ene
is ingewikkelder te weerleggen dan andere [omdat er vaak afleidende
zaken bij worden gehaald, waar je doorheen moet zien]
Maar een van de gemakkelijkste is wel het artikel van Hans Knoop
[waarover dit commentaar gaat] in Trouw ”Manifest is
demonische aanklacht tegen Israel” [10]
Knoop is [en dat zegt al veel over zijn politieke achtergrond]
oud correspondent in Israel, wat op zijn minst [ook al
hoeft dat niet altijd zo te zijn] een affiniteit en verwevenheid met
dat land verklaart.
Nu hoeft dat op zich geen onoverbrugbaar probleem te zijn
[ Kritische Israelische vredesactivisten als Uri Avnery van Gush
Shalom hebben dat ook] als er maar sprake is van humane
en liefst internationaalrechtelijk juiste beschouwingen.
Maar dat ontbreekt geheel in zijn betoog.
Sterker nog:
Hij zwaait wel met grote woorden als ”demonisch”
zonder deze ook maar enigszins met serieuze argumentatie
te kunnen onderbouwen.
Ook haalt hij er, zoals wel vaker met pro Israel fans
het geval is, zaken bij, die er niets mee te maken hebben.
Nee, deze keer geen IS [ISIS], maar ik citeer
”postuum eerherstel voor Hitler, Pol Pot en Saddam Hoessein”
En ook de Palestijnse vluchtelingenkampen in Syrie
mogen niet ontbreken.
Allemaal bedoeld om critici af te leiden van waar het werkelijk om gaat:
Zijn bagatellisering van de misdaden, voortkomend uit
de Israelische bezetting.
In het byzonder de dodelijke militaire campagne ”Protective
Edge”
Een nadere beschouwing
GIFPIJLEN VAN HANS KNOOP/HET MANIFEST VAN
PAX VOOR VREDE ”GAZA, NU TIJD VOOR ECHTE VREDE”
Knoop richt zijn pijlen op het Manifest van Pax voor Vrede
”Gaza, nu tijd voor echte vrede” [11]
Wat staat er in dat Manifest
Na de wurgende blokkade van Gaza [12] aan de kaak te hebben gesteld
en de misdadige effecten van de Israelische militaire campagne
”Protective Edge”, die trouwens uitgebreid door Amnesty, Human
Rights Watch, het Rode Kruis en Btselem is gedocumenteerd [13],
wijst het document op de onzin van het ”recht op zelfverdediging”, de
ongelijke verhoudingen in het confict, de voortdurende Israelische frustratie
van de ”vredesonderhandelingen” en de hoofdverantwoordelijkheid van Israel
voor het conflict.
Allemaal zaken, die spijkerhard met feiten te bewijzen zijn.
Ook veroordeelt het Manifest de raketaanvallen op Israel.
Ze roepen de Internationale Gemeenschap en de Nederlandse regering op tot
 [ik citeer] ”diplomatieke stappen te zetten en economische, juridische en politieke maatregelen te bevorderen zoals die in vergelijkbare internationale situaties gehanteerd worden, alle gericht op het boycotten en desinvesteren uit de bezetting” [14]
Tot niet investeren in de nederzettingen.
Tot economische sancties.
Tot een wapenembargo.
Tot zover drijfveren en inhoud van het Manifest
Hele redelijke eisen, zou je zeggen, maar Knoop
noemt deze ”eenzijdig en zet de deur open voor – latente
-antisemieten [15]
Verder maakt hij ervan
Een  ”demonische aanklacht tegen Israel” van en, nog belachelijker
[reeds gezegd] ”aanzetten tot antisemitisme” [16]
Op dat /”aanzetten tegen antisemitisme” ga ik niet eens
in, omdat dat de bekende riedel is van Israel apologeten,
varierend van ”kritiek op Israel is antisemitisme” tot
”Gaza [of andere Palestina] demonstraties zetten aan tot antisemitisme”
Wat die” demonische aanklacht” betreft, zal ik aantonen,
wat werkelijk misdadig is:
Bezetting en onderdrukking.
Iets, dat Knoop bagatelliseert, impliciet ontkent en
vergoeilijkt.
 
MANIFEST PAX VOOR VREDE
HET VERMEENDE BEROEP OP
”FEITEN, DIE AANTOONBAAR ONJUIST ZIJN”
 
Welhaast het vermakelijkste van de tirade van Knoop tegen
het Manifest vind ik deze zinsnede
Ik citeer Knoop
De ondertekenaars, onder wie vele wetenschappers, beroepen zich op feiten die aantoonbaar onjuist zijn. Dat lijkt mij voor een wetenschapper een doodzonde. Ik daag ze uit om met mij over die ‘feiten’ een publiek debat aan te gaan.” [17]
Vermakelijk vind ik niet zozeer wat hij hier beweert over de Manifestanten
[dat is onzin, aantoonbaar],
maar wel het feit, dat hij [en niet de Manifestanten] zijn beweringen niet  op
plausibele wijze in het artikel hard kan maken.
Ik noem drie feiten, die volgens Knoop aantoonbaar onjuist zouden zijn
A
Israel heeft disproportionneel geweld gebruikt
B
Hamas wil de Staat Israel vernietigen en Joden
[overal ter wereld liefst!] doden
C
De sterkste partij is niet volautomatisch de meest schuldige
HET ISRAELISCHE DISPROPORTIONNELE GEWELD
Ik citeer Knoop
”De werkelijkheid is dat Israël geen disproportioneel geweld heeft gebruikt en dat dit ook niet uitsluitend is af te meten aan het aantal slachtoffers.”

Zolang ondertekenaar Antoine Bodar mij met zijn indrukwekkende militaire kennis van zaken niet uiteen kan zetten op welke andere wijze het Israëlische leger de raketbeschietingen had kunnen doen stoppen, zou hij er verstandiger aan doen te zwijgen. In Israël zou een veelvoud aan slachtoffers zijn gevallen als het zich niet tegen de raketregen uit Gaza had weten te beschermen”

Einde citaat
 
Zonder zijn betoog te onderbouwen beweert Knoop, dat er geen disproportionneel
geweld is gebruikt, maar de feiten spreken een andere taal.
Disproportioneel gaat inderdaad niet alleen om de aantallen
slachtoffers, hoewel dat wel belangrijk is, maar ook om het gehanteerde
middel.
In het geval van Israel is dat, aantoonbaar:
Grootschalige bombardementen op burgerdoelen zoals huizen, scholen
waar mensen bescherming zochten tegen bombardementen, ziekenhuizen,
aanvallen op medisch personeel [18]
Sowieso is dat verboden volgens het Internationaal Humanitair
Oorlogsrecht [19 en kan het dus nooit als een excuus worden
gebruikt om de ”eigen” burgers te beschermen], 
maar het staat ook nog eens in geen verhouding
tot het beweerde doel, verhindering van Hamas [of van andere Palestijnse
groepen] raketaanvallen.
 
Ook is Knoops bewering, dat deze bombardementen dan wel nodig waren
”ter bescherming” geheel onjuist.
Hij weet net zo goed als ik, dat er vrijwel geen Israelische slachtoffers
vielen en vallen door deze lukrake beschietingen [tot nu toe
in het geheel drie]
Bovendien heeft Israel een zeer geavanceerd raketafweerschild
Iron Drome, dat op effectieve wijze de Israelische burgers beschermt. [20]
 
HAMAS WIL DE STAAT ISRAEL VERNIETIGEN
Het is DE klassieke van de pro Israel lobby
De ”vernietiging” van Israel [soms wordt het woord ”Staat”
weggelaten, om het nog angstaanjagender te laten klinken]
Aan andere variant is:
”Het in zee drijven van Israeli’s [of Joden]
Knoop gebruikt die laatste variant door te beweren,
dat Hamas ”alle Joden wil doden”
Dit zou dan allemaal in het Handvest van Hamas staan.
Het is alleen jammer voor Knoop, dat ik het Handvest van Hamas
[the Hamas Charter 1988] [21] ook heb gelezen en daarin komt
het woord ”vernietiging van de Israelische Staat, waarmee door
Knoop en consorten ”vernietiging van mensen” wordt
gesuggereerd, niet voor.
Er wordt gesproken over een ”war of liberation” tegen de ”zionistische
vijand” ‘, over de misdaden van het Israelische bezettingsregime zoals
landdiefstal, het schieten op ongewapende mensen, collectieve
straffen, het verdrijven van mensen uit hun leefgebied, het vernietigen van
huizen, de inhumane gevangenkampen.
Allemaal waar.
Allemaal gedocumenteerd door Amnesty International en andere
mensenrechtenorganisaties.
Maar wat Hamas werkelijk wil is een einde aan het zionistische model
[de zionistische Staat Israel, gesticht in Palestina/Eerst Turks Ottomaanse
kolonie, daarna Brits Mandaat gebied, over de ruggen van de Palestijnse
bevolking heen, tegen het zelfbeschikkingsrecht in] [22] en
de vervanging door een Palestijnse Islamitische Staat, met
gelijke rechten voor al zijn inwoners. [23]
Nu mag iedereen over een Islamitische Staat denken hoe hij/
zij zelf wil, maar dat is wel iets anders dan ”’vernietiging”
ISRAEL ALS STERKSTE PARTIJ/

OVER KNOOPS VERZWIJGING VAN DE CRUX VAN
HET MIDDEN OOSTEN CONCFLICT SINDS 1967, DE BEZETTING
Ik citeer Knoop
”Een volstrekt ongerijmde kronkel maken zij ook door de sterkste partij volautomatisch voor de meest schuldige te houden. Alsof de verliezer per definitie de good guy is. Betekent dit postuum eerherstel voor Hitler, Pol Pot en Saddam Hoessein?”
Ten eerste
Zonder ook maar enigszins in te gaan op de schunnige associaties
met Hitler, Pol Pot en Saddam Hoessein, niemand heeft beweerd, dat
de verliezer [waarmee hij waarschijnlijk Hamas als zijnde zijn voornaamste
target, bedoeld], een ”good guy” zou zijn.
Het gaat hier om elementaire rechten, in dit geval op het recht op
vrijheid, het leven in vrijheid zonder bezetting.
Want op sluwe wijze verzwijgt Knoop hier de oorzaak van alle ellende,
de Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden, ook Gaza [24],
die nu al 47 jaar duurt.
Aan iedere bezetting is inherent, onderdrukking, tirannie, terreur,
mensenrechtenschendingen. (25)
Daartegen is Hamas, en iedere andere Palestijnse verzetsorganisatie
(want dat is Hamas, naast regering) internationaalrechtelijk gelegitimeerd,
zich te verzetten. (26)
Dat betekent dus, dat de raketaanvallen van Hamas op Israel
legitiem zijn, zolang ze niet tegen burgers of burgerdoelen
gericht zijn. (27)
ISRAELS RECHT OP ZELFVERDEDIGING
NIET ALS BEZETTER TEGEN ONDERDRUKTE
 
Dat verwijst ook direct Israel´s recht op zelfverdediging naar
de prullenbak.
Ieder land heeft recht op zelfverdediging, maar dat is hier
niet aan de orde, omdat het een strijd is tussen bezetter en
onderdrukte.
Het is alsof je zou zeggen, dat China recht op zelfverdediging
heeft tegenover de bezette Tibetanen en Oeigoeren. (28)
Onzin.
Het enige ´´recht´´ dat iedere bezetter heeft is zich terug te trekken
uit de bezette gebieden.
In geval van Israel
Terugtrekking uit de bezette gebieden (conform VN Veiligheidsraads
resolutie 242, 1967), alle illegale nederzettingen in bezet Palestijns
gebied ontmantelen (29) en het afbreken van de door bezet Palestijns
gebied lopende Illegale Muur. (30)
MANIFEST
GENOEMDE FEITEN VALIDE EN BEWIJSBAAR
Knoop beweert, dat de in het Manifest genoemde feiten
ontoonbaar onjuist zijn.
Ik heb zijn verhaaltjes over het niet disproportionele geweld
van Israel en de zogenaamde vernietigingsdrang van Hamas
reeds naar het Rijk der Fabelen verwezen.
MANIFEST VAN PAX VOOR DE VREDE
FEITEN EN JUISTHEID
Nu nog even in het kort enkele in het Manifest (31) genoemde andere feiten
Genoemd wordt de Gaza Blokkade en het gebrek aan vrijheid van
beweging van de Palestijnse bevolking.
Aantoonbaar juist. (32)
De aanvallen op ziekenhuizen en de verwoesting van Gaza tijdens
het nog aan de gang zijnde offensief ´´Protective Edge´´
Aantoonbaar juist (33)
Voortdurende en intimiderende Israelische agressie in de
bezette gebieden in plaats van een constructieve vredesoplossing
na te streven.
Juist (34)
Structurele Israelische annexatie van de Westbank door de
uitbreiding van de illegale nederzettingen.
Juist (35)
En zo gaat het door.
Een goed onderbouwd Manifest van Gerechtigheid.
En aangezien de bezetter niet wil luisteren, zijn de voorgestelde
drukmiddelen (sancties, desinvestment, wapenembargo
volledig legitiem.
Legitiem en noodzakelijk.
EPILOOG
Knoop begon zijn betoog met de aanhef ´´Manifest is
demonische aanklacht tegen Israel´´
Vervolgens had hij het over een ´lange litanie´´ tegen Israel,
waarvan de feiten ´´ontoonbaar onjuist´´ zouden zijn, zonder zelf
een feit te hebben kunnen weerleggen.
Integendeel.
Ik, of liever gezegd de door mij genoemde bronnen van
Amnesty International, Human Rights Watch, het Internationale
Rode Kruis, Btselem, The Rights Forum, etc, hebben aangetoond
dat alle in de Manifestatie genoemde Israelische misdaden
maar al te waar zijn.
Omdat hij het met argumenten niet kan winnen haalt
hij de eeuwige pro Israel riedels naar voren zoals het
verwijzen  naar Syrie en andere zaken, de zogenaamde
´´vernietigingsdrang´´ van Hamas en meer van dergelijke
verhaaltjes en afleidingsmanoevres,
En de beschuldiging ´´antisemitisme´´ mag niet ontbreken,
waarbij hij Israel kritiek  in feite op een lijn plaatst
met antisemitisme.
Lees wat hij zegt
´´De ondertekenaars van het manifest in Trouw volstaan – na hun twee pagina’s lange demonische aanklacht tegen Israël – met in de laatste alinea te verklaren dat zij tegen antisemitisme zijn en dat fenomeen blijven bestrijden. Geen overbodige toevoeging, gezien de lange litanie tegen Israël.´´ (36)
Het woord ´´demonisch´´ had hij niet moeten gebruiken.
Wat namelijk werkelijk misdadig is, is de 47 jarige Israelische
bezetting, de foltering van Palestijnse gevangenen (37), de buitengerechtelijke
executies, met het meeslepen van vele burgerslachtoffers, van Palestijnse
leiders, het bombarderen van huizen, ziekenhuizen, scholen, de aanvallen,
doelbewust, op medisch personeel (38)
Laat Knoop daarover maar eens nadenken.
En over de woorden van Malcolm X, die zo op de strijd tegen
een misdadige bezetter van toepassing zijn.
´´We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as a

human being, to be given the rights of a human being in this society, on this
earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary

 
Astrid Essed
[1]
ALAKHBAR/ENGLISH
THE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLED
IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
[2]
DUIZENDEN BIJ PRO PALESTIJNS PROTEST/
GEWELD ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT/EU,
GEEN WOORDEN, MAAR DADEN
ASTRID ESSED
 
 
[3]
 
MOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKS
ON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY
7 AUGUST 2014
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
GAZA: WIDESPREAD IMPACT OF POWER
PLANT ATTACK
10 AUGUST 2014
 
 
 
INTERNATIONAL RED CROSS
GAZA, ISRAEL AND THE WESTBANK
NO END IN SIGHT TO OVERWHELMING
HUMAN COST OF CONFLICT
19 AUGUST 2014
 
 
During the fighting in Gaza, dozens of residences were bombed while residents were at home. The following infographic lists members of families killed in their homes in 72 incidents of bombing or shelling. In these incidents, 547 people were killed, including 125 women under the age of 60, 250 minors, and 29 people over the age of 60. Mouse over the houses for more details.”
FAMILIES BOMBED AT HOME, GAZA, JULY-AUGUST 2014
(INITIAL FIGURES)
11 AUGUST 2014
 
GAZA STRIP
DEATH FORETOLD: THE INEVITABLE OUTCOME
OF BOMBING HOMES AND INHABITED AREAS IN GAZA
12 AUGUST 2014
[4]
”ISRAEL KAN IN DEZE OORLOG NOOIT WINNEN”
/VIJF LEUGENS VAN HET CIDI ONTMASKERD
ASTRID ESSED
 
 
HOE MEER DODEN, HOE MEER AANDACHT, DENKT HAMAS/
BRIEF AAN TROUW OVER COLUMN EPHIMENCO
ASTRID ESSED
 
 
 
”TRAGIEK VAN DE PALESTIJNEN ZIT IN HUN GESTOORDE ZELFBEELD”/BRIEF AAN TROUW OVER RACISTISCH EN
DENIGREREND ARTIKEL
ASTRID ESSED
 
 
 
”PALESTIJNEN MOETEN HET DOEN MET TWEE HALVE STATEN”/
BRIEF AAN DE VOLKSKRANT OVER DENIGREREND ARTIKEL
ASTRID ESSED
 
”LATEN WE KENNIS EN FEITEN VERKIEZEN BOVEN SENTIMENTEN
IN HET GAZA CONFLICT”/DE GEVAARLIJKE MISLEIDING
VAN JAIR STRANDERS/VERPAKT IN SCHIJNREDELIJKHEID
ASTRID ESSED
[5]
”DE GAZA OORLOG: DE FEITEN VAN DAG TOT DAG, ZONDER
DE MENINGEN”/BRIEF AAN NRC
ASTRID ESSED
 
 
GAZA OORFLOG/BRIEF AAN NOS JOURNAAL OVER
BERICHTGEVING
ASTRID ESSED
 
[6]
TELEGRAAF
GEEN EXCUUS VOOR JODENHAAT
[7]
NOS
CIDI WEERT WILDERS UIT OPROEP
7 AUGUSTUS 2014
EEN ANDER JOODS GELUID
DISCRIMINATIE BESTRIJDEN? OKE, MISLEIDEN? NEE
9 AUGUSTUS 2014
[8]
”BEGRIJPELIJK” RACISME BESTAAT NIET
MIA DOORNAERT
11 AUGUSTUS 2014
 
 
”BEGRIJPELIJK” RACISME BESTAAT NIET/BRIEF AAN MIA
DOORNAERT/COLUMNISTE DE STANDAARD
ASTRID ESSED
 
[9]
GAZADEMONSTRATIES EN ANTISEMITISME/
BLIKSEMAFLEIDER MOORDCAMPAGNE ISRAEL/
ENKELE INCIDENTEN
ASTRID ESSED
[10]
TROUW
MANIFEST IS DEMONISCHE AANKLACHT TEGEN ISRAEL
HANS KNOOP
21 AUGUSTUS 2014
[11]
PAX
MANIFEST: GAZA, NU TIJD VOOR ECHTE VREDE
 
 
PAX
MANIFEST
GAZA, NU TIJD VOOR ECHTE VREDE [Beter leesbaar]
 
[12]
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OPT
GAZA POWER CRISIS HAS COMPOUNDED
BLOCAKDE’S ASSAULT ON HUMAN DIGNITY
1 DECEMBER 2013
BBC
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”
10 DECEMBER 2008
 
BLOKKADE GAZA/MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID
ASTRID ESSED
FEBRUARI 2008
 
[13]
ISRAEL AND THE OCCUPIED PALESTINIAN
TERRITORIES
 
HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL/PALESTINE
 
 
GAZA STRIP
HOSTILITIES IN GAZA AND SOUTHERN ISRAEL-
”PROTECTIVE EDGE”, JULY 2014
 
 
INTERNATIONAL RED CROSS
THE ICRC IN ISRAEL AND THE OCCUPIED TERRITORIES
 
 
 
[14]
 
PAX
MANIFEST: GAZA, NU TIJD VOOR ECHTE VREDE
 
 
PAX
MANIFEST
GAZA, NU TIJD VOOR ECHTE VREDE [Beter leesbaar]
 
[15]
TROUW
MANIFEST IS DEMONISCHE AANKLACHT TEGEN ISRAEL
HANS KNOOP
21 AUGUSTUS 2014
[16]
[17]
[18]
INTERNATIONAL RED CROSS
NO WONDER GAZANS ARE ANGRY.
THE RED CROSS CAN’T PROTECT THEM
25 JULI 2014
HUMAN RIGHTS WATCH
GAZA: AIRSTRIKE DEATHS RAISE CONCERNS ON
GROUND OFFENSIVE
22 JULI 2014
AMNESTY INTERNATIONAL
MOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKS
ON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY
7 AUGUST 2014

”De Verenigde Staten reageerden buitengewoon scherp op de tweede raketaanval in een week op een VN-school in de Gaza-strook. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt ‘geschokt’ te zijn door de ‘schandelijke beschieting van de VN-school’.”

 
”HUMANITAIR BESTAND” GAZA
4 AUGUSTUS 2014
 
AMNESTY INTERNATIONAL
UJRGENT ACTION
DOCTORS, P;ATIENTS AND HOSPITALS UNDER ATTACK
4 AUGUST 2014
 
 
[19]
 
 
´´ – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to

spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.´´

Article 7,

BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED

CONFLICTS

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

[20]

´´Anno 2010 is Israël het enige land met het raketafweerschild Iron Dome, en werkt het samen met de Verenigde Staten om een hoog-energetische laser tegenmiddellangeafstandsraketten te ontwikkelen. Israël heeft de mogelijkheid zelf satellieten in een baan om de Aarde te brengen, net als Rusland, de Verenigde Staten,China, het Verenigd KoninkrijkFrankrijkIndiaJapan en Noord-Korea.´´

WIKIPEDIA
 
KRIJGSWEZEN VAN ISRAEL
 
[21]
HAMAS CHARTER [1988]
[22]
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
ZIE ONDER
VOORGESCHIEDENIS
[23]
Article Thirty-One: The Members of Other Religions The Hamas is a Humane Movement
Hamas is a humane movement, which cares for human rights and is committed to the tolerance inherent in Islam as regards attitudes towards other religions. It is only hostile to those who are hostile towards it, or stand in its way in order to disturb its moves or to frustrate its efforts. 
Under the shadow of Islam it is possible for the members of the three religions: Islam, Christianity and Judaism to coexist in safety and security.
 
 
HAMAS CHARTER [1988]
(24)
Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.”
 
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
 
´´“Under international law, the test for determining whether an occupation exists is effective control by a hostile army, not the positioning of troops,” Whitson said. “Whether the Israeli army is inside Gaza or redeployed around its periphery and restricting entrance and exit, it remains in control.”
 
HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL/´´DISENGAGEMENT´´ WILL NOT END GAZA OCCUPATION
 
(25)
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
(26)
Recognizing the imperative need to put an early end to colonial and foreign domination and alien subjugation,

1. Reaffirms the inalienable right of all peoples under colonial rule, foreign domination and alien subjugation to self-determination, freedom and independence in conformity with General Assembly resolution 1514 (XV) and other relevant resolutions of the United Nations;”

 
UN GA RESOLUTION 3246
 
 
 
(27)
 
´´ – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to

spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.´´

Article 7,

BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED

CONFLICTS

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

(28)

WIKIPEDIA

OEIGOEREN

http://nl.wikipedia.org/wiki/Oeigoeren

 

 

(29)

 

LAND EXPROPRIATIONS AND SETTLEMENTS IN THE
INTERNATIONAL LAW
(30)
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE INSTRUCTION
OF A WALL IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
9 JULY 2004
(31)
PAX VOOR VREDE
MANIFEST: GAZA, NU TIJD VOOR ECHTE VREDE
PAX
MANIFEST
GAZA, NU TIJD VOOR ECHTE VREDE [Beter leesbaar]
 
(32)
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OPT
GAZA POWER CRISIS HAS COMPOUNDED
BLOCAKDE’S ASSAULT ON HUMAN DIGNITY
1 DECEMBER 2013
GAZA STRIP
 
 
(33)
 
 
GAZA STRIP
HOSTILITIES IN GAZA AND SOUTHERN ISRAEL-
”PROTECTIVE EDGE”, JULY 2014
 
 
 
INTERNATIONAL RED CROSS
NO WONDER GAZANS ARE ANGRY.
THE RED CROSS CAN’T PROTECT THEM
25 JULI 2014
HUMAN RIGHTS WATCH
GAZA: AIRSTRIKE DEATHS RAISE CONCERNS ON
GROUND OFFENSIVE
22 JULI 2014
AMNESTY INTERNATIONAL
MOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKS
ON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY
7 AUGUST 2014

”De Verenigde Staten reageerden buitengewoon scherp op de tweede raketaanval in een week op een VN-school in de Gaza-strook. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt ‘geschokt’ te zijn door de ‘schandelijke beschieting van de VN-school’.”

 
”HUMANITAIR BESTAND” GAZA
4 AUGUSTUS 2014
 
AMNESTY INTERNATIONAL
UJRGENT ACTION
DOCTORS, P;ATIENTS AND HOSPITALS UNDER ATTACK
4 AUGUST 2014
 
 
(34)
 
 
AMMESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/GAZA
OPERATION ”CAST LEAD”
22 DAYS OF DEATH AND DESTRUCTION
JULY 2009
HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL: GAZA AIRSTRIKES VIOLATED LAWS OF WAR
12 FEBRUARY 2013
(35)
THE RIGHTS FORUM
NEDERZETTINGENMONITOR
NOS
ISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT
5 JUNI 2014
THE GUARDIAN
ISRAEL DEFIANT ON SETTLEMENTS EXPANSION
AFTER EUROPEAN CONDEMNATION
3 DECEMBER 2012
(36)
(37)
TORTURE
TORTURE AND ABUSE UNDER INTERROGATION
 
 
(38)
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
MOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKS
ON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY
7 AUGUST 2014

Reacties uitgeschakeld voor ´´Manifest demonische aanklacht tegen Israel´´/Misdadig is de Israelische bezetting

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.