Mail Astrid Essed aan NOS Teletekst/Uw berichtgeving dd 7 februari 2024/”Saudi-Arabie: Geen banden met Israel”

Juli 2014. Het Israëlische leger bombardeert de Gazastrook.

THE DESTRUCTION OF GAZADuizenden kinderschoenen staan op de Dam tijdens een herdenkingsbijeenkomst voor kindslachtoffers die gevallen zijn tijdens de oorlog in de Gazastrook. Beeld ANP

https://www.parool.nl/amsterdam/zee-van-schoentjes-op-de-dam-als-stille-herinnering-aan-de-omgekomen-kinderen-van-gaza~b5320ace/

TIENDUIZEND KINDERSCHOENEN TER HERDENKING VAN DE

GEDODE GAZAANSE KINDEREN 

https://www.parool.nl/amsterdam/zee-van-schoentjes-op-de-dam-als-stille-herinnering-aan-de-omgekomen-kinderen-van-gaza~b5320ace/

Reuters

https://nos.nl/collectie/13959/artikel/2496132-veel-doden-bij-luchtaanval-op-vluchtelingenkamp-gaza-volgens-israel-hamas-schuilplaats

Uw berichtgeving dd 7 februari 2024 ”Saudi-Arabie: Geen banden met Israel’

Astrid Essed

From:astridessed@yahoo.com

To:reacties@nos.nl,nosbinnenland@nos.nl,publieksreacties@nos.nl,communicatie@nos.nl

Fri, Feb 9 at 3:04 PM

De walrus sprak:

De tijd is daar
Om over allerlei te praten”

Een schoen, een schip, een kandelaar,

Of koningen ook liegen

En of de zee soms koken kan

En een biggetje kan vliegen.
Uit het Engels vertaald uit:

 THE WALRUS AND THE CARPENTERLEWIS CARROLL: ALICE IN WONDERLAND
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Walrus_and_the_Carpenter

AAN

NOS Teletekstredactie,

Uw berichtgeving dd 7 februari 2024

”Saudi-Arabie: Geen banden met Israel”

Wanneer u in Tijdnood bent, lees dan de Epiloog 

Geachte Redactie,

Ja, om de bovenstaande Passage uit de onvergetelijke Klassieker

”Alice in Wonderland” [1] te parafraseren:

De Tijd is daar om uw redactie opnieuw te kapittelen.

Want kennelijk kunt u het niet laten en vervalt u Keer op Keer weer

in dezelfde fout.

Opzettelijk of niet, dat laat ik hier in het midden.

Want herinnert u zich nog, dat ik u op 17 januari anno Domini 2024 [niet zo lang geleden dus] een mail stuurde naar aanleiding van uw

berichtgeving ”Speler Israel opgepakt in Turkije? ”

Zie de link onder noot 2 en de gehele mail helemaal onderin.

In die mail wees ik u erop, dat u in uw berichtgeving -en niet alleen

in deze berichtgeving dd 15 januari -, maar structureel verwijst naar de

”terreur” van Hamas, hetzij Hamas aanduidt als een ”terreurgroep”,

terwijl welke militaire actie Israel ook uitvoert, ook in deze zogenoemde

”oorlog tussen Israel en Hamas” [sowieso een foute term, het is niet meer of minder dan een gelegitimeerde strijd tegen de Israelische Bezetter] [3],

u nooit refereert aan ”Israelische terreur” of ”Israelische schendingen

van het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht”, terwijl daar wel degelijk

door mensenrechtenorganisaties bevestigde voorbeelden van zijn. [4]

EN NU DOET U HET WEER!

UW BERICHTGEVING: ”SAUDI-ARABIE: GEEN BANDEN MET ISRAEL”

Ik laat de move van Saudi-Arabie nu even voor wat het is [eigenlijk

had deze wel wat steviger kunnen zijn, maar dat valt nu buiten deze discussie] en concentreer mij op uw berichtgeving:

In uw berichtgeving vermeldt u o.a.

”Behalve een onafhankelijke staat-met Oost-Jeruzalem als

hoofdstad-moet er volgens Saudi-Arabie ook een eind komen aan de

”Israelische agressie” in Gaza en moeten alle Israelische troepen weg zijn

van de Gazastrook voordat er over diplomatieke banden met Israel

kan worden gesproken.”

WAAROM ”ISRAELISCHE AGRESSIE” TUSSEN AANHALINGSTEKENS?

U leest het al:

Wat mij in uw berichtgeving stoort is het feit, dat u ”Israelische agressie”

tussen aanhalingstekens plaatst.

Nu kunt u ernaar verwijzen, dat u alleen maar citeert uit het nieuwsbericht

hierover [waarschijnlijk hebt u de Reuters bron gebruikt, zie noot 5], maar ik

denk, dat het dieper gaat.

Want u meet met twee maten en bedrijft ergo [Latijn voor ”dus”] geen

objectieve en evenwichtige journalistiek in dezen.

Een recent voorbeeld is uw weergave van de reactie van Netanyahu

op het Hamas voorstel tot een Staakt het Vuren:

Ik citeer u:

”Hamas had een staakt-het-vuren in drie fases voorgesteld waarbij

de gijzelaars vrij zouden komen net als Palestijnse gevangenen.

Ook zou Israel uit Gaza moeten vertrekken.

Netanyahu noemde de eisen van Hamas waanzinnig.” [6]

Nog afgezien van het feit, dat ik van die ”waanzin” niets snap-

vrijwel iedere humanitaire organisatie heeft opgeroepen

tot een Staakt het Vuren [ik noem hier Amnesty International]  [7]-valt het mij op,

dat u de opmerking van Netanyahu weergeeft zonder aanhalingstekens!

En dat is geen toevallige verschrijving of in de haast gebeurd,

maar een weloverwogen keuze, omdat u standaard [behoudens

misschien enkele uitzonderingen waarbij u beter uw best doet] Hamas

in de positie van boosdoener plaatst [terreurbeweging, terreur van Hamas]

en Israel in de positie van de Staat, die daarop slechts reageert.

Hoeveel doden er ook in Gaza vallen, hoezeer de

Israelische Blokkade van Gaza ook dood en verderf zaait, consequent

blijft u refereren aan ”Israelische militaire acties”

Israel heeft een extreem-rechtse regering, zoals nieuwsbronnen

terecht ook vermelden [8], maar nergens hoor ik

u daarover!

WEL te pas en te onpas over Hamas als ”terreurbeweging”

‘ISRAELISCHE AGRESSIE” TUSSEN AANHALINGSTEKENS?

CHECK DE FEITEN, REDACTIE!

U plaatst dus in uw berichtgeving ””Saudi-Arabie: Geen banden met Israel” [9]ISRAELISCHE AGRESSIE tussen aanhalingstekens.Niet alleen meet u dus met twee maten [want waarom de opmerkingvan Netanyahu ”waanzinnig’ [10]’, ook niet tussen aanhalingstekensgezet, wanneer het echt alleen om het citeren van opmerkingenvan Staatslieden gaat?], ook ontkent u daarmee willens en wetensde oorverdovende werkelijkheid.
Want niet alleen is Israel Gaza binnengevallen [wat tegenwoordig zelfseen kind van zes jaar weet, dus hierbij geen noot], wat agressie heet, bovendien heeft Israel vanaf het moment van binnenvallen dood en verderf gezaaid onder de Palestijnse burgerbevolking!
En u kent het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht [hopelijk]”

Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to

spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.” [11]

JUIST

Onderscheid dient gemaakt te worden tussen combatanten [militairen

en strijders] en non-combatanten [burgers]

Uithongering van de burgerbevolking als oorlogswapen is

verboden! [12]

Eens op een Rijtje, wat Israel daarvan bakt:

In dit Israelische militaire Gaza Offensief stapelt Israel Oorlogsmisdaad

op Oorlogsmisdaad [13], door de totale Gaza Blokkade wordt de Gazaanse

burgerbevolking uitgehongerd [14] waardoor de mensen hun toevlucht moeten

nemen tot niet drinkbare waterbronnen [15]

DAT IS AGRESSIE TEGEN DE BURGERBEVOLKING!

Bij  Israelische militaire aanvallen is

het voor burgers uiterst gevaarlijke Witte Fosfor gebruikt [16]

DAT IS AGRESSIE TEGEN DE BURGERBEVOLKING

De Israelische militaire bombardementen dus, zijn willekeurig [17], waardoor er hele dorpen van de kaart zijn geveegd [18]

DAT IS AGRESSIE TEGEN DE BURGERBEVOLKING!

Hele families zijn uitgewist [19]

Zelfs de Amerikaanse president Biden, Israel’s

trouwste bondgenoot, noemt de Israelische bombardementen ”lukraak”

[20]

Ziekenhuizen werken niet meer door die uithongeringsblokkade [21].

Erger nog, ziekenhuizen worden zelfs aangevallen, waardoor de gezondheids

en medische crisis nog is verergerd! [22]

DAT IS AGRESSIE TEGEN DE BURGERBEVOLKING!

Ook zijn er hulpverleners, medisch personeel, gedood bij aanvallen! [23]

Daarbij wordt er een sadistisch spelletje gespeeld met de Gazaanse bevolking!

Aanvankelijk verordonneerde het Israelische leger Gazanen naar het Zuiden te

gaan, vanwege de Israelische militaire operaties in het Noorden.

Om dan in het Zuiden aan te komen en ook daar getroffen te worden door

Israelische bombardementen! [24]

DAT IS AGRESSIE TEGEN DE BURGERBEVOLKING!

Het is nu zelfs ZO erg, dat het Leefgebied in Gaza volgens VN waarnemers

[lees uw eigen  NOS berichtgeving] is gekrompen tot een derde! [25]

DAT IS AGRESSIE TEGEN DE BURGERBEVOLKING!

Volgens recente berichtgeving zijn er tenminste 27.947 mensen omgekomen bij Israelische bombardementen [26] en de BBC

vermeldt recentelijk, dat onder de doden meer dan 11.500 kinderen zijn [27]

DAT IS AGRESSIE TEGEN DE BURGERBEVOLKING!

EPILOOG

Ik heb u er al eerder op gewezen:

Uw berichtgeving is onevenwichtig, niet objectief [enkele

uitzonderingen daargelaten] en meet met twee maten.

U refereert aan de ”terreur van Hamas’ op 7 october”, maar over

de Israelische aanvallen in Gaza en de uithongering van Gaza refereert

u slechts als ”Israelische bombardementen of Israelische militaire aanvallen” [28]

U zet de in uw berichtgeving ””Saudi-Arabie: Geen banden met Israel”

[zie onder P/S] Israelische agressie tussen aanhalingstekens, maar wanneer in een ander Teletekstbericht de Israelische premier Netanyahu

de voorstellen van Hamas voor een Staakt het Vuren waanzinnig noemt,

komen daarbij GEEN aanhalingstekens [29]

En dat zijn geen toevallige verschrijvingen:

Keer op keer, structureel doet u dit!

Keer op keer wordt hierbij de suggestie [al dan niet opzettelijk]

gewekt, dat Hamas de Boosdoener is en Israel slechts de Staat,

die reageeert.

Houdt u daar nu eens mee op en breng tenminste het journalistieke

fatsoen op om niet met twee maten te meten.

Spreekt u over de ”terreur” van Hamas?

Prima

Maar dan ook over het ”dood en verderf zaaien” van het Israelische leger

Noemt u Hamas een ”terreurbeweging?”

Dat is aan u

Maar benoem dan ook de Israelische regering tot wat zij is:

Extreem-rechts en een Bezettings en Apartheidsregime [30]

Neem dit ter Harte!

Ik blijf u volgen!

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam

NOTEN

Voor uw gemak de noten in link hieronder gebracht

NOOT 1

NOTEN 2 EN 3

NOTEN 4 EN 5

NOOT 6

NOOT 7

NOOT 8

NOOT 9

NOOT 10

NOOT 11

NOOT 12

NOTEN 13 EN 14

NOOT 15

NOOT 16

NOTEN 17 EN 18

NOTEN 19 EN 20

NOTEN 21 EN 22

NOTEN 23 EN 24

NOOT 25

NOTEN 26 EN 27

NOTEN 28 EN 29

NOOT 30

P/S

NOS TELETEKST

7 FEBRUARI 2014

SAUDI-ARABIE: GEEN BANDEN MET ISRAEL

https://teletekst-data.nos.nl/webplus?p=129

Saudi-Arabie gaat geen diplomatieke betrekkingen

aan met Israel zolang er geen onafhankelijke Palestijnse Staat is.

Dat heeft het land tegen de VS gezegd. Saudi Arabie spreekt

in een verklaring van een ”stevige positie”

Behalve een onafhankelijke staat-met Oost-Jeruzalem als

hoofdstad-moet er volgens Saudi-Arabie ook een eind komen aan de

”Israelische agressie” in Gaza en moeten alle Israelische troepen weg zijn

van de Gazastrook voordat er over diplomatieke banden met Israel

kan worden gesproken.

Kort voor de oorlog tussen Israel en Hamas leken Israel en Saudi-Arabie

nog hard op weg naar een historische deal.

EINDE BERICHT

ORIGINEEL NOS TELETEKST BERICHT

SAUDI-ARABIE: GEEN BANDEN MET ISRAEL

https://teletekst-data.nos.nl/webplus?p=129
NOS Teletekst 129  Saudi-Arabië:geen banden met Israël   Saudi-Arabië gaat geen diplomatieke betrekkingen aan met Israël zolang er geen onafhankelijke Palestijnse staat is.Dat heeft het land tegen de VS gezegd.Saudi-Arabië spreekt in een verklaring van een “stevige positie”. Behalve een onafhankelijke staat – met Oost-Jeruzalem als hoofdstad – moet er volgens Saudi-Arabië ook een eind komen aan de “Israëlische agressie” in Gaza en moet alle Israëlische troepen weg zijn van de Gazastrook voordat er over diplomatieke banden met Israël kan worden gesproken. Kort voor de oorlog tussen Israël en Hamas leken Israël en Saudi-Arabië nog hard op weg naar een historische deal.  nieuws buitenland binnenland sport

MAIL AAN NOS TELETEKST

Uw berichtgeving dd 15 januari 2024/””Speler Israel opgepakt in Turkije”

Astrid EssedWed, Jan 17, 11:50 AM
to reacties@nos.nlnosbinnenland@nos.nlpublieksreacties@nos.nlcommunicatie@nos.nl

De walrus sprak:

De tijd is daar
Om over allerlei te praten”

Een schoen, een schip, een kandelaar,

Of koningen ook liegen

En of de zee soms koken kan

En een biggetje kan vliegen.
Uit het Engels vertaald uit:

 THE WALRUS AND THE CARPENTERLEWIS CARROLL: ALICE IN WONDERLAND
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Walrus_and_the_Carpenter

AAN

NOS Teletekstredactie,

Uw berichtgeving dd 15 januari 2024

”Speler Israel opgepakt in Turkije”

Geachte Redactie,

Zoals u weet bekritiseer ik met enige regelmaat  uw berichtgeving

in het Midden-Oostenconflict [1] en een enkele keer was het Tijd voor een compliment [2]

Deze keer geen complimenten, maar weer eens ouderwetse, pittige kritiek!

FASTEN YOUR SEATBELTS!

UW BERICHTGEVING

In uw berichtgeving dd 15 januari anno Domini 2024 vermeldt u, dat de Israelische voetballer  Sagiv Jehezkel, die voor de Turkse club Antalyaspor speelt, was opgepakt [en inmiddels weer vrijgelaten] omdat hij een pro-Israelisch gebaar zou hebben gemaakt na een goal.

Ik citeer u:

”Gisteren maakte hij na een goal een pro-Israelisch gebaar, dat verwees naar de oorlog met Hamas.”

Ik citeer u verder

”Jehezkel toonde de tekst ”100 dagen, 7/10”, verwijzend naar de terreur van

Hamas op 7 october.”

Zie uw Berichtgeving geheel onderin, onder de noten.

Ook vermeldt u, dat de Turkse Justitie de zaak verder onderzoekt.

EVEN TUSSENDOOR/AANKLACHT/ARRESTATIE VOETBALLER

Op die arrestatie en het OM onderzoek naar bewuste voetballer wil ik

niet uitgebreid ingaan.

Wel lijkt het mij nogal merkwaardig.

Want ook al zou Jehezkel inderdaad pro-Israel zijn, dan lijkt het mij vallen onder

de vrijheid van mening, los van het feit of het een sympathieke mening is of niet.

Even absurd ongeveer lijkt mij een aanklacht tegen deze voetballer  als destijds het ontslag van die Russische dirigent, omdat hij geen afstand zou hebben genomen van de Russische inval in Oekraine. [3]

Ook weer hier: Sympathiek misschien niet, maar wel zijn recht er zo over te denken.

Maar dat was even over de context van het artikel

Nu naar de essentie

TERREUR HAMAS

In uw berichtgeving vermeldt u:

”Jehezkel toonde de tekst ”100 dagen, 7/10”, verwijzend naar de terreur van

Hamas op 7 october.

Die werd gisteren in Israel herdacht.”

Zie geheel onderin

Op twee punten wil ik mij focussen:

Ten eerste:

Die ”terreur” van Hamas, waarnaar u verwijst, is gedeeltelijk ”terreur”,

gedeeltelijk ook niet.

Waar de 7 october Hamas aanval tegen burgers gericht was [4], klopt dat wel, maar wat de nieuwsberichtgeving doorgaans verzwijgt-en daar bent u ook bij- is,

dat Hamas bij die 7 october aanval ook wel degelijk Israelische militaire doelen

heeft aangevallen [5] en zoals u heel goed weet, is dat volgens het Humanitair

Oorlogsrecht uiteraard gelegitimeerd [6]

Wees dus ook zo eerlijk om de 7 october aanval te nuanceren, in plaats van ongenuanceerd

te refereren aan de ”Hamas-terreur”

ISRAELISCHE TERREUR/HOE ZIT HET DAARMEE?

En dan nu het Tweede Punt

Want waar ik het meest over val, is uw eenzijdigheid.

Want nu even los van het feit, of de 7 october 2023 Hamas aanval

een terreuraanval was [zoals ik al heb uitgelegd en voor u te controleren [7], slechts gedeeltelijk], het valt zo op, dat u alleen aan Hamas refereert in verband met ”terreur”

Nooit heb ik in uw berichtgeving gelezen over de ”Israelische terreur”, terwijl

deze toch, zeker in deze Nieuwe Oorlog, meer dan duidelijk aanwezig is!

Mocht u in uw berichtgeving ooit WEL gerefereerd hebben aan ”Israelische

terreur” , laat het mij dan vooral weten en dan heb ik, althans over die terreurkwestie, niets gezegd, maar ik denk van niet, eerlijk gezegd

ISRAELISCHE TERREUR SINDS DE HAMAS AANVAL OP 7 OCTOBER 2023

Aanvallen op een burgerbevolking, militair of anderszins, DAT is terreur en

daarvan heeft Israel ontelbare staaltjes laten zien sinds de Hamas aanval

op 7 october 2023!

Zoals ik in een stuk van geheel andere aard al schreef [8], gaat Israel sinds de 7 october Hamas aanval tekeer als een Briesende Leeuw! [9]

Want in dit Israelische militaire Gaza Offensief stapelt Israel Oorlogsmisdaad

op Oorlogsmisdaad [10], door de totale Gaza Blokkade wordt de Gazaanse

burgerbevolking uitgehongerd [11] waardoor de mensen hun toevlucht moeten

nemen tot niet drinkbare waterbronnen [12], bij Israelische militaire aanvallen is

het voor burgers uiterst gevaarlijke Witte Fosfor gebruikt [13], de militaire

aanvallen, bombardementen dus, zijn willekeurig [14], waardoor er hele dorpen van de kaart zijn geveegd [15], hele

families zijn uitgewist [16], zelfs de Amerikaanse president Biden, Israel’s

trouwste bondgenoot, noemt de Israelische bombardementen ”lukraak” [17]

Ziekenhuizen werken niet meer door die uithongeringsblokkade [18].

Erger nog, ziekenhuizen worden zelfs aangevallen, waardoor de gezondheids

en medische crisis nog is verergerd! [19]

Ook zijn er hulpverleners, medisch personeel, gedood bij aanvallen! [20]

Daarbij wordt er een sadistisch spelletje gespeeld met de Gazaanse bevolking!

Aanvankelijk verordonneerde het Israelische leger Gazanen naar het Zuiden te

gaan, vanwege de Israelische militaire operaties in het Noorden.

Om dan in het Zuiden aan te komen en ook daar getroffen te worden door

Israelische bombardementen! [21]

Als DAT geen Terreur is, dan weet ik het niet!

Moet ik u nog uitleggen, dat uithongering van de burgerbevolking als

oorlogswapen internationaalrechtelijk verboden is? [22]

Moet ik nog uitleggen dat die hele Blokkade van Gaza [die dus tot uithongering

heeft geleid] verboden is als zijnde een ”collectieve straf” [23]

Moet ik uitleggen, dat volgens het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht willekeurige bombardementen uit Den Boze zijn en dat er onderscheid moet

worden gemaakt tussen combatanten [militairen en strijders] en non combatanten [burgers]? [24]

Maar wat maakt het eigenlijk uit?

Er is geen officiele wetgeving voor nodig om te constateren, dat de

uithongering van een burgerbevolking en willekeurige bombardementen

barbaars zijn en in strijd met iedere Menselijkheid!!

DODEN/DODEN

24 000 Palestijnse doden zijn er sinds de Israelische bombardementen gevallen [25], onder wie tenminste 8000 kinderen [26], volgens andere bronnen

zelfs 10 000 kinderen [27]

Zegt dat niet meer dan woorden, Verdragen, documenten?

EPILOOG

Wilt u echt doen aan eerlijke en objectieve berichtgeving?

Dan is het minste wat u kunt doen, niet met twee maten meten.

Als u het over de ”terreur” van Hamas hebt, wordt het meer dan hoog tijd

de Israelische militaire bombardementen, die dood en verderf zaaien,

de uithongering van de burgerbevolking, de aanvallen op ziekenhuizen, het

sadistisch van hot naar her sturen van de Gazaanse bevolking om daar

ook te sterven, te benoemen tot wat het is

TERREUR

Terreur van Hamas?

Dan zeker ook Israelische terreur in uw berichtgeving.

Ik hou het in de gaten

Beterschap toegewenst in het Nieuwe Jaar!

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

1102 BA Amsterdam 

NOTEN

Voor uw gemak heb ik de noten in link ondergebracht

Geheel daaronder uw NOS Berichtgeving

NOTEN 1 EN 2

NOOT 3

NOTEN 4 EN 5

NOTEN 6 EN 7

NOTEN 8 EN 9

NOTEN 10 T/M 12

NOTEN 13 T/M 17

NOTEN 18 T/M 20

NOOT 21

NOTEN 22 T/M 24

NOTEN 25 T/M 27

https://www.astridessed.nl/noten-25-t-m-27-israelische-terreur/”

NOS BERICHTGEVING

NOS

SPELER ISRAEL OPGEPAKT IN TURKIJE

https://teletekst-data.nos.nl/webplus?p=130

De Turkse justitie is een onderzoek begonnen naar de Israelische

voetballer Sagiv Jehezkel, die voor de Turkse club Antalyaspor speelt.

Gisteren maakte hij na een goal een pro-Israelisch gebaar, dat verwees naar de oorlog met Hamas.

Jehezkel toonde de tekst ”100 dagen, 7/10”, verwijzend naar de terreur van

Hamas op 7 october.

Die werd gisteren in Israel herdacht.

Het OM onderzoekt of het bericht een aanzet is tot haat.

De voetballer is gisteren opgepakt en vandaag vrijgelaten.

Volgens Israelische media gaat hij snel naar Israel.

Zijn club heeft hem geschorst.

Jehezkel zegt, dat het niet de bedoeling was om te provoceren.

”Ik wil dat de oorlog stopt. Daarom liet ik het zien”

EINDE

ORIGINEEL NOS TELETEKSTBERICHT Speler Israël opgepakt in Turkije   De Turkse justitie is een onderzoek begonnen naar de Israëlische voetballer Sagiv Jehezkel,die voor de Turkse club Antalyaspor speelt.Gisteren maakte hij na een goal een pro-Israëlisch gebaar dat verwees naar de oorlog met Hamas. Jehezkel toonde de tekst “100 dagen, 07/10″,verwijzend naar de terreur van Hamas op 7 oktober.Die werd gisteren in Israël herdacht.Het OM onderzoekt of het bericht een aanzet is tot haat. De voetballer is gisteren opgepakt en vandaag vrijgelaten.Zijn club heeft hem geschorst.Jehezkel zegt dat het niet de bedoeling was om te provoceren.”Ik wil dat de oorlog stopt.Daarom liet ik het zien.”  nieuws buitenland binnenland sport

601 – NOS Teletekst

Reacties uitgeschakeld voor Mail Astrid Essed aan NOS Teletekst/Uw berichtgeving dd 7 februari 2024/”Saudi-Arabie: Geen banden met Israel”

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.