Noot 15/Astrid Essed weer ten strijde tegen NOS Teletekst

15]

Hierdoor nemen kwetsbare bevolkingsgroepen hun toevlucht tot niet-drinkbare waterbronnen, waaronder water met een hoog zoutgehalte en brak water uit landbouwputten. Dat kan leiden tot ernstige ziektes en uitbraken van virusziektes.

UNICEF

KINDERSLACHTOFFERS IN GAZA: SITUATIE KRIRIEK

26 OCTOBER 2023

https://www.unicef.nl/nieuws/2023-10-26-kinderslachtoffers-in-gaza-situatie-kritiek

Onmiddellijk staakt-het-vuren en toegang voor humanitaire hulp noodzakelijk

Ongekend lijden van kinderen

In de afgelopen drie weken heeft het conflict tussen Israël en Hamas een tragische tol geëist van vele kinderen, met 2.360 dodelijke kinderslachtoffers en 5.364 gewonde kinderen als gevolg van aanvallen en zeer slechte omstandigheden in Gaza zelf. Meer dan vierhonderd kinderen komen elke dag om of raken gewond. Daarnaast zijn meer dan dertig Israëlische kinderen omgekomen, en tientallen bevinden zich nog steeds in gevangenschap in de Gazastrook.

Overleven en grote trauma’s

Bijna elk kind in de Gazastrook heeft te dagelijks te maken met grote aanvallen, ontheemding en ernstige tekorten aan essentiële levensbehoeften zoals voedsel, water en medicijnen. De schrijnende gebeurtenissen en wijdverbreide vernietigingen leiden tot grote trauma’s bij de kinderen in Gaza, een plek waar al langer veel kinderen hevig worstelen met depressies door de uitzichtloze situatie in de Gazastrook.

Oproep voor menselijkheid

Het doden en verwonden van kinderen, ontvoeringen van kinderen, aanvallen op ziekenhuizen en scholen en het weigeren van humanitaire toegang zijn ernstige schendingen van kinderrechten. UNICEF roept dringend alle betrokken partijen op tot een staakt-het-vuren, het verlenen van humanitaire toegang en de vrijlating van alle gijzelaars. Burgers, vooral kinderen, moeten worden beschermd onder alle omstandigheden.

Escalatie op de Westelijke Jordaanoever

Ook op de Westelijke Jordaanoever is het aantal slachtoffers onder kinderen alarmerend gestegen, met bijna honderd Palestijnse slachtoffers, waaronder 28 kinderen, en minstens 160 gewonde kinderen.

Noodzaak van humanitaire hulp

Het aantal kinderslachtoffers is simpelweg onthutsend en lijkt alleen maar erger te worden. Als de spanningen niet verminderen en humanitaire hulp niet snel wordt toegestaan – inclusief voedsel, water, medische voorraden en brandstof – zal het dagelijkse aantal kinderen dat omkomt en gewond raakt blijven stijgen.

Kritieke behoefte aan brandstof en water

Brandstof is essentieel voor de werking van essentiële voorzieningen zoals ziekenhuizen, water-ontziltingsinstallaties en waterpompstations. Honderd jonge baby’s in ziekenhuizen in Gaza kunnen alleen overleven als mechanische ventilatie van couveuses ononderbroken stroomvoorzieningen hebben. De toegang tot elektriciteit is letterlijk een kwestie van leven of dood.

Ook worden de 2,3 miljoen mensen in Gaza geconfronteerd met groot gebrek aan water. De meeste watersystemen zijn vernietigd of beschadigd. Ook zijn vele watersystemen buiten werking doordat er geen brandstof is om ze draaiende te houden. Momenteel bedraagt de waterproductiecapaciteit slechts 5 procent van de gebruikelijke dagelijkse productie. Hierdoor nemen kwetsbare bevolkingsgroepen hun toevlucht tot niet-drinkbare waterbronnen, waaronder water met een hoog zoutgehalte en brak water uit landbouwputten. Dat kan leiden tot ernstige ziektes en uitbraken van virusziektes.

Oproep tot onmiddellijke maatregelen

De schrijnende realiteit is dat het dodental in Gaza flink zal blijven stijgen als couveuses beginnen te falen, als ziekenhuizen donker worden en als kinderen onveilig water blijven drinken en geen toegang hebben tot medicijnen als ze ziek worden.

Daarom is onmiddellijk nodig dat er:

  1. Een humanitair staakt-het-vuren komt.
  2. Medische evacuaties per direct mogelijk zijn.
  3. Civiele infrastructuur beschermd wordt, om zo verdere slachtoffers onder burgers en kinderen te voorkomen.

Reacties uitgeschakeld voor Noot 15/Astrid Essed weer ten strijde tegen NOS Teletekst

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.