Leuzen en verf bij huizen topmensen G4S en KLM/Adhesiebetuiging/G4S en KLM/Besmette bedrijven met bloed aan hun handen

FOTO VAN DE ACTIE ´´LEUZEN EN VERF BIJ HUIZEN TOPMENSEN G4S
EN KLM

 

 

LEUZEN EN VERF BIJ HUIZEN TOPMENSEN G4S EN KLM/ADHESIEBETUIGING/

G4S EN KLM/BESMETTE BEDRIJVEN MET BLOED AAN HUN HANDEN
Geachte lezers,
In de nacht van 12 op 13 juli anno Domini 2014 heeft de actiegroep ´´The Visitors´´
de huizen van de heren Hans van Duijst, managing director van G4S West Europa
en Erik Swelheim, CFO van KLM, beklad met leuzen en verf.
In een verklaring  leggen de Visitors uit, dat deze actie is ingegeven door
de besmette praktijken van beide ondernemingen.
DE BESMETTE PRAKTIJKEN VAN G4S/BEVEILIGING VREEMDELINGEN

DETENTIECENTRA/HAND EN SPANDIENSTEN AAN DE ISRAELISCHE
BEZETTINGSSTAAT
G4S is niet alleen betrokken bij de beveiliging van vreemdelingendetentie
centra in Nederland, maar ook in het buitenland, zowel in als buiten
Daarmee heeft dit bedrijf bloed aan zijn handen, omdat hier onschuldige
mensen zijn opgesloten, vaak ook nog eens onder slechte omstandigheden .
 en niet over de ´´juiste papieren´´ beschikken.
Maar dat is nog niet alles, waarvoor G4S kan worden aangeklaagd.
Dit bedrijf verleent ook hand en spandiensten aan de Israelische bezettingsstaat,
door de beveiliging van Israelische gevangenissen, waar met de regelmaat van de klok
Maar er is nog meer
G4S maakt zich ook schuldig aan de beveiliging  van de in bezet
van de door bezet
Wanneer je verdient aan dergelijke praktijken, heb je als bedrijf
KLM
Ook de KLM is zo´n bedrijf met bloed aan zijn handen.
De KLM vervoert namelijk al jarenlang vluchtelingen, die worden
uitgezet naar hun land van herkomst, vaak met het risico op
vervolging of blootgesteld te worden aan oorlog en andere onveiligheid.
Protestacties tegen de KLM hierover dateren al van lange tijd.
geprotesteerd en noemde de KLM, terecht, uw Uitzettingsagent.
medeplichtigheid gewezen, mocht de vluchteling iets overkomen
in zijn/haar land van herkomst, waarbij ik o.a. verwees naar de uitzetting,
Want de enige reactie op het aanspreken van de KLM is de
Ik heb de KLM er toen in een reactie op gewezen, dat dat nonsens is.
De KLM kiest er zelf voor, of ze de vluchteling willen vervoeren
of niet en door hem/haar mee te helpen deporteren naar een gevaarlijk
gebied, dragen ze medeverantwoordelijkheid.
TENSLOTTE
Op grond van het besmette karakter van zowel G4S en KLM, dat
letterlijk mensenlevens kost en mensenlevens ontwricht, vind ik
van G4S en KLM, die dik verdienen aan deze ellende, moedig en
gerechtvaardigd.
Vandaar deze adhesiebetuiging, die ik op Indymedia heb
geplaatst.
ALS ONRECHT RECHT WORDT, IS VERZET EEN PLICHT.
Astrid Essed
REACTIE OP INDYMEDIA

Goede actie/Stop praktijken KLM/G4S

STOP PRAKTIJKEN G4S EN KLM
ALS RECHT ONRECHT WORDT, IS VERZET EEN PLICHT
Goede actie en persverklaring.
Een dergelijke actie [verfleuzenstrijd] is niet uit
de lucht komen vallen, maar resultaat van het jarenlang door de
KLM en G4S gepleegde onrecht, ondanks alle beleefde verzoeken/
demonstraties/acties om hen daarop te wijzen.
KLM
Sinds jaar en dag maakt de KLM zich schuldig aan medeplichtigheid
aan uitzettingen van vluchtelingen naar gevaarlijke gebieden en wendt voor’
”slechts vervoerder te zijn.”
Nonsens en Mis Poes.
Als vervoerder heeft de KLM verantwoordelijkheden en is medeplichtig,
zowel moreel als anderszins, wanneer de vluchteling in het oorlogsgebied
en of gevaarlijke situatie, waarheen hij/zij wordt uitgezet, iets overkomt.
Daar wees het Autonoom Centrum reeds in 1999 op
Zie
KLM, UW UITZETTINGSAGENT
Tien argumenten om te stoppen met uitzettingen
Aan dovemansoren gericht.
De laatste jaren zijn opnieuw mensen in actie gekomen
tegen de KLM medewerking aan uitzettingen naar gevaarlijke
gebieden.
Daarin grote waardering voor de mensen van Deportatieverzet,
die daarop goed attendeert.
En
Deportatieverzet/KLM
Uitzettingen naar gevaarlijke landen als Afghanistan, Soedan, Somalie
etc.
Niets is de KLM te dol
Zie
En waarom zouden ze ook stoppen?
Er wordt immers grof geld aan verdiend.
G4S
Met G4S hetzelfde laken een pak.
Dit beveiligingsbedrijf is ook niets te dol.
Beveiliging vreemdelingendetentiecentra in Nederland
[het ligt niet aan hen, maar aan bezuinigingen, dat dit
is teruggedrongen].
Beveiliging vreemdelingendetentiecentra in andere landen.
En de vuile rol bij de impliciete ondersteuning van de Israelische
bezettingspolitiek met bloed aan de handen
Beveiliging Israelische gevangenissen, de illegale Israelische
Muur, de illegale Israelische nederzettingen, etc
Zie ook www.astridessed.nl
Tag/G4S
Het is hoog tijd, dat weer wordt gefocust op deze onrechtplegers
ALS RECHT ONRECHT WORDT, IS VERZET EEN PLICHT
Vriendelijke groeten
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Leuzen en verf bij huizen topmensen G4S en KLM/Adhesiebetuiging/G4S en KLM/Besmette bedrijven met bloed aan hun handen

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.