Lawaaidemonstratie bij De Vries en Verburg, medeplichtige aan deportaties/Reacties op nieuwsmedia

 

 

DE VRIES EN VERBURG, BOUWER VAN DEZE ´´HUMANE´´
GESLOTEN GEZINSVOORZIENINGEN, PRESENTEERT
GRAAG EEN CHRISTELIJK IMAGO.
MAAR HET UITZETTEN VAN VLUCHTELINGEN NAAR
ONVEILIGHEID, OORLOG EN HONGER IS IN STRIJD
MET DE CHRISTELIJKE BEGINSELEN.
EN DAAR WERKT DE VRIES EN VERBURG AAN MEE.
BAH! DRIEWERF BAH!
ZIE HIERONDER DE PROTESTEN TEGEN HET ONRECHT WAARAAN
DE VRIES EN VERBURG MEEWERKT EN DUS MEDEPLICHTIG IS
Inline image 1
BEZETTING MUUR ROND DETENTIECENTRUM
KAMP ZEIST/ACTIVISTEN PROTESTEREN
TEGEN DE GESLOTEN GEZINSLOCATIE, DIE EEN
GEVANGENIS BLIJFT, TOT UITZETTING VOLGT.
ZIE FOTO HIERONDER
DEZE ‘KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING””’ IS VOLGENS
STAATSSECRETARIS TEEVEN EEN ”HUMAAN ALTERNATIEF”
VOOR KINDEREN IN VREEMDELINGENDETENTIE
MAAR EEN GEVANGENIS BLIJFT HET, WANT JE KUNT HET
TERREIN NIET AF
OH PARDON, WEL, DOOR UITZETTING UIT NEDERLAND…..
EN LET EENS OP DE ”KINDVRIENDELIJKE OMGEVING”, AL DAT GRAS,
GROENE BOMEN, OMRINGD DOOR EEN MUUR VAN PRIKKELDRAAD
EEN DIERBARE JEUGDHERINNERING AAN NEDERLAND……….
ACHTER DEZE MUUR STAAN DE ”KINDVRIENDELIJKE
GEZINSVOORZIENINGEN”
MOOI UITZICHT……
Op donderdag 17 september is er bij het kantoor van De Vries en Verburg,
die de zogeheten ”gesloten gezinslocaties” [euphemisme voor gezinsgevangenissen,
wat het in werkelijkheid zijn] op Kamp Zeist gaat bouwen. [1]
Het protest richtte zich-zoals al gezegd- tegen de bouw van de gezinsgevangenissen,
waarmee De Vries en Verburg medeplichtig wordt aan uitzettingen van vluchtelingen-
gezinnen naar oorlog/uitzichtloosheid.
Deportaties dus.
ACHTERGROND

 

 

 

Door veelvuldig protesten  besloot de Overheid het over een andere boeg te gooien,
door uit te zetten vluchtelingengezinnen niet meer op te sluiten in vreemdelingen-
detentiecentra [gericht op deportatie], maar onder te brengen in zogeheten ‘gesloten gezinslocaties”, die ”kindvriendelijk” zouden zijn. [2]
Volgens het propaganda filmpje van de Nederlandse Overheid
worden slapen kinderen in vreemdelingenbewaring ”niet meer achter
slot en grendel”, maar verblijven in door u te bouwen ”woningen”,
waarbij ”zoveel mogelijk wordt uitgegaan van de belevingswereld
van het kind” [3]
Een Overheidswoordvoerster laat op montere wijze zien, hoe ze zo’n
geimproviseerd huisje in, maar ook weer uitloopt. [4]
Erg leuk allemaal, ware het niet, dat om die schattige huisjes een metershoge
muur staat, die Justitie wil vervangen door nog iets schrikwekkenders:
een penitentiair hekwerk met schrikdraad en bewegingssensoren. [5]
Dat is toch bepaald niet ”kindvriendelijk” te noemen.
Ik weet het niet van u, beste lezer, maar ik zou niet willen verblijven
in een aardig uitziend huisje, dat wordt omheind door een gevangenismuur.
Maar alle gekheid op een stokje:
Wie in een dergelijke locatie verblijft, is een gevangene.
Niets meer en niets minder.
Je mag immers het terrein niet verlaten!
Sluit dat soms aan bij de ”belevingswereld van het kind”?
Niet alle gezinnen belanden hier overigens.
Een van de hoofdvoorwaarden is, dat er zicht is op uitzetting. [6]
UITZETTING NAAR OORLOG/ONVEILIGHEID/
UITZICHTLOOSHEID
Het bittere van dit verhaal is, dat hier vluchtelingen worden
opgesloten, die geen strafbaar feit hebben gepleegd en wiens
enige ”misdaad” is, dat zij naar Nederland gevlucht zijn in de
hoop op bescherming, veiligheid en een beter bestaan.
Een grondrecht volgens mensenrechtenverdragen.
En die dus worden uitgezet naar dezelfde oorlog en uitzichtloosheid
waar zij vandaan gekomen zijn.
”CHRISTELIJK” IMAGO
Toppunt van hypocrisie is, dat De Vries en Verburg beweert, zich
te baseren op ”christelijke” principes. [7]
Dat is natuurlijk niet te rijmen met de uitzetting van rechteloze
vluchtelingen naar oorlog/uitzichtloosheid.
De Vries en Verburg zijn lieden, die het Heilig Kind en zijn ouders
teruggestuurd zouden hebben naar Judea [het huidige Israel]
naar Herodes, met alle desastreuze gevolgen van dien [zie
Kerstverhaal, Mattheus 2, vers 13-15]
In die strekking heb ik planontwikkelaar [en direct betrokkene
bij de bouw van de gezinsgevangenis in Kamp Zeist], de heer B
Stuij, oudste van de Vrije BaptistenGemeente ”De Graafstroom”,
aangeschreven. [8]
Tot nu toe geen enkele reactie op gehad, evenmin als op mijn brief
aan het bedrijf De Vries en Verburg als zodanig. [9]
Maar wat voor reacties zouden deze boosdoeners, deze medeplichtigen
aan de  ellende van vluchtelingen, waar zij nog dik aan verdienen ook,
mij moeten schrijven?
De enige, waardige en fatsoenlijke reactie is immers, zich terugtrekken
uit deze heilloze onderneming.
Dat zou pas handelen naar christelijke principes zijn.
LAWAAIDEMONSTRATIE BIJ DE VRIES EN VERBURG
De lawaaidemonstratie bij De Vries en Verburg was, ondanks
het slechte weer, zeer succesvol. Er werd flink lawaai gemaakt:
De De Vries en Verburg werd via enkele sprekers aangesproken
op hun medeverantwoordelijkheid en medeplichtigheid aan
de deportaties van rechteloze vluchtelingen. [10]
Locale media pikten de demonstratie op en vermeldden
deze [11]
Direct onder dit stuk mijn reacties op enkele locale media.
Daaronder het notenapparaat
EPILOOG
Net zoals er geen reacties op de brieven van ondergetekende [12]
kwamen, hulde de directie van De Vries en Verburg tegenover de
demonstranten in laf stilzwijgen.
Rolluiken waren naar beneden, een vraag van de demonstranten
om een gesprek met de directie werd door de directie naast
zich neergelegd.  [13]
Natuurlijk:
Ze weten met wat voor kwalijke praktijken ze bezig zijn en dat valt
niet te rechtvaardigen.
Het enige fatsoenlijke, nogmaals, dat ze te doen staat, is zich uit deze
verderfelijke onderneming terug te trekken.
Zo niet, dan zullen ze, in welke vorm ook, ter verantwoording
worden geroepen.
DE VRIES EN VERBURG, BLOED AAN UW HANDEN!
Astrid Essed
BERICHTGEVING NIEUWSMEDIA
KONTAKT
LAWAAIDEMONSTRATIE: MEER POLITIE DAN ACTIEVOERDERS
17 SEPTEMBER 2015
ANARCHISTEN MAKEN LAWAAI BIJ BOUWBEDRIJF
18 SEPTEMBER 2015
GOUDSE POST
LAWAAIPROTEST TEGEN GEZINSGEVANGENIS
17 SEPTEMBER 2015
REACTIES OP NIEUWSMEDIA:
KONTAKT
LAWAAIDEMONSTRATIE: MEER POLITIE DAN ACTIEVOERDERS
17 SEPTEMBER 2015
door: Astrid Essed (niet gecontroleerd) 1 seconde geleden
LAWAAIDEMONSTRATIE BIJ DE VRIES EN VERBURG/TERECHT PROTEST Terecht hebben actievoerders geprotesteerd bij bouwbedrijf De Vries en Verburg, dat de zogeheten ”gesloten gezinslocaties” op Kamp Zeist, vreemde lingendetentiecentrum en AZC [asielzoekerscentrum], gaat bouwen. Gezins gevangenissen dus, omdat je weliswaar de ”huisjes” in en uit ,kunt lopen, maar het is omsloten door een hoge muur met schrikdraad. Bepaald niet ”kindvriendelijk” zoals de Overheid suggereert. Erger nog is, dat het om mensen gaat, die zijn gevlucht voor oorlog/uitzichtloosheid in de hoop in Nederland bescherming te krijgen en toch worden uitgezet naar oorlog en ellende. Een schande dat een bedrijf, dat beweert zich te baseren op ”christelijke” principes, daaraan meewerkt. De Vries en Verburg, trek je terug en zie af van deze verderfelijke onderneming,/Astrid Essed
ANARCHISTEN MAKEN LAWAAI BIJ BOUWBEDRIJF
18 SEPTEMBER 2015

|  minder dan een minuut geleden  |
pas aan |
reageer
niet ok
ANARCHISTEN MAKEN LAWAAI BIJ BOUWBEDRIJF/TERECHTE
ACTIE TEGEN BETROKKENHEID DE VRIES EN VERBURG BIJ
UITZETTING VAN VLUCHTELINGEN
Een goede en duidelijk hoorbaar protest van de actievoerders, gericht tegen
het feit, dat De Vries en Verburg op het terrein van het reeds bestaande
vreemdelingendetentiecentrum Kamp Zeist een gezinsgevangenis gaat bouwen.
Het gaat om vluchtelingen, die zijn gevlucht voor oorlog/uitzichtloosheuid, dachten
in Nederland bescherming te krijgen en nu teruggestuurd [zeg maar gerust: gedeporteerd] worden naar diezelfde oorlogsomstandigheden/uitzichtloosheid.
Druist niet alleen iin tegen alle regels van beschaving en menselijkheid. Nog een
grotere schande is dat een bouwbedrijf, dat zich presenteert als ”chruistelijk”,
daaraan meewerkt EN dik aan verdient. Zijn zij het christelijke principe ”herbergen
van de vreemdeling” vergeten? Een dringende oproep aan De Vries en Verburg, zich
terug te trekken en te breken met deze ONchristelijke praktijken./Astrid Essed
ANARCHISTEN MAKEN LAWAAI BIJ
BOUWBEDRIJF/LAWAAIPROTEST TERECHT
ASTRID ESSED
18 SEPTEMBER 2015

Anarchisten maken lawaai bij bouwbedrijf/Lawaaiprotest terecht

REGIO  |  18 september 2015   |   reageer  |   Door Astrid Essed, Dichtbijmeeschrijver   |   pas artikel aan
BERGAMBACHT – Terecht is er geprotesteerd tegen bouwbedrijf De Vries en Verburg, dat bouwt
aan gezinsgevangenissen voor vluchtelingen, die worden uitgezet naar oorlog/
uitzichtloosheid. Tegen de christelijke principes, die dit bedrijf beweert aan te hangen.
ANARCHISTEN MAKEN LAWAAI BIJ BOUWBEDRIJF/LAWAAI
PROTEST TERECHT/TEGEN BETROKKENHEID DE VRIES EN
VERBURG BIJ DEPORTATIES VLUCHTELINGEN
Op donderdag 17 september is er een terecht lawaaiprotest gehouden
bij het kantoor van bouwbedrijf De Vries en Verburg.
Reden:
Dit bouwbedrijf gaat de zogeheten ”gesloten gezinslocaties” voor
uit te zetten vluchtelingen bouwen op het terrein van Kamp Zeist,
vreemdelingendetentiecentrum en AZC [asielzoekerscentrum]
Deze ”gesloten gezinslocaties”, worden door de Rijksoverheid
gepresenteerd als ”kindvriendelijk”, omdat het huisjes zijn, waar
men, zoals in het voorlichtingsfilmpje van de Rijksoverheid
wordt getoond, naar binnen en naar buiten kan. Geen opsluiting
dus.
Niets is minder waar, want het terrein kan men niet af. De ”huisjes”
[die overigens van binnen aardig ogen, met wat speelgoed] worden
omsloten door hoge muren, schrikdraad en bewegingssensoren.
Niet bepaald kindvriendelijk dus. Erger is nog, dat het dus een gevangenis
is, in afwachting van de uitzetting van de gezinnen [er komen
alleen gezinnen in aanmerking, die binnen twee weken uitzetbaar zijn]
Het gaat bovendien om mensen, die zijn gevlucht voor oorlog/uitzichtloosheid,
hoopten in Nederland bescherming te vinden en nu worden gedeporteerd
naar dezelfde ellende waarvoor ze nu juist gevlucht waren.
Dit druist in tegen alle regels van beschaving en fatsoen.
BIJDRAGE DE VRIES EN VERBURG
De ”bijdrage” van De Vries en Verburg is de bouw van deze gezins
gevangenissen, het laatste stadium voor de deportatie. Op zich
al schandelijk, maar zeker waar het een bedrijf betreft, dat zich
presenteert als ”christelijk”
Zijn zij het christelijke principe ”het herbergen van de vreemdeling”
[Mattheus 25, 37-40] vergeten, dat eindigt met:
””Voorwaar ik zeg u, voor zover gij dit aan een van deze mijn minsten Broeders gedaan hebt, zo hebt Gij dit Mij gedaan”
Zijn zij vergeten, dat het Heilig Kind met Zijn ouders naar Egypte
moest vluchten, omdat Herodes hem wilde doden?
[Kerstverhaal, Mattheus, 2, 13-15]
De Vries en Verburg zijn lieden, die het Kind teruggestuurd hadden
naar Herodes, met alle desastreuze gevolgen van dien.
Wanneer je je op je website als ”christelijk” presenteert,
wordt ook verwacht het in de praktijk brengen van die
christelijke principes.
Niet het dik verdienen aan de bouw van voorstadia van deportatie
naar uitzichtloosheid en ellende.
De Vries en Verburg, trek je terug uit deze heilloze onderneming
en denk aan de woorden uit Mattheus 25, 37-40
””Voorwaar ik zeg u, voor zover gij dit aan een van deze mijn minsten Broeders gedaan hebt, zo hebt Gij dit Mij gedaan”
Zie op mijn website twee brieven, die ik heb geschreven, een aan
de heer B. Stuij, planontwikkelaar De Vries en Verburg en oudste
in de Vrije Baptisten Gemeente ”De Graafstroom” en de andere aan
het bedrijf De Vries en Verburg zelf
Zie mijn website onder search De Vries en Verburg
ZIE DE BRIEVEN
Astrid Essed
GOUDSE POST
LAWAAIPROTEST TEGEN GEZINSGEVANGENIS
17 SEPTEMBER 2015

Reacties 1

 1. Astrid Essed
  Datum geplaatst
  4 minuten geleden
  Moderatie
  Leuk?Reageer
  LAWAAIPROTEST TEGEN GEZINSGEVANGENIS TERECHT/GEEN UITZETTING NAAR OORLOG EN UITZICHTLOOSHEID Terecht hebben actievoerders geprotesteerd tegen De Vries en Verburg, die de ”gesloten gezinslocaties” [gezinsgevangenissen dus] op Kamp Zeist gaan bouwen. Het gaat hier om gevangenissen voor mensen, die zijn gevlucht voor oorlog/ellende en worden teruggestuurd naar diezelfde oorlog of op zijn zachtst gezegd een uitzichtloze situatie. Daaraan hoort geen enkel bedrijf aan mee te werken en zeker geen bedrijf, dat zich als ”christelijk” presenteert. Zo wel, dan wordt het bedrijf moreel medeplichtig aan het inhumane asielbeleid. De Vries en Verburg, trek je terug en maak geen vuile handen. Astrid Essed
 
GOUDSE POST
LAWAAIPROTEST TEGEN DE VRIES EN VERBURG TERECHT
ASTRID ESSED
18 SEPTEMBER 2015

Lawaaiprotest tegen De Vries en Verburg terecht

Geplaatst op
18 september 2015

Door:Astrid Essed

Lawaaiprotest tegen De Vries en Verburg terecht. De Vries en Verburg gaat een gezinsgevangenis voor vluchtelingen bouwen, die worden uitgezet naar oorlog en uitzichtloosheid.
LAWAAIPROTEST TEGEN GEZINSGEVANGENIS/TERCHT
PROTEST/DE VRIES EN VERBURG HANDELEN TEGEN
CHRISTELIJKE WAARDENTerecht heeft er op donderdag 17 september een lawaaidemonstratie
plaatsgehad bij bouwbedrijf De Vries en Verburg, dat van de Gemeente
Zeist vergunning heeft gekregen voor de bouw van de zogeheten ”gesloten
gezinslocaties” op Kamp Zeist, waar een AZC [asielzoekerscentrum] en
een vreemdelingendetentiecentrum [bedoeld voor het uitzetten van vluchtelingen
zonder geldige verblijfspapieren] is gevestigd.
Nu gaat De Vries en Verburg dan een gesloten gezinslocatie bouwen, ter
vervanging van de reeds aanwezige gezinsbarakken.
Het wordt euphemistisch ”gesloten gezinslocatie” genoemd, maar is niet
meer of minder dan een gezinsgevangenis. Want hoewel in een propagandistisch
filmpje van de Rijksoverheid wordt uitgelegd, dat je het gebouwtje in en uit kan
lopen en de gezinnen dus niet opgesloten zijn, kunnen ze het terrein niet af en
wat het nog erger/enger maakt:
Ze zijn omsloten door een hoge muur met schrikdraad en bewegingssensoren.
Een gevangenis dus.
Het ”kindvriendelijke” aspect waarop door de Overheid nadruk op
wordt gelegd [in de van binnen aardig ogende huisjes ligt wat kinderspeelgoed
etc],l wordt natuurlijk ontkracht door die hoge muur en dat schrikdraad.
Ik kan mij tenminste niemand voorstellen, die in een dergelijke omgeving met
zijn gezin zou willen wonen.DEPORTATIE [UITZETTING] VLUCHTELINGEN:Maar nu de ”doelgroep”
Het gaat hier om vluchtelingen, die binnen twee weken uit te zetten zijn.
Twee weken in deze ”kindvriendelijke” gezinslocaties dus, die een gevangenis is.
Opgesloten met als enig ”misdrijf” te zijn gevlucht voor oorlog/vervolging.
Door ze te deporteren [want daar komt het op neer] worden ze uitgezet
naar oorlogsgebieden en andere voor hen risicovolle omstandigheden.
Dat is niet alleen onmenselijk en tegen alle regels van beschaving en fatsoen.Ronduit een schande is het, dat een bedrijf als De Vries en Verburg, dat beweert
uit te gaan van ”christelijke waarden”, daaraan meewerkt.

Moeten ze niet weer de Bijbeltekst van Mattheus 25: 37-40 overlezen,
waar wordt gesproken over het herbergen van de vreemdeling?
Waarbij wordt geeindigd met
””Voorwaar ik zeg u, voor zover gij dit aan een van deze mijn minsten Broeders gedaan hebt, zo hebt Gij dit Mij gedaan”

Zijn zij vergeten, dat na Zijn geboorte Het Heilig Kind met Zijn ouders
moest vluchten naar Egypte, omdat Herodes Hem wilde doden
[Kerstverhaal: Mattheus 2, vers 13-15]
Zij zijn lieden, die het Kind teruggestuurd zouden hebben, met
alle desastreuze gevolgen van dien…….

Als je op je website schermt met je ”christelijke” betrokkenheid,
moet je die ook waar maken door niet mee te werken aan andermans
ellende en er nog dik aan te verdienen ook, zoals De Vries
en Verburg doet.

Daarom heb ik hen twee brieven geschreven, een aan planontwikkelaar
de heer B Stuij, ook oudste van de Vrije Baptisten Gemeente ”De Graafstroom”
en aan het bedrijf De Vries en Verburg als zodanig

Zie mijn website met als search De Vries en Verburg

Zie links naar de brieven

http://www.astridessed.nl/brief-aan-de-vries-en-verburg-over-de-bouw-van-gesloten-gezinslocaties-op-kamp-zeist/

http://www.astridessed.nl/gesloten-gezinslocaties-kamp-zeistbrief-aan-b-stuijplanontwikkelaar-de-vries-en-verburg/

Ik hoop, dat De Vries en Verburg zich alsnog terugtrekken
uit deze heilloze onderneming

Astrid Essed
NOTEN
NOTEN
[1]
LAWAAIDEMO TEGEN BAJESBOUWERS DE VRIES EN VERBURG
GEMEENTE VERLEENT BOUWVERGUNNING GEZINSGEVANGENIS
KAMP ZEIST-BEDRIJVEN AAN HET WERK
[2]
RIJKSOVERHEID
TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING
GEOPEND
2 OCTOBER 2014
[3]
RIJKSOVERHEID
TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING
GEOPEND
2 OCTOBER 2014
[4]
RIJKSOVERHEID
TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING
GEOPEND
2 OCTOBER 2014
[5]
SCHRIKDRAAD EN BEWEGINGSDETECTIE ROND
”KINDVRIENDELIJKE” VLUCHTELINGENGEVANGENIS
KAMP ZEIST
[6]
”Slechts onder strikte voorwaarden kunnen deze gezinnen in de gesloten gezinsvoorziening terecht komen: er moet zicht op uitzetting zijn, het gezin werkt niet actief mee aan een zelfstandig vertrek naar het land van herkomst en er moet een reëel risico op onttrekking zijn. Deze gezinnen worden hier in beginsel maximaal twee weken geplaatst.”
DIENST JUSTITIELE INRICHTINGEN
GESLOTEN GEZINSVOORZIENING ZEIST
[7]
Opmerking:
De Vries en Verburg is onderdeel van de Burgland Groep
”In 1986 richtten Jan Verburg en Luchines de Vries samen Bouwburo De Vries en Verburg op. Het werd een bedrijf met christelijke normen en waarden, met oog voor de medewerker als mens en met doorgroeimogelijkheden voor het personeel.”
BURGLAND GROEP/GESCHIEDENIS
 
 
[8]
 
 
GESLOTEN GEZINSLOCATIES KAMP ZEIST/BRIEF AAN D. STUIJ,
PLANONTWIKKELAAR DE VRIES EN VERBURG
ASTRID ESSED
28 AUGUSTUS 2015
 
 
 
 
[9]
 
 
BRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG OVER DE BOUW VAN
GESLOTEN GEZINSLOCATIES OP KAMP ZEIST
ASTRID ESSED
17 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
[10]
 
 
LAWAAIDEMO TEGEN BAJESBOUWERS DE VRIES EN VERBURG
DE INZET BLIJFT: SLOOP KAMP ZEIST
PETER STORM
18 SEPTEMBER 2015
[11]
KONTAKT
LAWAAIDEMONSTRATIE: MEER POLITIE DAN ACTIEVOERDERS
17 SEPTEMBER 2015
ANARCHISTEN MAKEN LAWAAI BIJ BOUWBEDRIJF
18 SEPTEMBER 2015
GOUDSE POST
LAWAAIPROTEST TEGEN GEZINSGEVANGENIS
17 SEPTEMBER 2015
[12]
GESLOTEN GEZINSLOCATIES KAMP ZEIST/BRIEF AAN D. STUIJ,
PLANONTWIKKELAAR DE VRIES EN VERBURG
ASTRID ESSED
28 AUGUSTUS 2015
 
BRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG OVER DE BOUW VAN
GESLOTEN GEZINSLOCATIES OP KAMP ZEIST
ASTRID ESSED
17 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
[13]
 
 
 
Rolluiken waren veelal omlaag, je zag af en toe iemand door een gang langs snellen binnen, en je zag iemand aan het werk achter een computer.”
 
 
DE INZET BLIJFT: SLOOP KAMP ZEIST
PETER STORM
18 SEPTEMBER 2015
 
Verzoek vanuit de actie om met de directie te spreken via een kleine delegatie legde de directie naast zich neer. ”
DE INZET BLIJFT: SLOOP KAMP ZEIST
PETER STORM
18 SEPTEMBER 2015

Reacties uitgeschakeld voor Lawaaidemonstratie bij De Vries en Verburg, medeplichtige aan deportaties/Reacties op nieuwsmedia

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.