KLM medeplichtigheid aan uitzetting honger/dorststaker de heer Bah naar onveilig Guinee/Brief aan de KLM

 

AAN DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENT
VERZOEK AF TE ZIEN VAN MEDEWERKING AAN DE
UITZETTING OP VRIJDAG 14 JUNI  VAN DE GUINESE
VLUCHTELING DE HEER BAH NAAR GUINEE
Geachte Directie
Geacht Management
Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat u
voornemens bent, op vrijdag 14 juni uw medewerking te verlenen
aan de uitzetting van de Guinese vluchteling, de heer Bah
naar Guinee
Ik verzoek u dringend, hiervan af te zien vanwege zijn slechte medische
conditie [als gevolg van een sinds 21 maart afwisselende
honger en dorststaking] en de slechte veiligheids en
mensenrechtensituatie in Guinee.
Gegevens:
Vertrekdatum 14 juni 2013
Tijd 8.00
Vluchtnummer KL 1229
TOELICHTING
MENSENRECHTENSITUATIE GUINEE
Hoewel van u verwacht mag worden, dat u zich als vervoersmaatschappij
op de hoogte stelt van een cruciaal gegeven als de mensenrechtensituatie in
een land, gezien uw verantwoordelijkheid in de uitzettingsketen van
de Nederlandse Overheid, hierbij enige verontrustende gegevens over de
mensenrechtensituatie in Guinee:
Volgens het Ambtsbericht van de Nederlandse Overheid over Guinee
is de mensenrechtensituatie bepaald niet rooskleurig.
Geen of onvoldoende vrijheid van meningsuiting, geen onafhankelijke
rechtsgang en regelmatig voorkomende foltering en willekeurige detentie.
De detentieomstandigheden zijn slecht tot zeer slecht
VEILIGHEIDSSITUATIE
Ook is de veiligheidssituatie slecht tot zeer slecht te noemen ten gevolge
van politieke en etnische tegenstellingen en banditisme van gewapende
groepen ”van mannen in uniform” [kwalificatie tussen aanhalingstekens is
letterlijk geciteerd uit het Ambtsbericht]
Zie blz 12 t/m 17, Ambtsbericht 
REISADVIES GUINEE
Uit het door de Nederlandse Overheid afgegeven reisadvies blijkt nog weer
eens de onveiligheid in Guinee, aangezien ”niet essentiele reizen” worden ontraden 
Het moge duidelijk zijn, dat als een situatie gevaarlijk geacht wordt voor ”gewone”
Nederlandse reizigers, dat dat ook geldt voor uit te zetten asielzoekers.
Ik ga ervanuit, dat u zich daarvan bewust bent.
HONGER/DORSTSTAKING/MEDISCHE CONDITIE VAN DE HEER BAH
Wat voor de heer Bah het meest cruciaal is, is het feit, dat tot
uitzetting wordt overgegaan ondanks het feit, dat hij sinds 21 maart
intermitterend in honger en dorststaking is geweest.
Dat is levensgevaarlijk!
In een brochure dringt de Johannes Wierstichting nadrukkelijk
Tijdens zijn honger/dorststaking is de heer Bah ook nog ernstig
U begrijpt uiteraard wel, dat dan uitzetting wanneer iemand nog in honger/dorststaking
is of van de gevolgen herstellende is,
zeer riskant is, in de eerste plaats voor de asielzoeker zelf, maar ook
voor u als luchtvaartmaatschappij.
Wanneer hem onderweg iets overkomt, bent u verantwoordelijk.
UW VERANTWOORDELIJKHEID
In eerdere correspondentie met mij hebt u aangegeven, ”slechts
de vervoerder” te zijn en alle verantwoordelijkheid afgeschoven op 
Welnu, Geachte heer,mevrouw, die vlieger gaat niet op!
Uiteraard is de Nederlandse Overheid hoofdverantwoordelijk
voor haar uitzettingsbeleid en de humanitaire impact, die dat
op vluchtelingen heeft, maar door uit te zetten vluchtelingen
te vervoeren, draagt u wel degelijk verantwoordelijkheid
in de asiel en uitzettingsketen van de Nederlandse Overheid.
Want u maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aan
de uitzetting, met alle humanitaire gevolgen voor
de betreffende vluchteling van dien.
Schuif die verantwoordelijkheid dus niet langer af.
TENSLOTTE:
De feiten zijn u gepresenteerd:
Over de slechte mensen en veiligheidssituatie in Guinee.
En vooral over het feit, dat de heer Bah ten gevolge van zijn honger/dorststaking
nog intensieve medische zorg nodig heeft en derhalve NIET fit to
fly is.
Aan u dus het dringende verzoek, niet mee te werken aan de uitzetting
door de Nederlandse Overheid.
We leven niet in een dictatuur, waarin iedere eis van de Overheid
zonder meer moet worden voldaan uit vrees voor represailles.
U bent er vrij in een eigen keuze te maken en draagt dan ook eigen
verantwoordelijkheid.
Wanneer u toch overgaat tot uitzetting en zijn medische conditie verslechtert,
bent u daarvoor direct verantwoordelijk.
Ook draagt u medeverantwoordelijkheid voor wat de heer Bah overkomt
na uitzetting naar Guinee.
Dan hebt u bloed aan uw handen.
Een vriendelijk verzoek dus om af te zien medewerking aan uitzetting
van de heer Bah.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

Reacties uitgeschakeld voor KLM medeplichtigheid aan uitzetting honger/dorststaker de heer Bah naar onveilig Guinee/Brief aan de KLM

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.