KLM medeplichtigheid aan uitzetting heer O.A. naar onveilig Nigeria op maandag 29 juli/Brief aan KLM

 

AAN DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENT
UW MEDEPLICHTIGHEID AAN DE UITZETTING VAN
DE HEER O. A.  NAAR NIGERIA
OP MAANDAG 29 JULI

Geachte Directie
Geacht Management

Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:

Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat u

hebt meegewerkt aan de uitzetting van de heer O. A.
op maandag 29 juli  naar Nigeria.
Vluchtgegevens:
KL 0587
Tijdstip
13.25
Dit ondanks het feit, dat u op de hoogte zou moeten zijn van de
onveilige tot zeer onveilige situatie in Nigeria, aangezien u
deze uitzetting hebt gefaciliteerd.
Een dringend verzoek dus aan u, in het vervolg niet meer
mee te werken aan uitzettingen naar Nigeria.
TOELICHTING:Ik schreef het al:Als luchtvaartmaatschappij dient u zich

op de hoogte te stellen van de veiligheidssituatie in het land
waarnaar u de uitzetting faciliteert.
Aangezien u kennelijk niet de moeite genomen hebt,
dit te doen, hetgeen wijst op het spelen van poker
met het leven en de  mensenrechtensituatie van in casu de heer
A., zal ik u van een en ander op de hoogte stellen
 
SLECHTE VEILIGHEIDS EN MENSENRECHTENSITUATIE
IN NIGERIA
AMBTSBERICHT NEDERLANDSE OVERHEID

Ter trieste illustratie van de veiligheids en mensenrechtensituatie in Nigeria
verwijs ik u naar het Ambtsbericht van de Rijksoverheid
Zaken dd 15 october 2012 , waarin op bladzijde 16 gesproken wordt

over geweldsuitbarstingen, die politiek, crimineel, etnisch en
religieus gerelateerd zijn en een ”bedreiging vormen voor
de veiligheid en stabiliteit van het land” zoals letterlijk
in het Ambtsbericht terug te vinden is.
In de olierijke Nigerdelta, waar mulitinationals voor een belangrijk
deel de scepter zwaaien en de bevolking maar mondjesmaat profiteert
van de oliewinsten, is er een gewapende strijd gaande tussen de multinationals
en de Nigeriaanse Staat enerzijds en verzetsbewegingen tegen de ongelijke
verdeling van de oliewinsten anderszijds. [zie bladzijde 19 en 20]
In het Noorden en Centraal Nigera zijn er escalerende spanningen
tussen christenen en moslims [blz 18]
In gebieden waar het centraal gezag zwak is, zijn er gewapende bendes
zoals ”burgerwachten” actief, die zich schuldig maken aan criminaliteit,
mishandeling en willekeurige arrestaties [blz 21 en 22] en van Staatswege
is er sprake van willekeurige arrestaties, mishandeling en foltering
van arrestanten en gevangenen en detenties zonder vorm van proces [blz 36/37]
Ook worden ”alle reizen naar bepaalde gebieden” in Nigeria  door de
Overheid ten zeerste ontraden.
Het moge duidelijk zijn, dat een situatie, die onveilig en zelfs gevaarlijk is
voor ”gewone” Nederlandse reizigers, dat zeker ook voor Nigeriaanse vluchtelingen
is.Toch bestaat u het om mee te werken aan de uitzetting van de heer A.UW VERANTWOORDELIJKHEID, DIE U NIET VAN ZICH KUNT
AFSCHUIVEN

Ondanks het feit, dat ik u al meerdere malen in verband
met uitzettingen naar andere gevaarlijke gebieden
op uw verantwoordelijkheid gewezen heb, kiest u er nog steeds
voor, door te gaan op de foute ingeslagen weg.
Dit is onacceptabel, gezien de voor de uitgezette vluchtelingen te lopen
risico’s, die al minstens tot een dode geleid hebben.

In uw reactie op een eerder schrijven van mij over de uitzetting van 
een Somalische vluchteling   hebt u zich in een ontwijkende brief getracht 
af te maken van uw verantwoordelijkheid  door te betogen ”dat het niet
ongebruikelijk is” dat luchtvaartmaatschappijen passagiers uw euphemisme voor
tegen hun wil uitgezette vluchtelingen naar een onzekere en gevaarlijke situatie
vervoeren ”in opdracht van de autoriteiten”

Welnu, Geachte heer/mevrouw, wat ”niet ongebruikelijk” is. hoeft nog
niet juist te zijn.
U wekt zo de indruk, vrijuit te gaan omdat u ”slechts de vervoerder” bent,
”in opdracht van de autoriteiten”

Met alle respect:
Klinkklare onzin.

U maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aan uitzettingen van
vluchtelingen en bent daarmee medeverantwoordelijk voor het eventuele gevaar
waaraan betrokkene komt bloot te staan.
Dit heb ik u ook laten weten in een repliek op uw ontwijkende brief aan mij.

Sterker nog:

Als de in 2010 door de Taliban gedode Afghaanse vluchteling  met medewerking

van de KLM
is uitgezet, is de KLM medeverantwoordelijk voor zijn dood.
Kunt u daarmee leven?EPILOOG
De feiten zijn u gepresenteerd:
Over de slechte mensen en veiligheidssituatie in Nigeria.
Met uw medewerking aan de uitzetting van de heer A.  en andere
Nigerianen naar Nigeria draagt u willens en wetens bij aan het gevaar 
waaraan zij worden blootgesteld.
U draagt bij aan uitzettingen naar een land, waar sprake is van
religieuze spanningen, een opstand in de Nigerdelta,
criminele bendes [die zich ”burgerwacht” noemen], die 
munt slaan uit een in bepaalde delen bestaand zwak centraal gezag
en ernstige mensenrechtenschendingen van Staatswege.
Een dodelijke cocktail van ellende voor uitgezette vluchtelingen.

Een dringend verzoek dus, in het vervolg af te zien van
medewerking aan deportaties van vluchtelingen naar Nigeria
en andere gevaarlijke gebieden.
Zo niet, dan hebt u bloed aan uw handen, mocht de heer A. en anderen
iets overkomen.
Hetzij door de onveilige situatie.
Hetzij door de slechte mensenrechtensituatie.
 
Wilt u dat op uw geweten hebben?


Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

Reacties uitgeschakeld voor KLM medeplichtigheid aan uitzetting heer O.A. naar onveilig Nigeria op maandag 29 juli/Brief aan KLM

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.