KLM medeplichtigheid aan uitzetting Fawad Husseni op zaterdag 15 juni naar onveilig Afghanistan/Brief aan de KLM

BRIEF AAN DE KLM
UW MEDEWERKING AAN DE UITZETTING VAN FAWAD HUSSENI
OP ZATERDAG 15 JUNI

 

VOORAF

Geachte lezers,

 

Op zaterdag 15 juni is Fawad Husseni uitgezet naar Afghanistan, ondanks de oorlogssituatie

en de slechte mensenrechtensituatie,  alsmede de persoonlijke

risico’s voor hemzelf.

Zie hieronder mijn brief aan de KLM over haar medeverantwoordelijkheid

aan deze uitzetting

 

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

AAN DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENT

UW MEDEPLICHTIGHEID AAN DE UITZETTING VAN
FAWAD HUSSENI OP ZATERDAG 15 JUNI

Geachte Directie
Geacht Management

Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:

Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat u
hebt meegewerkt aan de uitzetting van Fawad Husseni
naar Afghanistan op zaterdag 15 juni naar Afghanistan.

Vluchtgegevens:

KL 0871 KLM

Vertrektijd: 13:50

Dit ondanks het feit, dat u op de hoogte bent van de
onveilige tot zeer onveilige situatie in Afghanistan, zoals ik 
u reeds in eerdere briefwisseling heb duidelijk gemaakt .

Een dringend verzoek dus aan u, in het vervolg niet meer
mee te werken aan uitzettingen naar Afghanistan.

TOELICHTING:

Ik schreef het al:

U bent op de hoogte van de onveilige situatie
in Afghanistan.
Deze is ontstaan als gevolg van de tussen de Westerse troepen en de
Taliban woedende oorlog, de door het
ontbreken van een sterk centraal gezag welig tierende criminaliteit,
de onderlinge strijd tussen krijgsheren van diverse pluimage en voortdurende
aanslagen, sprake is van een extreem onveilige situatie.
gezag, waardoor de criminaliteit welig tiert en de slechte mensenrechtensituatie.

Ter trieste illustratie van de veiligheids en mensenrechtensituatie aldaar
verwijs ik u naar het Ambtsbericht van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken dd 4 juli 2012, blz 32-35 en 48-63
Ook Human Rights Watch spreekt in haar jaarrapport van 2013
haar bezorgdheid uit over de penibele mensenrechten
en veiligheidssituatie in Afghanistan

En de onveiligheid gaat maar door!
Ik maak melding van een dodelijke bomaanslag 
in Kabul op 11 juni , een militaire aanval op het vliegveld op Kabul 
op 10 juni  en zes politiemannen, die zijn doodgeschoten 
bij een checkpoint in het zuiden van het land
welk bericht dateert van 13 juni
Een dag voor de uitzetting van Fawad Husseni!

Ook ”niet essentiele reizen” reizen naar Afghanistan worden door de
Overheid ten zeerste ontraden
Het moge duidelijk zijn, dat een situatie, die onveilig en zelfs gevaarlijk is
voor ”gewone” Nederlandse reizigers, dat zeker ook voor Afghaanse vluchtelingen
is.

Toch bestaat u het om mee te werken aan de uitzetting van deze mensen.

UW VERANTWOORDELIJKHEID, DIE U NIET VAN ZICH KUNT
AFSCHUIVEN

Ondanks het feit, dat ik u al meerdere malen in verband
met uitzettingen naar Afghanistan  en andere gevaarlijke gebieden 9
op uw verantwoordelijkheid gewezen heb , kiest u er nog steeds
voor, door te gaan op de foute ingeslagen weg.
Dit is onacceptabel, gezien de voor de uitgezette vluchteling te lopen
risico’s, die al minstens tot een dode geleid hebben

In uw reactie op een eerder schrijven van mij over de uitzetting van 
een Somalische vluchteling  hebt u zich in een ontwijkende brief getracht 
af te maken van uw verantwoordelijkheid door te betogen ”dat het niet
ongebruikelijk is” dat luchtvaartmaatschappijen passagiers uw euphemisme voor
tegen hun wil uitgezette vluchtelingen naar een onzekere en gevaarlijke situatie
vervoeren ”in opdracht van de autoriteiten” 

Welnu, Geachte heer/mevrouw, wat ”niet ongebruikelijk” is. hoeft nog
niet juist te zijn.
U wekt zo de indruk, vrijuit te gaan omdat u ”slechts de vervoerder” bent,
”in opdracht van de autoriteiten”

Met alle respect:
Klinkklare onzin.

U maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aan uitzettingen van
vluchtelingen en bent daarmee medeverantwoordelijk voor het eventuele gevaar
waaraan betrokkene komt bloot te staan.
Dit heb ik u ook laten weten in een repliek op uw ontwijkende brief aan mij

Sterker nog:

Als de in 2010 door de Taliban gedode Afghaanse vluchteling 14 door de KLM
is uitgezet, is de KLM medeverantwoordelijk voor zijn dood.
Kunt u daarmee leven?

EPILOOG

Met uw medewerking aan de uitzetting van deze jongeman en andere
Afghanen naar Afghanistan draagt u willens en wetens bij aan het gevaar
waaraan zij worden blootgesteld door oorlog/aanslagen.
U draagt bij aan uitzettingen naar een land, waar met de regelmaat van
de klok aanslagen worden gepleegd of Afghaanse burgers omkomen

door NAVO bombardementen

Een dringend verzoek dus, in het vervolg af te zien van
medewerking aan deportaties van vluchtelingen naar Afghanistan
en andere gevaarlijke gebieden.

Zo niet, dan hebt u bloed aan uw handen, mocht Fawad Husseni en anderen
iets overkomen.

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

Reacties uitgeschakeld voor KLM medeplichtigheid aan uitzetting Fawad Husseni op zaterdag 15 juni naar onveilig Afghanistan/Brief aan de KLM

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.