[Joke Kaviaar]/Verboden te leven/Toespraak Joke Kaviaar bij demonstratie tegen strafbaarstelling illegaliteit

VERBODEN TE LEVEN

Opinie, gepost door: Joke Kaviaar op 22/05/2013 05:08:42
Laat ik vertellen hoe de Haagse politiek het ‘illegalen’probleem oplost…
Terwijl in de Tweede Kamer wordt vergaderd over de toekomst van vluchtelingen, tikt voor honger- en dorststakende vluchtelingen in de grensgevangenissen in dit land de klok onverbiddelijk door. Zij strijden al weken voor hun vrijheid. Het enige en als altijd even botte antwoord dat zij krijgen van de voor immigratie en asiel verantwoordelijke staatssecretaris Fred Teeven is: Een hongerstaking is geen grond voor een verblijfsvergunning.Wij vragen ons af: Wát is eigenlijk wèl een grond voor een verblijfsvergunning?

Het is niet genoeg als je zegt dat je in je eigen land van honger zou omkomen, of je familie, voor wie je hier misschien alleen maar een tijdje wilt werken in een zwart baantje waarin je alleen maar wordt uitgebuit. Dan heet niet de baas die – net als de multinationals die de derde wereld leegzuigen – profiteert van de armoede een profiteur… Nee, dan heet de vluchteling profiteur! Economisch asielzoeker is hij dan! Een gelukzoeker wordt hij genoemd, en op geluk heeft hij in tegenstelling tot de bevoorrechtte Nederlanders geen recht!

Het is ook niet genoeg als je vertelt dat je familie is vermoord, je huis is verbrand, je gemarteld bent of verkracht, je homoseksueel bent of een andere religie of geen religie aanhangt en daarom wordt vervolgd. Nee, dan moet je bewijzen hebben en vragen beantwoorden die een getraumatiseerd mens niet kán beantwoorden. Iets anders dan bewijzen interesseert de IND niet. Tranen, littekens, het maakt niets uit.

De politici van de Europese lidstaten stapelen al jarenlang hetze op hetze, wetgeving op wetgeving. Het Dublin akkoord, de koppelingswet, de Europese Terugkeerrichtlijn, het is enkel gericht op het uitspelen van migranten tegen de rest van de bevolking, op het illegaliseren van migranten als ware zij een partij drugs, op het opjagen en uitroken, het opsluiten, mishandelen en deporteren van vluchtelingen, op het opvoeren van de druk om dit land te verlaten.

Waar zouden al die mensen heen moeten? Of ze nu niet terug kúnnen, of niet terug wíllen en daar heel goede redenen voor hebben? Ieder mens heeft recht op vrjiheid van beweging!

Waarom zouden de Europese landen het recht hebben om te bepalen wie er leven? De kapitalistische bevolkingspolitiek wordt gevoerd ten bate van de economische welvaart van een klein deel van de wereld. Al wie daar geboren is, heeft geluk. De rest van de mensheid crepeert maar, terwijl hun omgeving kapot gaat aan oorlog, droogte, en overstroming. De rest van de mensheid crepeert maar, als gevolg van exploitatie van hun land en hun zee door de grootgraaiers van door kapitalisme in stand gehouden democratische landen. Democratieën, die voorwenden dat er recht heerst en dat zij in hun parlementen de belangen van een ieder vertegenwoordigen en eerbiedigen.

Maar terwijl in de Tweede Kamer wordt vergaderd over de toekomst van vluchtelingen, tikt voor honger- en dorststakende vluchtelingen in de grensgevangenissen de klok door. Voorzover dit de Haagse politiek interesseert, gaat het er alleen om de wanhoopsacties van deze mensen te bestempelen als een chantagemiddel waaraan niet mag worden toegegeven. Maar het zijn de procedures van de IND, de intimidatie van de Dienst Terreur en Verrek, de cellen en de agressieve bewakers in de grensgevangenissen; díe zijn het die de opgesloten vluchtelingen elke dag chanteren!

Ga je niet weg of kun je niet weg, dan is dit je lot: we maken je kapot. Opsluiting in isoleercellen, in de kou, het licht dag en nacht aan, erop los slaan en beweren dat jij het was die agressief is geweest, het ontzeggen van medische hulp door een onafhankelijk vertrouwensarts. Sterf maar, het is je eigen schuld. De politiek, Teeven voorop, wijst alle verantwoordelijkheid af en ontkent dat door de knokploegen van de bajes geweld wordt gebruikt.

De voortdurende hetze tegen vluchtelingen moet alle terreur die tegen hen wordt uitgeoefend in de grensgevangenissen, en met een leven op straat zonder eten, warmte en beschutting, rechtvaardigen, opdat niemand naar hen omkijkt. Intussen wordt vergaderd in de Tweede Kamer over marginale aanpassingen die de schijn van redelijkheid van de apartheidspolitiek omhoog moeten houden. ‘Verbeterpunten’ die er vooral toe leiden dat mensen nog sneller in de isoleercel worden gegooid, zogenaamd voor hun eigen bestwil. ‘Verbeterpunten’ die de deportatiemachine beter moeten laten draaien. De vraag is of het wat humaner kan lijken, zodat het minder opvalt. Intussen krijgt weer iemand een torenhoge boete omdat hij nog in dit land is en een inreisverbod schendt, en straks het verbod op zijn zogenaamde illegaliteit, misschien wel voor de derde keer. Dat heet dan een misdaad. Neem ik hem mee naar huis voor een warme douche, dan heet dat ook een misdaad. Nou, dan ben ik graag crimineel!

En terwijl in de Tweede Kamer wordt vergaderd over de toekomst van vluchtelingen, tikt voor de vluchtelingen in de grensgevangenissen de klok onverminderd door. Deze grensgevangenissen mogen niet bestaan. De politiek van migratiecontrole mag niet bestaan. Maar zullen ze er iets aan doen in de Tweede Kamer? Zal er meer uitkomen dan opnieuw een aalmoes waarop voor lange tijd geteerd moet worden in de hoop op een echte toekomst? Zal er weer een politicus huilen omdat hij vindt dat hij zo veel heeft bereikt?

Wij willen echte verandering! Steun de strijd van de gevangenzittende en op straat overlevende vluchtelingen! Hun wens, hun eis, laat niets aan duidelijkheid te wensen over: vrijheid en recht op bestaan. Strafbaarstelling van dat bestaan veroordeeld mensen tot een verboden leven.

Laat de politiek, laat Teeven en zijn ministerie van veiligheid en justitie, dat niet werkelijk voor veiligheid en rechtvaardigheid staat, maar voor haatzaaien en terreur, laten zij tenminste eerlijk zijn en hun ware gezicht tonen. Samsom is alvast begonnen door te beweren dat hongerstakers zich aan de zorg van de overheid hebben LATEN toevertrouwen! Nee, Samsom, de hongerstakers hebben er niet voor gekozen om opgesloten te worden! Laat de maskers maar vallen! We keken er allang doorheen!

Terwijl in de Tweede Kamer wordt vergaderd over de toekomst van vluchtelingen, tikt voor honger- en dorststakende vluchtelingen in de grensgevangenissen de klok steeds sneller door. Er liggen een aantal mensen ernstig verzwakt in het justitieel medisch centrum en in afzondering in Vught. Zij zullen gedwangvoed worden, ook wanneer zij dat niet willen. In leven gehouden voor een leven van sterven. De Nederlandse staat zal wel bepalen waar en wanneer en op welke manier mensen aan hun einde komen. Op straat en in de grensgevangenissen vallen regelmatig doden, door ziekte, zelfmoord, door moord. Ik wijs Fred Teeven aan als hoofdverantwoordelijke!

Wordt wakker, inwoners van dit land, en kom in opstand. Accepteer niet langer de vangstquota voor zogenaamde illegalen! Accepteer niet langer de racistische ID controles, de razzia’s in huizen! Steun het verzet van de vluchtelingen! Het zijn niet de als ‘illegaal’ gebrandmerkte mensen die een probleem zijn, maar de politiek die de mythe van illegale mensen heeft verzonnen en in stand houdt!

Geen man, geen vrouw, geen mens is illegaal!

Joke Kaviaar 21 mei 2013 (toespraak bij demonstratie 22 mei 2013)

PS. Na het debat dat op deze middag 22 mei 2013 plaatsvond werd duidelijk dat Teeven het wetsvoorstel strafbaarstelling van ‘illegaliteit’ zodanig
wil aanpassen dat hulp aan die ‘illegalen’ niet strafbaar wordt. Typisch racistisch gedachtengoed. Spaar de blanke hulpverlener, maar jaag de vluchtelingen op!

Reacties uitgeschakeld voor [Joke Kaviaar]/Verboden te leven/Toespraak Joke Kaviaar bij demonstratie tegen strafbaarstelling illegaliteit

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.