Heksenjacht tegen A7 Blokkeerders/Jenny d’Arc in actie/Populistisch gejammer versus strijd Joke Kaviaar

 

Paniekpiet en Huispiet zijn de sleutels kwijt. © NTR.
ZWARTE PIET IS RACISME, EEN RACISTISCH KARIKATUUR!
Image result for Friese wegblokkade
SNELWEGBLOKKADE VAN AGRESSIEVE PRO PIETERS TEGEN
VREEDZAME ANTI PIET DEMONSTRANTEN, DIE HUN DEMONSTRATIE
NETJES HADDEN AANGEMELD.
Image result for Jenny Douwes/Foto's
JENNY DOUWES, ALIAS ”JENNY D’ARC,
”VOLKSHELDIN” EN FACEBOOK OPROEPSTER
TOT ”LUDIEKE ACTIE”, DIE HEEFT GELEID TOT SNELWEGBLOKKEERACTIE
 
 
 
Image result for ouderwetse vulpen/Foto's

Image result for middeleeuws zwaard

ZWARTE PIET IS EEN RACISTISCHE KARIKATUUR EN
GAAT ERUIT, OF JENNY D’ARC EN HAAR
VRIENDEN NOU SCHREEUWEN, ROEPEN, RAZEN, BEDREIGEN
EN SNELWEGEN BLOKKEREN OF NIET!
BESTRIJDT DISCRIMINATIE EN RACISME MET
DE PEN EN HET ZWAARD!

 

 

 

HEKSENJACHT TEGEN A7 BLOKKEERDERS/JENNY D’ARC IN ACTIE/

POPULISTISCH GEJAMMER VERSUS  STRIJD JOKE KAVIAAR
JENNY D’ARC [DEEL I] EN JOKE KAVIAAR [DEEL II]
DEEL I
VAN JENNY DOUWES TOT JENNY D’ARC
Je zou alles om en rond Neerlands  nieuwe ”volksheldin”,
de Friese onderneemster Jenny Douwes, alias ”Jenny ‘d”Arc”'[1], bijna
”Zwarte Pietenlol” gaan noemen, als je even uit het oog verliest,
dat ”’Blackface” Zwarte Piet een racistische karikatuur is [2],
waarvan nog steeds vele zwarte kinderen last hebben rond de
Sinterklaastijd. [3]

 

 

 

Welnu, zoals de oplettende lezer weet, heeft deze Jenny Douwes
vorig jaar van zich laten horen, toen de Jaarlijkse Intocht van de Sint
in het Friese Dokkum zou plaatsvinden.
Ze riep op Facebook op de door de burgemeester toegestane
anti Zwarte Piet demonstratie van KOPZ [Kick Out Zwarte Piet]
”op en ludieke manier” tegen te houden, waarbij de vreedzame KOZP
activisten [4] werden voorgesteld als ”relschoppers”, die zouden
”schreeuwen, roepen en razen” tussen de kinderen in en volgens
Douwes en co zo een ”kinderfeest” kwamen verpesten. [5]
Gevolg:
Op last van de politie en OM verwijderde Douwes haar Facebook oproep [6]
die echter al massaal gedeeld was, de beruchte A7 Blokkade
van een groep Boze Friezen, die de anti Zwarte Piet demonstratie
op de dag van de Intocht van de Sint blokkeerden op de A7, een
SNELWEG, waardoor levensgevaarlijke situaties ontstonden
en er zelfs enkele ongelukken gebeurden! [7]
WILD WEST gedrag dus, dat nog loonde ook, omdat de
anti Zwarte Piet demonstratie hierdoor ter plekke
werd afgelast. Verboden dus! [8]
Neem daarbij mee, dat deze demonstratie dus was toegestaan
door de burgemeester. [9]
Racisme beloond!, riepen dan ook activist, denker en publicist
Peter Storm, ondergetekende en anderen [10]
VAN JENNY D’ARC TOT JAMMERENDE JENNY
De daaropvolgende weken wist Jenny Douwes, inmiddels
door massale Friese ”volkssteun” getransformeerd tot
”Jenny d’Arc”, de show compleet uit te buiten.
Middels optredens bij Pauw, jammerklachten
over potentieel ”agressieve” KOPZ anti Zwarte Piet
activisten, die de Dokkumse kinderen zouden
willen ”intimideren’ [ terwijl de ware agressie kwam van
de fanatieke A7 Blokkeerders] [11], demagogisch
zelfbeklag en onoprecht geleuter, dat zij toch vooral
geen raciste was en ”dat alles haar ook maar was overkomen”,
wist Jenny d’Arc [door schrijfster dezes ”Jammerende Jenny”
genoemd] de publieke aandacht te trekken. [12]
Helaas loonde deze ”zielige slachtoffer act”, zeker
omdat het ging om ”Zwarte Piet”, die voor velen
[maar gelukkig wel steeds minder] autochtone Nederlanders
nog steeds ”heilig” is.
Dat ze zich daarbij van leugens bediende, door ondergetekende
ontmaskerd [13], leek geen indruk te maken [als ze mijn stuk al lazen]
op het achterlijke deel van Nederland, dat haar, ten onrechte, als
een ”heldin” had uitgeroepen! [14]
Maar wie dacht dat de storm na enkele maanden wel zou overwaaien,
vergiste zich, want Jenny d’Arc heeft zich al aardig ingemoved in
het pro Zwarte Piet wereldje, met zijn rechts-extreme vriendjes.
De ”lovende” artikelen over haar komen grotendeels van de
rechts-extreme Telegraaf journalist Weird Duk, die ook op zijn Twitter
account de oproep van Jenny d’Arc om de KOZP
anti Zwarte Piet activisten tegen te houden, had gedeeld. [15]
Zie onder noot 16 meer pro Jenny d’Arc artikelen van ’s mans hand
en andere pro Jenny zaken, waarin hij de hand heeft, zoals het
zijn Twitter account met de Jenny Douwes, o pardon, Jenny ‘Arc,
Oproep!
En nu dan het OM overgaat tot -terechte-vervolging van de A7 Blokkeerders [17]
en ook ”volksheldin” Jenny d’Arc [18] vanwege haar ”heldhaftige” oproep,
loopt deze dame op media te klagen en te jammeren, dat het een
”showproces” is en dat zij  ”opgejaagd” wordt door het OM. [19]
Ergens anders jammert ze over een ”heksenjacht” tegen de A7 Blokkeerders [20],
alsof het blokkeren van een snelweg geen misdrijf zou zijn! [21]
Je zou er medelijden mee krijgen.
Interessant is dat ze daarbij racistisch-populistische ophitserij niet
schuwt
Ik citeer de bespiegelingen van Neerlands volksheldin in de Telegraaf-natuurlijk
weer een stuk van Jenny’s trouwe extreem-rechtse bewonderaar
Weird Duk-
”Douwes vindt het ’onverklaarbaar’ dat het Openbaar Ministerie met volle inzet de Friezen vervolgt, die vorig jaar activisten van Kick Out Zwarte Piet tegenhielden bij Joure. Zij wijst erop dat Turkse Nederlanders die de Erasmusbrug blokkeerden en Marokkaanse voetbalfans die in Amsterdam voor verkeersoverlast zorgden, de dans ontspringen” [22]
Waarom speciaal die verwijzing naar ”Turks Nederlanders;”
en ”Marokkaanse voetbalfans”?
Je zou juist verwachten, in het kader van de Zwarte Piet Blues,
dat ze verwijst naar een moedige Blokkade -die NIET de verkeers
veiligheid bedreigde!- van de Erasmusbrug door anti Zwarte Piet
activisten van allerlei afkomsten [wit, zwart, noem maar op] [23]
Ik zal het u zeggen lezers:
Omdat zij was en is wat zij ontkent te zijn:
Een raciste, waaruit voortgekomen haar pro
Zwarte Piet activiste.
En een leugenaar.
Zie noot 24
Overigens is er inmiddels een strafeis uitgesproken tegen
de A7 Blokkeerders en onze ”volksheldin”, varierend
van zes maanden, waarvan drie voorwaardelijk, een 
 taakstraf van 250 uur en drie maanden voorwaardelijk
[tegen Jenny d’Arc], tot 120 uur werkstraf. [25]
De eis tegen onze volksheldin wordt volgens het AD als
volgt gemotiveerd:
Jenny Douwes, die wordt gezien als de ‘intellectuele dader’,  hoorde naast een taakstraf van 240 uur ook een celstraf van drie maanden voorwaardelijk eisen. Ze heeft een groter aandeel dan de rest, vindt justitie. Ze is vooraf gewaarschuwd niet door te gaan. ,,Toch heeft ze anderen aangezet tot strafbare feiten.” Ook toonde ze volgens justitie minachting voor de demonstranten.” [26]
Aldus berichtgeving AD, die ook meldt, dat zij wordt verdacht
van opruiing. [27]
 
 
DEEL II
JOKE KAVIAAR/STRIJD
Genoeg over volksophitser Jammerende Jenny, die ongetwijfeld
zal doorgaan stampij te maken over het haar opjagende OM, met
de ondersteunende heisa van de Friese onderbuik EN de niet aflatende
support van de extreem-rechtse volksophitsende Telegraaf ”journalist”
Weird Duk, die inmiddels zo [ideologisch] ”close” met De Friese
Volksheldin is, dat hij gezellig samen met haar de rechtszaal [proces tegen haar
en BlokkeerFriezen] uitliep…..[28]
Ik wil het NU hebben over een ECHT geval van OM en Politie opjagerij,
waarbij ook opvalt het meten met twee maten door politie/Justitie.
Ook een geval waarbij een ”opruiings-beschuldiging/aanklacht” lag,
met een totaal andere aanpak.
Maar ja, degene, die ik nu belicht is dan ook geen extreem-rechtse
pro Pieter, zoals Dame Jenny d’Arc, maar een strijdster tegen onrecht.
Ben ik daarbij bevooroordeeld?
Wil ik mijn eigen model van ”Recht” en ”Onrecht” opdringen?
Ik denk het niet.
Want het pleiten voor het  recht van Bestaan van vluchtelingen
in welvaartslanden als Nederland,
ongeacht het predikaat ”politieke” of ”economische” vluchteling,
het ageren tegen gevangenissen waar vluchtelingen worden opgesloten,
of ze nou ruime kooien zijn [”gezinsgevangenissen]] [29], of getraliede vensters
hebben, kan toch, of je het nou met dat alles eens bent of niet, alleen
worden gezien als een strijd tegen Onrecht.
Het strijden tegen racisme, tegen etnisch profileren [30], tegen politiegeweld
waarin zwarten en mensen van kleur oververtegenwoordigd zijn [31],
kan toch niet anders worden gezien dan strijden tegen Onrecht!
Een van diegenen, die dat allemaal doet en daarvoor een hoge prijs
betaalt, is activiste, schrijfster en dichteres Joke Kaviaar.
Zie onder noot 32 haar zeer interessante en strijdbare website.
Oja, bepaald niet onbelangrijk:
Het zal u niet verbazen, waarde lezers, dat Joke Kaviaar ook actief is
in de strijd tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet. [33]
En tegen wel meer, maar dat is in dit bestek teveel om op te noemen.
JOKE KAVIAAR/VERVOLGING
Blij is de Staat natuurlijk niet met je, als je fundamenteel
en radicaal de strijdbijl oppakt en de vinger op de zere,
onrechtsplekken legt.
Een felle actie van de Staat kon dan ook niet uitblijven:
Op 13 september 2011 viel de nationale recherche met 10 man bij haar binnen met als aanklacht wegens opruiing en deed uitvoerig huiszoeking.
Zij werd drie dagen volledige beperkingen vastgehouden.[34]
Er werd van alles in beslag genomen, computer, USB sticks, CD roms en nog veel meer.
Lees meer hierover onder noot 35
Joke’s eigen woorden over de arrestatie:
 “Ik had open gedaan omdat ik meende dat het de postbode was”. Ze toonden hun legitimatie, en vertelden dat als ze mevrouw Kaviaar was, ze was aangehouden wegens opruiing. “Ik kon het niet geloven. Ik vroeg of ik een jas mocht aantrekken. Ze liepen met me mee naar boven en zeiden dat ze een huiszoeking gingen doen en alle computers in beslag gingen nemen. Ik moest mijn tandenborstel maar meenemen”. [36]
Er volgde een rechtszaak, waarbij Joke voor vier teksten
vervolgd werd:
RARA, WIENS RECHTSORDE IS HET?
NEEDERLAND WORDT SCHOONGEVEEGD
LEERS, HET VUUR EN DE DOOD
WAAR BLIJFT DE HOLLANDSE OPSTAND?
Zie voor teksten noot 37
JOKE KAVIAAR/VEROORDELING
 
Om een lang Verhaal kort te maken:
Uiteindelijk werd Joke Kaviaar in Hoger Beroep  veroordeeld tot twee
maanden voorwaardelijk [de eis was aanvankelijk
zes maanden onvoorwaardelijk], met een proeftijd
van twee jaar, waarbij twee teksten niet meer als
strafbaar [opruiend] werden beschouwd.
Dat waren ”Leers, het Vuur en de Dood” en
”Neederland wordt schoongeveegd” [38]
 
 
Maar dit Muisje heeft nog een Staartje, omdat
Joke zich natuurlijk -APPLAUS!- blijft verzetten!
Gevolg daarvan is, dat zij binnen haar proeftijd
heeft deelgenomen aan een actie in de Gemeenteraad
in Zeist tegen de bouw van gezinsgevangenissen 
op Kamp Zeist [39], daarvoor is veroordeeld
tot twee weken gevangenisstraf plus tenuitvoerlegging
van de eerder voorwaardelijk opgelegde twee maanden wegens opruiing  [40]
Hoe dit alles afloopt weten we op 18 december anno Donini 2018.
Dan doet de Hoge Raad uitspraak. [41]
JENNY D”ARC EN JOKE KAVIAAR
VERGELIJKINGEN EN METEN MET TWEE MATEN
Als we nu de gevallen Jenny d’Arc en Joke Kaviaar naast
elkaar pogen te leggen [los van alle juridisch-technische
kanten], dan vallen toch wel een aantal; zaken op.
Beide dames worden verdacht/beschuldigd van opruiing.
Maar daarmee stopt de vergelijking, want de behandeling/gang van
zaken, is wel heel anders:
Namelijk:
De aanpak van Joke Kaviaar is vele malen harder dan die van die
van Jenny d’Arc, wat opmerkelijk is, omdat onze Volksheldin heeft
opgeroepen tot zaken, die werkelijk hebben plaatsgevonden en waarvoor
zij en haar Vrienden nu terecht staan [de Snelweg Blokkade], terwijl
Joke Kaviaar geen Facebook Oproep gedaan heeft, maar OPINIESTUKKEN
heeft geschreven, waarin zou zijn ”opgeroepen” tot dingen,
die nooit hebben plaatsgevonden!
En dan de manier van ”Justitieonderzoek”;;
Bij Joke Kaviaar viel op 13 september 2011 de nationale recherche met 10 man  binnen wegens opruiing en deed uitvoerig huiszoeking.
Zij werd  drie dagen in volledige beperkingen vastgehouden.
Er werd van alles in beslag genomen, computer, USB sticks, CD roms en nog veel meer.
Bij Jenny Douwes [o pardon d’Arc]?
Geen cel van binnen gezien.
Huiszoeking? Niet gedaan. Inbeslagname van de computer waarmee ‘het feit gepleegd is’? Ook niet. Ze kwamen even vriendelijk vragen of ze het offline wilde halen.
Dat was alles.
Oja, en nadat de levensgevaarlijke Snelweg Blokkade had plaatsgevonden,
een dagje Verhoor op het Politiebureau en het monitoren van haar telefoon. [42]
Ik zeg niet, dat dat leuk is, maar niets in vergelijking met de Lading, die
over Joke Kaviaar heen kwam, die, want het is nog niet ten einde,
ook nog eens is gebombardeerd tot ”CTER [Contra Terrorisme Extremisme
en Radicalisering] object”  [43]
Is Madame Jenny Douwes dat ook?
Dacht ik niet, anders had ze de boel wel bij elkaar geschreeuwd!
Tot zover het verschil tussen de behandeling van een tegen extreem-rechts aanleunende
pro Zwarte Piet fanatica [44] en iemand, die het misdadige vreemdelingenbeleid,
het institutioneel racisme en het gewelddadige politiebeleid
met klinkende opiniestukken en gerechtvaardigde, pittige acties, te lijf gaat.
EPILOOG:
Jenny Douwes, alias Jenny d’Arc, alias Jammerende Jenny, ik heb nieuws
voor u en uw Vrienden.
U kunt jammeren en klagen, bedreigen en snelwegen blokkeren,
maar Zwarte Piet gaat eruit!
Het is een kwestie van Tijd en deze Racistische Karikatuur wordt
teruggebulldozerd naar waar Hij thuishoort:
Het Jaar 1850. [45]
Astrid Essed
NOTEN
[1]
JENNY DOUWES/JENNY D”ARC, ”VOLKSHELDIN/
VIJF LEUGENS ONTMASKERD
ASTRID ESSED
2 DECEMBER 2017

[2]
AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIET ALS
RACISTISCH FENOMEEN
ASTRID ESSED
19 OCTOBER 2013
WEBSITE ASTRID ESSED
”ZWARTE PIET”
[3]
TROUW
MOEDER HOUDT KINDEREN THUIS BIJ SINTERKLAASFEEST
MET ZWARTE PIETEN
15 NOVEMBER 2017
TEKST

Scholen bepalen zelf welke kleur hun pieten hebben. In de Zaanstreek zijn de meesten nog zwart, tot ongenoegen van een moeder. Maar volgens het bestuur is er helemaal geen lastige pieten-discussie.

Verreweg de meeste scholen buiten de Randstad houden hun piet nog zwart. Dat geldt ook voor basisschool Hannie Schaft in Zaandam. Zelfs nu Jeanne Gnimavo-Wennekendonk haar kinderen thuishoudt van het sinterklaasfeest omdat school de pieten niet wil aanpassen. Of eigenlijk houdt sint zijn pieten zelf zwart, want zo doet hij dat al twintig jaar.

Moeder Gnimavo is wit, haar man Justin is zwart, de kinderen een mooie mix. Vorig jaar al kregen de dochters verschillende nare dingen naar hun hoofd, vertelt Gnimavo-Wennekendonk. Hun vader was de enige echte Zwarte Piet. De kinderen waren vies, die moest je niet aanraken en ze stonken ook als Zwarte Piet. Ze moesten terug naar het land van hun vader (Benin).

Bij de oudste is er daarna in de klas aandacht geweest voor discriminatie. Maar twee weken geleden kwam de jongste van acht weer bedrukt thuis: ze was chocoladereep genoemd. Ik heb een belediging gehad, zei ze. Haar zus van negen corrigeerde haar. “Dat is geen belediging, maar discriminatie.”

De moeder heeft een aardige mail gehad van de directeur. Het is superlastig een geschikte sinterklaas te vinden, heeft Patricia van Gelder uitgelegd. Ze is blij met de sint die er is en het is haar wel duidelijk dat die alleen met Zwarte Pieten wil komen. Maar zegt ze ook: “Hierna stopt hij ermee en met de nieuwe sint gaan we zeker het gesprek aan.” Persoonlijk is de directeur het wel met moeder Jeanne eens: “Al is een feest maar voor één kind pijnlijk, dan moet je iets veranderen.”

Een leuk sinterklaasfeest

Maar in het onderwijs gaat niets snel, zegt ze ook. “Wat gezegd is tegen de meiden kan niet, maar de beslissing om zo’n belangrijk kinderfeest aan te passen, neem je niet zomaar even. Er zijn ook ouders met een andere mening, voor de meerderheid is het gewoon een traditioneel feest. Voor hen is het geen discriminatie.”

Maar laat ze de beslissing nu aan de sint? Zo is het niet, zegt Van Gelder. “We hebben een medezeggenschapsraad die daar over gaat. We hebben afspraken gemaakt, een commissie die het feest lang van te voren regelt en een sint die het al jaren prima doet.”

Dat haar kinderen wel of niet meedoen aan het feest, heeft moeder Jeanne Gnimavo-Wennekendonk ook zelf in de hand, snapt ze. “We hebben ons echt wel geprobeerd in te houden, niet tegenover school, wel tegenover de kinderen. Ik gun ze echt een leuk sinterklaasfeest, maar waarom niet met andere pieten?

Haar man krijgt al langer opmerkingen over zijn huidskleur. De kinderen cynisch genoeg pas sinds de landelijke pietendiscussie. “Als zij met racisme te maken krijgen, is het een nog hardere klap.”

Nu wil Jeanne Gnimavo dus een statement maken. “Hannie Schaft is juist een school met kinderen van allerlei kleur, van alle rangen en standen. Ik vind het fijn als mijn kinderen een evenwichtig beeld krijgen van de samenleving. Maar nu ik het aankaart, merk ik dat veel leerkrachten nog helemaal niet over Zwarte Piet hebben nagedacht. Veel mensen blijven ontkennen dat het pijn doet, waarschijnlijk uit onwetendheid.”

Volgens Niko Persoon, directeur van scholenkoepel Zaan Primair, speelt het inderdaad niet in de Zaanstreek, ook al ligt die pal naast Amsterdam met zijn edelpieten. De scholengroep telt 22 openbare scholen, slechts een heeft voor roetveegpieten gekozen, weet Persoon. Vanuit de koepel komt er ook geen advies. “Wij vinden dat school en ouders er over gaan.”

Is het misschien moeilijk voor scholen om de discussie met ouders te starten? Zelfs dat ontkent de be­stuurder. “Het is geen kwestie van je onttrekken aan een discussie, er is geen discussie. Ik zie geen scholen die hiermee worstelen, behalve dan nu deze.”

”Die verhalen blijven zich opstapelen. Zwarte mensen die vertelden hoe ze als kind uitgelachen werden in Sinterklaastijd, zwarte kinderen die niet naar school durfden rond die tijd omdat ze voortdurend voor ‘zwarte Piet’ werden uitgemaakt, zwarte kinderen die thuiskwamen en vroegen: ‘mama, ben ik dom? Zwarte Piet is toch ook dom’. Een zwart kind dat thuiskwam, zich in de douche terugtrok en geprobeerd had zich de zwarte huis af te schuren.
ANTIRACISME OP VIER FRONTEN
PETER STORM
30 APRIL 2015

BREEUWSMA EN ZWARTE PIET/INSTITUTIONEEL RACISME

IN UITVOERING

ASTRID ESSED

23 SEPTEMBER 2015

https://www.astridessed.nl/ breeuwsma-en-zwarte- pietinstitutioneel-racisme-in- uitvoering/

[4]
200 TEGENSTANDERS ZWARTE PIET OPGEPAKT IN
ROTTERDAM/POLITIEGEWELD TEGEN GEWELDLOZE
DEMONSTRANTEN/ABOUTALEB, SCHANDE!
ASTRID ESSED
30 NOVEMBER 2016
GEWELDDADIGE ARRESTATIE JERRY AFRIYIE
TIJDENS PROTEST TEGEN ZWARTE PIET IN ROTTERDAM 2016

YOUTUBE.COM

KNOWLEDGE CESARE SLACHTOFFER VAN BUITENSPORIG
POLITIEGEWELD
BEN HET NADRUKKELIJK NIET EENS MET DE PRO ZWARTE PIET
OPSTELLING IN ONDERSTAAND STUK, MAAR VOOR HET OVERIGE
EEN INTERESSANT EN ZINNIG ARTIKEL:
”De aanhangers van KOZP hebben een verschrikkelijk misverstand over een geliefde Nederlandse traditie als de absolute waarheid omarmd maar van één ding kun je ze niet beschuldigen: dat zij geweld gebruiken of intochten verstoren. Ze willen alleen zwijgend maar wel zichtbaar aanwezig zijn als Sint Nicolaas met zijn knechten verschijnt. Ze laten zich dan ook niet verbannen naar een of ander afgelegen veld of bedrijventerrein. Zo kwam het een paar jaar geleden dat Jerry Afriyie met een aantal medestanders niet buiten het centrum van Gouda stond maar midden op de Markt. Ze deden niets. Ze zeiden niets. Ze stonden daar alleen maar in een rij. Daarop begon de politie te plukharen hetgeen ook uit de vele beelden blijkt die van dit incident gemaakt zijn.”
JENNY DOUWES WIL ALLES NAAR HAAR
HAND ZETTEN
HAN VAN DER HORST
13 OCTOBER 2018
[5]
HIERONDER ”VOLKSHELDIN”JENNY DOUWES MET HAAR OPROEP

Screenshot uit het duistere filmpje van de Friesin.

Screenshot uit het duistere filmpje van de Friezin.

VOLKSKRANT
VIJF VRAGEN RECHTSZAAK BLOKKEER FRIEZEN
HOE ZAT HET OOK ALWEER MET DE BLOKKEER FRIEZEN, DIE
VORIG JAAR ANTI-ZWARTE PIET DEMONSTRANTEN DE WEG VERSPERDEN?
7 OCTOBER 2018
TEKST

1. Wat gebeurde er ook alweer precies vorig jaar?

Kick Out Zwarte Piet had een vergunning om te demonstreren tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas in het Friese Dokkum, op 18 november vorig jaar. De actiegroep ziet in die in de klassieke Zwarte Piet-figuur een racistische uiting. Onderweg naar Dokkum werden de drie bussen waar de demonstranten in zaten opgehouden door een doelbewuste blokkade van de A7 bij Oudehaske, nabij Heerenveen. Aanvankelijk werd niemand aangehouden, de bussen werden omgeleid. De activisten zouden Dokkum echter nooit bereiken. Na berichten dat zij met zwaar vuurwerk werden opgewacht, werd de betoging met een noodbevel verboden.

2. Wat wordt de 34 verdachten ten laste gelegd?

Het versperren van de openbare weg en het verhinderen van een betoging. De verdachten zijn veelal jonge mannen uit Noordoost-Friesland. Over hun onderlinge relaties is niets bekend. Het Openbaar Ministerie denkt met beeldmateriaal dat tijdens de actie gemaakt is voldoende bewijs in handen te hebben. Jenny Douwes, die met een oproep op Facebook opriep de anti-Zwarte Piet-demonstranten tegen te houden, wordt daarnaast verdacht van opruiing. Omdat zij haar oproep op aandringen van de politie verwijderde, vindt haar advocaat Tjalling van der Goot dat justitie deze aanklacht moet laten schieten.

3. Wat dreef de demonstranten?

Ze hebben zich daar tijdens de voorbereidende regiezitting in juninog niet over uitgelaten. Jenny Douwes, hun boegbeeld in de media, deed dat wel. ‘Ik kom in het geweer tegen het ondemocratisch verloop van discussies over Zwarte Piet, het slavernijverleden en aanverwante zaken’, zei ze in een interview inde Volkskrant. ‘Ik zal niet zeggen dat de minderheid zich altijd maar naar de meerderheid moet voegen, maar nu gebeurt vaak het omgekeerde.’ Tijdens de regiezitting kregen de beklaagden bijval van sympathisanten met spandoeken met teksten erop als ‘Zwarte Piet discrimineert niet’. De rechtbank richt voor de inhoudelijke behandeling van de zaak deze week extra zalen in voor publiek.

4. Tilt justitie zwaar aan de kwestie?

Ook voor justitie is het een principezaak, zei plaatsvervangend hoofdofficier van het OM Noord-Nederland Gert Veurink tegen de Leeuwarder Courant – maar om een andere reden. ‘Deze rechtszaak gaat niet om voor of tegen Zwarte Piet zijn’, zei Veurink. ‘Het gaat om het principe dat je een ander niet mag verhinderen te demonstreren. Je mag elkaar niet op deze manier de mond snoeren, ook al ben je het nog zo met een ander oneens.’

5. Is er een rol voor Kick Out Zwarte Piet?

De tegenstanders van Zwarte Piet mogen in de rechtszaal als benadeelde partij hun verhaal doen. Dat besloot de rechtbank tijdens de regiezitting – tegen de zin van de verdachten en hun advocaat Van der Goot, die 33 van hen bijstaat. Ook de agenten die Douwes verzochten haar oproep te verwijderen zullen worden gehoord. Net als locoburgemeester Pytsje de Graaf van Dongeradeel, die de anti-Zwarte Piet-betoging uiteindelijk afblies.

[6]

RTV

OPENBAAR MINISTERIE VERBIEDT PROJECT P

16 NOVEMBER 2017

http://www.rtvnof.nl/openbaar- ministerie-verbiedt-project-p/

TEKST

Donderdag 16-11-2017

DOKKUM – Het eerder op Facebook aangekondigde evenement Project Pis donderdag afgeblazen. Het Openbaar Ministerie heeft het verboden. Een groep inwoners van de regio (onder andere onderneemster Jenny Douwes uit Drachten) wilde zaterdag anti-Piet activisten uit de Randstad opvangen bij de toegangswegen naar Dokkum waar de landelijke intocht van Sinterklaas zal plaatsvinden.

De actievoerders schrijven op de pagina van Project P: ‘Op last van het OM moeten we deze actie staken. Onder bedreiging van vervolging wegens opruiing is dit ons laatste bericht en zullen we ons niet meer bemoeien met de intocht van Sinterklaas. Ons punt is gemaakt, onze standpunt duidelijk, blijkbaar heeft KOZP vrienden op hoge posities. We wensen iedereen een prettige intocht zonder incidenten en toestanden’.

Actiegroep Project P. maakte zich volgens burgemeester Marga Waanders en het Openbaar Ministerie schuldig aan opruiing. Donderdagmiddag is er overleg met de ‘driehoek’ politie, burgemeester en OM geweest. ,,Toen is gezamenlijk besloten het oordeel van het OM mee te delen aan de organisatoren.’’ Waanders heeft de actie niet persoonlijk verboden, zegt ze in de Leeuwarder Courant.

”„Ons plan was om op de snelweg een ludieke langzaamaanactie te houden om die activisten duidelijk te maken dat wij geen gevaarlijke demonstratie tussen onze kinderen wilden. Toen ik werd gebeld door de politie – die zei ’stoppen nu, anders word je vervolgd’ – heb ik mijn oproep direct ingetrokken.”
TELEGRAAF
JENNY D’ARC: MENSEN ZIEN DIT ALS EEN
SHOWPROCES
8 OCTOBER 2018
 
 
 
TEKST
 
 
LEEUWARDEN – Onderneemster Jenny Douwes uit Drachten werd het gezicht van de Friese ’blokkeerders’, die vorig jaar op de A7 bij Joure randstedelijke anti-Piet activisten tegenhielden. Douwes en 33 anderen staan vanaf maandag voor de rechter in Leeuwarden.

Net heeft ze weer een steunbetuiging gekregen. Uit Vlaanderen ditmaal, een handgeschreven brief. „Van een 81-jarige. Zo lief.” Het aantal kaarten, brieven en mails van mensen die Jenny Douwes (40) een hart onder de riem willen steken, is bijna niet te tellen.

“’Ik voel me door het OM opgejaagd’”

Wat doet die steun met u?

Jenny Douwes: „Die is enorm belangrijk voor me, want ik ben doodmoe en merk dat ik op mijn laatste benen loop. Ik voel me al maanden opgejaagd door het Openbaar Ministerie. Dat vreet energie.”

U wordt onder meer opruiing ten laste gelegd. Besefte u niet wat de gevolgen konden zijn toen u in een video opriep om de anti-Piet activisten tegen te houden?

„Ons plan was om op de snelweg een ludieke langzaamaanactie te houden om die activisten duidelijk te maken dat wij geen gevaarlijke demonstratie tussen onze kinderen wilden. Toen ik werd gebeld door de politie – die zei ’stoppen nu, anders word je vervolgd’ – heb ik mijn oproep direct ingetrokken. Ik ga er dan ook van uit dat ik word vrijgesproken.”

Dus u was verbaasd dat u een dagvaarding kreeg?

„Ja, maar ik had al wel het gevoel dat ik inzet kon worden van een politiek spel. De commotie was zo groot en je weet dat die anti-Piet activisten veel invloed hebben. Ik vroeg aan de rechercheurs die mij ondervroegen: ’Waarom zit ik hier?’ Het antwoord: ’Omdat er aangifte tegen u is gedaan door Kick Out Zwarte Piet’.”

Eerder bleek dat burgemeester Marga Waanders (PvdA) de anti-Piet activisten heeft gevraagd of zij wilden komen demonstreren. Ze bood bovendien de extreem-rechtse Nederlandse Volksunie aan om een tegendemonstratie te houden. U vindt dat de burgemeester een kwalijke rol heeft gespeeld.

„Ik vind dat zij bewust onze kinderen in gevaar heeft gebracht door die twee extreme groepen uit te nodigen. Ze is speciaal naar Amsterdam gereisd om met woordvoerders van Kick Out Zwarte Piet te overleggen, nadat die aanvankelijk niet eens met haar wilden praten. En ze was bereid om eisen van hen in te willigen, zoals het aanprijzen van hun lesmateriaal voor scholen. Ze ging helemaal voorbij aan het feit dat die activisten worden genoemd in het Dreigingsbeeld Terrorisme. Als je ziet wat de plannen waren, denk ik dat we blij mogen zijn dat de demonstranten Dokkum niet hebben gehaald die dag. Zij mochten nota bene op de route van de intocht onder politiebegeleiding ’dynamisch’ demonstreren. Het had helemaal uit de hand kunnen lopen.”

Voor het proces zijn vier dagen uitgetrokken, plus een eventuele extra dag. Het OM maakte speciaal een filmpje met uitleg. Veel mensen verbaast het dat voor de blokkeerders alle registers open gaan terwijl anderen, zoals Turkse Nederlanders die de Erasmusbrug blokkeerden en Marokkaanse voetbalfans die in Amsterdam voor overlast zorgden, de dans ontspringen. Hoe ervaart u dit?

„Ik vind dat meten met twee maten onverklaarbaar. Mij verbaast de heksenjacht op ons door het Openbaar Ministerie. Ik vind het intimiderend als een woordvoerder van het OM bij Omrop Fryslân zegt celstraffen niet uit te sluiten. Ik ben een dag lang verhoord, die agenten maakten duidelijk dat mijn telefoon en die van familieleden werden gemonitord. Mijn belgegevens zijn uitgelezen, ze wisten precies waar ik mij bevond tijdens de intocht. De gemiddelde Nederlander zou hier steil van achterover slaan. Het is maar goed dat ik een koelbloedige Friezin ben.”

“’Het had uit de hand kunnen lopen’”

De samenleving is gepolariseerd over de blokkeerders. Medestanders noemen u gekscherend ’Jenny d’Arc’. Tegenstanders zien in u een ’extreem-rechtse ophitser’.

„Ik ben niet per se een voorstander van Zwarte Piet, maar ik vind dat de discussie tot normale proporties moet worden teruggebracht. Geven en nemen en naar elkaar luisteren. Ik voel verzet omdat ik onrechtvaardig word behandeld. Dan komt de vechter in mij naar boven. Ik voldoe elke dag aan mijn plichten als burger, ik werk hard, ik betaal belasting, ik bouw als ondernemer iets op, ik heb mensen aan het werk en dan word je zo aangepakt, omdat je het niet pikt dat je kinderen in gevaar worden gebracht.”

Wat verwacht u van deze week?

„Ik heb de indruk dat er van alles staat te gebeuren. Het gonst enorm. Burgers uit het hele land zeggen dat ze naar Friesland willen komen om ons te steunen. Dat zijn geen rechtse extremisten, maar hardwerkende Nederlanders die het spuugzat zijn dat een kleine, drammende minderheid haar wil aan de rest wil opleggen. Die mensen zien dit als een showproces.”

De blokkeerders hebben de wet overtreden door de anti-Piet activisten hun recht op demonstratie te ontzeggen. Een serieus misdrijf.

„We verantwoorden ons deze week en zijn bereid om de consequenties te aanvaarden. We hebben elkaar trouwens pas leren kennen toen de eerste dagvaardingen binnen druppelden. Die bereikten overigens eerder de media dan onze brievenbussen, nog zo iets merkwaardigs. Ik heb een vergadering belegd, zodat iedereen kon kennismaken. Sindsdien zijn we vrienden voor het leven.”

Wilt u met de anti-Piet activisten in gesprek?

„Dat is zinloos. Hun inzet is: ten koste van alles verandering afdwingen. Dat blijkt uit de rechtszaken die ze voeren. Ze willen Zwarte Piet helemaal weg hebben; en gezien de link die ze leggen met het slavernijverleden vermoed ik dat ze uit zijn op herstelbetalingen. Het is voor hen gewoon een businessmodel.”

[7]

”Weet je hoeveel straf er eigenlijk op het versperren van de snelweg staat als dat gevaar voor andere weggebruikers oplevert? (Wat het deed, want er gebeurden daadwerkelijk meerdere ongelukken.)

9 jaar cel. Lees maar na, art 162 wetboek van strafrecht.”

LIEGEN MAG NIET VAN SINTERKLAAS
 
 
WEGBLOKKADE OP A7 TEGEN PIETENDEMONSTRANTEN/RACISME
BELOOND/WEG MET ZWARTE PIET!
ASTRID ESSED
1 DECEMBER 2017
 
[8]

De burgemeester betreurt de gang van zaken. “Mensen hebben gebruik gemaakt van hun recht om te komen demonstreren en er zijn op voorhand goede afspraken gemaakt,”  aldus de brief.”

NU.NL

GEMEENTE VREESDE CONFRONTATIE VOOR- EN TEGENSTANDERS

ZWARTE PIET DOKKUM

20 NOVEMBER 2017

https://www.nu.nl/sinterklaas/ 5015390/gemeente-vreesde-confr ontatie–en-tegenstanders-zwar te-piet-dokkum.html

ZIE OOK VOOR VERBOD BURGEMEESTER DE NOTEN IN ONDERSTAAND STUK
WEGBLOKKADE OP A7 TEGEN PIETENDEMONSTRANTEN/RACISME
BELOOND/WEG MET ZWARTE PIET!
ASTRID ESSED
1 DECEMBER 2017
 
ZIE OOK

VERACHTELIJK GEZAG BELOONT RACISTISCHE
KNOKPLOEG
PETER STORM
18 NOVEMBER 2017
 

[9]

Toegestaan  is niet helemaal het juiste woord/
demonstratierecht is er sowieso, alleen kan de
burgemeester demonstraties verbieden, inkorten, etc, wanneer
gevaar dreigt voor de Openbare Orde
ZIE

NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BURGEMEESTERS

OPENBARE MANIFESTATIES

https://www.burgemeesters.nl/bevoegdheden/manifestaties

DEMONSTREREN IS EEN GRONDRECHT

ZIE:

ARTIKEL 9, NEDERLANDSE GRONDWET

VRIJHEID VAN VERGADERING EN BETOGING’

  • 1.
    Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
  • 2.
    De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.
 
 
 
[10]
 
VERACHTELIJK GEZAG BELOONT RACISTISCHE
KNOKPLOEG
PETER STORM
18 NOVEMBER 2017
 
 
WEGBLOKKADE OP A7 TEGEN PIETENDEMONSTRANTEN/RACISME
BELOOND/WEG MET ZWARTE PIET!
ASTRID ESSED
1 DECEMBER 2017
 
[11]
HIERONDER ”VOLKSHELDIN”JENNY DOUWES MET HAAR OPROEP

Screenshot uit het duistere filmpje van de Friesin.

Screenshot uit het duistere filmpje van de Friezin.

[12]
PAUW 20-11-2017: JENNY D’ARC, ZWARTE PIETEN DEMONSTRATIE
VERIJDELD OP A7, TUSSEN DE KINDEREN!
[13]
JENNY DOUWES/JENNY D’ARC, ”VOLKSHELDIN”/5 LEUGENS
ONTMASKERD
ASTRID ESSED
2 DECEMBER 2017
 
 
 
[14]
 
 
TELEGRAAF
FRIEZEN TROTS OP JENNY D’ARC
20 NOVEMBER 2017
TEKST
DRACHTEN – Ze weet niet wat haar overkomt. Jenny Douwes (39) is de heldin van Friesland. De onderneemster uit Drachten wordt overstelpt door dankbetuigingen. Met medestanders zette zij een succesvolle actie op om anti-Piet-activisten uit Amsterdam en Rotterdam te belemmeren de landelijke intocht van Sinterklaas, afgelopen zaterdag in Dokkum, te verstoren.
Honderden Friezen blokkeerden illegaal de toegangswegen naar de vestingstad, waarop de activisten onverrichterzake moesten terugkeren naar de Randstad. Douwes wordt nu ’Jenny d’Arc’ genoemd: vrouwelijk symbool van Friese onverzettelijkheid. Eventuele boetes gaan de rebelse Friezen gezamenlijk ophoesten. Daartoe waren gisteravond al vijftienduizend euro opgehaald . „Wat overblijft gaat naar een goed doel”, belooft Douwes.
[15]
HIERONDER ”VOLKSHELDIN”JENNY DOUWES MET HAAR OPROEP
OP HET TWITTER ACCOUNT VAN WEIRD DUK

Screenshot uit het duistere filmpje van de Friesin.

Screenshot uit het duistere filmpje van de Friezin.

WEIRD DUK ON TWITTER

Friese onderneemster wil geen randstedelijke relschoppers ’tussen onze kinderen’ bij intocht Sinterklaas in Dokkum:

1:25
34.603 keer bekeken
 
 
[16]

TELEGRAAF
JENNY D’ARC: MENSEN ZIEN DIT ALS EEN
SHOWPROCES
WEIRD DUK
8 OCTOBER 2018
 
 

TELEGRAAF
FRIEZEN TROTS OP JENNY D’ARC
WEIRD DUK
20 NOVEMBER 2017
TELEGRAAF
HEKSENJACHT TEGEN A7 BLOKKEERDERS
WEIRD DUK
8 OCTOBER 2018

Friese onderneemster wil geen randstedelijke relschoppers ’tussen onze kinderen’ bij intocht Sinterklaas in Dokkum:

[17]
A7 BLOKKEERDERS VOOR DE RECHTER
GEEN TEKST/Bovenstaand verslag in het Fries
PROCES ZWARTE PIET BLOKKADE ”GEEN GEKKE DINGEN GEBEURD”
18.00 UUR JOURNAAL
NOS JOURNAAL 18.00
VOICE OVER [man]
”Er is een proces begonnen tegen 34 mensen, die vorig jaar de snelwg
A7 blokkeerden.
Zr hielden zo anti Zwarte Piet activisten tegen, die wilden demonstreren
tijdens de Landelijke Sinterklaas Intocht in Dokkum.
VOICE OVER [vrouw]
Steunbetuigingen voor de verdachten buiten de rechtszaal.
Voor hen had deze rechtszaak sowieso niet hoeven plaatsvinden.
Geinterviewde vrouw:
”Omdat we het ermee eens waren wat ze vorig jaar gedaan hebben.en
wij vinden niet, dat zij daarvoor gestraft hoeven te worden.
Als de politie een actie op de snelweg mag doen met langzaam rijden
tot stoppen, dan mogen zij dat ook, vind ik.
Niet meten met twee maten dan.
VOICE OVER
[vrouw]
In de rechtszaal benadrukte het Openbaar Ministerie nadrukkelijk,
dat deze zaak niet over de Zwarte Pietendiscussie gaat.
[Peter van der Spek: Officier van Justitie]
”In deze zaak gaat het er niet om, welke mening mensen hebben
en ook niet, welke mening goed of fout is.
Het gaat er in deze zaak wel om, dat een ieder het recht heeft
om een mening te hebben, die mening te uiten, een betoging te
houden en zich vrij te kunnen bewegen.
Daarnaast gaat het om de veiligheid van het verkeer.”
VOICE OVER
{vrouw]
‘Volgens de verdachten, die vandaag terecht stonden, zijn ze
niet intimiderend of bedreigend geweest en demonstreren is prima,
maar niet op de dag van de Intocht.
Daar waren ze stellig over.
”Dat ze in het Westen gek zijn, dat wisten we al” zei een van hen,
”maar wij hebben hier nog nuchter verstand.
”En toch mooi, dat het gelukt was” herhaalden ze, want de betoging
ging niet door en de kinderen hadden zo een leuke dag
VOICE OVER
[Man]
En straks in Een Vandaag meer over de rechtszaak
EINDE TEKST
[18]
TAAKSTRAF VAN 240 UUR GEEIST VOOR
ZWARTE PIET BLOKKEERDER JENNY DOUWES
12 OCTOBER 2018

De eis tegen Jenny Douwes is een taakstraf van 240 uur en een 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf, onder andere vanwege opruiing.

Douwes wordt gezien als de intellectuele dader. Volgens de officier van justitie neemt Douwes geen verantwoordelijkheid, terwijl ze dat volgens het Openbaar Ministerie wel is. Ze heeft niet alleen zelf de strafbare feiten gepleegd, maar anderen daar ook toe aangezet.

Een oproerkraaier die andere oproerkraaiers wilden beletten oproer te kraaien. Zo zouden we het proces tegen de Zwarte Piet Blokkeer-Friezen kunnen noemen. Het OM heeft nu een straf geëist tegen de organisatrice van de blokkade, Jenny Douwes.

Douwes, een alleenstaande moeder, die met voormalig Rusland-correspondent en mede Fries Wierd Duk naast zich uit de rechtszaal stapte, wilde nog niet zeggen wat ze van de eis vond.

Ook de andere blokkeerders hoorden straffen eisen. De officier van justitie eiste tegen de meesten van hen taakstraffen van 120 uur.

[19]
”Wat doet die steun met u?

Jenny Douwes: „Die is enorm belangrijk voor me, want ik ben doodmoe en merk dat ik op mijn laatste benen loop. Ik voel me al maanden opgejaagd door het Openbaar Ministerie. Dat vreet energie.”

TELEGRAAF
JENNY D’ARC: MENSEN ZIEN DIT ALS EEN
SHOWPROCES
8 OCTOBER 2018
 
 
[20]
 
 

TELEGRAAF
HEKSENJACHT TEGEN A7 BLOKKEERDERS
8 OCTOBER 2018
[21]
ARTIKEL 162, WETBOEK VAN STRAFRECHT
TEKST
Artikel 162
Hij die opzettelijk enig werk dienende voor het openbaar verkeer of het luchtverkeer vernielt, onbruikbaar maakt of beschadigt, enige openbare land- of waterweg verspert of een ten aanzien van zodanig werk of van zodanige weg genomen veiligheidsmaatregel verijdelt, wordt gestraft:
1
met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan gevaar voor de veiligheid van het verkeer te duchten is;
2
met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan gevaar voor de veiligheid van het verkeer te duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft.

”Weet je hoeveel straf er eigenlijk op het versperren van de snelweg staat als dat gevaar voor andere weggebruikers oplevert? (Wat het deed, want er gebeurden daadwerkelijk meerdere ongelukken.)

9 jaar cel. Lees maar na, art 162 wetboek van strafrecht.”

LIEGEN MAG NIET VAN SINTERKLAAS
 
 

[22]
”Douwes vindt het ’onverklaarbaar’ dat het Openbaar Ministerie met volle inzet de Friezen vervolgt, die vorig jaar activisten van Kick Out Zwarte Piet tegenhielden bij Joure. Zij wijst erop dat Turkse Nederlanders die de Erasmusbrug blokkeerden en Marokkaanse voetbalfans die in Amsterdam voor verkeersoverlast zorgden, de dans ontspringen”
TELEGRAAF
HEKSENJACHT TEGEN A7 BLOKKEERDERS
8 OCTOBER 2018
[23]
 
 

INDYMEDIA.NL

[ROTTERDAM] BLOCKADE ON THE ERASMUSBRIDGE-ZWARTE PIET

IS RACISME

18 NOVEMBER 2017

https://www.indymedia.nl/node/ 42354


AD

ACTIEVOERDERS TEGEN ZWARTE PIET IN ROTTERDAM BLOKKEREN

ERASMUSBRUG

18 NOVEMBER 2017

https://www.ad.nl/binnenland/a ctievoerders-tegen-zwarte-piet -in-rotterdam-blokkeren-erasmu sbrug~ac8b87fd/

RTLNIEUWS.NL

TEGENSTANDERS ZWARTE PIET BLOKKEREN ERASMUSBRUG IN

ROTTERDAM

18 NOVEMBER 2017

[24]

JENNY DOUWES/JENNY D”ARC, ”VOLKSHELDIN/
VIJF LEUGENS ONTMASKERD
ASTRID ESSED
2 DECEMBER 2017

[25]
AD
JUSTITIE EIST TAAKSTRAFFEN TEGEN BLOKKEERFRIEZEN
12 OCTOBER 2018

LEEUWARDER COURANT

EIS: VOORWAARDELIJKE CELSTRAF JENNY DOUWES, TAAKSTRAFFEN
VOOR 33 BLOKKEERFRIEZEN
12 OCTOBER 2018
TEKST

Het Openbaar Ministerie (OM) eist drie maanden voorwaardelijke celstraf en een werkstraf van 240 uur tegen Jenny Douwes. Tegen de overige 33 verdachten in de blokkeer-zaak zijn taakstraffen van 80 tot 150 uur geëist.

Volgens het OM hebben de verdachten zich schuldig gemaakt aan (het medeplegen van) dwang, het blokkeren van de snelweg en het verhinderen van een betoging. Tegen Douwes werd ook opruiing ten laste gelegd.

OM: Man (34) uit Damwâld moet wel de cel in

Als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt, moet een 34-jarige Damwâldster wel de cel in. Het OM eist zes maanden gevangenisstraf tegen de man, waarvan drie voorwaardelijk. Hij is donderdag in een andere zaak veroordeeld tot 240 uur werkstraf en hem kan niet opnieuw een taakstraf worden opgelegd.

Tijdens de vierde zittingsdag van het blokkade-proces, vrijdag in de rechtbank in Leeuwarden, gaf het OM aan dat een geldboete ,,geen recht zou doen aan de aard, ernst en impact” van de actie.

Douwes als eerste in beeld

Het OM ziet de Drachtster Douwes als de voorvrouw van de blokkeer-Friezen. Volgens Officier van Justitie Peter van der Spek was zij de eerste verdachte die in beeld kwam.

,,Mevrouw Douwes heeft opgeroepen tot iets ongeoorloofds, het voorkomen van de betoging in Dokkum”, zei Van der Spek. ,,Dit heeft ze willens en wetens gedaan. Haar intellectuele bijdrage is van zeer zwaar gewicht. Als iemand wist dat ze strafbaar bezig was, was zij het, na de waarschuwing van de politie.”

Douwes verklaarde donderdag ‘verbaasd te zijn’ dat ze überhaupt werd gedagvaard.

‘Niet over Zwarte Piet’

Officier van Justitie Peter van der Spek sprak aan het begin van de zittingsdag van ‘een van de meest besproken blokkades ooit in Nederland’. Ook zei hij dat de rechtszaak volgens het OM helemaal niet ging over de vraag wie gelijk heeft in de maatschappelijke discussie over Zwarte Piet, maar over het gedrag van de verdachten.

Stef Altena@altenas

Kortom: 23 keer 120 uur werkstraf, 7 keer 150, twee keer 80. En dan 240 uur plus 3 maanden voorwaardelijk voor Douwes, en 240 plus 3 maanden onvoorwaardelijk voor 34-jarige Damwaldster. #blokkeerfriezen

Wat gebeurde er op 18 november 2017?

In totaal worden 34 Friezen tussen de twintig en zestig jaar verdacht van het blokkeren van de A7 ter hoogte van Oudehaske op 18 november. Zij parkeerden hun auto’s op de snelweg. Hierdoor konden drie bussen met aanhangers van Kick Out Zwarte Piet niet doorrijden naar Dokkum, waar zij wilden demonstreren bij de intocht. Er ontstond een kilometerslange file. De betoging tegen Zwarte Piet ging uiteindelijk niet door na een noodbevel. Volgens het Openbaar Ministerie zorgde de blokkade voor een gevaarlijke situatie. Ook het verhinderen van een betoging wordt de groep aangerekend. Daarbij zou intimiderend gedrag zijn vertoond. De verdachten hoeven niet allemaal tegelijk in de rechtbank te verschijnen. Na de opening van de zaak wordt hun zaak maandag en dinsdag in groepjes van drie of vier behandeld. Donderdag is de vermeende opruiing aan de beurt en krijgen benadeelde partijen spreekrecht. Daarvan maakt onder meer de stichting tegen racisme ‘Nederland wordt beter’ gebruik. Vrijdag komt de officier van justitie met de strafeisen en volgen de pleidooien van de advocaten.

[26]
AD
JUSTITIE EIST TAAKSTRAFFEN TEGEN BLOKKEERFRIEZEN
12 OCTOBER 2018
[27]
”Jenny Douwes, een vrouw die een oproep tot de blokkade op Facebook plaatste, wordt ook verdacht van opruiing.”

AD
JUSTITIE EIST TAAKSTRAFFEN TEGEN BLOKKEERFRIEZEN
12 OCTOBER 2018
 

[28]
AD
RECHTSZAAK BLOKKERFRIEZEN ONTAARDT IN FRIESE
DEMONSTRATIE
12 OCTOBER 2018

FRONTAAL NAAKT
DAT WEIRD DUK ZICH NOG JOURNALIST MAG NOEMEN, IS BIZAR
13 OCTOBER 2018
[29]
WEBSITE ASTRID ESSED
GEZINSGEVANGENISSEN
[30]

AMNESTY INTERNATIONAL

ETNISCH PROFILEREN
AMNESTY INTERNATIONAL
PROACTIEF POLITIEOPTREDEN VORMT EEN RISICO
VOOR MENSENRECHTEN
ETNISCH PROFILEREN ONDERKENNEN EN AANPAKKEN
OCTOBER 2013
AMNESTY INTERNATIONAL
GELIJKHEID ONDER DRUK
DE IMPACT VAN ETNISCH PROFILEREN
[31]
R.I.P. MITCH HENRIQUEZ. HAAGSE SMERIS TEKENT
VOOR MOORD EN MENSENJACHT
JOKE KAVIAAR
29 JUNI 2015
MITCH HENRIQUEZ/DODE POLITIEGEWELD
EN BEPAALD NIET DE EERSTE/NO JUSTICE, NO PEACE
ASTRID ESSED
1 JULI 2015
OOK OP UITPERS.BE
AGENT, DIE RISHI NEERSCHOOT, VRIJGESPROKEN/RECHTBANK
GEEFT POLITIE LICENCE TO KILL
ASTRID ESSED
27 DECEMBER 2013
OF
DOOD TURKSE ARRESTANT IN POLITIECEL/
POLITIE STAAT NIET BOVEN DE WET
ASTRID ESSED
[32]
WEBSITE JOKE KAVIAAR
[33]
DE NOODZAAK VAN DE STRIJD TEGEN ZWARTE PIET
JOKE KAVIAAR
14 OCTOBER 2018
[34]
”Aan een verdachte die in voorarrest zit kunnen beperkende maatregelen worden opgelegd in het belang van het onderzoek. Deze beperkende maatregelen worden ook wel “beperkingen” genoemd. Wanneer een verdachte in beperkingen zit, betekent dit dat hij geen contact mag hebben met de buitenwereld. Alleen contact met de advocaat is toegestaan, maar ook de advocaat is gebonden aan de beperkingen.
BEPERKINGEN TIJDENS VOORARREST

STEUNGROEP 13 SEPTEMBER
DE  ARRESTATIE
[35]
STEUNGROEP 13 SEPTEMBER
DE  ARRESTATIE
[36]
“Ik had open gedaan omdat ik meende dat het de postbode was”. Ze toonden hun legitimatie, en vertelden dat als ze mevrouw Kaviaar was, ze was aangehouden wegens opruiing. “Ik kon het niet geloven. Ik vroeg of ik een jas mocht aantrekken. Ze liepen met me mee naar boven en zeiden dat ze een huiszoeking gingen doen en alle computers in beslag gingen nemen. Ik moest mijn tandenborstel maar meenemen”
STEUNGROEP 13 SEPTEMBER
DE  ARRESTATIE
[37]
”OPRUIENDE” TEKSTEN JOKE KAVIAAR
RARA, WIENS RECHTSORDE IS HET?
JOKE KAVIAAR
20 NOVEMBER 2010
OF
NEEDERLAND WORDT SCHOONGEVEEGD
JOKE KAVIAAR
16 JULI 2011
OF

 

LEERS, HET VUUR EN DE DOOD
JOKE KAVIAAR
8 APRIL 2011
OF
WAAR BLIJFT DE HOLLANDSE OPSTAND?
JOKE KAVIAAR
25 JUNI 2008
OF

[38]
STEUNGROEP 13 SEPTEMBER
GERECHTSHOF VERMINDERT IN HOGER BEROEP
CELSTRAF JOKE KAVIAAR TOT TWEE MAANDEN
VOORWAARDELIJK
28 MEI 2014

[39]


ACTIVISTEN TEGEN NIEUWE GEZINSGEVANGENIS
VERSTOREN RAADSVERGADERING ZEIST
6 OCTOBER 2015

WEBSITE ASTRID ESSED
GEZINSGEVANGENISSEN

 

[40]
”In de cassatieprocedure van de actie in de gemeenteraad van Zeist op 6 oktober 2015heeft advocaat Jebbink namens Joke Kaviaar de Hoge Raad gewraakt. Ze kreeg bij het Hof een gevangenisstraf van twee weken voor de actie, plus de tenuitvoerlegging van de eerder voorwaardelijk opgelegde twee maanden wegens opruiing. De uitspraak van de Hoge Raad is aangekondigd op 18 december aanstaande.”
STEUNGROEP 13 SEPTEMBER
HOGE RAAD GEWRAAKT IN ACTIE GEMEENTERAAD
ZEIST
[41]

STEUNGROEP 13 SEPTEMBER
HOGE RAAD GEWRAAKT IN ACTIE GEMEENTERAAD
ZEIST
42]
”Ik ben een dag lang verhoord, die agenten maakten duidelijk dat mijn telefoon en die van familieleden werden gemonitord. Mijn belgegevens zijn uitgelezen, ze wisten precies waar ik mij bevond tijdens de intocht.” ‘
TELEGRAAF
JENNY D’ARC: MENSEN ZIEN DIT ALS EEN
SHOWPROCES
8 OCTOBER 2018
 
 
[43]
 
 
BEN JIJ OOK EEN CTER OBJECT?
JOKE KAVIAAR
22 APRIL 2018
 
 
 
 
OF
 
 
[44]
”Ze presenteerde zich dan ook  als het vrouwtje, dat het ook maar

was overkomen en jammerde erover, dat ze nu in de hoek van extreem-rechts

werd neergezet.[4]

IS ze extreem-rechts?

Dat wil ik niet direct beweren en laat dat aan de lezer over:

WEL is aan haar twittergedrag opvallend, dat ze een politieke

partij ”Geen Peil” steunt [5], die nogal vaag doet [echte standpunten

zijn haast niet te vinden], dat en daar komt ie, een initiatief is, dat

is voortgekomen uit het tussen rechts populistisch en extreem rechts

zwevende ”Geen Stijl” EN wordt gesteund door de chique fascist

Thierry Baudet.. [6]

Moet ik meer zeggen?”

JENNY DOUWES/JENNY D’ARC/”VOLKSHELDIN”/

5 LEUGENS ONTMASKERD

ASTRID ESSED

2 DECEMBER 2017

https://www.astridessed.nl/jenny-douwes-jenny-darc-volksheldin-5-leugens-ontmaskerd/


[45]

AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIET ALS
RACISTISCH FENOMEEN
ASTRID ESSED
19 OCTOBER 2013

Reacties uitgeschakeld voor Heksenjacht tegen A7 Blokkeerders/Jenny d’Arc in actie/Populistisch gejammer versus strijd Joke Kaviaar

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.