Gouden Koets/Symbool van kolonialisme en slavernijverleden Nederland/Reactie op AT5

 

 

 

 

 

HUWELIJK KONINGIN WILHELMINA EN PRINS HENDRIK
HUWELIJK PRINSES JULIANA EN PRINS BERNARD
HUWELIJK PRINSES BEATRIX EN PRINS CLAUS
HUWELIJK PRINS WILLEM ALEXANDER ENPRINSES  MAXIMA
BIJ AL DEZE HUWELIJKEN DEED DE GOUDEN KOETS DIENST…….

 

 

GOUDEN KOETS/SYMBOOL VAN KOLONIALISME

EN SLAVERNIJVERLEDEN NEDERLAND/REACTIE OP AT5

 

Eens in het jaar rijdt in Nederland de Koning/Koningin naar de Ridderzaal,
ten overstaan van de Staten Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden
[Eerste en Tweede Kamer] de Troonrede uitspreekt, waarin het regeringsbeleid
voor het volgend jaar bekend gemaakt wordt. [1]
Prinsjesdag. [2]
Op weg naar de Ridderzaal rijdt de vorst traditioneel in de Gouden Koets,
het vehikel, dat in 1898 aan Koningin Wilhelmina werd geschonken bij
haar inhuldiging. [3]
Jaarlijks trekt dit schouwspel veel publiek en voor menigeen is het een
semi sprookjesachtig gebeuren, ondanks de keiharde boodschap, die de
Troonrede in de regel uitstraalt [keiharde bezuinigingen etc]
Maar ja, dan moet ik denken aan de Latijnse uitspraak:
Mundus vult decipi, ergo decipiatur.
[De wereld wil bedrogen worden, dus laat zij bedrogen worden]
Goed, zo’n koets kan een sprookjesachtige uitstraling hebben, maar hoe zit
het met de werkelijkheid?

 

 

 

 

 

 

 

SYMBOOL VAN KOLONIALISME EN SLAVERNIJVERLEDEN
De werkelijkheid is, dat die Gouden Koets zwaar outdated is, met racistische
voorstellingen en dus een belediging aan het adres van de nazaten van
de voormalige slaven en mensen uit de voormalige Nederlandse kolonieen.
Laten we die ”Gouden Koets” eens wat beter bekijken
Een kant ervan bestaat uit de voorstelling ”Hulde der Kolonieen”,
waarbij afgebeeld de ”Nederlandse Maagd” [symbool uit de Republiek
der Verenigde Nederlanden] [4], die de wapens van ”Oost Indie” [Indonesie]
en ”West Indie” [Suriname en de Nederlandse Antillen] vasthoudt [5]
en  alle mogelijke geschenken in
ontvangst neemt van Indonesiers en zwarte mensen, die daarbij de
uiterste onderdanige houding aannemen. [6]
De voorstelling bestaat uit drie panelen [linker, rechter en middenpaneel],
met dezelfde, onderdanige, strekking.[7]
Nou is het [hoewel toen natuurlijk even ”fout” als nu] niet verbazingwekkend,
dat een dergelijk vehikel werd vervaardigd en gebruikt in de 19 en begin
twintigste eeuw, een tijd, gedrenkt met kolonialisme en superioriteitstheorieen.
Maar ronduit  pijnlijk, not done en beledigend is het, dat dit vehikel anno 2015
nog steeds in gebruik is.
PROTEST
Terecht is tegen deze kolonialistische wanvoorstellingen protest aangetekend en wel
door de actiegroep ”De Grauwe Koets” [8]
Ook SP Kamerlid Harry van Bommel, Groen-Links Kamerlid
Mariko Peters, het Landelijk Platform Slavernijverleden en het Comite
Nederlandse Ereschulden hebben geprotesteerd tegen de racistische
en kolonialistische afbeeldingen op de Gouden Koets. [9]
De actiegroep ”De Grauwe Koets” heeft op zaterdag 5 september terecht
geprotesteerd tegen de Gouden Koets met zijn koloniale wanvoorstellingen.
[10]
EPILOOG
Het is niet verbazingwekkend, dat in een land als Nederland, de voormalige ”Republiek
der Verenigde Nederlanden” [11] dat de misdadige bagage van slavernij
en kolonialisme met zich meesleept, racistische rest symbolen als
de foute Gouden Koets afbeeldingen, de racistische karikatuur ”Zwarte Piet”
verhuld als ”sprookjesfiguur” [12] en de verheerlijking van”zeeheld” Michiel de Ruyter [13][in werkelijkheid
zetbaas van de slavenhandel] [14], nog de kop op steken.
Het feit, dat tegen de ontmaskering van dit besmet stuk verleden, door protesten
tegen de Gouden Koets [15], Zwarte Piet [16] en Michiel de Ruyter [17], nog
zo’n weerstand is, bewijst alleen maar, hoe diep dat kolonialistische verleden
nog bij velen zit.
Daarom is dit demasque van zo’n groot belang en moet er blijven
worden geprotesteerd tegen koloniale rest symbolen als de Gouden Koets.
De Gouden Koets wordt de komende jaren gerestaureerd [18] en vervangen
door de Glazen Koets. [19]
Laat de Gouden Koets uit de roulatie blijven en berg het vehikel, dat uit een
besmet verleden dateert, op in een museum. [20]
We leven in 2015
Niet in 1815 of 1915.
Zie direct hieronder mijn reactie op AT5
Daaronder het notenapparaat.
Astrid Essed
REACTIE OP AT5
AT5
PROTEST OP MUSEUMPLEIN: ”GOUDEN KOETS IS RACISME
EN MOET NAAR MUSEUM”
5 SEPTEMBER 2015
Astrid Essed

07-09-2015 | 14:29 uur

PROTEST OP MUSEUMPLEIN/”GOUDEN KOETS IS RACISMEEN MOET NAAR MUSEUM”/GOUDEN KOETS SYMBOOLVAN SLAVERNIJ EN KOLONIAAL VERLEDEN
Respect voor de anti Gouden Koets activisten, die staan voor een rechtvaardige zaak. Het is juist: De in 1898 aan KoninginWilhelmina bij haar inhuldiging geschonken Gouden Koets is een kwalijk symbool uit een besmet Nederlands koloniaal en slavernijverleden. Het feit, dat er veel onbegrip is voor dergelijke protesten[evenals tegen racistische karikatuur Zwarte Piet en zetbaas van de slavenhandel, Michiel de Ruyter] bewijst, hoe diep het kolonialistische verleden nog bij velen zit, waaraan niet in de laatste plaats verouderde geschiedenisboeken en semi racistische [jeugd] literatuur debet is. Maar volwassen mensen kunnen ook zelf leren nadenken: De afbeeldingen op de Gouden Koets laten zwarten en Indonesiers zien in een onderdanige houding tegenover de”Hollandse Maagd”, die allerhande ”vrijwillig” [vergeet het maar!] gegeven ”geschenken” in ontvangst neemt. Dat is toch beschamend in 2015! Ik kan mij nog voorstellen, dat met dergelijke wanvoorstellingen werd rondgereden in de 19e eeuw en desnoods de eerste helft van de twintigste eeuw. Maar we leven nu in 2015, niet in 1815 of 1915. Tijd dus,. om het vehikel of in een museum op te bergen. Of over te schilderen. De tijd van kolonialisme en slavernij is voorbij. Verheerlijk het dan ook niet meer!Zie Gouden Koets
Zie Zwarte Piet
Zie Michiel de Ruyter
WEG ERMEE!
Astrid Essed
NOTEN
[1]
RIJKSOVERHEID
KONINKLIJK HUIS
WANNEER WORDT DE GOUDEN KOETS GEBRUIKT?
[2]
WIKIPEDIA
PRINSJESDAG
[3]
BRON
WIKIPEDIA
GOUDEN KOETS
[4]
WIKIPEDIA
NEDERLANDSE MAAGD
[5]
”In haar handen houdt “de Maagd” de wapens van West-Indië (links) en Oost-Indië (rechts). ”
KOLONIALE GOUDEN KOETS MOEST OOK NEDERLANDSE
EENHEID SYMBOLISEREN EN ZO KLASSENSTRIJD TEGENGAAN
21 AUGUSTUS 2015
[6]
VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER HET PROTEST TEGEN
DE GRAUWE KOETS
31 AUGUSTUS 2015
IS GESCHIEDENIS
GESCHIEDENIS VAN DE GOUDEN KOETS
16 SEPTEMBER 2011
[7]
VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER HET PROTEST TEGEN
DE GRAUWE KOETS
31 AUGUSTUS 2015
[8]
VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER HET PROTEST TEGEN
DE GRAUWE KOETS
31 AUGUSTUS 2015
[9]
NRC
HAAL DIE SLAVENILLUSTRATIE VAN DE GOUDEN KOETS
AF
16 SEPTEMBER 2011
DIE GOUDEN KOETS SLEEPT EEN ROTTE GESCHIEDENIS MET ZICH MEE
7 SEPTEMBER 2015
[10]
AT5
PROTEST OP MUSEUMPLEIN: ”GOUDEN KOETS IS RACISME
EN MOET NAAR MUSEUM”
5 SEPTEMBER 2015
[11]
WIKIPEDIA
REPUBLIEK DER ZEVEN VERENIGDE NEDERLANDEN
 
 
 
 
[12]
 
 
AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIET ALS RACISTISCH
FENOMEEN
ASTRID ESSED
19 OCTOBER 2013
 
 
 
 
 
 
[13]
 
 
 
SAIL 2015/ING ”ZEEHELDENEILAND”/MICHIEL DE RUYTER, ZETBAAS
SLAVENHANDEL, NEERGEZET ALS ”ZEEHELD”/BRIEF AAN ING
ASTRID ESSED
24 AUGUSTUS 2015
 
 
 
 
 
[14]
 
 
MICHIEL DE RUYTER, ZETBAAS VAN DE NEDERLANDSE SLAVENHANDEL
ASTRID ESSED
26 AUGUSTUS 2015
 
 
 
 
 
 
 
[15]
 
 
 
 
AT5
PROTEST OP MUSEUMPLEIN: ”GOUDEN KOETS IS RACISME
EN MOET NAAR MUSEUM”
5 SEPTEMBER 2015
 
 
 
VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER HET PROTEST TEGEN
DE GRAUWE KOETS
31 AUGUSTUS 2015
NRC
HAAL DIE SLAVENILLUSTRATIE VAN DE GOUDEN KOETS
AF
16 SEPTEMBER 2011
NRC
NA ZWARTE PIET MOET OOK DE GOUDEN KOETS ANDERS
15 SEPTEMBER 2014
[16]
ANTI ZWARTE PIET PROTEST IN GOUDA/BRIEF AAN NOS
JOURNAAL
ASTRID ESSED
20 NOVEMBER 2014
HOONGELACH VOOR POLITIE EN BURGEMEESTER GOUDA/
HUN MACHTSVERTOON GAAT ZWARTE PIET NIET REDDEN
PETER STORM
16 NOVEMBER 2014
 
 
 
 
[17]
 
 
 
GESLAAGD PROTEST TEGEN KOLONIALE
VERHEERLIJKING IN FILM ”MICHIEL DE RUYTER”
27 JANUARI 2015
 
 
 
 
 
VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE KOLONIALE
ZEESCHURK MICHIEL DE RUYTER
21 JANUARI 2015
[18]
NOS
GOUDEN KOETS JAREN UIT DE RUNNING
 
 
 
 
[19]
 
 
WIKIPEDIA
GLAZEN KOETS
 
 
 
 
 
NOS
GOUDEN KOETS JAREN UIT DE RUNNING
 
 
 
 
[20]
 
 
DE GOUDEN KOETS HOORT IN HET MUSEUM
13 AUGUSTUS 2015
 
 
 

http://www.doorbraak.eu/de-gouden-koets-hoort-in-het-museum/

Reacties uitgeschakeld voor Gouden Koets/Symbool van kolonialisme en slavernijverleden Nederland/Reactie op AT5

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.