Gemeente wil razendsnelle ontruiming Vluchthaven/Burgemeester van der Laan laat zijn ware gezicht zien/Reactie op AT5

GEMEENTE WIL RAZENDSNELLE ONTRUIMING VLUCHTHAVEN/BURGEMEESTER VAN DER LAAN LAAT ZIJN WARE GEZICHT ZIEN/
REACTIE OP AT5
ZIE GEHEEL ONDERIN de Noodkreet Vluchthaven van de vluchtelingenwerkers
Marjan Sax, Jasper Klootwijk en Savannah Koolen
Geachte lezers,
Burgemeester van der Laan, de ”vriend” van de vluchtelingen, laat
steeds duidelijker zien, wat hij onder die ”vriendschap”
verstaat.
Chantage en ontruiming.
Nadat hij twee jaar geleden Tentenkamp Notweg had laten
ontruimen, zwierven de vluchtelingen van de ene locatie naar de
andere  zonder enige Gemeentelijke opvang.
Locaties, die voor hen waren gekraakt door door de burgemeester
Toen er wel sprake was van Gemeentelijke opvang, in de voormalige
gevangenis aan de Havenstraat [De Vluchthaven], was dat onder voorwaarde,
dat de vluchtelingen [het betrof de groep, die bij Vluchtelingenwerk

Dit noem ik geen ”vriendschap” , maar chantage , omdat
zij niet terug kunnen naar hun land van herkomst vanwege
Zij zijn gevlucht uit landen als Somalie,. Irak ,Afghanistan,  Eritrea en Soedan,
waar hetzij oorlog is of is geweest, hetzij de situatie onveilig tot zeer
onveilig is.
En dat weet de burgemeester maar al te goed.
De rest van het drama ontvouwde zich.
De vluchtelingen kregen te horen, dat zij moesten vertrekken 
indrukwekkend statement hebben toegelicht.
En niet alleen dat:
De kosten van de Gerechtelijke procedure willen zij verhalen
op deze rechteloze vluchtelingen , die binnenkort weer
op straat staan zonder dak boven hun hoofd.
Wat een vuil spel.
Met zulke vrienden als burgemeester van der Laan heb je
geen vijanden nodig.
Hieronder mijn aan AT5  toegestuurde reactie.
Astrid Essed
REACTIE OP AT5.
GEMEENTE WIL RAZENDSNELLE ONTRUIMING VLUCHTHAVEN/
VAN BURGEMEESTER VAN DER LAAN TOONT ZIJN WARE GEZICHT.
Burgemeester van der Laan, ”vriend” van de vluchtelingen, is a friend
in deed. Na twee jaar geleden het Tentenkamp Notweg te hebben laten
ontruimen, de uitgeprocedeerden zonder gemeentelijke opvang te hebben
laten zwerven van locatie naar locatie, ging hij over tot chantage
door wel opvang te bieden [De Vluchthaven], maar daaraan
gekoppeld de eis van terugkeer. Terwijl hij weet, dat de vluchtelingen vanwege
de onveilige en oorlogssituatie in eigen land niet terug kunnen.
Die chantage is laf, nog laffer de ontruiming, want nu staan ze weer op straat,
zonder perspectief. De gerechtelijke kosten op de vluchtelingen verhalen?
Een moreel dieptepunt voor burgemeester en Gemeente. Roerende vriendschap.
http://www.astridessed.nl/stad-wil-ontruiming-afdwingen-via-rechterdirty-game-met-rechteloze-vluchtelingenreactie-op-at5/
http://www.at5.nl/artikelen/122692/vd-laan-1
Astrid Essed
NOODKREET VLUCHTHAVEN
Op zaterdag 31 mei worden ongeveer honderd asielzoekers uit de
Vluchthaven gezet. Ze staan na een half jaar opvang en ruim anderhalf
jaar actievoeren op straat. Ze kunnen geen kant op en hebben geen idee
wat ze nu moeten doen. We willen u vragen om deze mensen te steunen.
Kom op vrijdag 30 mei naar de voormalige gevangenis aan de Havenstraat
om te luisteren naar hun noodkreet. Deze mensen zijn representatief
voor de duizenden onuitzetbare asielzoekers die hier elk jaar op
straat komen te staan.

De bewoners van de Havenstraat voelen zich in de steek gelaten door de
gemeente Amsterdam en de burgemeester. Alleen als ze werken aan
terugkeer mogen ze nog twee weken blijven. Maar voor de meeste
bewoners is terugkeer op dit moment geen optie vanwege de situatie in
het land van herkomst: het is in Somalië en Zuid-Soedan volstrekt
onveilig. In Eritrea, Ethiopië en Soedan heersen regimes die
vervolgen, martelen en doden. Bovendien kunnen veel bewoners niet zo
maar terugkeren, omdat het land van herkomst ze niet wil terugnemen,
of omdat documenten ontbreken.

Bewoners die niet terug kunnen, mogen alleen blijven als ze ernstig
ziek zijn. Maar alle bewoners van de Vluchthaven hebben
gezondheidsproblemen en zijn kwetsbaar: ze zijn niet voor niets
opgevangen door de gemeente. Ze kunnen niet overleven zonder onderdak,
eten, kleding en medische zorg. Ze kunnen op straat ook niet werken
aan het verkrijgen van documenten in het land van herkomst — hetzij
voor een verblijfsvergunning, hetzij voor terugkeer naar het land van
herkomst of een bestemming in de regio.  

  Op 13 en 14 maart heeft de Amsterdamse Gemeenteraad een motie
aangenomen waarin is besloten tot opvang van uitgeprocedeerde
vluchtelingen. Hieraan is door de gemeente tot nu toe niets gedaan.
Omdat er nog geen nieuw college is, kunne daarover ook geen
beslissingen genomen worden. Toch besluit de gemeente nu om de opvang
voor deze groep te beëindigen. De Amsterdamse Raad van Kerken en de
Protestantse Diaconie schreven vorige week een brandbrief naar het
college, omdat zij zich ernstige zorgen maken over de situatie. Hierop
is geen reactie gekomen.

We hopen dat u bereid bent, ook al is het erg kort dag, te overleggen
wat u als raadsleden, politici, hulporganisaties, kerkorganisaties
etc. kunt doen om te voorkomen dat de vluchtelingen in de Havenstraat
zaterdag op straat staan. De komende tijd zullen zij gedwongen op de
straat van Amsterdam terecht komen en zullen een ieder in Amsterdam
ermee te maken hebben. Graag horen we van u of tijd wilt maken om te
komen. Ook als u meer informatie wilt neem dan contact op.

Met vriendelijke groet,
Savannah Koolen
Marjan Sax
Jasper Klapwijk

Reacties uitgeschakeld voor Gemeente wil razendsnelle ontruiming Vluchthaven/Burgemeester van der Laan laat zijn ware gezicht zien/Reactie op AT5

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.