[Boycot Israel]/Samenwerking Ronald Mc Donald Kinderfonds met beveiligingsbedrijf G4S/Reactie op brief Ronald Mc Donald Kinderfonds

BOYCOT ISRAEL/SAMENWERKING RONALD MC DONALD
KINDERFONDS MET G4S/REACTIE OP  BRIEF RONALD MC DONALD
KINDERFONDS
Geachte lezers,
Onlangs stuurde ik een brief aan het Ronald Mc Donald Kinderfonds
over hun samenwerking met fout beveiligingsbedrijf G4S, waarvan
zusterbedrijf G4S Security Services de beveiliging doet van zowel
Israelische gevangenissen, waar de mensenrechten worden geschonden,
als de beveiliging regelt van de in Palestijns gebied aanwezige
illegale Israelische nederzettingen en de eveneens illegale Israelische
Muur.
Met andere woorden:
Enkele dagen later stuurde het Ronald Mc Donald Kinderfonds
mij bij monde van hun directeur, mevrouw M. van Bijsterveldt, een
ontwijkend antwoord, waarbij, tot mijn teleurstelling, de samenwerking met
beveiligingsbedrijf G4S werd bevestigd.
Hierop heb ik hen een reactie gestuurd, die u in onderstaande kunt lezen.
Maar eerst de nietszeggende reactie van het Ronald Mc Donald Kinderfonds
aan mijn adres.
Daarna volgt mijn reactie aan het Ronald Mc Donald Kinderfonds
Vriendelijke groeten
Astrid Essed

REACTIE RONALD MC DONALD  KINDERFONDS
OP MIJN BRIEF.
Amersfoort 2 juni 2014
Geachte mevrouw Essed,
Hartelijk bedankt voor uw brief, die wij op 28 mei per e-mail ontvingen
kan ik u het volgende antwoorden:
“Na intern beraad heeft het Ronald McDonald Kinderfonds besloten om de sponsoring door G4S niet stop te zetten. Wij hebben contact opgenomen met G4S, de geldtransporteur in Nederland die het Ronald McDonald Kinderfonds sponsort. De aantijgingen betreffen een buitenlandse zusterrbedrijf van G4S, genaamd G4S Security Services. G4S Security Services heeft aangegeven dat zij in 2011 een uitgebreide review heeft gedaan van haar activiteiten in die regio. Naar aanleiding van deze review heeft G4S in 2011 bestaande contracten met bedrijven in die regio opgezegd.
G4S heeft ons recentelijk laten weten, dat de contracten in die regio
uiterlijk begin 2015 zijn afgerond.
 
Op basis van deze verklaring vinden wij dat G4S adequate maatregelen heeft genomen en zien wij geen aanleiding het sponsorcontract met G4S Cash
Solutions in Nederland op te zeggen.
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.
 
Hoogachtend
 
Marja van Bijsterveldt
Directeur-bestuurder.
 
MIJN REACTIE AAN HET RONALD MC DONALD KINDERFONDS
AAN DE DIRECTEUR VAN HET RONALD MC DONALD KINDERFONDS

MEVROUW M. VAN BIJSTERVELDT
UW REACTIE OP MIJN BRIEF
´´UW SAMENWERKING MET BEVEILIGINGSBEDRIJF G4S´´

Geachte mevrouw van Bijsterveldt,
Vriendelijk bedankt voor uw reactie op mijn brief, per mail
van 28 mei jongstleden.
Zie uw brief geheel onderin
Om met de deur in huis te vallen.
Uw beantwoording van mijn brief heeft mij teleurgesteld
omdat u kennelijk de sponsoring door een fout bedrijf als G4S
stelt boven de naleving van het Internationaal Recht en de mensenrechtensituatie
in Israel ¨(ik verwijs naar de Israelische gevangenissen) en de bezette
Palestijnse gebieden.
Voor die situatie verwijs ik naar mijn eerdere brief, die op mijn website
is na te lezen.(1)
In uw brief stelt u, dat het zusterbedrijf G4S Security Services, waarover ik u schreef,
in 2011 een uitgebreide ´´review´´ heeft gedaan van haar activiteiten
in de regio en volgens de dioor u ontvangen  informatie, alle bestaande
contracten in die regio (ik neem aan, dat u bedoelt ´´Israel en
de Bezette Palestijnse gebieden´´ heeft opgezegd en dat die samenwerking
uiterlijk begin 2015 zal zijn afgerond.
Ten eerste wil ik u erop wijzen, dat u in uw opzet ´´ethisch´´ te werk
te gaan van meet af aan tekort geschoten bent.
Want of G4S Security Services  zijn samenwerking in Israel en de Palestijnse gebieden
nu stopt of niet (daarop kom ik terug), u had, voordat u G4S als
sponsor toeliet, sowieso een check moeten doen naar het
mensenrechtenbeleid van deze company.
Dan had u al tot de conclusie kunnen komen, dat het een fout
bedrijf is, waarmee niet moet worden samengewerkt.
Ten tweede gaat u er maar voetstoots vanuit, dat de aan u door
G4S gegeven informatie, dat hun zusterbedrijf die contracten gaat
beeindigen, klopt, zonder zelf onderzoek te doen naar hun handel en
wandel.
Ik heb te uwen behoeve een korte check gedaan en ben tot de conclusie
gekomen, dat het nog helemaal niet duidelijk is, OF
die contracten wel worden beeindigd.
Er is wel een aankondiging van in The Financial Times (2), maar op
de website van G4S International (3) is er niets over terug
te vinden, wel enkele rapportages, betreffende de ´´review´´ van
de samenwerking met Israel (4)
Wat ik wel aantref is een zeer recente oproep van prominenten
als Aartsbisschop Desmond Tutu, Angela Davis en Professor
Richard Falk aan G4S om een einde te maken aan hun betrokkenheid
bij de mensenrechtenschendingen door het Israelische bezettingsregime (5)
Ten derde had u direct na het ontvangen van de reactie van G4S, dat het
zusterbedrijf per 2015 de contracten (als die informatie al klopt)
met Israel stopt, de samenwerking moeten opzeggen.
U weet toch vanaf dat moment, dat G4S een fout bedrijf is.
Daarmee dient de samenwerking dan per direct te stoppen.
Andere organisaties zoals Jantje Beton en de Voedselbank
hebben wel hun samenwerking stopgezet (6)
Als een ´´ethisch´´ beleid´´ u werkelijk ernst is, zoals u in uw
Beleidsplan stelt (7) moet u ernaar handelen
ook, het voorbeeld volgen van Jantje Beton en de Voedselbank
en de samenwerking met G4S per direct beeindigen.
Ook in het buitenland hebben organisaties de juiste keuze gemaakt (8)
Nogmaals een oproep aan u, per direct de sponsoring van G4S
te beeindigen.
Zo niet, dan bent u moreel medeverantwoordelijk voor
betrokkenheid bij de mensenrechtenschendingen van
het Israelische bezettingsregime.
Ik vertrouw erop, dat u alsnog de juiste keuze maakt.
Veel wijsheid bij uw beslissing toegewenst.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 Amsterdam
(1)
SAMENWERKING RONALD MC DONALD KINDERFONDS MET
BEVEILIGINGSBEDRIJF G4S/BRIEF AAN RONALD MC
DONALDS KINDERFONDS
(2)
FINANCIAL TIMES
BUSINESS SUPPORT SERVICES
G4S TO END ISRAELI JAIL CONTRACTS WITHIN
THREE YEARS
(3)
INTERNATIONALE WEBSITE G4S
(5)

THE GUARDIAN
G4S MUST END ITS COMPLICITY IN ISRAEL´S
ABUSE OF CHILD PRISONERS
4 JUNI 2014
(6)
G4S CASH SOLUTIONS EN JANTJE BETON STOPPEN SPONSOROVEREENKOMST
21 DECEMBER 2012
VOEDSELBANK UTRECHT STOPT MET SAMENWERKING G4S
(8)
DANISH CLIENTS DUMP G4S BECAUSE OF SECURITY
COMPANY´S TIES TO ISRAELI OCCUPATION
26 SEPTEMBER 2012
SECURITY FIRM G4S UNDER SCRUTINY IN NORWAY AND SWEDEN
OVER INVOLVEMENT IN ISRAEL´S RIGHTS ABUSES
24 JANUARI 2013
MIJN BRIEF AAN U

´´UW SAMENWERKING MET BEVEILIGINGSBEDRIJF G4S´´
http://www.astridessed.nl/ boycot-israelsamenwerking- ronald-mc-donald-kinderfonds- met-beveiligingsbedrijf- g4sbrief-aan-ronald-mc-donald- kinderfonds/

UW REACTIE OP MIJN AAN U GERICHTE BRIEF
Amersfoort 2 juni 2014
Geachte mevrouw Essed,
Hartelijk bedankt voor uw brief, die wij op 28 mei per e-mail ontvingen
kan ik u het volgende antwoorden:
“Na intern beraad heeft het Ronald McDonald Kinderfonds besloten om de sponsoring door G4S niet stop te zetten. Wij hebben contact opgenomen met G4S, de geldtransporteur in Nederland die het Ronald McDonald Kinderfonds sponsort. De aantijgingen betreffen een buitenlandse zusterrbedrijf van G4S, genaamd G4S Security Services. G4S Security Services heeft aangegeven dat zij in 2011 een uitgebreide review heeft gedaan van haar activiteiten in die regio. Naar aanleiding van deze review heeft G4S in 2011 bestaande contracten met bedrijven in die regio opgezegd.
G4S heeft ons recentelijk laten weten, dat de contracten in die regio
uiterlijk begin 2015 zijn afgerond.
 
Op basis van deze verklaring vinden wij dat G4S adequate maatregelen heeft genomen en zien wij geen aanleiding het sponsorcontract met G4S Cash
Solutions in Nederland op te zeggen.
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.
 
Hoogachtend
 
Marja van Bijsterveldt
Directeur-bestuurder.

 

Reacties uitgeschakeld voor [Boycot Israel]/Samenwerking Ronald Mc Donald Kinderfonds met beveiligingsbedrijf G4S/Reactie op brief Ronald Mc Donald Kinderfonds

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.