Dreigende uitzetting Ali Al-Heloul Tiyah naar gevaarlijk Soedan/Kamervragen SP

Mark Harbers.

STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID
MARK HARBERS, DE MAN MET HET ”MENSELIJKE”
GEZICHT, DIE VLUCHTELINGEN TERUGSTUURT NAAR
GEVAARLIJK SOEDAN

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/staatssecretaris-harbers-ik-ben-gewoon-hartstikke-menselijk-~b942f1ec/

Ali al-Helou Tiyah

Ali al-Helou Tiyah

DREIGENDE UITZETTING ALI AL-HELOUL TIYAH NAAR GEVAARLIJK
SOEDAN
Image result for Kenya Airways/Images
KENYA AIRWAYS, DE VLIEGMAATSCHAPPIJ, VERANTWOORDELIJK VOOR  HET LAATSTE TRAJECT VOOR DE DEPORTATIES
NAAR SOEDAN

 

DREIGENDE UITZETTING ALI AL-HELOUL TIYAH NAAR GEVAARLIJK
SOEDAN/KAMERVRAGEN SP
Beste lezers,
GOED NIEUWS.
Neen, helaas nier het nieuws waarop ik en anderen hopen:
dat de uitzetting van Ali Al-Heloul Tiyah en van andere Soedanese
vluchtelingen, niet meer doorgaan vanwege het gevaar waaraan zij
blootstaan [1], maar niettemin goed nieuws!

 

 

Zoals u weet heb ik in verband met die dreigende deportatie van de heer
Tiyah alle politieke partijen aangeschreven behalve de fascistische
partijen PVV en het Forum voor Democratie [2]
Nu heb ik recentelijk een schrijven ontvangen van de heer J van Dijk,
Tweede Kamerwoordvoerder Sociale Zaken, Integratie en Migratie waarin
hij mij meedeelde, de verantwoordelijke Staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid, Kamervragen te hebben gesteld, waardoor in ieder geval de
focus gericht is op de risicovolle uitzettingen naar Soedan!
Zie direct hieronder de reactie van de heer van Dijk op mijn mail.
Daaronder mijn antwoord aan de heer van Dijk.
En geheel onderin mijn originele mail aan de SP Tweede Kamerleden.
Astrid Essed
NOTEN
[1]
Uit onderzoek van Amnesty International blijkt dat een vorig jaar naar Sudan uitgezette man na aankomst is gearresteerd. Er zijn sterke aanwijzingen, waaronder foto’s van verwondingen, dat hij dertien dagen in isolatie werd opgesloten, waar hij veelvuldig werd ondervraagd, mishandeld en vernederd”
AMNESTY INTERNATIONAL
SUDANESE MAN OPGEPAKT NA UITZETTING VANUIT NEDERLAND
7 JANUARI 2019
[2]
STOP DREIGENDE UITZETTING ALI AL-HELOUL TIYAH
NAAR GEVAARLIJK SOEDAN/BRIEF AAN TWEEDE KAMERLEDEN
ASTRID ESSED
 
 
REACTIE VAN SP TWEEDE KAMERWOORDVOERDER DE HEER
J. VAN DIJK OP MIJN BRIEF
 
 
On Thursday, January 24, 2019, 6:47:08 PM GMT+1, Dijk van J.J. (Jasper) <jasper.vdijk@tweedekamer.nl> wrote:

Beste Astrid,

Dank voor uw mail.

Ter info mijn kamervragen.

 

Mvg,

Jasper van Dijk

 

 

Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over uitzettingen naar Soedan

 

1.            Bent u bekend met het bericht dat de volkswoede in Soedan niet lijkt te stoppen? 1)

2.            Welke gevolgen heeft de volksopstand – die al vijf weken duurt met 40 doden en 1000 gevangenen tot gevolg – voor de veiligheidsbeoordeling van Soedan?

3.            Op welke manier wordt rekening gehouden met de veranderde situatie in Soedan in de beslissing om al dan niet mensen uit te zetten?

4.            Deelt u de mening dat een nieuw ambtsbericht Soedan op zijn plaats is, –aangezien het laatste ambtsbericht Soedan van 2017 is? Wanneer wordt besloten tot een vernieuwd ambtsbericht?

5.            Overweegt u een beslis- en vertrekmoratorium voor Soedanezen tot er een nieuw ambtsbericht is?

 

1)            Trouw, 24 jan 2019 https://www.trouw.nl/home/de-volkswoede-in-soedan-lijkt-niet-te-stoppen~a6910d3d/

EINDE MAIL VAN DE HEER VAN DIJK

MIJN ANTWOORD OP DE REACTIE VAN DE HEER VAN DIJK

Astrid Essed <>
To:Dijk van J.J. (Jasper)
Jan 26 at 12:38 AM
AAN SP Tweede Kamer WOORDVOERDER SOCIALE ZAKEN, INTEGRATIE
EN MIGRATIE
De heer J. van Dijk,
Geachte heer van Dijk,
Vriendelijk bedankt voor uw reactie
Ik waardeer het buitengewoon, dat u Staatssecretaris Harbers
de door u genoemde Kamervragen over de uitzettingen
naar Soedan gesteld hebt.
Daarmee hebt u een bijdrage geleverd ter voorkoming van
de uitzettingen van Soedanese vluchtelingen als de heer Ali Al-Heloul
Tiyah naar onveilig Soedan.
Ik hoop van harte, dat uw Kamervragen het door mij en u beoogde succes hebben.
Nogmaals van harte bedankt
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
MIJN ORIGINELE MAIL AAN DE SP TWEEDE KAMERLEDEN
Astrid Essed  Fri, Jan 18, 2019 at 2:08 AM
To: “spfractie@tweedekamer.nl” <spfractie@tweedekamer.nl>, “s.beckerman@tweedekamer.nl” <s.beckerman@tweedekamer.nl>, “jasper.vdijk@tweedekamer.nl” <jasper.vdijk@tweedekamer.nl>, “f.futselaar@tweedekamer.nl” <f.futselaar@tweedekamer.nl>, “m.hijink@tweedekamer.nl” <m.hijink@tweedekamer.nl>, “skarabulut@sp.nl” <skarabulut@sp.nl>, “b.vkent@tweedekamer.nl” <b.vkent@tweedekamer.nl>, “n.kooiman@tweedekamer.nl” <n.kooiman@tweedekamer.nl>, “p.kwint@tweedekamer.nl” <p.kwint@tweedekamer.nl>, “c.lacin@tweedekamer.nl” <c.lacin@tweedekamer.nl>, “r.leijten@tweedekamer.nl” <r.leijten@tweedekamer.nl>, “l.marijnissen@tweedekamer.nl” <l.marijnissen@tweedekamer.nl>, “m.vnispen@tweedekamer.nl” <m.vnispen@tweedekamer.nl>, “rvraak@sp.nl” <rvraak@sp.nl>, “emileroemer@sp.nl” <emileroemer@sp.nl>
AAN DE TWEEDE KAMERLEDEN VAN DE SP
Onderwerp
Dreigende uitzetting van de Soedanese vluchteling Ali al-Helou
Tiyah naar Soedan
VOORAF
Een brief van gelijke strekking is ook verstuurd naar uw collegae
van de andere politieke partijen
Geachte dames en heren,
Het Jaar 2019 is net een paar weken begonnen en ongetwijfeld
hebt u goede voornemens bedacht, die u wilt realiseren.
Met deze brief geef ik u de kans, zich in te zetten voor een
goede zaak, een zaak van rechtvaardigheid:
Namelijk het stoppen van de uitzetting van de Soedanese vluchteling,
de heer Ali al-Helou Tiyah naar Soedan.
Reden?
Soedan is extreem onveilig, zeker voor uit te zetten of uitgezette
vluchtelingen!
Maar voordat ik daarop inga, eerst wat nadere informatie:
Uit betrouwbare bron bereikte mij het bericht, dat Ali al-Helou
Tiyah binnenkort, en wel vanaf 23 januari kan het zover zijn,
wordt uitgezet naar Soedan [1] en dat kan en mag niet gebeuren!
TE UWER INFORMATIE
U weet dit al-anders hoort u dit te weten, de situatie in Soedan is,
zoals ik al schreef, extreem onveilig, gevaarlijk en feitelijk onleefbaar.
Niet alleen is er sinds 1989 sprake van een keiharde dictatuur,
waarbij folteringen, buitengerechtelijke executies en andere
mensenrechtenschendingen dagelijkse kost zijn [2], de dictator/president
Omar al Bashir pleegt sinds jaar en dag oorlogsmisdaden en misdaden
tegen de menselijkheid in oorlogsgebied Darfur [3] en ongetwijfeld
bent u er ook van op de hoogte, dat het Internationaal Strafhof
in Den Haag tegen hem een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd voor
oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. [4]
Ook liegt het Ambtsbericht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
er niet om!
De mensenrechtensituatie blijft ”onveranderd slecht”
Zie bladzijde 35, Ambtsbericht! [5]
Vriijheid van meningsuiting en persvrijheid zijn een lachertje, de Veiligheidsdiensten treden willekeurig en keihard op, arrestaties
zonder aanklacht en proces zijn de gewoonste zaak van de wereld,
het recht op een eerlijk proces wordt niet gewaarborgd of nageleefd
[blz 53, Ambtsbericht], folteringen, mishandelingen en zelfs dodelijk
geweld, vooral door de Veiligheidsdiensten, treden met de regelmaat van de klok op!
In gevangenissen is hygiene, behoorlijke voedselvoorziening
en medische verzorging ver te zoeken!
Zie het Ambtsbericht onder de kop ”mensenrechten;;
van blz 35 t/m 74! [6]
Het engste is nog, dat de heer Ali al-Helou Tiyah [van hieraf de heer
Tiyah genoemd] afkomstig is uit Zuid Kordofan en dat in dat Ambtsbericht
ook te lezen is, dat juist daar de mensenrechtensituatie buitengewoon
slecht is.
Ik citeer op blz 35 Ambtsbericht
”In de conflictgebieden (Darfur, Zuid Kordoban en Blue Nile) werden
op grote schaal mensenrechten geschonden door alle strijdende partijen”
[7]
Trouwens, ook mensenrechtensituatie Human Rights Watch meldt
de gevaarlijke situatie in Darfur, Zuid Kordofan en het Blue Nile gebied.
Human Rights Watch schrijft hierover
””In Darfur, Southern Kordofan and Blue Nile, Sudan’s Rapid Support Forces (RSF) and other government-aligned forces attacked civilians. Sudan failed to provide accountability for serious crimes committed during the conflicts, or other serious human rights violations. ”
[8]
En de heer Tiyah, die afkomstig is uit Zuid Kordofan, loopt dus
extra gevaar
URGENT!
EERDERE UITZETTINGEN NAAR SOEDAN
Maar er is meer.
Nog meer:
Een in december 2017 uitgezette Soedanese vluchteling is volgens
een verklaring van mensenrechtenorganisatie Amnesty International,
niet alleen na aankomst gearresteerd, maar volgens Amnesty
zijn er sterke aanwijzingen, dat hij is mishandeld en vernederd! [9]
De man leeft volgens de verklaring van Amnesty International
sindsdien ondergedoken! [10]
En mede naar aanleiding van de uitzetting van deze betreffende vluchteling en zijn eventuele risico [wat later dus gegrond bleek],
zijn aan de verantwoordelijke Staatssecretaris Harbers van
Justitie en Veiligheid in januari 2018 Kamervragen gesteld
door de heren/dames J. Voordewind [Christen Unie], J. Van Dijk [SP],
M. Groothuizen [D’66] en A. Kuiken [PvdA] [11]
Een dag daarvoor [11 januari 2018] had de heer Oijk over deze zaak ook
al Kamervragen gesteld. [12]
Deze Kamervragen en vooral ook het feit, dat Amnesty International
haar bevindingen over de mishandeling van de betreffende in december
2017 uitgezette vluchteling [toen Harbers al Staatssecretaris was
en dus verantwoordelijk] met Staatssecretaris Harbers gedeeld
heeft [13], heeft Harbers niet weerhouden, zijn fiat te geven aan de
uitzetting van weer een Soedanese vluchteling, de heer Ezzedine
Rahmatallah Mehimmid, uit Darfur afkomstig [dus
ook extra risico lopend]
Ook over de uitzetting van de heer Mehimmid zijn Kamervragen gesteld en wel door de heer J
Voordewind [Christen-Unie] [14]
Uit de mij bekende informatie blijkt, dat de uitzetting van
de heer Tiyah naar Soedan niet 22 januari plaatsvindt, zoals
aanvankelijk werd verwacht [15], maar is uitgesteld vanwege
nog lopende juridische procedures. [16]
Toch betekent dit uitstel geen afstel, omdat de uitzettingsplannen
niet zijn afgelast [17]
Dat betekent dus vanaf 23 januari wel degelijk grote kans op
uitzetting en juist daarom zijn uw inspanningen om
deze dreigende uitzetting te voorkomen, van levensbelang.
Nee, ik overdrijf niet!
Uit rapportage van Amnesty International en Human Rights
Watch, uit uw eigen Ambtsbericht van Buitenlandse Zaken,
uit de wijze waarop het de in december uitgezette Soedanese
vluchteling vergaan is en de heer Mehimmid misschien ook
[er is na zijn uitzetting nog niets van hem vernomen, volgens
Amnesty International] [18] blijkt maar een ding:
UITZETTEN NAAR SOEDAN IS LEVENSGEVAARLIJK
EN MAG NIET PLAATSVINDEN, ONDER GEEN BEDING!
TENSLOTTE
Uit bovenstaande mag duidelijk zijn, hoe gevaarlijk de
uitzetting naar Soedan voor de heer Tiyah is, wat behalve
het risico, dat hij loopt, nog wordt vergroot door
het feit, dat de Nederlandse Overheid niet monitort en
het dus niet duidelijk is, wat er met hem en/of andere
uitgezette vluchtelingen gebeurt.
Na overdracht aan de autoriteiten is het klaar en uit
voor de verantwoordelijke Staatssecretaris en dat is
gevaarlijk en inhumaan.
U als Kamerleden heeft niet alleen een humane plicht,
maar ook een staatsrechtelijke:
In de Grondwet staat immers, dat Nederland de Internationale
Rechtsorde bevordert [artikel 90] [19] en die Internationale
Rechtsorde zegt:
”No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.  ” [Artikel 33, Vluchtelingenverdrag] [20]
DUS CONCLUSIE:
Ik verwacht, nee EIS van u, dat u Staatssectretaris Harbers middels
Kamervragen en/of andere u ten dienste staande middelen
onder druk gaat zetten om deze dreigende uitzetting te voorkomen.
Doet u dat niet:
Weet dan, dat u verantwoordelijk gehouden zult worden voor
de eventuele foltering, mishandeling en andere ellende, die
de heer Tiyah in Soedan kan overkomen, zeker komend
uit Zuid Kordofan.
Doe dus uw plicht en handel snel!
Ik reken op u.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
[1]
Gisteren berichtten wij over de op handen zijnde uitzetting van Ali al-Heloul Tiyah. Vandaag werd bekend dat hij niet op 22 januari zal worden uitgezet. Maar we mogen niet te vroeg juichen, want de nieuwe deportatiedatum zou al vanaf 23 januari kunnen zijn. Mogelijk gaat het dus maar om een uitstel van enige dagen. Er lopen nog meerdere juridische procedures over verblijfsrecht, waaronder spoedprocedures, maar die hebben nog niet tot afzegging van de deportatieplannen van de staat geleid.”
UPDATE OVER DE DREIGENDE DEPORTATIE VAN DE
SOEDANESE VLUCHTELING ALI AL-HELOUL TIYAH
17 JANUARI 2019
[2]
SOEDAN: OMAR BASHIR, EEN GESCHIEDENIS VAN GEWELD
9 FEBRUARI 2018
WIKIPEDIA
OMAR AL-BASHIR
[3]
”In Darfur, Southern Kordofan and Blue Nile, Sudan’s Rapid Support Forces (RSF) and other government-aligned forces attacked civilians. Sudan failed to provide accountability for serious crimes committed during the conflicts, or other serious human rights violations. ”
HUMAN RIGHTS WATCH
SUDAN/EVENTS OF 2017
The human rights situation has not improved. Sudanese Armed Forces (SAF) and aligned forces, notably the newly created Rapid Support Forces, have continued to attack civilians in Darfur, Southern Kordofan, and Blue Nile with utter impunity.  National security agents engage in entrenched patterns of repression, targeting civil society leaders, human rights activists, and students for harassment, arbitrary detentions, and torture; restricting civil society organizations and independent media; and using lethal force to disperse protesters, killing hundreds in broad daylight”
HUMAN RIGHTS WATCH
HUMAN RIGHTS BENCHMARKS FOR SUDAN
EIGHT WAYS TO MEASURE PROGRESS
HUMAN RIGHTS WATCH
MEN WITH NO MERCY
RAPID SUPPORT FORCES ATTACKS AGAINST CIVILIAN IN
DARFUR, SUDAN
[4]
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
AL BASHIR CASE
”On March 4, 2009, the pre-trial chamber of the International Criminal Court (ICC) issued a warrant of arrest for President Omar al-Bashir of Sudan on charges of crimes against humanity and war crimes”
HUMAN RIGHTS WATCH
DARFUR: INTERNATIONAL CRIMINAL COURT’S DECISION ON
BASHIR ARREST WARRANT
[5]
RIJKSOVERHEID
ALGEMEEN AMBTSBERICJHT SUDAN 2017
[6]
RIJKSOVERHEID
ALGEMEEN AMBTSBERICJHT SUDAN 2017
[7]
RIJKSOVERHEID
ALGEMEEN AMBTSBERICJHT SUDAN 2017
[8]
”In Darfur, Southern Kordofan and Blue Nile, Sudan’s Rapid Support Forces (RSF) and other government-aligned forces attacked civilians. Sudan failed to provide accountability for serious crimes committed during the conflicts, or other serious human rights violations. ”
HUMAN RIGHTS WATCH
SUDAN/EVENTS OF 2017
[9]
”Uit onderzoek van Amnesty International blijkt dat een vorig jaar naar Sudan uitgezette man na aankomst is gearresteerd. Er zijn sterke aanwijzingen, waaronder foto’s van verwondingen, dat hij dertien dagen in isolatie werd opgesloten, waar hij veelvuldig werd ondervraagd, mishandeld en vernederd”
AMNESTY INTERNATIONAL
SUDANESE MAN OPGEPAKT NA UITZETTING VANUIT NEDERLAND
7 JANUARI 2019
[10]
”Uit onderzoek van Amnesty International blijkt dat een vorig jaar naar Sudan uitgezette man na aankomst is gearresteerd. Er zijn sterke aanwijzingen, waaronder foto’s van verwondingen, dat hij dertien dagen in isolatie werd opgesloten, waar hij veelvuldig werd ondervraagd, mishandeld en vernederd. Hij leeft nu ondergedoken. ”
AMNESTY INTERNATIONAL
SUDANESE MAN OPGEPAKT NA UITZETTING VANUIT NEDERLAND
7 JANUARI 2019
[11]
CHRISTEN UNIE
SCHRIFTELIJKE VRAGEN JOEL VOORDEWIND E.A.
OVER DE UITZETTINGEN VAN AFGEWEZEN ASIELZOEKERS
NAAR SOEDAN
12 JANUARI 2018
TEKST

Schriftelijke vragen Joël Voordewind en de Tweede Kamerleden Jasper van Dijk (SP), Groothuizen (D66) en Kuiken (PvdA) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Kamerstuknr. 2018Z00247

Vraag 1
Is het onderzoek dat de Belgische regering heeft ingesteld naar de berichten dat uitgezette Soedanese asielzoekers bij terugkeer in Soedan met marteling of onmenselijke behandeling te maken hebben gekregen voor u aanleiding
om zelf ook onderzoek te laten doen naar het lot van Soedanese asielzoekers die door Nederland zijn uitgezet, zoals bijvoorbeeld de Soedanees die in december is teruggestuurd? 1) Zo nee, waarom niet?

Vraag 2
Bent u bereid om in elk geval tot de resultaten van uw eigen onderzoek dan wel het Belgische onderzoek bekend zijn, tijdelijk geen Soedanezen gedwongen naar Soedan uit te zetten?

Vraag 3
Welke rol hebben Soedanese diplomaten of andere functionarissen gehad bij het voorbereiden van de uitzetting van afgewezen Soedanese asielzoekers?

Vraag 4
Is het waar dat een of meer Soedanese diplomaten in Nederland informatie hebben verzameld of verzamelen over Soedanese asielzoekers die hier aanwezig zijn?

Vraag 5
Zijn er gevallen bekend dat een diplomaat of diplomaten van de Soedanese ambassade ook contact zoeken met Soedanese asielzoekers hier? Zo ja, acht u dit aanvaardbaar en welke gevolgen heeft dit gehad?

1) https://www.volkskrant.nl/buitenland/belgische-staatssecretaris-in-opspraak-na-terugsturensoedanese-vluchtelingen~a4552404/

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van Ojik (GroenLinks), ingezonden 11 januari 2018 (vraagnummer 2018Z00173).

[12]

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van Ojik (GroenLinks), ingezonden 11 januari 2018 (vraagnummer 2018Z00173).

CHRISTEN UNIE
SCHRIFTELIJKE VRAGEN JOEL VOORDEWIND E.A.
OVER DE UITZETTINGEN VAN AFGEWEZEN ASIELZOEKERS
NAAR SOEDAN
12 JANUARI 2018

https://aalburg.christenunie.nl/k/n19807/news/view/1235942/301257/schriftelijke-vragen-joel-voordewind-e-a-over-de-uitzettingen-van-afgewezen-asielzoekers-naar-soedan.html

[13]

”Ondanks het feit dat Amnesty de uitkomsten van het onderzoek heeft gedeeld met staatssecretaris Harbers, vond het afgelopen weekend weer een uitzetting van een Sudanese asielzoeker plaats”

AMNESTY INTERNATIONAL
SUDANESE MAN OPGEPAKT NA UITZETTING VANUIT NEDERLAND
7 JANUARI 2019
[14]
” 2019Z00073
Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het rapport van Amnesty International Nederland inzake uitzettingen naar Soedan (ingezonden 7 januari 2019).
Vraag 1 Kent u het rapport van Amnesty International Nederland van 2 augustus 2018 waarin zorgen worden geuit over eerdere uitzettingen naar Soedan en de signalen die er zijn dat bij eerdere uitzettingen van uitgeprocedeerde asielzoekers naar Soedan sprake is geweest van detentie en marteling?
Vraag 2 Kent u de aanbevelingen die Amnesty International Nederland doet in dit rapport om problemen bij andere uitzettingen naar Soedan te voorkomen? Zo ja, deelt u de mening dat uitzettingen naar Soedan dienen te worden opgeschort totdat aan deze waarborgen bij uitzettingen naar Soedan wordt voldaan?
Vraag 3 Deelt u de mening dat de uitzetting van Ezzedin Rahmatallah Mehimmid niet voldoet aan deze aanbevelingen en dus dient te worden opgeschort?
TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL
HET RAPPORT VAN AMNESTY INTERNATIONAL NEDERLAND
INZAKE UITZETTINGEN NAAR SOEDAN
INDIENER
JOEL VOORDEWIND, KAMERLID CU
GERICHT AAN:
M.G.J. HARBERS, STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID
[15]
Op dinsdag 22 januari willen de Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV) en vliegtuigmaatschappij KLM de vluchteling Ali al-Helou Tiyah deporteren naar Soedan.”
PROTESTEER TEGEN DE DREIGENDE DEPORTATIE VAN
DE SOEDANESE VLUCHTELING ALI AL-HELOU TIYAH
16 JANUARI 2019
 
 
 
[16]
 
 
Gisteren berichtten wij over de op handen zijnde uitzetting van Ali al-Heloul Tiyah. Vandaag werd bekend dat hij niet op 22 januari zal worden uitgezet. Maar we mogen niet te vroeg juichen, want de nieuwe deportatiedatum zou al vanaf 23 januari kunnen zijn. Mogelijk gaat het dus maar om een uitstel van enige dagen. Er lopen nog meerdere juridische procedures over verblijfsrecht, waaronder spoedprocedures, maar die hebben nog niet tot afzegging van de deportatieplannen van de staat geleid.”
UPDATE OVER DE DREIGENDE DEPORTATIE VAN DE
SOEDANESE VLUCHTELING ALI AL-HELOUL TIYAH
17 JANUARI 2019
[17]
Gisteren berichtten wij over de op handen zijnde uitzetting van Ali al-Heloul Tiyah. Vandaag werd bekend dat hij niet op 22 januari zal worden uitgezet. Maar we mogen niet te vroeg juichen, want de nieuwe deportatiedatum zou al vanaf 23 januari kunnen zijn. Mogelijk gaat het dus maar om een uitstel van enige dagen. Er lopen nog meerdere juridische procedures over verblijfsrecht, waaronder spoedprocedures, maar die hebben nog niet tot afzegging van de deportatieplannen van de staat geleid. ”
UPDATE OVER DE DREIGENDE DEPORTATIE VAN DE
SOEDANESE VLUCHTELING ALI AL-HELOUL TIYAH
17 JANUARI 2019
[18]
”Ondanks het feit dat Amnesty de uitkomsten van het onderzoek heeft gedeeld met staatssecretaris Harbers, vond het afgelopen weekend weer een uitzetting van een Sudanese asielzoeker plaats. Sinds zijn uitzetting is niets meer van hem vernomen, Amnesty vreest voor zijn veiligheid. ”
AMNESTY INTERNATIONAL
SUDANESE MAN OPGEPAKT NA UITZETTING VANUIT NEDERLAND
7 JANUARI 2019
[19]
GRONDWET

Artikel 90

  • 2

De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde

HOOFDSTUK 5, ARTIKEL 90, GRONDWET

https://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/2017-11-17#Hoofdstuk5

GRONDWET

https://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/2017-11-17

[20]

Article 33. – Prohibition of expulsion or return (“refoulement”)

1. No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.

CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES

http://hrlibrary.umn.edu/instree/v1crs.htm

Reacties uitgeschakeld voor Dreigende uitzetting Ali Al-Heloul Tiyah naar gevaarlijk Soedan/Kamervragen SP

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.