Brief aan Stadsblad De Echo Amsterdam Zuid Oost over discriminerende en haatzaaiende column ”Islamofobie”

FOTO ISLAMOFOBE PVV LEIDER WILDERS
RESULTAAT ISLAMOFOBIE
MET NAZI SYMBOLEN BEKLADDE MOSKEE
FOTO VS DRONES, DIE DOOD EN VERDERF ZAAIEN IN PAKISTAN
EN YEMEN

TEEVEN VINDT REDDEN BOOTVLUCHTELINGEN GEEN TAAK EU
A Roma community is subjected to forced eviction in Marseille, France, July 2013.

A Roma community is subjected to forced eviction in Marseille, France, July 2013.

© Raphaël

VERDRIJVING ROMA UIT FRANKRIJK
AAN DE REDACTIE VAN STADSBLAD DE
ECHO ZUID OOST
17 DECEMBER 2014
COLUMN ”ISLAMOFOBIE”
AUTEUR/MARCEL DUYVESTIJN
Geachte Redactie,
Nog voor het einde van 2014 wil ik graag uw aandacht
vragen voor het volgende:
Ik volg het Stadsblad de Echo al heel lang, maar heb deze
keer met verontwaardiging en verbijstering kennisgenomen
van de inhoud van de column van Marcel Duyvestijn:
”Islamofobie”
Zie de transcriptie van de column geheel onderin.
Het is een aaneenrijgsel van lage verdachtmakingen en generalisaties
aan het adres van moslims in het algemeen, waarbij de dubbele standaard
niet mag ontbreken.
Kortom, een schande, dat uw Stadsblad dit heeft gepubliceerd.

DE COLUMN
ISLAMOFOBIE/CITATEN DUYVESTIJN/
FOUTE BOEL
Duyvestijn begint heel onschuldig door er melding van te maken,
dat het nu ook mogelijk, aangifte te doen tegen Islamofobie,.iets
waar hij, zo lijkt het, positief tegenover staat.
Maar al gauw gaat het mis
Ik citeer
”Als ik iemand weiger de hand te schudden, omdat hij moslim
is, is dat discriminatie.
Andersom mag wel de moslim mag wel een hand afwijzen.
Dan heet het godsdienstvrijheid. Maar dat terzijde.”
Pas erg wordt dit
”Is het vreemd, dat mensen bang worden van de Islam?
Je hoeft het nieuws niet intensief te volgen, om een
zekere fobie voor de Islam te billikken.
Onthoofdingen. Verkrachtingen, Ontvoeringen.
Ze zijn in het Midden Oosten en Afrika aan de orde
van de dag.
Middeleeuwse taferelen van fanatici, van haatbaarden.
Steeds wordt de Islam als inspiratiebron genoemd.”
…….
…….
”Maar als je onderzoeken leest waaruit blijkt, dat veel
Turkse en Marokkaanse jongeren maar moeilijk afstand
kunnen nemen van al die misstanden.
Dat homofobie [ook een raar woord] en antisemitisme
diep verankerd lijkt te zitten, kan ook geen verrassing
meer zijn.”
En dan de slotonzin
”Het is een kromme vergelijking, maar laatst zei een
bankier tegen me: ”Ik voel me soms net een moslim,
ik zit altijd in de beklaagdenbank. Hij vond dat raar.
Dat de bankwereld niet heel positief in het nieuws is de
laatste jaren was hem kennelijk ontschoten.
Dat beaamde hij, maar hij verbaasde zich over de
haat tegen zijn vakgenoten.
Hij wilde het niet zeggen, daarom zeg ik het, de bankofobie
is groot tegenwoordig.”
BILLIJKEN VAN DISCRIMINATIE EN HAATZAAIERIJ
EEN DOODZONDE
Het ergste van het betoog van Duyvestijn is eigenlijk dit citaat
””Is het vreemd, dat mensen bang worden van de Islam?
Je hoeft het nieuws niet intensief te volgen, om een
zekere fobie voor de Islam te billikken.”
Hiermee zegt Duyvestijn dus feitelijk, dat vanwege een
aantal politieke ontwikkelingen en  gebeurtenissen afkeeer/
haat tegen een religie, en daarmee de belijders, wel gerechtvaardigd is.
Even anders gezegd
Terreur van fundamentalistisch Joods Israelische kolonisten (bewoners van de illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied (1)
 tegen de bezette Palestijnse
burgerbevolking, billijkt antisemitisme.
Letterlijk, according to Duyvestijn
´´”Is het vreemd, dat mensen bang worden van het Jodendom?
Je hoeft het nieuws over de terreur van Israelisch Joodse
kolonisten niet intensief te volgen, om een
zekere fobie voor het Jodendom te billikken.”
Kortom
Zijn ´´rechtvaardiging´´ van Islamofobie, waarbij politieke
gebeurtenissen op een lijn worden gesteld met de Islam is eng,
generaliserend en gevaarlijk.
Of moet ik hier gaan uitleggen, dat de Islam, evenals het
Christendom en Jodendom, een religie van naastenliefde en
vergeving, los staat van het misbruik door politieke
avonturiers en/of strijdgroepen.
ONTHOOFDINGEN/VERKRACHTINGEN EN ONTVOERINGEN
IN HET MIDDEN OOSTEN EN AFRIKA
MIDDELEEUWSE TAFERELEN VAN FANATICI EN HAATBAARDEN
EIGENTIJDSE WESTERSE TAFERELEN
DRONES/CLUSTERBOMMEN EN CIA FOLTERPRAKTIJKEN
ROMA VERDRIJVINGEN IN FRANKRIJK/GRENSDODEN IN DE
MIDDELLANDSE ZEE
En dan dit fraaie citaat
´´Onthoofdingen. Verkrachtingen, Ontvoeringen.
Ze zijn in het Midden Oosten en Afrika aan de orde
van de dag.
Middeleeuwse taferelen van fanatici, van haatbaarden.
Steeds wordt de Islam als inspiratiebron genoemd.´´
Even een klein punt van orde
Ten eerste
Niet heel Afrika is Islamitisch
Maar dat is minder van belang hier.
Erger is de generalisatie, alsof in ´´het Midden Oosten en Afrika´´
bovengenoemde praktijken de dagelijkse dagtaak zijn.
En alsof ontvoeringen en verkrachtingen niet evenzeer in
Europa voorkomen.
Of leest Duyvestijn geen kranten.
Dat de Islam, als inspiratiebron genoemd wordt,
zegt niets.
Zowel Christendom en Jodendom zijn zowel
vroeger (Kruistochten) als recenter (priesters in
Latijns Amerikaanse dictaturen, die wapens zegenen,
Joodse kolonisten, die het Jodendom misbruiken
in hun terreur tegen Palestijnen), misbruikt
als ´´inspiratiebron´´ voor misdaden.
Meten met twee maten dus a la Duyvestijn.
Maar er is meer.
Want in zijn ijver,zich negatief uit te
laten over de Islam en moslims, wordt gevoelijk maar
verzwegen, dat de Westerse wereld debet is aan een groot aantal
misdaden, die een vaak hogere rangorde hebben dan
(hoe gruwelijk ook), onthoofdingen (waarbij Duyvestijn
waarschijnlijk aan ISIS refereert*
Laat ik bijvoorbeeld eens noemen de honderdduizenden
burgerdoden, veroorzaakt door de Amerikaanse oorlogen
tegen Irak en Afghanistan. (2)
De burgerslachtoffers, veroorzaakt door de Amerikaanse
drone aanvallen in Pakistan en Yemen. (3)
De CIA folterpraktijken waarvan onlangs een huiveringwekkend
rapport. (4)
De verdrijvingen van Roma door de hedendaagse Franse politieke
leiders, discriminerende behandeling in Italie en andere delen
van Europa, wat toch aan ´´Middeleeuwse taferelen´´ doet
denken.(5)
Het letterlijk moordende EU asielbeleid, waardoor tot nu
toe 40. 000 vluchtelingen, die in gammele bootjes
de Middellandse Zee zijn overgestoken, zijn omgekomen. (6)
En  Staatssecretaris Teeven, die durft te zeggen, dat het redden
van deze Middellandse Zee bootvluchtelingen geen taak
van Europa is. (7)
Stel dat iemand nu eens opmerkt
´´Is het vreemd, dat mensen bang worden van de Westers
christelijke beschaving?
Je hoeft het nieuws niet intensief te volgen, om een
zekere fobie voor het christendom te billikken.
Bombardementen op burgerdoelen, CIA folterpraktijken,
verdrijvingen van Roma het laten verdrinken van boot
vluchtelingen.
Ze zijn in de VS en Europa  aan de orde
van de dag.
Middeleeuwse taferelen vanverdrijvingen van Roma,
van het folteren van gevangenen.
Steeds wordt deWesterse christelijke beschaving
als inspiratiebron gebruikt.
Net zo´´n absurde redenering als Duyvenstijn´s verwijzing
naar de Islam.
Religies zijn niet verantwoordelijk voor de boze daden van
mensen en politici.
MIDDELEEUWS/
ERGER DAN DAT/INDUSTRIEELE MOORD
IN MASSALITEIT
Erger dan´´Middeleeuwse taferelen´´ , is wat er in
het zogenaamde ´´beschaafde´´ Europa heeft plaatsgehad
in de meest duistere jaren van de vorige eeuw.
De industriele moord op miljoenen mensen, Joden, zigeuners,
homosexuelen, Jehova Getuigen (die dienst in het Duitse leger
weigerden) en vele anderen, de Holocaust.
Door het nazi regime in een van de meest ´´beschaafde´´
en cultureel hoogstaande landen in Europa, Duitsland.
Een land, waar al eeuwen niet eens meer virulent antisemitisme
bestond, zoals in Oost/Europa.
Duyvenstijn mag dus minder hoog van de toren
blazen met zijn denigrerende en racistische verwijzingen
naar ´´het Midden Oosten en Afrika´´
Al evenzeer onzinnig zijn zijn opmerkingen over
´´Turkse en Marokkaanse jongeren, die maar moeilijk afstand
kunnen nemen van al die misstanden´´
Waarom zouden zij
Het is hun vrijheid, ISIS aan te hangen, als ze dat
willen (weet u nog/´´vrijheid van meningsuiting´´),
maar bovendien hoef je geen afstand te nemen van iets,
dat je niet zelf hebt gedaan.
Duyvenstijn vraagt toch ook niet van Nederlanders, afstand
te nemen van de misdaden, die tijdens de politionele
acties tegen Indonesie zijn gepleegd.
Waarom worden moslims hier dan altijd mee lastiggevallen.
Bovendien kent Duyvenstijn zijn feiten slecht.
Want tot vervelends toe hebben moslims afstand
genomen van terreurdaden. (8)
De laatste alinea, de vergelijking met ´´haat tegen
het bankwezen´´ (zie geheel onderin-column Duyvestijn)
neem ik niet serieus.
Het bankwezen heeft er ten koste van miljoenen een
puinhoop van gemaakt, wantrouwen is terecht.
Duyvestijn target miljoenen moslims, omdat
enkele politieke avonturiers/criminelen zich ten
onrechte op de religie beroepen.
Het absurde verschil hoef ik hier niet uit te leggen
EPILOOG
Samengevat:
Marcel Duyvestijn billikt Islamofobie, die leidt tot
intimidatie, uitsluiting en geweld tegen moslims,
op grond van wandaden door enkelen.
Niet anders dan antisemitisme rechtvaardigen
door terreur van een aantal Israelisch-Joodse
criminelen uit de illegale nederzettingen.
Daarbij kijkt hij gevoeglijk weg van Westerse misdaden
door ze te verzwijgen en de andere te generaliseren,
waarbij hij hele continenten [Afrika] racistisch bejegent.
Ook gebruikt hij extreem-redhtse PVV termen als
”haatbaarden”
Een weerzinwekkende, haatzaaiende column,
die nooit in uw blad had mogen verschijnen.
Daarom eis ik van u, dat dergelijke racistische bagger
in het vervolg uit uw blad achterwege blijft.
Discriminatie en racisme zijn een van de ergste mensenrechtenschendingen.
Het had niet nodig moeten zijn, dat ik u daarop moest wijzen.
Ik ga er dan ook vanuit, dat u in 2015 een nieuwe start maakt,
vrij van racisme, discriminatie en Islamofobie.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
(1)
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS
GEBIED/IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
THE RIGHTS FORUM/NEDERZETTINGEN
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
”Tal van keren heeft de
EU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem
betreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU worden
bestempeld als illegaal volgens internationaal recht.”
”BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”
BLADZIJDE 226
MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELD
VERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011
GEWELD DOOR ISRAELISCH JOODSE KOLONISTEN
TEGEN DE BEZETTE PALESTIJNSE BEVOLKING
SETTLER VIOLENCE
 
 
(2)
 
 
IRAQ BODY COUNT
CIVILIAN DEATHS FROM VIOLENCE: 2003-2011
CIVILIAN DEATHS IN ´´NOBLE´´ IRAQ
MISSION PASS 10 000
7 FEBRUARY 2004
AMNESTY INTERNATIONAL
AFGHANISTAN
NO JUSTICE FOR THOUSANDS OF
CIVILIANS KILLED IN US/NATO OPERATIONS
11 AUGUST 2014
(3)
HUMAN RIGHTS WATCH
REPORT
A WEDDING THAT BECAME A FUNERAL
US Drone attack on Marriage Procession in Yemen
20 FEBRUARY 2014
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
WILL I BE NEXT/US DRONE STRIKES
IN PAKISTAN
22 OCTOBER 2013
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
USA  MUST BE HELD TO ACCOUNT FOR 
DRONE KILLINGS IN PAKISTAN
22 OCTOBER 2013
 
 
VS DOODDEN WILLEKEURIG BURGERS MET DRONES
22 OCTOBER 2013
 
(4)
SENATE SELECT COMMITTEE ON INTELLIGENCE
COMMITTEE STUDY OF THE CENTRAL INTELLIGENCE
AGENCY´S DETENTION AND INTERROGATION
PROGRAM
NRC
´´MARTELRAPPORT´´ CIA VERWACHT, MET DAARIN
´´EXPLICIETE DETAILS´´
9 DECEMBER 2014
NRC
CIA MISLEIDDE PUBLIEK EN POLITIEK OVER
EFFECTIVITEIT ´´MARTELPROGRAMMA´´
9 DECEMBER 2014
BUSH, FOLTERTERRORIST. OBAMA, DRONE TERRORIST
PETER STORM
9 DECEMBER 2014
(5)
DISCRIMINERENDE EN INHUMANE BEHANDELING
ROMA IN EUROPA
AMNESTY INTERNATIONAL
REPORT
WE ASK FOR JUSTICE0/EUROPE´S FAILURE TO
PROTECT ROMA FROM RACIST VIOLENCE
APRIL 2014
AMNESTY INTERNATIONAL
FRANCE/NEW ROMA FORCED EVICTIONS ´´SHAMEFUL´´
3 APRIL 2013
ALJAZEERA
ROMA GIRL EXPULSION SPARKS NEW ROW IN FRANCE
18 OCTOBER 2013
BBC
FRENCH SCHOOLCHILDREN MARCH IN ANGER OVER
EXPULSIONS
17 OCTOBER 2013
AMNESTY INTERNATIONAL
ITALY/ROMA SEGREGATION CAMPS/A BLIGHT ON
THE CITY OF ROME
30 OCTOBER 2013
(6)
40 000 MIGRANTEN OM HET LEVEN GEKOMEN
SINDS 2000
29 SEPTEMBER 2014
(7)
TEEVEN VINDT REDDEN BOOTVLUCHTELINGEN
GEEN TAAK EU
25 DECEMBER 2014
 
 
(8)
 
 
REPUBLIEK ALLOCHTONIE
EUH…..NEDERLANDSE MOSLIMS NEMEN GEEN
AFSTAND. KIJKT U EVEN MEE.
21 AUGUSTUS 2014
STADSBLAD DE ECHO
17 DECEMBER 2014
COLUMN
”ISLAMOFOBIE”
Ahmed Marcouch vindt, dat je gemakkelijker aangifte moet
kunnen doen tegen ”moslimhaat”.
Dat snap ik.
Je kunt op het aangifteformulier nu ook ”antisemitisch” aanvinken.
Ook geweld en discriminatie tegen homo’s kan vrij gemakkelijk
aangekruist worden.
Dus waarom niet haat tegen moslims?
Wat ik wel altijd vreemd vind, is de term ”Islamofobie”
Dat is een gemaakt woord.
En angst is toch iets anders dan discriminatie.
Als ik iemand weiger de hand te schudden, omdat hij moslim
is, is dat discriminatie.
Andersom mag wel de moslim mag wel een hand afwijzen.
Dan heet het godsdienstvrijheid. Maar dat terzijde.
Is het vreemd, dat mensen bang worden van de Islam?
Je hoeft het nieuws niet intensief te volgen, om een
zekere fobie voor de Islam te billikken.
Onthoofdingen. Verkrachtingen, Ontvoeringen.
Ze zijn in het Midden Oosten en Afrika aan de orde
van de dag.
Middeleeuwse taferelen van fanatici, van haatbaarden.
Steeds wordt de Islam als inspiratiebron genoemd.
Dat is nog ver van ons bed.
Maar als je onderzoeken leest waaruit blijkt, dat veel
Turkse en Marokkaanse jongeren maar moeilijk afstand
kunnen nemen van al die misstanden.
Dat homofobie [ook een raar woord] en antisemitisme
diep verankerd lijkt te zitten, kan ook geen verrassing
meer zijn.
Het is een kromme vergelijking, maar laatst zei een
bankier tegen me: ”Ik voel me soms net een moslim,
ik zit altijd in de beklaagdenbank. Hij vond dat raar.
Dat de bankwereld niet heel positief in het nieuws is de
laatste jaren was hem kennelijk ontschoten.
Dat beaamde hij, maar hij verbaasde zich over de
haat tegen zijn vakgenoten.
Hij wilde het niet zeggen, daarom zeg ik het, de bankofobie
is groot tegenwoordig.
Marcel Duyvestijn

Reacties uitgeschakeld voor Brief aan Stadsblad De Echo Amsterdam Zuid Oost over discriminerende en haatzaaiende column ”Islamofobie”

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.