Brief aan de toekomstige Koning Willem Alexander/Het Koning Willem Alexander Waterproject

AAN DE TOEKOMSTIGE KONING VAN NEDERLAND, WILLEM
ALEXANDER
Prins der Nederlanden
Prins van Oranje Nassau
Jonkheer van Amsberg
Uw betrokkenheid bij het Waterproject in de Negev Woestijn
”het Koning Willem Alexander Project”
Amsterdam, 24 april 2013
Koninklijke Hoogheid,
Ik wil graag uw aandacht vragen voor het volgende:
Met verbazing en teleurstelling heb ik er kennis van genomen, dat u uw naam
hebt verbonden aan een waterproject, het zogenaamde
 ”Koning Willem Alexander Project”, dat wordt uitgevoerd door het Joods Nationaal
Fonds Nederland in de Negev woestijn,  opgezet ter ere van uw
inhuldiging als Koning op 30 april 2013. [1]
Aangezien u kennelijk niet op de hoogte bent van de drijfveren en doelstellingen
van het Joods Nationaal Fonds Nederland en de Israelische etnische zuiveringen
van de Bedouinen in de Negev woestijn, verschaf ik u bij dezen de volgende achtergrond
informatie.
HET JOODS NATIONAAL FONDS NEDERLAND
”De inwoners van Mitspe Ramon zijn gedwongen om kostbaar drinkwater te gebruiken
om hun gewassen te bevloeien….een probleem dat we samen met u willen aanpakken!”
Het klinkt allemaal zo onschuldig en betrokken, dat waterproject waaraan u uw naam
verbonden hebt.
De werkelijkheid echter, zowel wat betreft het Joods Nationaal Fonds Nederland als
de humanitaire situatie van de in de Negev woestijn wonende Bedouinen, is een stuk
grimmiger.
Volgens de informatie op de website van het Joods Nationaal Fonds Nederland is haar
kerntaak ”het ontwikkelen en leefbaar maken van het land Israel ten behoeve
van al zijn bewoners” [2]
Wanneer met ”al zijn bewoners” bedoeld wordt de Joods-Israelische, dan klopt die
informatie.
Anders niet.
De Palestijnen, zoals u zult weten de oorspronkelijke bewoners van Palestina
[De toenmalige Turks Ottomaanse kolonie voor de komst van door het zionisme
geinspireerde Joodse ”pioniers”], worden door de Israelische moederorganisatie,
[in 1901 opgericht] het Joods Nationaal Fonds, stelselmatig gediscrimineerd [3]
Bij mijn weten heeft het Joods Nationaal Fonds Nederland daarvan nooit afstand
genomen en evenmin van de rol, die het Israelische Joods Nationaal Fonds tot
de dag van vandaag speelt in de onderdrukking van de Palestijnse bevolking [4]
Bovendien is het in 1902 opgerichte Joods Nationaal Fonds Nederland door de historische
jaren heen het boegbeeld geweest in het promoten van eerst het zionisme en daarna
de Staat Israel.
Dat deze tot stand is gekomen als neo koloniaal project, waarbij volkomen
voorbij werd gegaan aan het fundamentele recht op zelfbeschikking
van de tot dan toe gekoloniseerde Palestijnen, mag anno 2013 als
bekend worden verondersteld [5]
Want wat is het stichten van een Staat in het land van een ander volk, de rechten van
dat andere volk negerend, anders?
Het is alsof de Batavieren na 2000 jaar afwezigheid in het huidige Nederland een
eigen Staat willen stichten…….
TERUG NAAR HET HEDEN
ETNISCHE ZUIVERINGEN BEDOUINEN
De meest zwaarwegende reden waarom u uw naam niet zou moeten
verbinden aan dit Waterproject zijn de etnische zuiveringen van de Bedouinen
die door de Israelische Overheid worden uitgevoerd in de Negev woestijn.
Dit is niet nieuw:
Sinds 1948 in de zogenaamde ”Israelische Onafhankelijkheidsoorlog [6]
zijn Bedouinen uit de Negev woestijn etnisch gezuiverd, zoals u o.a.
in de documentatie van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch
kunt lezen [7]
Door de jaren heen is dit proces van etnische zuiveringen doorgegaan  [8]
Maar ook nu, rond de tijd dat u uw naam aan dit Waterproject hebt
verbonden, gaat dit onrecht door, waartegen recentelijk fel is geprotesteerd
door mensenrechtenorganisatie Amnesty
International [9]
Volgens dit Amnesty bericht dreigen 30.000 Bedouinen te worden
verdreven.
Als rechtvaardiging wordt door de autoriteiten ´´economische ontwikkeling´´
en het ´´niet erkend zijn´´ van de Bedouinendorpen opgegeven.
Maar welk excuus ook gebruikt wordt, het is niet valide en bovendien
internationaalrechtelijk en moreel verwerpelijk.
Etnische zuiveringen zijn streng verboden volgens artikel
49, 4e Conventie van Geneve [10]
Volgens artikel 7, Statuut van Rome, zijn het misdaden tegen de
menselijkheid. [11]
Ik meen u hierbij genoeg argumenten van internationaalrechtelijke
en humanitaire aard te hebben aangedragen, waarom u zou
moeten afzien van het verbinden van uw naam aan dit Negev
Waterproject.
Daarbij dient u ook voor ogen te houden, dat Israel sinds 1967
 bezettende macht is in de Palestijnse
gebieden, ondanks VN Resolutie 242 uit 1967, zich schuldig
maakt aan de bouw-uitbreiding van volgens het Internationaal
Recht illegale nederzettingen, een illegale Gaza blokkade
in stand houdt en een eveneens illegale Muur bouwt [12]
Om van de bloedige Israelische militaire expedities, met name
in Gaza, nog te zwijgen [13]
TOT SLOT
Door uw naam te blijven verbinden aan dit Waterproject associeert u
zichzelf zowel met bezettingsstaat Israel als meer specifiek, met het
grote onrecht, dat de Bedouinen in de Negev woestijn wordt aangedaan.
Mensen, die al generaties in dit gebied wonen en steeds grootschaliger
worden gedeporteerd.
Wanneer u persisteert in deelname aan dit Waterproject doet u echter
meer dan het impliciet steunen van onrecht
U schendt uw constitutionele verplichtingen
Op 30 april aanstaande legt u Deo volente de Eed op de Grondwet af.
De Eed, die in zich draagt artikel 90, waarin staat, dat Nederland
de Internationale Rechtsorde zal bevorderen.
Israel heeft meer dan overtuigend getoond, het Internationaal Recht
aan zijn laars te lappen
Dat en het feit, dat het onrecht tegen de Bedouinenbevolking in de Negev
weerzinwekkend en onacceptabel is, moet voor u reden zijn, uw naam
los te koppelen van dit Waterproject.
Anders start u uw Koningschap met een smet op uw blazoen
Ik vertrouw erop, dat dit niet zal gebeuren.
Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief
Hoogachtend
Astrid Essed
Amsterdam
[1]
HELP ISRAEL MET EEN WATERPROJECT TER ERE VAN KONING
WILLEN ALEXANDER
HET KONING WILLEM ALEXANDER WATERPROJECT
[2]
JOODS NATIONAAL FONDS
[3]
”Het JNF werd de laatste jaren vaker beschuldigd van discriminatie.
Dit komt mede doordat het JNF alleen aan Joodse inwoners van Israël land verkoopt[1],
ook wordt het JNF ervan beschuldigd Palestijnse inwoners van hun land te
verjagen zodat het erna meer bos kan planten”
WIKIPEDIA
JOODS NATIONAAL FONDS
[4]
THE ELECTRONIC INTIFADA
PROTESTS AND STRIKES AS ISRAEL RAIDS BEDOUIN VILLAGES
THREATENS TO DESTROY HOMES
19 OCTOBER 2012
[5]
IF AMERICANS KNEW
THE ORIGIN OF THE PALESTINE-ISRAEL CONFLICT
UITPERS.BE
ZESTIG JAAR ISRAEL OF DE VIERING VAN LANDDIEFSTAL EN
ETNISCHE ZUIVERINGEN
ASTRID ESSED
JUNI 2008
[6]
Die zogenaamde ”Israelische Onafhankelijkheidsoorlog”, in werkelijkheid
een militaire confrontatie tussen Israelisch-zionistische troepen en
Arabisch Palestijnse strijders [met steun van slecht bewapende troepen
uit de zojuist onafhankelijk geworden Arabische landen als Syrie, Jordanie
en Egypte], ontstond ten gevolge van het opdringen van de ”verdeling”
van Palestina door de VN in Resolutie 181 [dec 1947] over de ruggen
van de Palestijnse bevolking
[7]
”Bedouin constitute an estimated 25 percent of the population of the northern Negev, but after being repeatedly
displaced since 1948, they now occupy less than 2 percent of its land.”
HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL: STOP DEMOLISHING BEDOUIN HOMES
10 AUGUSTUS 2010
[8]
HUMAN RIGHTS WATCH

ERASING LINKS TO THE LAND IN THE NEGEV
11 MAART 2011
CIVIL ADMINISTRATION PLANS TO EXPELL TENS OF THOUSANDS OF
BEDOUINS FROM AREA C
10 OCTOBER 2011
HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL: STOP DEMOLISHING BEDOUIN HOMES
18 AUGUSTUS 2010
HUMAN RIGHTS WATCH
OFF THE MAP: LAND AND HOUSING RIGHTS VIOLATIONS IN ISRAEL’S UNRECOGNIZED
BEDOUIN VILLAGES
31 MAART 2008
THE GUARDIAN
ETHNIC CLEANSING IN THE ISRAELI NEGEV
28 JULI 2010
BBC
ISRAEL POLICE RAZE ”ILLEGAL” BEDOUIN VILLAGE IN NEGEV
27 JULI 2010
WERELDOMROEP
ISRAEL SLOOPT DORP BEDOUINEN
23 APRIL 2010
NRC
HET WILDE ZUIDEN VAN ISRAEL
5 FEBRUARI 2005
[9]
AMNESTY INTERNATIONAL
NEW GOVERNMENT MUST SCRAP PLANS TO FORCIBLY EVICT
BEDOUIN
20 APRIL 2013
[10]
4e CONVENTIE VAN GENEVE
[11]
ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
[12]
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO
2012.
MISDADEN ISRAELISCHE BEZETTING IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
[13]
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO
2012.
MISDADEN ISRAELISCHE BEZETTING IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013

Reacties uitgeschakeld voor Brief aan de toekomstige Koning Willem Alexander/Het Koning Willem Alexander Waterproject

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.