Boycot Israel/Stedenband Amsterdam Tel Aviv/SP, er zijn geen ”gelijke partijen” in het conflict/Brief aan SP fractievoorzitter Peters

 

 

 

 
GEEN ”GELIJKE PARTIJEN” IN HET ISRAELISCH PALESTIJNSE CONFLICT
BEZETTINGSSTAAT ISRAEL GAZA/BLOEDIGE NEO KOLONIALE
STRAFEXPEDITIES
GEEN ”GELIJKE PARTIJEN” IN HET ISRAELISCH PALESTIJNSE
CONFLICT/ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED/
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
LAND EN WATERROOF


ETNISCH GEZUIVERDE PALESTIJNEN IN 1948
 DE BEZETTING EN DE ETNISCHE ZUIVERINGEN IN 1948
[RESULTAAT VAN DE LANDROOF EN DE SCHENDING VAN HET
PALESTIJNSE ZELFBESCHIKKINGSRECHT, DIE
”VERDELING VAN PALESTINA” GENOEMD WORDT] ZIJN
DE OORZAAK VAN HET CONFLICT
INLEIDING
Onlangs berichtte SP fractiemedewerker de heer Gerben van der Veen mij,
dat de SP de Stedenband met Tel Aviv afwijst.
Hij stuurde mij de SP  verklaring toe:
”SITUATIE ISRAEL/PALESTINA MAAKT STEDENBAND ONMOGELIJK”
Na aanvankelijk in een reactie aan Van der Veen verheugd gereageerd te hebben,
zette de inhoud van de verklaring daar een domper op.

 

Let wel, ik ben natuurlijk blij met die Nee stem van de SP, maar naar aanleiding
hiervan verklaarde SP fractievoorzitter de heer Peters het volgende
” “Dat Ramallah op de Westelijke Jordaanoever aan het voorstel is toegevoegd, brengt enerzijds wel meer balans in het voorstel. Maar anderzijds blijft de situatie slecht. Nederzettingen in bezet gebied, de apartheidsmuur, mensenrechtenschendingen, telkens oplaaiende gevechten, er zijn problemen genoeg. Op korte termijn is er geen uitzicht op een duurzame vrede. Wat gaan we doen als de raketten straks weer over en weer vliegen? Als Ramallah een Hamas-burgemeester krijgt? Als Israël de bezettingspolitiek doorzet? Wij zijn bang dat deze stedenband meer problemen geeft dan het oplost.”
Zie
 
Ik vind dit een slap statement en onterecht, omdat het suggereert
dat hier sprake is van twee gelijke partijen, wat fundamenteel 
onjuist is.
Er is een bezetter en een onderdrukte.
 
Dat is de crux en bij die bezetting [waaraan in 1948, bij de ”verdeling”
van Palestina, massaslachtingen en etnische zuiveringen vooraf zijn
gegaan] ligt zowel de oorzaak van alle ellende en de oplossing.
 
Dat heb ik de heer Peters duidelijk gemaakt in onderstaande brief
en ook aangedrongen op een principieler SP standpunt.
 
 
Zie onderstaande brief aan de heer Peters
 
Astrid Essed
 
 
BRIEF AAN DE HEER PETERS, FRACTIEVOORZITTER SP
 
AAN DE HEER PETERS, FRACTIEVOORZITTER VAN
DE SP

Geachte heer Peters,
Naar aanleiding van mijn eerdere brief aan u [zie geheel onderin]
kreeg ik recentelijk een mail van uw fractiemedewerker
de heer Gerben van der Veen, waaruit bleek, dat de SP niet instemt
met een Stedenband met Tel Aviv [1]
Zie ook
Na aanvankelijk naar uw medewerker toe verheugd te hebben gereageerd [2],
heb ik toch enkele bedenkingen:
U verklaart in het bericht het volgende:
” “Dat Ramallah op de Westelijke Jordaanoever aan het voorstel is toegevoegd, brengt enerzijds wel meer balans in het voorstel. Maar anderzijds blijft de situatie slecht. Nederzettingen in bezet gebied, de apartheidsmuur, mensenrechtenschendingen, telkens oplaaiende gevechten, er zijn problemen genoeg. Op korte termijn is er geen uitzicht op een duurzame vrede. Wat gaan we doen als de raketten straks weer over en weer vliegen? Als Ramallah een Hamas-burgemeester krijgt? Als Israël de bezettingspolitiek doorzet? Wij zijn bang dat deze stedenband meer problemen geeft dan het oplost.” (3)
Meneer Peters, het spijt mij te moeten lezen, dat u, ten onrechte,
impliciet vertrekt vanuit een situatie ”gelijke partijen” en
te weinig oog heeft voor de politieke realiteit:
Die van bezetter en onderdrukte.
 
 
RAMALLAH GEEN ”BALANS IN HET VOORSTEL”
 
Ten eerste:
Het toevoegen van Ramallah aan die Stedenband brengt geen balans
in het voorstel”, maar is een doekje voor het bloeden.
Er kan namelijk geen balans zijn, want het zijn geen gelijke partijen.
De ene is de bezettende macht, de andere het bezette gebied.
BLOEDIGE STRAFEXPEDITIES VERSUS PALESTIJNSE RAKETACTIES
 
Ten tweede:
Uw vergelijking ”raketten, die over en weer vliegen” suggereeert
een symmetrie in het conflict, die er niet is.
Er is sprake van 48 jaar lang bezetting, terreur, land en waterroof
in de vorm van de illegale nederzettingen, nog meer landdiefstal
door de illegale Muur, oorlogsmisdaden, vernederingen
en misdaden tegen de menselijkheid als de Gaza Blokkade [4]
Dat daartegen de Palestijnen in het geweer komen is hun
fundamentele recht op verzet. [5]
 
Dat dat soms [er zijn ook evengoed legitieme aanvallen
op het Israelische bezettingsleger] de vorm krijgt van raketaanvallen
op Israelische burgerdoelen, keur ik niet goed en dat is het
ook niet volgens het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht [6],
maar u kunt dat niet op een lijn stellen met de moordende en
bloedige Israelische militaire strafexpedities in Gaza, waarvan de laatste
”Protective Edge” in drie weken meer dan 2100 Palestijnse doden
heeft veroorzaakt. (7)
 
 
Er zijn wel meer bedenkingen, die ik heb, zoals uw
opmerking, wat er gebeurt ´´wanneer Israel zijn bezettingspolitiek
doorzet´´
Wat heeft Israel volgens u dan de afgelopen 48 jaar gedaan
 
Maar dat is een meer zijdelingse opmerking, want dat weet u zelf ook 
wel.
 
 
SAMENVATTEND
 
Ik vind het een goed teken (hoewel ik van de SP niet anders
had verwacht), dat u zich als fractie richt tegen die Stedenband, maar vind tegelijkertijd, dat u teveel uitgaat van een stelling van
´´gelijke partijen´´, ook al noemt u dan expliciet de Israelische
bezetting.
Uiteraard zijn niet alle vormen van Palestijns verzet goed te
keuren (daartegen loop je bij ieder gerechtvaardigd verzet
in de wereld wel aan), maar laten we niet uit het oog
verliezen wat de basis daarvan is.
 
Een 48 jarige misdadige bezetting, landroof, oorlogsmisdaden
en misdaden tegen de menselijkheid.
 
De crux tot de oplossing ligt dan ook alleen bij Israel,
dat de bezetting per direct dient te beeindigen, alle nederzettingen
dient te ontmantelen, de illegale Muur dient af te breken en het
recht op terugkeer van de in 1948  etnische gezuiverde Palestijnen moet
erkennen.
 
Daarop dient u de nadruk te leggen in uw standpuntbepaling.
Want daar ligt het onrecht.
 
Ik hoop dat geluid in de toekomst duidelijk van u te mogen horen.
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 Amsterdam
 
NOTEN
 
 
(1)
On Friday, June 19, 2015 9:30 AM, “Veen, Gerben van der”  wrote:Beste mevrouw Essed
Bij deze stuur ik u het berichtje dat we gisteravond laat op onze website hebben geplaatst.  De SP vindt dat de situatie in Israel/Palestina een stedenband onmogelijk maakt. Zie hier voor de hele tekst: http://amsterdam.sp.nl/nieuws/2015/06/situatie-israelpalestina-maakt-stedenband-onmogelijk. Als u nog vragen heeft hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,
Gerben van der Veen, medewerker SP-fractie Amsterdam
@SP_Amsterdam
(2)
Geachte heer van der Veen
Vriendelijk bedankt voor uw reactie.
Ik heb dit bericht met genoegen ontvangen en
ik ben blij te lezen, dat de SP bij haar oorspronkelijke
standpunt is gebleven en tegen een Stedenband blijft.
Fijn ook, dat u mij zo goed op de hoogte hebt gehouden
van alle ontwikkelingen rond die Stedenband.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
(3)
SP
”SITUATIE ISRAEL/PALESTINA MAAKT STEDENBAND
ONMOGELIJK”
18 JUNI 2015
(4)
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
AMNESTY INTERNATIONAL
TRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OF
EXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANK
FEBRUARY 2014
OPERATIE PROTECTIVE EDGE
RIGHTS FORUM
50 DAGEN GAZA OORLOG
FEITEN EN CIJFERS
WATERPROBLEMATIEK PALESTIJNEN
THE RIGHTS FORUM
 
 
DE GAZASTROOK
THE RIGHTS FORUM
 
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OPT
GAZA POWER CRISIS HAS COMPOUNDED
BLOCAKDE’S ASSAULT ON HUMAN DIGNITY
1 DECEMBER 2013
BBC
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”
10 DECEMBER 2008
BLOKKADE GAZA/MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID
ASTRID ESSED
FEBRUARI 2008
OPERATIE CAST LEAD
OPERATION CAST LEAD, 27 DEC ’08  TO 18 JAN ’09
FATALITIES AFTER OPERATION CAST LEAD
ISRAELI ATTACKS ON GAZA/DIRTY WAR AGAINST THE
PALESTINIAN CIVILIAN POPULATION
ASTRID ESSED
2009
(5)
Recognizing the imperative need to put an early end to colonial and foreign domination and alien subjugation,
1. Reaffirms the inalienable right of all peoples under colonial rule, foreign domination and alien subjugation to self-determination, freedom and independence in conformity with General Assembly resolution 1514 (XV) and other relevant resolutions of the United Nations;”
UN GA RESOLUTION 3246
(6)
´´ – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to
spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the
object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.´´
Article 7,
BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED
CONFLICTS
(7)
ALAKHBAR/ENGLISH
THE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLED
IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
BRIEF AAN SP GEMEENTERAADSLEDEN
To

CC

BCC

Jun 18 at 3:19 AM
AAN DE SP GEMEENTERAADSLEDEN AMSTERDAM
Onderwerp
STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV
Geachte Gemeenteraadsleden,
Via de nieuwsberichtgeving heb ik kennisgenomen van het voornemen,
over te gaan tot een stedenband met de Israelische stad Tel Aviv en
de Palestijnse stad Ramallah. (1)
Met klem wil ik u verzoeken bij de vergadering van de raadscommissie
op donderdag 18 juni [vandaag dus], deze stedenband met Tel Aviv  af te wijzen.
Ik mag dit juist van een partij als de SP verwachten, die zich duidelijk heeft uitgesproken tegen de Israelische bezettingsstaat.
Bovendien heb ik over deze kwestie rond die Stedenband eerder contact gehad met uw fractiemedewerker de heer Gerben van Veen [naar wie deze brief cc gaat], waarin
hij meedeelde, wat later in de pers kwam:
Dat de SP het onderzoek naar de Stedenband wilde opschorten
vanwege de op dat moment woedende zoveelste Israelische
bloedige strafexpeditie in Gaza, Protective Edge.
Ook heeft de SP Gemeenteraadsvragen gesteld over die Stedenband,
die van der Veen mij nog heeft toegestuurd
Zie onder noot 2
Overigens heb ik tegen een stedenband met de Palestijnse stad Ramallah
geen enkel bezwaar
Integendeel.
MIJN BEZWAREN NOG EENS OP EEN RIJTJE:
Ik hoef u niet te vertellen, dat Israel al 48 jaar bezettende macht is in de Palestijnse
gebieden Oost-Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en Gaza (3), ondanks de
in 1967 aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 242.
Dat Israel daarmee handelt in strijd met het Internationaal Recht, nog geintensiveerd
door de sinds eind zestiger jaren en nog steeds gecontinueerde bouw van de
volgens het Internationaal Recht illegale nederzettingen. (4)
Dat Israel vanaf die bezetting, die sowieso onderdrukking en vernedering is,
systematisch oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, zoals
de Gaza Blokkade, bedrijft en daartoe ook op allerlei
manieren aanhitst, onder andere door ´´het beschouwen van Gaza als
een vijandige entiteit´´ (5)
Andere voorbeelden zijn het trigger happy gedrag van het Israelische
leger en de bloedige Israelische militaire Gaza expedities als
´´Cast Lead´´ ¨(2008-2009)  en ´´Protective Edge´´ (2014) (6)
En de onderdrukking en mensenrechtenschendingen gaat nog
op dagelijkse basis door.
Zie ook
Btselem.org
En natuurlijk Amnesty International en Human Rights Watch
De website van oud premier Van Agt verdient ook aanbeveling
 
 
DRINGEND BEROEP OP U
STEM VOOR GERECHTIGHEID!
 
Vandaar een dringend beroep op u, om
tegen een stedenband te stemmen
tussen Amsterdam en Tel Aviv of welke Israelische stad dan ook.
Met steden uit een land, dat zodanig de mensenrechten schendt en
schoffeert, hoort geen vriendschappelijke band gesloten te worden, ook
niet als ´´als doekje voor het bloeden´´, de Palestijnse stad Ramallah
wordt meegenomen.
Een stedenband alleen met Ramallah zou echter een uitstekende
opsteker voor Palestijnse rechten zijn.
 
Zolang Israel de bezetting niet opheft, de illegale nederzettingen
niet ontmantelt en de illegale Muur niet afbreekt, geen  blijken
van vriendschap!
 
Maar dat moet voor u ”gesneden koek” zijn
 
TENSLOTTE:
Uit berichtgeving van de pers kreeg ik de indruk, dat de SP
”aan het wankelen” zou zijn.
Ik citeer Het Parool:
””SP-fractievoorzitter Daniël Peters vindt de stedenband met Ramallah een ‘mooi gebaar’, maar de toevoeging van die stad weegt volgens hem niet op tegen de bezwaren die de SP heeft tegen een intensieve samenwerking met Tel Aviv. Hij wil van de burgemeester de toezegging dat Amsterdam geen zaken gaat doen met bedrijven die actief zijn in de nederzettingen. Peters vermoedt dat zijn fractie toch ‘schoorvoetend’ zal instemmen met het voorstel.” (7)
Het mag niet gebeuren, dat de SP zich toch ”schoorvoetend” of niet,
uitspreekt voor zo’n stedenband.
Dat zou zowel in strijd zijn met de tot nu toe gevaren politieke
koers van de SP tav Palestina als met de briefwisseling, die ik
met de heer Gerben van der Veen gehad heb.
Bovendien:
De SP heeft destijds aangedrongen op opschorting van het
onderzoek naar die Stedenband vanwege Gaza operatie
”Protective Edge” en wat is het resultaat van die Gaza operatie
geweest:
Meer dan 2100 Palestijnse doden in drie weken tijd en andere ernstige
mensenrechtenschendingen. (8)
Alle reden dus om af te zien van de Stedenband met welke Israelische
stad dan ook.
Ik reken op de SP!
Groen Links heeft zich al uitgesproken TEGEN die Stedenband, evenals
de Partij voor de Dieren. (9)
Ik doe een dringend beroep op u, zich tegen de Stedenband uit te
spreken en zo te blijven kiezen voor gerechtigheid.
Ik ga ervan uit, dat u dit zult doen.
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
Amsterdam
 
 
 
NOTEN
 
(2)
CORRESPONDENTIE MET SP FRACTIEMEDEWERKER
DE HEER GERBEN VAN VEEN EN NIEUWSBERICHTGEVING
OVER SP STANDPUNT OVER OPSCHORTING
ONDERZOEK NAAR STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV
Ik had de correspondentie met de heer Gerben van der Veen
naar aanleiding van een brief, die ik in 2014 had gestuurd aan
de Gemeenteraad
Zie link
STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN DE
GEMEENTERAAD AMSTERDAM
On Friday, August 22, 2014 10:03 AMBeste mevrouw Essed,
Ter info stuur ik u het bericht dat de SP zojuist naar de media heeft gestuurd, het zal binnenkort op onze website verschijnen.
 
Met vriendelijke groet,
Gerben van der Veen, medewerker SP-fractie Amsterdam
 
@SP_Amsterdam
 
Zet onderzoek stedenband Tel Aviv in ijskast
 
De SP wil dat het onderzoek van de gemeente naar de mogelijkheid om een stedenband aan te gaan met het Israëlische Tel Aviv voorlopig wordt opgeschort. “Gezien de oorlogssituatie in Israël en Gaza die ook in Amsterdam de gemoederen flink bezighoudt, lijkt het ons wijs voorlopig geen stedenband Tel Aviv aan te gaan”, zegt SP-fractievoorzitter Daniël Peters.
 
Begin dit jaar werd in de gemeenteraad de suggestie gedaan voor een stedenband tussen Amsterdam en Tel Aviv. De burgemeester zegde toe die mogelijkheid te onderzoeken. In antwoord op vragen van de SP-fractie meldde het stadsbestuur dat dit najaar een eerste verkenning zal plaatsvinden van de samenwerking met Tel Aviv. Wat de SP betreft vindt die verkenning dus voorlopig niet plaats. Peters: “In Amsterdam wonen veel mensen die zich betrokken voelen bij het bloedige conflict rond de Gazastrook. Een onderzoek naar deze stedenband zal de sfeer in Amsterdam niet ten goede komen. Het is veel beter om te wachten tot de rust is weergekeerd in het gebied en er een duurzame dialoog is opgestart. Wellicht vallen er dan wel stedenbanden aan te gaan met Israëlische én Palestijnse steden.”
 
Peters zal het verzoek tot opschorting volgende week in een commissievergadering aan de burgemeester voorleggen.
On Thursday, April 24, 2014 9:54 AM
Geachte mevrouw Essed,
Onlangs heeft u een mail gestuurd over een eventuele stedenband tussen Amsterdam en Tel Aviv. De SP in Amsterdam heeft over dit onderwerp schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur. Wij zijn überhaupt niet een groot voorstander van stedenbanden, internationaal beleid en ontwikkelingshulp kunnen we beter overlaten aan de landelijke politiek, dáár zit de kennis en ervaring. Maar als Amsterdam dan toch stedenbanden aangaat, vindt de SPhet belangrijk dat daarbij rekening wordt gehouden met mensenrechten en het internationaal recht. Ter info stuur ik u de vragen die wij hierover gesteld hebben in de bijlage, het nieuwsbericht van ons vindt u op onze site http://amsterdam.sp.nl/ nieuws/2014/04/aandacht-voor- mensenrechten-bij- internationaal-beleid.
Met vriendelijke groet,
Gerben van der Veen, medewerker SP-fractie Amsterdam
 
@SP_Amsterdam
 
 
HET PAROOL
SP WIL ONDERZOEK NAAR STEDENBAND TEL AVIV OPSCHORTEN
22 AUGUSTUS 2014
 
 
(3)
GAZA NOG STEEDS BEZET GEBIED VOLGENS HET
INTERNATIONAAL RECHT
”Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.”
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
(4)
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS
GEBIED/IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
THE RIGHTS FORUM/NEDERZETTINGEN
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
(5)
´´Het veiligheidskabinet van de Israëlische regering heeft gisteren een reeks voorstellen van minister van Defensie Ehud Barak (Arbeidspartij) aangenomen, die grote gevolgen heeft voor de Palestijnse burgerbevolking. Kern van dat pakket is dat Israël de Gazastrook beschouwt als „vijandige entiteit” omdat van daaruit Israëlische dorpen en steden in de grensstreek vrijwel dagelijks worden beschoten met zelfgemaakte Qassamraketten.´´
NRC
GAZA BEREIDT ZICH VOOR OP OORLOG
20 SEPTEMBER 2007
 
 
´´Israel’s decision to cut fuel and electricity is the latest move aimed ostensibly against Hamas that is affecting the entire population of Gaza. In September, the Israeli cabinet declared Gaza “hostile territory” and voted to “restrict the passage of various goods to the Gaza Strip and reduce the supply of fuel and electricity.” Since then, Israel has increasingly blocked supplies into Gaza, letting in limited amounts of essential foodstuffs, medicine and humanitarian supplies. According to Holmes, the number of humanitarian convoys entering Gaza had dropped to 1,500 in September from 3,000 in July.
“Cutting fuel and electricity obstructs vital services,” Whitson said. “Operating rooms, sewage pumps, and water well pumps all need electricity to run.”´´
HUMAN RIGHTS WATCH
GAZA/ISRAEL´S FUEL AND POWER CUTS VIOLATE LAWS OF WAR
29 OCTOBER 2007
 
 
(6)
 
AMNESTY INTERNATIONAL
TRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OF
EXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANK
FEBRUARY 2014
OPERATIE PROTECTIVE EDGE
RIGHTS FORUM
50 DAGEN GAZA OORLOG
FEITEN EN CIJFERS
ALAKHBAR
THE VICTIMS OF GAZA/A LIST OF PALESTINIANS
KILLED IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
OPERATIE CAST LEAD
OPERATION CAST LEAD, 27 DEC ’08  TO 18 JAN ’09
FATALITIES AFTER OPERATION CAST LEAD
ISRAELI ATTACKS ON GAZA/DIRTY WAR AGAINST THE
PALESTINIAN CIVILIAN POPULATION
ASTRID ESSED
2009
(7)
(8)
OPERATIE PROTECTIVE EDGE
RIGHTS FORUM
50 DAGEN GAZA OORLOG
FEITEN EN CIJFERS
ALAKHBAR
THE VICTIMS OF GAZA/A LIST OF PALESTINIANS
KILLED IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT

Reacties uitgeschakeld voor Boycot Israel/Stedenband Amsterdam Tel Aviv/SP, er zijn geen ”gelijke partijen” in het conflict/Brief aan SP fractievoorzitter Peters

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.