Boycot Israel/Brief aan FNV

Image result for Destruction of Gaza/Images
Image result for Destruction of Gaza/Images
VERWOESTING GAZA
foto Oda Hulsen Hebron 2 mei 2017/Verwijst niet naar foto verwoesting Gaza, maar naar [soms
wegvallende] foto van een Palestijnse jongen, die tegen de muur wordt gezet door
Israelische soldaten, die hem toeriepen ”Where is your knife!”/Later vrijgelaten
Since late 2015, 249 Palestinians have been killed in Israel and the Palestinian territories [File: EPA]

DAGELIJKSE TERREUR

DIT IS DE MANIER, WAAROP ISRAELISCHE TROEPEN MET
ONGEWAPENDE PALESTIJNEN UIT DE BEZETTE GEBIEDEN
OMGAAN.
REGEL, GEEN UITZONDERING!
BOYCOT ISRAEL/BRIEF AAN FNV
AAN:
BESTUUR FNV
Onderwerp:
Oproep tot boycot bezettingsstaat Israel
Geacht Bestuur,
U leest het al:
Dit is een oproep aan uw vakbeweging, over te gaan tot
een boycot van Israel.
Dat wil kort en duidelijk zeggen:
Het opschorten van alle contacten, uitwisselingsprogramma’s
en zo meer, die u nu hebt met Israelische vakbonden en
instellingen.
Zowel in Israel zelf als in de bezette Palestijnse gebieden.
De reden hoef ik eigenlijk niet te vermelden, maar dat doe ik toch
De vanaf juni 2017 50 JAAR durende Israelische bezetting van
de Palestijnse gebieden, wat gepaard is gegaan [en dagelijks nog
doet] met groffe onderdrukking, oorlogsmisdaden, mensenrechten-
schendingen [1], zoals de bloedige militaire aanvallen op Gaza [2] en terreur,
Want die bezetting is een regelrechte terreur tegen de Palestijnse
burgerbevolking!

 

 

 

Lees er Amnesty International, Human Rights Watch, Het Internationale
Rode Kruis, Btselem en andere organisaties maar op na! [3]
Directe aanleiding voor deze brief is het feit, dat uw Noorse collega
vakbond WEL het principiele standpunt heeft ingenomen, Israel
te boycotten. [4]
U mag daaraan een voorbeeld nemen, het lijkt mij de hoogste
tijd.
UW STANDPUNT OVER ISRAEL BOYCOT
Ik ken uw standpunt over een Israel boycot, zoals
u hebt meegedeeld in uw verklaring ‘van 19 januari 2017 ”Geen Boycot
van Israel” [5] en ik vind, dat u zich moet schamen!
Ja, dat zeg ik ronduit, zonder er doekjes om te winden, in de hoop,
dat dit tot u doordringt!
U schrijft onder andere
De FNV roept niet op tot een boycot van Israël. De FNV onderhoudt contacten met zowel Israëlische als Palestijnse vakbonden. De vakbond maakt zich ernstige zorgen over de situatie van werknemers in de regio.”
[6]
 
Allemaal mooi en waar, die ”zorgen”, die u zich maakt over
”de situatie van de werknemers in de regio” [7], maar dat houdt
u lekker vaag.
Want wat bedoelt u eigenlijk met ”regio”
Israel?
De Bezette Palestijnse Gebieden?
Beiden?
 
Ik hoop toch niet, dat u de situatie van Israelische werknemers
over een kam wil scheren met die van de Palestijnse?
 
 
Maar dat is niet mijn hoofdpunt.
 
Wat ik u kwalijk neem is de manier, waarop u uw kop in he zand
steekt over waar het werkelijk om gaat, de 50 jarige Israelische
bezetting, terreur en [oorlogs] misdaden tegen het Palestijnse volk.
De uithongeringsblokkade van Gaza [8]
De voortdurende uitbreiding van de illegale nederzettingen [9]
waarmee Israel dag aan dag facts on the ground creeert en de facto
Palestijns land annexeert.
 
 
Het moge duidelijk zijn, dat die bezetting met al zijn Kwaad
[zie ook nog de Illegale Muurbouw [10] niet alleen barbaars is,
maar dat het de armsten zijn, die zoals altijd, het meeste hieronder
lijden.
Dat nog los van het collectieve lijden van de bevolking in Gaza [11],
dat overigens, volgens het Internationaal Recht, nog steeds bezet
gebied is. [12]
 
Maar dat weet u ook.
En anders hoort u dat te weten.
 
Met die al 50 jaar onderdrukte Palestijnse bevolking hoort u
solidair te zijn en u hoort daaraan ook een duidelijk signaal te
verbinden.
 
In normale omstandigheden onderhoudt een vakbond natuurlijk
contacten met zusterorganisaties in andere landen, maar
deze omstandigheden zijn niet ”normaal”
Er is hier een bezetting, onderdrukking, al 50 jaar.
 
En daartegen hoort u duidelijk stelling te nemen.
 
Of onderhoudt u ook betrekkingen met vakbonden in
Noord-Korea?
Ik denk van niet.
 
 
APARTHEID
 
 
Maar er is nog meer dan die bezetting.
Inherent aan die Israelische bezetting is ook racisme,
apartheid.
Ja, apartheid!
 
 
Zo zijn er in de Israelische bezettingsstaat twee soorten
wetgeving:
Een burgerlijke in Israel en voor de Palestijnen in bezet
Palestijns gebied, een militaire wetgeving, die overigens
NIET voor de kolonisten geldt! [13]
 
Nog afgezien van het feit, dat burgers niet voor een militaire
rechtbank zouden moeten verschijnen, is dat grove discriminatie en
ja, apartheid.
Want de rechten, die aan burgers in Israel worden toegekend, worden
dat niiet aan Palestijnen in bezet gebied. [14]
 
Niet alleen schande voor Israel, dat een dergelijke discriminatie
bestaat, maar ook voor u als vakbond, dat u ondanks dat feit
waarvan ik ervan uitga, dat u dat moet weten, TOCH halstarrig
Israel niet boycot! [15]
 
Destijds tijdens het Zuiid-Afrikaanse apartheidsregime, waarmee
Israel in onderdrukking en discriminatie overeenkomsten
vertoont, boycotte de FNV wel en volkomen terecht! 
 
En waarom nu dan niet?
 
 
 
EPILOOG
 
 
Het feit, dat ik u deze brief moest schrijven om u ervan
te doordringen, dat het de hoogste tijd is, nu eens stelling
te nemen en Israel zonder verder uitstel te boycotten,
vind ik al een schande.
Want dat zou van u als vakbond hebben moeten komen.
 
Solidariteit met de onderdrukte, in Nederland en internationaal,
is de eerste taak en plicht van een vakbond.
 
Vechten voor sociale rechten, tegen racisme en discriminatie,
tegen onderdrukking en bezetting wereldwijd.
 
En wat doet u?
U houdt de contacten met Israel [vooral Istraelische
vakbonden] in stand!
 
Vakbonden van een land, dat al 50 jaar de Palestijnen
onderdrukt, hun elementaire rechten vertrapt en schendt,
hen uithongert [Blokkade Gaza], hun land afpakt [illegale
nederzettingen] en hen onderwerpt aan een apartheidssysteem
[verschillende wetgevingen]
 
 
Hoe kunt u dit goedpraten?
 
Dat kunt u niet.
U moet zich schamen, dat ik u deze brief uberhaupt heb 
moeten schrijven!
 
Dus een dringende oproep aan u:
 
Verbreek alle contacten met alle organisaties van een Staat,
die zich schuldig maakt aan bezetting en systematische mensenrechten
schendingen en terreur.
 
Zo niet, dan wordt u, vroeg of laat, ter verantwoording geroepen
voor de impliciete instandhouding van bezetting, terreur,
[oorlogs] misdaden.
 
De tijd is voorbij, uw ogen hiervoor te sluiten.
De tijd van handelen is gekomen.
 
BOYCOT ISRAEL!
 
Ik reken op u.
 
 
Vriendelijke groeten
 
 
Astrid Essed
 
Amsterdam
 
NOTEN
[1]
RIGHTS FORUM
EN DAT IS 24/PALESTIJNS MEISJE STERFT AAN
IN MAART OPGELOPEN KOGELWONDEN
21 MEI 2017
 
 
 
 
STAAT VAN BELEG
 
 
 
 
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
[2]
INTERNATIONAL RED CROSS
ELECTRICITY SHORTAGES AFFECT ALL ASPECTS
OF LIFE IN GAZA
 
 
MILITAIRE INVAL GAZA ”PROTECTIVE EDGE” 2014
1492 BURGERDODEN
FRAGMENTED LIVES
HUMANITARIAN OVERVIEW 2014
MARCH 2015
11.1000 GEWONDEN
OCHA
OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY
4 SEPTEMBER 2014
1000 KINDEREN BLIJVEND GEHANDICAPT
OCHA
OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY
4 SEPTEMBER 2014
DUIZENDEN PALESTIJNEN DAKLOOS GERAAKT
OCHA
OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY
4 SEPTEMBER 2014
DUIZENDEN HUIZEN VERWOEST
GAZA STRIP: HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014
SCHOLEN VERWOEST
GAZA STRIP: HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014
ZIEKENHUIZEN BESCHADIGD DOOR BOMBARDEMENTEN
GAZA STRIP: HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014
[3]
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL AND OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL MUST END UNLAWFUL  AND CRUEL POLICIES
TOWARDS PALESTINIAN PRISONERS
13 APRIL 2017
 
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL/PALESTINE
 
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
JERUSALEM HOME DEMOLITIONS HARM CHILDREN
21 MAY 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
B’TSELEM ON HUNGERSTRIKE: ISRAEL MUST MEET PALESTINIAN
PRISONERS’S DEMANDS FOR IMPROVED CONDITIONS
3 MAY 2017
 
 
 
 
 
INTERNATIONAL RED CROSS
ISRAEL AND THE OCCUPIED TERRITORIES
 
 
 
 
INTERNATIONAL RED CROSS
ELECTRICITY SHORTAGES AFFECT ALL ASPECTS
OF LIFE IN GAZA
[4]
THE JERUSALEM POST
NORWAY’S LARGEST TRADE UNION CALLS
FOR BLANKET BOYCOTT FOR ISRAEL
13 MAY 2017
 
 
RT
”ENOUGH IS ENOUGH”: NORWAY’S TRADE UNIONS VOTE
TO BOYCOTT ISRAEL OVER PALESTINE
13 MAY 2017
MONDOWEISS
NORWAY’S LARGEST TRADE UNION FEDERATION ENDORSES
FULL BOYCOTT OF ISRAEL TO ADVANCE PALESTINIAN HUMAN
RIGHTS
12 MAY 2017
[5]
FNV
GEEN BOYCOT VAN ISRAEL\
19 JANUARI 2017
 
 
TEKST
 
 
 

Geen boycot van Israël

De FNV roept niet op tot een boycot van Israël. De FNV onderhoudt contacten met zowel Israëlische als Palestijnse vakbonden.
Dat zegt de FNV naar aanleiding van een discussie op twitter. Deze kwam op gang na een tweet van FNV’er Corrie van Brenk.
Vanaf een conferentie over de vakbeweging  in het Midden-Oosten en Noord-Afrika twitterde zij een foto van een stelling op een bord in een workshop. De tekst die daarop staat heeft verder geen enkele status.
De FNV roept niet op tot een boycot van Israël. De FNV onderhoudt contacten met zowel Israëlische als Palestijnse vakbonden. De vakbond maakt zich ernstige zorgen over de situatie van werknemers in de regio.
Tegelijkertijd constateert de FNV dat er een probleem is met bedrijven die gevestigd zijn in de bezette gebieden, omdat die bezetting en de bouw van nederzettingen volgens internationaal recht onwettig zijn. Dit met name in het kader van IMVO (internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen). Deze interne discussie is nog niet afgerond.
19 januari 2017”
[6]
 
FNV
GEEN BOYCOT VAN ISRAEL\
19 JANUARI 2017
[7]
FNV
GEEN BOYCOT VAN ISRAEL
19 JANUARI 2017
[8]
INTERNATIONAL RED CROSS
ELECTRICITY SHORTAGES AFFECT ALL ASPECTS
OF LIFE IN GAZA
THE SIEGE ON GAZA
BBC
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”
10 DECEMBER 2008
BLOCKADE ON GAZA/CRIME AGAINST HUMANITY
ASTRID ESSED
14 FEBRUARY 2008
INTERNATIONAL RED CROSS
ELECTRICITY SHORTAGES AFFECT ALL ASPECTS
OF LIFE IN GAZA
[9]
PEACE NOW
ANNUAL CONSTRUCTION REPORTS SHOWS A 34 % INCREASE
IN CONSTRUCTION STARTS IN THE SETTLEMENTS
21 MAY 2017
RIGHTS FORUM
PEACE NOW: FORSE UITBREIDING NEDERZETTINGEN
IN 2016
 
 
 
 
DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN
”The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49).
The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.”
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL
LAW
”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”
ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTION
HET HAAGS VERDRAG VAN 1907
HAGUE CONVENTION 1907
[10]
DE ILLEGALE MUUR
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
9 JULI 2004
[11]
INTERNATIONAL RED CROSS
ELECTRICITY SHORTAGES AFFECT ALL ASPECTS
OF LIFE IN GAZA
[12]
´12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?
Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen.´´
VRAAG EN ANTWOORD
BRIGITTE HERREMANS
ISRAEL´S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK
HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL: ”DISENGAGEMENT” WILL NOT END
GAZA OCCUPATION
28 OCTOBER 2004

 

[13]
”A new report published by the Association for Civil Rights in Israel (ACRI) outlines the nature of the legal regime currently operating in the West Bank. Two systems of law are applied in a single territory: one – a civilian legal system for Israeli citizens, and a second – a military court system for Palestinian residents. The result: institutionalized discrimination.”
ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]
ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWS
IN THE WEST BANK
24 NOVEMBER 2014
REPORT
14 OCTOBER 2014
ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]
ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWS
IN THE WEST BANK
The laws implemented in the West Bank are inequitable and discriminate against Palestinians. Although the settlers live in the same geographical area in which martial law is imposed, Israel has decided that they are not subject to military law, but rather to Israeli law. The application of two distinct legal systems in a single territory constitutes gross discrimination”
 
MILITARY LAW
BTSELEM
DETAINEES AND PRISONERS
MINORS IN DETENTION
DISCRIMINATORY LAWS IN ISRAEL
[14]
”A new report published by the Association for Civil Rights in Israel (ACRI) outlines the nature of the legal regime currently operating in the West Bank. Two systems of law are applied in a single territory: one – a civilian legal system for Israeli citizens, and a second – a military court system for Palestinian residents. The result: institutionalized discrimination.”
ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]
ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWS
IN THE WEST BANK
24 NOVEMBER 2014
REPORT
14 OCTOBER 2014
ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]
ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWS
IN THE WEST BANK
The laws implemented in the West Bank are inequitable and discriminate against Palestinians. Although the settlers live in the same geographical area in which martial law is imposed, Israel has decided that they are not subject to military law, but rather to Israeli law. The application of two distinct legal systems in a single territory constitutes gross discrimination”
 
MILITARY LAW
BTSELEM
DETAINEES AND PRISONERS
MINORS IN DETENTION
DISCRIMINATORY LAWS IN ISRAEL
[15]
FNV
GEEN BOYCOT VAN ISRAEL
19 JANUARI 2017

Reacties uitgeschakeld voor Boycot Israel/Brief aan FNV

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.