Boycot Israel/Aldi noemt boycot nederzettingen vergissing/Brief aan Aldi

 

ALDI NOEMT BOYCOT NEDERZETTINGEN ”VERGISSING”/BRIEF AAN ALDI

VOORAF

Geachte lezers,

Aangezien de EU nieuwe richtlijnen heeft ingevoerd  [in werking tredend in 2014],

waarbij geen zaken meer wordt gedaan met Israelische personen, organisaties eninstellingen,

die aanwezig zijn in de bezette Palestijnse gebieden, is de discussie over het al dan niet verkopen

van producten uit de illegale Israelische nederzettingen in bezet Palestijns gebied weer opgelaaid.

Hierbij hebben de supermarkten Aldi en Hoogvliet verklaard, geen producten meer te verkopen

uit de nederzettingen.

Aangezien Aldi kort na deze toezegging hierop teruggekomen is en sprak van een ”vergissing”

heb ik Aldi aangeschreven.

Zie hieronder de brief.

Eerder schreef ik Albert Heijn  aan over de gecontinueerde verkoop van Israelische

producten, waarmee economisch het Israelische bezettingsregime wordt gesteund.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

 

BRIEF AAN ALDI NEDERLAND

 

AAN DE DIRECTIE VAN ALDI NEDERLAND
ONDERWERP:
UW HERZIENE STANDPUNT OVER UW
BESLUIT, AF TE ZIEN VAN DE VERKOOP VAN
PRODUCTEN UIT DE ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN
Geachte Directie,
Geacht Management,
Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
Als geregelde Aldi klant heeft het mij
buitengewoon teleurgesteld, dat u kennelijk
bent teruggekomen op uw besluit, geen producten meer te verkopen,
die afkomstig zijn uit de in bezet Palestijns gebied aanwezige
Israelische nederzettingen.
Ik citeer Trouw
”Aldi eist van zijn leveranciers, dat ze niets meer aanbieden uit de nederzettingen. Als reden geeft
een woordvoerster op, dat Aldi niet wil, dat zijn producten op
enigerlei wijze ter discussie komen te staan”.
Hiermee was u een eind op de goede weg, maar wie schetst mijn
verbazing, dat u hierop al korte tijd later terug zou komen en uw aanvankelijke
Dit klinkt niet alleen buitengewoon zwak en, met alle respect,
onbetrouwbaar, erger is, dat u met deze zwenking
impliciet de aanwezigheid van de nederzettingen in bezet Palestijns gebied
en de eventuele verkoop van producten uit die contreien, blijft legitimeren.
Terwijl de producten uit die nederzettingen net zo illegaal zijn als
die nederzettingen zelf
TE UWER INFORMATIE
ISRAELISCHE BEZETTING EN ILLEGALITEIT NEDERZETTINGEN
Ik ga ervan uit, dat u ervan op de hoogte bent, dat Israel sinds 1967
bezettende macht is in de Palestijnse gebieden [Westelijke Jordaanoever, Gaza
en Oost Jeruzalem] en de Syrische Golan Hoogte.
Dit ondanks de unaniem in 1967 aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 242,
waarin Israel werd opgeroepen, zich terug te trekken uit de in de juni
oorlog in 1967 veroverde gebieden, waaronder de Palestijnse.
Dat die bezetting heeft geleid tot onderdrukking, mensenrechtenschendingen
en oorlogsmisdaden veronderstel ik bij u als bekend.
Nu terug naar die nederzettingen
De vanaf eind zestiger jaren in Palestijns bezet gebied gebouwde Israelische nederzettingen
zijn een direct, onzalig bijproduct van die bezetting en illegaal
volgens het Internationaal Recht, namelijk artikel 49 van de 4e Conventie
van Geneve en het Haags Verdrag dd 1907 .
Daarbij zijn de nederzettingen ook nogeens veroordeeld middels twee
Vn Veiligheidsraadsresoluties, 446 en 452
Ondanks dit bouwt Israel toch vrolijk door aan die illegale
Behalve die illegaliteit heeft de nederzettingenbouw ook geleid
tot massale Palestijnse landonteigeningen.
Naar schatting meer dan honderdduizend Palestijnen zijn hierdoor
in de loop der jaren zonder enige compenastie hun land
kwijtgeraakt.
Populair gezegd:
Van hun land afgegooid.
In gewoon Nederlands noemen wij dat diefstal
U ziet dus, dat er alle reden is, producten uit dergelijke oorden, die
door roof en diefstal tot stand zijn gekomen ten koste van een nu al 46 jaar
bezette bevolking, niet te verkopen en daar ook actief stelling tegen te
nemen, zoals u aanvankelijk deed.
Tenslotte wil ik u nog wijzen op de nieuwe EU richtlijnen, waarbij
met alle personen, organisaties etc, die afkomstig zijn uit bezet
Palestijns gebied, geen zaken meer wordt gedaan.
Geachte Directie, met uw aanvankelijke besluit, geen producten
uit de illegale nederzettingen te verkopen, was u op de goede weg.
Bedenk wel, dat u met uw ”vergissing” statement, niet alleen
verwarring zaait en niet betrouwbaar overkomt, maar vooral
 nederzettingen blijft steunen, die alleen maar tot stand
konden komen door bezetting en onderdrukking en de levens
van duizenden Palestijnen kapot gemaakt hebben en nog steeds doen.
Maak daarom de juiste keuze en zie af van verdere verkoop
van producten, waaraan ellende en onrecht kleeft.
Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

Reacties uitgeschakeld voor Boycot Israel/Aldi noemt boycot nederzettingen vergissing/Brief aan Aldi

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.