”Bosneger” uitspraak RTL/Reactie op antwoord RTL

Ophef over racistische uitspraak in tv-programma Bubbels en Gloss
RTL/Bubbels en Gloss

 

PRESENTATOREN ANGELA PONSIOEN EN AD PETERS VAN
RTL PROGRAMMA ”BUBBELS & GLOSS”, DIE HET NODIG VONDEN,
DENIGRERENDE EN RACISTISCHE OPMERKINGEN TE MAKEN
ANGELA PONSIOEN ZEI OP DENIGRERENDE TOON
”BIJNA NEGROIDE…”
MAAR ERGER WAS AD PETERS, DIE ZEI
”JE WILT NIET ALTIJD ALS EEN BOSNEGER ERBIJ LOPEN”
HEEFT DEZE MAN SOMS HONDERD JAAR GESLAPEN?

 

Image result for doornroosje walt disney

DOORNROOSJE’S BETOVERING WERD VERBROKEN MA
EEN HONDERDJARIGE SLAAP
AD PETERS [HAIRCOMPANY APELDOORN] IS BEPAALD
GEEN DOORNROOSJE, MAAR HEEFT TOCH HONDERD JAAR GESLAPEN,
VAN 1918 TOT 2018 ANDERS HAD HIJ DIE ACHTERLIJK RACISTISCHE
OPMERKING ”JE WILT TOCH NIET ERBIJ LOPEN ALS
EEN BOSNEGER”, NIET GEMAAKT

Image result for Marrons/Guerilla oorlog in Suriname
619 × 300Images may be subject to copyright
GEEN ”BOSNEGER”, MAAR EEN MOEDIGE MARRONSTRIJDER
TEGEN SLAVERNIJ EN ONDERDRUKKING!
Image result for kroeshaar/vlechtjes
500 × 333Images may be subject to copyright
Related image
480 × 360Images may be subject to copyright
Image result for kroeshaar/vlechtjes
640 × 609Images may be subject to copyright
Image result for kroeshaar/vlechtjes
453 × 600Images may be subject to copyright
Image result for kroeshaar/Afro
447 × 543Images may be subject to copyright
Image result for kroeshaar/Afro
511 × 720Images may be subject to copyright
VOORBEELDEN VAN DIVERSE STIJLEN ”KROESHAAR” [DOOR HEM
GENOEMD ”HAAR MET KRULLEN”] WAARMEE VOLGENS
AD PETRS NIETS MEE TE BEGINNEN IS
”JE WILT NIET ALTIJD ERBIJ LOPEN ALS EEN BOSNEGER’……”

 

 

UPDATE
RTL HEEFT HET BEWUSTE YOUTUBE FIMPLJE MET DE GEWRAAKTE
”BOSNEGER” UITSPRAAK VERWIJDERD
HEEL SNEU, WANT HET IS REEDS DOOR MIJ
EN VELE ANDERE GETRANSCRIBEERD!
BOVENDIEN SPREKEN DE RTL EXCUSES EN DIE VAN AD
PETERS [DIE DE ”BOSNEGER” UITSPRAKEN HEEFT GEDAAN]
VOOR ZICH
THE TRUTH WILL ALWAYS REVEAL ITSELF!/HAHAHAHAHA
Hier trouwens alsnog een deel van het filmpje
Ben benieuwd hoe lang het op Youtube te horen is!
”BOSNEGER” UITSPRAAK RTL/REACTIE OP ANTWOORD RTL
Beste lezers,
Weet u het nog?
Ik denk het wel, maar de ontwikkelingen gaan ZOOOO snel op
Internet!
Welnu, kort geleden stuurde ik een felle protestbrief aan aan TV zender
RTL en haar programma ”Bubbels & Gloss”, vanwege in dat programma
gedane racistische uitspraken

 

 

 

 

Citeer deze hier ter terinnering:
[Naar aanleiding van kapper Miranda Bakker’s opmerkingen
over het creeren van een ”Ibiza” lookje” op een model]

”AD PETERS: Ik heb haar gezien met nat haar, heel veel krul

ANGELA PONSIOEN: Ja bijna negroïde

AD PETERS:: Ja en dan denken juist heel veel consumenten, dat is fantastisch haar, daar ben je heel blij mee. Nou daar ben je meestal helemaal niet blij mee

ANGELA PONSIOEN: Nee

AD PETERS:: Want daar kun je niet zoveel mee

MIRANDA BAKKER:: Nou ik zal jullie een geheimpje vertellen, maar ik heb ook dat haar. Ja nee echt, als ik het was en ik laat het drogen, ben ik gewoon Tina Turner.

AD PETERS:: Het is wel hartstikke belangrijk om jou klanten, en dat doe jij, daarin ook tips te geven, wat voor producten ze kunnen gebruiken, want die mensen willen ook weleens wat anders. Je wilt niet altijd als een bosneger erbij lopen.”

U zult begrepen hebben, dat ik vooral gevallen ben over die denigrerende

opmerking ”bosneger”, hoewel ook de door Angela Ponsioen gemaakte

opmerking ”negroide” niet door de beugel kon

ZIEHIER DE TRANSCRIPTIE VAN DE  TEKST VAN DE

RTL UITZENDING ”BUBBELS & GLOSS” OP YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=G_O-zew917U

ZIE MIJN PROTESTBRIEF, WAARIN OOK DE HELE TEKST VAN DE

TRANSCRIPTIE VAN  

VAN DE  TEKST VAN DE RTL UITZENDING ”BUBBELS EN GLOSS”

https://www.astridessed.nl/racistische-uitspraken-in-rtl-programma-bubbels-gloss-brief-aan-rtl-en-bubbels-gloss/

OF

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2018/05/12/racistische-uitspraken-in-rtl-programma-bubbels-glossbrief-aan-rtl-en-bubbels-gloss

RTL ANTWOORD:

Daags later [dat moet ik ze nageven] heb ik een reactie ontvangen van

RT:L publieksservice, die luidde [ik geef de hele mail hier weer]


Publieksservice RTL Nederland <noreply-info@rtl.nl >
To
Astrid Essed [mailadres]
May 13 at 4:16 PM

 

Beste Astrid,

Bedankt voor jouw bericht.

Wij zijn erg geschrokken van de gedane uitspraak in ‘Bubbels & Gloss’, dat afgelopen zondag bij ons is uitgezonden. RTL krijgt het programma aangeleverd en de inhoud van deze zogeheten tape on desk-programma’s wordt steekproefsgewijs gecheckt. Het bewuste fragment is helaas niet gezien en wij betreuren dit. Wij zijn met de heer Peters in gesprek en hij heeft hier inmiddels al op gereageerd.

Met vriendelijke groet,

 
 

Publieksservice RTL

 

Jouw melding:
AAN
BUBBELS EN GLOSS/RTL PROGRAMMA

[met de tekst van mijn protestbrief]

Einde bericht RTL

Het enige wat ik aan deze reactie waardeerde was de snelheid
waarmee deze kwam, naar aanleiding van mijn protestbrief.
Het was echter geen daadwerkelijk antwoord op mijn brief en
bovendien een herhaling van wat RTL al eerder had verklaard.[1],
waarbij ook nogeens door RTL kennelijk de weinig overtuigende
excuses van Ad Peters werd aanvaard. [2]

Vandaar mijn onderstaand, fel antwoord aan RTL.

 

Zie geheel daaronder het antwoord van RTL met de daaraan gehechte mail

van mijn oorspronkelijke reactie.
Nog zij opgemerkt [zoals u aan bovenstaande kunt zien], dat RTL Publieksservice
zo kinderachtig was, mij de mal per ”No Reply”
toe te sturen.
Ik had echter nog het oorspronkelijke mailadres van RTL Publieksservice,
zodat ik ze alsnog van repliek kon dienen
READ AND ENJOY!
[Onder noten 1 en 2]

 

Astrid Essed
[1]

”  “RTL krijgt het programma aangeleverd en de inhoud van deze zogeheten tape on desk-programma’s wordt steekproefsgewijs gecheckt. Het bewuste fragment is helaas niet gezien en wij betreuren dit.”
RTL GESCHROKKEN OVER ”BOSNEGER” OPMERKING IN
TELEVISIEPROGRAMMA
7 MEI 2018
[2]

 

De schriftelijke reactie van Ad Peters:

“Ik betreur de uitspraak die ik heb gedaan in het programma ‘Bubbels & Gloss’. Het is in geen geval de bedoeling geweest iemand te kwetsen en ik bied hiervoor mijn oprechte excuses aan. Zowel internationaal als in Nederland is afro-american hair niet meer weg te denken uit het modebeeld. Ook op de internationale catwalks is afro-american hair hot bij alle topmodellen en dat is een ontwikkeling die ik toejuich.””

HET DEVENTER NIEUWS.NL

KAPPER AD PETERS TREKT BOETEKLEED AAN NA UITSPRAAK

http://www.hetdeventernieuws.n l/2018/05/08/kapper-ad-peters- trekt-boetekleed-aan-na- uitspraak/

MIJN ANTWOORD AAN RTL PUBLIEKSSERVICE!

AAN
PUBLIEKSSERVICE RTL
Reactie op uw beantwoording van mijn
brief/klacht
getiteld ”Bosneger” uitspraken in Bubbels & Gloss”

Geachte RTL Redactie,
IN HERINNERING BRENGENDE ARTIKEL 2, UNIVERSELE
VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS


Artikel 2

Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.”

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS
Ik waardeer uw snelle reactie op mijn brief/mail 12 mei
jongstleden, waarin ik een fel protest aantekende tegen de door Ad Peters
gedane racistische uitspraken in uw programma ”Bubbels & Gloss”
Ook eiste ik van uw kant EN van Bubbels en Gloss,
publieke
excuses aan alle afstammelingen van de Marrons [de zogenaamde
”bosnegers” van Ad Peters] EN
de tot slaaf gemaakten in het algemeen.
Zie onder P/S mijn aangeplakte mail
Ziehier nog even het citaat [en context] van de racistischr uitspraken
[ook de ”negroide” opmerking van Angela Ponsioen was er een,
al viel ik feller over de denigrerende ”bosneger” opmerking]
[Naar aanleiding van Miranda Bakker’s opmerkingen
over het creeren van een ”Ibiza” lookje” op een model

””AD PETERS: Ik heb haar gezien met nat haar, heel veel krul

ANGELA PONSIOEN: Ja bijna negroïde

AD PETERS:: Ja en dan denken juist heel veel consumenten, dat is fantastisch haar, daar ben je heel blij mee. Nou daar ben je meestal helemaal niet blij mee

ANGELA PONSIOEN: Nee

AD PETERS:: Want daar kun je niet zoveel mee

MIRANDA BAKKER:: Nou ik zal jullie een geheimpje vertellen, maar ik heb ook dat haar. Ja nee echt, als ik het was en ik laat het drogen, ben ik gewoon Tina Turner.

AD PETERS:: Het is wel hartstikke belangrijk om jou klanten, en dat doe jij, daarin ook tips te geven, wat voor producten ze kunnen gebruiken, want die mensen willen ook weleens wat anders. Je wilt niet altijd als een bosneger erbij lopen.”

Zie voor de tekst van het hele gesprek, direct onder deze brief

Nogmaals, ik waarderr dus uw snelle reactie, maar daar stopt mijn
waardering, want uw ”excuus”, of wat daarvoor mocht doorgaan, beviel mij
in het geheel NIET!
U schrijft aan mij het volgende

” Beste Astrid,

Bedankt voor jouw bericht.

Wij zijn erg geschrokken van de gedane uitspraak in ‘Bubbels & Gloss’, dat afgelopen zondag bij ons is uitgezonden. RTL krijgt het programma aangeleverd en de inhoud van deze zogeheten tape on desk-programma’s wordt steekproefsgewijs gecheckt. Het bewuste fragment is helaas niet gezien en wij betreuren dit. Wij zijn met de heer Peters in gesprek en hij heeft hier inmiddels al op gereageerd.

Met vriendelijke groet,

 
 

Publieksservice RTL ”

 
 
Leuk geprobeerd, RTL publieksservice, maar ik laat mij door u niet in
de maling nemen, 
want in uw reactie aan mij herhaalt u gewoon, wat u al eerder gezegd hebt [1] en dat is NIET genoeg!
Wanneer u mijn brief goed gelezen had, dan wist u dat ook!
Kijk, dat het bewuste fragment aan uw aandacht is ontsnapt is een ding en
dat kan ik u vergeven.
Dat u geschrokken bent van de uitspraak mocht ik van een TV redactie
in 2018 wel verwachten en uit de aard der zaak bent u met de heer Ad Peters
in gesprek gegaan [Angela Ponsioen had u ook wel mogen aanpakken
over dat achterlijke ”negroide”, maar dat kan en moet alsnog]
Maar dat u het door Ad Peters gebezigde excuus als voldoende aanvaardt,
gaat echt de perken te buiten en zo maakt u zich er gemakkelijk vanaf!
In mijn brief aan u heb ik al gezegd [lees die brief maar over], dat ik
met Peter’s ongeloofwaardige excuus, dat het een ”slip of the tongue”
zou zijn [2], geen genoegen neem, want wie niet racistisch denkt, maakt
zo’n opmerking niet.
PUNT UIT!
Maar laat die opmerking van Peters bij Peters zelf.
Het gaat nu om U als Redactie.
Ik herhaal mijn EIS aan u!
Ik, Astrid Essed, wreker van het onrecht, EIS zowel van u
als Redactie EN van het programma ”Bubbels & Gloss”
publieke excuses aan alle afstammelingen van de Marrons
[denigrerend door Ad Peters ”bosnegers” genoemd]
EN aan alle afstammelingen van de tot slaaf gemaakten
in het algemeen!

Ook moet u LOUD AND CLEAR de toezegging doen, dat

dergelijke racistische uitspraken niet meer zullen voorkomen
in een van uw programma’s, ook niet tegenover
andere groepen.
Pas dan toont u werkelijk respect en laat u zien, dat u van deze
beschamende gebeurtenis iets geleerd hebt!
Bied u dus niet overtuigender excuses aan, dan zal u berucht
staan als gedogers en ennablers
van rassenwaan, waarvan de fatale gevolgen enkele dagen
geleden nog zijn herdacht op de 4 mei Herdenking!
De periode waarin de gewraakte ”bosneger” uitzending
heeft plaatsgehad.
Maak dus haast en bied ECHTE excuses aan.
Alleen dan kunt u rekenen op mijn waardering en ongetwijfeld die
van anderen.
IK HEB GEZEGD!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
[1]
”  “RTL krijgt het programma aangeleverd en de inhoud van deze zogeheten tape on desk-programma’s wordt steekproefsgewijs gecheckt. Het bewuste fragment is helaas niet gezien en wij betreuren dit.”
RTL GESCHROKKEN OVER ”BOSNEGER” OPMERKING IN
TELEVISIEPROGRAMMA
7 MEI 2018

[2]

De schriftelijke reactie van Ad Peters:

“Ik betreur de uitspraak die ik heb gedaan in het programma ‘Bubbels & Gloss’. Het is in geen geval de bedoeling geweest iemand te kwetsen en ik bied hiervoor mijn oprechte excuses aan. Zowel internationaal als in Nederland is afro-american hair niet meer weg te denken uit het modebeeld. Ook op de internationale catwalks is afro-american hair hot bij alle topmodellen en dat is een ontwikkeling die ik toejuich.””

HET DEVENTER NIEUWS.NL

KAPPER AD PETERS TREKT BOETEKLEED AAN NA UITSPRAAK

http://www.hetdeventernieuws.n l/2018/05/08/kapper-ad-peters- trekt-boetekleed-aan-na- uitspraak/

GEHELE TEKST VAN DE GEWRAAKTE ”BOSNEGER”
UITZENDING VAN BUBBELS & GLOSS
TRANSCRIPTIE VAN HET DOOR MIJ GEWRAAKTE DEEL
VAN HET PROGRAMMA VAN BUBBELS & GLOSS
INTERCOIFFURE BUBBELS EN GLOSSGepubliceerd op 6 mei 2018

 
Lifestyleprogramma waarin de vrouw van 35 jaar en ouder centraal staat. De rode draad is de hectiek van het leven van alledag gecombineerd met de wereld van beauty, fashion en lifestyle
TEKST ”RACISME SCHANDAAL” GETRANSCRIBEERD
ANGELA PONSIOEN/PRESENTRATRICE:
Ja, en Ad, een heel ander onderwerp is natuurlijk ons haar
AD PETERS:
Ja, haar in de wind

ANGELA PONSIOEN [op zangerige toon[
”Haren in de wind….”
ANGELA PONSIOEN VERVOLGT, ZEGT TEGEN MIRANDA BAKKER
”Miranda, gelukkig ben je er weer”
MIRANDA BAKKER ”Ja”
ANGELA PONSIOEN:
”Je hebt weer een mooi model veranderd, Vertel eens…..
MIRANDA BAKKER
Ik heb haar al voorbereid met de kleur, dat heb ik in mijn salon
heb ik dat gedaan [dubbel op, maar spreektaal Miranda/Opmerking
Astrid Essed] en ja, deze zomer zit er aan te komen en ja, de Ibiza
steeltjes, die blijven heel erg in, ook nog in de kleding en dat zien we
eigenlijk ook nog terug in de haardracht terug, dus ik ga
een Ibiza lookje creeren, een heel simpele vaststeektechniek, die
heel simpel na te doen is thuis en ja, dat ga ik jullie laten zien.

AD PETERS: Ik heb haar gezien met nat haar, heel veel krul

ANGELA PONSIOEN: Ja bijna negroïde

AD PETERS:: Ja en dan denken juist heel veel consumenten, dat is fantastisch haar, daar ben je heel blij mee. Nou daar ben je meestal helemaal niet blij mee

ANGELA PONSIOEN: Nee

AD PETERS:: Want daar kun je niet zoveel mee

MIRANDA BAKKER:: Nou ik zal jullie een geheimpje vertellen, maar ik heb ook dat haar. Ja nee echt, als ik het was en ik laat het drogen, ben ik gewoon Tina Turner.

AD PETERS:: Het is wel hartstikke belangrijk om jou klanten, en dat doe jij, daarin ook tips te geven, wat voor producten ze kunnen gebruiken, want die mensen willen ook weleens wat anders. Je wilt niet altijd als een bosneger erbij lopen.

GELACH AAN DE TAFEL

MIRANDA BAKKER

Nee, dat is juist heel belangrijk, want dat merk je, mensen, die heel veel krullen,

die willen heel graag ook die steile lookjes en andersom, mensen, die

heel steil haar hebben, die willen graag een keer die nonchalante krullen, dan is

een product ook superbelangrijk ehhhhh

AD PETERS:

Hardstikke goed en ehhhh

ANGELA PONSIOEN:

Je bent het voorbeeld zelf, toch….

AD PETERS [valt Ponsioen in de rede]
Fijn, dat ze erbij was
ANGELA PONSIOEN:
Hardstikke fijn en weet je wat nou zo vervelend is…
EN DAN STOPT HET FILMPJE

Reacties uitgeschakeld voor ”Bosneger” uitspraak RTL/Reactie op antwoord RTL

Filed under Divers

Comments are closed.