Beveiligers bewaken Vluchtflat/Reactie op At5

BEWAKERS BEVEILIGEN VLUCHTFLAT
REACTIE OP AT5
VOORAF
Geachte lezers,
Met de mensenrechten van uitgeprocedeerde asielzoekers, die vanwege
de gevaarlijke en/of oorlogssituatie niet terug kunnen naar hun land
van herkomst, wordt op schandalige wijze gesold.
Dit allemaal met als grondslag het discriminatoire en inhumane
Uitgeprocedeerd zijn betekent immers, te worden ”geklinkerd” zonder
recht op de meest elementaire basisvoorzieningen zoals het
recht op voedsel en een dak boven je hoofd.
Ondanks het feit, dat dat sowieso inhumaan is, schendt Nederland
daarmee ook nog eens de Internationale Verdragen waar het beweert,
zo’n respect voor te hebben.
Sociale en Culturele Rechten, waarin het recht op een behoorlijke
levensstandaard en het recht op huisvesting is vastgelegd.
Om een eind te maken aan hun onzichtbare situatie voerden de
vluchtelingen met steun van solidaire activisten en anderen
actie in Tentenkampen Ter Apel, de Notweg en Koekamp,
waarbij zij hun doelen, vrijheid en een verblijfsvergunning
in een statement op onmiskenbare wijze duidelijk maakten.
Staatssecretaris Teeven reageerde op voorspelbare
botte wijze met de opmerking, dat ”je geen verblijfsvergunning
Ontruimingen met harde hand volgden op de Tentenkamp
acties, maar de strijd ging door.
Gewonnen was, dat de vluchtelingen nu niet meer onzichtbaar waren,
Maar het gesol ging door
Wat Amsterdam betreft, kwamen de vluchtelingen
terecht in de vluchtelingen in de Vluchtkerk,
in Den Haag in het Vluchthuis.
Wat Amsterdam betreft moesten de vluchtelingen per 1 juni
het gebouw uit zonder enige concrete tegemoetkoming van
burgemeester van der Laan, die hen een halfslachtig ”hulp”aanbod deed
van ”individuele hulpverlening” en dat nog alleen voor
mensen, die psychisch ernstig in de knoei zaten.
De rest kon wel hulp krijgen, maar niet als groep bij
elkaar blijven, waardoor het verzet uit elkaar geslagen zou
worden.
Bovendien zou ”terugkeer” tot een van de mogelijkheden
behoren.
Waartegen de vluchtelingen nu juist actie voerden!
Ook hier kwam solidaire hulp door het kraken
van de Vluchtflat, waardoor de vluchtelingen bij elkaar konden
blijven.
En zowaar, ze mogen van de eigenaar, woonstichting De Key en de
burgemeester voorlopig blijven.
Dat is een verlichting, maar het ontbreekt er
wel aan elementaire voorzieningen zoals
Logischerwijs is er door een groep [Somalische]
asielzoekers actie gevoerd om aandacht te vragen
voor dit gebrek aan voorzieningen.
Inmiddels is de groep naar een ander voor hen
HETZE
Alsof dat niet erg genoeg is, wordt er ook nog een
hetze tegen de vluchtelingen gevoerd en worden ze
op allerlei manieren onder druk gezet.
Zo waren zij verplicht, een overeenkomst met de burgemeester
te tekenen, waarbij werd afgesproken, dat geweld en drugsgebruik
niet was toegestaan.
Dat suggereerde dat de vluchtelingen criminelen zouden zijn.
Dat werd nog versterkt door de 24 uurs beveiliging van
de Vluchtflat, waarbij dit in de media werd gekoppeld
aan een plaatsgevonden vechtpartij en het feit, dat
er een aanranding in de Vluchtkerk [dus niet in de Vluchtflat] zou
hebben plaatsgevonden van een 10 jarig meisje door een
psychisch gestoorde asielzoeker, die instanties
in de kou hadden laten staan, waardoor hij geen behoorlijke
hulp had kunnen krijgen, waar steeds door zijn advocaat
opaan gedrongen was.
Welnu, die 24 uurs bewaking criminaliseert de vluchtelingen, die zo
als een stel potentiele gewelddadige mensen en/of
aanranders/verkrachters worden afgeschilderd.
Om daartegen een tegengeluid te geven, heb ik onderstaande
reactie op AT5 geschreven
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
AT5

BEVEILIGERS BEWAKEN VLUCHTFLAT

BEWAKING VLUCHTFLAT CRIMINALISERING VLUCHTELINGEN
De 24 uurs bewaking van de Vluchtflat geeft de indruk, dat het hier
criminelen betreft, nog wordt versterkt door een ”pasjessysteem”.
De overeenkomst, die de vluchtelingen met de burgemeester hebben getekend is
beledigend en discriminatoir naar hen toe, alsof alle bewoners gewelddadig zouden
zijn. Een van de incidenten, waarnaar wordt verwezen is een echte/vermeende aanranding
door een psychisch gestoorde man, die niet eens in de Vluchtflat heeft plaatsgehad.
Een man, die door de instanties in de steek werd gelaten juist vanwege zijn rechteloze
status als vluchteling, van wie de verblijfsvergunning was ingetrokken.
Laten we niet vergeten, dat deze groep uitgeprocedeerde vluchtelingen zijn, die
vanwege oorlogsomstandigheden niet naar hun herkomstland terug kunnen
en door de Ned Overheid de meest elementaire rechten zijn ontnomen.
http://www.vn.nl/Archief/Politiek/Artikel-Politiek/Een-aangekondigde-aanranding.htm
http://www.astridessed.nl/tentenkamp-notweg-ontruimdaanklacht-tegen-onmenselijkheid-overheid/
http://www.occupyrotterdam.org/2012/11/kamp-osdorp-dinsdag-27-november-demonstratie-op-de-dam-in-amdam/#.UeNF19JA1uY
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Beveiligers bewaken Vluchtflat/Reactie op At5

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.