Anti Zwarte Piet protest in Gouda/Brief aan NOS Journaal

 

POLITIEOPTREDEN TEGEN ZWARTE PIET ACTIVISTEN BIJ
SINTERKLAASINTOCHT GOUDA

 

 

 

ANTI  ZWARTE PIET PROTEST IN GOUDA/BRIEF AAN NOS JOURNAAL

AAN DE REDACTIE VAN HET NOS JOURNAAL
UW BERICHTGEVING DD 15 NOVEMBER OVER
HET ANTI ZWARTE PIET PROTEST IN GOUDA
Geachte Redactie
Ik heb met verontwaardiging kennisgenomen van uw
berichtgeving dd 15 november over  de Intocht van Sinterklaas in Gouda [1],
waarbij u niet alleen een vertekende en ronduit verkeerde voorstelling
van zaken geeft.
Hierdoor legt u, ten onrechte, de schuld van de gebeurtenissen bij  ”voor en tegenstanders van Zwarte Piet”, met nadruk
op de tegenstanders van Zwarte Piet.
UW WEERGAVE IN HET JOURNAAL
U begint al direct met een misleidende en tendentieuze
toonzetting
”Duwen, trekken en schelden bij de Intocht van Sinterklaas”
en zinsneden als
”Het had een leuk  Kinderfeest moeten worden….”
U beweert vervolgens, dat de politie moest ingrijpen
om voor en tegenstanders van Zwarte Piet uit elkaar te
halen en dat ”geen gehoor werd gegeven aan het demonstratieverbod” [2]
Ook gaat u zo ver om het protest tegen Zwarte Piet te criminaliseren
door over de actie de dag daarna [zondag 16 november, in Amsterdam]
op te merken tegen een collega journalist
”Dat belooft nog wat” [3]
Tenslotte laat u premier Rutte ook nog zijn zegje doen.
Maar daarop kom ik als laatste terug.
Eerst uw berichtgeving
TENDENTIEUS, INCOMPLEET, ONJUIST
Wie uw Journaalverslag zo hoort zal denken,
dat de anti Zwarte Piet demonstranten naar Gouda zijn
afgereisd om de boel op stelten te zetten.
Niets is minder waar.

 

 

 

Ten eerste
De actie was bedoeld als een stil protest,
waarbij slechts spandoeken zouden worden getoond
en T shirt met een anti Zwarte Piet symbool getoond. [4]
Uw impliciete weergave van een stelletje raddraaiers klopt
dus niet.
De enige reden, dat het uit de hand is gelopen, is
door het gewelddadige politieoptreden, dat niet alleen
door ooggetuigen is bevestigd [5], maar ook door een
aantal ouders, die volgens uw eigen Journaalberichtgeving
hadden opgemerkt, dat dat politieoptreden misschien
niet zo verstandig geweest is. [6]
Klopt, want de gewelddadige verstoring van het Kinderfeest
, waarmee de kinderen werden geconfronteerd, was het politiegeweld.
Merkte uw verslaggever Martijn Blink niet op, dat mensen
over de grond werden weggesleurd. [7]
Zeer ruw politieoptreden dus.
Ten tweede
Uw opmerking over een ”demonstratieverbod, dat niet werd
nageleefd” slaat als een tang op een varken, omdat u
niet de hele context vermeldt.
Na aanvankelijk geen bezwaren te hebben geopperd, bleek
de burgemeester alleen protesten toe te staan buiten het
centrum van Gouda. [8]
Dat is absurd natuurlijk.
Wanneer je ergens tegen protesteert, is het je demonstratierecht,
aanwezig te zijn bij de bron van je protest.
Anders is je protest niet effectief.
Als je protesteert tegen de wapenhandel, ga je ook naar
een wapenhandelsbeurs en sta je niet drie kilometer verder.
Begrijpelijk dus, dat de demonstranten, die een vreedzaam
protest hielden, naar de locatie zelf gingen.
Ten derde:
Ook volgens de door burgemeester en politie aangelegde
normen klopte het politieoptreden niet.
Want nog voordat er spandoeken en T shirts werden getoond,
ging de politie reeds tot aanhouding over. [9]
Onrechtmatig en onterecht dus.
Maar daarover in uw Journaalbericht geen woord.
Het was, nogmaals, de politie, die
verantwoordelijk was voor de verstoring en het geweld.
Niet de actievoerders.
PREMIER RUTTE/HYPOCRISIE
De door u verslagen reactie van premier Rutte, dat het ”diep triest”
was, dat er een Kinderfeest is verstoord [10], is ronduit hypocriet.
Want een dag na de verstoring van deze Intocht werden onder zijn
verantwoordelijkheid politieke vluchtelingen, een Turks gezin,
Nederland uitgezet, op weg naar een gevaarlijke situatie. [11]
Voor die Turkse kinderen geen ”leuk Kinderfeest”
Een beetje kritische journalist had dit kunnen weten en hem
er een vraag over kunnen stellen, maar kennelijk behoort
kritische journalistiek [momenteel] tot het verleden.
TENSLOTTE
Wat ik u kwalijk neem is dat u, zonder in te zijn gegaan
op het gewelddadige optreden van de politie [u wist van politiegeweld door
uw verslaggever ter plekke] en zich ook geen vragen hebt gesteld
bij het demonstratieverbod, willens en wetens het opgetreden
geweld in de schoenen van de demonstranten hebt geschoven.
Des te bedenkelijker, omdat een objectieve journalist daarvoor
bewijzen wil hebben, bijvoorbeeld journaalbeelden.
Maar het enige geweld, dat te zien was,
het enige duw en trekwerk, kwam
van de politie.
Dat had u moeten belichten en daarin bent u schromelijk
tekort geschoten.
EPILOOG
Objectieve berichtgeving, recht van hoor en wederhoor en vooral:
niet alles zomaar klakkeloos aannemen, maar een gedegen
onderzoek instellen [hoeft niet lang te duren], is de taak
van een goede journalist.
In dit geval had u zich vragen moeten stellen over de aard
van het protest, de zin en/of onzin van het demonstratieverbod,
wie er nu aan het trekken en duwen waren en hoe het ;”gewelddadige”
karakter van de demonstranten dan tot uiting kwam.
Dan was u tot een heel andere conclusie gekomen
dan in uw hetzerige Journaalberichtgeving, die er al van
uitging, dat de zaak in Amsterdam ook wel uit
de hand zou lopen, hetgeen niet gebeurde, omdat
de burgemeester van Amsterdam verstandiger is dan
zijn collega en het protest wel toestond op de plaats zelf.
Ik hoop, dat u lering zult trekken uit bovenstaand en in
het vervolg evenwichtiger zult berichten over de protesten
tegen Zwarte Piet en de rol van de politie,
afgezien van uw eigen mening.
Van harte beterschap met uw berichtgeving toegewenst.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
[1]
NOS JOURNAAL DD 15-11-2014
[2]
NOS JOURNAAL DD 15-11-2014
[3]
NOS JOURNAAL DD 15-11-2014
[4]
”We roepen iedereen op om naar Gouda te komen om in de geest van Martin Luther King en Nelson Mandela kenbaar te maken dat de racistische karikatuur Zwarte Piet niet thuishoort in een beschaafd land.”
15 NOVEMBER, GOUDA/ACTIE TEGEN ZWARTE PIET BIJ
LANDELIJKE SINTERKLAASINTOCHT
25 SEPTEMBER 2014
[5]
MEDIA VERTEKENEN PIET PROTEST
MERIJN OUDENAMPSEN
18 NOVEMBER 2014
 
 
HOONGELACH VOOR POLITIE EN BURGEMEESTER GOUDA/
HUN MACHTSVERTOON GAAT ZWARTE PIET NIET REDDEN
PETER STORM
16 NOVEMBER 2014
[6]
NOS JOURNAAL DD 15-11-2014
[7]
NOS JOURNAAL DD 15-11-2014
[8]
”Gouda heeft eerder twee plekken aangewezen waar tijdens de landelijke intocht mag worden gedemonstreerd. Het gaat om het Schouwburgplein en het plein voor het Huis van de Stad, beide locaties buiten de zogenoemde centrumring. ”
AD
TELEURGESTELDE BURGEMEESTER/90 AANHOUDINGEN
VERRICHT
15 NOVEMBER 2014
[9]
HOONGELACH VOOR POLITIE EN BURGEMEESTER GOUDA/
HUN MACHTSVERTOON GAAT ZWARTE PIET NIET REDDEN
PETER STORM
16 NOVEMBER 2014
[10]
TELEGRAAF
RUTTE/DIT IS DIEP TRIEST
15 NOVEMBER 2014
VOLKSKRANT
ZEKER 90 AANHOUDINGEN BIJ INTOCHT/RUTTE NOEMT
HET ´´HEEL TRIEST´´
15 NOVEMBER 2014
[11]
OVERHEID DREIGT GEVLUCHTE ACTIVISTEN OVER TE
LEVEREN AAN HUN BEULEN IN TURKIJE
12 NOVEMBER 2014
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING FAMILIE KARABULUT
NAAR ONVEILIG TURKIJE/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED

Reacties uitgeschakeld voor Anti Zwarte Piet protest in Gouda/Brief aan NOS Journaal

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.