Amsterdam kreeg 32 meldingen over radicalisering/Terreurhysterie in werking/Reactie op AT5

 

 

 

 

 

 

FOTO ANTITERREURACTIE
”SHOOT TO KILL”

 

HIERTOE LEIDT TERREURHYSTERIE

 

AMSTERDAM KREEG 32 MELDINGEN OVER RADICALISERING/

TERREURHYSTERIE IN WERKING/REACTIE OP AT5

Geachte lezers,
Na wat ingedut te zijn, is de sinds de aanslagen van 11 september 2001
opgelaaide terreurhysterie, die in Nederland heeft geleid tot draconische
anti-terreurwetgeving, en de op grond van weinig bewijs gedane
veroordelingen in de Hofstad  en Piranhaprocessen, teruggekeerd.
Nu zijn jongeren, die naar Syrie afreizen, om daar legitieme

 

 

Vrijheidsstrijders werden ”Jihadisten”, die volgens de politiek ,
bij terugkeer een gevaar voor de Nederlandse samenleving zouden
Op de ongeveer 120 Syriegangers zou door 5000 ”professionals”
[politiemensen, jongerenwerkers, docenten en co] ”gejaagd”
”Jihadisten” mogen openlijk door de politie in de gaten worden
gehouden  [intimiderende stalking dus] en Nederlandse gemeenten werden aangewezen
als ”Jihadsteden”, waaronder Amsterdam , waarmee bedoeld werd,
dat een aantal Syriegangers afkomstig was uit dergelijke Gemeenten.
Hierover heb ik  geschreven en een eerdere reactie  op
AT5  geplaatst.
OPSTAND IN SYRIE/VAN VRIJHEIDSSTRIJDERS TOT ”JIHADISTEN”
EUROPEES/WESTERSE HYPOCRISIE
Vanwaar nu deze commotie, aangezien op geen enkele manier
aantoonbaar is gemaakt, dat een van de 20 teruggekeerde Syriegangers 
ook maar een poging tot een aanslag heeft gedaan.
Wel, deze hangt direct samen met de Westers/Europese belangen
in het Syrieconflict.
De dictatuur van Assad is naast een gangsterregime , een het Westen
onwelgevallige entiteit, die men in principe graag ziet verdwijnen.
was de EU er als de kippen bij, om het Syrische verzet te erkennen.
hier tot Europa/Nederland, vanwege de Jihad-hysterie in Nederland, die
trouwens ook in andere Europese landen, zoals
Belgie ,  Duitsland  en Frankrijk  heeft toegeslagen.
Het EU enthousiasme verslapte echter merkbaar, toen de opstand
niet alleen meer in handen lag van pro Westerse krachten, maar ook
de anti Assad gelederen kwamen versterken.
Feitelijk leveren deze fundamentalistische groeperingen
de grootste bijdrage in de strijd tegen Assad en hebben
Tragisch is, dat de mensenrechten door
Assad en co als het verzet.
Het ingewikkelde van de Syrie-situatie is, dat steeds meer
spelers een rol gaan spelen cq belang bij de situatie krijgen.
Een groffe indeling
De oppositie tegen Assad is zwaar verdeeld, zowel in landen als belangen
Enerzijds is er het Vrije Syrische Leger en de Syrische Nationale Raad
Anderszijds de fundamentalistische groeperingen, die worden
groepering ISIS een niet te onderschatten factor is geworden.
Duidelijk is, dat deze twee kanten van het verzet ook weer tegenover elkaar
staan, maar daarbij zijn dan ook Saoedi Arabie en Qatar bondgenoten
van de VS.
Lekker simpel dus
Dan Assad met als bondgenoten Rusland en China, die iedere
mogelijke actie tegen Assad met veto´s te lijf gaan , Iran 
en de door Iran gesteunde bevrijdingsbeweging Hezbollah.
Enough about that
Nu terug naar de jongeren, die gaan vechten in Syrie.
Uit de hele Europese hysterie rond deze kwestie blijkt de hypocrisie.
er volgens de berichtgeving 20 inmiddels zijn teruggekeerd.
Volgens een recent door de AIVD gepubliceerde
In andere Europese landen zoals Belgie, Frankrijk en
Niet erg wereldschokkend, dus.
DE SYRIEGANGERS EN HUN STRIJD
VAN VRIJHEIDSSTRIJDERS TOT JIHADISTEN
Toen de het Westen welgevallige verzetsgroeperingen
de leiding in de strijd tegen de Assad dictatuur hadden, was
er geen vuiltje in de lucht.
Zelf sloeg het Westen militante taal uit en
moedigde zo zeker jongeren aan om tegen de dictatuur van 
Probleem voor het Westen is dan ook niet zozeer DAT de jongeren
gaan vechten, maar het moeten dan wel pro
Westerse krachten zijn.
Nu het verzet steeds meer wordt gedomineerd door
een scala van fundamentalisten, die een zekere
aantrekkingskracht uitoefenen, schreeuwt het Westen
ach en wee.
Alle Syriestrijders zouden plots ´´Jihadisten´´ zijn
(ook al zo´n vage en misbruikte term) en er dan ook
nogeens op uit zijn, bij terugkomst in Europa
aanslagen te gaan plegen.
Feitelijk serieus bewijs, is daarvoor, zeker in Nederland,
niet te leveren, want bij mijn weten is niemand zelfs maar vervolgd
voor voorbereidingshandelingen tot het plegen van zo´n aanslag,
maar zowel de NCTV  als de AIVD  roepen moord en brand.
Om een indruk te geven
schrihft de NCTV
´´Het front kan zich zomaar in Boston,
Woolwich, Timboektoe, Aleppo of Amsterdam bevinden en is afhankelijk van de geschatte waarde
die een geweldsdaad zou hebben voor de jihadistische zaak.´´
Dit is natuurlijk uitermate vaag, nergens gespecificeerd naar
Nederlandse Syriegangers en zorgt slechts voor paniekzaaierij,
stigmatisering en hetzevorming.
Hetzelfde kan gezegd worden van de publicaties van
de AIVD over ´´radicalisering´´ en/of ´´Jihadisme´´
vooral de meest recente ´´Transformatie van het
Daarin staat onder andere te lezen
´´De directe dreiging komt van de terugkeerders. Terroristisch geweld door hen is voorstelbaar. Vanuit de haat die hen is gaan vervullen, de trauma’s die zij hebben opgelopen, eventuele ’tasking’, dus op weg gestuurd met een opdracht, door Al Qaida. En deze dreiging kan zich richten tegen de Nederlandse overheid, de samenleving of tegen specifieke bevolkingsgroepen.´´
Ook hier weer
Een uiterst vage en daardoor gevaarlijke formulering met veel
aannames als ´´voorstelbaar´´ , ´´haat, die hen is gaan
vervullen´´ (ja, maar waarom dan tegen de Nederlandse samenleving,
terwijll er werd gevochten tegen een Syrische dictatuur, toevoeging
schrijfster dezes) , de´´ trauma´s´´, die ze hebben opgelopen<
(hoe weet de AIVD dat zonder nader medisch onderzoek) en ga
zo maar door.
Dat er weleens geen sprake zou zijn van een ´´Jihadistisch ideaal´´
in de zin van het willen plegen van aanslagen in het Westen, is
kennelijk niet bij de Jihadisten jagers opgekomen.
Al evenmin, dat het strijden tegen een dictatuur, met het eventuele
(want wie zegt, dat dat bij al die Syriestrijders het geval is) ideaal
van het vestigen van een Islamitische Staat in SYRIE, automatisch
impliceert, dat men in het Westen maar lukraak
aanslagen gaat plegen.
Er is maar een voorbeeld waarmee Jihadistenjagers nu ongetwijfeld
gaan schermen en dat is de aanslag, die op het Joods Museum
in Brussel gepleegd is en waarvan de verdachte een Syrieganger is.
Maar verdacht zijn is nog geen veroordeling  en ook al zou het wel bewezen
zijn, is de vraag, of er enig oorzakelijk verband is aan te tonen tussen
de Syriegang en de aanslag.
TENSLOTTE
De strijd tegen een dictatuur en het recht, in vrijheid te leven, is
onvervreemdbaar.
Daarom is het in jongeren te prijzen, dat ze idealistisch genoeg
zijn, een bijdrage te willen leveren aan de strijd tegen dictator Assad.
Dat zij daarbij een keuze maken voor fundamentalistische
groeperingen, is hun vrijheid en recht, zolang zij zich niet
schuldig maken aan oorlogsmisdaden.
Maar dat geldt voor alle strijdende verzetspartijen in Syrie.
Bij welke verzetsgroep ze zich aansluiten, fundamentalistisch of niet, is
sowieso moeilijk te achterhalen, aangezien het strijdtoneel in Syrie
bestaat uit
een lappendeken van zeker 2000 verzetsgroeperingen.
Daarom zijn aannames als die van de NCTV en AIVD  ook
zo gevaarlijk en nauwelijks te controleren.
Het is dan ook pure bangmakerij, paniekzaaierij en
stigmatisering.
Zo wordt namelijk zonder veel tastbaar bewijs een idealistische
instelling, een dictatuur, die zoveel misdaden op zijn geweten
heeft, te bestrijden, in een verkeerd daglicht gesteld en jongeren
over een kam geschoren, gestigmatiseerd en tot ´´terroristen´´ bestempeld.
Interessant is, dat de Syriegangers waardering en respect krijgen
uit onverdachte hoek, van de ex commandant van de Nederlandse
strijdkrachten, van Uhm , die wel duidelijk maakt, hun wereldbeeld
Maar wat is dat wereldbeeld precies
Jongeren kunnen uit idealisme, vanwege het onrecht van een dictatuur,
gaan vechten om daaraan een einde te maken en diverse wereldbeelden hebben, waaronder het ideaal van een Islamitische Staat.
Dat heet vrijheid van meningsuiting.
Zolang in de strijd tegen Assad geen oorlogsmisdaden worden
gepleegd is er niets aan de hand.
En in Europa aanslagen plegen.
Daarvoor hoeft men niet eerst in Syrie te gaan vechten.
Het loslaten van de AIVD , de NCTV, 5000 professionals 
zijn vormen van repressie, ongefundeerde verdachtmakingen en
stigmatisering, die alleen maar tot radicalisering kunnen leiden.
samenleving mag er trots op zijn, dat er nog jongeren zijn, die
voor hun idealen willen strijden.
De oplossing voor de Syrische crisis ligt uiteraard
NIET in buitenlandse interventie  en ook moet het verzet
Ik denk, dat de meeste  jongeren, die afreizen naar Syrie,
zijn gedreven door de oprechte gevoelens, een einde aan de Assad
tirannie te willen maken  en een betere toekomst willen inluiden
voor het Syrische volk.
Om de hetze en stigmatisering tegen hen tegen te gaan, heb ik
onderstaande reactie op AT5 geschreven.
Astrid Essed
REACTIE OP AT5
32 MELDINGEN OVER RADICALISERENDE JONGEREN/TERREURHYSTERIE
De sinds 11 september 2001 ontstane en even ingedutte terreurhysterie is terug.
Op 120 potentiele Nederlandse Syriegangers wordt een team van 5000 ”jagers”
losgelaten. Hulpverleners, docenten, politiemensen en co.
Ook wordt voetstoots [en zonder veel bewijs] aangenomen, dat iedereen, die terugkeert
uit Syrie, in Nederland aanslagen gaat plegen. Onzin! Uit het oog wordt verloren,
dat het hier veelal idealistische jongeren betreft, die willen vechten in een legitieme
opstand tegen de Syrische dictatuur. Nu die opstand niet meer wordt geleid door
het Westen welgevallige groeperingen, zijn de Europese landen er als de kippen
bij deze [door hen eerst ondersteunde] strijd tegen dictator Assad als ”terrorisme”
te bestempelen. Maar ieder verzet tegen een dicatuur is legitiem, ongeacht wie
dat leidt. In ieder geval kunnen de jongeren rekenen op de sympathie van ex
Commandant van de Ned strijdkrachten, van Uhm, En terecht.
http://www.astridessed.nl/amsterdam-aangewezen-als-jihadstadover-terreurhysterie-en-hetzevorming/
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/13828/Burgeroorlog-in-Syrie/article/detail/3648620/2014/05/05/Ex-commandant-Van-Uhm-respect-voor-Syriegangers.dhtml
http://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/veiligheid/openbare-orde/kennisbank/radicalisering
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Amsterdam kreeg 32 meldingen over radicalisering/Terreurhysterie in werking/Reactie op AT5

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.