Amsterdam aangewezen als ”Jihadstad”/Over hetzevorming en terreurhysterie/Reactie op AT5

FOTO ANTITERREURACTIE
”SHOOT TO KILL”
AMSTERDAM AANGEWEZEN ALS ‘JIHADSTAD”/OVER HETZEVORMING EN TERREURHYSTERIE/REACTIE OP AT5
Geachte lezers,
Sinds de   aanslagen op 11 september 2001  heeft een ware terreurhysterie zich meester gemaakt
van de VS en de rest van de Westerse wereld.
Ook hebben niet Westerse landen, al of geen bondgenoten van het Westen, maar ook China  en Rusland.
de verhoogde paraatheid voor aanslagen ge of liever gezegd misbruikt om dissidente meningen of verzetsstrijd
aan te merken als ”terrorisme” en onder dat mom, zich schuldig te maken aan
mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden.
Wat de VS betreft zijn de beruchtste voorbeelden Guantanamo Bay , waar sinds 2002 een groot
aantal gevangenen uit een diversiteit aan landen vastzitten zonder vorm van proces.
Een ander voorbeeld zijn de CIA foltermethoden zoals ”waterboarding”
Meer recent de drone aanvallen  in Pakistan en Yemen tegen echte/vermeende Al Qaeda strijders,
En ook in Nederland sloeg de terreurhysterie toe, in de vorm van anti-terreurwetgeving
waarbij de rechten van verdachten op fundamentele punten werden geschonden.
De eerste op wie dat werd toegepast was Mohammed B, die in 2004 Marokkanen
en moslimbasher T van Gogh om het leven bracht.
Zijn misdrijf werd aangemerkt als zijnd ”een terroristisch oogmerk” , waardoor hij voor
Niet dat dat qua wetgeving niet mogelijk was, maar wel hoogst ongebruikelijk.
Bovendien klopte ook de juridische interpretatie, omdat bij terroristisch oogmerk
toch echt sprake moet zijn van ontwrichting [vernietiging] van Overheidsstructuren
en/of de Overheid ertoe te bewegen, een politiek beleid al dan niet te voeren.
Zo devalueren begrippen en worden rechten uitgehold.
Dit was ook te zien bij de zogenaamde Hofstadprocessen , waarbij mensen in feite werden
veroordeeld, niet vanwege voorbereiding/plegen van een terroristische aanslag, maar vanwege het
feit, dat hun zogenaamde ”radicalisering” [ook zo’n vaag en misbruikt woord] er in de toekomst weleens
toe zou kunnen leiden, dat zij een aanslag zouden plegen.
Concreet waren de veroordelingen gebaseerd op het in bezit hebben e/of verspreiden van
extreme geschriften.
Een zaak, die ook aan alle kanten rammelde was het Piranhaproces tegen Samir A en andere
Ik heb de vonnisoverwegingen uitgebreid doorgelezen en trof heel veel vaagheden aan en veronderstellingen
zonder hard bewijs.
Een gevaarlijke zaak, als er op onduidelijke en vage aannames recht wordt gesproken en mensen
worden veroordeeld,
Dat is Stasi rechtspraak.
Waaraan ik mij ook erger[de] zijn [waren] de AIVD rapporten over echte/vermeende terreurdreiging
[wat niet te controleren viel, maar dat daargelaten], waarbij te pas en te onpas iedere strijd tegen
een buitenlandse bezetting [VS, Israel, etc] werd beschouwd als ”Jihad”, waarbij de term in de meeste
gevallen verkeerd of weinig onderbouwd werd gebruikt.
Ook termen als terrorisme, maar vooral ”radicalisering” werden zo vaag en ruim omschreven, dat er wel van alles onder kon vallen.
Ook is [was] er weinig oog voor de oorzaken van ”radicalisering” zoals het oorlogsoptreden van het
Amerikaans/Westerse imperialisme [Afghanistan, Irak] en de daaraan gerelateerde bezettingen, oorlogsmisdaden
en mensenrechtenschendingen en de blijvende steun voor de nu reeds 47 jaar durende Israelische bezetting
van de Palestijnse gebieden.
Zie ook het Russische barbaarse optreden in Tsjetjsenie en andere onderdrukkingssituaties.
SYRIE
De hypocrisie en vage politieke aanduidingen manifesteren zich wel heel duidelijk in de Syrische situatie,
waar sinds 2011 een opstand woedt tegen dictator Assad.
Was het Westen aanvankelijk nog enthousiast over het verzet tegen Assad [niet zozeer vanwege zijn bloedige
heerschappij, maar omdat Syrie een de VS/Westen niet welgevallig regime heeft] en erkende zij snel
die om begrijpelijke, deels anti imperialistische redenen en de steun aan bezettingsstaat Israel, gekant
waren tegen het Westen
Vanaf dat moment bekoelde de Westerse houding tegenover Syrie en veranderden ”vrijheidsstrijders”
in ”Jihadstrijders” en werd het woord en de term ”Jihad”  te pas en te onpas gebruikt, met name
voor jongeren, die vanuit Europa [Nederland, Belgie en Frankrijk] naar Syrie gingen om de strijd
tegen het Syrische gangsterregime te voeren.
Uit het oog werd verloren dat bij welke groep de jongeren zich ook aansloten, zij werden gedreven door oprechte verontwaardiging over de misdaden van het regime Assad en de grootschalige oorlogsmisdaden en
En de terreurhysterie is weer een feit.
Het regende berichten over Syrie ”Jihadgangers” , er is nu een ware ”jacht op naar Nederland teruggekeerde Syrische Jihadstrijders”  en door de NCTV [Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding
en Veiligheid] wordt het vechten in Syrie tegen Assad op een lijn gesteld
 schrijft de NCTV zelfs:
” Het front kan zich zomaar in Boston,
Woolwich, Timboektoe, Aleppo of Amsterdam bevinden en is afhankelijk van de geschatte waarde
die een geweldsdaad zou hebben voor de jihadistische zaak. ”
Dat dit een totaal onbewijsbare stellingname is, zeker tav jongeren, die in Syrie tegen een dictator gaan strijden
en hooguit zijn gegrepen door het ideaal van een Islamitische Staat aldaar [wat niet betekent, dat men maar overal
aanslagen gaat plegen] is voor mij evident.
Maar het kan altijd nog doller:
Er worden nu zelfs ”Jihadsteden” aangewezen, waar  kennelijk veel uit Syrie strijders
[de zogenaamde ”Jihadstrijders”] vandaan komen.
Om tegenwicht te bieden aan deze dreigende nieuwe terreurhysterie en vooral wat nuancering aan te brengen
heb ik onderstaand commentaar op AT5
 geplaatst.
Astrid Essed
AMSTERDAM JIHADSTAD/OVER HETZEVORMING EN TERREURHYSTERIE/
REACTIE OP AT5.
AMSTERDAM IS ”JIHADSTAD”/OVER TERREURHYSTERIE EN STEMMINGMAKERIJ
De politieke lamentaties over ”Jihadisten” zwijgen dood, dat de meeste jongeren geen ”Jihad” willen voeren,
maar een legitieme strijd tegen de dictatuur van president Assad.
Probleem van de Nederlandse politiek en terreurbestrijders is, dat zij zich
niet bij het pro-Westerse ”Vrije Syrische Leger” hebben aangesloten, maar bij
echte/vermeende fundamentalistische groeperingen, die [en terecht] niet zitten
te wachten op de vervanging van Assad door een bewind, dat de NAVO/VS belangen dient.Probleem in Syrie is, dat alle strijdende partijen [Assad, Vrije Syrische leger en de fundamentalisten]
buitenlandse broodheren hebben en ernstig de mensenrechten schenden.
Maar hoe dan ook, de jongeren hebben het recht, zich aan te sluiten bij het Westen niet welgevallige organisaties. Er is, ook door het NCTV, geen enkel serieus bewijs geleverd, dat zij terug in Nederland,
aanslagen zouden plegen. De zoveelste hysterische anti-terreurhetze en brainwashing van het grote publiek.
http://www.ravotr.nl/2013/08/25/hoe-het-voorjaar-wordt-verdreven-1-syrie-en-de-escalatiedreiging/
http://www.nctv.nl/actueel/nieuws/notitie-lokale-aanpak-jihadisme.aspx?cp=126&cs=60005
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Amsterdam aangewezen als ”Jihadstad”/Over hetzevorming en terreurhysterie/Reactie op AT5

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.