Activisten bekladden Rotterdamse gebouwen/Revealing a crime is not a crime

VOORAF
Hierbij mijn commentaar op bericht
Dit commentaar geldt ook de bekladdingen van PriceWaterhouseCoopers,
Zie ook RTV Rijnmond
Geachte lezers,
Het eerste, dat te zien is op de door RTV Rijnmond gemaakte foto [ van deze
”bekladactie” is de leuze ”Human Rights for Everybody”
En dat is nu precies, waar het bij deze actie om draait.
Gelijke rechten, mensenrechten voor iedereen.
Want zowel in de aard van de vreemdelingenwetgeving als de uitvoering van
het asielbeleid is er sprake van discriminatie en ernstige tot zeer ernstige mensenrechtenschendingen.
VREEMDELINGENWETGEVING
Het begint reeds bij het verschijnsel vreemdelingenwetgeving, waarbij een
discriminerend onderscheid gemaakt wordt tussen mensen met geldige
”Nederlandse” verblijfspapieren en hen, die daarover niet beschikken.
Een voorbeeld:
Wanneer een Nederlander een strafbaar feit gepleegd heeft belandt hij/zij
wanneer er sprake is van voldoende bewijs, in de gevangenis of krijgt een
taakstraf.
Wanneer een naar Nederland gevluchte asielzoeker [die nog in procedure zit]
of iemand, die hier illegaal verblijft [uitgeprocedeerd bijv]
wordt veroordeeld voor een strafbaar feit, belandt deze in de gevangenis en wordt
na uitziting van zijn straf als ”ongewenste vreemdeling” het land uitgezet, ook
al zou er sprake zijn van een gevaarlijke situatie aldaar.
Een ander voorbeeld:
Wanneer een Nederlander bij een treincontrole erop betrapt wordt
geen geldig kaartje te hebben, krijgt hij/zij een boete
Wanneer het een ”illegale” vreemdeling betreft, wordt deze het land
uitgezet.
Ongeacht het feit of het een gevaarlijke situatie is of niet
Dat zijn een aantal fundamentele ongelijkheden.
De Nederlandse Staat, die zich volgens artikel 1, Nederlandse
Grondwet  heeft gecommitteerd, niet te discrimineren en ”
allen, die in Nederland wonen” [en dat is ook met ”illegalen” het geval]
gelijk te behandelen, doen dat dus niet!
ASIELBELEID/DE UITVOERING
In grond is de asielwetgeving al onrechtvaardig.
Immers alleen diegenen, die worden
vervolgd in eigen land, kunnen in aanmerking komen
voor asiel.
Diegenen, die hun land zijn ontvlucht vanwege bittere armoede,
de zogenaamde ”economische vluchtelingen”
komen niet in aanmerking voor asiel.
Ondanks het feit, dat vrijwaring van armoede een erkend
mensenrecht is, dat in verschillende
verdragen is gewaarborgd.
Maar war betreft de vervolgden, die wel
in aanmerking komen voor asiel:
In veel gevallen echter worden zij  afgewezen, wat
al tot hun dood heeft geleid, waarvoor de Nederlandse Staat
dan verantwoordelijk is.
Een tipje van de sluier:
Een ander schokkend geval is dat van een Afghaanse
Zijn vluchtverhaal werd niet geloofd, wat leidde tot zijn
gewelddadige dood.
Tot zover diegenen, die aanspraak kunnen
maken op asiel, maar die in heel veel gevallen niet krijgen,
met bovengeschetste fatale gevolgen.
VREEMDELINGENDETENTIE
Over vreemdelingendetentie is veel van doen
Maar het fundamentele onrecht is, dat hier mensen
zitten gedetineerd, die noch verdacht te zijn, noch te zijn veroordeeld
voor een strafbaar feit, maar toch vastziitten
Hun enige ”misdaad”?
Te zijn gevlucht voor vervolging en/of armoede/oorlog.
Bovendien is het vaak uitzichtloos, hoe lang zij vastzitten.
In feite is hun detentie een internationaal verboden
”administratieve detentie” , omdat zij vastzitten
zonder aanklacht of proces.
de Nationale Ombudsman zichzelf ook in zijn rapport 
OMSTANDIGHEDEN VREEMDELINGENDETENTIE
De omstandigheden van de vreemdelingendetentie zijn nog slechter
dan in ”reguliere” gevangenissen.
bij speciale omstandigheden [zoals geboorte of
overlijden familieleden]
Ook zijn er nog steeds kinderen in detentie
Maar wat vaak als ergst wordt ervaren is de uitzichtloosheid, omdat het
Het is dan ook niet voor niets, dat Amnesty International
DE RECHTELOZE POSITIE VAN UITGEPROCEDEERDEN
De lijst van onrecht, aan vluchtelingen aangedaan in Nederland,
hun daaruit voortvloeiende lijdensweg.
Nog enkele zaken hieruit en wel de positie van ”uitgeprocedeerden”
Wanneer een vluchteling in Nederland ”uitgeprocedeerd” is [dus geen
recht heeft op asiel], dient hij/zij Nederland binnen 48 uur te
verlaten.
Ik ben van mening dat niemand weg hoeft, omdat mensen niet voor
niets vluchten.
Maar dat terzijde, omdat ik nu de praktijk in het Neerlandse beschrijf:
Mensen ”moeten” dan wel weg, maar kunnen dat vaak niet.
Deels omdat zij gevaar lopen in eigen land vanwege vervolging [maar niet
zijn geloofd door de IND, die soms de meest absurde bewijzen vraagt],
deels omdat de situatie in eigen land vanwege [burger] oorlogen te gevaarlijk
is.
Deze laatste groep van uitgeprocedeerden gaan vaak vreemdelingendetentie
centrum in en uit, omdat de rechter eerst concludeert, dat ”er geen snelle kans
op uitzetting is” [bijv vanwege oorlogssituatie of omdat
de ambassade van het herkomstland niet meewerkt] en zij moeten worden vrijgelaten
Vervolgens komen ze op straat te staan met een treinkaartje [naar overal
en nergens], MAAR ZONDER ENIG RECHT OP ELEMENTAIRE LEVENSBEHOEFTEN
EN EEN DAK BOVEN HUN HOOFD
Zij gaan dan noodzakelijkerwijs zwerven, worden opnieuw gearresteerd en komen
opnieuw in vreemdelingendetentie.
En de ellende begint van voren af aan.
En ondanks het feit, dat deze mensen niet terug kunnen, weigert de Nederlandse
Overheid hen een verblijfsvergunning te geven om zo een menswaardig bestaan
op te bouwen.
Zo is het Tentenkamp verzet ontstaan [Ter Apel, Amsterdam Notweg, Den Haag koekamp,
gedragen door de uitgeprocedeerde vluchtelingen en solidaire buurtbewoners en activisten
De Nederlandse Staat kan er niet meer omheen:
De strijd van de uitgeprocedeerden en andere asielzoekers tegen
het inhumane asielbeleid is nu zichtbaar.
Daarbij worden zij geholpen door initiatieven als de door de Staat en bepaalde media
zo verfoeide No Border Camp
Dat strijd overigens wel degelijk loont blijkt uit het bericht, dat
twee uitgeprocedeerde vluchtelingen uit Kamp Osdorp [Notweg]
UITZETTINGEN NAAR GEVAARLIJKE GEBIEDEN
Hierbij speelt vliegtuigmaatschappij de KLM een destructieve rol,
klinkklare onzin.
De KLM bepaalt zelf wie zij vervoert en is daardoor medeplichtig, mocht
Die medeverantwoordelijkheid geldt ook bedrijven zoals Bam  en van Omme
en Groot, waarbij de eerste verantwoordelijk is [en dik verdiend heeft aan] voor
de bouw van het vernieuwde vreemdelingendetentiecentrum Schiphol Oost en
Van Omme en Groot is de projectontwikkelaar, waarvan ”onbekenden” de muren
EPILOOG
Ik heb hierboven een tipje van de sluier van het inhumane asielbeleid
de revu laten passeren.
Er is nog veel meer over te zeggen, maar volgens mij geeft dit een redelijk beeld
van de misdaden, die de Nederlandse Staat en met haar samenwerkende bedrijven als
Bam, Omme en De Groot, de KLM en nog vele anderen, die een flinke hap uit de ruif krijgen,
pleegt.
Het ironische [maar in het kader van machtspolitieke verhoudingen niet
diegenen, die het onrecht aanklagen, als criminelen en extremisten worden neergezet
Daaraan helpen bepaalde media [zoals de Telegraaf, het reformatorisch Dagblad
en ook anderen]], graag aan mee,
door de politieke criminelen  als slachtoffers af te schilderen en de strijders voor een
criminelen te bestempelen
Wie tot zich laat doordringen, dat het ongelijk behandelen van Nederlanders en zij, die
vanwege vervolging, armoede en/of oorlog naar Nederland gevlucht
zijn voor bescherming onacceptabel is en de mensenrechtenschendingen, vluchtelingen
in Nederland aangedaan [zie hierboven] veroordeelt, zal door de hetze tegen de verdedigers
van vluchtelingen en mensenrechten heenzien
En begrijpen, dat het bekladden van het gebouw of het spuiten van wat verf tegen een huis
peanuts is in vergelijking tot het de dood injagen van mensen is.
Het is zoals ze zeggen
REVEALING A CRIME IS NOT A CRIME!
HUMAN RIGHTS FOR EVERYBODY!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Activisten bekladden Rotterdamse gebouwen/Revealing a crime is not a crime

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.