Actie tegen Zwarte Piet in Zwolle/Reactie op antwoord burgemeester, faciliteerder Blackface, die grappig wil zijn

Paniekpiet en Huispiet zijn de sleutels kwijt. © NTR.
ZWARTE PIET IS RACISME, EEN RACISTISCH KARIKATUUR!
Image result for ouderwetse vulpen/Foto's

Image result for middeleeuws zwaard

ZWARTE PIET IS EEN RACISTISCHE KARIKATUUR EN
GAAT ERUIT, OF ER NOU IN ZWOLLE OF ELDERS
NOG INTOCHTEN MET BLACKFACE ZWARTE PIET
PLAATSVINDEN OF NIET!
BESTRIJDT DISCRIMINATIE EN RACISME MET
DE PEN EN HET ZWAARD!

https://www.astridessed.nl/actie-tegen-zwarte-piet-brief-aan-de-gemeenteraadsleden-van-de-christen-unie-zwolle-ban-blackface-uit/

https://www.astridessed.nl/actie-tegen-zwarte-piet-mijn-reactie-op-antwoord-d66-fractievoorzitter-op-mijn-ban-blackface-brief/

https://www.astridessed.nl/actie-tegen-zwarte-piet-in-zwolle-mijn-reactie-op-antwoord-sp-fractievoorzitter-die-blackface-in-stand-wil-houden/

https://www.astridessed.nl/actie-tegen-zwarte-piet-in-zwolle-brief-aan-stichting-evenementen-zwolle-organisator-intocht-sinterklaas-2018/

https://www.astridessed.nl/actie-tegen-zwarte-piet-in-zwolle-brief-aan-het-zwolle-fonds-financierder-sinterklaas-intocht-2018/

https://www.astridessed.nl/actie-tegen-zwarte-piet-in-zwolle-reactie-op-antwoord-vvd-gemeenteraadslid-op-mijn-ban-blackface-brief/

https://www.astridessed.nl/actie-tegen-zwarte-piet-in-zwolle-reactie-op-antwoord-fractievoorzitter-groen-links-op-mijn-ban-blackface-brief/

https://www.astridessed.nl/actie-tegen-zwarte-piet-in-zwolle-reactie-op-antwoord-burgemeester-faciliteerder-blackface-die-grappig-wil-zijn/

 

ACTIE TEGEN ZWARTE PIET IN ZWOLLE/REACTIE OP
ANTWOORD BURGEMEESTER ZWOLLE, BLACKFACE FACILITEERDER BLACKFACE
DIE GRAPPIG WIL ZIJN
LEZERS!
Met mijn bescheiden schrijfactie aan de Gemeentelijke politiek
in Zwolle, de Stichting Evenementen Zwolle [organisator
Sinterklaas Intocht 2018] en het Zwolle Fonds [financierder
Sinterklaas Intocht 2018], met als eis, Blackface Zwarte
Piet te bannen uit de SInterklaas Intocht 2018,  schijn ik heel wat te hebben losgemaakt!

 

BRIEVEN:
Ziehier de brieven aan de diverse dramatis personae [hoofdrol-
spelers]
B & W Zwolle
Gemeenteraadsleden
Stichting Evenementen Zwolle
Het Zwolle Fonds
REACTIES
EN er kwamen reacties!
Van D’66, SP, Groen Links en de VVD!
Ziehier hun reacties met mijn anrwoord
D’66 [welwillend, staat open voor veranderingen
SP [bot en behoudend/wil Blackface in stand houden]
VVD [ook behoudend, wil Blackface laten voor wat hij is…..]
Groen Links [stelt zich als enige wijd open voor colour changing
van Blackface]
BURGEMEESTER ZWOLLE
En ja hoor, 6 november 2018 anno Domini wederom een reactie!
Deze keer van de burgemeester van Zwolle, die ik had
aangeschreven in de brief aan B & W, zie boven.
Deze man ontpopte zich als rijp voor het variete theater door te schrijven,
dat de organisatie van de Intocht al rekening hield met de Zwarte Piet
discussie, door ”bruine” in plaats van ”zwarte” Pieten te laten
opdraven, dat de Gemeente ”slechts” financierder van de Intocht
was en dus niet verantwoordelijk, dat het hier om een
”Kinder en Familiefeest” gaat en meer van die nonsens.
Een felle reactie van mij volgde!
Zie onder A mijn Brief aan B & W
Zie onder B de brief van de burgemeester aan mij
Zie onder C mijn antwoord aan de burgemeester
VEEL LEESPLEZIER MET PEPERNOTEN!
Astrid Essed
A
BRIEF AAN COLLEGE B & W
”BAN BLACKFACE UIT!”
B
ANTWOORD BURGEMEESTER ZWOLLE OP MIJN BRIEF
Meijer, Henk Jan <H.J.Meijer1@zwolle.nl>
To:’Astrid Essed’
Nov 6 at 4:16 PM

Geachte mevrouw Essed, beste Astrid,

 

U vraagt om bij de intocht van Sinterklaas in Zwolle geen zwarte pieten maar roetveegpieten in te zetten.  Dat vraagt u aan de gemeente en de organisatie van de intocht. Een argument hiervoor is de relatie die gelegd wordt tussen Zwarte Piet en het slavernijverleden van ons land. Ik ben me er van bewust dat dit thema ook in Zwolle leeft. Ik vind persoonlijk dat wij hierover als samenleving met elkaar het debat moeten voeren, maar ik vind de intocht van Sinterklaas daarvoor niet de geschikte gelegenheid. Een kinder- en familiefeest zou ik niet willen belasten met deze discussie. In de praktijk blijkt dat door deze koppeling standpunten alleen maar verharden in plaats van dichter bij elkaar komen.

 

Ik merk nog op – wellicht ten overvloede – dat de gemeente niet de intocht van Sinterklaas in onze stad organiseert, maar die slechts mede financieel mogelijk maakt. De organisatie van de intocht is zich bewust van de onderliggende discussie en geeft aan dat in Zwolle geen Zwarte Pieten worden ingezet, maar bruine pieten. Deze invulling van de intocht is een verantwoordelijkheid van de organisatie, waar ik niet in wil treden.

 

 

https://www.zwolle.nl/sites/default/files/styles/origineel/public/met_vriendelijke_groet_230x60_0.jpg

 

Henk Jan Meijer

burgemeester

 

Gemeente Zwolle,

Postadres: Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Bezoekadres: Grote Kerkplein 15, Zwolle

cid:image003.png@01CEF754.BF910970  038 498 22 22

@  h.j.meijer1@zwolle.nl

C

MIJN REACTIE OP HET ANTWOORD VAN DE BURGEMEESTER

Astrid Essed
To:Meijer, Henk Jan
Nov 7 at 5:18 PM
AAN
BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE ZWOLLE
DE HEER H. J. MEIJER
Onderwerp:
Uw reactie op mijn Ban Blackface Zwarte Piet uit de Sinterklaas Intocht
2018 brief
Geachte heer burgemeester,
Uw brief in goede orde ontvangen.
Vriendelijk bedankt voor uw reactie op mijn mail met als
eis, Blackface Zwarte Piet te bannen uit de Sinterklaas Intocht 2018.
En daar stopt mijn waardering, want tot mijn teleurstelling weigert u
op mijn eis in te gaan met al zo vaak gehoorde argumenten, waarop ik
aanstonds zal ingaan.
Maar eerst dit:
SLAVERNIJVERLEDEN:
U schrijft
” Een argument hiervoor is de relatie die gelegd wordt tussen Zwarte Piet en het slavernijverleden van ons land.”

Dat heb ik nergens beweerd en is ook niet in eerste instantie,

waar het om gaat:
In mijn brief aan u [en de Gemeenteraadsleden, de Stichting Evenementen
Zwolle en het Zwolle Fonds”] schreef ik
”Zwarte Piet is een racistische karikatuur, die zijn intrede heeft gedaan in
1850, tijd van slavernij en fanatiek kolonialisme. [4] en is niet meer of
minder dan het koddige en vooral dommige knechtje van Sinterklaas.”
Daarbij verwijs ik dus naar de TIJDSPERIODE waarin Blackface
Zwarte Piet acceptabel leek, NIET naar het slavernijverleden
als zodanig, hoewel er een link is, want door het [Westerse]
slavernijverleden is het concept ”ras” en wel ”minderwaardigheid”
van het ”zwarte ras” ontstaan.
De anti-Zwarte Piet protesten echter richten zich niet zozeer op de
slavernij alswel de in de 19e eeuw [1850, nadagen van de
slavernij] ontwikkelde racistische karikatuur Zwarte Piet, niet alleen
beledigend en racistisch voor zwarte mensen, maar er ook toe leidend,
dat jaarlijks vele zwarte kinderen [en ook volwassenen] doelwit
worden van pesterijen. [1]
En om dat racistische concept en die pesterijen moet Blackface op
de schop.
GRAPPIG. BRUINE PIETEN…..
HAHAHAHAHA, Meneer de burgemeester, u kunt zo
bij het variete theater!
Want u schrijft:
”De organisatie van de intocht is zich bewust van de onderliggende discussie en geeft aan dat in Zwolle geen Zwarte Pieten worden ingezet, maar bruine pieten ”
Opnieuw
HAHAHAHAHA
Denkt u met een dergelijke opmerking leuk te zijn?
Bruine Pieten ZIJN Zwarte Pieten en dat weet u heel goed.
Uw opmerking bevestigt dus alleen maar het feit, dat de organisatie
van de Sinterklaas Intocht gewoon doorgaat, Blackface Zwarte Piet
in te zetten.
Precies waartegen ik en naar ik vertrouw velen, naast de moedige
protesten van Theater voor Iedereen [2], protesteerden!
UW MEDE VERANTWOORDELIJKHEID ALS
BURGEMEESTER EN GEMEENTE ZWOLLE
VOOR DE SINTERKLAAS INTOCHT 2018
U probeert zichzelf schoon te praten door het argument aan te voeren,
dat u als Gemeente de Intocht niet organiseert, maar ”’slechts”
financieel mogelijk maakt.
Dat is hetzelfde als tegen tegenstanders van de Jacht zeggen
”Ik jaag niet zelf, maar betaal alleen maar voor de Jachtuitrusting
van de jagers…”
Onzin dus, als ik zo vrij mag zijn.
De Gemeente als financierder van de Intocht van Sinterklaas
heeft juist grote macht!
Want wat als de Gemeente gezegd had
”Wij financieren niet, als er Blackface Zwarte Pieten worden
ingezet.”
Juist ja.
Niet nodig om hier verder op in te gaan, want als
burgemeester Zwolle begrijpt u dat hopelijk zo ook wel.
KINDERFEEST
En dan nu dat Kinderfeest
Dat o zo gezellige Kinderfeest
U schrijft hierover:
”k vind persoonlijk dat wij hierover als samenleving met elkaar het debat moeten voeren, maar ik vind de intocht van Sinterklaas daarvoor niet de geschikte gelegenheid. Een kinder- en familiefeest zou ik niet willen belasten met deze discussie. In de praktijk blijkt dat door deze koppeling standpunten alleen maar verharden in plaats van dichter bij elkaar komen.”
Meneer de burgemeester, vindt u het zelf niet schandalig,
dat u het over een ”Kinderfeest en familiefeest” heeft
en daarbij totaal uit het oog verliest, of het feit negeert,
dat door de positie van ”Blackface” Zwarte Piet in dat
Kinderfeest, jaarlijks vele zwarte kinderen blootstaan
aan pesterijen, zoals ik al noemde in noot 1.
Dat het voor hen helemaal geen leuk feest is?
Dat moeders hun kinderen thuis houden [3]
om dit soort pesterijen te voorkomen.
Schaamt u zich niet een beetje [of een beetje boel!],
dat u ijskoud aan de jaarlijkse narigheid van vele
zwarte kinderen voorbijgaat?
Bent u vergeten, dat een Feest pas een Feest is, als het voor
iedereen Feest is?
EPILOOG
Het is duidelijk:
Aan alle bezwaren tegen Blackface Zwarte Piet gaat u
ijskoud voorbij, terwijl u daarvoor de merkwaardigste
redenen aangeeft.
Het zou alleen om Nederland’s slavernijverleden gaan,
terwijl het in werkelijkheid de racistische karikatuur,
ontstaan in 1850 [nadagen slavernij en tijd van fanatiek
kolonialisme] betreft.
U komt met de onzin redenering, dat er dit jaar bruine Pieten
meelopen, een voortzetting dus van Blackface Zwarte Piet.
U praat zichzelf schoon, door ”slechts” de mede financierder
te zijn van de Sinterklaas Intocht te zijn, heel goed
wetend, hoeveel invloed financierders hebben.
En tenslotte komt u met die ”Kinderfeest” nonsens,
uw ogen sluitend voor de pesterijen van zwarte kinderen
vanwege Blackface,
Slegs vir blankes, dat is kennelijk wat voor u tel
Wel:
Ik heb nieuws voor u en de uwen, u, die ondanks
alle bezwaren en roep om gelijkheid, vasthoudt aan
Blackface Zwarte Piet:
Zwarte Piet gaat er hoe dan ook uit.
Het proces is al begonnen:
Veroordeling door de VN, de Kinderombudsman
[4], steeds meer scholen en winkels,
die Blackface de deur uit doen! [5]
En ook de Sinterklaas Intocht in Zwolle zal, sooner
or later, niet meer bestaan uit Blackface Zwarte Piet!
Mind my words!
Blackface Zwarte Piet is racisme!
Punt, uit!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
[1]
De figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en is daarmee in strijd met het Kinderrechtenverdrag. De Kinderombudsman stelt dat Zwarte Piet zodanig moet worden aangepast dat kinderen geen negatieve effecten meer ervaren door het Sinterklaasfeest. ”
KINDEROMBUDSMAN: ZWARTE PIET VRAAGT OM AANPASSING
30 SEPTEMBER 2016
ZWARTE PIET ERVARINGEN OUDERS DOET MEDEWERKER VAN KINDEROMBUDSMAN
HUIVEREN
1 APRIL 2016
TROUW
MOEDER HOUDT KINDEREN THUIS BIJ SINTERKLAASFEEST
MET ZWARTE PIETEN
15 NOVEMBER 2017
TEKST

Scholen bepalen zelf welke kleur hun pieten hebben. In de Zaanstreek zijn de meesten nog zwart, tot ongenoegen van een moeder. Maar volgens het bestuur is er helemaal geen lastige pieten-discussie.

Verreweg de meeste scholen buiten de Randstad houden hun piet nog zwart. Dat geldt ook voor basisschool Hannie Schaft in Zaandam. Zelfs nu Jeanne Gnimavo-Wennekendonk haar kinderen thuishoudt van het sinterklaasfeest omdat school de pieten niet wil aanpassen. Of eigenlijk houdt sint zijn pieten zelf zwart, want zo doet hij dat al twintig jaar.

Moeder Gnimavo is wit, haar man Justin is zwart, de kinderen een mooie mix. Vorig jaar al kregen de dochters verschillende nare dingen naar hun hoofd, vertelt Gnimavo-Wennekendonk. Hun vader was de enige echte Zwarte Piet. De kinderen waren vies, die moest je niet aanraken en ze stonken ook als Zwarte Piet. Ze moesten terug naar het land van hun vader (Benin).

Bij de oudste is er daarna in de klas aandacht geweest voor discriminatie. Maar twee weken geleden kwam de jongste van acht weer bedrukt thuis: ze was chocoladereep genoemd. Ik heb een belediging gehad, zei ze. Haar zus van negen corrigeerde haar. “Dat is geen belediging, maar discriminatie.”

De moeder heeft een aardige mail gehad van de directeur. Het is superlastig een geschikte sinterklaas te vinden, heeft Patricia van Gelder uitgelegd. Ze is blij met de sint die er is en het is haar wel duidelijk dat die alleen met Zwarte Pieten wil komen. Maar zegt ze ook: “Hierna stopt hij ermee en met de nieuwe sint gaan we zeker het gesprek aan.” Persoonlijk is de directeur het wel met moeder Jeanne eens: “Al is een feest maar voor één kind pijnlijk, dan moet je iets veranderen.”

Een leuk sinterklaasfeest

Maar in het onderwijs gaat niets snel, zegt ze ook. “Wat gezegd is tegen de meiden kan niet, maar de beslissing om zo’n belangrijk kinderfeest aan te passen, neem je niet zomaar even. Er zijn ook ouders met een andere mening, voor de meerderheid is het gewoon een traditioneel feest. Voor hen is het geen discriminatie.”

Maar laat ze de beslissing nu aan de sint? Zo is het niet, zegt Van Gelder. “We hebben een medezeggenschapsraad die daar over gaat. We hebben afspraken gemaakt, een commissie die het feest lang van te voren regelt en een sint die het al jaren prima doet.”

Dat haar kinderen wel of niet meedoen aan het feest, heeft moeder Jeanne Gnimavo-Wennekendonk ook zelf in de hand, snapt ze. “We hebben ons echt wel geprobeerd in te houden, niet tegenover school, wel tegenover de kinderen. Ik gun ze echt een leuk sinterklaasfeest, maar waarom niet met andere pieten?

Haar man krijgt al langer opmerkingen over zijn huidskleur. De kinderen cynisch genoeg pas sinds de landelijke pietendiscussie. “Als zij met racisme te maken krijgen, is het een nog hardere klap.”

Nu wil Jeanne Gnimavo dus een statement maken. “Hannie Schaft is juist een school met kinderen van allerlei kleur, van alle rangen en standen. Ik vind het fijn als mijn kinderen een evenwichtig beeld krijgen van de samenleving. Maar nu ik het aankaart, merk ik dat veel leerkrachten nog helemaal niet over Zwarte Piet hebben nagedacht. Veel mensen blijven ontkennen dat het pijn doet, waarschijnlijk uit onwetendheid.”

Volgens Niko Persoon, directeur van scholenkoepel Zaan Primair, speelt het inderdaad niet in de Zaanstreek, ook al ligt die pal naast Amsterdam met zijn edelpieten. De scholengroep telt 22 openbare scholen, slechts een heeft voor roetveegpieten gekozen, weet Persoon. Vanuit de koepel komt er ook geen advies. “Wij vinden dat school en ouders er over gaan.”

Is het misschien moeilijk voor scholen om de discussie met ouders te starten? Zelfs dat ontkent de be­stuurder. “Het is geen kwestie van je onttrekken aan een discussie, er is geen discussie. Ik zie geen scholen die hiermee worstelen, behalve dan nu deze.”

Die verhalen blijven zich opstapelen. Zwarte mensen die vertelden hoe ze als kind uitgelachen werden in Sinterklaastijd, zwarte kinderen die niet naar school durfden rond die tijd omdat ze voortdurend voor ‘zwarte Piet’ werden uitgemaakt, zwarte kinderen die thuiskwamen en vroegen: ‘mama, ben ik dom? Zwarte Piet is toch ook dom’.

ANTIRACISME OP VIER FRONTEN

PETER STORM

30 APRIL 2015

http://www.ravotr.nl/2015/04/ 30/antiracisme-op-vier- fronten/

 

[2]
De groep Theater voor Iedereen gaat opnieuw een actie opzetten om Zwarte Piet te verbannen uit het Sinterklaasfeest in Zwolle. Ze roept medestanders op een brief te delen naar gemeente, raadsleden, sponsoren en anderen die de intocht in Zwolle mogelijk maken.”
 
ZWOLLE NU
OPNIEUW ACTIE TEGEN ZWARTE PIET IN ZWOLLE
22 OCTOBER 2018
 
 
 
INITIATIEFNEMER ACTIE TEGEN ZWARTE PIET IN ZWOLLE BEDREIGD

 

[3]
TROUW
MOEDER HOUDT KINDEREN THUIS BIJ SINTERKLAASFEEST
MET ZWARTE PIETEN
15 NOVEMBER 2017
[4]
”De Nederlandse regering moet ervoor zorgen dat Zwarte Piet verandert. Dat staat in het vijfjaarlijkse rapport van het VN-Comité voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie. Het feit dat een traditie diep geworteld is, kan discriminatie en het gebruik van stereotypen niet rechtvaardigen, schrijft het comité.”
NOS
VN-RAPPORT:: ZWARTE PIET MOET ANDERS
28 AUGUSTUS 2015
De figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en is daarmee in strijd met het Kinderrechtenverdrag. De Kinderombudsman stelt dat Zwarte Piet zodanig moet worden aangepast dat kinderen geen negatieve effecten meer ervaren door het Sinterklaasfeest. ”
KINDEROMBUDSMAN: ZWARTE PIET VRAAGT OM AANPASSING
30 SEPTEMBER 2016

ZIE OOK

KINDEROMBUDSMAN: ZWARTE PIET VRAAGT OM AANPASSING

https://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/20160930%20Standpunt%20over%20Zwarte%20Piet.pdf

[5]

VOORTAAN GOUDEN KLIMPIETEN BIJ DE BIJENKORF
IN AMSTERDAM
10 AUGUSTUS 2015
AD
KLASSIEKE ZWARTE PIET IN BAN BIJ ROTTERDAMSE SCHOLEN
23 SEPTEMBER 2015
GEEN ZWARTE PIET MEER OP OPENBARE SCHOLEN IN UTRECHT
30 SEPTEMBER 2015

Reacties uitgeschakeld voor Actie tegen Zwarte Piet in Zwolle/Reactie op antwoord burgemeester, faciliteerder Blackface, die grappig wil zijn

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.