Actie tegen Zwarte Piet in Zwolle/Brief aan Stichting Evenementen Zwolle, organisator Intocht Sinterklaas, 2018

Paniekpiet en Huispiet zijn de sleutels kwijt. © NTR.
ZWARTE PIET IS RACISME, EEN RACISTISCH KARIKATUUR!

DEZE PROVOCERENDE ”BLACKFACE” ZWARTE PIET STAAT
OP DE WEBSITE VAN STICHTING EVENEMENTEN ZWOLLE,
ORGANISATOR VAN DE SINTERKLAAS INTOCHT IN ZWOLLE,
2018
HOE VAAK MOET NOG WORDEN GEZEGD:
BLACKFACE :ZWARTE PIET IS RACISME!
Image result for ouderwetse vulpen/Foto's

Image result for middeleeuws zwaard

ZWARTE PIET IS EEN RACISTISCHE KARIKATUUR EN
GAAT ERUIT, OF ER NOU IN ZWOLLE OF ELDERS
NOG INTOCHTEN MET BLACKFACE ZWARTE PIET
PLAATSVINDEN OF NIET!
BESTRIJDT DISCRIMINATIE EN RACISME MET
DE PEN EN HET ZWAARD!
ACTIE TEGEN ZWARTE PIET IN ZWOLLE/BRIEF AAN STICHTING
EVENEMENTEN ZWOLLE, ORGANISATOR VAN DE SINTERKLAAS
INTOCHT 2018
AAN:
STICHTING EVENEMENTEN ZWOLLE
Onderwerp:
Uw betrokkenheid bij/medeplichtigheid aan de aanwezigheid
van ”Blackface” Zwarte Piet bij de Sinterklaas Intocht in Zwolle, 2018
Eis:
Ban Blackface uit!

 

 

Geacht Bestuur,
Is het niet meer dan triest, dat ik u, anno Domini 2018, eraan
moet herinneren, dat wij niet meer in het Jaar 1850 leven?
Uit zijn verband gerukt lijkt deze opmerking mijnerzijds ongerijmd
te zijn, maar niet in uw geval!
Want ondanks het feit, dat wij 168 jaar later leven, lijken een aantal
peilers in de menselijke geschiedenis, zoals de afschaffing van de slavernij [1]
en de dekolonisatie aan u voorbij te zijn gegaan.
Overdrijf ik nu?
Genendele, want u weet waar ik op doel.
Namelijk het feit, dat u ondanks deze belangrijke gelijkheidsbewegingen,
nog steeds een Sinterklaas Intocht organiseert met  een racistisch karikatuur uit het verleden [2], ontstaan in de 19 eeuw, een eeuw waarin slavernij,
kolonialisme en de superioriteit van het ”blanke ras” over
zwarte en gekleurde rassen een vaststaande vanzelfsprekendheid was. [3]
Ja, ik doel op de Figuur van Blackface Zwarte Piet, die -helaas- nog
aanwezig is in de door u georganiseerde Sinterklaas Intocht anno 2018!
Omdat het kennelijk nog steeds niet tot u is doorgedrongen,
hoe fout dat is, het nog maar weer eens, ten overvloede, uitgelegd:
Zwarte Piet is een racistische karikatuur, die zijn intrede heeft gedaan in
, zoals reeds gezegd, 1850, tijd van slavernij en fanatiek kolonialisme. [4] en is niet meer of
minder dan het koddige en vooral dommige knechtje van Sinterklaas.
Toegegeven:
Tegenwoordig heeft hij een minder raar nagedaan Surinaams accent,
hij heeft na ruim 150 jaar eindelijk geleerd correct Nederlands te spreken
[iets wat vreemd genoeg, de eveneens ”uit Spanje” komende blanke
Sinterklaas wel direct kon….] en doet minder denken aan de karikatuur
van het ”vrolijk dansende negertje”
Niettemin:
Het is en blijft een racistische karikatuur, met een raar uitziende kroeskop,
grote oorbellen, rode lippen en vooral zijn onderdanige rol als knecht.
En dat is nog niet alles.
Dat zogenaamde ”Kinderfeest” met Blackface Zwarte Piet, de mantra, waarmee u ongetwijfeld zult komen aanzetten
En kom me niet aan  met die eeuwige Dooddoener, dat Zwarte Piet
een onderdeel is van slechts een Kinderfeest is, want het is GEEN
Kinderfeest, als een aantal kinderen, hier zwarte kinderen, jaarlijks
wordt gepest vanwege die zogenaamde ”Kindervriend”, Zwarte Piet.
Daarvan niet op de hoogte?
Dat zou u wel moeten zijn, anders onder noot 5 een aantal pijnlijke
feiten, die u zullen wakkerschudden.
Is dat nog niet voldoende?
Ook de VN en de Kinderombudsman hebben zich tegen
de figuur van Blackface uitgesproken! [6]
Uitspraak/Opvatting Kinderombudsman:
”De figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en is daarmee in strijd met het Kinderrechtenverdrag. De Kinderombudsman stelt dat Zwarte Piet zodanig moet worden aangepast dat kinderen geen negatieve effecten meer ervaren door het Sinterklaasfeest. Door Zwarte Piet te ontdoen van discriminerende en stereotyperende kenmerken kan er van hem een figuur gemaakt worden die recht doet aan het plezier dat zovelen beleven aan de Sinterklaastraditie.” [7]
EPILOOG:
Met uw organisatierol van de Sinterklaas Intocht in Zwolle,
anno Domini 2018 met de aanwezigheid van Blackface
Zwarte Piet bent u verantwoordelijk voor en medeplichtig
aan de voortzetting van de racistische pesterijen, waaraan
vele zwarte kinderen jaarlijks blootstaan EN houdt
u zo de racistische karikatuur van Blackface Zwarte Piet
in stand, die ver over zijn houdsbaarheidsdatum heen is.
Nog kunt u het Tij keren door dit jaar eindelijk af te zien
van de aanwezigheid van Blackface Zwarte Piet.
Zo niet, dan bestendigt u het Blackface Zwarte Piet racisme
en is het duidelijk, dat de Zwolse Intocht van Sinterklaas
GEEN kinderfeest voor alle kinderen is, maar slegs
vir blankes.
Stap in de eenentwintigste Eeuw en maak de juiste
keuze.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
P/S
Een brief van gelijke strekking is verzonden aan het College
B & W, Gemeente Zwolle, de Gemeenteraadsleden van de
politieke partijen en het Zwolle Fonds
NOTEN
[1]

NEDERLAND BETUIGT SPIJT OVER SLAVERNIJVERLEDEN/

GEEN SPIJT, MAAR EXCUSES

ASTRID ESSED

10 JULI 2013

https://www.astridessed.nl/nederland-betuigt-spijt-over-slavernijverledengeen-spijt-maar-excusesmensenrechtenschendingen-in-nederland-anno-2013/

[2]

De intocht van Sint in Zwolle is mede mogelijk gemaakt door:

 

                

[3]

AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIET ALS

RACISTISCH FENOMEEN

ASTRID ESSED

19 OCTOBER 2013

https://www.astridessed.nl/afs chaffing-zwarte-piet-een-mustz warte-piet-als-racistisch-feno meen/

[4]

AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIET ALS

RACISTISCH FENOMEEN

ASTRID ESSED

19 OCTOBER 2013

https://www.astridessed.nl/afs chaffing-zwarte-piet-een-mustz warte-piet-als-racistisch-feno meen/

[5]

Die verhalen blijven zich opstapelen. Zwarte mensen die vertelden hoe ze als kind uitgelachen werden in Sinterklaastijd, zwarte kinderen die niet naar school durfden rond die tijd omdat ze voortdurend voor ‘zwarte Piet’ werden uitgemaakt, zwarte kinderen die thuiskwamen en vroegen: ‘mama, ben ik dom? Zwarte Piet is toch ook dom’.

ANTIRACISME OP VIER FRONTEN

PETER STORM

30 APRIL 2015

http://www.ravotr.nl/2015/04/ 30/antiracisme-op-vier- fronten/

TROUW
MOEDER HOUDT KINDEREN THUIS BIJ SINTERKLAASFEEST
MET ZWARTE PIETEN
15 NOVEMBER 2017
TEKST

Scholen bepalen zelf welke kleur hun pieten hebben. In de Zaanstreek zijn de meesten nog zwart, tot ongenoegen van een moeder. Maar volgens het bestuur is er helemaal geen lastige pieten-discussie.

Verreweg de meeste scholen buiten de Randstad houden hun piet nog zwart. Dat geldt ook voor basisschool Hannie Schaft in Zaandam. Zelfs nu Jeanne Gnimavo-Wennekendonk haar kinderen thuishoudt van het sinterklaasfeest omdat school de pieten niet wil aanpassen. Of eigenlijk houdt sint zijn pieten zelf zwart, want zo doet hij dat al twintig jaar.

Moeder Gnimavo is wit, haar man Justin is zwart, de kinderen een mooie mix. Vorig jaar al kregen de dochters verschillende nare dingen naar hun hoofd, vertelt Gnimavo-Wennekendonk. Hun vader was de enige echte Zwarte Piet. De kinderen waren vies, die moest je niet aanraken en ze stonken ook als Zwarte Piet. Ze moesten terug naar het land van hun vader (Benin).

Bij de oudste is er daarna in de klas aandacht geweest voor discriminatie. Maar twee weken geleden kwam de jongste van acht weer bedrukt thuis: ze was chocoladereep genoemd. Ik heb een belediging gehad, zei ze. Haar zus van negen corrigeerde haar. “Dat is geen belediging, maar discriminatie.”

De moeder heeft een aardige mail gehad van de directeur. Het is superlastig een geschikte sinterklaas te vinden, heeft Patricia van Gelder uitgelegd. Ze is blij met de sint die er is en het is haar wel duidelijk dat die alleen met Zwarte Pieten wil komen. Maar zegt ze ook: “Hierna stopt hij ermee en met de nieuwe sint gaan we zeker het gesprek aan.” Persoonlijk is de directeur het wel met moeder Jeanne eens: “Al is een feest maar voor één kind pijnlijk, dan moet je iets veranderen.”

Een leuk sinterklaasfeest

Maar in het onderwijs gaat niets snel, zegt ze ook. “Wat gezegd is tegen de meiden kan niet, maar de beslissing om zo’n belangrijk kinderfeest aan te passen, neem je niet zomaar even. Er zijn ook ouders met een andere mening, voor de meerderheid is het gewoon een traditioneel feest. Voor hen is het geen discriminatie.”

Maar laat ze de beslissing nu aan de sint? Zo is het niet, zegt Van Gelder. “We hebben een medezeggenschapsraad die daar over gaat. We hebben afspraken gemaakt, een commissie die het feest lang van te voren regelt en een sint die het al jaren prima doet.”

Dat haar kinderen wel of niet meedoen aan het feest, heeft moeder Jeanne Gnimavo-Wennekendonk ook zelf in de hand, snapt ze. “We hebben ons echt wel geprobeerd in te houden, niet tegenover school, wel tegenover de kinderen. Ik gun ze echt een leuk sinterklaasfeest, maar waarom niet met andere pieten?

Haar man krijgt al langer opmerkingen over zijn huidskleur. De kinderen cynisch genoeg pas sinds de landelijke pietendiscussie. “Als zij met racisme te maken krijgen, is het een nog hardere klap.”

Nu wil Jeanne Gnimavo dus een statement maken. “Hannie Schaft is juist een school met kinderen van allerlei kleur, van alle rangen en standen. Ik vind het fijn als mijn kinderen een evenwichtig beeld krijgen van de samenleving. Maar nu ik het aankaart, merk ik dat veel leerkrachten nog helemaal niet over Zwarte Piet hebben nagedacht. Veel mensen blijven ontkennen dat het pijn doet, waarschijnlijk uit onwetendheid.”

Volgens Niko Persoon, directeur van scholenkoepel Zaan Primair, speelt het inderdaad niet in de Zaanstreek, ook al ligt die pal naast Amsterdam met zijn edelpieten. De scholengroep telt 22 openbare scholen, slechts een heeft voor roetveegpieten gekozen, weet Persoon. Vanuit de koepel komt er ook geen advies. “Wij vinden dat school en ouders er over gaan.”

Is het misschien moeilijk voor scholen om de discussie met ouders te starten? Zelfs dat ontkent de be­stuurder. “Het is geen kwestie van je onttrekken aan een discussie, er is geen discussie. Ik zie geen scholen die hiermee worstelen, behalve dan nu deze.”

ZWARTE PIET ERVARINGEN OUDERS DOET MEDEWERKER VAN KINDEROMBUDSMAN
HUIVEREN
1 APRIL 2016
[6]
”De Nederlandse regering moet ervoor zorgen dat Zwarte Piet verandert. Dat staat in het vijfjaarlijkse rapport van het VN-Comité voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie. Het feit dat een traditie diep geworteld is, kan discriminatie en het gebruik van stereotypen niet rechtvaardigen, schrijft het comité.”
NOS
VN-RAPPORT:: ZWARTE PIET MOET ANDERS
28 AUGUSTUS 2015
TEKST

De Nederlandse regering moet ervoor zorgen dat Zwarte Piet verandert. Dat staat in het vijfjaarlijkse rapport van het VN-Comité voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie. Het feit dat een traditie diep geworteld is, kan discriminatie en het gebruik van stereotypen niet rechtvaardigen, schrijft het comité.

“Soms verwijst de manier waarop Zwarte Piet wordt uitgebeeld naar negatieve stereotypes van mensen van Afrikaanse afkomst. Door veel mensen van Afrikaanse afkomst wordt dat ervaren als een overblijfsel van slavernij, wat de waarde en zelfachting van kinderen en volwassenen met een Afrikaanse afkomst schaadt.”

Het comité raadt aan dat de regering “een redelijke balans vindt, zoals een andere vorm van Zwarte Piet”. Ook moet de vrijheid van meningsuiting van tegenstanders van de traditie beter worden gegarandeerd.

Actieplan

Het comité van de VN schrijft rapporten over alle landen die het internationale verdrag tegen rassendiscriminatie hebben getekend. Elke vijf jaar is Nederland aan de beurt. Vorige week was er in Genève een hoorzitting over het Nederlandse antidiscriminatiebeleid.

Zwarte Piet is maar een klein onderdeel van het rapport (.pdf). Het comité vraagt veel meer van Nederland, zoals een nationaal actieplan tegen rassendiscriminatie, onder meer omdat de Nederlandse politie zich schuldig maakt aan etnische profilering. Er moet meer worden gedaan tegen racistisch pestgedrag op scholen en bij politie en justitie zouden meer mensen uit minderheidsgroeperingen moeten werken.

Verder maakt het comité zich zorgen over racistische en xenofobe uitspraken van “een aantal extremistische politieke partijen en politici”. Ook in de media en op internet wordt veel racistische taal geuit, staat in het rapport. Vooral joden en moslims zijn daarvan het slachtoffer. Het rapport wijst ook op antisemitische en racistische spreekkoren in voetbalstadions.

Slavernij-verleden

Het comité vraagt meer erkenning voor discriminatie van mensen van Afrikaanse afkomst. De Nederlandse overheid beschouwt hen niet als een gediscrimineerde groep, staat in het rapport. Maar armoede en werkloosheid komen onder mensen van Afrikaanse afkomst veel voor en ze zijn ondervertegenwoordigd in publieke functies.

Het onderwijs moet volgens het comité meer aandacht besteden aan het Nederlandse slavernij-verleden. En wie het slachtoffer van racisme is, moet makkelijker toegang krijgen tot gratis juridische bijstand.

Asielzoekers

Ook over de situatie van asielzoekers maakt het comité zich zorgen, met name in detentiecentra. Mensen worden daar te lang vastgezet onder slechte omstandigheden. Daarvoor moet de overheid een alternatief vinden, staat in het rapport. Detentie mag alleen voor een korte periode en als uiterste middel.

Minderjarige asielzoekers verdwijnen vaak uit asielcentra en komen mogelijk in handen van mensensmokkelaars, zegt het comité. Dat moet grondig worden onderzocht. Homoseksuele asielzoekers worden soms vijandig behandeld door medewerkers van asielcentra en door andere bewoners. In de asielprocedure krijgen ze bovendien ongepaste vragen over seksuele handelingen.

Fitnesscentra

Het vorige VN-rapport, dat dateert van vijf jaar geleden, was ook al op veel punten kritisch. Toen werd onder meer vastgesteld dat er veel werd gediscrimineerd bij fitnesscentra, in de horeca en bij amusementsbedrijven. De overheid kreeg een tik op de vingers omdat het antidiscriminatiebeleid niet langer op specifieke groepen was gericht en omdat integratie werd beschouwd als de verantwoordelijkheid van immigranten zelf.

Verder was er kritiek op het inburgeringsexamen in het buitenland en op de segregatie in het onderwijs. Een punt dat toen ook al aan de orde kwam, was de xenofobe en haatzaaiende taal van sommige politici.

Verene Shepherd

In het VN-rapport van vijf jaar geleden was Zwarte Piet nog geen issue. Die discussie laaide pas op in het najaar van 2013, toen VN-adviseur Verene Shepherd zich erover uitsprak. Ze zei dat het sinterklaasfeest wat haar betreft moet worden afgeschaft, omdat Zwarte Piet in haar ogen een racistisch stereotype is. Vorig jaar herhaalde ze dat Nederland zijn traditie moet veranderen.

De figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en is daarmee in strijd met het Kinderrechtenverdrag. De Kinderombudsman stelt dat Zwarte Piet zodanig moet worden aangepast dat kinderen geen negatieve effecten meer ervaren door het Sinterklaasfeest. ”
KINDEROMBUDSMAN: ZWARTE PIET VRAAGT OM AANPASSING
30 SEPTEMBER 2016
[7]
De figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en is daarmee in strijd met het Kinderrechtenverdrag. De Kinderombudsman stelt dat Zwarte Piet zodanig moet worden aangepast dat kinderen geen negatieve effecten meer ervaren door het Sinterklaasfeest. ”
KINDEROMBUDSMAN: ZWARTE PIET VRAAGT OM AANPASSING
30 SEPTEMBER 2016
TEKST:

Kinderombudsman: Zwarte Piet vraagt om aanpassing

30 sep 2016

De figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en is daarmee in strijd met het Kinderrechtenverdrag. De Kinderombudsman stelt dat Zwarte Piet zodanig moet worden aangepast dat kinderen geen negatieve effecten meer ervaren door het Sinterklaasfeest. Door Zwarte Piet te ontdoen van discriminerende en stereotyperende kenmerken kan er van hem een figuur gemaakt worden die recht doet aan het plezier dat zovelen beleven aan de Sinterklaastraditie.

De Kinderombudsman neemt dit standpunt in naar aanleiding van diverse klachten van burgers. Zij hebben de Kinderombudsman gevraagd om een uitspraak te doen over de figuur van Zwarte Piet in relatie tot ervaringen van hun kinderen. De Kinderombudsman toetst aan het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties, waarin onder andere staat dat kinderen recht hebben op gelijke behandeling en op bescherming tegen discriminatie.  Ook staat in dit verdrag dat belangen van het kind voorop moet staan bij alle maatregelen die voor hen belangrijk zijn.

De Kinderombudsman heeft met kinderen en jongeren over dit onderwerp gesproken. Veel gekleurde kinderen met wie is gesproken, ervaren discriminatie in hun dagelijks leven en vertellen dat dit rond de Sinterklaastijd erger wordt. Kinderen ervaren de combinatie van een aantal typische kenmerken en gedragingen van Zwarte Piet als negatief en discriminerend voor mensen met een donkere huidskleur. De Kinderombudsman vindt het op basis van deze gesprekken aannemelijk dat kinderen gepest of gediscrimineerd worden met daarbij verwijzingen naar Zwarte Piet.

Veilig en respectvol

De Kinderombudsman stelt dat het in het belang is van kinderen om op te groeien in een omgeving die veilig en respectvol is en waar kinderen niet worden gepest, uitgesloten of gediscrimineerd. Het is een taak van volwassenen om die veilige en respectvolle omgeving te garanderen. Op plekken waar het Sinterklaasfeest met kinderen wordt gevierd, is het aan volwassenen om ervoor te zorgen dat alle kinderen zich veilig voelen en plezier beleven aan dit feest. Kinderen zeggen verder dat volwassenen de discussie op een onprettige manier domineren. Kinderen geven aan mee te willen denken over aanpassingen aan de figuur van Zwarte Piet en vinden dat volwassenen het goede voorbeeld moeten geven.”

ZIE VOLLEDIGE STANDPUNT KINDEROMBUDSMAN

KINDEROMBUDSMAN: ZWARTE PIET VRAAGT OM AANPASSING

https://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/20160930%20Standpunt%20over%20Zwarte%20Piet.pdf

ZIE OOK:

VEELGESTELDE VRAGEN OVER  STANDPUNT ZWARTE PIET

https://www.dekinderombudsman.nl/277/

TEKST

Veelgestelde vragen over standpunt Zwarte Piet

De Kinderombudsman heeft op vrijdag 30 september zijn standpunt geformuleerd over Zwarte Piet.

Wat vindt de Kinderombudsman van Zwarte Piet?

De Kinderombudsman vindt dat de figuur van Zwarte Piet om aanpassing vraagt. Het is in het belang van kinderen om op te groeien in een omgeving die veilig en respectvol is en waar geen discriminatie, uitsluiting of pesten wordt ervaren. De Kinderombudsman constateert dat Zwarte Piet wel tot discriminatie, uitsluiting en pesten kan leiden. Vandaar dat de Kinderombudsman zegt: pas Zwarte Piet aan zodat alle kinderen zich veilig en goed voelen bij dit feest.

Waarom doet de Kinderombudsman deze uitspraak?

De Kinderombudsman is de afgelopen maanden door verschillende burgers benaderd met klachten over de figuur van Zwarte Piet en gevraagd daarover een uitspraak te doen. Zwarte Piet wordt volgens deze mensen–veelal ouders – door hun kinderen als kwetsend ervaren.

Waarop baseert de Kinderombudsman zijn standpunt?

De Kinderombudsman toetst aan het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties, waarin onder andere staat dat kinderen recht hebben op gelijke behandeling en op bescherming tegen discriminatie. Ook staat in dit verdrag dat belangen van het kind voorop moet staan bij alle maatregelen die voor hen belangrijk zijn. De Kinderombudsman heeft voor dit standpunt ook met kinderen gesproken.

Hoe moet Zwarte Piet er volgens de Kinderombudsman uit zien?

De Kinderombudsman geeft geen concrete voorschriften. Waar het de Kinderombudsman om gaat is dat kinderen mogen  meepraten over hoe Piet eruit komt te zien.  En dat er een feest komt waar alle kinderen zich goed en veilig bij voelen.

Wat is de rol van volwassenen in de Pietenkwestie?

De discussie over Zwarte Piet wordt met name gevoerd door volwassenen. Mensen die tegen Zwarte Piet zijn en voorstanders van Zwarte Piet komen in die discussie vaak tegenover elkaar te staan. Kinderen krijgen dat ook mee.  De Kinderombudsman vraagt aan volwassenen en in het bijzonder aan ouders om het goede voorbeeld te geven.  Niet door kinderen mee te trekken in een gepolariseerde discussie, maar door zich actief in te zetten, het liefst samen met scholen, om samen met kinderen zelf opnieuw vorm te geven aan Zwarte Piet.

Wat is de rol van scholen in de Pietenkwestie?

De Kinderombudsman ziet een belangrijke rol voor scholen in deze discussie. Het recht dat kinderen hebben op onderwijs houdt behalve kennisoverdracht ook in dat kinderen worden voorbereid op een leven in de samenleving waarin zij respect hebben voor anderen en voor mensenrechten. Juist op scholen is het een kans om ouders en kinderen op een constructieve manier te betrekken bij de aanpassing van Zwarte Piet. De rol van kinderen hierin is dat zij hierover mee moeten kunnen praten. Zoals neergelegd in artikel 12 IVRK, moeten kinderen gehoord worden over hun ervaring met en mening over Zwarte Piet.

Reacties uitgeschakeld voor Actie tegen Zwarte Piet in Zwolle/Brief aan Stichting Evenementen Zwolle, organisator Intocht Sinterklaas, 2018

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.