Wilders wil politie inzetten bij sluiten Moskeeen en inbeslagnemen Korans/Fascisme marcheert!

DE DODELIJKE COCKTAIL VAN
WILDERS:
ISLAMOFOBIE, RACISME, VLUCHTELINGENHAAT
 
 

WILDERS STEUNDE OOK DE MISLUKTE TURKSE
MILITAIRE COUP/BEELDEN VAN PINOCHET DICTATUUR
[CHILI]/WIL WILDERS DIT OOK VOOR NEDERLAND?
 
 
 
 
 

WILDERS, DE KROMME MAN IN ZIJN KROMME HUIS
MET ZIJN KROMME BOODSCHAP
 
 
 

DONKERE WOLKEN PAKKEN SAMEN BOVEN NEDERLAND EN DE
REST VAN EUROPA
MOETEN ”NIET-WESTERSE” ALLOCHTONEN HUN KOFFERS PAKKEN?

IS DIT DE NADERENDE STORM DIE EUROPA VERTEERT?
DIE MOSLIMS/NIET WESTERSE ALLOCHTONEN HUN KOFFERS DOET PAKKEN?

 

 

 

WILDERS WIL POLITIE INZETTEN
OM MOSKEEEN TE SLUITEN EN KORANS IN BESLAG
TE NEMEN/WILDERS FASCISME MARCHEERT!

Dit is een lang stuk
Maar dat is noodzakelijk om goed te kunnen doorgronden,
hoe nabij en hoe gevaarlijk het oprukkende ¨(Wilders)fascisme
is.
In het artikel van schrijver en activist Peter Storm  enkele
suggesties van valkuilen, waarin we niet moeten lopen

Zie link

http://www.ravotr.nl/2016/10/1 3/antifascisme-wel-en-wee/

In mijn stuk een analyse van dit fascisme.
Of een poging ertoe

Stuk is onderverdeeld in

FELLOW TRAVELLERS VAN WILDERS [Over de politiek]
ZADEN VAN HAAT [Het politiek-maatschappelijke klimaat]
DE KORAN, EEN BOEK VOL HAAT? [IS dat wel zo?]

Daarna komen er zeven hoofdstukken (Fascisme, de Opbouw
I t/m VII), die ook afzonderlijk van elkaar te lezen zijn.
Wie geen tijd heeft, leze de Epiloog.

Maar leesluiheid of gebrek aan tijd is eigenlijk geen excuus
meer, want het gevaar moet hier en  nu bestreden worden.
En daar levert dit stuk graag een bijdrage aan.

Let the article begin!

 

 

 

Lezers, zie direct hieronder twee belangrijke voorbeelden
van de Wilders fascistische hetze.
Laat het goed tot u doordringen, voordat u
mijn stuk verder leest:

CONCEPT-VERKIEZINGSPROGRAMMA PVV 2017-2021

http://www.pvv.nl/index.php/ visie.html

YOUTUBE.COM

WILDERS WIL POLITIE INZETTEN
OM MOSKEEEN TE SLUITEN EN KORANS IN BESLAG
TE NEMEN
IN BOTSING MET BUMA [FRACTIEVOORZITTER
CDA] TIJDENS DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2016

https://www.youtube.com/watch? v=ML992mtwuHo&list=PL0y2_MVq60 _ztvTDq9o3W8NbpbMDDK4E7&index= 20

Wilders

Vanuit dat Boek de Koran worden, en als u wilt kan ik u
een kwartier lang allemaal Soera’s opnoemen, waarvan u ook zal zeggen,
dat dat niet in Nederland thuishoort……

Buma

Maar hoe ziet dat eruit, als u bij honderdduizenden mensen in huis
die Koran zal moeten wegnemen, honderden Moskeeen, ik weet niet,
of dat vreedzaam zal gaan, zal moeten sluiten……

Wilders

Waarom zouden wij in Nederland 500 Moskeeen hebben, als je nog
niet een Kerk in Saoedi Arabie mag hebben/totale onzin/totale waanzin/
totale politieke correctheid
Maar zelfs als er in Saoedi Arabie 100 Kerken zouden zijn, zou
ik nog geen Moskeeen in Nederland willen hebben, omdat ze
een symbool zijn, een symbool zijn van haat en geweld, van onderdrukking
en als dat betekent, dat ze dicht moeten en de mensen dat niet leuk
vinden…..
We doen de mensen niets aan, we pakken ze, u noemt het Gebedshuizen,
ik noem het HAATPALEIZEN, af.

Buma

”We doen de mensen niets aan, we pakken ze alleen hun Moskeeen af….
Moet ik even denken, wat dat voor mij zou betekenen;
We doen die Buma niets aan, maar zijn Kerk gaat dicht.
Dat is niet normaal!

Wilders

Ik stel voor, dat wij met de Koran hetzelfde doen, als
wij nu nu al met Mein Kampf doen.
Dat is een boek, dat verboden is.
Ik vraag niets meer en niets minder dan dat we dat hetzelfde behandelen
Ik kom ook niet met vragen aan andere partijen, die dat zo
geweldig vinden, we doen het precies zo.
En als het gaat om Moskeen, ja, de Islam is in mijn oordeel in strijd
met de Openbare Orde.
Voorlezen uit een Boek vol met haat en geweld is in strijd met
de Openbare Orde

Buma

Tot nu toe had ik het niet zo voor de geest, ik dacht, ik vraag het maar
even, hij zal het wel niet  menen, dat u werkelijk bedoelt, dat de politie
in Nederland, met geweld zo nodig, dat gaat natuurlijk niet
vanzelf, werkelijk Moskeeen gaat sluiten, 300 ongeveer, dat daadwerkelijk
bij mensen thuis,
bij collega’s in de Kamer, ik trouwens ook, naar huis gegaan moet worden
om een Koran weg te halen.
Weet u wel wat u doet met dit land?

Wilders

Mevrouw de voorzitter, dit is de enige methode om Nederland
een vrij land te houden.

DEZE ISLAMOFOBE HAATTAAL IS DUS ANNO 2016 IN DE
TWEEDE KAMER TE HOREN!
COMPLEET MET DREIGING MET RELIGIEUZE VERVOLGING.
GRATIS EN VOOR NIETS!

Met dank aan een lamlendig parlement, dat Wilders volop
de ruimte heeft gegeven en nog geeft. [1]
Met dank aan de politieke partijen VVD en CDA, die Wilders destijds
als gedoogpartij voor hun regering hebben geaccepteerd,
daarmee de PVV legitimiteit versterkend. [2]
Met dank aan al die medeplichtigen van Wilders [PVV],
de politieke partijen/politici die Wilders de loef proberen
af te steken naar de kroon door [vanwege angst voor electoraal verlies en/of
eigen ”overtuiging”]te komen met racistische en xenofobe uitspraken
en of voorstellen.

Onder noot 3 een opsomming van een aantal [de lijst is niet compleet]

FELLOW TRAVELLERS VAN WILDERS/
HARDCORE XENOFOBISCHE UITSPRAKEN RUTTE, ZIJLSTRA EN SCHIPPERS/
DRIE VOOR DE BOKKENWAGEN

Ik schrijf dit stuk in de rond half october:
Maar ook de vorige maand, september, regende het van de
xenofobe uitspraken:

Een van de meest recente, beste lezer is de uitspraak, die Neerlands premier
Rutte in Zomergasten gedaan heeft:

In het programma ”Zomergasten” maakte Rutte de opmerking

”Lazer op”, ”Ga zelf terug naar Turkije” en ”Pleur op” [op zijn plat
Haags, zoals Rutte opmerkte].
Deze rambling was gericht tegen Turkse jongeren, die bij een
pro Erdogan demonstratie in botsing kwamen met de pers, waarbij
een journalist een live verslag onmogelijk werd gemaakt en een
cameraman zou zijn ”weggeduwd” [4]
Van die jongeren vond Rutte dus, dat zij dan maar moesten
”oplazeren”, teruggaan naar Turkije oftewel ”oppleuren” [5]
Daarbij werden ”onze waarden” en ”onze manier van leven”
gehaald, het humanisme en de Verlichting, die ”wij” in
honderden jaren hadden opgebouwd. [6]
Verzwegen werd maar even, dat tijdens die ”opbouw”
[waarvan trouwens voornamelijk de toenmalige Nederlandse elite
profiteerde], keiharde slavernij en kolonialisme nog steeds bestonden.
keiharde slavernij en kolonialisme waren,
Compleet met ijselijke strafexpedities. [7]
Weet u wel, die slavernij, die misdaad tegen
de menselijkheid [8],
waarover Rutte geen excuses wil aanbieden…. [9]
Die door Rutte wordt afgedaan als een ”fout” van de mensen
toen [de Nederlandse bestuurlijke en economische elite
en de slavenhandelaren/houders en het geteisem in
hun dienst, zult u bedoelen, meneer Rutte] [10]

Het is dan ook niet verwonderlijk dit te horen uit de mond
van iemand, die
ooit is veroordeeld voor aanzetten tot discriminatie. [11]

GOED, ”Pleur op” is een door en door xenofobische opmerking

en wel meer dan ”een premier onwaardig”, zoals PvdA partijleider
Samsom opmerkte. [12]
Wat dat incident betreft waarnaar in Zomergasten Rutte verwijst/

Natuurlijk moet de pers niet belemmerd worden, maar dat is niet
aan het ‘allochtoon zijn” gebonden, dat komt bij iedereen voor.

Op een ´´beschaafdere´´ manier heeft partijgenoot en Tweede
Kamerfractievoorzitter tijdens de Algemene Beschouwingen hetzelfde gezegd
Ik citeer
´´Als je zegt, dat Turkije je land is en Erdogan je leider, zeg
ik ´´ga gerust terug.´´
IK zeg daarop
Waarom zouden Turkse Nederlanders dat NIET zo mogen voelen
en toch (om uiteenlopende redenen) in Nederland wonen

Er is hier toch de door de rechtse Rutte/Zijlstra club zo geroemde
´´vrijheid van meningsuiting´´
Als je zegt, dat Turkije je land is en Erdogan je leider, zeg ik
Ga gerust terug´´ ¨(13)
IK zeg daarop
Waarom kunnen Nederlandse Turken, die om uiteenlopende
redenen in Nederland willen wonen, daar NIET zo over denken.
Wie heeft het recht, allochtonen te verbieden, hun herkomstland
als HUN land te zien.
Is er geen vrijheid van mening in Nederland, als ´´onze waarden´´
zo geroemd door de rechtse Rutte/Zijlstra club?

Deze meneer Zijlstra laat zich trouwens wel vaker uit in
xenofobische zin.
Nog dit jaar merkte hij een interview het volgende op
´´Wij doen in Nederland heel veel concessies aan de manier van leven, onze waarden´´
(14)
Die ´´waarden´´ zouden dan inhouden, dat schoolbesturen openstaan
voor het omruilen van Tweede Pinksterdag voor het Suikerfeest´´
En dat zou dan ingaan tegen de ´´joods/christelijke traditie´´ van
Nederland. (15)
Weleens van ´´godsdienstvrijheid´´ gehoord, meneer Zijlstra en respect
voor elkaars religie?
Grappig, die laatste opmerking

Want als het dan allemaal zo ´´joods/christelijk´´ is, waarom
hebben de Joden pas in 1795, in de Franse tijd (dus onder
Frans bestuur), gelijke burgerrechten gekregen? (16)

Als het allemaal zo ´´joods/christelijk´´ was, waarom dan zijn
percentagegewijs, in West Europa, uit Nederland,
het grootste aantal Joden tijdens
de Tweede Wereldoorlog, gedeporteerd? (17)
Pijnlijk doordenkertje.

And this is one for the racist handbook:
Minister Schippers [Volksgezondheid, Welzijn en Sport]
heeft het bestaan, tijdens de H.J. Schoo lezing de
kolonialistische wijsheid te verkondigen, dat ”onze” [lees ”Westerse”
cultuur beter is dan ”alle anderfe, die zij kent”  [18]
Wat een lef om na 300 jaar slavernij en kolonialisme [19], een
dergelijk Westers superioriteisdenken ten toon te spreiden!

ZADEN VAN HAAT/HET POLITIEK MAATSCHAPPELIJKE
KLIMAAT

Het geraas en getier van Wilders staat dus niet op zichzelf, maar
moet verklaard worden in het licht van het hele verziekte

politiek-maatschappelijke klimaat,
waarin Neerlands premier onbekommerd kan verklaren,
het woord ”de multiculturele samenleving” te ”haten” [20],
Waarin het etnisch profileren [21], welig tiert.

Wilders, de xenofoob, Islamofoob, vluchtelingen
vijand en fascist  [22] en het xenofobe
klimaat.
Partners in crime.

WILDERS, DE HAATPREDIKER
KORAN, ´´BOEK VOL MET HAAT?´´

Terug naar de rechtstreekse ellende, die Wilders voortbrengt:

Hij beweert dus, dat de Islam ”in strijd is met de openbare orde”,
dat Moskeeen symbolen zijn van haat, geweld en onderdrukking,
dat zij ”haatpaleizen” zouden zijn,
dat de Koran, ”een Boek vol met haat en geweld” is. [23]
Zelfs heeft hij het lef, de Koran, een Heilig Boek, op een lijn te
stellen met een van de meest ONheilige boeken ooit, Mein Kampf. [24]

Wat die ”haatpaleizen” betreft:
Nu ben ik in Moskeeen geweest, maar het ”haatpaleis”
moet ik nog tegenkomen.
Er heerste overal een sfeer van harmonie en spiritualiteit en
de preken [ik was in Moskeeen met Nederlandstalige preken]
ademden harmonie, verdraagzaamheid en vrede.
Zoals ik dat ook in Kerken gewend ben.

Wilders beweert, een kwartierlang allerlei soera’s te kunnen
opnoemen, waarvan Buma [zijn opponent rijdens de Algemene Beschouwingen
in het Youtube fimpje waarnaar ik verwijs] [25], ook zou vinden, dat zij in Nederland
niet thuishoren.
Ik weet niet naar welke soera’s Wilders verwijst, maar ik
kan ook  met voorbeelden komen uit het Oude Testament van de Bijbel [die ook in
de Koran voorkomen], die ons in
de tijd van nu schokkend verbijsterend voorkomen, maar dat was dan ook de geschiedenis van
het volk van Israel voor de jaartelling, en de Koran dateert van een Arabische
[gedeeltelijk tribale] samenleving uit de 7de eeuw.

Maar los van Wilders’ citaten, wil ik nu met een paar van die ”haatteksten”
komen

Wat die ”haatteksten” betreft, enkele voorbeelden

”HAAT” VOORBEELD 1

Niemand onder jullie zal geloven tot wanneer hij voor zijn broeder wil wat hij voor zichzelf graag heeft”

http://www.cie.ugent.be/bogaer t/bogaert17.htm#3.2 [26]

[Zie in het Nieuwe Testament

Mattheüs 19:19
Eer uw vader en moeder; en: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.]

http://www.statenvertaling.net /concordantie/l/4178-2.html [2 7]

”HAAT” VOORBEELD 2

«Jullie zullen de vroomheid niet bereiken totdat jullie van wat jullie liefhebben bijdragen geven. En wat jullie ook aan bijdragen geven, God weet ervan.» (Koran 3:92)”

http://www.cie.ugent.be/bogaer t/bogaert17.htm#3.3 [28]

”HAAT” VOORBEELD 3

 “… dat wie iemand doodt anders dan voor doodslag en verderf zaaien op de aarde, het is alsof hij de mensheid gezamenlijk heeft gedood en dat wie iemand laat leven, het is alsof hij de hele mensheid gezamenlijk heeft laten leven » (Koran 5:32)

http://www.cie.ugent.be/ bogaert/bogaert23.htm#2.1 [29]

EN ZIE OOK 

Terrorisme/Voor of tegen God?

http://www.cie.ugent.be/ bogaert/bogaert14.htm [30]

ZIE OOK

http://www.moslima.nl/nl/geloo f/rechtenvdmens.php [31]

Nou, meneer Wilders, helemaal met u eens: 

WAT een haatteksten!
Echt ”in strijd met de Openbare Orde…….” [32]

WILDERS, DE HAATPREDIKER
FASCISME
DE OPBOUW I
HET RACISME/DE ISLAMOFOBIE

Hoeveel voorbeelden kunnen er niet genoemd worden van de
Wilders xenofobie, die is uitgemond in plat fascisme?
Te over.

Veel toelichting hoeft dat eigenlijk niet, zeker niet na waar ik dit artikel
mee begon:
Het PVV concept verkiezingsprogramma 2017-2021 en de botsing,
tijdens de Algemene Beschouwingen, tussen Wilders en CDA leider Buma,
waarin Wilders zijn haat spuide en zijn extreem repressieve maatregelen
[inbeslagname Korans door de politie en de sluiting van alle
Moskeeen] nog eens toelichtte/bevestigde. [33]
Daarover zometeen meer:

Eerst nogeens Wilders in vogelvlucht.
Vanaf 2006 is Wilders bezig haat en verdeeldheid te zaaien, waarbij
moslims, Marokkanen en ”niet-westerse” allochtonen Kop van Jut zijn. [34]

Hoewel het fascisme van meet af aan feitelijk aanwezig was [het ‘pakken”
van zondebokken, voorstellen tot een repressief staatsapparaat zoals
”preventief fouilleren door het hele land, het gerant over de ”politieke en
bestuurlijke elite” tegenover de ”hardwerkende Nederlander”, uiteraard
om zich bij ondergepriviligeerd autochtoon Nederland populair te maken,
het ”slachtoffer” autochtone Nederlanders model [35]
kwam hij niet in eerste instantie met het zwaarste.
Tenslotte moest ”uitgetest” worden, of het wel verkoopbaar was.
Of de voedingsbodem er wel rijp voor was.

Eerst moesten de moslims ”de helft van de Koran verscheuren” [36]
en al gauw daarna, toen dat kennelijk bij zijn achterban aansloeg, kwam hij met
het schotschrift ”Genoeg is genoeg,. Verbied de Koran” [37]
En ik verwijt het ook zich als ”kwaliteitskranten” profilerende
media als de Volkskrant, dat ze een dergelijk schotschrift
plaatsen. [38]
Daarmee zijn zij medeplichtig aan het verspreiden van haat!

Eerst nog moest er een moratorium komen op de bouw
van nieuwe Moskeeen en islamitische scholen en
moesten ”radicale Moskeeen” worden gesloten [39],
enkele jaren later kwam Wilders met de ”eis” tot het sluiten van ALLE
Moskeeen! [40]

WILDERS, DE HAATPREDIKER
FASCISME
DE OPBOUW II
OP NAAR EEN REPRESSIEVE SAMENLEVING

Naast de zondebokideologie heeft fascisme ook een andere
kant:
Maatregelen voor een repressieve samenleving:

Zo pleitte Wilders al in 2007 voor de invoering van
administratieve detentie [opsluiting zonder
vorm van proces/aanklacht] van ”potentiele” terroristen,
let wel, mensen, die geen strafbaar feit hebben gepleegd [41]
Dat herhaalde hij in 2016, met een verwijzing naar Israel. [42]
Geen wonder trouwens, dat Wilders een bewonderaar is van bezettingsstaat
Israel, met zijn beruchte repressie/[oorlogs] misdaden tegen de Palestijnen! [43]
Verder
Het ´´preventieve fouilleren door het hele land´´, stond al in het verkiezingsprogramma
van 2006, alsmede hardere straffen, ook zo´n troetelkindje van fascisten en hun aanhang, ¨(44)

”Tuigdorpen”
Ook weer zo’n interessant voorstel van Wilders, toen hij nog gedoogpartner
was van kabinet Rutte I [45]
De gedachte hierachter was, dat veelplegers en hun familie [Wilders,
weleens van het woord ”collectieve straf” gehoord?], zouden worden
”verbannen” naar een plekje in een wooncontainer ver van de bebouwde kom.
Pas als iemand langer dan een jaar studeert of werkt, zou hij terug mogen
naar de ”bewoonde wereld” [46]
Eng, discriminerend, collectieve straf, heeft [ook al zijn het milde]
overeenkomsten met het NSDAP [nazi] gedachtegoed, waarbij
”asocialen” in concentratiekampen verdwenen, zoals ik
in een stuk uit 2011 schreef. [47]
Er zat nog een rel aan vast:
De redactie van Joop.nl plaatste een harde cartoon, die de uiterste
consequentie van het tuigdorpen idee van Wilders liet zien, maar
moest het verwijderen vanwege bedreigingen uit de hoek van de
Wilders aanhang…… [48]
Overigens was, gelukkig maar, de politiek niet gecharmeerd
van Wilders’ tuigdorpen idee. [49]
Maar het laat wel het gevaar van zijn gedachtegoed zien……

WILDERS DE HAATPREDIKER
FASCISME
DE OPBOUW III
SAMENWERKING MET MARINE LE PEN EN CO

Een ander kenmwerk van fascisme is de samenwerking
met andere fascisten.
Nu heeft PVV leider Wilders zich lang gepresenteerd als
iemand, die niets moest hebben van extreem-rechtse partijen [50]
en zogenaamd zelf niet extreem-rechts was,
De werkelijkheid was anders:
Niet alleen vertoonde zijn programma van meet
af aan extreem-rechtse kanten, de zondeboktheorie, het
openlijke racisme [hij sprak immers in denigrerende zin
over ”niet westerse allochtonen”] [51], zijn repressieve staatsmodel
[52], het extreem-rechtse karakter werd ook onderkend door
onderzoekers van de Anne Frank Stichting.[53]

Dit werd herhaald door wetenschappers, die een onderzoek
naar de life and times van Wilders hadden ingesteld in opdracht
van het ministerie van Binnenlandse Zaken [54], dat terugkrabbelde toen de
[niet gewenste] uitslag ”extreem-rechts” kwam. [55]

Wilders en zijn samenwerking met andere fascisten en hun organisaties dus.
Na dus lang gedaan te hebben, alsof hij niets van extreem-rechts moest
hebben [56], zette hij een stap, die door sommige commentatoren als
een ”breuk” met zijn verleden gezien werd [57], maar voor mij juist
belichaamde, dat hij, nog duidelijker, zijn ware aard liet zien.
De aard van zijn Bewegung:

Wilders heeft dus nu toenadering gezocht tot extreem-rechtse partijen.
Tot Front National leider Marine Le Pen [dochter en opvolger van de
beruchte fascist Jean Marie Le Pen] [58], die hij in 2013 naar Nederland
haalde voor een bezoek.[59]
Tot Vlaams Belang [voormalig Vlaams Blok, maar even
kwaadaardig] leider Filip de Winter, met wie hij lunchte en op wiens
Congres hij [Wilders] was uitgenodigd, al zegde hij het
later weer af wegens ”veiligheidsoverwegingen [wat echter de
pret van de samenwerking niet mocht drukken]. [60]
Met het Oostenrijkse fascistische FPO [61] en ga zo maar door. [62]
Allemaal in de media aangeduide ”eurosceptistische” partijen, omdat
zij, inderdaad, fel tegen de EU zijn. [63]
Toch is de term euphemistisch, omdat het het
ware, fascistische karakter van die partijen verhult.
Fascistische partijen, vanwege hun felle zondebokideologie
[racisme, Islamofobie], hun politiestaat model. [64]

WILDERS DE HAATPREDIKER
FASCISME
DE OPBOUW IV
PEGIDA
STRAATFASCISME EN STAATSFASCISME
EEN DODELIJKE COMBINATIE

Waar staatsfascisme en straatfascisme bij elkaar komen,
gebeuren gevaarlijke dingen.
Beiden hebben elkaar nodig.
De Staatsfascisten om een ”volks”beweging op straat
op te bouwen.
De straatfascisten om hun vuige activiteiten ”parlementair”
te kunnen legitimeren en/of ingang te doen vinden.

De eerste zet deed Wilders door zijn adhesie te betuigen met
Pegida Duitsland [65] met als aanleiding een demonstratie in Dresden. [66]
Hij zegt onder meer
Ik steun jullie van harte. Miljoenen in Europa steunen jullie. Ik ben trots op jullie.Want wij willen wat jullie willen: een vrij volk, een vrij land, een beschaafd land, en geen islamisering.
Laat ons ons daar samen voor inzetten. Niemand kan ons stoppen.” [67]

Deze steunbetuiging werd voorgelezen door Ed Wagensveld, ”Ed aus Holland”,
de latere oprichter van Pegida Nederland.
Onderzoek door Kafka [Anti fascistische Onderzoeksgroep] bracht aan het
licht, dat deze Wagensveld een nazi-vriend en wapenhandelaar is….. [68]
Het is dus fraai gezelschap, waarmee Wilders zich associeert.
Ook bleek al gauw, dat Pegida Nederland niet die club ”bezorgde burgers”
was, waarvoor ze zich uitgaf, maar een griezelige verzameling hele en halve
racisten, neo nazi’s en wat dies meer zij. [69]

Het is een beweging, die Wilders goed kan gebruiken om middels intimidatie
zijn standpunten kracht bij te zetten.
De eerste ”test” kwam al bij de anti vluchtelingenhetze, die Wilders
in 2015 op touw zette naar aanleiding van de komst van vele vluchtelingen
uit het door burgeroorlog verscheurde Syrie. 
Wilders begon in de Tweede Kamer een hetze tegen deze mensen, die
hij ”testosteronbommen” noemde en lanceeerde de niet onbekende PVV eis
om de grenzen voor alle vluchtelingen te sluiten. [70]
Daarbij zette hij, impliciet aan tot geweld, door zich tot
”het volk” te richten met de kreet:
”Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’
” [71]
Nog niet tevreden hiermee, begon hij een anti vluchtelingen tour,
waarbij hij het land doorreisde om de protesten tegen de komst van
vluchtelingen kracht bij te zetten. [72]
En, het werkte, helaas.
Via reizen door het land en ophitsende tweets wist Wilders
niet onbelangrijke aantallen mensen op te hitsen tegen vluchtelingen.
In Steenbergen, Geldermalsen, Heesch, Almere en andere plaatsen ging het ,los.
Intimidatie van voorstanders van vluchtelingenopvang, straatgevechten \met de
politie, het bestormen van Gemeentehuizen, het kon niet op. [73]
Er was ook directe PVV  betrokkenheid, zoals bij de aanval op de
vluchtelingenopvang te Woerden. [74]
Natuurlijk waren de mensen er zelf bij, zijn zij verantwoordelijk
voor hun anti-vluchtelingenagressie, nam Wilders formeel afstand
van het geweld, maar zijn gestook was onmiskenbaar. [75]
Neem Geldermalsen, waar het heftig aan toe ging en het
”verzet” werd aangemoedigd door een tweet van Wilders. [76]
Trouwens:
NEEMT Wilders wel ECHT afstand van het geweld?
Niet erg waarschijnlijk.
Want nog los van dat gestook:
Toen politici erop aandrongen, dat Wilders afstand zou
nemen van het geweld van de anti vluchtelingenbendes
[straatgevechten en ander geweld in Geldermalsen,
bedreiging Somalisch gezin bedreigd in Pannerden,
bezetting Moskee in Dordrecht door de neo nazi’s van
”Identair verzet”] [77], kwam er deze reactie van Leider Wilders:
”Neem zelf lekker afstand van jullie lafheid en verraad van Nederland
aan de Islam. Sukkels” [78]
Duidelijker had hij niet kunnen zijn.
En ook hier weer een demonstratie van fascisme:
Minachting voor parlement en pers.

Wilders en Pegida dus.
Staatsfascisme en straatfascisme.
Wilders, de haatzaaier met zijn ”legitieme partij”
in het parlement.
Die zijn positie misbruikt door haatzaaiende voorstellen,
door het hele land te reizen en haat te zaaien tegen vluchtelingen,
moslims en ”niet-westerse” allochtonen.
Pegida, de fascistische haatclub [79], die hardknekkig
blijft demonstreren, daarvoor steeds meer ruimte krijgt [80].
Samen beinvloeden zij weer tuig van de richel, dat straatgevechten
uitlokt, vluchtelingengezinnen terroriseeert en intimideert, dreigbrieven
verstuurt.

Dodelijk.
Verzet dringend geboden.
Met de pen en het zwaard.

WILDERS DE HAATPREDIKER
FASCISME
DE OPBOUW V
HET SLACHTOFFERSCHAP
SOLIDARISERING ZONDER IDEALISERING

We hebben de revu laten passeren, de zondebokideologie, het racisme,
de hang naar een repressieve samenleving,samenwerking met andere
fascisten en de dodelijke combinatie van staatsfascisme [Wilders/PVV]
en het straatfascisme [Pegida en andere neo nazi clubs]

Een van de meest enge kanten van het fascisme [en waar waarschijnlijk
de meeste aanhangers zijn binnen te halen], is het slachtofferschap.
Klassiek!

Waren het in Nazi Duitsland de niets vermoedende Duitsers, die slachtoffers
waren van Joden en Joodse complotten [81], bij het PVV fascisme zijn het
de ”hardwerkende, normale Nederlanders”, die het slachtoffer worden
van moslims, criminele niet-westerse allochtonen en criminele en
profiterende vluchtelingen.

Zo wordt in de PVV retoriek over de grote steden gesproken als
´´bezette gebieden´´ vanwege het aantal ´´niet westerse´´ allochtonen. (82)
De ´´hardwerkende Nederlander´´ (lees, witte autochtone Nederlander) zou
het voortdurende slachtoffer zijn van ´´criminele Marokkanen´´, Nederlandse
vrouwen en meisjes worden voortdurend lastiggevallen en meer van die onzin. (83)

Sinds 2015, het jaar, dat veel Syrische vluchtelingen naar Europa vluchtten
vanwege het oorlogsgeweld en naar Nederland kwamen, ´´pakt´´ Wilders
nogeens extra de vluchtelingen, die hij, hoe kan het ook anders, vooral
vanwege hun islamitische achtergrond wil weren.
Zijn ´´bijdrage´´ aan het asieldebat van 14 october 2015 was een klassieke
uitbarsting van haat en xenofobie, waarin vluchtelingen in door Wilders
voorgelezen ´´brieven van de normale Nederlanders´´
werden voorgesteld als gewelddadig, asociaal en natuurlijk, die mag niet ontbreken,
werden meisjes en vrouwen voortdurend ´´lastiggevallen´´ (84)
In het Youtube fimpje (85) is ook te zien, dat andere partijen ¨(Jesse Klaver, Groen-
Links en Roemer, SP) Wilders aanspreken op zijn generaliserende vijandbeeld
en Jesse Klaver presenteert Wilders zelfs een lijst van gewelddaden tegen vluchtelingen. (86)
Natuurlijk aan Dovemansoren gericht.
Wilders dendert voort.(87)

Maar hoe zit dat nou
Is het echt allemaal onzin, wat hij beweert en ZIJN er geen onaangename
confrontaties met vluchtelingen.
ZIJN er geen gewelddaden, of IS er geen asociaal gedrag.

Dat is natuurlijk wel het geval.
Je kunt niet verwachten, dat er geen spanningen ontstaan als
duizenden mensen in korte tijd naar een land komen, niet
zelden getraumatiseerd.
Dan heb ik het nog niet gehad over de irritatie van maandenlang op
elkaars lip zitten in opvangscentra.
En natuurlijk zijn er aangename en minder aangename lieden, eerlijke
mensen en schurken, etc, etc.

Maar daarom gaat het niet.
Het gaat erom, dat iedereen RECHTEN heeft, ook mensen, die
minder goed liggen.

Recht op veiligheid
Recht op leven
Recht op een menswaardig bestaan.

Dat zijn geen gunsten, en staat niet ter discussie.

Solidarisering zonder idealisering

In zijn indrukwekkende toespraak bij de opening van
het academisch jaar in 2015, van de Katholieke Universiteit
te Leuven, waarin rector Rik Torfs zijn onvoorwaardelijke
solidariteit met vluchtelingen uitsprak (88), zei hij onder
meer het volgende
´´
´Neem nu Auschwitz. De holocaust. Iedereen, van de eerste tot de laatste persoon, die er verbleef, verbleef er onterecht. Wie er stierf, stierf er op volkomen onaanvaardbare wijze. Er is geen enkel excuus, geen half of geen kwart. Nochtans verbleven er niet enkel deugdzame mensen in Auschwitz. Ze werden ook niet plotseling goed door het pure feit dat ze er verbleven, want daar kozen ze uiteraard niet zelf voor. Toch moeten wij absoluut solidair zijn met iedereen die in Auschwitz verbleef of stierf, ook met de egoïsten, afpersers en onaangename mensen die er ongetwijfeld tussen zaten.´´ [89]

En daar gaat het om.
Solidariteit voor ALLE vluchtelingen, niet alleen  voor de ”goeden”

WILDERS DE HAATPREDIKER
FASCISME
DE OPBOUW VI
NEPPARLEMENT EN OORLOGSTAAL

Een niet te onderschatten kant van het fascisme is de oorlogstaal
en de minachting van het parlement, dus de parlementaire democratie.
Wilders, zelf parlementarier [net als Hitler, met wie hij veel overeenkomsten
heeft [90] eens was], wil wel alle faciliteiten, die het lidmaatschap hem
verschaft, zoals het doen van haatvoorstellen [91] en het verspreiden
van zijn haatgif [92], maar minacht het parlement.
Herhaaldelijk heeft hij gesproken over een ”nepparlement”. [93]
Gevaarlijker en met een knipoog naar zijn gewelddadige anti-
vluchtelingenaanhang, is zijn oorlogstaal.
Volgens de  NOS heeft Wilders in een commentaar dit gezegd

‘”Mijn oproep is, was en blijft dat andere politieke partijen zaken zullen moeten doen met de PVV. Het is aan niemand uit te leggen als dat niet gebeurt.
“Ik denk dat het volk dan in opstand komt”. Hij hoopt dat dat dan wel democratisch en geweldloos gebeurt.” [94]

Wat Wilders al dan niet ”hoopt” doet hier niet
ter zake:
Het is wel degelijk gevaarlijk-ophitsende taal.
Weet u nog, dat hij in reactie op het [door politici
gedane] verzoek, afstand te nemen van het anti-vluchtelingen
geweld zei, dat pers en politici ”het rambam” konden
krijgen? [95]
Dat past allemaal in zijn lijn van geweld, en aanzetten
tot geweld.
Een ander voorbeeld, waar de Grote Leider
spreekt:

‘Ik hoop dat Amerika een nieuwe leider krijgt, ik hoop dat we volgend jaar in Nederland afscheid kunnen nemen van premier Rutte, en ik hoop dat we dat in de rest van Europa ook kunnen doen, om onze bevolking te beschermen. Zodat er geen burgeroorlog komt, maar we op een democratische manier, nieuwe leiders kiezen die zeggen: grenzen dicht en we gaan we knokken voor onze eigen mensen.’ [96]

Volksopstand om  ”voor eigen mensen te zorgen”,
”grenzen dicht te gooien”
Gewoon ordinaire, demagogische oproepen
tot geweld en xenofobie.
En Wilders ”hoopt” dat het ”geweldloos”
verloopt?
Laat me niet lachen!

WILDERS DE HAATPREDIKER ANNO 2016
FASCISME/DE OPBOUW VII
VERKIEZINGSPROGRAMMA 2017-2021
PROPAGANDA VAN DE HAAT/VERKAPTE
ETNISCHE ZUIVERINGEN

En nu de directe aanleiding tot het schrijven van
dit stuk.
Het verbijsterende, verderfelijke PVV verkiezingsprogramma
van de haat, voor 2017-2021, genaamd ”Nederland weer van ons”
Een greep:”
De grenzen moeten dicht, alle azc’s moeten gesloten worden (mensen die in azc’s verblijven moeten vermoedelijk worden gedeporteerd), vrouwen met een hoofddoek moeten verbannen worden uit de publieke sector, moskeeën, islamitische scholen en de koran verboden. [97]
En desnoods moet die sluiting van Moskeeen en het verrbieden van de Koran
door de politie worden afgedwongen. [98]
Religieuze vervolging, haatmaatregelen tegen vluchtelingen en
een politiestaat in een adem.
Met enkele ”linkse” programmapunten [huren omlaag, AOW
leeftijd terug naar 65 jaar] om niet rabiate racisten, die
het vertrouwen in de politiek verloren hebben, te paaien. [99]
Wil Fuhrer Wilders hiermee de moslims zo in een hoek drijven,
dat ze ”uit zichzelf” uit Nederland vertrekken?
Krijgt futuroloog Celente dan toch gelijk? [100]
Voor mij is het duidelijk:
Dit haatvod, dat zich ”verkiezingsprogramma” noemt, is
een luide poging tot etnische zuiveringen!
Schrijver en activist Peter Storm heeft eens gekeken in NSDAP
partijprogramma’s [1920, 24 en 1932], ze  vergeleken met het PVV
verkiezingsprogramma en kwam tot de verbijsterende conclusie,
dat de NSDAP in hun programma lang niet zoveel rept over
Jodenhaat dan Wilders over Islamhaat.
Ik citeer Peter Storm
”Antimoslimisme ( 5) is voor Wilders en zijn PVV ongeveer wat antisemitisme was voor Hitler en zijn NSDAP: hét thema, dé opgestookte haat tegen een bevolkingsgroep die niet alleen als minderwaardig, maar vooral als zeer bedreigend wordt neergezet. De parallel is evident. De NSDAP-chef-chef ging maar door over het ‘wereldwijde joodse complot, het ‘wereldjodendom’ dat voor alle maatschappelijk kwaad, van ‘plutocratie’ tot en met ‘bolsjewisme’. De PVV weet van geen ophouden over ‘islamisering’ en “1.400 jaar jihad’‘ (6), en brengt dat in verband met dat andere spookbeeld, de ‘massa-immigratie’. En met de EU die in het PVV-verhaal functioneert als een modern Verdrag van Versailles.”
…..
…..
”Maar tegelijk: wat een verschil in die programmateksten! De PVV-tekst stopt het antimoslimisme niet weg in punt vier en punt 24. Het opent ermee, onder het kopje “Nederland de-islamiseren”. En dan komt de opsomming: immigratie stopzetten, ‘preventieve opsluiting radicale moslims’ – oftewel: mensen opsluiten puur wegens opvattingen – en zo nog één en ander. En dan afsluitend: “Alle moskeeën en islamitische scholen dicht; verbod Koran”. Dat komt neer op een rechtstreekse afschaffing van de godsdienstvrijheid, en gaat veel verder dan de verdekte uitholling van die vrijheid waar de NSDAP in haar programma mee kwam. Nergens in het geciteerde 25-puntenprogramma werd gepleit voor de sluiting van synagoges, en het verbieden van Tora en/of Talmoed, joodse godsdienstige boeken en als zodanig met de Koran te vergelijken, ontbreekt daar eveneens. Op deze punten is de PVV dus veel explicieter dan de NSDAP. Dat weerhield nazi’s er niet van om synagoges in brand te steken toen ze het moment rijp achtten. Maar zoiets als de grove openlijkheid van de PVV in haar antimoslimisme zien we in de NSDAP-programmatekst niet. De PVV gaat in haar haatpropaganda opmerkelijk veel openlijker te werk nog dan de nazi’s voordat ze de macht hadden veroverd.”
[101]

GRIEZELIG HE LEZERS, HET PVV VERKIEZINGSPROGRAMMA HEEFT
DE NAZI VERKIEZINGSPROGRAMMA’S RECHTS RADICAAL INGEHAALD!

EPILOOG

Grenzen dicht, alle AZC’s sluiten, intrekking tijdelijke verrblijfsvergunningen,
verbod Koran, sluiting Moskeeen en Islamitische scholen, desnoods met politieinzet.
Preventief opsluiten ”radicale” moslims [let wel, puur op opvattingen,
zonder strafbaar feit]
Dit is maar een greep uit het PVV verkiezingsprogramma [zie begin
artikel] 2017-2021], dat in zijn anti Islamisme nog radicaler is dan
het NSDAP verkiezingsprogramma over anti semitisme

http://www.ravotr.nl/2016/08/3 0/nazi-chef-wilders-presenteer t-nazi-programma-pvv/

Afkomstig van Leider Wilders, die sinds 2006 zijn programma van haat spuit
tegen moslims en niet-westerse allochtonen, die verbindingen is aangegaan
met de neo nazi’s van Pegida en extreem-rechtse partijen als Front National
en Vlaams Belang.
Die het land doorreist om mensen tegen de vluchtelingen op te hitsen,
die het heeft over ”testosteronbommen” en het Heilige Boek de Koran
vergelijkt met Mein Kampf.

Een staatsfascist, nu verenigd met het straatfascisme.

Dat fascisme, dat de hand boven het hoofd wordt gehouden
[de goeden als Jesse Klaver, Emile Roemer, Pechtold en Denk niet te
na gesproken] door een lamlendige en onwilige Tweede Kamer en politici,
van wie een groeiend aantal ook xcenofobe taal uitslaat of xenofobe
voorstellen doet.
Dat wordt gebagatelliseerd door de pers.

http://socialisme.nu/blog/nieu ws/50401/pvv-programma-is-opro ep-tot-geweld/

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492 /Nederland/article/detail/4364 516/2016/08/25/Verkiezingsprog ramma-PVV-past-op-A4-tje.dhtml

Maar politici en pers vergeten, dat zij bij een fascistisch beleid [want daar
streeft Wilders naar] als eersten buiten spel worden gezet.
Zij zouden eens wat feller en principieler moeten reageren.

Duidelijk is:

Behalve misschien van Denk moeten we anti fascistisch verzet niet
bij parlementaire politici zoeken, maar buiten het parlement.
Daar zitten de mensen, die bereid zijn de straat op te gaan en desnoods
de confrontatie met de fascisten aan te gaan.

KUDOS VOOR HEN!

Ik meen het:

Er kan een moment komen, dat moslims en [andere] allochtonen
maar beter Nederland en Europa de rug kunnen toekeren.

Maar wat er ook gebeurt.

Het fascisme zullen we blijven bestrijden.

MET DE PEN EN HET ZWAARD
NO PASARAN!

Astrid Essed

NOTEN

[1]

KRACHTELOOS EN LAMGESLAGEN PARLEMENT/
EEN VAN DE VELE VOORBEELDEN:
DE DOOR HET PARLEMENT TOEGELATEN RACISTISCHE
WANVERTONING VAN HET ”MAROKKANENDEBAT”
EUROPA NU
SPREEKTEKST JORAM VAN KLAVEREN BIJ MAROKKANENDEBAT
http://www.europa-nu.nl/id/vj8 lhgagsiy5/nieuws/spreektekst_j oram_van_klaveren_bij
NOS
MAROKKANENDEBAT ALS NACHTKAARS UIT
5 APRIL 2013
http://nos.nl/artikel/492251-m arokkanendebat-al… 

MAROKKANENDEBAT IN NEDERLAND/NACHT DER SCHANDE/
TWEEDE KAMER LEGITIMEERT ALLOCHTONENHAAT
ASTRID ESSED
15 APRIL 2013

http://www.astridessed.nl/maro kkanendebat-in-nederlandnacht- der-schandetweede-kamer-legiti meert-allochtonenhaat-2/
ZEELAND.BLOG.NL
MAROKKAANSE ORGANISATIES FEL TEGEN PVV MAROKKANENDEBAT
http://zeeland.blog.nl/nieuws/ 2013/03/03/marokk… 
REPUBLIEK ALLOCHTONIE
EEN GENANTE VERTONING
MALIKA EL ALLAOUI
6 APRIL 2013
http://www.republiekallochtoni e.nl/een-genante-… 

[2]

REPUBLIEK ALLOCHTONIE
WIE MET PEK OMGAAT, WORDT ERMEE BESMET
ASTRID ESSED
3 OCTOBER 2010

http://www.republiekallochtonie.nl/wie-met-pek-omgaat-wordt-ermee-besmet

UITPERS.BE
MINDERHEIDSCOALITIE CDA/VVD MET GEDOOGSTEUN PVV/
EINDE NEDERLANDSE RECHTSSTAAT
ASTRID ESSED
SEPTEMBER 2010

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=2785

TROUW
MAAK PVV NIET ALLEDAAGS
ROEL KUIPER
28 AUGUSTUS 2010

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1120310/2010/08/28/Maak-PVV-niet-alledaags.dhtml

[3]

EEN GREEP [DE LIJST IS NIET COMPLEET!] UIT EEN AANTAL
XENOFOBE EN/OF  ANTI VLUCHTELINGEN UITSPRAKEN/
BELEIDSMAATREGELEN/VOORSTELLEN

TIMMERMAN’S ”BIJDRAGE AAN DE ANTI VLUCHTELINGENHETZE”
VERMELDT SCHATTINGEN OVER VLUCHTELINGEN, WAARBIJ VRAAGTEKENS
‘TE PLAATSEN ZIJN

TROUW
TIMMERMANS: 60 PROCENT VLUCHTELINGEN HEEFT
ECONOMISCH MOTIEF
25 JANUARI 2016

http://www.trouw.nl/tr/nl/3636 1/Vluchtelingen/article/detail /4232000/2016/01/25/Timmermans -60-procent-vluchtelingen-heef t-economisch-motief.dhtml

TROUW
VRAAGTEKENS BIJ SCHATTINGEN TIMMERMANS
27 JANUARI 2016

http://www.trouw.nl/tr/nl/3636 1/Vluchtelingen/article/detail /4233002/2016/01/27/Vraagteken s-bij-schattingen-Timmermans.d html

NOS
GOOCHELT FRANS TIMMERMANS MET CIJFERS?
27 JANUARI 2016

http://nos.nl/artikel/2083191- goochelt-frans-timmermans-met- cijfers.html

”Maar Frans Timmermans zou een goed PVV-er zijn. Diederik Samson eveneens. Geert, Frans en Diederik. Wat een treffend driemanschap.

Wat maakt Frans Timmermans geschikt? Zijn creatieve manier waarop hij met cijfers omspringt srpingt in het oog. Maandag kwam hij in het nieuws met een suggestieve uitspraak dat van recent aangekomen vluchtelingen zestig procent niet uit oorlogsgebieden zou komen. Dat zou blijken uit recente, nog niet openbare, cijfers van het Europese grensbewakingsbureau Frontex. Trouw keek naar de zaak  , ziet dat veertig procent uit de oorlogslanden Irak,Syrië en Afghanistan zegt te komen.“Wat Timmermans er echter niet bij vertelt is dat van een groot deel van de overige mensen (…) de nationaliteit nog helemaal niet is vastgesteld.” Dat maakt de uitspraak dat die mensen niet uit oorlogslanden komen en dus geen ‘echte vluchtelingen’ zijn dubbel fout. Eén, omdat het onderscheid tussen ‘echte ‘en ‘onechte’ vluchtelingen verkeerd is. En twee, omdat de suggestie dat de meerderheid van de vluchtelingen niet uit oorlogslanden komen, geen onderbouwing heeft en op suggestieve weergave is gebouwd.”

FRANS, DIEDERIK EN GEERT: WAT EEN PASSEND DRIEMANSCHAP
PETER STORM
28 JANUARI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/01/2 8/frans-diederik-en-geert-wat- een-passend-driemanschap/

JOOP.NL
UITKERINGSVERDRAG MET MAROKKO VERDWIJNT
10 FEBRUARI 2016

http://www.joop.nl/nieuws/uitk eringsverdrag-met-marokko-verd wijnt

”Maar wat echter onze relatie met de PvdA volledig vertroebelt, is het feit dat uw eigen minister van sociale zaken, de heer Asscher, bezig is een asociaal wetsvoorstel dat afkomstig van Rutte I met hart en ziel te verdedigen in de Eerste Kamer. Dit, terwijl uw fractie in de Tweede Kamer dit wetsvoorstel principieel had afgewezen. Het gaat namelijk om het wetsvoorstel dat Rutte I – onder druk van Wilders – maakte om de kinderbijslag en de uitkeringen voor nabestaanden in Marokko stop te zetten.”

REPUBLIEK ALLOCHTONIE
MAROKAANSE ORGANISATIES DREIGEN STEUN AAN PVDA IN TE TREKKEN
9 MAART 2013

http://www.republiekallochtoni e.nl/marokkaanse-organisaties- dreigen-steun-aan-pvda-in-te-t rekken

WILDERS WINT WEDEROM
PETER STORM
11 JUNI 2014

http://www.ravotr.nl/2014/06/ 11/wilders-wint-wederom/

ISLAMOFOBE EN ANTI VLUCHTELINGENUITSPRAKEN VAN
ATTYIA GAMRI, VOORZITTER VROUWEN IN DE PVDA

HET PAROOL
ZE KOMEN VOOR ONZE VEILIGHEID, NIET VOOR ONZE
NORMEN EN WAARDEN
20 DECEMBER 2015

http://www.parool.nl/parool/nl/30700/OPINIE/article/detail/4211423/2015/12/20/Ze-komen-voor-onze-veiligheid-maar-niet-voor-onze-normen-en-waarden.dhtml

ANTILLIANENWET/OVER RACISME EN NEERLANDS SCHANDE/
TERUGKEER NAAR DUISTERE TIJDEN
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/ antillianenwetover-racisme-en- neerlands-schandeterugkeer- naar-duistere-tijden/

”De reismogelijkheden naar Nederland blijven mogelijk, maar wanneer Nederlanders van Aruba, Curaçao dan wel Sint Maarten langer dan 6 maanden in Nederland verblijven, dan zijn zij verplicht zich in te schrijven bij de gemeente.
Dat is alleen mogelijk wanneer zij voldoen aan de volgende criteria:


 • het voldoende beheersen van de Nederlandse taal;

 • het hebben van aantoonbare middelen van bestaan in Nederland;

 • het hebben van een startkwalificatie die aansluit bij de Nederlandse arbeidsmarkt;

 • in het verleden niet in aanraking zijn geweest met justitie;

 • geen gevaar zijn voor de openbare orde, de publieke rust of veiligheid, de goede zeden of het algemeen belang;

 • in het bezit zijn van een bewijs van uitschrijving uit het bevolkingsregister van één van de eilanden.”

INITIATIEF-VOORSTEL BOSMAN/
WET REGULERING VESTIGING NEDERLANDERS VAN ARUBA, CURACAO
EN SINT-MAARTEN IN NEDERLAND [IN DE VOLKSMOND
”ANTILLIANENWET” GENOEMD]

http://www.eerstekamer.nl/ wetsvoorstel/33325_ initiatiefvoorstel_bosman

DIT DISCRIMINERENDE VOORSTEL GING NIET DOOR:

NOS
KAMER KRAAKT ANTILLIANENWET
12 MAART 2014

http://nos.nl/artikel/622251- kamer-kraakt-antillianenwet. html

NIEUWS.NL
GEEN MEERDERHEID VOOR ANTILLIANENWET VVD
12 MAART 2014

http://nieuws.nl/algemeen/ 20140312/geen-meerderheid- voor-antillianenwet-vvd/
WIJ BLIJVEN HIER
SAMSOM HOUDT VOL: ”MAROKKANEN HEBBEN ETNISCH
MONOPOLIE OP OVERLAST”
24 APRIL 2014

https://wijblijvenhier.nl/ 22721/samsom-houdt-marokkanen- hebben-etnisch-monopolie- overlast/

METRONIEUWS
SAMSOM NIET VERVOLGD OM MAROKKANEN-UITSPRAKEN
12 APRIL 2016

http://www.metronieuws.nl/ nieuws/binnenland/2016/04/ samsom-niet-vervolgd-om- marokkanen-uitspraken

”Samsom
had in het interview onder meer gezegd: Het klopt dat het vooral Marokkanen zijn. Deze jongens hebben een etnisch monopolie op dit soort overlast gekregen.”

RECHTENNIEUWS.NL
KLAGERS NIET-ONTVANKELIJK VERKLAARD IN GEWENSTE
VERVOLGING D. SAMSOM EN H.SPEKMAN
12 APRIL 2016

http://rechtennieuws.nl/46699/ klagers-ontvankelijk- verklaard-gewenste-vervolging- d-samsom-en-h-spekman/

BMR NIEUWS
SPEKMAN STAAT NOG STEEDS ACHTER ”VERNEDEREN” OPMERKING
10 JULI 2014

http://www.bnr.nl/nieuws/10094514/spekman-staat-nog-steeds-achter-vernederen-opmerking

 ‘De Marokkanen die niet willen deugen moet je vernederen, voor de ogen van hun eigen mensen.’ Dat zegt Spekman deze week in een interview in Vrij Nederland.”
…..
……
”PVV-leider Geert Wilders pleit al jaren voor een hardere aanpak van Marokkaanse probleemjongeren, onder andere door het instellen van werkstraffen op straat in boevenpak. ‘Daar heeft Wilders gelijk in,’ zegt Spekman in Vrij Nederland. ‘Je moet ze vernederen. ”

VRIJ NEDERLAND
PVDA-KAMERLID: ”WE MOETEN MAROKKAANSE
JONGEREN VERNEDEREN”

https://www.vn.nl/pvda-kamerli d-we-moeten-marokkaanse-jonger en-vernederen/

ZIE VOLLEDIG INTERVIEW MET SPEKMAN

 ‘De Marokkanen die niet willen deugen, moet je vernederen, voor de ogen van hun eigen mensen’

VRIJ NEDERLAND
HANS SPEKMAN LAAT ZICH NIET IN
HET PAK NAAIEN

https://www.vn.nl/hans-spekman -laat-zich-niet-in-het-pak-naa ien/

PVDA VOORMAN ROB OUDKERK SPREEKT VAN ”KUT MAROKKANEN”
19 MAART 2002

http://www.nu.nl/algemeen/32160/pvda-voorman-rob-oudkerk-spreekt-van-kut-marokkanen.html

[4]

NOS
RUTTE OVER TURKSE JONGEREN IN ZOMERGASTEN
4 SEPTEMBER 2016

http://nos.nl/video/2129935-rutte-over-turkse-jongeren-in-zomergasten.html

TELEGRAAF
RUTTE BLIJFT BIJ ”PLEUR OP”
6 SEPTEMBER 2016

http://www.telegraaf.nl/binnenland/26554603/__Rutte_blijft_bij__Pleur_op___.html

[5]

YOUTUBE.COM
ZOMERGASTEN IN VIJF MINUTEN
”PLEUR OP” KOMT DAAR IN VOOR
WEIGERING RUTTE EXCUSES AAN TE BIEDEN OVER SLAVERNIJ
”WESTERSE WAARDEN” SUPERIEUR

ERBIJ GEZEGD MOET WEL WORDEN [ZONDER OOK MAAR
ENIGSZINS HET VOORAFGAANDE TE ONTKRACHTEN]
, DAT RUTTE ZEGT, DAT HET
[MIJN TOEVOEGING, DUS TUSSEN AANHALINGSTEKENS]
”FASCISTISCH’ VERKIEZINGPROGRAMMA VAN WILDERS
INGAAT TEGEN DE RECHTSSTAAT EN DAT ”IEDERE VEZEL
IN HET LICHAAM VAN RUTTE ZICH TEGEN DE SAMENWERKING
MET ”ONZE BLONDE VRIEND” [ZO NOEMT HIJ WILDERS]
VERZET MET EEN DERGELIJK VERKIEZINGSPROGRAMMA
OOK ZEGT HIJ, DAT ”ONZE BLONDE VRIEND” NEDERLAND
DE VERKEERDE KANT OP ZOU LEIDEN, ”HET NEGATIEVE IN,
HET AANWAKKEREN VAN ANGST EN VOORAL HET WEGLOPEN
VAN VERANTWOORDELIJKHEID”

https://www.youtube.com/watch?v=Mx04YMtMDZs

THE GRAPEVINE
PLEUR OP!
24 SEPTEMBER 2016

http://thegrapepub.com/?p=1915

[6]

YOUTUBE.COM
ZOMERGASTEN IN VIJF MINUTEN
”PLEUR OP” KOMT DAAR IN VOOR
WEIGERING RUTTE EXCUSES AAN TE BIEDEN OVER SLAVERNIJ
”WESTERSE WAARDEN” SUPERIEUR

ERBIJ GEZEGD MOET WEL WORDEN [ZONDER OOK MAAR
ENIGSZINS HET VOORAFGAANDE TE ONTKRACHTEN]
, DAT RUTTE ZEGT, DAT HET
[MIJN TOEVOEGING, DUS TUSSEN AANHALINGSTEKENS]
”FASCISTISCH’ VERKIEZINGPROGRAMMA VAN WILDERS
INGAAT TEGEN DE RECHTSSTAAT EN DAT ”IEDERE VEZEL
IN HET LICHAAM VAN RUTTE ZICH TEGEN DE SAMENWERKING
MET ”ONZE BLONDE VRIEND” [ZO NOEMT HIJ WILDERS]
VERZET MET EEN DERGELIJK VERKIEZINGSPROGRAMMA
OOK ZEGT HIJ, DAT ”ONZE BLONDE VRIEND” NEDERLAND
DE VERKEERDE KANT OP ZOU LEIDEN, ”HET NEGATIEVE IN,
HET AANWAKKEREN VAN ANGST EN VOORAL HET WEGLOPEN
VAN VERANTWOORDELIJKHEID”

https://www.youtube.com/watch?v=Mx04YMtMDZs

THE GRAPEVINE
PLEUR OP!
24 SEPTEMBER 2016

http://thegrapepub.com/?p=1915

[7]

EEN VAN DE FRAAIE VOORBEELDEN VAN NEDERLANDSE
KOLONIALE STRAFEXPEDITIES LANG NA DE ”VERLICHTING”
DE ATJEH OORLOG

”In totaal vielen er in Atjeh in de koloniale tijd, volgens een schatting van onderzoeker Paul van ’t Veer, als gevolg van het optreden tegen opstanden meer dan 100.000 doden en een half miljoen gewonden. Aan Nederlandse kant sneuvelden circa 2.000 Europese en inheemse militairen en bezweken er nog eens ruim 10.000 aan ziektes alscholerabuiktyfus en berib eri. Van de Indonesische dwangarbeiders in Nederlandse dienst kwamen er naar schatting 25.000 om.”

WIKIPEDIA
ATJEH OORLOG

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Atjehoorlog

”Hoewel succesvol, is Van Heutsz’ manier van optreden heden ten dage op zijn zachtst gezegd omstreden te noemen. Hij trad genadeloos op en hij wordt als verantwoordelijke gezien voor de massale slachtpartijen die er tijdens deze langdurige oorlog in de Atjehse dorpen werden aangericht. Tienduizenden, volgens sommigen zelfs zeventigduizend Atjehers vonden de dood.”

NPO ANDERE TIJDEN
VAN HEUTSZ

http://www.npogeschiedenis.nl/andere-tijden/afleveringen/1999-2000/Van-Heutsz.html

[8]

SLAVERNIJ MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID VOLGENS HET STATUUT
VAN ROME [De basis van het Internationaal Strafhof in Den Haag], ARTIKEL 7

Article 7

Crimes against humanity

1. For the purpose of this Statute, “crime against humanity” means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack:

…..
…..
(c)
Enslavement

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf

NEDERLAND BETUIGT SPIJT OVER SLAVERNIJ VERLEDEN/
GEEN SPIJT, MAAR EXCUSES/MENSENRECHTENSCHENDINGEN
IN NEDERLAND ANNO 2013
ASTRID ESSED
10 JULI 2013

http://www.astridessed.nl/nederland-betuigt-spijt-over-slavernijverledengeen-spijt-maar-excusesmensenrechtenschendingen-in-nederland-anno-2013/

[9]

YOUTUBE.COM
ZOMERGASTEN IN VIJF MINUTEN
”PLEUR OP” KOMT DAAR IN VOOR
WEIGERING RUTTE EXCUSES AAN TE BIEDEN OVER SLAVERNIJ
”WESTERSE WAARDEN” SUPERIEUR

ERBIJ GEZEGD MOET WEL WORDEN [ZONDER OOK MAAR
ENIGSZINS HET VOORAFGAANDE TE ONTKRACHTEN]
, DAT RUTTE ZEGT, DAT HET
[MIJN TOEVOEGING, DUS TUSSEN AANHALINGSTEKENS]
”FASCISTISCH’ VERKIEZINGPROGRAMMA VAN WILDERS
INGAAT TEGEN DE RECHTSSTAAT EN DAT ”IEDERE VEZEL
IN HET LICHAAM VAN RUTTE ZICH TEGEN DE SAMENWERKING
MET ”ONZE BLONDE VRIEND” [ZO NOEMT HIJ WILDERS]
VERZET MET EEN DERGELIJK VERKIEZINGSPROGRAMMA
OOK ZEGT HIJ, DAT ”ONZE BLONDE VRIEND” NEDERLAND
DE VERKEERDE KANT OP ZOU LEIDEN, ”HET NEGATIEVE IN,
HET AANWAKKEREN VAN ANGST EN VOORAL HET WEGLOPEN
VAN VERANTWOORDELIJKHEID”

https://www.youtube.com/watch?v=Mx04YMtMDZs

[10]

YOUTUBE.COM
ZOMERGASTEN IN VIJF MINUTEN
”PLEUR OP” KOMT DAAR IN VOOR
WEIGERING RUTTE EXCUSES AAN TE BIEDEN OVER SLAVERNIJ
”WESTERSE WAARDEN” SUPERIEUR

ERBIJ GEZEGD MOET WEL WORDEN [ZONDER OOK MAAR
ENIGSZINS HET VOORAFGAANDE TE ONTKRACHTEN]
, DAT RUTTE ZEGT, DAT HET
[MIJN TOEVOEGING, DUS TUSSEN AANHALINGSTEKENS]
”FASCISTISCH’ VERKIEZINGPROGRAMMA VAN WILDERS
INGAAT TEGEN DE RECHTSSTAAT EN DAT ”IEDERE VEZEL
IN HET LICHAAM VAN RUTTE ZICH TEGEN DE SAMENWERKING
MET ”ONZE BLONDE VRIEND” [ZO NOEMT HIJ WILDERS]
VERZET MET EEN DERGELIJK VERKIEZINGSPROGRAMMA
OOK ZEGT HIJ, DAT ”ONZE BLONDE VRIEND” NEDERLAND
DE VERKEERDE KANT OP ZOU LEIDEN, ”HET NEGATIEVE IN,
HET AANWAKKEREN VAN ANGST EN VOORAL HET WEGLOPEN
VAN VERANTWOORDELIJKHEID”

https://www.youtube.com/watch?v=Mx04YMtMDZs

[11]

[11]

”VVD-leider Mark Rutte heeft als staatssecretaris van Sociale Zaken gemeenten aangezet tot rassendiscriminatie. Dit oordeel heeft de rechtbank van Haarlem geveld over een oproep van Rutte.”

NU.NL
RECHTBANK: RUTTE ZETTE AAN TOT DISCRIMINATIE
19 MEI 2007

http://www.nu.nl/algemeen/ 1082182/rechtbank-rutte-zette- aan-tot-discriminatie.html

[12]

”Rutte kwam donderdag wederom zwaar onder vuur te liggen om zijn “pleur op”-uitspraken. Zelfs van coalitiepartner PvdA kwam harde kritiek. “Een premier onwaardig”, noemde PvdA-leider Diederik Samsom de uitspraken van Rutte.”

NU.NL
DAG 2 POLITIEKE BESCHOUWINGEN: ”PLEUR OP” BLIJFT
RUTTE ACHTERVOLGEN
22 SEPTEMBER 2016

http://www.nu.nl/prinsjesdag/4325705/dag-2-politieke-beschouwingen-pleur-op-blijft-rutte-achtervolgen.html

[13]

”In een debat met Wilders zei Zijlstra dat Turkse Nederlanders moeten zien dat hun toekomst in Nederland ligt en dat ze niet moeten blijven hangen in het verleden. “Als je zegt dat Turkije je land is en Erdogan je leider, zeg ik: ga gerust terug.”

NOS
ZIJLSTRA: SAMENWERKING MET PVV BIJNA ONMOGELIJK
21 SEPTEMBER 2016

http://nos.nl/artikel/2133620-zijlstra-samenwerking-met-pvv-bijna-onmogelijk.html

(14)

TROUW
HALBE ZIJLSTRA/ONZE MANIER VAN LEVEN LOOPT GEVAAR
19 FEBRUARI 2016

http://www.trouw.nl/tr/nl/ 4500/Politiek/article/detail/ 4247632/2016/02/19/Halbe- Zijlstra-onze-manier-van- leven-loopt-gevaar.dhtml

(15)

TROUW
HALBE ZIJLSTRA/ONZE MANIER VAN LEVEN LOOPT GEVAAR
19 FEBRUARI 2016

http://www.trouw.nl/tr/nl/ 4500/Politiek/article/detail/ 4247632/2016/02/19/Halbe- Zijlstra-onze-manier-van- leven-loopt-gevaar.dhtml

(16)

´´De Nationale vergadering van de Bataafse Republiek (de toenmalige regering) stelde de Joden op 2 september 1796 volledig gelijk aan de leden van andere (religieuze) gezindten. Per die datum werd een besluit afgekondigd dat geen Jood zal worden uitgeslooten van eenige rechten of voordeelen die aan het Bataafsch Burgerregt verknocht zyn. Dat de Vergadering met het gelijkheidsideaal instemde was niet zo verwonderlijk tegen de achtergrond van het tijdens de Franse Revolutie gehanteerde adagium van ‘Vrijheid, gelijkheid en broederschap‘. In hetzelfde jaar (1796) werd de uitsluiting van Joden van het lidmaatschap van gilden ongedaan gemaakt.´´

FRANSE TIJD

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_Joden_in_Nederland#Franse_Tijd

BRON
WIKIPEDIA
GESCHIEDENIS VAN DE JODEN IN NEDERLAND

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_Joden_in_Nederland

´´Uiteraard kregen joden pas in de Bataafs-Franse tijd (1795-1813), toen de Oranje Nasssau’s in Engeland zaten, echt gelijke burgerrechten kregen.´´

VRIENDEN VAN DE HISTORIE VAN DE VAKBEWEGING
JOODSE ARBEIDERS EN HUN VOORLIEFDE VOOR DE ORANJES

https://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/joodse-arbeiders-en-hun-voorliefde-voor-de-oranjes/

(17)

´´. Inleiding. Sommige cijfers schokken telkens weer. Dit geldt zeer sterk voor de getallen der omgekomen joden uit de verschillende gedurende de Tweede Wereldoorlog door Duitsland bezette landen. Speciaal het Nederlandse cijfer valt dan op: ongeveer 75%, een alleen met Oosteuropese landen vergelijkbaar aandeel. ´´

DE GIDS, JAARGANG 150 (1987)
DE VERVOLGING VAN DE JODEN IN NEDERLAND
IN INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF
J.C.H. BLOM

http://www.dbnl.org/tekst/_gid001198701_01/_gid001198701_01_0090.php

[18]

OPENLIJK ZEGT MINISTER SCHIPPERS, DAT DE ”WESTERSE CULTUUR”
BETER IS ”DAN ALLE ANDERE, DIE ZIJ KENT”
WESTERS SUPERIORITEITSGEVOEL DUS!

”Ik vind dat een verschrikkelijke misvatting. Frits Bolkestein zei het al in de 90’er jaren: Alle culturen zijn helemaal niet gelijkwaardig. En ik zeg het hem na: De onze is een stuk beter dan alle andere die ik ken.”

RIJKSOVERHEID
LEZING VAN MINISTER SCHIPPERS: DE PARADOX VAN DE VRIJHEID

https://www.rijksoverheid.nl/regering/inhoud/bewindspersonen/edith-schippers/documenten/toespraken/2016/09/05/de-paradox-van-de-vrijheid

ZIE VOOR TEKST LEZING, GEHEEL ONDERIN

[19]

NEDERLAND BETUIGT SPIJT OVER SLAVERNIJ VERLEDEN/
GEEN SPIJT, MAAR EXCUSES/MENSENRECHTENSCHENDING EN
IN NEDERLAND ANNO 2013
ASTRID ESSED
10 JULI 2013

http://www.astridessed.nl/nede rland-betuigt-spijt-over-slave rnijverledengeen-spijt-maar-ex cusesmensenrechtenschendingen- in-nederland-anno-2013/

”In totaal vielen er in Atjeh in de koloniale tijd, volgens een schatting van onderzoeker Paul van ’t Veer, als gevolg van het optreden tegen opstanden meer dan 100.000 doden en een half miljoen gewonden. Aan Nederlandse kant sneuvelden circa 2.000 Europese en inheemse militairen en bezweken er nog eens ruim 10.000 aan ziektes alscholerabuiktyfus en berib eri. Van de Indonesische dwangarbeiders in Nederlandse dienst kwamen er naar schatting 25.000 om.”

WIKIPEDIA
ATJEH OORLOG

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Atjehoorlog

”Hoewel succesvol, is Van Heutsz’ manier van optreden heden ten dage op zijn zachtst gezegd omstreden te noemen. Hij trad genadeloos op en hij wordt als verantwoordelijke gezien voor de massale slachtpartijen die er tijdens deze langdurige oorlog in de Atjehse dorpen werden aangericht. Tienduizenden, volgens sommigen zelfs zeventigduizend Atjehers vonden de dood.”

NPO ANDERE TIJDEN
VAN HEUTSZ

http://www.npogeschiedenis.nl/ andere-tijden/afleveringen/ 1999-2000/Van-Heutsz.html

GEBLADERTE/FABEL VAN DE ILLEGAAL [NU Doorbraak.eu]
HOLLANDSE KOOPMANSGEEST GEEN REDEN TOT FEEST
ZOMER 2002

http://www.doorbraak.eu/ gebladerte/10842f52.htm

[20]

YOUTUBE.COM
ZOMERGASTEN IN VIJF MINUTEN
”PLEUR OP” KOMT DAAR IN VOOR
WEIGERING RUTTE EXCUSES AAN TE BIEDEN OVER SLAVERNIJ
”WESTERSE WAARDEN” SUPERIEUR
OOK VERKONDIGT HIJ HET WOORD ”DE MULTICULTURELE
SAMENLEVING” TE HATEN…..

https://www.youtube.com/watch? v=Mx04YMtMDZs

[21]

ETNISCH PROFILEREN

NOS
POLITIECONTROLES VAN ALLOCHTONEN ZIJN VAAK
ONTERECHT

http://nos.nl/artikel/2135648- politiecontroles-van- allochtonen-zijn-vaak- onterecht.html

OMROEP WEST
ALLOCHTOON VAAK TEN ONRECHTE GECONTROLEERD
3 OCTOBER 2016

http://www.omroepwest.nl/ nieuws/3252116/Allochtoon- vaak-ten-onrechte- gecontroleerd

ELSEVIER
”POLITIE CONTROLEERT ALLOCHTONEN VAAK ONTERECH”: DIT ZEGGEN
MISDAADCIJFERS
3 OCTOBER 2016

http://www.elsevier.nl/ nederland/achtergrond/2016/10/ politie-controleert- allochtonen-vaak-onterecht- dit-zeggen-politiecijfers- 372439/

RAPPORT

BOEVEN VANGEN
EEN ONDERZOEK NAAR PROACTIEF POLITIEOPTREDEN
W. LANDMAN
L. KLEIJER-KOOL

IN OPDRACHT VAN:
PROGRAMMA POLITIE & WETENSCHAP

http://www. politieenwetenschap.nl/cache/ files/57f65a3f963eaPW91.pdf

”Uit het onderzoek van Twynstra Gudde blijkt dat etnische minderheden relatief zijn oververtegenwoordigd in de controles. Voor deze oververtegenwoordiging bestaat niet altijd een objectieve rechtvaardiging. Etnisch profileren komt dus voor.”

POLITIE EN WETENSCHAP
BOEVEN VANGEN
3 OCTOBER 2016

http://www.politieenwetenschap .nl/download/WamX70w2BuTIMF3Zt 6yOhfdMSfrbcotZyA1X1yWK/vlxM2j wGrJNV3YE47mVa5hFf448u1FCZip7g tLm0/

TEKST:

BOEVEN VANGEN

Een onderzoek naar proactief politieoptreden.W. Landman, L. Kleijer-Kool
Abstract
Voor het eerst is in een grootschalig onderzoek vanuit de dagelijkse politiepraktijk gekeken naar de manier waarop politieagenten mogelijke overtreders op straat selecteren en staandehouden voor proactieve controles. Dit zijn controles op eigen initiatief van de politie. Uit het onderzoek van Twynstra Gudde blijkt dat etnische minderheden relatief zijn oververtegenwoordigd in de controles. Voor deze oververtegenwoordiging bestaat niet altijd een objectieve rechtvaardiging. Etnisch profileren komt dus voor. Het zijn echter niet alleen etnische minderheden die door de politie worden geprofileerd. Ook burgers die behoren tot de etnische meerderheid worden geprofileerd bij de uitvoering van proactieve controles. Het profileren van burgers past binnen het professionele frame van politieagenten dat kan worden samengevat als ‘boeven vangen’ en wordt tevens bewust en onbewust aangemoedigd door het politie- en veiligheidsbeleid. Het disproportioneel vaak controleren van etnische minderheden is mede daardoor niet eenvoudig te veranderen.

Het proactieve optreden van politieagenten is sinds enkele jaren onderwerp van maatschappelijke kritiek. Deze kritiek houdt verband met de vaak gedane, maar gebrekkig onderbouwde, stelling dat de politie etnisch profileert. Van etnisch profileren is sprake wanneer burgers op grond van hun zichtbare etnische achtergrond en/of huidskleur disproportioneel worden staande gehouden, zonder dat daar een objectieve en redelijke rechtvaardiging voor bestaat. Onderzoekers van Twynstra Gudde hebben het proactief politieoptreden kwantitatief en kwalitatief in kaart gebracht door in totaal dertig diensten mee te draaien in vier basisteams. Het proactief politieoptreden is zo volledig mogelijk in kaart gebracht: van selecties uit het straatbeeld – via staandehoudingen en de bejegening – tot de opbrengsten van het proactieve optreden.

Uit het onderzoek komt naar voren dat politieagenten net zo vaak gebeurtenissen uit het straatbeeld selecteren op basis van waargenomen grensoverschrijdend gedrag van burgers als op basis van een vermoeden van een strafbaar feit (verdenking). Bij selecties op basis van een vermoeden van een strafbaar feit spelen intuïtie en stereotypering een rol. De stereotypen die politieagenten gebruiken hebben deels een etnisch karakter, maar ook binnen de etnische meerderheid wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende stereotypen. Politieagenten zijn zich in de regel bewust van het gebruik van stereotypen. Zij rechtvaardigen het gebruik hiervan door te verwijzen naar hun ervaringen in het politiewerk en naar de informatie die zij over criminaliteitsplegers krijgen aangereikt.
Politieagenten gaan eerder tot een staandehouding over bij waargenomen grensoverschrijdend gedrag van burgers dan wanneer zij op basis van intuïtie en andere indirecte aanwijzingen een strafbaar feit vermoeden. Het gebruik van informatie is ook een factor van belang: als politieagenten een kenteken natrekken en er komen antecedenten naar voren, dan gaan zij significant vaker tot een staandehouding over dan wanneer het informatiegebruik geen opbrengst heeft. In de staandehoudingen zijn etnische minderheden oververtegenwoordigd ten opzichte van hun aandeel in de bevolking. Hier bestaat niet altijd een objectieve en redelijke rechtvaardiging voor. Dit wil zeggen dat etnisch profileren plaatsvindt. Ook binnen de etnische meerderheid wordt echter geprofileerd en worden burgers zonder objectieve en redelijke rechtvaardiging staandegehouden.

Politieagenten lichten hun optreden in een groot deel van de gevallen wel toe aan de burgers die zij staandehouden. Als staandehoudingen zijn gebaseerd op intuïtie of ‘onderbuikgevoel’, dan vindt een toelichting minder vaak plaats dan wanneer grensoverschrijdend gedrag van burgers de aanleiding is voor een staandehouding. De interactie tussen burgers en politieagenten verloopt veelal op een vriendelijke manier, al leidt de huidige aandacht voor etnisch profileren soms tot meer spanning in de contacten met burgers tijdens controles.

De proactieve controles van politieagenten hebben in ongeveer drie van de tien gevallen een of andere opbrengst. Politieagenten denken dat dit vaker het geval is (opbrengstoverschatting). Zij zijn zich tegelijkertijd beperkt bewust van de maatschappelijke kosten van proactieve controles (kostenonderschatting). Het gaat dan onder andere om hoe etnische minderheden het ervaren om vaak staande gehouden te worden zonder dat er iets aan de hand is.
De uitvoeringspraktijk van de politie – waarin etnisch profileren als onderdeel van proactieve controles voorkomt – moet worden gezien in het licht van wat politieagenten zien als hun belangrijkste taak: boeven vangen. Hun oriëntatie op proactief boeven vangen wordt bewust en onbewust aangemoedigd door het politie- en veiligheidsbeleid, bijvoorbeeld in de zogenaamde dynamische verkeerscontrole en patseraanpak van de politie.

De onderzoekers geven aan dat een politie die etnisch profileert onbedoeld bijdraagt aan ongelijkheid in de samenleving en daarmee handelt op een manier die strijdig is met haar waarden. Daarom zou de politie dit complexe vraagstuk met voorrang moeten aanpakken. De onderzoekers beschrijven verschillende manieren waarop dit zou kunnen, zoals het beperken van de handelingsruimte van politieagenten, het investeren in bewustwording en bejegening en het professionaliseren van het selectieproces.

AMNESTY INTERNATIONAL
DOSSIER ETNISCH PROFILEREN

http://www.amnesty.nl/dossier- etnisch-profileren

RAPPORT
AMNESTY INTERNATIONAL
PROACTIEF POLITIEOPTREDEN VORMT RISICO VOOR
MENSENRECHTEN
28 OCTOBER 2013

http://www.amnesty.nl/sites/de fault/files/public/rapport_etn isch_profileren_ainl_28_okt_20 13.pdf

‘Rapper Typhoon werd afgelopen maandag gecontroleerd door de politie.„Omdat de agenten de combinatie van de leeftijd en de, in hun ogen, dure auto en de huidskleur verdacht vonden”, verklaart de politie de reden van de aanhouding van de 31-jarige Zwolse rapper, wiens naam Glenn de Randamie is. De politie gaat nu door het stof en spreekt van „een inschattingsfout, waar we van hopen te leren.”

TELEGRAAF
POLITIE WIL LEREN VAN AANHOUDING TYPHOON
31 MEI 2016

http://www.telegraaf.nl/binnen land/25902728/__Politie_wil_le ren_van_aanhouding_Typhoon__.h tml

”Volgens De Randamie is het niet de eerste keer dat hij langs de kant van de weg wordt gezet. “Dit is helaas de zoveelste keer dat dit mij overkomt en dan ben ik nog ‘bekend’ en is de sfeer na herkenning minder gespannen. Velen hebben dat voorrecht niet”, schrijft hij op social media. De politie zegt dat dit soort staandehoudingen zelden tot nooit voorkomt.
Typhoon schrijft er niet boos om te worden, maar noemt het triest dat het vanwege etnische profilering gebeurt. Het is wat hem betreft “een dikke error in de Nederlandse samenleving. De eerste stap naar verandering is toegeven dat racisme/discriminatie/onde rscheid nog steeds onderdeel van onze cultuur is. We zijn er nog lang niet!”

NOS
TYPHOON STAANDE GEHOUDEN OM COMBINATIE
DURE AUTO EN HUIDSKLEUR
30 MEI 2016

http://nos.nl/op3/artikel/2108 206-typhoon-staande-gehouden-o m-combinatie-dure-auto-en-huid skleur.html

DE STENTOR
POLITIE BEVESTIGT: TYPHOON WERD STAANDE GEHOUDEN
OM HUIDSKLEUR
30 MEI 2016

http://www.destentor.nl/regio/ zwolle/politie-bevestigt-typho on-werd-staande-gehouden-om-hu idskleur-1.6063276

AD
RAPPER TYPHOON STAANDE GEHOUDEN OM HUIDSKLEUR
30 MEI 2016

http://www.ad.nl/binnenland/ra pper-typhoon-staande-gehouden- om-huidskleur~abd42380/

[22]

UIT DIE VERLAMMENDE LICHTBUNDEL! STAPPEN TEGEN HET
PVV FASCISME
PETER STORM
21 MAART 2016

http://www.ravotr.nl/2016/03/2 1/uit-die-verlammende-lichtbun del-stappen-tegen-het-pvv-fasc isme/

WILDERS WIL CONCENTRATIEKAMPEN
PETER STORM
18 JANUARI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/01/1 8/wilders-wil-concentratiekamp en/

WILDERS EN HITLER/VERGELIJKING GRIEZELIG JUIST
ASTRID ESSED
16 AUGUSTUS 2016

http://www.astridessed.nl/wild ers-en-hitlervergelijking-grie zelig-juist/

[23]

YOUTUBE.COM

WILDERS WIL POLITIE INZETTEN
OM MOSKEEEN TE SLUITEN EN KORANS IN BESLAG
TE NEMEN
IN BOTSING MET BUMA [FRACTIEVOORZITTER
CDA] TIJDENS DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2016

https://www.youtube.com/watch? v=ML992mtwuHo&list=PL0y2_MVq60 _ztvTDq9o3W8NbpbMDDK4E7&index= 20

[24]

YOUTUBE.COM

WILDERS WIL POLITIE INZETTEN
OM MOSKEEEN TE SLUITEN EN KORANS IN BESLAG
TE NEMEN
IN BOTSING MET BUMA [FRACTIEVOORZITTER
CDA] TIJDENS DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2016

https://www.youtube.com/watch? v=ML992mtwuHo&list=PL0y2_MVq60 _ztvTDq9o3W8NbpbMDDK4E7&index= 20

[25]

YOUTUBE.COM

WILDERS WIL POLITIE INZETTEN
OM MOSKEEEN TE SLUITEN EN KORANS IN BESLAG
TE NEMEN
IN BOTSING MET BUMA [FRACTIEVOORZITTER
CDA] TIJDENS DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2016

https://www.youtube.com/watch? v=ML992mtwuHo&list=PL0y2_MVq60 _ztvTDq9o3W8NbpbMDDK4E7&index= 20

[26]

KORAN-NOTITIES DOOR LINDA BOGAERT
”LIEFDE IS MIJN FUNDAMENT”
(UITSPRAAK VAN PROFEET MOHAMMED

3.2
NAASTENLIEFDE

http://www.cie.ugent.be/bogaer t/bogaert17.htm#3.2

[27]

BIJBEL EN KUNST
STATENVERTALING

http://www.statenvertaling.net /concordantie/l/4178-2.html

[28]

KORAN-NOTITIES DOOR LINDA BOGAERT
”LIEFDE IS MIJN FUNDAMENT”
(UITSPRAAK VAN PROFEET MOHAMMED

3.3
LIEFDADIGHEID

http://www.cie.ugent.be/bogaer t/bogaert17.htm#3.3

[29]

KORAN-NOTITIES DOOR LINDA BOGAERT

ZET DE KORAN AAN TOT GEWELD?

2.1
RECHT OP LEVEN

http://www.cie.ugent.be/bogaer t/bogaert23.htm#2.1

[30]

KORAN-NOTITIES DOOR LINDA BOGAERT

TERRORISME, VOOR OF TEGEN GOD?

http://www.cie.ugent.be/ bogaert/bogaert14.htm

[31]

MOSLIMA
GELOOF
ALGEMENE RECHTEN VAN DE MENS

http://www.moslima.nl/nl/geloof/rechtenvdmens.php

[32]

YOUTUBE.COM

WILDERS WIL POLITIE INZETTEN
OM MOSKEEEN TE SLUITEN EN KORANS IN BESLAG
TE NEMEN
IN BOTSING MET BUMA [FRACTIEVOORZITTER
CDA] TIJDENS DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2016

https://www.youtube.com/watch? v=ML992mtwuHo&list=PL0y2_MVq60 _ztvTDq9o3W8NbpbMDDK4E7&index= 20

[33]

YOUTUBE.COM

WILDERS WIL POLITIE INZETTEN
OM MOSKEEEN TE SLUITEN EN KORANS IN BESLAG
TE NEMEN
IN BOTSING MET BUMA [FRACTIEVOORZITTER
CDA] TIJDENS DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2016

https://www.youtube.com/watch? v=ML992mtwuHo&list=PL0y2_MVq60 _ztvTDq9o3W8NbpbMDDK4E7&index= 20

[34]

UITPERS.BE
HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERS
ASTRID ESSED
APRIL 2007

http://archief.uitpers.be/arti kel_view.php?id=1636

GEPLAATST OP MIJN WEBSITE

[2007]/HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERS
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/2007 het-politieke-gedachtegoed-van -de-heer-wilders/

[35]

VERKIEZINGSPAMFLET PVV, GESCHREVEN IN 2006

https://www.pvv.nl/index.php/3 0-visie/publicaties/788-verkie zingspamflet.html

TEKST

VERKIEZINGSPAMFLET

Geschreven: 25 augustus 2006Dit verkiezingspamflet was het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Vrijheid bij de verkiezingen van 22 november 2006. De basis wordt gevormd door de stukken Een Nieuwe Gouden Eeuw, Klare Wijn, een Nieuw-realistische Visie en de Onafhankelijkheidsverklaring
VERKIEZINGSPAMFLET
Nederland is een prachtig land. Maar het staat onder druk. Om tal van redenen. De politieke elite in Nederland negeert stelselmatig de belangen en problemen van de burger.
Het is nog steeds niet veilig op straat door onvoldoende politie en te lage straffen. Het aantal vreemdelingen dat jaarlijks naar ons land komt is nog steeds excessief hoog. De demografische ontwikkelingen zijn ronduit zorgelijk: de meerderheid van de jongeren in de grote steden is nu al van niet-westerse afkomst. De overheid is veel te groot en heft te veel belastingen zowel op landelijk als gemeentelijk niveau zodat burgers iedere maand opnieuw te weinig van hun eigen verdiende geld overhouden. En kwetsbare mensen zoals ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen leiden te vaak een mensonwaardig bestaan. Ondertussen wordt een politieke partij voor pedofielen opgericht en worden dierenmishandelaars ongestraft of met hooguit een boete naar huis gestuurd. Dat kan en moet allemaal zoveel beter. Het fatsoen moet terug in onze samenleving.
Daarom zijn er dringend veranderingen nodig. Nederland moet weer een sterk en vitaal landworden. Een land met een kleinere en minder betuttelende overheid en een duurzaam sterkere economie. Een land, waarin naast een kleine doelmatige overheid en het verantwoordelijke individu, ook het maatschappelijke middenveld (maatschappelijke organisaties, verenigingsleven, gezin, kerk, etc.) de rol krijgt die het verdient. Een land dat trots is op zijn eigen identiteit, die identiteit ook durft te benoemen en voor het behoud daarvan durft op te komen, ook binnen het steeds verder uitdijende Europa. Een land dat meer investeert in betere veiligheid voor zijn inwoners, beter onderwijs voor zijn kinderen en menswaardigere zorg voor zijn ouderen. Een land dat crimineel gedrag op straat en islamitisch terrorisme keihard aanpakt en bestraft. Een land met een bestuur dat problemen van de burgers oplost. Een land met politici die meer naar die burgers luisteren en minder met zichzelf bezig zijn. Kortom: een beter en sterker Nederland!
De Groep Wilders / Partij voor de Vrijheid heeft de afgelopen anderhalf jaar een groot aantal voorstellen gedaan om tot zo’n beter en sterker Nederland te komen. In de Onafhankelijkheidsverklaring, het Plan voor een Nieuwe Gouden Eeuw en in Klare Wijn zijn al veel concrete voorstellen te vinden. In Nieuw Realisme hebben wij onze ideologische kaders geschetst. In dit verkiezingspamflet geven wij – kort en krachtig – onze belangrijkste voorstellen weer. Vernieuwende en gedurfde voorstellen die leiden tot een beter en sterker Nederland.
Een Nederland om weer trots op te zijn!

I.    Belastingverlaging

 • 16 miljard belastingverlaging voor burgers en ondernemers (fors lagere tarieven inkomstenbelasting en dus hogere koopkracht voor iedereen, te financieren uit bezuinigingen op ambtenaren, Europa, subsidies, ontwikkelingshulp)
 • Miljard extra voor AOW’ers
 • Extra geld voor meer agenten op straat, meer docenten voor de klas en meer verplegend personeel in het verpleeghuis door het wegsnijden van bureaucratie en overhead en de benutting van een deel van een mogelijk begrotingsoverschot aan deze drie sectoren
 • Lagere benzineprijzen door terugdraaien ‘kwartje van Kok’
 • Onverkort handhaven hypotheekrenteaftrek
 • Minder ministeries, minder ambtenaren
 • Geen stijging gemeentelijke lasten

II.    Keiharde aanpak criminaliteit en terrorisme

 • Hogere straffen voor crimineel gedrag en invoering minimumstraffen voor misdrijven en overtredingen
 • Na drie zware geweldsmisdrijven levenslange gevangenisstraf
 • Afschaffen van de korting op de maximumstraf in geval van poging tot misdrijf
 • Wettelijke verplichting OM tot voordeelsontneming daders bij misdrijven
 • Minder taakstraffen
 • Afschaffen verjaring gewelds- en zedenmisdrijven
 • Geen kwijtschelding deel gevangenisstraf bij goed gedrag
 • Introductie heropvoedingskampen
 • Preventief fouilleren in het hele land
 • Herinvoering jeugd- en zedenpolitie
 • Wettelijk verbod op pedofielenpartij
 • Professionelere hulp voor slachtoffers
 • Einde gedoogbeleid: sluiten coffeeshops, krachtige aanpak thuisteelt en drugsoverlast, geen vrije heroïneverstrekking
 • Denaturalisatie en uitzetting recidiverende (Marokkaanse) straatterroristen met dubbele nationaliteit
 • Introductie van administratieve detentie bij terrorisme
 • 10 jaar geen recht op uitkering bij uitkeringsfraude
 • Niet-Nederlanders die een misdrijf plegen worden direct uit Nederland verwijderd
 • Agressie tegen politiefunctionarissen en andere hulpverleners: 1/3 hogere minimumstraf en 1/3 hogere maximumstraf
 • Kraakverbod
 • Reorganisatie politie: terug van 26 naar 4 politieregio’s, plus KLPD

 

 • Meer aandacht voor onderwijs, gezin en opvoeding kinderen: veilige scholen, kwaliteitsverbetering lerarenopleiding, normen en waarden terug in gezin en onderwijs, ouders meer verantwoordelijk voor crimineel gedrag van hun minderjarige kinderen (waar van toepassing ook als het gaat om hun eigen verblijfsstatus)
 • Geschiedenis en nationale identiteit prominent in het curriculum van alle scholen
 • Menselijke maat terug in onderwijs: kleinere scholen, primaat bij docenten en ouders
 • Afschaffen tweede fase/studiehuis en VMBO, herinvoering ambachts- en tuchtscholen
 • Sociale dienstverlening/maatschappelij ke stage verplicht onderdeel schoolcurriculum voortgezet onderwijs (3 maanden: ouderenbezoek etc.)
 • Handhaving artikel 23 van de Grondwet (vrijheid van onderwijs), maar moratorium van 5 jaar op nieuwe islamitische scholen
 • Wachtlijsten jeugdzorg wegwerken

 

 • Immigratiestop niet-westerse allochtonen (Marokkanen en Turken) voor 5 jaar
 • Invoering quotum asielzoekers van maximaal 5.000 per jaar, opvang in eigen regio
 • Nieuw artikel 1 van de Grondwet: christelijk/joods/humanistisch e cultuur moet in Nederland dominant blijven
 • Moratorium van 5 jaar op bouw nieuwe moskeeën en islamitische scholen
 • Sluiten radicale moskeeën, uitzetten radicale imams
 • Verbod op buitenlandse financiering of buitenlandse bestuurlijke invloed moskeeën
 • Preekverbod buitenlandse imams, verplichting tot spreken van Nederlandse taal in gebedshuizen
 • Afschaffen stemrecht gemeenteraden voor niet-Nederlanders
 • Teksten vanwege de overheid op (voorlichtings- en informatie-)folders uitsluitend in de Nederlandse taal
 • Afschaffen dubbele nationaliteit
 • Geen medische zorg voor illegalen behoudens spoedeisende hulp
 • Naturalisatie pas na 10 jaar rechtmatig verblijf in Nederland gedurende welke periode men volledig moet hebben gewerkt en geen misdrijf mag hebben gepleegd
 • Eerste tien jaar verblijf vreemdelingen in Nederland: geen recht op uitkering
 • Geen verblijfsvergunning voor immigranten die tien jaar voor aanvraag verblijfsvergunning waar ook ter wereld zijn veroordeeld voor een misdrijf
 • Geen export van uitkeringen buiten de EU
 • Uitvoering motie-Wilders inzake burqaverbod in openbare ruimte
 • Verbod hoofddoekjes in publieke functies
 • Bevorderen vrijwillige remigratie

 

 • Meer directe democratie: invoering bindende referenda, te beginnen met (1) Turks lidmaatschap EU, (2) wenselijkheid Euro en (3) Antillen wel of niet in Koninkrijk
 • Invoering districtenstelsel, gekozen burgemeester en gekozen minister-president
 • Afschaffen Eerste Kamer
 • Terugbrengen aantal leden Tweede Kamer van 150 naar 100
 • Afschaffen wachtgeldregelingen voor politici, zelfde sociale zekerheidsrechten als andere burgers. Onmiddellijke invoering sollicitatieplicht voor oud-politici
 • Geen salarisverhoging voor ministers, kamerleden en andere politici/bestuurders
 • Geen overheidssubsidies voor politieke partijen

 

 • Extra geld voor verpleeghuiszorg: minder bureaucratie/overhead en meer handen aan het bed
 • Nette eenpersoonskamers voor ouderen in verpleeghuizen: ouderen zijn geen gevangenen
 • Belastingvrij loon voor vrijwillig werkende 65-plussers
 • Grenzen zo lang mogelijk dichthouden voor Oost-Europese werknemers
 • Werken voor een uitkering
 • Geen fiscalisering AOW, vergroting draagvlak AOW door meer werkenden onder de 65 jaar

 

 • Meer investeren in wegen en automobiliteit: meer wegen, prioriteit bij knelpunten
 • Geen tolheffing, geen rekeningrijden, afschaffen trajectcontroles
 • Verhoging maximumsnelheid, extra verhoging in avonduren en ’s nachts
 • Tweede nationale luchthaven in Flevopolder of in zee
 • Van Groene Hart naar Kloppend Hart: wonen, werken en recreëren
 • Bouw nieuwe kerncentrales

 

 • Geen nieuwe landen bij Europese Unie
 • Turkije in de EU dan Nederland eruit
 • Afschaffen Schengen-visa, Nederland gaat weer geheel over eigen toelatingsbeleid vreemdelingen
 • Geen nieuwe Europese Grondwet of overdracht nationale bevoegdheden aan Brussel
 • Samenwerking EU vooral economisch, terugbrengen politieke zeggenschap naar nationale parlementen
 • Afschaffen Europees Parlement, sterke beperking Europese Commissie en stoppen met jaarlijkse Nederlandse miljardenafdrachten aan Brussel
 • Minder Nederlandse militaire bijdragen aan internationale (vredes)operaties, alleen nog deelname aan NAVO-operaties
 • Meer prioriteit voor mensenrechten in buitenlands beleid
 • Verhoging efficiency krijgsmacht
 • Verbetering zorg en nazorg thuisfront uitgezonden en teruggekeerde militairen
 • Steun voor strijd tegen internationaal terrorisme zoals Al-Qaida, Hezbollah en Hamas

 

 • Rechten van het dier in de Grondwet
 • Minimumgevangenisstraf voor dierenmishandelaars
 • Na veroordeling dierenmishandeling: levenslang verbod op houden van dieren
 • Meer prioriteit bij politie en justitie voor opsporing en vervolging dierenmishandeling (animal cops)
 • Introductie nationaal alarmnummer voor dieren: 113
 • Strenger naleven verbod op ritueel ‘thuisslachten’

[36]

NU.NL
MOSLIMS MOETEN HELFT KORAN VERSCHEUREN
13 FEBRUARI 2007

http://www.nu.nl/algemeen/9744 97/moslims-moeten-helft-koran- verscheuren.html

TROUW
WILDERS: MOSLIMS MOETEN HELFT UIT KORAN SCHEUREN
13 FEBRUARI 2007

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492 /Nederland/article/detail/1355 490/2007/02/13/Wilders-moslims -moeten-helft-uit-koran-scheur en.dhtml

[37]

VOLKSKRANT
”GENOEG IS GENOEG: VERBIED DE KORAN”
8 AUGUSTUS 2007

http://www.volkskrant.nl/binne nland/-genoeg-is-genoeg-verbie d-de-koran~a870859/

[38]

VOLKSKRANT
”GENOEG IS GENOEG: VERBIED DE KORAN”
8 AUGUSTUS 2007

http://www.volkskrant.nl/binne nland/-genoeg-is-genoeg-verbie d-de-koran~a870859/

[39]

 • Moratorium van 5 jaar op bouw nieuwe moskeeën en islamitische scholen
 • Sluiten radicale moskeeën, uitzetten radicale imams”

https://www.pvv.nl/index.php/3 0-visie/publicaties/788-verkie zingspamflet.html

ZIE OOK

Noot 34

[40]

THE POSTONLINE
PVV WIL NU ALLE MOSKEEEN SLUITEN
26 NOVEMBER 2014

http://politiek.tpo.nl/2014/ 11/26/pvv-wil-nu-alle- moskeeen-sluiten/

PVV WIL NU ALLE MOSKEEEN SLUITEN/DE DUISTERNIS
VAN RACISME EN ISLAMOFOBIE KENT GEEN EINDE
ASTRID ESSED
6 DECEMBER 2014

http://www.astridessed.nl/pvv- wil-nu-alle-moskeeen- sluitende-duisternis-van- islamofobie-en-racisme-kent- geen-einde/

[41]

GUANTANAMO BAY-COLUMN

https://www.pvv.nl/index.php/i n-de-media/opinie/328-guantana mo-bay-column.html

Geschreven: 30 oktober 2007
Afgelopen donderdag bezocht ik Guantanamo Bay, de al meer dan een eeuw door de Verenigde Staten van Cuba gepachte marinebasis die sinds 2001 voor een klein gedeelte is ingericht als detentiecentrum waar vermeende Al Qaeda- en Talibanterroristen worden vastgehouden. Hoewel het meer dan 30 graden was, is Guantanomo Bay zeker geen fijn vakantieressort, alleen al omdat je er geen foto’s mag maken. Maar de berichtgeving in de media over misstanden die op Guantanamo Bay zouden plaatsvinden raken voor zover ik kan beoordelen kant noch wal, want met eigen ogen zag ik dat de Amerikanen de ongeveer 335 ‘vijandelijke strijders’ prima behandelen. Zo zijn de cellen brandschoon, de medische voorzieningen uitstekend en met het eten is niets mis. Voor 20 dollar kocht ik een ‘detainee meal’ en het smaakte prima. Ik heb me laten vertellen dat een deel van de gevangenen zelfs aan obesitas lijdt. Moet u nagaan.De Amerikaanse overheid wil graag dat Nederland gevangenen uit Guantanamo Bay overneemt. Ik vind dat een slecht plan en ben hier tegen. Maar het bezoek sterkte mij wel in mijn overtuiging dat het voor Nederland een zegen zou zijn als ook wij over een detentiecentrum à la Guantanamo Bay zouden beschikken. Ik stel me dat als volgt voor. Sinds een paar jaar houdt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst een aantal Nederlandse moslims in de gaten. Sinds de terroristische aanslagen in Madrid van 11 maart 2004 heeft de AIVD haar informatie ondergebracht in de zogenoemde Contra Terrorisme Infobox, een samenwerking van de AIVD met onder andere de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, het Openbaar Ministerie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst. In sommige gevallen gaat het om personen die in de toekomst geweld tegen ons land zouden kunnen gebruiken, die de Sharia willen invoeren en Nederland, het Westen en onze manier van leven haten. Een deel van die in de CT-Infobox ondergebrachte personen kunnen dan ook wat betreft hun gedachtegoed en bereidheid tot geweldpleging op één lijn geplaatst worden met Samir Azzouz en Mohammed Bouyeri, de moordenaar van Theo van Gogh.
Al deze bij de AIVD bekende potentiële terroristen worden als het aan mij ligt preventief opgepakt en preventief gedetineerd. In Israël is administratieve detentie al mogelijk, daar worden personen die door de geheime dienst als een gevaar voor de Israëlische veiligheid beschouwd worden voor onbepaalde tijd administratiefrechtelijk vastgezet. In Israël functioneert het, waarom zou het dan niet ook in Nederland ingevoerd kunnen worden? In mijn plan is het de AIVD die een potentiële terrorist bij de minister van Binnenlandse Zaken voor administratieve detentie voordraagt. De minister beslist of de betreffende persoon al dan niet preventief wordt vastgezet en vervolgens is het de bestuursrechter die om het half jaar toetst of de administratieve detentie nog gerechtvaardigd is. Onpartijdige en onafhankelijke rechterlijke toetsing is dus gewaarborgd.
Ik roep het kabinet op alles in het werk te stellen om Nederland tegen het islamitisch terrorisme te beschermen. Laten we er alles aan doen om de strijd tegen het terrorisme te winnen en een tweede op de Koran geïnspireerde moord in Nederland koste wat het kost te voorkomen. Laten we ervoor zorgen dat terroristische aanslagen als in New York, Madrid en Londen in ons land uitblijven. Daarom vraag ik het kabinet een op Guantanamo Bay gebaseerd administratief detentiecentrum voor potentiële terroristen in Nederland te bouwen en de bij de AIVD bekende potentiële terroristen daarin preventief op te sluiten. Voorkomen is immers beter dan genezen. Ik ben graag bereid de eerste steen te leggen.

NU.NL
WILDERS WIL VEELPLEGERS VERBANNEN NAAR
”TUIGDORPEN”
10 FEBRUARI 2011

http://www.nu.nl/politiek/2443 384/wilders-wil-veelplegers- verbannen-tuigdorpen.html

[42]

LEER VAN ISRAEL EN VOER ADMINISTRATIEVE DETENTIE IN
WILDERS PLEIT, IN REACTIE OP AANSLAGEN BRUSSEL, VOOR
HARDERE AANPAK TERRORISME
22 MAART 2016

http://tptv.nl/2016/03/22/ leer-van-israel-en-voer- administratieve-detentie-in/

SPREEKTEKST GEERT WILDERS OVER DE AANSLAGEN IN BRUSSEL

https://www.pvv.nl/index.php/36-fj-related/geert-wilders/8989-spreektekst-gw-29-03-16.html

Geschreven: 29 maart 2016Mevrouw de voorzitter,
Opnieuw een gruweldaad. Dit keer in Brussel. Onbeschrijflijke taferelen. Hartverscheurende beelden. Wie is er niet kapot van? Iedereen is geschokt. Maar nog steeds durft niemand de waarheid te zeggen.
De waarheid is keihard. Hoe hard de elite het ook ontkent. Deze aanslagen zijn het rechtstreeks gevolg van de islamitische ideologie. De koran schrijft jihad-terreur voor. De oorlog tegen ons is al 1400 jaar aan de gang. De tweede waarheid is deze: de jihadisten bewegen zich als vissen in het water van de moslimgemeenschappen. Het zijn daar helden. Salah Abdeslam zat 4 maanden in Molenbeek. Hij bestelde pizza’s, liep over straat, wandelde puur voor de lol langs het politiebureau. Iedereen wist het. Iedereen zweeg. En dat zwijgen van de moslimgemeenschap is ons probleem.
Eergisteren Delfshaven. Vier gevaarlijke terroristen opgepakt. Afgelopen dinsdag de juichende moslimkinderen op school. En de Allah akhbar roepende Marokkanen in gevangenissen. En ook hier: vanuit de islamitische gemeenschap is er nauwelijks iemand die zich tegen de jihadisten uitspreekt.
40 jaar massa-immigratie en islamisering heeft ook in Nederland zijn wrange vruchten afgeworpen. Molenbeek wordt ook hier in Nederland een realiteit. Nu al barst het in ons land van wijken waar niet-Westerse allochtonen veruit de meerderheid zijn. Den Haag: Schilderswijk 85%, Transvaal 78%. Ook Rotterdam: Feyenoord 58%, Delfshaven 58%. Amsterdam; Nieuw-West 51%. Zaandam: Poelenburg 61%. Schiedam: Nieuwland 55%. Gouda: Oosterwei 55%.
Utrecht: Kanaleneiland 68%.
De elite zwijgt. De dictatuur van het stilzwijgen heerst hier. Dat stilzwijgen is de beste vriend van de jihad. Daarom winnen de jihadisten en wint de islam. Dat stilzwijgen kost levens. De waarheid is dat de oorzaak van het islamitisch terrorisme de islam is en niets anders dan de islam. De islam hoort niet bij ons. De islam predikt geweld en onverdraagzaamheid tegen alles dat niet islamitisch is. De islam wil domineren. En ik zeg u, wij zullen nooit veilig zijn zolang we dat niet durven erkennen. Nooit.
We moeten alles doen om de jihadisten te verslaan. Al sinds 2005 pleit ik voor administratieve detentie. Had maar naar ons geluisterd. Al sinds drie jaar pleit ik voor het preventief opsluiten van Syriegangers. Had maar naar ons geluisterd. We moeten meer doen. Veel meer. Onze grenzen sluiten. Dat moet onze eerste prioriteit zijn.
Honderden, misschien duizenden, jihadisten staan klaar om toe te slaan. Die kunnen allemaal ongestoord zo maar ons land binnen. Het is volstrekt idioot dat onze grenzen nog steeds wagenwijd open staan. We hebben meer dan 40.000 militairen. Zet die hier in om onze grenzen te bewaken.
De aanslag in Brussel werd gepleegd door Ibrahim El Bakraoui. Hij werd door Turkije uitgezet naar Schiphol. Nederland kreeg over hem een bericht van de Turken. Daar stond met koeienletters “VERY URGENT” boven. Nederland deed niets. Misschien werd het bericht niet eens geopend. Turkije zet volop mensen uit naar Nederland. In 2015 ging het in 85% van de gevallen om terrorisme of radicalisering. Je kunt bijna zeggen dat iedereen die werd uitgezet iets met terrorisme te maken had/ Toch rinkelden er geen alarmbellen. Wat een geblunder. Hoeveel gekker moet het nog worden!?
Vz, Nederland mag geen Molenbeek worden. We moeten af van onze zwakke leiders. Als de heer Rutte de islam niet als oorzaak van de terreur erkent en onze grenzen niet onmiddellijk sluit voor de mensen die we hier niet willen hebben, dan zal ik genoodzaakt zijn om in mijn tweede termijn een motie van wantrouwen in te dienen tegen het hele kabinet.
Want genoeg is genoeg. Het is tijd om wakker te worden. Tijd om Nederland eindelijk te bevrijden.

[43]

ZIE MIJN WEBSITE OVER PALESTINA

http://www.astridessed.nl/tag/palestina/

(44)

VERKIEZINGSPAMFLET PVV, GESCHREVEN IN 2006

https://www.pvv.nl/index.php/3 0-visie/publicaties/788-verkie zingspamflet.html

ZIE VOOR TEKST, NOOT 35

[45]

”Het kabinet-Rutte I, aanvankelijk ook wel het kabinet Rutte-Verhagen genoemd, was een Nederlands kabinet. Het was een minderheidskabinet bestaan de uit de politieke partijen VVD en CDA, en kreeg van oktober 2010 tot april 2012gedoogsteun vanuit de Tweede Kamer van de PVV.”
……
…….
……

”Op 21 april 2012 maakte premier Mark Rutte bekend dat het, na zeven weken onderhandelen in het Catshuis over de begroting voor 2013, niet was gelukt tot overeenstemming te komen met Geert Wilders. Na het stuklopen van de onderhandelingen gaf de PVV aan per die dag geen gedoogpartner meer te zijn van het kabinet. Op 23 april 2012 bood Mark Rutte als gevolg daarvan het ontslag van het voltallige kabinet aan bij koningin Beatrix.[2][3]

WIKIPEDIA
KABINET RUTTE I

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Kabinet-Rutte_I

[46]

NU.NL
WILDERS WIL VEELPLEGERS VERBANNEN NAAR
”TUIGDORPEN”
10 FEBRUARI 2011

http://www.nu.nl/politiek/2443 384/wilders-wil-veelplegers- verbannen-tuigdorpen.html

HET PAROOL
WILDERS WIL VEELPLEGERS IN TUIGDORP
10 FEBRUARI 2011

http://www.parool.nl/ binnenland/wilders-wil- veelplegers-in-tuigdorp~ a1833311/

[47]

(2011)/WILDERS WIL VEELPLEGERS IN TUIGDORPEN/EXTREEM-
RECHTS TOEN EN NU
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/ 2012wilders-wil-veelplegers- in-tuigdorpenextreem-rechts- toen-en-nu/

EN DIRECTE BRON, 2011 OP INDYMEDIA ANTWERPEN [HELAAS GEEN
WERKZAME LINK MEER]

https://twitter.com/astridesse d/status/36628295864815616

Astrid Essed‏@AstridEssedWilders wil veelplegers in ”tuigdorpen”/Extreem-rechts toen en nuhttp://antwerpen.indymedia.org /node/3259

11 OP INDYMEDIA ANTWERPEN [HELAAS GEEN
WERKZAME LINK MEER]

GO2WAR2.NL
CONCENTRATIEKAMPEN
CATEGORIEEEN GEVANGENEN

http://www.go2war2.nl/artikel/ 1226/Concentratiekampen.htm? page=23

GO2WAR2.NL
CONCENTRATIEKAMPEN

http://www.go2war2.nl/artikel/ 1226/23

[48]

JOOP.NL
VARA VERWIJDERT CARTOON NA ERNSTIGE
BEDREIGINGEN
24 FEBRUARI 2011

http://www.joop.nl/nieuws/vara -verwijdert-cartoon-na-ernstig e-bedreigingen

HLN.BE
VARA HAALT CARTOON WEG NA ERNSTIGE BEDREIGINGEN
25 FEBRUARI 2011

http://www.hln.be/hln/nl/960/B uitenland/article/detail/12278 30/2011/02/25/VARA-haalt-carto on-weg-na-ernstige-bedreiginge n.dhtml

WAT IS ERGER: PVV CARTOON OF TUIGDORP?
JEROEN MIRCK

http://www.jeroenmirck.nl/ 2011/02/wat-is-erger-pvv- cartoon-of-tuigdorp/

[49]

NOS
WEINIG BIJVAL VOOR ”TUIGDORP” VOOR
VEELPLEGERS
10 FEBRUARI 2011

http://nos.nl/artikel/217818-weinig-bijval-voor-tuigdorp-voor-veelplegers.html

[50]

‘Sarah de Lange is als politicologe verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en bestudeert radicaal en extreem-rechts in Europa. Ze zegt ‘verbaasd’ te zijn geweest toen Wilders afgelopen voorjaar aankondigde in Europa te willen samenwerken met partijen als Vlaams Belang, Front National en de Oostenrijkse FPÖ: ‘Van die partijen had Wilders tot dat moment altijd in ferme bewoordingen afstand genomen.

VRIJ NEDERLAND
DE NIEUWE EXTREEM-RECHTSE VRIENDEN VAN WILDERS

https://www.vn.nl/de-nieuwe-ex treem-rechtse-vrienden-van-wil ders/

[51]

UITPERS.BE
HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERS
ASTRID ESSED
APRIL 2007

http://archief.uitpers.be/ artikel_view.php?id=1636

”De demografische ontwikkelingen zijn ronduit zorgelijk: de meerderheid van de jongeren in de grote steden is nu al van niet-westerse afkomst.”

VERKIEZINGSPAMFLET PVV, GESCHREVEN IN 2006

https://www.pvv.nl/index.php/3 0-visie/publicaties/788-verkie zingspamflet.html

[52]

VERKIEZINGSPAMFLET PVV, GESCHREVEN IN 2006

https://www.pvv.nl/index.php/3 0-visie/publicaties/788-verkie zingspamflet.html

ZIE VOOR TEKST NOOT 35

[53]

NOVA
ANNE FRANK STICHTING: WILDERS IS EXTREEM-RECHTS
10 DECEMBER 2008

http://www.novatv.nl/page/deta il/uitzendingen/6548/Anne+Fran k+Stichting%3A+Geert+Wilders+i s+extreem-rechts

TEKST

– Door Mirjam Bartelsman en Nynke de Zoeten

Geert Wilders heeft publiekelijk altijd afstand gehouden tot extreem-rechts. Zo distantieert hij zich van het Vlaams Belang en het Franse Front National.

Maar zijn uitspraken en ideeën – onder andere zijn ’tsunami van moslims’- uitspraak en zijn voorstel tot een verbod op de Koran – en zijn islamfilm Fitna leidden tot flinke commotie. In een lesboek werd Geert Wilders zelfs in één adem genoemd met het boek Mein Kampf. Iets wat later overigens werd gerectificeerd.

Volgens onderzoekers van de Anne Frank Stichting en de Universiteit Leiden zijn Wilders en de PVV extreemrechts, maar niet neonazistisch. Dat staat in in de achtste Monitor Racisme & Extremismedie vanmorgen in Amsterdam gepresenteerd is. Volgens de onderzoekers is het probleem van ‘islamofobie’ in Nederland het afgelopen jaar aanzienlijk groter geworden.

PVV-leider Wilders reageerde meteen woedend op de conclusies van het rapport. “Ze zijn helemaal van de pot gerukt. Het is een belediging van de PVV en onze kiezers”, stelde de PVV-leider.

In NOVA onderzoekers en PVV-stemmers over de ideologie van Wilders.

NU.NL
PVV VOLGENS ONDERZOEKERS EXTREEM-RECHTS
10 DECEMBER 2008

http://www.nu.nl/algemeen/1880 292/pvv-volgens-onderzoekers-e xtreemrechts.html

[54]

 

AMSTERDAM De PVV van Geert Wilders is een extreem-rechtse partij die islamofobie en systeemhaat tegen de overheid mobiliseert. Daarmee ondermijnt zij de sociale cohesie en de democratie in het land. Dat stellen drie wetenschappers in een aan de Tweede Kamer beloofd onderzoek over radicalisering, dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken is uitgevoerd. Het ministerie wil volgens bronnen dat deze conclusies worden afgezwakt wegens ‘politieke gevoeligheid’. De wetenschappers – radicaliseringsonderzoeker Hans Moors, hoogleraar (contra-)terrorisme Bob de Graaff en extreemrechtsdeskundige Jaap van Donselaar – houden echter voet bij stuk. ”

VOLKSKRANT
”WILDERS ONDERMIJNT DEMOCRATIE”
31 OCTOBER 2009

http://www.volkskrant.nl/magazine/-wilders-ondermijnt-democratie~a362225/

[55]

”De drie wetenschappers willen, in een gezamenlijk interview, beklemtonen dat ze door het ministerie niet onder druk zijn gezet. Maar dat er ‘frictie en spanningen’ zijn geweest willen ze niet verhelen. ‘Dat we de PVV hebben verdisconteerd in het onderzoek was beslist een onwelkome boodschap’, zegt Van Donselaar.”

VOLKSKRANT
WE KONDEN NIET OM WILDERS HEEN
30 JANUARI 2010

http://www.volkskrant.nl/binnenland/-we-konden-niet-om-wilders-heen~a976826/
[56]

‘Sarah de Lange is als politicologe verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en bestudeert radicaal en extreem-rechts in Europa. Ze zegt ‘verbaasd’ te zijn geweest toen Wilders afgelopen voorjaar aankondigde in Europa te willen samenwerken met partijen als Vlaams Belang, Front National en de Oostenrijkse FPÖ: ‘Van die partijen had Wilders tot dat moment altijd in ferme bewoordingen afstand genomen.

VRIJ NEDERLAND
DE NIEUWE EXTREEM-RECHTSE VRIENDEN VAN WILDERS

https://www.vn.nl/de-nieuwe-ex treem-rechtse-vrienden-van-wil ders/

[57]

‘Sarah de Lange is als politicologe verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en bestudeert radicaal en extreem-rechts in Europa. Ze zegt ‘verbaasd’ te zijn geweest toen Wilders afgelopen voorjaar aankondigde in Europa te willen samenwerken met partijen als Vlaams Belang, Front National en de Oostenrijkse FPÖ: ‘Van die partijen had Wilders tot dat moment altijd in ferme bewoordingen afstand genomen.

VRIJ NEDERLAND
DE NIEUWE EXTREEM-RECHTSE VRIENDEN VAN WILDERS

https://www.vn.nl/de-nieuwe-ex treem-rechtse-vrienden-van-wil ders/

[58]

WIKIPEDIA
JEAN MARIE LE PEN

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Jean-Marie_Le_Pen

WIKIPEDIA [ENGELS]
JEAN MARIE LE PEN

https://en.wikipedia.org/wiki/ Jean-Marie_Le_Pen

[59]

NU.NL
MARINE LE PEN NAAR NEDERLAND VOOR OVERLEG MET WILDERS
14 OCTOBER 2013

http://www.nu.nl/politiek/3601 856/marine-le-pen-nederland-ov erleg-met-wilders.html

NIEUWSUUR.NL
LE PEN KOMT NAAR NEDERLAND
11 OCTOBER 2013

http://nieuwsuur.nl/onderwerp/ 561247-le-pen-komt-naar-nederl and.html

WILDERS HAALT MARINE LE PEN NAAR NEDERLAND/WINDEN DES
ONHEILS WAAIEN OM DE EUROPESE ROTSEN/BONDGENOOTSCHAP
DER DUISTERE KRACHTEN
ASTRID ESSED
13 NOVEMBER 2013

http://www.astridessed.nl/wild ers-haalt-marine-le-pen-naar-t weede-kamerwinden-des-onheils- waaien-om-de-europese-rotsenbo ndgenootschap-der-duistere-kra chten/

NOS
WAAROM ONTVANGT WILDERS LE PEN?
12 NOVEMBER 2013

http://nos.nl/artikel/574253-w aarom-ontvangt-wilders-le-pen. html

SOCIALISME.NU
WILDERS: SPIL IN EUROPESE COALITIE VAN DE HAAT
8 NOVEMBER 2013

http://socialisme.nu/blog/nieu ws/38387/wilders-spil-in-europ ese-coalitie-van-de-haat/

[60]

OMROEP WEST
GEERT WILDERS LUNCHT MET VLAAMSE GEESTVERWANT
IN DEN HAAG
17 JANUARI 2014

http://www.omroepwest.nl/nieuw s/2436364/Geert-Wilders-luncht -met-Vlaamse-geestverwant-in-D en-Haag

TROUW
WILDERS HEEFT ”FANTASTISCHE” ONTMOETING MET
DE WINTER
21 JUNI 2013

http://www.trouw.nl/tr/nl/4496 /Buitenland/article/detail/346 3007/2013/06/21/Wilders-heeft- fantastische-ontmoeting-met-De winter.dhtml

DE WERELD MORGEN.BE
WILDERS, DE BEREKENENDE NIEUWE VRIEND VAN
DE WINTER
LESLEY ARP
23 JANUARI 2014

http://www.dewereldmorgen.be/a rtikels/2014/01/23/wilders-de- berekenende-nieuwe-vriend-van- dewinter

VOLKSKRANT
WILDERS ZEGT BEZOEK AAN VLAAMS BELANG AF
22 MAART 2014

http://www.volkskrant.nl/polit iek/wilders-zegt-bezoek-aan-vl aams-belang-af~a3620708/

SOCIALISME.NU
WILDERS: SPIL IN EUROPESE COALITIE VAN DE HAAT
8 NOVEMBER 2013

http://socialisme.nu/blog/nieu ws/38387/wilders-spil-in-europ ese-coalitie-van-de-haat/

[61]

NOS
FPO EN PVV VINDEN ELKAAR IN EUROPA
19 MEI 2014

http://nos.nl/artikel/649755-f po-en-pvv-vinden-elkaar-in-eur opa.html

SOCIALISME.NU
WILDERS: SPIL IN EUROPESE COALITIE VAN DE HAAT
8 NOVEMBER 2013

http://socialisme.nu/blog/nieu ws/38387/wilders-spil-in-europ ese-coalitie-van-de-haat/

[62]

RTL NIEUWS
WILDERS GAAT EUROPA IN, MAAR MET WIE ALLEMAAL?
13 NOVEMBER 2013

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws /binnenland/wilders-gaat- europa-maar-met-wie-allemaal

”Sarah de Lange is als politicologe verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en bestudeert radicaal en extreem-rechts in Europa. Ze zegt ‘verbaasd’ te zijn geweest toen Wilders afgelopen voorjaar aankondigde in Europa te willen samenwerken met partijen als Vlaams Belang, Front National en de Oostenrijkse FPÖ: ‘Van die partijen had Wilders tot dat moment altijd in ferme bewoordingen afstand genomen.’ Het telkens opspelende antisemitisme binnen dergelijke partijen was daarvoor de voornaamste reden. ”

VRIJ NEDERLAND
DE NIEUWE EXTREEM-RECHTSE VRIENDEN VAN WILDERS

https://www.vn.nl/de-nieuwe-ex treem-rechtse-vrienden-van-wil ders/

[63]

TROUW
WILDERS WERKT GESTAAG AAN SAMENWERKING EUROSCEPTISCHE
PARTIJEN
15 JULI 2013

http://www.trouw.nl/tr/nl/ 4500/Politiek/article/detail/ 3475883/2013/07/15/Wilders- werkt-gestaag-aan- samenwerking-eurosceptische- partijen.dhtml

NU.NL
ANTI EU PARTIJEN SMEDEN ALLIANTIE IN WENEN
15 NOVEMBER 2013

http://www.nu.nl/politiek/ 3629577/anti-eu-partijen- smeden-alliantie-in-wenen.html

[64]

SOCIALISME.NU
WILDERS: SPIL IN EUROPESE COALITIE VAN DE HAAT
8 NOVEMBER 2013

http://socialisme.nu/blog/nieu ws/38387/wilders-spil-in-europ ese-coalitie-van-de-haat/

[65]

WIKIPEDIA
PEGIDA

https://en.wikipedia.org/wiki/ Pegida

[66]

NOS
BOODSCHAP WILDERS VOORGELEZEN TIJDENS PEGIDA MARS
25 JANUARI 2015

http://nos.nl/artikel/2015389- boodschap-wilders-voorgelezen- tijdens-pegida-mars.html

[67]

NOS
BOODSCHAP WILDERS VOORGELEZEN TIJDENS PEGIDA MARS
25 JANUARI 2015

http://nos.nl/artikel/2015389- boodschap-wilders-voorgelezen- tijdens-pegida-mars.html

VOLLEDIGE TEKST STEUNBETUIGING:

Lieve vrienden in Dresden
Het is werkelijk fantastisch wat hier in Dresden gebeurt. Dresden laat zien hoe het moet. Heel Europa kijkt naar jullie. Jullie staan niet alleen. Jullie zijn deel van iets veel groters. In Duitsland, in Nederland, in heel Europa. Jullie zijn de hoop van velen. Jullie zijn de stem van het volk tegen de elite. Jullie zijn het volk.
In Duitsland hebben de mensen er genoeg van.
In Nederland hebben de mensen er genoeg van.
In heel Europa hebben de mensen er genoeg van.
Genoeg van de terreur en de haat.
Genoeg van de aanslagen, genoeg van het bloedvergieten.
Genoeg van de islamisering.
Genoeg van de politieke elites
die onze joods-christelijke identiteit en onze tradities verraden,
die de toekomst van onze kinderen in gevaar brengen,
die ons land en onze beschaving in de uitverkoop doen
In heel Europa zeggen de mensen: “Wij zijn het volk” En wij zijn het beu!
Ik steun jullie van harte. Miljoenen in Europa steunen jullie. Ik ben trots op jullie.
Want wij willen wat jullie willen: een vrij volk, een vrij land, een beschaafd land, en geen islamisering.
Laat ons ons daar samen voor inzetten. Niemand kan ons stoppen.

Leve de vrijheid.
Geert Wilders   

[68]

KAFKA
NEDERLANDSE PEGIDA ACTIVIST: WAPENHANDELAAR
EN NAZIVRIEND

http://kafka.nl/nederlandse-pe gida-activist-wapenhandelaar-e n-nazivriend/

[69]

KAFKA
PEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?

http://kafka.nl/pegida-nederla nd-een-burgerbeweging/

[70]

”Maar als het aan Wilders ligt, komt er geen asielzoeker meer in. ‘Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum. Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’

VOLKSKRANT
WILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER IN
REP EN ROER
17 SEPTEMBER 2015

http://www.volkskrant.nl/ politiek/wilders-oproep-tot- verzet-brengt-kamer-in-rep-en- roer~a4143720/

VRIJ NEDERLAND
DE TESTOSTERONBOM BESTAAT NIET, WILDERS
CLARA VAN DE WIEL
16 SEPTEMBER 2015

https://www.vn.nl/de- testosteronbom-bestaat-niet- wilders/

[71]

”Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’

VOLKSKRANT
WILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER IN
REP EN ROER
17 SEPTEMBER 2015

http://www.volkskrant.nl/polit iek/wilders-oproep-tot-verzet- brengt-kamer-in-rep-en-roer~ a4143720/

[72]

YOUTUBE.COM
WILDERS VERKONDIGT EEN VERZETSTOERNEE

https://www.youtube.com/watch?v=kEwEVQQYd20
ONDER FOTO, HOREND BIJ ARTIKEL

”Geert Wilders op ‘verzetstournee’ in Purmerend. De PVV-leider gaat het land in voor fotomomentjes en flyeracties, roept op tot verzet tegen de komst van asielzoekerscentra en vertrekt weer.”

TROUW
DE ONGRIJPBARE INVLOED VAN GEERT WILDERS
2 NOVEMBER 2015

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4176286/2015/11/02/De-ongrijpbare-invloed-van-Geert-Wilders.dhtml

[73]

AANVALLEN OP VLUCHTELINGEN MET PVV
BETROKKENHEID/PVV GESTOOK

RTV UTRECHT
NOODOPVANG WOERDEN BESTORMD
10 OCTOBER 2015

http://www.rtvutrecht.nl/nieuw s/1395049/

JOOP.NL
PVV-KANDIDAAT BETROKKEN BIJ AANVALLERS
VLUCHTELINGEN WOERDEN
16 OCTOBER 2015

http://www.joop.nl/politiek/de tail/artikel/34353_pvv_kandida at_betrokken_bij_aanval_op_vlu chtelingen_woerden/

”Jochem D. ‘adviseerde’ volgens eigen zeggen van geweld verdachte groepering ”

JOOP.NL
PVV-KANDIDAAT BETROKKEN BIJ AANVALLERS
VLUCHTELINGEN WOERDEN
16 OCTOBER 2015

http://www.joop.nl/politiek/de tail/artikel/34353_pvv_kandida at_betrokken_bij_aanval_op_vlu chtelingen_woerden/

”Kennelijk voelen de daders van deze intimiderende acties zich verbonden met het verzet waar de PVV voor oproept. Sterker nog, regelmatig zetten ze Geert Wilders, of de naam van zijn partij, in om hun daad een extra lading mee te geven. In de bovenstaande voorbeelden is er sprake van indirecte betrokkenheid van de PVV. Er zijn ook meer directe lijnen te leggen in 2015.* Op 3 oktober 2015 gaat Geert Wilders met zijn gevolg folders verspreiden tegen asielzoekers in Almere. Als er wat tegendemonstranten opduiken krijgen die de volle laag van de PVV-aanhang. Er zijn doodsbedreigingen, de wens dat iemands dochter verkracht wordt, er worden pamfletten tegen de PVV uit iemands handen getrokken en de tegendemonstranten voelen zich geïntimideerd door de agressie.
* Er is een vergelijkbare situatie op 15 oktober in Steenbergen. Geert Wilders is door Sander Booij van de PVV-actiegroep AZC-Alert uitgenodigd om tegen een asielzoekerscentrum te komen protesteren. Sander Booij was zelf in 2015 ook kandidaat voor de PVV in Noord-Brabant. Wilders moet op het laatste moment afzeggen, maar zijn aanhang is gemobiliseerd en staat op straat. Hier is de sfeer ook weer intimiderend richting tegendemonstranten. Er wordt met eieren gegooid en met geweld worden protestborden afgepakt. Een groep van ongeveer 200 mensen richt haar agressie op een klein groepje tegendemonstranten.”

ANTIFASCISTISCHE ONDERZOEKSGROEP KAFKA
PVV AANHANGERS OP OORLOGSPAD
18 MAART 2016

http://kafka.nl/pvv-aanhangers -op-oorlogspad/

”Dat agressieve fascisme dat zich ter plekke ontplooit, is een symptoom van iets veel groters. We zagen eerdere soortgelijke manifestaties van fascistische hatelijkheid in Steenbergen en elders. Dat mensen de straat op gaan en hun racistische haat kenbaar maken, dat doen ze zelf. Maar het verspreiden van racistische haat, het aanmoedigen van agressieve uitingen van die haat, dat wordt systematisch aangewakkerd door een gigantische megafoon. Die megafoon is in de hand van Geert Wilders en zijn PVV. Hij roept al maanden ‘Kom in verzet’ tegen de vestiging van AZC’s. Ook aan de vooravond van de vechtpartijen in Geldermalsen liet hij zich gelden met een tweet“Geen AZC in Geldermalsen!”

FASCISME OP STRAAT IN GELDERMALSEN (2) OVER
VERANTWOORDELIJKHEID EN DE ROL VAN WILDERS
PETER STORM
21 DECEMBER 2015
 
 
http://www.ravotr.nl/2015/12/2 1/fascisme-op-straat-geldermal sen-2-verantwoordelijkheid-en- de-rol-van-wilders/

Afbeelding weergeven op Twitter

 Volgen
Geert Wilders ✔@geertwilderspvvGeen AZC in Geldermalsen!! #kominverzet
17:08 – 13 december 2015

 

 

BRON:
OMROEP GELDERLAND
”DOE MEE, GEEN AZC”: INWONERS GELDERMALSEN
PROTESTEREN TEGEN KOMST AZC
13 DECEMBER 2015

http://www.omroepgelderland.nl /nieuws/2102782/Doe-mee-geen-a zc-inwoners-Geldermalsen-prote steren-tegen-komst-azc

” Geert Wilders komt donderdagmiddag niet naar Steenbergen. Hij is verhinderd vanwege uitgestelde stemrondes in de Tweede Kamer. Dat meldt Alexander van Hattem, fractievoorzitter van de Brabantse PVV. Wilders wil snel een nieuwe datum prikken voor een bezoek. ‘Uitstel is geen afstel’, meldt hij op Twitter.”
 
 
OMROEP BRABANT
GEERT WILDERS NIET NAAR STEENBERGEN OM TE DEMONSTREREN
TEGEN AZC
 
http://www.omroepbrabant.nl/? news/2376461093/Geert+Wilders+ niet+naar+Steenbergen+om+te+ demonstreren+tegen+azc.aspx
 

OMROEP BRABANT
GEERT WILDERS GAAT IN STEENBERGEN FLYEREN TEGEN
KOMST ASIELZOEKERSCENTRUM

http://www.omroepbrabant.nl/? news/2373571083/Geert+Wilders+ gaat+in+Steenbergen+flyeren+ tegen+komst+ asielzoekerscentrum.aspx

”Op 15 oktober werd de sfeer in de Brabantse gemeente al eens grimmig, toen voor- en tegenstanders van de vluchtelingenopvang elkaar in de haren vlogen. Die dag zou Geert Wilders komen flyeren, maar dat ging niet door. Desondanks troffen voor- en tegenstanders elkaar in het dorp. Het kwam tot fysiek geweld en de politie moest de twee groepen uit elkaar houden.”

VOLKSKRANT
DEEL TEGENSTANDERS AZC STEENBERGEN KWAM VAN BUITEN
22 OCTOBER 2015

http://www.volkskrant.nl/ binnenland/rumoerige- bijeenkomst-over-asielzoekers- steenbergen~a4168048/

””Mijn grote vriend is er vandaag helaas niet“, reageert een van de tegenstanders van het azc. “Aan de ene kant staat nu de gemeenteraad en aan de andere kant staat de gewone burger.”

OMROEP BRABANT
GRIMMIGE SFEER BIJ DEMONSTRATIE TEGEN AZC IN STEENBERGEN

http://www.omroepbrabant.nl/? news/2376571203/Grimmige+ sfeer+bij+demonstratie+tegen+ azc+in+Steenbergen+ondanks+ afwezigheid+Geert+Wilders.aspx

ZIE VOOR DE AFWEZIGHEID VAN GENOEMDE ”GROTE VRIEND”

OMROEP BRABANT
GEERT WILDERS NIET NAAR STEENBERGEN OM TE DEMONSTREREN
TEGEN AZC

http://www.omroepbrabant.nl/? news/2376461093/Geert+Wilders+ niet+naar+Steenbergen+om+te+ demonstreren+tegen+azc.aspx

”Intimidatie zoals die vorige week plaatsvond rond het gemeentehuis van Geldermalsen heeft duidelijk van alles met Wilders en de PVV te maken. “Elke vuurwerkbom, in Geldermalsen geworpen, is geïnspireerd door Geert Wilders. Het is zijn voorhoede die het gemeentehuis bestormde,  schrijft Han van der Horst op Joop.nl met reden. Op Socialisme.nu heten de aanvallers in Geldermalsen “de knokploegen van de PVV,  , en dat zijn het in feite ook. De nieuwsredactie van Krapuul.nl spreekt treffend van een “Wildersmeute”.

FASCISME OP STRAAT IN GELDERMALSEN (3): PVV FASCISME EN
STRAATRACISME, TWEE HANDEN OP EEN BUIK
PETER STORM
23 DECEMBER 2015

http://www.ravotr.nl/2015/12/ 23/fascisme-op-straat- geldermalsen-3-pvv-fascisme- en-staatsracisme-twee-handen- op-een-buik/

[74]

RTV UTRECHT
NOODOPVANG WOERDEN BESTORMD
10 OCTOBER 2015

http://www.rtvutrecht.nl/nieuw s/1395049/

JOOP.NL
PVV-KANDIDAAT BETROKKEN BIJ AANVALLERS
VLUCHTELINGEN WOERDEN
16 OCTOBER 2015

http://www.joop.nl/politiek/de tail/artikel/34353_pvv_kandida at_betrokken_bij_aanval_op_vlu chtelingen_woerden/

”Jochem D. ‘adviseerde’ volgens eigen zeggen van geweld verdachte groepering ”

JOOP.NL
PVV-KANDIDAAT BETROKKEN BIJ AANVALLERS
VLUCHTELINGEN WOERDEN
16 OCTOBER 2015

http://www.joop.nl/politiek/de tail/artikel/34353_pvv_kandida at_betrokken

[75]

”Dat mensen de straat op gaan en hun racistische haat kenbaar maken, dat doen ze zelf. Maar het verspreiden van racistische haat, het aanmoedigen van agressieve uitingen van die haat, dat wordt systematisch aangewakkerd door een gigantische megafoon. Die megafoon is in de hand van Geert Wilders en zijn PVV. Hij roept al maanden ‘Kom in verzet’ tegen de vestiging van AZC’s. Ook aan de vooravond van de vechtpartijen in Geldermalsen liet hij zich gelden met een tweet“Geen AZC in Geldermalsen!”

FASCISME OP STRAAT IN GELDERMALSEN (2) OVER VERANTWOORDELIJKHEID

EN DE ROL VAN WILDERS
PETER STORM
21 DECEMBER 2015

http://www.ravotr.nl/2015/12/21/fascisme-op-straat-geldermalsen-2-verantwoordelijkheid-en-de-rol-van-wilders/

[76]

Afbeelding weergeven op Twitter

 Volgen
Geert Wilders ✔@geertwilderspvvGeen AZC in Geldermalsen!! #kominverzet
17:08 – 13 december 2015

 

 

BRON:
OMROEP GELDERLAND
”DOE MEE, GEEN AZC”: INWONERS GELDERMALSEN
PROTESTEREN TEGEN KOMST AZC
13 DECEMBER 2015

http://www.omroepgelderland.nl /nieuws/2102782/Doe-mee-geen-a zc-inwoners-Ge

[77]

NOS
VEERTIEN MENSEN OPGEPAKT NA RELLEN GELDERMALSEN
17 DECEMBER 2015

http://nos.nl/artikel/2075694- veertien-mensen-opgepakt-na-re llen-geldermalsen.html

NOS
RACISTISCHE AANVAL MET ZWAAR VUURWERK OP
GEZIN PANNERDEN
18 DECEMBER 2015

http://nos.nl/artikel/2076025- racistische-aanval-met-zwaar-v uurwerk-op-gezin-pannerden.htm l

NOS
ANTI-ISLAMBETOGERS BEZETTEN MOSKEE DORDRECHT
19 DECEMBER 2015

http://nos.nl/artikel/2076181- anti-islambetogers-bezetten- moskee-dordrecht.html

[78]

Geert WildersGeverifieerd account‏@geertwilderspvvPolitiek en pers kunnen de rambam krijgen. Neem zelf lekker afstand van jullie lafheid en verraad van Nederland aan de islam. Sukkels.

06:57 – 21 dec. 2015

https://twitter.com/geertwilderspvv/status/678952557981671424

NOS
WILDERS ANTWOORDT POLITIEK EN PERS:
KRIJG DE RAMBAM
21 DECEMBER 2015

http://nos.nl/artikel/2076635-wilders-antwoordt-politiek-en-pers-krijg-de-rambam.html

[79]

KAFKA
PEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?

http://kafka.nl/pegida-nederla nd-een-burgerbeweging/

[80]

”Allereerst: Pegida heeft kunnen verzamel;en, en heeft kunnen lopen. Kennelijk geen tot het absolute minimum ingekorte route, en ook geen route ver buiten de binnenstad. Nee, blak rond de binnenstad, goed zichtbaar voor omstanders, winkelend publiek en dergelijke. Dat is een overwinning voor de fascisten, zeker in vergelijking met Pegida-pogingen in Utrecht en Amsterdam die dor de politie ingekort werden mede doordat de druk van tegendemonstranten aanzienlijk was. En de krimp van Pegida-demonstraties – van tegen de tweehonderd bij eerdere pogingen tot nog maar enkele tientallen de laatste keren – zet niet verder door. Vijftig is niet enorm. Maar vijftig Pegida-mensen die relatief ongestoord hebben kunnen marcheren kunnen een reden zijn voor sympathisanten vormen om een volgende keer ook mee te gaan doen. Wat Pegida vandaag heeft bereikt is wel degelijk gevaarlijk. De mnuur tussen Pegida en een potentieel veel bredere Wilderiaanse aanhang wordt lager, en dat is eng.”

RENNEN, ONTVOERING EN EEN PAAR UUR WACHTEN: ANTI-FASCISME
EN REPRESSIE IN BREDA
PETER STORM
19 JUNI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/06/19/rennen-ontvoering-en-een-paar-uur-wachten-antifascisme-en-repressie-breda/

GREEP UIT EEN AANTAL PEGIDA DEMONSTRATIES

MEEST RECENTE, IN DEN HAAG [WAAR PEGIDA AL EERDER HAD
GEDEMONSTREERD], OP 9 OCTOBER

POLITIE HOUDT VIER ACTIVISTEN AAN TIJDENS PEGIDA
DEMONSTRATIE DEN HAAG
9 OCTOBER 2016

http://nieuwsopbeeld.nl/2016/10/09/politie-houdt-vier-activisten-aan-tijdens-pegida-demonstratie-den-haag/

PEGIDA IN ROTTERDAM/TWEE KEER

METRONIEUWS.NL
PEGIDA DEMONSTREERT: ”VEEL POLITIE, VERLOOP RUSTIG”
29 NOVEMBER 2015

http://www.metronieuws.nl/binn enland/rotterdam/2015/11/pegid a-demonstreert-veel-politie-ve rloop-rustig

METRONIEUWS.NL
VERSTOPTE DEMONSTRATIE PEGIDA IN ROTTERDAM
19 DECEMBER 2015

http://www.metronieuws.nl/nieu ws/rotterdam/2015/12/verstopte -demonstratie-pegida-in-rotter dam

PEGIDA IN UTRECHT/TWEE KEER
RTL NIEUWS
ZEKER TIEN ARRESTATIES BIJ PEGIDA DEMONSTRATIE IN UTRECHT
11 OCTOBER 2015

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws /binnenland/zeker-tien-arresta ties-bij-pegida-demonstratie-u trecht

KAFKA
PEGIDA NEDERLAND – EEN EERSTE TEST
14 OCTOBER 2015

http://kafka.nl/pegida-nederla nd-een-eerste-test/

VOLKSKRANT
PEGIDA DEMONSTRATIE IN UTRECHT: ”EET GEEN KEBAB MEER”
9 NOVEMBER 2015

http://www.volkskrant.nl/binne nland/pegida-demonstratie-in-u trecht-eet-geen-kebab-meer~a41 81351/

PEGIDA IN APELDOORN

NU.NL
PEGIDA WIL IN JANUARI DEMONSTREREN IN APELDOORN
23 DECEMBER 2015

http://www.nu.nl/binnenland/41 88009/pegida-wil-in-januari-de monstreren-in-apeldoorn.html

NU.NL
PEGIDA DEMONSTRATIE APELDOORN RUSTIG VERLOPEN
17 JANUARI 2016

http://www.nu.nl/binnenland/41 99189/pegida-demonstratie-apel doorn-rustig-verlopen.html

PEGIDA IN AMSTERDAM
LAAT ZE NIET LOPEN
PEGIDA’S HAAT DUIDELIJK NIET WELKOM IN AMSTERDAM
MOKUM KWAM IN VERZET

http://laatzenietlopen.blogspo t.nl/2016/02/pegidas-haat-duid elijk-niet-welkom-in.html

PEGIDA MAG DEMONSTREREN IN AMSTERDAM/HAATZAAIERS/
IN VERZET TEGEN NEO NAZI’S
ASTRID ESSED
13 JANUARI 2016

http://www.astridessed.nl/pegi da-mag-demonstreren-in-amsterd amhaatzaaiersin-verzet-tegen-n eo-nazis/

PEGIDA IN EDE
DE GELDERLANDER
PEGIDA VOORMAN AANGEHOUDEN BIJ DEMONSTRATIE
TEGEN AZC EDE
20 FEBRUARI 2016

http://www.gelderlander.nl/reg io/de-vallei/ede/pegida-voorma n-aangehouden-bij-demonstratie -tegen-azc-ede-1.5746721

NU.NL
TWEE AANHOUDINGEN BIJ PEGIDA DEMONSTRATIE EDE
20 FEBRUARI 2016

http://www.nu.nl/algemeen/4218 046/twee-aanhoudingen-bij-pegi da-demonstratie-ede.html

DRIE KEER IN DEN HAAG

PEGIDA IN DEN HAAG
10 APRIL 2016

https://www.indymedia.nl/node/ 32886

OMROEP WEST
PROTESTMARS PEGIDA DOOR CENTRUM DEN HAAG,
TEGEN-DEMO OP PLEIN 1813
10 APRIL 2016

http://www.omroepwest.nl/nieuw s/3124389/Protestmars-Pegida-d oor-centrum-Den-Haag-tegen-dem o-op-Plein-1813

”De demonstratie is er een in een reeks. De organisatie wil vanaf nu elke maand betogen. ”

NOS
ARRESTATIES BIJ PEGIDA DEMONSTRATIE IN
DEN HAAG
11 SEPTEMBER 2016

http://nos.nl/artikel/2131369- arrestaties-bij-pegida-demonst ratie-in-den-haag.html

ANTI FASCISTISCHE AKTIE
11-9-2016: STOP PEGIDA IN DEN HAAG: NOOIT MEER FASCISME!

https://afanl.wordpress.com/ 2016/09/08/11-9-2016-stop- pegida-in-den-haag-nooit-meer- fascisme/

POLITIE HOUDT VIER ACTIVISTEN AAN TIJDENS PEGIDA
DEMONSTRATIE DEN HAAG
9 OCTOBER 2016

http://nieuwsopbeeld.nl/2016/10/09/politie-houdt-vier-activisten-aan-tijdens-pegida-demonstratie-den-haag/

WILDERS, PVV, PEGIDA, POLITIEK/HET NEDERLANDSE KROMME
HUIS
ASTRID ESSED
21 APRIL 2016

http://www.astridessed.nl/wilders-pvv-pegida-politiekhet-nederlandse-kromme-huis/

(81)

”Zo zag hij de Ariërs als superieur terwijl de Joden niet meer dan een parasitair ras waren die van binnenuit hun gastheer trachtten te vernietigen.”
…..
……
”Het marxisme en bolsjewisme was niet los te zien van de Joden. Het bolsjewisme en communisme waren, volgens Hitler, namelijk een uitvinding van de Joden als een soort kwade ziekte die ze onder het Arische ras wilden verspreiden.”

G2WAR2.NL
OPKOMST VAN HET DERDE RIJK

http://www.go2war2.nl/artikel/ 1314/Opkomst-van-het-Derde-Rij k.htm?page=8

(82)

´´Volgens De Graaf is de naam Mohammed (en afgeleiden daarvan) de op één na populairste naam in Nederland. “Niet alleen in de bezette gebieden in de grote steden, dat geldt voor heel Nederland.”

NOS
PVV/GEEN ISLAM IN NEDERLAND

http://nos.nl/artikel/2005845- pvv-geen-islam-in-nederland. html

(83)

´´Ook wijzen wij op de buschauffeurs die tijdens hun werk worden afgetuigd, meisjes die in zwembaden worden betast, joodse burgers die worden geïntimideerd, de mishandeling van homo’s en zelfs geweld tegen gehandicapten en ouden van dagen. Maar ook willekeurige passanten kunnen slachtoffer worden van Marokkaans geweld. Een te kort rokje, een verkeerde blik of het niet-meewerken aan je eigen beroving: dat alles leidt tot geweld. Zelfs onze stranden (van Zandvoort tot Scheveningen) worden geteisterd door rovend en gewelddadig Marokkaans tuig.´´
EUROPA NU
SPREEKTEKST JORAM VAN KLAVEREN BIJ MAROKKANENDEBAT
http://www.europa-nu.nl/id/vj8 lhgagsiy5/nieuws/spreektekst_j oram_van_klaveren_bij

TEKST

SPREEKTEKST JORAM VAN KLAVEREN BIJ
MAROKKANENDEBAT-HOOFDINHOUD
Met dank overgenomen van Partij voor de Vrijheid (PVV), gepubliceerd opzondag 7 april 2013, 13:33.Voorzitter,
Ondanks het inmiddels belachelijke tijdstip waarop we dit belangrijke debat voeren, begin ik maar.
Van de Marokkaanse jongens komt 65% in aanraking met de politie. Marokkanen zijn 22 keer vaker verdachte van vermogensdelicten met geweld en geen enkele groep gaat zo vaak opnieuw in de fout als Marokkanen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat antisemitisme en homofoob geweld welig tieren onder Marokkanen. De legitimatie voor deze ellende: de islam.
Ook wijzen wij op de buschauffeurs die tijdens hun werk worden afgetuigd, meisjes die in zwembaden worden betast, joodse burgers die worden geïntimideerd, de mishandeling van homo’s en zelfs geweld tegen gehandicapten en ouden van dagen. Maar ook willekeurige passanten kunnen slachtoffer worden van Marokkaans geweld. Een te kort rokje, een verkeerde blik of het niet-meewerken aan je eigen beroving: dat alles leidt tot geweld. Zelfs onze stranden (van Zandvoort tot Scheveningen) worden geteisterd door rovend en gewelddadig Marokkaans tuig.
Nederland heeft een Marokkanenprobleem. En dat probleem raakt uiteraard aan de islam. Onderzoek van Van Acker concludeerde al dat de moskee een zeer negatieve rol speelt in de opvoeding en dat Marokkanen daar ook leren niet om anderen te respecteren.
Dat probleem, onder andere het excessieve geweld van deze groep, kent behalve een islamitische ook een racistische component: Marokkaans geweld tegen niet-Marokkanen. Het zijn niet de Marokkaanse omaatjes die worden overvallen door het tuig. Het zijn geen Marokkaanse meisjes en vrouwen die op straat worden uitgesist, die in zwembaden worden betast en voor hoer worden uitgemaakt. Het zijn niet-Marokkanen en dan voornamelijk autochtonen. Onderzoek van de heer Ferwerda wees jaren geleden al uit dat sterke anti-Nederlandse gevoelens een oorzaak zijn van geweld door Marokkanen. Mohammed Cheppih, die inmiddels speelt voor polderimam, stelde dat negen van de tien jonge moslims Nederlanders haten. De meeste slachtoffers van loverboys zijn autochtone meisjes en de grootste dadergroep heeft een islamitische achtergrond, en is Marokkaans.
De ongebreidelde massa-immigratie en de totaal mislukte integratie als gevolg van de islam, vormen de basis voor dit probleem. De huidige aanpak om dit probleem op te lossen, heeft compleet gefaald. Het jarenlange ‘PvdA-gepamper’ van Marokkanen met belachelijke projecten als ‘boten bouwen in Rabat’, ‘op vakantie gaan met de politie’ of ‘vechtsporten voor criminele Marokkanen’ heeft er niet voor gezorgd dat de ellende is gestopt, integendeel.
Het is nu tijd voor keiharde repressie. De PVV draagt al jaren heel concrete oplossingen aan maar wordt daarbij nooit gesteund door links, de Partij van de Arbeid – als katalysator van de integratieproblemen – voorop. De PVV blijft echter pleiten voor minimumstraffen, huis- en wijkuitzettingen, het stopzetten en maximaal korten van uitkeringen van daders, standaard politie-inzet met honden, avondklokken, mobiele politieposten, groepsaansprakelijkheid en uiteraard denaturalisatie van daders om ze daarna zo snel als mogelijk het land uit te knikkeren.
Voorzitter, ik rond af. We doen een beroep op de minister om de aangedragen oplossingen over te nemen en zo deze enorme ellende eindelijk te stoppen.
Dank u wel.

(84)

INBRENG GEERT WILDERS BIJ VLUCHTELINGENDEBAT [14-10-2015]
Geschreven
14 october 2015

https://www.pvv.nl/index.php/ 36-fj-related/geert-wilders/ 8729- vluchtelingendebat14102015. html

YOUTUBE.COM

https://www.youtube.com/watch? v=1xP9twIbLrw

TEKST

Voorzitter,
Genoeg is genoeg. Miljoenen mensen in dit mooie land zijn het spuugzat. Ik ga u vertellen waarom. Heel veel mensen stuurden ons hun verhaal naar ons toe.
En een aantal van die verhalen ga ik voorlezen. Daar ga ik mijn termijn voor gebruiken. Verhalen die u niet in de krant leest. Waar de Minister-President niet over spreekt. Waar het COA over zwijgt. Het verhaal van de gewone mensen in Nederland.
En ik begin, mevrouw de voorzitter met een bericht van een mevrouw van 80, die zegt:
“Dag Geert, ik ben tachtig jaar oud. Ik heb één dag geholpen in de Amerikahal in Apeldoorn. Maar nooit weer. De asielzoekers trappen er rotzooi. Als ze een jack krijgen als tweede jas, niet van nieuw te onderscheiden, dan is het: ‘No, not new!’
Ze hebben een grote bek. Ze hebben commentaar op het eten. En ze krijgen in één keer net zo veel vlees als ik in een week krijg en ze gooien alles weg.”
Een meneer uit Oude-Pekela, mevrouw de voorzitter:
“Hier bij ons in Oude-Pekela, heel veel overlast. Dronken asielzoekers vallen regelmatig jonge kinderen lastig. Jonge meisjes worden onzedelijk betast. Staan in het openbaar hun behoefte te doen.”
Een mevrouw zegt:
“Ik was afgelopen zondag in een supermarkt. Ik ben drieënzestig jaar. Ik rij door mijn ziekte in een scootmobiel door een supermarkt en er was een grote groep asieljongeren aanwezig. Drie van die gasten kwamen mijn kant oplopen en wilde dat ik voor ze opzij ging, wat ik weigerde. En toen stak een van hen zijn middelvinger op en een ander maakte een snijbeweging langs zijn keel. Een van die knullen liep tegen mijn scootmobiel op, waardoor mijn spiegel naar binnen boog. Hij draaide zich om en kwam met opgestoken vuist mijn kant op. Nou meneer Wilders, ik kan vertellen dat ik verstijfd zat te wachten wat er ging gebeuren. Ik heb me omgedraaid en heb met grote spoed de winkel verlaten.”
Mevrouw de voorzitter, ik ga door met een bericht van een mevrouw uit ter Apel:
“Meneer Wilders, gisteren was een kennis van ons lastig gevallen door een vluchteling. Zij ging boodschappen doen en in de winkel werd ze achtervolgd en lastig gevallen. De vluchteling zei de hele tijd ‘I want to fuck you’, tot dat twee mannen met een stevig postuur de vrouw gingen helpen en toen droop de vluchteling af.”
Iemand die werkt bij de telefooncentrale van het COA:
“Hoi, ik werk bij de telefooncentrale waar de telefoontjes van het COA binnenkomen. 500 tot 700 per dag. Wij verzorgen ook de telefoontjes voor de beveiliging. De incidenten zijn met geen pen te beschrijven. Overal vluchtelingen die overlast veroorzaken. Elke dag meldingen van geweld en rellen en bijna niets daarvan zie je in de media.”
“Beste meneer Wilders, ik stond in de rij voor de apotheek. Voor mij stonden drie mensen, vermoedelijk uit donker-Afrika. Met gebrekkig Engels werd de keurige Nederlandse dame volledig vernederd. Voor het feit dat ze een vrouw was. En beticht van discriminatie. En alléén omdat er tussen alle gratis medicijnen een rekening zat van vijftien Euro voor een vitaminepillen potje wat niet vergoed werd. Ze waren asielzoekers en eisten dat ze alles gratis zouden krijgen.”
Een meneer die schrijft:
“Beste meneer Wilders, Ik liep met mijn vrouw langs het AZC bij ons in de buurt en er werd een opmerking gemaakt naar mijn vrouw. Wat ze zeiden kon ik niet verstaan, maar ik liep naar deze mensen toe om de vragen wat ze wilden. En daarom werd ik bespuugd.”
Een meneer uit Houten schrijft:
“Beste meneer Wilders, de gemeente Houten (christelijke gemeente), heeft een slecht plan met 300 asielzoekers. Wat ongetwijfeld nog meer gaat worden. Ze hangen rond in het winkelcentrum. Ze vallen vrouwen lastig die boodschappen doen. Ze kijken je aan alsof je de duivel bent en schreeuwen Allah Akbar bij ons in de straten.”
Een mevrouw uit wassenaar die schrijft:
“Voorheen kon ik als alleenstaande jonge vrouw rustig in mijn dorp over straat lopen. Maar de laatste tijd word ik steeds vaker door mannen uit de plaatselijke opvang lastiggevallen als ik over straat loop. Ze sissen, ze lopen per ongeluk tegen me aan. Ze volgen me hinderlijk, ze spreken me aan. Ze vragen ‘Do you have a boyfriend. Do you want sex’. En als ik dan niet reageer roepen ze ineens in het Nederlands ‘vieze hoer.’”
Voorzitter, een meneer uit Nijmegen zegt:
“Onlangs ben ik in de regio Nijmegen bedreigd door een groep asielzoekers. Ze wilden mijn vriendin betasten en belagen. We zijn gelukkig geholpen door omstanders, maar enorm geschrokken.
Een meneer uit Emmen zegt:
“Toen ik samen met mijn vriend, ik ben namelijk homoseksueel, op het station stond te wachten op de trein naar Zwolle werden we onheus bejegend. We werden toegeschreeuwd. We werden bespuugd. Iemand wilde mijn vriend slaan. Ik werd omver geduwd. Het meest storende van dit fiasco vond ik nog wel dat de dienstdoende beambte zei toen ik had geklaagd: ‘ja, dat gebeurt nu eenmaal. Deze mensen zijn homoseksualiteit niet gewend.’”
Een mevrouw uit Weert schrijft:
“Meneer Wilders, mijn vrouwelijke familieleden worden uitgescholden voor hoer. Worden na bespuugd door de vluchtelingen hier in Weert.”
En dan voorzitter, een man uit Almere:
“Ik ben buschauffeur in Almere en wij ondervinden heel veel hinder van die asielzoekers. Zij hebben een enorm grote mond. Ze laten troep achter in de bus. Ze schreeuwen de hele boel bij elkaar. Ze rijden vaak zwart. “
VZ, ik zou nog een uur kunnen doorgaan. Maar dat zijn de verhalen die men in de kranten niet leest. Dat zijn de verhalen waar de Minister-President het niet over heeft. Maar dit is de werkelijkheid van de gewone man en vrouw in Nederland.
De schade die hier door al die mensen wordt aangericht is niet te overzien. En wij pikken dar niet langer. We pikken het niet dat deze premier onze veiligheid, vrijheid onze cultuur, onze geld, onze toekomst op het spel zet.
De islamitische invasie, want dat is het, toestaat.
De maat is vol. De grenzen moeten dicht. En deze premier die daarvoor verantwoordelijk is moet weg. En daarom zal ik in tweede termijn, en dat zal ik voortaan in ieder debat doen dat hierover gaat, een motie van wantrouwen indienen tegen dit kabinet.
Dank u wel.

(85)

YOUTUBE.COM
INBRENG GEERT WILDERS BIJ VLUCHTELINGENDEBAT [14-10-2015]

https://www.youtube.com/watch?v=1xP9twIbLrw

(86)

YOUTUBE.COM
INBRENG GEERT WILDERS BIJ VLUCHTELINGENDEBAT [14-10-2015]

https://www.youtube.com/watch?v=1xP9twIbLrw

(87)

YOUTUBE.COM
INBRENG GEERT WILDERS BIJ VLUCHTELINGENDEBAT [14-10-2015]

https://www.youtube.com/watch?v=1xP9twIbLrw

[88]

´´Neem nu Auschwitz. De holocaust. Iedereen, van de eerste tot de laatste persoon, die er verbleef, verbleef er onterecht. Wie er stierf, stierf er op volkomen onaanvaardbare wijze. Er is geen enkel excuus, geen half of geen kwart. Nochtans verbleven er niet enkel deugdzame mensen in Auschwitz. Ze werden ook niet plotseling goed door het pure feit dat ze er verbleven, want daar kozen ze uiteraard niet zelf voor. Toch moeten wij absoluut solidair zijn met iedereen die in Auschwitz verbleef of stierf, ook met de egoïsten, afpersers en onaangename mensen die er ongetwijfeld tussen zaten.´´

BELEDIG VLUCHTELINGEN NIET DOOR HEN HEILIG
TE VERKLAREN
TOESPRAAK RECTOR RIK TORFS BIJ HET ACADEMISCHE
OPMENINGSJAAR 2015, KATHOLIEKE UNIVERSITEIT
LEUVEN

http://www.knack.be/nieuws/bel gie/beledig-vluchtelingen-niet -door-hen-heilig-te-verklaren/ article-longread-606883.html

[89]

BELEDIG VLUCHTELINGEN NIET DOOR HEN HEILIG
TE VERKLAREN
TOESPRAAK RECTOR RIK TORFS BIJ HET ACADEMISCHE
OPMENINGSJAAR 2015, KATHOLIEKE UNIVERSITEIT
LEUVEN

http://www.knack.be/nieuws/ belgie/beledig-vluchtelingen- niet-door-hen-heilig-te- verklaren/article-longread- 606883.html

ZIE OOK VOOR TEKST

http://www.astridessed.nl/solidariteit-zonder-juridisering-en-idealiseringtoespraak-rector-rik-torfs-katholieke-universiteit-leuven-bij-de-opening-van-het-academisch-jaar-in-2015/

[56]

‘Sarah de Lange is als politicologe verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en bestudeert radicaal en extreem-rechts in Europa. Ze zegt ‘verbaasd’ te zijn geweest toen Wilders afgelopen voorjaar aankondigde in Europa te willen samenwerken met partijen als Vlaams Belang, Front National en de Oostenrijkse FPÖ: ‘Van die partijen had Wilders tot dat moment altijd in ferme bewoordingen afstand genomen.

VRIJ NEDERLAND
DE NIEUWE EXTREEM-RECHTSE VRIENDEN VAN WILDERS

https://www.vn.nl/de-nieuwe-ex treem-rechtse-vrienden-van-wil ders/

[57]

‘Sarah de Lange is als politicologe verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en bestudeert radicaal en extreem-rechts in Europa. Ze zegt ‘verbaasd’ te zijn geweest toen Wilders afgelopen voorjaar aankondigde in Europa te willen samenwerken met partijen als Vlaams Belang, Front National en de Oostenrijkse FPÖ: ‘Van die partijen had Wilders tot dat moment altijd in ferme bewoordingen afstand genomen.

VRIJ NEDERLAND
DE NIEUWE EXTREEM-RECHTSE VRIENDEN VAN WILDERS

https://www.vn.nl/de-nieuwe-ex treem-rechtse-vrienden-van-wil ders/

[58]

WIKIPEDIA
JEAN MARIE LE PEN

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Jean-Marie_Le_Pen

WIKIPEDIA [ENGELS]
JEAN MARIE LE PEN

https://en.wikipedia.org/wiki/ Jean-Marie_Le_Pen

[59]

NU.NL
MARINE LE PEN NAAR NEDERLAND VOOR OVERLEG MET WILDERS
14 OCTOBER 2013

http://www.nu.nl/politiek/3601 856/marine-le-pen-nederland-ov erleg-met-wilders.html

NIEUWSUUR.NL
LE PEN KOMT NAAR NEDERLAND
11 OCTOBER 2013

http://nieuwsuur.nl/onderwerp/ 561247-le-pen-komt-naar-nederl and.html

WILDERS HAALT MARINE LE PEN NAAR NEDERLAND/WINDEN DES
ONHEILS WAAIEN OM DE EUROPESE ROTSEN/BONDGENOOTSCHAP
DER DUISTERE KRACHTEN
ASTRID ESSED
13 NOVEMBER 2013

http://www.astridessed.nl/wild ers-haalt-marine-le-pen-naar-t weede-kamerwinden-des-onheils- waaien-om-de-europese-rotsenbo ndgenootschap-der-duistere-kra chten/

NOS
WAAROM ONTVANGT WILDERS LE PEN?
12 NOVEMBER 2013

http://nos.nl/artikel/574253-w aarom-ontvangt-wilders-le-pen. html

SOCIALISME.NU
WILDERS: SPIL IN EUROPESE COALITIE VAN DE HAAT
8 NOVEMBER 2013

http://socialisme.nu/blog/nieu ws/38387/wilders-spil-in-europ ese-coalitie-van-de-haat/

[60]

OMROEP WEST
GEERT WILDERS LUNCHT MET VLAAMSE GEESTVERWANT
IN DEN HAAG
17 JANUARI 2014

http://www.omroepwest.nl/nieuw s/2436364/Geert-Wilders-luncht -met-Vlaamse-geestverwant-in-D en-Haag

TROUW
WILDERS HEEFT ”FANTASTISCHE” ONTMOETING MET
DE WINTER
21 JUNI 2013

http://www.trouw.nl/tr/nl/4496 /Buitenland/article/detail/346 3007/2013/06/21/Wilders-heeft- fantastische-ontmoeting-met-De winter.dhtml

DE WERELD MORGEN.BE
WILDERS, DE BEREKENENDE NIEUWE VRIEND VAN
DE WINTER
LESLEY ARP
23 JANUARI 2014

http://www.dewereldmorgen.be/a rtikels/2014/01/23/wilders-de- berekenende-nieuwe-vriend-van- dewinter

VOLKSKRANT
WILDERS ZEGT BEZOEK AAN VLAAMS BELANG AF
22 MAART 2014

http://www.volkskrant.nl/polit iek/wilders-zegt-bezoek-aan-vl aams-belang-af~a3620708/

SOCIALISME.NU
WILDERS: SPIL IN EUROPESE COALITIE VAN DE HAAT
8 NOVEMBER 2013

http://socialisme.nu/blog/nieu ws/38387/wilders-spil-in-europ ese-coalitie-van-de-haat/

[61]

NOS
FPO EN PVV VINDEN ELKAAR IN EUROPA
19 MEI 2014

http://nos.nl/artikel/649755-f po-en-pvv-vinden-elkaar-in-eur opa.html

SOCIALISME.NU
WILDERS: SPIL IN EUROPESE COALITIE VAN DE HAAT
8 NOVEMBER 2013

http://socialisme.nu/blog/nieu ws/38387/wilders-spil-in-europ ese-coalitie-van-de-haat/

[62]

RTL NIEUWS
WILDERS GAAT EUROPA IN, MAAR MET WIE ALLEMAAL?
13 NOVEMBER 2013

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws /binnenland/wilders-gaat- europa-maar-met-wie-allemaal

”Sarah de Lange is als politicologe verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en bestudeert radicaal en extreem-rechts in Europa. Ze zegt ‘verbaasd’ te zijn geweest toen Wilders afgelopen voorjaar aankondigde in Europa te willen samenwerken met partijen als Vlaams Belang, Front National en de Oostenrijkse FPÖ: ‘Van die partijen had Wilders tot dat moment altijd in ferme bewoordingen afstand genomen.’ Het telkens opspelende antisemitisme binnen dergelijke partijen was daarvoor de voornaamste reden. ”

VRIJ NEDERLAND
DE NIEUWE EXTREEM-RECHTSE VRIENDEN VAN WILDERS

https://www.vn.nl/de-nieuwe-ex treem-rechtse-vrienden-van-wil ders/

[63]

TROUW
WILDERS WERKT GESTAAG AAN SAMENWERKING EUROSCEPTISCHE
PARTIJEN
15 JULI 2013

http://www.trouw.nl/tr/nl/ 4500/Politiek/article/detail/ 3475883/2013/07/15/Wilders- werkt-gestaag-aan- samenwerking-eurosceptische- partijen.dhtml

NU.NL
ANTI EU PARTIJEN SMEDEN ALLIANTIE IN WENEN
15 NOVEMBER 2013

http://www.nu.nl/politiek/ 3629577/anti-eu-partijen- smeden-alliantie-in-wenen.html

[64]

SOCIALISME.NU
WILDERS: SPIL IN EUROPESE COALITIE VAN DE HAAT
8 NOVEMBER 2013

http://socialisme.nu/blog/nieu ws/38387/wilders-spil-in-europ ese-coalitie-van-de-haat/

[65]

WIKIPEDIA
PEGIDA

https://en.wikipedia.org/wiki/ Pegida

[66]

NOS
BOODSCHAP WILDERS VOORGELEZEN TIJDENS PEGIDA MARS
25 JANUARI 2015

http://nos.nl/artikel/2015389- boodschap-wilders-voorgelezen- tijdens-pegida-mars.html

[67]

NOS
BOODSCHAP WILDERS VOORGELEZEN TIJDENS PEGIDA MARS
25 JANUARI 2015

http://nos.nl/artikel/2015389- boodschap-wilders-voorgelezen- tijdens-pegida-mars.html

VOLLEDIGE TEKST STEUNBETUIGING:

Lieve vrienden in Dresden
Het is werkelijk fantastisch wat hier in Dresden gebeurt. Dresden laat zien hoe het moet. Heel Europa kijkt naar jullie. Jullie staan niet alleen. Jullie zijn deel van iets veel groters. In Duitsland, in Nederland, in heel Europa. Jullie zijn de hoop van velen. Jullie zijn de stem van het volk tegen de elite. Jullie zijn het volk.
In Duitsland hebben de mensen er genoeg van.
In Nederland hebben de mensen er genoeg van.
In heel Europa hebben de mensen er genoeg van.
Genoeg van de terreur en de haat.
Genoeg van de aanslagen, genoeg van het bloedvergieten.
Genoeg van de islamisering.
Genoeg van de politieke elites
die onze joods-christelijke identiteit en onze tradities verraden,
die de toekomst van onze kinderen in gevaar brengen,
die ons land en onze beschaving in de uitverkoop doen
In heel Europa zeggen de mensen: “Wij zijn het volk” En wij zijn het beu!
Ik steun jullie van harte. Miljoenen in Europa steunen jullie. Ik ben trots op jullie.
Want wij willen wat jullie willen: een vrij volk, een vrij land, een beschaafd land, en geen islamisering.
Laat ons ons daar samen voor inzetten. Niemand kan ons stoppen.

Leve de vrijheid.
Geert Wilders   

[68]

KAFKA
NEDERLANDSE PEGIDA ACTIVIST: WAPENHANDELAAR
EN NAZIVRIEND

http://kafka.nl/nederlandse-pe gida-activist-wapenhandelaar-e n-nazivriend/

[69]

KAFKA
PEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?

http://kafka.nl/pegida-nederla nd-een-burgerbeweging/

[70]

”Maar als het aan Wilders ligt, komt er geen asielzoeker meer in. ‘Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum. Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’

VOLKSKRANT
WILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER IN
REP EN ROER
17 SEPTEMBER 2015

http://www.volkskrant.nl/ politiek/wilders-oproep-tot- verzet-brengt-kamer-in-rep-en- roer~a4143720/

VRIJ NEDERLAND
DE TESTOSTERONBOM BESTAAT NIET, WILDERS
CLARA VAN DE WIEL
16 SEPTEMBER 2015

https://www.vn.nl/de- testosteronbom-bestaat-niet- wilders/

[71]

”Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’

VOLKSKRANT
WILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER IN
REP EN ROER
17 SEPTEMBER 2015

http://www.volkskrant.nl/polit iek/wilders-oproep-tot-verzet- brengt-kamer-in-rep-en-roer~ a4143720/

[72]

YOUTUBE.COM
WILDERS VERKONDIGT EEN VERZETSTOERNEE

https://www.youtube.com/watch? v=kEwEVQQYd20
ONDER FOTO, HOREND BIJ ARTIKEL

”Geert Wilders op ‘verzetstournee’ in Purmerend. De PVV-leider gaat het land in voor fotomomentjes en flyeracties, roept op tot verzet tegen de komst van asielzoekerscentra en vertrekt weer.”

TROUW
DE ONGRIJPBARE INVLOED VAN GEERT WILDERS
2 NOVEMBER 2015

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492 /Nederland/article/detail/4176 286/2015/11/02/De-ongrijpbare- invloed-van-Geert-Wilders.dhtm l

[73]

AANVALLEN OP VLUCHTELINGEN MET PVV
BETROKKENHEID/PVV GESTOOK

RTV UTRECHT
NOODOPVANG WOERDEN BESTORMD
10 OCTOBER 2015

http://www.rtvutrecht.nl/nieuw s/1395049/

JOOP.NL
PVV-KANDIDAAT BETROKKEN BIJ AANVALLERS
VLUCHTELINGEN WOERDEN
16 OCTOBER 2015

http://www.joop.nl/politiek/de tail/artikel/34353_pvv_kandida at_betrokken_bij_aanval_op_vlu chtelingen_woerden/

”Jochem D. ‘adviseerde’ volgens eigen zeggen van geweld verdachte groepering ”

JOOP.NL
PVV-KANDIDAAT BETROKKEN BIJ AANVALLERS
VLUCHTELINGEN WOERDEN
16 OCTOBER 2015

http://www.joop.nl/politiek/de tail/artikel/34353_pvv_kandida at_betrokken_bij_aanval_op_vlu chtelingen_woerden/

”Kennelijk voelen de daders van deze intimiderende acties zich verbonden met het verzet waar de PVV voor oproept. Sterker nog, regelmatig zetten ze Geert Wilders, of de naam van zijn partij, in om hun daad een extra lading mee te geven. In de bovenstaande voorbeelden is er sprake van indirecte betrokkenheid van de PVV. Er zijn ook meer directe lijnen te leggen in 2015.* Op 3 oktober 2015 gaat Geert Wilders met zijn gevolg folders verspreiden tegen asielzoekers in Almere. Als er wat tegendemonstranten opduiken krijgen die de volle laag van de PVV-aanhang. Er zijn doodsbedreigingen, de wens dat iemands dochter verkracht wordt, er worden pamfletten tegen de PVV uit iemands handen getrokken en de tegendemonstranten voelen zich geïntimideerd door de agressie.
* Er is een vergelijkbare situatie op 15 oktober in Steenbergen. Geert Wilders is door Sander Booij van de PVV-actiegroep AZC-Alert uitgenodigd om tegen een asielzoekerscentrum te komen protesteren. Sander Booij was zelf in 2015 ook kandidaat voor de PVV in Noord-Brabant. Wilders moet op het laatste moment afzeggen, maar zijn aanhang is gemobiliseerd en staat op straat. Hier is de sfeer ook weer intimiderend richting tegendemonstranten. Er wordt met eieren gegooid en met geweld worden protestborden afgepakt. Een groep van ongeveer 200 mensen richt haar agressie op een klein groepje tegendemonstranten.”

ANTIFASCISTISCHE ONDERZOEKSGROEP KAFKA
PVV AANHANGERS OP OORLOGSPAD
18 MAART 2016

http://kafka.nl/pvv-aanhangers -op-oorlogspad/

”Dat agressieve fascisme dat zich ter plekke ontplooit, is een symptoom van iets veel groters. We zagen eerdere soortgelijke manifestaties van fascistische hatelijkheid in Steenbergen en elders. Dat mensen de straat op gaan en hun racistische haat kenbaar maken, dat doen ze zelf. Maar het verspreiden van racistische haat, het aanmoedigen van agressieve uitingen van die haat, dat wordt systematisch aangewakkerd door een gigantische megafoon. Die megafoon is in de hand van Geert Wilders en zijn PVV. Hij roept al maanden ‘Kom in verzet’ tegen de vestiging van AZC’s. Ook aan de vooravond van de vechtpartijen in Geldermalsen liet hij zich gelden met een tweet“Geen AZC in Geldermalsen!”

FASCISME OP STRAAT IN GELDERMALSEN (2) OVER
VERANTWOORDELIJKHEID EN DE ROL VAN WILDERS
PETER STORM
21 DECEMBER 2015
 
 
http://www.ravotr.nl/2015/12/2 1/fascisme-op-straat-geldermal sen-2-verantwoordelijkheid-en- de-rol-van-wilders/

Afbeelding weergeven op Twitter

 Volgen
Geert Wilders ✔@geertwilderspvvGeen AZC in Geldermalsen!! #kominverzet
17:08 – 13 december 2015

 

 

BRON:
OMROEP GELDERLAND
”DOE MEE, GEEN AZC”: INWONERS GELDERMALSEN
PROTESTEREN TEGEN KOMST AZC
13 DECEMBER 2015

http://www.omroepgelderland.nl /nieuws/2102782/Doe-mee-geen-a zc-inwoners-Geldermalsen-prote steren-tegen-komst-azc

” Geert Wilders komt donderdagmiddag niet naar Steenbergen. Hij is verhinderd vanwege uitgestelde stemrondes in de Tweede Kamer. Dat meldt Alexander van Hattem, fractievoorzitter van de Brabantse PVV. Wilders wil snel een nieuwe datum prikken voor een bezoek. ‘Uitstel is geen afstel’, meldt hij op Twitter.”
 
 
OMROEP BRABANT
GEERT WILDERS NIET NAAR STEENBERGEN OM TE DEMONSTREREN
TEGEN AZC
 
http://www.omroepbrabant.nl/? news/2376461093/Geert+Wilders+ niet+naar+Steenbergen+om+te+ demonstreren+tegen+azc.aspx
 

OMROEP BRABANT
GEERT WILDERS GAAT IN STEENBERGEN FLYEREN TEGEN
KOMST ASIELZOEKERSCENTRUM

http://www.omroepbrabant.nl/? news/2373571083/Geert+Wilders+ gaat+in+Steenbergen+flyeren+ tegen+komst+ asielzoekerscentrum.aspx

”Op 15 oktober werd de sfeer in de Brabantse gemeente al eens grimmig, toen voor- en tegenstanders van de vluchtelingenopvang elkaar in de haren vlogen. Die dag zou Geert Wilders komen flyeren, maar dat ging niet door. Desondanks troffen voor- en tegenstanders elkaar in het dorp. Het kwam tot fysiek geweld en de politie moest de twee groepen uit elkaar houden.”

VOLKSKRANT
DEEL TEGENSTANDERS AZC STEENBERGEN KWAM VAN BUITEN
22 OCTOBER 2015

http://www.volkskrant.nl/ binnenland/rumoerige- bijeenkomst-over-asielzoekers- steenbergen~a4168048/

””Mijn grote vriend is er vandaag helaas niet“, reageert een van de tegenstanders van het azc. “Aan de ene kant staat nu de gemeenteraad en aan de andere kant staat de gewone burger.”

OMROEP BRABANT
GRIMMIGE SFEER BIJ DEMONSTRATIE TEGEN AZC IN STEENBERGEN

http://www.omroepbrabant.nl/? news/2376571203/Grimmige+ sfeer+bij+demonstratie+tegen+ azc+in+Steenbergen+ondanks+ afwezigheid+Geert+Wilders.aspx

ZIE VOOR DE AFWEZIGHEID VAN GENOEMDE ”GROTE VRIEND”

OMROEP BRABANT
GEERT WILDERS NIET NAAR STEENBERGEN OM TE DEMONSTREREN
TEGEN AZC

http://www.omroepbrabant.nl/? news/2376461093/Geert+Wilders+ niet+naar+Steenbergen+om+te+ demonstreren+tegen+azc.aspx

”Intimidatie zoals die vorige week plaatsvond rond het gemeentehuis van Geldermalsen heeft duidelijk van alles met Wilders en de PVV te maken. “Elke vuurwerkbom, in Geldermalsen geworpen, is geïnspireerd door Geert Wilders. Het is zijn voorhoede die het gemeentehuis bestormde,  schrijft Han van der Horst op Joop.nl met reden. Op Socialisme.nu heten de aanvallers in Geldermalsen “de knokploegen van de PVV,  , en dat zijn het in feite ook. De nieuwsredactie van Krapuul.nl spreekt treffend van een “Wildersmeute”.

FASCISME OP STRAAT IN GELDERMALSEN (3): PVV FASCISME EN
STRAATRACISME, TWEE HANDEN OP EEN BUIK
PETER STORM
23 DECEMBER 2015

http://www.ravotr.nl/2015/12/ 23/fascisme-op-straat- geldermalsen-3-pvv-fascisme- en-staatsracisme-twee-handen- op-een-buik/

[74]

RTV UTRECHT
NOODOPVANG WOERDEN BESTORMD
10 OCTOBER 2015

http://www.rtvutrecht.nl/nieuw s/1395049/

JOOP.NL
PVV-KANDIDAAT BETROKKEN BIJ AANVALLERS
VLUCHTELINGEN WOERDEN
16 OCTOBER 2015

http://www.joop.nl/politiek/de tail/artikel/34353_pvv_kandida at_betrokken_bij_aanval_op_vlu chtelingen_woerden/

”Jochem D. ‘adviseerde’ volgens eigen zeggen van geweld verdachte groepering ”

JOOP.NL
PVV-KANDIDAAT BETROKKEN BIJ AANVALLERS
VLUCHTELINGEN WOERDEN
16 OCTOBER 2015

http://www.joop.nl/politiek/de tail/artikel/34353_pvv_kandida at_betrokken

[75]

”Dat mensen de straat op gaan en hun racistische haat kenbaar maken, dat doen ze zelf. Maar het verspreiden van racistische haat, het aanmoedigen van agressieve uitingen van die haat, dat wordt systematisch aangewakkerd door een gigantische megafoon. Die megafoon is in de hand van Geert Wilders en zijn PVV. Hij roept al maanden ‘Kom in verzet’ tegen de vestiging van AZC’s. Ook aan de vooravond van de vechtpartijen in Geldermalsen liet hij zich gelden met een tweet“Geen AZC in Geldermalsen!”

FASCISME OP STRAAT IN GELDERMALSEN (2) OVER VERANTWOORDELIJKHEID

EN DE ROL VAN WILDERS
PETER STORM
21 DECEMBER 2015

http://www.ravotr.nl/2015/12/2 1/fascisme-op-straat-geldermal sen-2-verantwoordelijkheid-en- de-rol-van-wilders/

[76]

Afbeelding weergeven op Twitter

 Volgen
Geert Wilders ✔@geertwilderspvvGeen AZC in Geldermalsen!! #kominverzet
17:08 – 13 december 2015

 

 

BRON:
OMROEP GELDERLAND
”DOE MEE, GEEN AZC”: INWONERS GELDERMALSEN
PROTESTEREN TEGEN KOMST AZC
13 DECEMBER 2015

http://www.omroepgelderland.nl /nieuws/2102782/Doe-mee-geen-a zc-inwoners-Ge

[77]

NOS
VEERTIEN MENSEN OPGEPAKT NA RELLEN GELDERMALSEN
17 DECEMBER 2015

http://nos.nl/artikel/2075694- veertien-mensen-opgepakt-na-re llen-geldermalsen.html

NOS
RACISTISCHE AANVAL MET ZWAAR VUURWERK OP
GEZIN PANNERDEN
18 DECEMBER 2015

http://nos.nl/artikel/2076025- racistische-aanval-met-zwaar-v uurwerk-op-gezin-pannerden.htm l

NOS
ANTI-ISLAMBETOGERS BEZETTEN MOSKEE DORDRECHT
19 DECEMBER 2015

http://nos.nl/artikel/2076181- anti-islambetogers-bezetten- moskee-dordrecht.html

[78]

Geert WildersGeverifieerd account‏@geertwilderspvvPolitiek en pers kunnen de rambam krijgen. Neem zelf lekker afstand van jullie lafheid en verraad van Nederland aan de islam. Sukkels.

06:57 – 21 dec. 2015

https://twitter.com/geertwilde rspvv/status/67895255798167142 4

NOS
WILDERS ANTWOORDT POLITIEK EN PERS:
KRIJG DE RAMBAM
21 DECEMBER 2015

http://nos.nl/artikel/2076635- wilders-antwoordt-politiek-en- pers-krijg-de-rambam.html

[79]

KAFKA
PEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?

http://kafka.nl/pegida-nederla nd-een-burgerbeweging/

[80]

”Allereerst: Pegida heeft kunnen verzamel;en, en heeft kunnen lopen. Kennelijk geen tot het absolute minimum ingekorte route, en ook geen route ver buiten de binnenstad. Nee, blak rond de binnenstad, goed zichtbaar voor omstanders, winkelend publiek en dergelijke. Dat is een overwinning voor de fascisten, zeker in vergelijking met Pegida-pogingen in Utrecht en Amsterdam die dor de politie ingekort werden mede doordat de druk van tegendemonstranten aanzienlijk was. En de krimp van Pegida-demonstraties – van tegen de tweehonderd bij eerdere pogingen tot nog maar enkele tientallen de laatste keren – zet niet verder door. Vijftig is niet enorm. Maar vijftig Pegida-mensen die relatief ongestoord hebben kunnen marcheren kunnen een reden zijn voor sympathisanten vormen om een volgende keer ook mee te gaan doen. Wat Pegida vandaag heeft bereikt is wel degelijk gevaarlijk. De mnuur tussen Pegida en een potentieel veel bredere Wilderiaanse aanhang wordt lager, en dat is eng.”

RENNEN, ONTVOERING EN EEN PAAR UUR WACHTEN: ANTI-FASCISME
EN REPRESSIE IN BREDA
PETER STORM
19 JUNI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/06/1 9/rennen-ontvoering-en-een-paa r-uur-wachten-antifascisme-en- repressie-breda/

GREEP UIT EEN AANTAL PEGIDA DEMONSTRATIES

MEEST RECENTE, IN DEN HAAG [WAAR PEGIDA AL EERDER HAD
GEDEMONSTREERD], OP 9 OCTOBER

POLITIE HOUDT VIER ACTIVISTEN AAN TIJDENS PEGIDA
DEMONSTRATIE DEN HAAG
9 OCTOBER 2016

http://nieuwsopbeeld.nl/2016/1 0/09/politie-houdt-vier-activi sten-aan-tijdens-pegida-demons tratie-den-haag/

PEGIDA IN ROTTERDAM/TWEE KEER

METRONIEUWS.NL
PEGIDA DEMONSTREERT: ”VEEL POLITIE, VERLOOP RUSTIG”
29 NOVEMBER 2015

http://www.metronieuws.nl/binn enland/rotterdam/2015/11/pegid a-demonstreert-veel-politie-ve rloop-rustig

METRONIEUWS.NL
VERSTOPTE DEMONSTRATIE PEGIDA IN ROTTERDAM
19 DECEMBER 2015

http://www.metronieuws.nl/nieu ws/rotterdam/2015/12/verstopte -demonstratie-pegida-in-rotter dam

PEGIDA IN UTRECHT/TWEE KEER
RTL NIEUWS
ZEKER TIEN ARRESTATIES BIJ PEGIDA DEMONSTRATIE IN UTRECHT
11 OCTOBER 2015

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws /binnenland/zeker-tien-arresta ties-bij-pegida-demonstratie-u trecht

KAFKA
PEGIDA NEDERLAND – EEN EERSTE TEST
14 OCTOBER 2015

http://kafka.nl/pegida-nederla nd-een-eerste-test/

VOLKSKRANT
PEGIDA DEMONSTRATIE IN UTRECHT: ”EET GEEN KEBAB MEER”
9 NOVEMBER 2015

http://www.volkskrant.nl/binne nland/pegida-demonstratie-in-u trecht-eet-geen-kebab-meer~a41 81351/

PEGIDA IN APELDOORN

NU.NL
PEGIDA WIL IN JANUARI DEMONSTREREN IN APELDOORN
23 DECEMBER 2015

http://www.nu.nl/binnenland/41 88009/pegida-wil-in-januari-de monstreren-in-apeldoorn.html

NU.NL
PEGIDA DEMONSTRATIE APELDOORN RUSTIG VERLOPEN
17 JANUARI 2016

http://www.nu.nl/binnenland/41 99189/pegida-demonstratie-apel doorn-rustig-verlopen.html

PEGIDA IN AMSTERDAM
LAAT ZE NIET LOPEN
PEGIDA’S HAAT DUIDELIJK NIET WELKOM IN AMSTERDAM
MOKUM KWAM IN VERZET

http://laatzenietlopen.blogspo t.nl/2016/02/pegidas-haat-duid elijk-niet-welkom-in.html

PEGIDA MAG DEMONSTREREN IN AMSTERDAM/HAATZAAIERS/
IN VERZET TEGEN NEO NAZI’S
ASTRID ESSED
13 JANUARI 2016

http://www.astridessed.nl/pegi da-mag-demonstreren-in-amsterd amhaatzaaiersin-verzet-tegen-n eo-nazis/

PEGIDA IN EDE
DE GELDERLANDER
PEGIDA VOORMAN AANGEHOUDEN BIJ DEMONSTRATIE
TEGEN AZC EDE
20 FEBRUARI 2016

http://www.gelderlander.nl/reg io/de-vallei/ede/pegida-voorma n-aangehouden-bij-demonstratie -tegen-azc-ede-1.5746721

NU.NL
TWEE AANHOUDINGEN BIJ PEGIDA DEMONSTRATIE EDE
20 FEBRUARI 2016

http://www.nu.nl/algemeen/4218 046/twee-aanhoudingen-bij-pegi da-demonstratie-ede.html

DRIE KEER IN DEN HAAG

PEGIDA IN DEN HAAG
10 APRIL 2016

https://www.indymedia.nl/node/ 32886

OMROEP WEST
PROTESTMARS PEGIDA DOOR CENTRUM DEN HAAG,
TEGEN-DEMO OP PLEIN 1813
10 APRIL 2016

http://www.omroepwest.nl/nieuw s/3124389/Protestmars-Pegida-d oor-centrum-Den-Haag-tegen-dem o-op-Plein-1813

”De demonstratie is er een in een reeks. De organisatie wil vanaf nu elke maand betogen. ”

NOS
ARRESTATIES BIJ PEGIDA DEMONSTRATIE IN
DEN HAAG
11 SEPTEMBER 2016

http://nos.nl/artikel/2131369- arrestaties-bij-pegida-demonst ratie-in-den-haag.html

ANTI FASCISTISCHE AKTIE
11-9-2016: STOP PEGIDA IN DEN HAAG: NOOIT MEER FASCISME!

https://afanl.wordpress.com/ 2016/09/08/11-9-2016-stop- pegida-in-den-haag-nooit-meer- fascisme/

POLITIE HOUDT VIER ACTIVISTEN AAN TIJDENS PEGIDA
DEMONSTRATIE DEN HAAG
9 OCTOBER 2016

http://nieuwsopbeeld.nl/2016/1 0/09/politie-houdt-vier-activi sten-aan-tijdens-pegida-demons tratie-den-haag/

WILDERS, PVV, PEGIDA, POLITIEK/HET NEDERLANDSE KROMME
HUIS
ASTRID ESSED
21 APRIL 2016

http://www.astridessed.nl/wild ers-pvv-pegida-politiekhet-ned erlandse-kromme-huis/

(81)

”Zo zag hij de Ariërs als superieur terwijl de Joden niet meer dan een parasitair ras waren die van binnenuit hun gastheer trachtten te vernietigen.”
…..
……
”Het marxisme en bolsjewisme was niet los te zien van de Joden. Het bolsjewisme en communisme waren, volgens Hitler, namelijk een uitvinding van de Joden als een soort kwade ziekte die ze onder het Arische ras wilden verspreiden.”

G2WAR2.NL
OPKOMST VAN HET DERDE RIJK

http://www.go2war2.nl/artikel/ 1314/Opkomst-van-het-Derde-Rij k.htm?page=8

(82)

´´Volgens De Graaf is de naam Mohammed (en afgeleiden daarvan) de op één na populairste naam in Nederland. “Niet alleen in de bezette gebieden in de grote steden, dat geldt voor heel Nederland.”

NOS
PVV/GEEN ISLAM IN NEDERLAND

http://nos.nl/artikel/2005845- pvv-geen-islam-in-nederland. html

(83)

´´Ook wijzen wij op de buschauffeurs die tijdens hun werk worden afgetuigd, meisjes die in zwembaden worden betast, joodse burgers die worden geïntimideerd, de mishandeling van homo’s en zelfs geweld tegen gehandicapten en ouden van dagen. Maar ook willekeurige passanten kunnen slachtoffer worden van Marokkaans geweld. Een te kort rokje, een verkeerde blik of het niet-meewerken aan je eigen beroving: dat alles leidt tot geweld. Zelfs onze stranden (van Zandvoort tot Scheveningen) worden geteisterd door rovend en gewelddadig Marokkaans tuig.´´
EUROPA NU
SPREEKTEKST JORAM VAN KLAVEREN BIJ MAROKKANENDEBAT
http://www.europa-nu.nl/id/vj8 lhgagsiy5/nieuws/spreektekst_j oram_van_klaveren_bij

TEKST

SPREEKTEKST JORAM VAN KLAVEREN BIJ
MAROKKANENDEBAT-HOOFDINHOUD
Met dank overgenomen van Partij voor de Vrijheid (PVV), gepubliceerd opzondag 7 april 2013, 13:33.Voorzitter,
Ondanks het inmiddels belachelijke tijdstip waarop we dit belangrijke debat voeren, begin ik maar.
Van de Marokkaanse jongens komt 65% in aanraking met de politie. Marokkanen zijn 22 keer vaker verdachte van vermogensdelicten met geweld en geen enkele groep gaat zo vaak opnieuw in de fout als Marokkanen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat antisemitisme en homofoob geweld welig tieren onder Marokkanen. De legitimatie voor deze ellende: de islam.
Ook wijzen wij op de buschauffeurs die tijdens hun werk worden afgetuigd, meisjes die in zwembaden worden betast, joodse burgers die worden geïntimideerd, de mishandeling van homo’s en zelfs geweld tegen gehandicapten en ouden van dagen. Maar ook willekeurige passanten kunnen slachtoffer worden van Marokkaans geweld. Een te kort rokje, een verkeerde blik of het niet-meewerken aan je eigen beroving: dat alles leidt tot geweld. Zelfs onze stranden (van Zandvoort tot Scheveningen) worden geteisterd door rovend en gewelddadig Marokkaans tuig.
Nederland heeft een Marokkanenprobleem. En dat probleem raakt uiteraard aan de islam. Onderzoek van Van Acker concludeerde al dat de moskee een zeer negatieve rol speelt in de opvoeding en dat Marokkanen daar ook leren niet om anderen te respecteren.
Dat probleem, onder andere het excessieve geweld van deze groep, kent behalve een islamitische ook een racistische component: Marokkaans geweld tegen niet-Marokkanen. Het zijn niet de Marokkaanse omaatjes die worden overvallen door het tuig. Het zijn geen Marokkaanse meisjes en vrouwen die op straat worden uitgesist, die in zwembaden worden betast en voor hoer worden uitgemaakt. Het zijn niet-Marokkanen en dan voornamelijk autochtonen. Onderzoek van de heer Ferwerda wees jaren geleden al uit dat sterke anti-Nederlandse gevoelens een oorzaak zijn van geweld door Marokkanen. Mohammed Cheppih, die inmiddels speelt voor polderimam, stelde dat negen van de tien jonge moslims Nederlanders haten. De meeste slachtoffers van loverboys zijn autochtone meisjes en de grootste dadergroep heeft een islamitische achtergrond, en is Marokkaans.
De ongebreidelde massa-immigratie en de totaal mislukte integratie als gevolg van de islam, vormen de basis voor dit probleem. De huidige aanpak om dit probleem op te lossen, heeft compleet gefaald. Het jarenlange ‘PvdA-gepamper’ van Marokkanen met belachelijke projecten als ‘boten bouwen in Rabat’, ‘op vakantie gaan met de politie’ of ‘vechtsporten voor criminele Marokkanen’ heeft er niet voor gezorgd dat de ellende is gestopt, integendeel.
Het is nu tijd voor keiharde repressie. De PVV draagt al jaren heel concrete oplossingen aan maar wordt daarbij nooit gesteund door links, de Partij van de Arbeid – als katalysator van de integratieproblemen – voorop. De PVV blijft echter pleiten voor minimumstraffen, huis- en wijkuitzettingen, het stopzetten en maximaal korten van uitkeringen van daders, standaard politie-inzet met honden, avondklokken, mobiele politieposten, groepsaansprakelijkheid en uiteraard denaturalisatie van daders om ze daarna zo snel als mogelijk het land uit te knikkeren.
Voorzitter, ik rond af. We doen een beroep op de minister om de aangedragen oplossingen over te nemen en zo deze enorme ellende eindelijk te stoppen.
Dank u wel.

(84)

INBRENG GEERT WILDERS BIJ VLUCHTELINGENDEBAT [14-10-2015]
Geschreven
14 october 2015

https://www.pvv.nl/index.php/ 36-fj-related/geert-wilders/ 8729- vluchtelingendebat14102015. html

YOUTUBE.COM

https://www.youtube.com/watch? v=1xP9twIbLrw

TEKST

Voorzitter,
Genoeg is genoeg. Miljoenen mensen in dit mooie land zijn het spuugzat. Ik ga u vertellen waarom. Heel veel mensen stuurden ons hun verhaal naar ons toe.
En een aantal van die verhalen ga ik voorlezen. Daar ga ik mijn termijn voor gebruiken. Verhalen die u niet in de krant leest. Waar de Minister-President niet over spreekt. Waar het COA over zwijgt. Het verhaal van de gewone mensen in Nederland.
En ik begin, mevrouw de voorzitter met een bericht van een mevrouw van 80, die zegt:
“Dag Geert, ik ben tachtig jaar oud. Ik heb één dag geholpen in de Amerikahal in Apeldoorn. Maar nooit weer. De asielzoekers trappen er rotzooi. Als ze een jack krijgen als tweede jas, niet van nieuw te onderscheiden, dan is het: ‘No, not new!’
Ze hebben een grote bek. Ze hebben commentaar op het eten. En ze krijgen in één keer net zo veel vlees als ik in een week krijg en ze gooien alles weg.”
Een meneer uit Oude-Pekela, mevrouw de voorzitter:
“Hier bij ons in Oude-Pekela, heel veel overlast. Dronken asielzoekers vallen regelmatig jonge kinderen lastig. Jonge meisjes worden onzedelijk betast. Staan in het openbaar hun behoefte te doen.”
Een mevrouw zegt:
“Ik was afgelopen zondag in een supermarkt. Ik ben drieënzestig jaar. Ik rij door mijn ziekte in een scootmobiel door een supermarkt en er was een grote groep asieljongeren aanwezig. Drie van die gasten kwamen mijn kant oplopen en wilde dat ik voor ze opzij ging, wat ik weigerde. En toen stak een van hen zijn middelvinger op en een ander maakte een snijbeweging langs zijn keel. Een van die knullen liep tegen mijn scootmobiel op, waardoor mijn spiegel naar binnen boog. Hij draaide zich om en kwam met opgestoken vuist mijn kant op. Nou meneer Wilders, ik kan vertellen dat ik verstijfd zat te wachten wat er ging gebeuren. Ik heb me omgedraaid en heb met grote spoed de winkel verlaten.”
Mevrouw de voorzitter, ik ga door met een bericht van een mevrouw uit ter Apel:
“Meneer Wilders, gisteren was een kennis van ons lastig gevallen door een vluchteling. Zij ging boodschappen doen en in de winkel werd ze achtervolgd en lastig gevallen. De vluchteling zei de hele tijd ‘I want to fuck you’, tot dat twee mannen met een stevig postuur de vrouw gingen helpen en toen droop de vluchteling af.”
Iemand die werkt bij de telefooncentrale van het COA:
“Hoi, ik werk bij de telefooncentrale waar de telefoontjes van het COA binnenkomen. 500 tot 700 per dag. Wij verzorgen ook de telefoontjes voor de beveiliging. De incidenten zijn met geen pen te beschrijven. Overal vluchtelingen die overlast veroorzaken. Elke dag meldingen van geweld en rellen en bijna niets daarvan zie je in de media.”
“Beste meneer Wilders, ik stond in de rij voor de apotheek. Voor mij stonden drie mensen, vermoedelijk uit donker-Afrika. Met gebrekkig Engels werd de keurige Nederlandse dame volledig vernederd. Voor het feit dat ze een vrouw was. En beticht van discriminatie. En alléén omdat er tussen alle gratis medicijnen een rekening zat van vijftien Euro voor een vitaminepillen potje wat niet vergoed werd. Ze waren asielzoekers en eisten dat ze alles gratis zouden krijgen.”
Een meneer die schrijft:
“Beste meneer Wilders, Ik liep met mijn vrouw langs het AZC bij ons in de buurt en er werd een opmerking gemaakt naar mijn vrouw. Wat ze zeiden kon ik niet verstaan, maar ik liep naar deze mensen toe om de vragen wat ze wilden. En daarom werd ik bespuugd.”
Een meneer uit Houten schrijft:
“Beste meneer Wilders, de gemeente Houten (christelijke gemeente), heeft een slecht plan met 300 asielzoekers. Wat ongetwijfeld nog meer gaat worden. Ze hangen rond in het winkelcentrum. Ze vallen vrouwen lastig die boodschappen doen. Ze kijken je aan alsof je de duivel bent en schreeuwen Allah Akbar bij ons in de straten.”
Een mevrouw uit wassenaar die schrijft:
“Voorheen kon ik als alleenstaande jonge vrouw rustig in mijn dorp over straat lopen. Maar de laatste tijd word ik steeds vaker door mannen uit de plaatselijke opvang lastiggevallen als ik over straat loop. Ze sissen, ze lopen per ongeluk tegen me aan. Ze volgen me hinderlijk, ze spreken me aan. Ze vragen ‘Do you have a boyfriend. Do you want sex’. En als ik dan niet reageer roepen ze ineens in het Nederlands ‘vieze hoer.’”
Voorzitter, een meneer uit Nijmegen zegt:
“Onlangs ben ik in de regio Nijmegen bedreigd door een groep asielzoekers. Ze wilden mijn vriendin betasten en belagen. We zijn gelukkig geholpen door omstanders, maar enorm geschrokken.
Een meneer uit Emmen zegt:
“Toen ik samen met mijn vriend, ik ben namelijk homoseksueel, op het station stond te wachten op de trein naar Zwolle werden we onheus bejegend. We werden toegeschreeuwd. We werden bespuugd. Iemand wilde mijn vriend slaan. Ik werd omver geduwd. Het meest storende van dit fiasco vond ik nog wel dat de dienstdoende beambte zei toen ik had geklaagd: ‘ja, dat gebeurt nu eenmaal. Deze mensen zijn homoseksualiteit niet gewend.’”
Een mevrouw uit Weert schrijft:
“Meneer Wilders, mijn vrouwelijke familieleden worden uitgescholden voor hoer. Worden na bespuugd door de vluchtelingen hier in Weert.”
En dan voorzitter, een man uit Almere:
“Ik ben buschauffeur in Almere en wij ondervinden heel veel hinder van die asielzoekers. Zij hebben een enorm grote mond. Ze laten troep achter in de bus. Ze schreeuwen de hele boel bij elkaar. Ze rijden vaak zwart. “
VZ, ik zou nog een uur kunnen doorgaan. Maar dat zijn de verhalen die men in de kranten niet leest. Dat zijn de verhalen waar de Minister-President het niet over heeft. Maar dit is de werkelijkheid van de gewone man en vrouw in Nederland.
De schade die hier door al die mensen wordt aangericht is niet te overzien. En wij pikken dar niet langer. We pikken het niet dat deze premier onze veiligheid, vrijheid onze cultuur, onze geld, onze toekomst op het spel zet.
De islamitische invasie, want dat is het, toestaat.
De maat is vol. De grenzen moeten dicht. En deze premier die daarvoor verantwoordelijk is moet weg. En daarom zal ik in tweede termijn, en dat zal ik voortaan in ieder debat doen dat hierover gaat, een motie van wantrouwen indienen tegen dit kabinet.
Dank u wel.

(85)

YOUTUBE.COM
INBRENG GEERT WILDERS BIJ VLUCHTELINGENDEBAT [14-10-2015]

https://www.youtube.com/watch? v=1xP9twIbLrw

(86)

YOUTUBE.COM
INBRENG GEERT WILDERS BIJ VLUCHTELINGENDEBAT [14-10-2015]

https://www.youtube.com/watch? v=1xP9twIbLrw

(87)

YOUTUBE.COM
INBRENG GEERT WILDERS BIJ VLUCHTELINGENDEBAT [14-10-2015]

https://www.youtube.com/watch? v=1xP9twIbLrw

[88]

´´Neem nu Auschwitz. De holocaust. Iedereen, van de eerste tot de laatste persoon, die er verbleef, verbleef er onterecht. Wie er stierf, stierf er op volkomen onaanvaardbare wijze. Er is geen enkel excuus, geen half of geen kwart. Nochtans verbleven er niet enkel deugdzame mensen in Auschwitz. Ze werden ook niet plotseling goed door het pure feit dat ze er verbleven, want daar kozen ze uiteraard niet zelf voor. Toch moeten wij absoluut solidair zijn met iedereen die in Auschwitz verbleef of stierf, ook met de egoïsten, afpersers en onaangename mensen die er ongetwijfeld tussen zaten.´´

BELEDIG VLUCHTELINGEN NIET DOOR HEN HEILIG
TE VERKLAREN
TOESPRAAK RECTOR RIK TORFS BIJ HET ACADEMISCHE
OPMENINGSJAAR 2015, KATHOLIEKE UNIVERSITEIT
LEUVEN

http://www.knack.be/nieuws/bel gie/beledig-vluchtelingen-niet -door-hen-heilig-te-verklaren/ article-longread-606883.html

[89]

BELEDIG VLUCHTELINGEN NIET DOOR HEN HEILIG
TE VERKLAREN
TOESPRAAK RECTOR RIK TORFS BIJ HET ACADEMISCHE
OPMENINGSJAAR 2015, KATHOLIEKE UNIVERSITEIT
LEUVEN

http://www.knack.be/nieuws/ belgie/beledig-vluchtelingen- niet-door-hen-heilig-te- verklaren/article-longread- 606883.html

TEKST

Solidariteit zonder juridisering en idealiseringDeze openingstoespraak gaat over de universiteit. Dus laten we het over de vluchtelingencrisis hebben.
Een crisis vraagt om solidariteit. Het woord crisis suggereert dat zelf. De omstandigheden zijn buitengewoon, dus moet de reactie het ook zijn. Solidariteit is, wanneer mensen in nood verkeren, onvoorwaardelijk. Als je zelf enigszins kan zwemmen, schiet je iedere drenkeling ter hulp, wie hij of zij ook is. Je gaat geenszins na, alvorens tot de actie over te gaan, of het toevallig niet je schoonmoeder is die in het water ligt te spartelen.
Hulp aan een persoon in nood is trouwens niet enkel een morele, maar ook een juridische plicht. Iemand begaat het misdrijf van schuldig verzuim wanneer hij nalaat hulp te verlenen aan een persoon die zich in groot gevaar bevindt.
Doch aan een juridische verplichting zijn grenzen. Zo moet een strafrechtelijke bepaling, in de rechtsstaat die wij soms moeizaam overeind houden, strikt worden geïnterpreteerd. Je zal als individu niet snel worden gestraft omdat een vluchteling je onverschillig laat. Omdat je hem niet in je huis opneemt. Omdat je niet graag hebt dat hij huizen betrekt die zich in je buurt bevinden. Dat daarop geen straf staat, is goed. Recht en moraal mogen in een rechtsstaat niet samenvallen. Het moet juridisch mogelijk blijven moreel te falen, anders moeten we dringend meer gevangenissen bouwen.

Maar ook als vluchtelingenhulp – anders dan het statuut zelf – niet altijd juridisch kan worden afgedwongen, blijft er het ethische appèl.
Mogen wij, moreel gezien, mensen die in acute nood verkeren, aan hun lot overlaten? Het antwoord daarop is ondubbelzinnig neen. We moeten iedereen helpen die zich in zulk een positie bevindt. Maar natuurlijk, hoor ik velen denken, dat spreekt toch vanzelf.
Doch is dat zo? Zo weerklonk hier en daar gemor over het feit dat zich onder de vluchtelingen veel alleenstaande mannen bevinden. Achtendertig procent. En dan? Kan een alleenstaande man niet in nood verkeren? Blijft hij geen mens? Zoals een eenzame olifant, ver van de kudde, knorrig en agressief, altijd een olifant blijft.
Het is overigens merkwaardig dat onze media, wanneer ze portretten van vluchtelingen schetsen, consequent op zoek gaan naar aaibare lieden. Knappe jonge vrouwen, aandoenlijk kijkende kinderen met grote ogen, dromerige mannen met kunstenaarsbloed in hun aderen. Mensen die het grote publiek vertederen.
Op die manier ontstaat de indruk dat vluchtelingen goede mensen zijn, en dat ze daarom onze solidariteit verdienen. Dat causale verband is onjuist. Wie in nood verkeert, verdient niet enkel onze solidariteit als hij een goed mens is. Hij verdient ze altijd en overal.
Echte solidariteit is er ook voor onaantrekkelijke, vervelende, egoïstische, baatzuchtige, gevaarlijke vluchtelingen. In onze sentimentele tijden staat deze gedachte onder druk. Wij zijn geneigd slachtoffers goedheid toe te dichten, terwijl het volstaat dat ze slachtoffers zijn. Echte solidariteit is onvoorwaardelijk. Niemand is voor haar een vreemdeling.
Neem nu Auschwitz. De holocaust. Iedereen, van de eerste tot de laatste persoon, die er verbleef, verbleef er onterecht. Wie er stierf, stierf er op volkomen onaanvaardbare wijze. Er is geen enkel excuus, geen half of geen kwart. Nochtans verbleven er niet enkel deugdzame mensen in Auschwitz. Ze werden ook niet plotseling goed door het pure feit dat ze er verbleven, want daar kozen ze uiteraard niet zelf voor. Toch moeten wij absoluut solidair zijn met iedereen die in Auschwitz verbleef of stierf, ook met de egoïsten, afpersers en onaangename mensen die er ongetwijfeld tussen zaten.

Beledig vluchtelingen dus niet door hen heilig te verklaren. Ze hebben het recht zichzelf te blijven. Enkel een minderheid van ons stervelingen is heilig, ondanks de democratiseringsgolf die paus Johannes Paulus II op gang bracht. Zelfs enkele professoren werden bij vergissing gecanoniseerd.
Solidariteit is een belangrijk moreel concept. Ze kan risicovol zijn, wat de plicht om te helpen niet wegneemt. Vergelijk het met een dierenbeul die een gevaarlijke hond met een stok slaat. Het is dan onze plicht om in te grijpen, ook als de hond ons achteraf bijt. Op puur sentiment gebaseerde solidariteit is geen solidariteit, ze is een vorm van wederkerigheid, van do ut des. In ruil voor aaibaarheid schenken wij noodlijdenden hulp. In tijden waarin de beeldcultuur domineert, mogen we dat gevaar niet onderschatten en er nog minder voor zwichten.
Solidariteit is een daadDe KU Leuven is dus nadrukkelijk solidair met de vluchtelingen. Niet met woorden, omdat hulp aan vluchtelingen geen keuze is maar een noodzaak, geen prestatie maar een plicht.
Wel met daden, zoals het aanbieden van huisvesting, wat ondertussen onder meer in samenwerking met de stad Leuven en Fedasil in de Kartuizerij al gebeurde, het creëren van extra ruimte in residenties voor opvang van studenten met vluchtelingenstatus, het verwelkomen van gastonderzoekers en academici bij faculteiten en onderzoeksinstituten, het openstellen van bibliotheken om vluchtelingen boeken ter beschikking te stellen en plaats te bieden om ze te lezen.
DELENKU Leuven is nadrukkelijk solidair met de vluchtelingen.

Verder willen we onderzoeksprojecten inventariseren en omlijnen waarin ervaringen en deskundigheid van vluchtelingen positief worden benut, over thema’s zoals vluchtelingenbeleid, vredesopbouw, kennis van landen en regio’s van herkomst. Ook bij de erkenning van buitenlandse diploma’s stellen we onze expertise ter beschikking. Daarnaast nemen we ons voor om in samenwerking met personeel, studenten, studentenverenigingen, de universitaire parochie, bewoners en bestuurders van de stad Leuven lezingen, onderwijs en andere activiteiten te organiseren ter ondersteuning van vluchtelingen en hun integratie. Ook een academische ronde tafel staat op het programma, alsmede initiatieven van Metaforum.
Kortom, vandaag past solidariteit en hulp. Ik zeg dit alles met een zekere gêne, want solidariteit is een daad. Ze houdt niet op met retoriek zoals ze er evenmin hoeft mee te beginnen.
We mogen bovendien in geen geval vluchtelingvriendelijke retoriek aanwenden om bewust of onbewust aan zelfverheerlijking te doen, door via een verbale keuze voor de zwakken onze eigen goedheid in de verf te zetten. Opkomen voor de vluchtelingen is geen kwestie van goedheid, zij is een morele plicht. Ook minder goede mensen vervullen die. Daar is dus niets bijzonders aan. Tot zover de hulp, vandaag.
Vandaag moeilijk? Try tomorrowMaar hoe gaan we verder? Wat morgen, overmorgen en daarna? Wat zijn onze plannen op langere termijn? Hoe kijken we binnen enkele jaren naar de tijden die we vandaag beleven? Hoe handelen we als de eerste opvang van de vluchtelingen achter de rug is, als overheden nagaan waar mensen vandaan komen en wat hun exacte drijfveren zijn om naar hier te komen? Wat als de vraag rijst wie mag blijven, en wie niet?
Dit zijn vragen die we met de nodige openheid en zelfkritiek moeten durven te behandelen. Die best moeilijk mogen zijn. Moeilijke vragen luchten meer op dan gemakkelijke antwoorden. Een inspiratiebron daarbij blijft de Zwitserse schrijver Max Frisch (1911-1991).
Hij dwingt mensen om verder te gaan dan oppervlakkige beschouwingen wanneer hij na een schijnbaar onschuldige eerste vraag een verraderlijke tweede laat volgen. Misschien even een voorbeeld van zo’n eerste vraag: houdt u van iemand? Klinkt onschuldig. En dan de tweede vraag: waar leidt u dat uit af? De tweede vraag dwingt ons om de eerste eerlijk te beantwoorden, lang na het gedachteloze en enthousiaste ja.
Dus nu volgen een paar lastige vragen over vluchtelingen.
Niet alle vluchtelingen zullen vluchtelingen in juridisch-technische zin blijken te zijn. Er zitten ook economische migranten tussen. Geven we economische migranten dezelfde behandeling als die waarop vluchtelingen recht hebben? Of sturen we hen terug? Sturen we hen allemaal terug? Sturen we hen ook terug als we weten dat ze straatarm zijn en in hun land van herkomst nauwelijks een toekomst hebben? Waar begint ons medelijden?
Of, andersom, sturen we hen ook terug wanneer ze over kennis en vaardigheden beschikken die voor ons bedrijfsleven nuttig kunnen zijn? Wanneer speelt winstbejag een rol in het migratiediscours en hoe openlijk durven we daarvoor uit te komen?
Als we zeggen dat alle vluchtelingen en migranten die hier aankomen mogen blijven, hoe lang blijven we dat dan zeggen? Voorlopig zijn het geen miljoenen mensen die Afrika en het Midden-Oosten voor Europa verruilen. Dit jaar worden er 41.500 asielaanvragen verwacht, het inwoneraantal van Heist-op-den-Berg, inclusief Hallaar, Pijpelheide en Zonderschot. Mits een behoorlijke spreiding over alle landen van de Europese Unie kunnen we de crisis zonder meer aan. Laten we daar niet flauw over doen.
DELENMits een behoorlijke spreiding over alle landen van de Europese Unie kunnen we de crisis zonder meer aan. Laten we daar niet flauw over doen.

Maar hoeveel mensen willen we uiteindelijk ontvangen? Is er een limiet, en zo ja welke? Wie bepaalt die? Verschilt de limiet voor vluchtelingen van die voor economische migranten, of maken we geen verschil meer als het om limieten gaat? Durven we daarover, nadat de eerste noden zijn gelenigd en het stof is gaan liggen, openlijk te spreken?
Hoe mogen, moeten, kunnen politici en pers omgaan met de bevolking? In welke mate aanvaarden deze mensen, die tot de elite behoren, de angst en onzekerheid van het brede publiek? Mogen mensen bang zijn? Hoe bang? Mogen kansarmen banger zijn dan mensen van de middenklasse? Waarom? Of waarom niet?
Wat trouwens met de toekomst van Syrië zelf? Kan dat land op termijn het vertrek van zoveel ondernemende burgers aan? Vlaanderen herstelde bijzonder moeizaam van de trek naar het Noorden ten gevolge van de religieuze conflicten in de zestiende eeuw, toen we Joost van den Vondel en Frans Hals verloren. De vraag is zelfs of we er op intellectueel en cultureel vlak al volledig van hersteld zijn.
Duurzaamheid ontvluchten of nastrevenDe universiteit moet, bij het beantwoorden van deze vragen, een lichtbaken zijn. Niet dat iedereen aan de KU Leuven hetzelfde hoeft te denken, want dat resultaat bereik je enkel door helemaal niet te denken. Wel is het onze taak duurzaamheid in ons denken te leggen. Wat we nu denken, mag later niet bedenkelijk blijken te zijn. Duurzaamheid bereik je door moedig te zijn, door niet voor de echte vragen te vluchten.
Hoe vlucht je voor de vluchtelingenproblematiek? Op twee manieren. Door haar te ontkennen. Of door haar een onoplosbaar probleem te noemen. Want in beide gevallen gebeurt er niets, iets wat wij in Europa vaak actie noemen. Laten we die twee vluchtroutes even onder de loep nemen.
De eerste vluchtweg bestaat erin te doen alsof er geen probleem is. Zo hoor je hier en daar dat de vluchtelingen precies op tijd komen om onze samenleving te redden. We waren bezig aan vergrijzing ten onder te gaan, en zie, nu duiken hulpverleners op, vermomd als vluchtelingen. Zij gaan onze pensioenen betalen, ofschoon dat niet altijd de eerste ambitie is van wie vandaag in Brussel of München aanmeert. En zeker, best mogelijk dat aan de toestroom van vluchtelingen en migranten voordelen kleven. Maar niet uitsluitend.
We moeten eerlijk zijn, en in alle rust durven toe te geven dat vluchtelingen in eerste instantie geld kosten. Voor de opvang, het onderwijs, de integratie in onze samenleving. Dat laatste is trouwens iets waar we nooit bijzonder goed in waren. Ook niet als mensen op onze eigen vraag naar Europa kwamen.

Hoe solidair willen wij concreet zijn? Zijn wij bereid om, mocht het nodig zijn, allemaal een inspanning te doen? Is een extra indexsprong een haalbaar voorstel? Of moeten de sterkste schouders de lasten dragen, waarbij wij ons uitsloven die sterkste schouders op zulke manier te definiëren dat het zeker niet de onze zijn?
En als de sterkste schouders grote lasten willen dragen, zijn de zwakste dan bereid er kleine te dragen? Het teleurstellende debat over de taxshift gaf alvast niet de indruk dat solidariteit in onze samenleving overal spontaan opborrelt.
Tot nog toe had ik het vooral over de vooroordelen van wat traditioneel de linkerzijde heet te zijn. Zij vlucht voor het probleem door migratie per definitie als rooskleurig voor te stellen.
Maar rechts brengt het er niet beter vanaf. Doen alsof er geen problemen zijn is fout, maar de indruk wekken dat de problemen onoplosbaar zijn evenzeer.Dat laatste gebeurt door valse dilemma’s in het leven te roepen. We hoeven immers helemaal niet te kiezen tussen het behoud van onze welvaartsstaat en de integratie van vluchtelingen en/of migranten. Soms is een schijnbare keuze enkel een vlucht.
Zoals in het verhaal van de jongen die op het middaguur met zijn schoolrapport naar huis zou komen. Was hij geslaagd voor zijn eindexamens of niet? De rest van het gezin zat angstig aan de gedekte tafel te wachten, de soep nog in de kom, een bord erop om haar warm te houden, de pollepel in aanslag. Door het raam zagen zijn huisgenoten de jongen naderen, van zijn gelaatsuitdrukking viel niets af te leiden. Wat zou het verdict zijn? De jongen komt binnen, pokerface, gooit zijn boekentas nonchalant in een hoek van de kamer en zegt: “Als we maar gezond zijn.”
DELENWe hoeven helemaal niet te kiezen tussen het behoud van onze welvaartsstaat en de integratie van vluchtelingen en/of migranten

Eigenlijk verdient zo’n uitspraak een universitair diploma, weliswaar niet meteen van de KU Leuven. Maar het dilemma is natuurlijk vals. We hoeven niet te kiezen tussen studieresultaten en gezondheid. Integendeel, heel vaak helpen goede studieresultaten juist de gezondheid vooruit. Het is perfect mogelijk een heel aantal vluchtelingen in ons land te integreren. Als persoon. Niet enkel als arbeidskracht om onze economische motor weer op gang te trekken. We kunnen er ook zelf als mens rijker van worden.
De universiteit heeft een hart. Zij is solidair. Ze gebruikt haar verstand, door te onderzoeken wat de nieuwe migratie voor ons land kan betekenen, moreel, economisch, mentaal, antropologisch, juridisch, medisch, religieus.
Tegelijk is de universiteit kritisch. Ze ontmaskert valse dilemma’s à la als we maar gezond zijn. Ze laat zich evenmin vangen door een goedkoop ironisch discours, waarin geen dilemma’s bestaan, en alles -horresco referens- een win-win-situatie heet te zijn.
De universiteit zonder vreemdelingenVoor alles willen we als universiteit een positieve boodschap brengen. We verkeren niet in crisis. Natuurlijk krijgen we te weinig geld, dat weet de minister ook wel als ze in het eigen hart kijkt. Ze is tenslotte katholiek opgevoed, de twee. Maar nogmaals, we zijn hier niet om te klagen.
DELENDe KU Leuven, universiteit voor wie niemand een vreemdeling is

We willen helpen om crisissen, zoals het vluchtelingenprobleem, mee op te lossen, en als we daar niet meteen in slagen, om hen leefbaar te houden. Er zijn grenzen aan de solidariteit die mensen kunnen opbrengen, maar wij kunnen hen helpen om die grenzen te verleggen. Door de juiste analyses te maken. Door ook lastige vragen te stellen. Door het denken te blijven koesteren als emoties dreigen te overheersen. U mag op ons rekenen.

We willen een lichtbaken voor onze samenleving zijn. Dat kan enkel als we onze eigen vrijheid niet vrezen. Noli timere. Beste collega’s, beste studenten, voel u niet enkel vrij, durf het in woord en daad te zijn. In onderzoek, onderwijs, maatschappelijk engagement. Verzwijg ook binnen de KU Leuven uw wensen en verzuchtingen niet. Geef kritiek op uw universiteitsbestuur, zowel terechte als onterechte, want een mens beschouwt vaak als onterecht wat hem niet welgevallig is. Maar beleef tegelijk plezier aan het behoren tot deze prachtige universiteit, de oudste, de grootste en de beste van de Benelux, met elf campussen, met duizenden verschillende meningen die we vaak wel en soms niet met elkaar delen. Met onze gemeenschappelijke trots om, welke ook onze deugden en zonden zijn, tot de KU Leuven te behoren, de universiteit voor wie niemand een vreemdeling is.

[90]

WILDERS EN HITLER/VERGELIJKING GRIEZELIG JUIST
ASTRID ESSED
16 AUGUSTUS 2016

http://www.astridessed.nl/wild ers-en-hitlervergelijking-grie zelig-juist/

OPEM BRIEF AAN GEERT WILDERS: ”U TREEDT IN HITLERS
VOETSPOREN.”
PETER STORM
16 MAART 2014

http://www.ravotr.nl/2014/03/1 6/open-brief-aan-geert-wilders -ja-staat-hitlers-voetsporen/

[91]

HAATVOORSTELLEN

YOUTUBE.COM

WILDERS WIL POLITIE INZETTEN
OM MOSKEEEN TE SLUITEN EN KORANS IN BESLAG
TE NEMEN
IN BOTSING MET BUMA [FRACTIEVOORZITTER
CDA] TIJDENS DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2016

https://www.youtube.com/watch? v=ML992mtwuHo&list=PL0y2_MVq60 _ztvTDq9o3W8NbpbMDDK4E7&index= 20

[92]

HAATGIF

YOUTUBE.COM
INBRENG GEERT WILDERS BIJ VLUCHTELINGENDEBAT [14-10-2015]

https://www.youtube.com/watch? v=1xP9twIbLrw

[93]

TELEGRAAF
WILDERS: ZWARTE DAG VOOR NEPPARLEMENT
13 JANUARI 2016

http://www.telegraaf.nl/ binnenland/25004131/__Wilders_ _zwarte_dag__.html

Geert Wilders ✔@geertwilderspvvWat een NEPPARLEMENT! De beste kandidaat – Martin Bosma – wordt het niet en we eindigen met een Marokkaanse Kamervoorzitter. #nepparlement
9:33 PM – 13 Jan 2016

 

 

YOUTUBE.COM
TOESPRAAK GEERT WILDERS: ”DIT IS EEN NEPPARLERMENT”
RTL NIEUWS

https://www.youtube.com/watch? v=nFC9oaP_xzc

NOS
WILDERS: TWEEDE KAMER IS EEN NEPPARLEMENT
17 SEPTEMBER 2015

http://nos.nl/artikel/2058288- wilders-tweede-kamer-is-een- nepparlement.html

[94]

“Mijn oproep is, was en blijft dat andere politieke partijen zaken zullen moeten doen met de PVV. Het is aan niemand uit te leggen als dat niet gebeurt”, zegt Wilders tegen de NOS. “Ik denk dat het volk dan in opstand komt”. Hij hoopt dat dat dan wel democratisch en geweldloos gebeurt.”

NOS
WILDERS: LIEVER EEN COALITIE DAN EEN REVOLTE
2 FEBRUARI 2016

http://nos.nl/artikel/2084532- wilders-liever-een-coalitie-da n-een-revolte.html

[95]

Geert WildersGeverifieerd account‏@geertwilderspvvPolitiek en pers kunnen de rambam krijgen. Neem zelf lekker afstand van jullie lafheid en verraad van Nederland aan de islam. Sukkels.

06:57 – 21 dec. 2015

https://twitter.com/geertwilde rspvv/status/67895255798167142 4

NOS
WILDERS ANTWOORDT POLITIEK EN PERS:
KRIJG DE RAMBAM
21 DECEMBER 2015

http://nos.nl/artikel/2076635- wilders-antwoordt-politiek-en- pers-krijg-de-rambam.ht

[96]

‘Ik hoop dat Amerika een nieuwe leider krijgt, ik hoop dat we volgend jaar in Nederland afscheid kunnen nemen van premier Rutte, en ik hoop dat we dat in de rest van Europa ook kunnen doen, om onze bevolking te beschermen. Zodat er geen burgeroorlog komt, maar we op een democratische manier, nieuwe leiders kiezen die zeggen: grenzen dicht en we gaan we knokken voor onze eigen mensen.’

HP DE TIJD
DE OORLOGSTAAL VAN WILDERS: EERST ”REVOLTE”, ”BURGEROORLOG”
19 JULI 2016

http://www.hpdetijd.nl/2016- 07-19/oorlogstaal-wilders- revolte-burgeroorlog/

[97]

SOCIALISME.NU
PVV PROGRAMMA IS OPROEP TOT GEWELD
29 AUGUSTUS 2016

http://socialisme.nu/blog/nieu ws/50401/pvv-programma-is-opro ep-tot-geweld/

VOLKSKRANT
PVV PRESENTEERT PARTIJPROGRAMMA VAN EEN A4: ‘1400 JAAR
JIHAD IS DE CONTEXT”
25 AUGUSTUS 2016

http://www.volkskrant.nl/polit iek/pvv-presenteert-partijprog ramma-van-een-a4-1-400-jaar-ji had-is-de-context~a4364551/

NOS
PVV PRESENTEERT PROGRAMMA: ”ALLE AZC’S DICHT”
25 AUGUSTUS 2016

http://nos.nl/artikel/2128155- pvv-presenteert-programma- alle-azc-s-dicht.html

Afbeelding weergeven op Twitter

 Volgen
Geert Wilders ✔@geertwilderspvvNEDERLAND WEER VAN ONS!
18:55 – 25 augustus 2016

 

[98]

YOUTUBE.COM

WILDERS WIL POLITIE INZETTEN
OM MOSKEEEN TE SLUITEN EN KORANS IN BESLAG
TE NEMEN
IN BOTSING MET BUMA [FRACTIEVOORZITTER
CDA] TIJDENS DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2016

https://www.youtube.com/watch? v=ML992mtwuHo&list=PL0y2_MVq60 _ztvTDq9o3W8NbpbMDDK4E7&index= 20

‘[99]

SOCIALISME.NU
PVV PROGRAMMA IS OPROEP TOT GEWELD
29 AUGUSTUS 2016

http://socialisme.nu/blog/nieu ws/50401/pvv-programma-is-opro ep-tot-geweld/

[100]

”Alle ruimte in dagblad De Pers gisteren voor Gerald Celente. De Amerikaanse onheilsprofeet, die in 1984 de val van de Muur en in 2006 de kredietcrisis voorspelde, voorziet een grimmige toekomst. Sterker: hij voorspelt dat Europa tussen 2012 en 2016 zijn moslims verdrijft.”
……..
……..
”Celente maakt voor De Pers een tijdreis naar 2012. “Moslims in Europa, pak je koffers en vlucht. Je bent niet veilig meer! De etnische zuiveringen gaan beginnen. (–) Dit keer zal volgens het volk de moslim de oorzaak van álle problemen zijn.”

HP DE TIJD
EUROPA VERDRIJFT ZIJN MOSLIMS BINNEN ZES JAAR
21 SEPTEMBER 2010

http://www.hpdetijd.nl/2010-09 -21/europa-verdrijft-zijn-mosl ims-in-2012/
”‘Moslims in Europe, pack your bags and run. You are not safe anymore! Soon ethnic cleansing will begin, the displacement of millions of people which none would have thought possible years ago.’

”MOSLIMS IN EUROPE, PACK YOUR BAGS AND RUN!” GERALD CELENTE SAUS
ETHNIC CLEANSING WILL HAPPEN
6TH OCTOBER 2010

http://www.constantinereport.c om/moslims-in-europe-pack-your -bags-and-run-gerald-celente-s ays-ethnic-cleansing-will-happ en/

[101]

NAZI-CHEF WILDERS PRESENTEERT NAZI PROGRAMMA PVV
PETER STORM
30 AUGUSTUS 2016

http://www.ravotr.nl/2016/08/30/nazi-chef-wilders-presenteert-nazi-programma-pvv/

LEZING MINISTER SCHIPPERS,
DOORDENKT VAN WESTERS SUPERIORITEITSDENKEN!

”Ik vind dat een verschrikkelijke misvatting. Frits Bolkestein zei het al in de 90’er jaren: Alle culturen zijn helemaal niet gelijkwaardig. En ik zeg het hem na: De onze is een stuk beter dan alle andere die ik ken.”

RIJKSOVERHEID
LEZING VAN MINISTER SCHIPPERS: DE PARADOX VAN DE VRIJHEID
WIJ/ZIJ OORLOGSTAAL

https://www.rijksoverheid.nl/r egering/inhoud/bewindspersonen /edith-schippers/documenten/to espraken/2016/09/05/de-paradox -van-de-vrijheid

TEKST

De Elsevier/HJ Schoo-lezing door minister Schippers (VWS) op 5 september 2016 in Amsterdam  onder de titel ‘De paradox van de vrijheid’.
De paradox van de vrijheid
Beste mensen,
Een paar maanden geleden kreeg ik een telefoontje met de vraag om deze lezing te houden. Ik kan u vertellen… dan gaat er van alles door je heen.
De Hendrik Jan Schoolezing! Wat een geweldige kans! Dat was mijn 1e gedachte.
Wat een geweldige kans om nou eens te laten zien hoe de Nederlandse gezondheidszorg in ons eigen land stelselmatig wordt onderschat.
Hoe we ten onrechte het verleden idealiseren. Hoe vrouwen met borstkanker vroeger kansloos waren en je in de slaapzaal van het verpleeghuis alleen een gordijntje had voor je privacy. Nu is 86 procent van de vrouwen met borstkanker na 5 jaar nog in leven. Nu is in het verpleeghuis een eigen kamer heel normaal.
Wat slecht was vergeten we, wat goed gaat, went heel snel.
Wat een kans om te vertellen hoe we er na jaren, waarin de uitgaven alleen maar opliepen, nu in slagen de kosten te beheersen. En dat de kosten met verstandig beleid ook in de toekomst geen probleem meer hoeven te zijn.
Om te vertellen over de enorme kloof.
Tussen de mooie dingen die ik zie en die ik hoor tijdens werkbezoeken. En het verharde debat in Den Haag.
Wat een kans. Om de mythes te ontkrachten. Door de feiten te laten spreken. En dat voor een gehoor van mensen die meestal niet naar de lezingen over de zorg gaan, voor u.
Een geweldige kans. Héél aanlokkelijk.
En toch heb ik er niet voor gekozen.
Juist in nagedachtenis van Hendrik Jan Schoo heb ik daar niet voor gekozen. Want het zijn de grote problemen en de grote zorgen van deze tijd die in deze lezing, die zijn naam draagt, moeten worden geadresseerd.
Deze lezing moet gaan over de dingen die mij ‘s nachts wakker houden. Over de zorgen die ik heb voor de toekomst van mijn kind.
En die zorgen die gaan niet over onze uitstekende gezondheidszorg.
Die zorgen gaan over de vrijheid die mijn dochter zal hebben om haar eigen keuzes te kunnen maken.
Over de vrijheid die mijn dochter zal hebben om zelf te kunnen beslissen hoe zij wil leven en wie zij liefheeft. Om zelf te beslissen waarin zij wil geloven.
Om haar eigen identiteit te kunnen bepalen. Wat zij wil worden, wat zij wil doen, hoe zij zich wil kleden.
Mijn dochter is een kind van haar tijd, met een grote vrijheidsdrang. Ze heeft laten weten later geen man te nemen, ze neemt een hond (ik bedoel, ze is 11 hè).
Ze weet niet beter dan dat ze zelf nadenkt en beslist. Over wat ze wil worden bijvoorbeeld. Dat wisselt nogal, van dierenoppas tot ontwerpster. Maar ze mag zelf kiezen. En ik wil dat dat zo blijft. Niet alleen voor haar. Voor alle meisjes in Nederland.
Ik wil het vandaag hebben over de paradox van de vrijheid. Een paradox die misschien niet is op te lossen. Ik heb ook niet de illusie dat ik dat vanavond even zou kunnen doen Maar ik wil op die paradox wel een antwoord geven. En een besluit nemen.
Vrijheid – dat vinden wij in deze zaal allemaal heel vanzelfsprekend. Wij kennen niet anders. We hebben bijvoorbeeld economische vrijheid, die ons welvaart heeft gebracht. En dat komt vooral omdat wij alle potentie in onze samenleving hebben benut.
Van mannen, vrouwen, van homo’s, van mensen die gelovig zijn of die dat niet zijn – iedereen die wil en kan meedoen, mag een bedrijfje beginnen, heeft dezelfde rechten.
In landen waar dat niet zo is, in landen waar vrouwen niet mee mogen doen bijvoorbeeld, zie je daarvan ook de economische gevolgen. Armoede is de zichtbare kant van onvrijheid.
In een vrije economie zijn wel regels nodig: mededingingsregels, regels die werknemers beschermen.
De paradox van de vrije markt is dat zonder regels diezelfde vrije markt zichzelf opblaast.
Maatschappelijk contract
Maar hoe zit dat met onze vrije samenleving? Hoe zit dat met onze persoonlijke vrijheid?
In een vrije samenleving is volop ruimte voor verschillen tussen mensen. Nederland is al heel lang een land waar uiteenlopende opvattingen en religies naast elkaar kunnen bestaan.
Er is veel onderzoek gedaan naar de vraag waarom de verzuiling uiteindelijk niet heeft geleid tot het uiteenvallen van de samenleving. En dan zie je dat een aantal dingen cruciaal is.
Eén is dat al die mensen natuurlijk wel eenzelfde geschiedenis deelden;
en twee is dat ze elkaar bleven tegenkomen. Arm en rijk kwamen elkaar vroeger tegen in de kerk. Katholiek en protestant kwamen elkaar tegen op het werk.
Mensen deelden elkaars gedachtengoed niet, maar ze kenden elkaars gedachtegoed wel; wisten ook wat ze ongeveer van elkaar konden verwachten.
Vanaf de jaren ’60 is Nederland enorm veranderd. Onder de invloed van de hippiebeweging, braken de jongeren uit de gebaande paden van hun ouders. Ze stelden alles ter discussie en veroverden de machtsposities in de samenleving.
Het gaat tegenwoordig vaak over polarisatie. Maar is dat nou echt iets nieuws?
Was die polarisatie er de achterliggende decennia niet ook volop? De Communistische Partij Nederland, Provo, nieuw links, de boerenpartij, de ouderenpartij…
Toch was er een verschil. Polarisatie ging gepaard met wrijving. Kerkgangers rebelleerden tegen het kerkbestuur, kinderen rebelleerden tegen hun ouders, en nu deze kinderen een paar decennia later ouderen zijn, rebelleren zij weer tegen hun kinderen…
Onder die polarisatie zaten verbanden en een gedeeld verleden.
Polarisatie tussen groepen die dat niet delen, die elkaar niet of nauwelijks ontmoeten geeft geen wrijving, maar een kloof.
Een kloof waardoor je elkaar dus niet ontmoet, je niet met elkaar in gesprek gaat, je geen empathie of begrip hebt voor de ander.
Voor wrijving heb je elkaar nodig. Je botst met elkaar, discussieert. Dat is wrijving. Wrijving geeft glans.
Door wrijving hebben wij in deze samenleving iets bereikt. En dat is dat onder al onze verschillen, die uiteenlopende opvattingen en religies toch een gemeenschappelijke basis ligt.
Gemeenschappelijke normen en waarden.
Het bezielende verband.
Onze bakens.
Een maatschappelijk contract.
Dat contract is over de decennia heen bevochten, geconsolideerd en geschreven. Dat contract zit in onze genen, en natuurlijk kan het ook door nieuwkomers worden onderschreven.
Dat je vrij bent om te leven zoals je wilt maar dat die vrijheid wordt begrensd door de vrijheid van een ander. Dat mensen gelijkwaardig zijn, ongeacht hun geloof, hun ras, geslacht of seksuele geaardheid. Dat het gaat om je toekomst en niet om je afkomst.
Dat je uit een gemeenschap kan treden als je dat wilt. Omdat het gaat om je eigen leven.
Vindt u dat een open deur? Vindt u het al saai worden?
Ik denk dat er hier in deze zaal niet veel mensen zijn die het hiermee oneens zijn…
Tòtdat we het concreet gaan vertalen…
Rita Verdonk accepteerde niet dat een Islamitische man weigerde om haar de hand te schudden. Zij maakte daar terecht een punt van. Ze verdient daarvoor alle lof, maar kreeg ook veel, onverwachte kritiek uit progressieve hoek.
Want
“Als handen schudden met vrouwen nou niet geaccepteerd wordt in de cultuur van deze groep, dan moeten we daarvoor alle begrip hebben. Alle culturen zijn gelijkwaardig”.
Ik vind dat een verschrikkelijke misvatting. Frits Bolkestein zei het al in de 90’er jaren: Alle culturen zijn helemaal niet gelijkwaardig. En ik zeg het hem na: De onze is een stuk beter dan alle andere die ik ken. In ieder geval voor de vrouw. In ieder geval voor de homo of de transseksueel. In ieder geval voor mensen die niet behoren tot de groep van de machthebbers.
Voor mensen die de overheersende religie niet aanhangen.
Voor al deze mensen is onze cultuur zoveel beter, dat zij hun leven op het spel zetten om hier naartoe te vluchten. Om de vrijheden, de veiligheid en de economische kansen die onze cultuur hen biedt.
Er komen ook veel mensen hier naartoe die wél de economische kansen zien die wij hen bieden, maar die de vrijheid die daaraan vooraf gaat en die daar onlosmakelijk onderdeel van is, afwijzen.
Moeten wij ons ten behoeve van deze mensen als samenleving niet ook een beetje aanpassen?
Natuurlijk. Dat gebeurt ook.
In heel veel zaken ontstaan nieuwe vormen, nieuwe muziek, nieuwe keukens, mode, nieuwe straattaal. Dat is mooi en voegt veel toe aan de samenleving.
Moeten wij dan ook niet een compromis sluiten met de mensen die onze normen en waarden afwijzen. Een beetje water bij de wijn doen? Waarom zou je nou zo moeilijk doen als iemand weigert om jou een hand te geven omdat je een vrouw bent?
Mijn antwoord daarop is heel helder: nee! Wij schudden niet zomaar elkaars hand in dit land. Dat staat ergens voor. Dat staat voor gelijkwaardigheid. Wie mij niet de hand wil schudden omdat ik een vrouw ben, trekt mijn gelijkwaardigheid in twijfel.
Natuurlijk weet ik dat het in de jaren ’50 in Nederland ook anders ging. Vrouwen moesten zich zedig gedragen, scheiden was een taboe en je werd geacht alleen voor het huis en de kinderen te zorgen.
Homoseksualiteit stond in de jaren ’70 nog officieel te boek als psychiatrische stoornis.
Ik hoor dat ook vaak als tegenargument. En dat is een gek argument, want wij hebben ons daar toch niet voor niks uitgevochten? Wij willen daar toch niet naar terug? Vroeger was in vele opzichten helemaal niet beter!
Het zijn vaak hoogopgeleide mensen die bereid zijn tot dat compromis op onze kernwaarden. Mijn vraag is: ten koste van wie gaat dat compromis?
Niet ten koste van de man. Niet ten koste van de moskee.
Dat compromis gaat ook niet ten koste van hoogopgeleide globalisten. Die altijd hun eigen weg kunnen gaan.
Die over het algemeen omgaan met andere hoogopgeleide mensen. Wie van u heeft eigenlijk een buurman die moslim is? Een teamgenoot op de sportclub? Een zwager of een vriend?
Wie van de vrouwen in de zaal heeft eigenlijk met deze dilemma’s daadwerkelijk te maken in het dagelijkse leven?
Ik denk niet veel.
Hoger opgeleide mensen kunnen verhuizen als het moet, en doen dat ook. Zij kunnen overal werken.
Nee, dat compromis gaat ten koste van mensen die geen keuze hebben in te zijn wie ze zijn. Homo’s, transgenders, vrouwen.
Het gaat ook ten koste van mensen die kiezen anders te zijn.
Het gaat ten koste van de moslimvrouwen die proberen wat meer vrijheid te veroveren,
De moslims die gewoon meedoen in deze samenleving en die als allereerste last krijgen van oprukkend fundamentalisme.
Het gaat ten koste van de moslims die worden belasterd als zij met u en met mij omgaan. Die worden uitgemaakt voor hypocriet of nep-moslim.
Het gaat ten koste van de meisjes die op straat worden aangesproken als ze geen hoofddoek dragen.
Het gaat ten koste van de kwetsbaren in onze samenleving, van de ouderen met weinig geld en mogelijkheden, die niet kunnen vertrekken uit hun oude buurtje. Ook al kennen ze daar niemand meer, is er niemand meer die hun taal spreekt – geen bakker of slager om even een praatje mee te maken – en voelen zij zich niet meer thuis, maar in het buitenland.
Zij zijn degenen voor wie we moeten knokken. Voor wie we de vrijheden die dit land biedt, moeten verdedigen. Voor wie wij never nooit niet onze vrijheden moeten inleveren.
En ik vind dat wij daarin compromisloos moeten zijn.
Vrijheid gaat niet alleen over onszelf. We moeten het ook hebben over de vrijheid van anderen. Over de vrijheid van vrouwen in migrantengemeenschappen bijvoorbeeld.
En die discussie gaat wat mij betreft niet over wel of geen hoofddoekje. Het gaat wat mij betreft niet eens over de boerkini.
Het is zó gemakkelijk om ideologische gevechten te voeren over het uiterlijk van vrouwen.
Ik weet niet hoe het komt, maar overal waar culturen botsen moeten vrouwen ofwel iets uittrekken ofwel iets áántrekken.
In beide gevallen leidt het in de praktijk tot pijnlijke, vernederende situaties. En worden vrouwen de dupe.
Laten we daarom deze vrouwen met rust laten en onze energie liever richten op wat echt belangrijk is:
De vrijheid van meisjes in de Haagse wijk Transvaal om zónder hoofddoek de straat op te gaan. De vrijheid van meisjes om in bikini te kunnen zwemmen – ook moslimmeisjes – die daarvoor kiezen, zonder sociale druk en zonder dat ze worden lastig gevallen.
Mijn ouders konden scheiden. De vraag is: kunnen moslima’s dat ook? Mijn zus kon uit de kast komen. De vraag is: kan Mohammed dat ook?
Er zijn genoeg mensen in de migrantengemeenschappen die snakken naar vrijheid, met of zonder hoofddoekje. Die vooruit willen. Mijn vraag is: kúnnen ze dat ook?
Gelden onze vrijheden, onze Grondwet, onze kernwaarden ook voor hen? Of accepteren wij het bestaan van parallelle werelden in Nederland, met parallelle werkelijkheden. Vrijheid voor de één, onvrijheid voor de ander.
Een paar jaar geleden leerde ik Shirin Musa kennen. Zij heeft een stichting opgericht om vrouwen met een islamitische achtergrond juridisch bij te staan als ze tegen hun wil getrouwd zijn of wanneer een man weigert te scheiden.
Situaties waarbij de dubbele standaard in ons land aan het licht komt. De Grondwet is er blijkbaar materieel niet voor iedereen.
Er zijn Nederlandse migrantenvrouwen met een islamitische achtergrond die zijn opgesloten in hun gemeenschap, soms zelfs letterlijk opgesloten in hun huis.
Zij zijn Nederlandse vrouwen maar zij hebben in de praktijk niet de rechten van Nederlandse vrouwen.
Zoiets simpels als het recht om verliefd te worden, een vriendje te hebben, je eigen partner te kiezen, te scheiden van je partner… weet u nog die opsomming die ik zojuist deed? De open deuren. Die we allemaal zò vanzelfsprekend vinden?
Die kernwaarden gelden niet voor deze vrouwen. Als het gaat om vrouwenrechten in de islamitische gemeenschap in Nederland blijft het opvallend stil.
Dappere vrouwen lopen niet alleen tegen de grenzen aan van conservatieve krachten in hun eigen gemeenschap. Ze lopen ook keihard aan tegen de grenzen van onze solidariteit. En waarom?
Wij maken ons druk om het glazen plafond, dat is ons feminisme. Maar we negeren dat in ons eigen land vrouwen opgesloten zitten en niet mogen werken.
Zoals de hoogopgeleide vrouw die hier al jaren woont en alleen getrouwd was door de Imam. Zij sleepte haar man voor de rechter omdat hij weigerde hun religieuze huwelijk te ontbinden.
Waardoor zij niet verder kon met haar leven, zelfs het risico liep om opgepakt te worden voor overspel als ze op vakantie zou gaan naar het land waar ze is geboren.
Dat die vrouw van een Nederlandse rechter het advies kreeg om het eens te proberen bij een Sharia-rechtbank in Londen.
Terwijl er vergelijkbare zaken zijn, waarbij de man op straffe van een dwangsom moest meewerken aan de scheiding.
Deze vrouw was perplex en terecht.
Het probleem is: een religieus huwelijk is in Nederland zo gesloten, je hoeft er niet eens voor naar een moskee. En ook al is dat onwettig, vrouwen die in Nederland zo’n religieus huwelijk sluiten, kunnen er niet meer uitstappen. Zij zijn rechteloos. Vogelvrij. En onze wetten beschermen hen niet.
Wij, die zelf zo relativerend doen over onze eigen cultuur, zien de cultuur van anderen als iets absoluuts.
Wij, die als geen ander weten dat verandering in gezinnen begint bij de vrouwen, bij de moeders, zijn niet solidair met de dappere vrouwen die hun cultuur ter discussie durven te stellen.
Wij, die ons hebben losgemaakt van de kerk, bespreken de rechten van moslimvrouwen niet met deze vrouwen, maar met mannen. Met het patriarchaat.
Met de gebruikelijke, altijd religieuze belangenclubs. Met het moskeebestuur, dat in de regel alleen zichzelf vertegenwoordigt. De mannen die belijden dat ze tegen dwanghuwelijken en eerwraak zijn. Maar die zich niet expliciet willen uitspreken voor het recht van vrouwen op seksuele zelfbeschikking.
Wij, die alle heilige huisjes omver hebben geschopt, vinden dat anderen zich maar in hun cultuur moeten schikken. En wij laten degenen die vooruit willen, vallen. Dat is niet progressief. Dat is het tegenovergestelde van progressief. Het is mensen terugduwen naar een feodaal verleden.
En waarom? Vinden we de werkelijkheid te ongemakkelijk?
Ayaan Hirsi Ali is een vrouw die tegen alle conventies in haar eigen weg koos. En dat is een heel moeilijke weg. Zij sprak zich uit tegen de onderdrukking van vrouwen in haar cultuur, tegen gedwongen huwelijken, tegen meisjesbesnijdenis, tegen het patriarchaat. Ik heb als fractiegenoot van dichtbij kunnen zien hoe zwaar die strijd is. Het Nederlandse feminisme heeft haar wonderlijk genoeg maar zeer summier omarmd. Ze werd bekritiseerd om haar toon.
De inhoud was te ongemakkelijk…
Dat is een beproeft concept dat steeds weer terug komt.
Maarten Zeegers schreef het boek ‘ Ik was een van hen’. Het gaat over een periode waarin hij zich undercover begaf onder orthodoxe moslims in de Haagse wijk Transvaal.
Het gaat over de bonte werkelijkheid van moslimgroepen, van religieuze afsplitsingen en afsplitsingen van afsplitsingen – wat dat betreft lijkt het de protestantse gemeenschap in Nederland wel – het gaat over het razendsnelle religieuzer worden van de migrantengemeenschap. Over jongeren die zich geen Nederlander voelen, Nederland zelfs haten.
En het gaat nog verder dan dat.
Zegers vertelt over jongeren die geloven dat de eindtijd is aangebroken. De gelovigen zullen naar het paradijs gaan. Maar eerst moet er in Syrië een veldslag tussen moslims en ongelovigen worden uitgevochten. Dat is voorbestemd. Een burgeroorlog dus. Een belangrijke gebeurtenis, daar moet je bij zijn. Het is maar één voorbeeld uit de vele verontrustende voorbeelden in zijn boek.
Wat denkt u?
Is de discussie losgebarsten over hoe we dit tij gaan keren? Waren mensen geschokt dat dit gebeurt in onze steden?
Ik wel!
Maar opvallend genoeg ging het daar niet over. Het ging over de toon van Maarten Zeegers. En hoe hij te werk was gegaan. Want dat was achterbaks en onethisch.
Kennelijk was de inhoud van zijn boek te ongemakkelijk.
Afgelopen juni, 12 juni, hadden we die vreselijke aanslag op een homobar in Orlando. Het nieuws was net bekend toen een raadslid haastig een tweet verstuurde, dat er in de Verenigde Staten toch nog steeds meer doden vielen door ongelukken met wapens dan door moslimgeweld. Een onbegrijpelijke relativering, die ontkent dat dit een aanval is op onze manier van leven, op onze cultuur, op onze vrijheden.
Die realiteit is kennelijk te ongemakkelijk.
Misschien lijkt negeren de makkelijkste weg. Omdat we denken dat de langzaam oprukkende onvrijheid ons, in onze buurt, in onze stad, in ons leven, niet zal raken. Maar het raakt ons al, dieper dan we denken.
De sluipend toenemende intolerantie, maar ook de toenemende zelfcensuur: Gerard van het Reve en Jan Wolkers rekenden in hun boeken plastisch en soms zelfs ruw af met christelijke taboes.
De cartoonisten, columnisten en cabaretiers beschimpen de paus en de kerk en alles wat daar in symboliek uit voortkomt al decennia lang.
Natuurlijk niet altijd smaakvol, of zelfs fatsoenlijk. Soms kwetsend voor christenen.
Die christenen hebben de vrijheid om dat onfatsoen aan de kaak te stellen en daarover de polemiek aan te gaan en dat doen ze ook.
Wie durft na de Deense cartoonist Kurt Westergaard, na submission van Theo van Gogh en Ayaan Hirsi Ali, naCharlie Hebdo nog islamkritische boeken te schrijven, cartoons te tekenen of films te maken?
En is dat gek?
De straf op het schrijven van een boek dat afrekent met je christelijke opvoeding leidde hoogstens tot het verbreken van het contact met de personen uit je jeugd.
Het tekenen van een cartoon dat afrekent met je islamitische opvoeding komt te staan op bedreiging, beveiliging en het inleveren van je vrijheid en veiligheid.
Juist dat wat je wilt bereiken, wordt je daarmee afgepakt.
De sluipende zelfcensuur op scholen.
Er zijn homoseksuele leraren die terug de kast in zijn gegaan, althans onder schooltijd. Er zijn klassen waar niet over de Holocaust kan worden gesproken.
Deze dingen gebeuren in 2016 in Nederland.
Dit zijn geen incidenten. Hier botsen culturen. Hier worden sluipenderwijs de kernwaarden van onze samenleving aangetast.
Daarom vind ik het ook van een enorm onbenul getuigen om mensen die zich over deze ontwikkelingen zorgen maken, te beschuldigen van racisme.
Dit gaat niet alleen over jezelf.
Dit gaat ook over de Syrische vrouw die hier jaren geleden al kwam, en die zo blij was dat ze eindelijk zichzelf kon zijn. Zonder druk van anderen haar eigen keuzes kon maken. En die nu merkt dat ze de ellende die ze daar achter zich kon laten, weer tegenkomt in Nederland: de sociale druk om je aan te passen aan datgene dat ze is ontvlucht.
Wij hebben laten gebeuren dat in sommige wijken een generatie jongens opgroeit die conservatiever is dan hun ouders. Jongens die de baas spelen over hun zusjes. Die hun zusje verbieden om mee te gaan op werkweek, mee te doen op school met zwemles, het vieren van feestjes of het luisteren naar muziek, om uit te gaan, of een vriendje te hebben.
We hebben laten gebeuren dat in Nederland geboren ouders hun in Nederland geboren kinderen de Nederlandse taal niet leren, thuis geen Nederlands spreken, geen Nederlandse tv kijken: de Nederlandse zenders zijn allang vervangen door de Turkse of Marokkaanse zenders. Waardoor deze kinderen al met 10-0 achterstaan als ze op school komen. Daar kan natuurlijk geen ochtendje voorschoolse opvang of cursusje tegenop!
We hebben tolerantie verward met onverschilligheid. En met die onverschilligheid hebben we niet alleen onszelf, maar ook onze nieuwkomers gedupeerd.
Hoeveel talent en kansen zijn verloren gegaan doordat mensen onze taal niet hoefden te leren? Doordat ze niet zelf hun pad hebben kunnen kiezen? Doordat mensen die energie die zij hadden bij binnenkomst, niet mochten benutten. Doordat mensen de power die zij hadden om de stap naar Nederland te maken, snel kwijtraakten omdat ze niks mochten. Behalve de dagen in ledigheid slijten.
Wat is de toekomst van de kinderen die op dit moment leren dat ze Nederland moeten haten? Hoe vinden zij straks hun weg in deze samenleving? Hoe vinden ze werk? Hoe gaan deze kinderen straks met hun vrouwen om? Hoe voeden zij straks hun kinderen op?
De paradox van de vrijheid is dat we ons met elkaar moeten bemoeien.
De paradox van de vrijheid is dat er grenzen zijn die moeten worden gehandhaafd.
Het besluit om dat actief en intensief de doen is van levensbelang. Deze keuze vergt ook geen uitstel!
Wij kunnen de aanvallen op onze vrijheid niet negeren. De stille, sluipende niet en de gewelddadige niet. De aanslagen in Frankrijk, België en Duitsland zijn aanslagen op onze vrijheid en onze waarden.
Het gewelddadige gif dat niet alleen binnenkomt in het kielzog van de echte vluchtelingen, maar ook wordt gerecruteerd in onze wijken. Onder ónze moslimjongeren.
Wij moeten daarop een antwoord formuleren dat intelligenter is dan de eigen grenzen dicht. Grenzen dicht speelt radicale groepen die uit zijn op ontwrichting en chaos eerder in de kaart.
De grenzen dicht heeft zulke gigantische economische en maatschappelijke gevolgen, leidt tot werkeloosheid, en daarmee tot armoede en onvrede, en zo tot onrust.
Prachtig toch vanuit het perspectief van de fundamentalist? Mooie voedingsbodem voor de islamitische heilstaat.
Om in de geest van Schoo te blijven die over dit thema zoveel wijze woorden heeft geschreven die nog steeds relevant zijn: het is dubbel bedrog.
Eerst de illusie dat de multiculturele samenleving geen consequenties zou hebben. En vervolgens de illusie van een schijnoplossing.  Alsof dichte grenzen het probleem zouden oplossen en verder ook geen consequenties zouden hebben.
Wij moeten een antwoord formuleren dat intelligenter is dan het verdacht maken van alle moslims. Waarmee je goedwillende, vrijheidslievende Nederlandse moslims groot onrecht aandoet. En waarmee je de haatzaaiers en de ronselaars die jongeren vertellen dat Nederland hen haat, dat zij er niet bij horen – nu niet en nooit niet – in de kaart speelt.
Het antwoord moet intelligenter zijn dan de deal met Turkije opzeggen en de vluchtelingenstromen maar laten komen, waarmee we onze veiligheid en onze verzorgingsstaat nog verder onder druk zetten.
En natuurlijk moeten we de buitengrenzen van de Europese Unie controleren.
Rutte heeft daar als Nederlands voorzitter van de EU een ommekeer geforceerd. De buitengrenzen worden bewaakt. Dat is een cruciale eerste stap.
De tweede stap is om te zorgen dat we controle hebben over hoeveel mensen en wie er binnen komen.
We kennen allemaal de dramatische, hartverscheurende beelden van veel te veel mensen op gammele bootjes die door rücksichtslose mensensmokkelaars in de ellende worden gestort. Het succes van de één is een aansporing voor de ander om het ook te proberen. Dat houdt deze mensonterende toestanden in stand.
De enige manier om dat te beëindigen, is de mensen direct al aan de kust waarvan ze vertrekken uit de bootjes te halen en terug te brengen naar diezelfde kust. En als dat te onveilig is, naar een veilige plek in de regio. Hoe verschrikkelijk moeilijk dat ook is.
De noodzakelijke stap is om hierover met de landen die het betreft keiharde afspraken te maken. Dat moet, omdat het de enige manier is om dit menselijke drama te stoppen. Dat moet – in het belang van de balans en stabiliteit van onze samenleving.
En dat moet absolute prioriteit hebben voor ons land.
Paradox van de vrijheid
We zullen grenzen moeten trekken. Heldere prioriteiten moeten stellen.
Maar dat gaat niet vanzelf. Wij moeten dit actief doen. Actief onze democratie beschermen. De paradox van de vrijheid is dat we regels en beperkingen hebben om de vrije markt en daarmee onze welvaart te beschermen. En dat geldt evenzeer voor de democratie. Ook de democratie moet worden beschermd.
Democratie is de minst slechte vorm van besturing. Democratie geeft ons allen een stem. Maar democratie gaat niet over de macht van het getal.
Ooit zei de toenmalige minister van justitie, Piet Hein Donner dat als twee derde de sharia wil in Nederland, de sharia er zal komen.
Ik zou willen zeggen: dus niet zonder dat wij onze vrijheid verdedigen, dus nooit zonder strijd, dus over my dead body.
Maar waar liggen die grenzen van de vrijheid?
Hoe ligt dat bij mensen die actief zieltjes werven voor de politieke islam? De politieke islam, zoals het salafisme. Dat uiteraard maar één doel heeft en dat is hier in Nederland de democratie de nek om te draaien en de islamitische heilstaat te stichten.
Ze verkondigen dat ook openlijk. Er is geen ruimte voor andersdenkenden, voor andere religies en al helemaal niet voor atheïsten.
Onderwijs? Dat is leren over de Koran.
De scheiding tussen kerk en staat? Vervalt.
De sharia moet worden ingevoerd.
Mag dat? Mag je hiervoor actief en openlijk zieltjes winnen? Mag je hierover preken?
Hoeveel ruimte krijgt een beweging die anderen geen enkele ruimte wil bieden?
De beweging Hizb ut-tahrir is zo’n fundamentalistische, radicale anti-Westerse, anti-Nederland beweging. Zij verwerpen het Nederlandse maatschappelijk contract.
Deze beweging is in heel veel landen verboden. In Duitsland, maar ook in grote delen van het Midden Oosten. De organisatie wordt in heel veel landen vervolgd.
Niet in Nederland.
Aanhangers van deze organisatie zeggen zelf: Het leger denkt dat het gevaar voor Nederland van buitenaf komt, maar het komt van binnenuit.
Want Hizb ut-tahrir praat jongeren in Nederland, het land met zo veel kansen, aan dat ze slachtoffer zijn van een anti-islamitisch complot. Leert jongeren zich af te keren van het land waarin ze wonen. En maakt zo de toekomst van jongeren kapot.
Bij ons kunnen ze gewoon legaal hun boodschap verspreiden. En dat doen ze met toenemend succes.
Is de paradox van de vrijheid dat je die vrijheid moet beschermen tegen z’n eigen ondermijning?
Ja, uiteraard is dat aan de orde.
Betekent dat dat je een beweging als Hizb ut-tahrir moet verbieden?
Ik vind dat een levensgroot dilemma. Over deze vraag heb ik lang nagedacht.
Wordt het niet eens tijd om een helder signaal af te geven? Een heldere norm te stellen? Wij accepteren deze aanval op onze vrijheid niet en daarom verbieden wij deze intolerantie, deze vijandige denkbeelden. Is verbieden niet het meest heldere signaal dat wij deze bewegingen, niet willen, niet moeten en zullen bestrijden? Dan weet iedereen waar hij aan toe is.
Maar…
Heeft verbieden zin? Dat vind ik een belangrijke vraag.
Nog belangrijker is of je de vrijheid van gedachten en overtuigingen mag inperken om diezelfde vrijheid te beschermen? En waar ligt dan de grens?
Een beweging die oproept tot geweld, dat is simpel: verbieden! Oproepen tot haat? Onze huidige wetten zijn over beide helder. Aanpakken!
Staatsondermijnende activiteiten? Keihard aanpakken.
En staatsondermijnende meningen dan? Een mening kun je niet verbieden. We hebben geen gedachtepolitie. Maar je kunt een mening wel bestrijden.
Mensen ronselen om te vechten voor de jihad in Syrië? Ja, direct oppakken zou ik zeggen.
Tegelijkertijd weet iedereen dat de grootste ronselaars voor de jihad FacebookTwitter en You tube zijn. Moeten we die ook verbieden? Kan dat?
Ik heb er lang over nagedacht en ik ben tot de conclusie gekomen dat een verbod op organisaties – die alles waar wij voor staan, verwerpen – wel een hele aanlokkelijke gedachte is, maar uiteindelijk niet werkt. Dat zien we ook in landen waar dat verbod wel geldt.
De vrijheid waarvoor we strijden is juist de vrijheid van gedachten, van je eigen wereldbeschouwing. Ook als we het daarmee hartgrondig oneens zijn. Ook als we die gedachten verafschuwen.
Ik heb besloten dat ik niet defensief wil zijn, maar offensief.
Mijn antwoord op de paradox van de vrijheid is dat onze ideeën sterker zijn. Dáár ligt onze kracht. Maar dan moeten wij die ideeën wel uitdragen. Dan moeten wij wel het zelfvertrouwen hebben om te staan voor onze ideeën.
Dat zijn we verleerd. Het is ook heel lang niet nodig geweest. Wij waren net als een groot bedrijf dat al heel lang zo goed verkoopt, dat het z’n afdelingen pr en sales de deur heeft uitgedaan.
Toen vrijheid van keuze en vrijheid van leven moest worden bevochten werd de discussie gevoerd, gingen we de straat op, werden films en protestsongs gemaakt en probeerden we op allerlei manieren zieltjes te winnen.
Maar toen we zo’n beetje alles netjes geregeld en voor elkaar hadden in het dagelijkse leven voor onszelf is dat logischerwijze ingezakt. Die verkoop was minder nodig. Iedereen wilde de vrijheid toch wel.
Tot er ineens een disruptieve start-up op het toneel verschijnt, die heel veel mensen weet te trekken.
En wij dachten: onvrijheid dat spreekt niemand meer aan, dat waait vanzelf over. Religie is achterhaald. In ieder geval in de vorm van een voorgeschreven leven volgens de lijnen van de Bijbel of de Koran.
De schok is groot dat het tegendeel waar is. We zijn wakker geschud. Wij moeten ons verhaal weer op orde krijgen. Wij moeten weten waar we voor staan. En dat moeten we voor het voetlicht brengen. De vanzelfsprekendheid is weg.
Mijn antwoord op de paradox van de vrijheid is ook dat onze propositie voor deze jongeren beter is dan die van de fundamentalistische Islam.
Kijk: als je door een gehoorzaam en vroom leven nu, straks de vrijheid en de maagden in het vooruitzicht hebt… Als je wordt omarmd door een gemeenschap, waartoe je behoort en waarvan je een gewaardeerd en gerespecteerd lid bent… Als je serieus wordt genomen… Als je om je heen geen beter aanbod ziet… Niet in de wijk, niet thuis, niet op tv…
Als de keuze voor de Hizb ut-tahrir de gemakkelijkste keuze is…
Dan is die op een gegeven moment gemaakt.
Maar laten we eerlijk zijn: onze propositie is beter!
Onze vrijheid is nú, onze kansen kun je nú pakken, onze welvaart kun je nú hebben, jouw kinderen kunnen het beter krijgen dan jij nu. Je mag nu van het leven genieten, muziek luisteren, een feestje vieren, jezelf ontplooien, verliefd worden.
Als we een echte keuze bieden, is de onze zoveel beter. Maar dan moeten we onze afdeling sales wel weer optuigen en opengooien.
En dan moeten we hen wel toelaten. Dan moeten we hen wel kansen bieden en moet Mohammed aangenomen worden voor een stageplek, en Fadim in haar klas een Sharon tegenkomen.
Wij kunnen niet verwachten dat mensen bij ons willen horen, als wij mensen vervolgens buitensluiten.
Pas dan gelden al onze vrijheden overal in Nederland voor iedereen!
Kortom:
Ik ben zo ongelooflijk blij dat ik in Nederland ben geboren. Dat ik alle kansen heb gehad om te leren en te studeren, ook al vond ik daarin niet direct m’n weg. Dat ik daarin mijn fouten heb kunnen maken, mij heb kunnen ontplooien en ontwikkelen zoals ik dat wilde. Het is voor mij 25 jaar geleden zelfs reden geweest om mij aan te sluiten bij de VVD. Het is waarom ik nu van mening ben dat dit het belangrijkste thema is.
Ik wil dat mijn dochter diezelfde kansen krijgt. En ik wil dat de vier dochters van Samira –  Samira die ik al zo lang ken, die moslima is maar die ook een roze kerstboom in haar woonkamer zet, die aan de Ramadan doet, maar ook ongehuwd samenwoont –  dat de 4 dochters van de o zo geëmancipeerde Samira die kansen ook krijgen.
Daarvoor moeten we heldere normen willen stellen over wat we accepteren en wat niet. Helder zijn over waar onze grenzen liggen.
En dat moeten we actief en intensief communiceren. Laten we zorgen dat mensen die ons land binnenkomen, vanaf dag één weten wat er van hen verwacht wordt.
Niet alleen de geschreven regels, ook de ongeschreven regels.
Ik stel dan ook voor dat we nieuwkomers meteen een filmpje laten zien:
Kijk, u bent niet alleen in het land van Cruijff, het land van tulpen en molens. U bent in het land waar iedereen gelijkwaardig is. Waar een vrouw uw baas kan zijn en zij daarbij luchtig gekleed mag gaan als zij zelf wil. Net als uw dochter, als zij daarvoor kiest. Als u er zelf voor kiest en niemand u dwingt, kunt u een hoofddoek dragen. Maar een Niqaab is hier geen gebruik en niet toegestaan in het publieke leven, we willen elkaar graag ontmoeten, leren kennen, kunnen aankijken en weten met wie we spreken.
We geven elkaar een hand. U bent in het land van het homo-huwelijk. En kijk: dit is onze Gayparade. Het land waar jouw vrijheid de vrijheid van een ander niet mag beperken. Bent u homo? Dat maakt voor ons niet uit, uw vrijheid om daarvoor uit te komen, is hier in het AZC al gegarandeerd.
Ik begrijp best dat dit voor u misschien een grote stap is, onwennig. Maar u moet hem wel maken. Dit is waar wij voor staan, en wie dat niet kan accepteren, hoort hier niet thuis. Kies een ander land, niet het onze.
Ik pleit er niet voor om de politieke islam te verbieden, tenzij ze onze wetten overschrijden.
Maar we kunnen meer doen dan we nu doen. We hoeven het deze clubs ook niet gemakkelijk te maken.
Zij verwerpen ons en alles waar wij voor staan, zij zijn onze tegenstander! Niet verbieden is niet hetzelfde als niet bestrijden!
Je tegenstander geef je geen subsidie. En die laat je niet met rust! Daar bemoei je je mee tot vervelens toe. Die maak je het lastig, heel lastig, op alle fronten.
Een beweging als Hizb ut-tahrir moet onze hete adem in de nek voelen. Wij moeten hen nauwlettend en hinderlijk in de gaten houden. En als zij zich ook maar een millimeter buiten de grenzen van onze rechtstaat begeven, bijvoorbeeld als zij jongeren leren om Nederland te haten, dan zullen ze daar de gevolgen van ondervinden.
We moeten de wetten die we hebben veel actiever toepassen. Lik op stuk geven. Niet wegkijken. Ons ermee bemoeien.
Ook de stromen geld die vanuit landen als Saoedi Arabië, Turkije of Iran in koranscholen en moskeeën worden gepompt om deze vijandige gedachten te verspreiden zijn een doorn in het oog. Ook daarin moeten we niet naïef zijn.
Wij moeten van deze landen – waarmee we diplomatieke betrekkingen onderhouden – eisen dat ze hiermee stoppen. Wij hebben deze geldstromen steeds beter in beeld.
Nu moeten we alles uit de kast trekken om ze te blokkeren en onmogelijk te maken.
Het wordt tijd dat wij – alle Nederlanders die onze cultuur, onze vrijheden, ons maatschappelijk contract liefhebben – opstaan om onze verworvenheden actief te verdedigen.
We moeten een vrijheidscoalitie vormen.
En daar hebben we iedereen ontzettend hard bij nodig. Iedereen is welkom in die coalitie: allochtonen en autochtonen, moslims, christenen en atheïsten, homo’s en transseksuelen, links en rechts, man en vrouw, jong en oud, conservatief en progressief.
Het gaat om onze gezamenlijke toekomst en die van onze kinderen.
We zullen samen onze stem moeten laten horen. Voordat het te laat is.
Rechtse heilige huisjes – dat je niet mag leren en werken, totdat helder is dat je mag blijven – en linkse heilige huisjes – dat alle culturen gelijkwaardig zijn – moeten sneuvelen.
We moeten niet de verschillen zoeken maar de overeenkomsten. De krachten bundelen. En iedereen die vooruit wil, die vrijheid wil, onze steun geven.
Met wetten en regels, ja.
Maar we maken pas écht het verschil als we de rijen sluiten, als we de gelatenheid en de relativering achter ons laten en overgaan tot actie. Geen tolerantie meer opbrengen voor intolerantie.
Ik stel voor dat we solidair zijn met de dappere vrouwen, bij wie de verandering begint. De moeders en dochters.
We beschermen hen tegen een ongewild religieus gevangenschap, onder het mom van een huwelijk, waar ze niet vanaf kunnen.
Als we daarvoor de wet aan moeten passen, dan moeten we dat doen.
Ik stel voor dat we geen subsidies meer stoppen in al die religieuze groepjes, Laten we onze steun verleggen naar de vechters voor de vrijheid. Zij zijn onze gesprekspartners.
Want
Als wij onze vrijheid zo ver doorvoeren dat we accepteren dat anderen die ondermijnen, kunnen we haar in een oogwenk verliezen.
En dát beste mensen, is iets om over wakker te liggen.”

Reacties uitgeschakeld voor Wilders wil politie inzetten bij sluiten Moskeeen en inbeslagnemen Korans/Fascisme marcheert!

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.