Ware Gezicht/Giftig, haatzaaiend en Islamofoob Metro schotschrift

NIEUW TE BOUWEN MOSKEE IN GOUDA
VERZET TEGEN DE ´´MEGAMOSKEE´´ DOOR ACTIECOMITE
´´GOUDA NOORD ZOALS HET HOORT´´
KLASSIEKE ARGUMENTEN
DE HUIZEN DALEN IN WAARDE
DAT WERD IN DE VS VAN VOOR DE BURGERRECHTENBEWEGING
OOK GEZEGD, ALS ZWARTEN ZICH WILDEN VESTIGEN IN EEN
´´BLANKE´´ BUURT
DAT WORDT IN DEZE TIJD GEZEGD ALS ASIELZOEKERS IN EEN DORP/
BUURT WORDEN GEHUISVEST
DEZELFDE DISCRIMINATIE/DEZELFDE UITSLUITING
RESULTAAT HAATZAAIERIJ VAN MENSEN, DIE STUKJES SCHRIJVEN
 ALS JAN DIJKGRAAF
MET NAZI SYMBOLEN BEKLADDE MOSKEE
DE ” WESTERSE WAARDEN” VAN JAN DIJKGRAAF
FOTO VS DRONES, DIE DOOD EN VERDERF ZAAIEN IN PAKISTAN
EN YEMEN

DE ”WESTERSE WAARDEN” VAN JAN DIJKGRAAF
TEEVEN VINDT REDDEN BOOTVLUCHTELINGEN GEEN TAAK EU
A Roma community is subjected to forced eviction in Marseille, France, July 2013.

DE ”WESTERSE WAARDEN” VAN JAN DIJKGRAAF/ETNISCHE

ZUIVERINGEN ROMA IN FRANKRIJK

A Roma community is subjected to forced eviction in Marseille, France, July 2013.

© Raphaël

”1, het Zondebokmodel

Roep iets uit tot een verschrikkelijke en interne vijand”

NAOMI WOLF: THE END OF AMERICA: TEN STEPS THAT CLOSE DOWN AN OPEN SOCIETY
Het komt niet vaak voor, dat er in zes regels een zo giftig en haatzaaiend
schotschrift [ik weiger dit een ”column” te noemen] wordt
neergepend als door Metro ”columnist” Jan Dijkgraaf, waarin hij
fulmineert tegen de bouw van een nieuwe Moskee in Gouda,
de zogenoemde ”Megamoskee” [1]
Dat de Metro dergelijke garbage opneemt is al tekenend en
past in het kader van dezelfde ”vrijheid van meningsuiting”, die
de racistische en Islamofobe schotschriften van Charlie Hebdo
verdedigt [2], maar dat is weer een ander verhaal.
ACHTERGRONDEN
VERDACHT VERZET TEGEN DE KOMST VAN  ”MEGAMOSKEE”
IN GOUDA

 

 

Alvorens het haat stuk van Dijkgraaf te fileren, enkele achtergronden:
Een comite dat luistert naar de naam
 ”Gouda Noord zoals het hoort”, heeft bezwaren
geuit tegen wat zij noemen de bouw van een
”megamoskee” [3], die ruimte biedt aan 1500
gelovigen.
So far, so bad..
Die ”bezwaren” zijn namelijk veelzeggend.
Zo zou de aanwezigheid van de Moskee nadelig
zijn voor mensen, die een ”prikkelarme omgeving”
nodig hebben [op het terrein komen ook een school
en kinderdagverblijf voor verstandelijk gehandicapte
kinderen], waarbij er dus al van uitgegaan wordt,
dat een Moskee, een Godshuis nota bene, mensen
met een handicap zou hinderen. [4]
Maar de voornaamste bezwaren zijn nog belachelijker:
Ik citeer uit de Volkskrant
”De koophuizen dreigen tienduizenden euro’s in waarde te dalen, de financiering van de moskee zou schimmig zijn, de buurt zou de verkeersdrukte niet aankunnen en bij een van de huidige moskeeën komt een haatprediker over de vloer, zo valt er te horen.” [5]
Dat argument over de ”daling van de waarde van de huizen”
is al heel verdacht, omdat dat doet denken aan gelijke bezwaren
in de VS van voor de burgerrechtenbeweging [en ook wel
daarna] tegen de komst van zwarten in een
”blanke” buurt.
Of om dichter bij huis te blijven, de afkeer van de komst
in een dorp/buurt van asielzoekers, waarbij datzelfde argument naar voren wordt gehaald.
Een ander punt, de zogenaamde ”haatpredikers” worden tegenwoordig ook bij alles gehaald.
Wat dat aangaat heb ik maar een opmerking.
Hoe zit dat met de zogeroemde ”vrijheid van meningsuiting?”
Only for white Europeans? [6]
 
Over de naam van dat ”verontruste” actiecomite
valt ook wel wat te zeggen, ”Gouda Noord zoals het hoort”,
wat verdacht veel lijkt op het uitsluiten van mensen,
die niet de zogenaamde ”autochtone” Goudse waarden
aanhangen.
En zijn trouwens de moslims, die in Gouda wonen,
geen Goudenaren?
Terecht wijst de woordvoerder van de nieuw te bouwen
Moskee, Said Boukayouh daarop. [7]
Veelzeggend over het karakter van ”Gouda Noord zoals
het hoort” is ook de dreiging ”met grof geschut” te komen
als de bouw van de Megamoskee doorgaat. [8]
Wie is er nu een gevaar hier?
DIJKGRAAF EN ZIJN HAATZAAIERIJ
Nu naar de voortbrengsels van Dijkgraaf ”Ware Gezicht” [9]
Ziehier zijn stuk
””Man van de dag: Zouhair Saddiki. Gouds D66-raadslid. Bij meneer werd onder de ‘Nee/Ja’-sticker op zijn voordeur nog een sticker geplakt. De boodschap: ‘Geen sharia hier!’. Komt omdat er een megamoskee in Gouda komt waar men – to put it mildly – niet bepaald westerse waarden aanhangt als de gelijkwaardigheid van man/vrouw, hetero/homo en moslim/varken. Saddiki is boos over die sticker. Mag. Je vrouwtje moet toch die plakzooi van de deur halen met stickerverwijderaar. Maar hij doet ook aangifte. En de politie neemt die op. Zo toont deze moslim zijn ware gezicht. En de Goudse politie ook. Welkom in Goudistan.” [10]
Juist ja.
Goudistan.
Dat is veelzeggend en tekenend voor de hele
teneur van dit stuk, dat van giftigheid en haatzaaierij
aan elkaar hangt en  zo gevaarlijk is, omdat het zo
kort is.
Om met dat ”Goudistan” te beginnen:
Dat suggereert, dat Nederland wordt ”overgenomen”
door de Islam en moslims. Een ander naar woord
daarvoor is ”Islamisering”
Dit sluit naadloos aan bij het PVV rechts extremisme,
dat het heeft over de ”bezette gebieden” in de grote 
steden. [11]
 
Maar er is meer interessant aan deze haatzaaierij:
Dijkgraaf heeft er kennelijk bezwaar tegen, dat D’66
raadslid Zouhair Saddiki aangifte doet tegen een
anti-Islam sticker op zijn brievenbus en tegen  de
politie, die deze aangifte nog verwerkt ook.
Alsof het de gewoonste zaak is, dat hij als 
Arabisch/Berberse allochtoon wordt aangesproken op
de bouw van een Moskee waartegen bezwaren zijn.
Want ook al is D´66 ¨(zittend in College Burgemeesters
en Wethouders, Gouda) accoord met de bouw van die
Moskee (12), voor zover ik weet hebben andere D´66 raadsleden een dergelijke sticker niet ontvangen.
Pure discriminatie dus.
Grappig detail is, dat Dijkgraaf over de vrouw van Saddiki
praat als ´´je vrouwtje´´, terwijl hij een zin daarboven
de zogenaamde ´´Westerse waarden´´ over de gelijkheid
van man en vrouw verdedigt…….
 
Aan Dijkgraaf´s verwijzing naar het ´Ware gezicht van
deze moslim´´ ¨verwijzend naar Saddiki´´ is griezelig
Want nog afgezien van het nonsensicale , als
je het stukje gelezen hebt, is het gevaarlijk
en roept herinneringen op aan dertiger jaren 
propaganda als ´´De Eeuwige Jood´´ …..(13)
Maar het ´´leukste´´ heb ik voor het laatst bewaard
Dijkgraaf´s beroep op de ´´Westerse waarden van
gelijkheid´´
 
DE ´´WESTERSE WAARDEN VAN GELIJKHEID´´
VAN DIJKGRAAF
EEN BOEKJE OPEN
 
´´Iedereen is gelijk, maar de een iets gelijker dan 
de andere´´
Vrij vertaald naar George Orwell´s Animal Farm
 
 
Dijkgraaf schrijft
´´De boodschap: ‘Geen sharia hier!’. Komt omdat er een megamoskee in Gouda komt waar men – to put it mildly – niet bepaald westerse waarden aanhangt als de gelijkwaardigheid van man/vrouw, hetero/homo en moslim/varken.´´
Die nare en denigrerende opmerking moslim/varken
laat ik maar even voor zichzelf spreken en bevestigt het
discriminerende en haatzaaiende discours van Dijkgraaf
alleen maar.
Maar nu die ´´Westerse waarden van gelijkheid´´,
die op papier mooi zijn, maar in de praktijk
wel anders.
Zeker waar het Pakistaanse of Yemenitische burgers,
Middellandse Zee bootvluchtelingen en Roma burgers
betreft.
Een overzicht
 
In zijn ijver,zich negatief uit te laten over de Megamoskee
en in het verlengde de ´´radicale´´ Islam en moslims
refereert Dijkgraaf aan ´´Westerse waarden van gelijkheid´´, die
lang niet zo ´´gelijk´´ zijn als hij doet voorkomen.
Want de ´´Westerse wereld´´ is noch beschaafd, noch gelijk.
Laat ik bijvoorbeeld eens noemen de honderdduizenden
burgerdoden, veroorzaakt door de Amerikaanse oorlogen
tegen Irak en Afghanistan. (14)
De burgerslachtoffers, veroorzaakt door de Amerikaanse
drone aanvallen in Pakistan en Yemen. (15)
De CIA folterpraktijken waarvan onlangs een huiveringwekkend
rapport. (16)
De verdrijvingen van Roma door de hedendaagse Franse politieke
leiders, discriminerende behandeling in Italie en andere delen
van Europa, wat bepaald niet strookt met enig ´´gelijkheids´´
of ´´beschavings´´ gehalte (17)
Het letterlijk moordende EU asielbeleid, waardoor tot nu
toe 40. 000 vluchtelingen, die in gammele bootjes
de Middellandse Zee zijn overgestoken, zijn omgekomen. (18)
En  Staatssecretaris Teeven, die durft te zeggen, dat het redden
van deze Middellandse Zee bootvluchtelingen geen taak
van Europa is. (19)
And last, but not least
De industriele moord op miljoenen mensen, Joden, zigeuners,
homosexuelen, Jehova Getuigen (die dienst in het Duitse leger
weigerden) en vele anderen, de Holocaust.
Door het nazi regime in een van de meest ´´beschaafde´´
en cultureel hoogstaande landen in Europa, Duitsland. ¨
Virulente Jodenvervolgingen als onder het nazi regime en
in het Europa van de Middeleeuwen hebben in de islamitische
wereld, waartegen Dijkgraaf zo´n bezwaren schijnt te hebben, nooit
plaatsgevonden.
Als ik Dijkgraaf was, zou ik dus een toontje lager zingen over die
´´Westerse waarden van gelijkheid´´
Trouwens, wat betreft de Westerse ´´homovriendelijkheid´´
betreft dit.
Niet alleen zal Dijkgraaf dan Oost-Europa met zijn virulente
homofobie (20) niet onder ´´het Westen´´ rekenen, hij
vergeet, dat homo discriminatie in West-Europa een structureel
voorkomend verschijnsel was.
Zo konden gays niet samen een hotelkamer huren, etc.
En wat  betreft die ´´westerse waarden als de gelijkwaardigheid van man/vrouw´´, dit interessante feit
Pas in 1956 is de getrouwde vrouw in Nederland handelingsbekwaam geworden. (21)
Wat ook vaak vergeten wordt, is dat de Joden in
Nederland pas in 1796 volledige burgerrechten kregen. (22)
So far de ´´Westerse waarden´´
EPILOOG
´´Welkom in Goudistan´´, het ´´ware gezicht van deze moslim´´,
´´Westerse waarden als gelijkheid moslim-varken´´, allemaal
termen uit het Metro schotschrift van Jan Dijkgraaf, in een
propaganda poging om het protest tegen de bouw van
de ´´megamoskee´´ (ook zo´n rare term) in Gouda  te ondersteunen. (23)
De haatzaaierij zit em niet alleen in het gebruik van deze termen,
maar de suggestie, die hij probeert te wekken, dat Nederland wordt
´´overspoeld´´ of ´´bezet´´ door de ´´radicale Islam´´.
Dit sluit naadloos aan bij de extreem-rechtse PVV propaganda
en wekt herinneringen op aan een Duitsland, dat slachtoffer zou zijn
van het ´´internationale Jodendom´´.
Wanneer iemand dat in het dagelijks verkeer doet, is het niet best.
Wanneer  journalisten-columnisten dergelijke propaganda
gaan bezigen, ontstaat er een gevaarlijk klimaat, waarbij discriminatie
en racisme gewoon gaat worden.
De verantwoordelijkheid ligt bij de columnist, maar ook
bij de krant, die dit plaatst.
Belangrijk is dan ook, een tegengeluid te blijven laten horen.
Want met zijn stuk ´´Ware gezicht´´, heeft zowel de Metro
als zijn columnist Dijkgraaf zijn ware gezicht getoond.
Astrid Essed
[1]
METRO
WARE GEZICHT
JAN DIJKGRAAF
5 FEBRUARI 2015
[2]
JE NE SUIS PAS CHARLIE/JE CONDAMNE LES LIQUIDATIONS/
GEEN SOLIDARITEIT MET RACISTISCH EN ISLAMOFOOB
CHARLIE HEBDO
ASTRID ESSED
[3]
VOLKSKRANT
WAAROM MEGAMOSKEE GOUDSE BEWONERS
TE VER GAAT
4 FEBRUARI 2015
SPITSNIEUWS
BUURT HEEFT GEEN ZIN IN ”MEGAMOSKEE”’GOUDA
5 FEBRUARI 2015
[4]
VOLKSKRANT
WAAROM MEGAMOSKEE GOUDSE BEWONERS
TE VER GAAT
4 FEBRUARI 2015
[5]
VOLKSKRANT
WAAROM MEGAMOSKEE GOUDSE BEWONERS
TE VER GAAT
4 FEBRUARI 2015
[6]
NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS/
GEVAARLIJK VIJANDDENKEN/GEDACHTENPOLITIE
EN METEN MET TWEE MATEN
ASTRID ESSED
[7]
NOS
MOSKEE IN GOUDA MAG ER KOMEN VAN COLLEGE
7 FEBRUARI 2015
[8]
”Als het stadsbestuur instemt met de plannen, gaat de buurt actie voeren. Uittenbroek van Gouda Noord Zoals Het Hoort: ‘Dan wordt er grof geschut ingezet.’
VOLKSKRANT
WAAROM MEGAMOSKEE GOUDSE BEWONERS
TE VER GAAT
4 FEBRUARI 2015
[9]
METRO
WARE GEZICHT
JAN DIJKGRAAF
5 FEBRUARI 2015
[10]
METRO
WARE GEZICHT
JAN DIJKGRAAF
5 FEBRUARI 2015
TEKST
””Man van de dag: Zouhair Saddiki. Gouds D66-raadslid. Bij meneer werd onder de ‘Nee/Ja’-sticker op zijn voordeur nog een sticker geplakt. De boodschap: ‘Geen sharia hier!’. Komt omdat er een megamoskee in Gouda komt waar men – to put it mildly – niet bepaald westerse waarden aanhangt als de gelijkwaardigheid van man/vrouw, hetero/homo en moslim/varken. Saddiki is boos over die sticker. Mag. Je vrouwtje moet toch die plakzooi van de deur halen met stickerverwijderaar. Maar hij doet ook aangifte. En de politie neemt die op. Zo toont deze moslim zijn ware gezicht. En de Goudse politie ook. Welkom in Goudistan.”
[11]
”Niet alleen in de bezette gebieden in de grote steden, dat geldt
voor heel Nederland”

NOS

PVV: GEEN ISLAM IN NEDERLAND

26 NOVEMBER 2014

http://nos.nl/artikel/2005845-pvv-geen-islam-in-nederland.html

[12]
[13]
WIKIPEDIA
DER EWIGE JUDE
 
[14]
IRAQ BODY COUNT
CIVILIAN DEATHS FROM VIOLENCE: 2003-2011
CIVILIAN DEATHS IN ´´NOBLE´´ IRAQ
MISSION PASS 10 000
7 FEBRUARY 2004
AMNESTY INTERNATIONAL
AFGHANISTAN
NO JUSTICE FOR THOUSANDS OF
CIVILIANS KILLED IN US/NATO OPERATIONS
11 AUGUST 2014
[15]
HUMAN RIGHTS WATCH
REPORT
A WEDDING THAT BECAME A FUNERAL
US Drone attack on Marriage Procession in Yemen
20 FEBRUARY 2014
AMNESTY INTERNATIONAL
WILL I BE NEXT/US DRONE STRIKES
IN PAKISTAN
22 OCTOBER 2013
AMNESTY INTERNATIONAL
USA  MUST BE HELD TO ACCOUNT FOR
DRONE KILLINGS IN PAKISTAN
22 OCTOBER 2013
VS DOODDEN WILLEKEURIG BURGERS MET DRONES
22 OCTOBER 2013
[16]
SENATE SELECT COMMITTEE ON INTELLIGENCE
COMMITTEE STUDY OF THE CENTRAL INTELLIGENCE
AGENCY´S DETENTION AND INTERROGATION
PROGRAM
NRC
´´MARTELRAPPORT´´ CIA VERWACHT, MET DAARIN
´´EXPLICIETE DETAILS´´
9 DECEMBER 2014
NRC
CIA MISLEIDDE PUBLIEK EN POLITIEK OVER
EFFECTIVITEIT ´´MARTELPROGRAMMA´´
9 DECEMBER 2014
BUSH, FOLTERTERRORIST. OBAMA, DRONE TERRORIST
PETER STORM
9 DECEMBER 2014
[17]
DISCRIMINERENDE EN INHUMANE BEHANDELING
ROMA IN EUROPA
AMNESTY INTERNATIONAL
REPORT
WE ASK FOR JUSTICE0/EUROPE´S FAILURE TO
PROTECT ROMA FROM RACIST VIOLENCE
APRIL 2014
AMNESTY INTERNATIONAL
FRANCE/NEW ROMA FORCED EVICTIONS ´´SHAMEFUL´´
3 APRIL 2013
ALJAZEERA
ROMA GIRL EXPULSION SPARKS NEW ROW IN FRANCE
18 OCTOBER 2013
BBC
FRENCH SCHOOLCHILDREN MARCH IN ANGER OVER
EXPULSIONS
17 OCTOBER 2013
AMNESTY INTERNATIONAL
ITALY/ROMA SEGREGATION CAMPS/A BLIGHT ON
THE CITY OF ROME
30 OCTOBER 2013
[18]
40 000 MIGRANTEN OM HET LEVEN GEKOMEN
SINDS 2000
29 SEPTEMBER 2014
[19]
TEEVEN VINDT REDDEN BOOTVLUCHTELINGEN
GEEN TAAK EU
25 DECEMBER 2014
[20]
HUMAN RIGHTS WATCH
DISPATCHES/KYRGYZSTAN PICKS HOMOPHOBIC´
BILL OVER EUROPE TIES
16 APRIL 2014
NOS
RUSLAND VERBIEDT ´´HOMOPROPAGANDA´´
11 JUNI 2013
´´Russia: A 2013 act has outlawed public LGBTI events. Several peaceful assemblies have been disrupted by the authorities on the basis of this homophobic law. Police routinely fail to protect LGBTI individuals from violent attacks.´´

´´Serbia: A Pride event planned for 31 May is at risk of a last minute ban. Since 2011 public authorities have banned Pride marches on the basis of threats from homophobic groups. A march in 2010 was overshadowed by 6,500 angry counter-demonstrators.´´

´´Ukraine: After being banned from the city centre, the first Kyiv Pride was held last year in an isolated location. Counter-demonstrators still tried to disrupt it, throwing firecrackers and tearing down banners. Organisers of the 2014 Pride on 5-7 July have received threats of violence, while the government refuses to legislate against discriminating towards LGBTI people.´´
AMNESTY INTERNATIONAL/HOMPHOBIA STILL TOLERATED
BY GOVERNMENTS AROUND THE WORLD
AMNESTY INTERNATIONAL
AMNESTY DETAILS WAVES OF HOMOPHOBIA
IN EASTERN EUROPE
16 MAY 2008
[21]
IS GESCHIEDENIS
MOTIE TENDELOO EN HET EINDE VAN DE HANDELINGSONBEKWAAMHEID
MARIANNE VAN EXEL
1 JUNI 2011
 
 
[22]
´´ Grote veranderingen traden op na 1796. Met het verlenen van gelijke burgerrechten aan alle inwoners van de Republiek der Verenigde Nederlanden werd de politieke emancipatie een feit´´
JOODS HISTORISCH MUSEUN
VIERHONDERD JAAR JODEN IN NEDERLAND
ACADEMISCHE BOEKENGIDS
VRIJHEID, GELIJKHEID EN BROEDERSCHAP
VOOR DE JODEN
KARL DE LEEUW
[23]
METRO
WARE GEZICHT
JAN DIJKGRAAF
5 FEBRUARI 2015

Reacties uitgeschakeld voor Ware Gezicht/Giftig, haatzaaiend en Islamofoob Metro schotschrift

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.