Wapenbeurs Abu Dhabi/Antimilitaristen bekladden gevel NLR/Adhesiebetuiging

19

NATIONAAL LUCHT EN RUIMTEVAART LABORATORIUM/
FOURAGEERDER IN WAPENS EN OORLOGSTUIG,
DAT HONDERDDUIZENDEN BURGERS DOODT/WEG MET WAPENHANDEL
EN WAPENBEURZEN

 

 

WAPENBEURS ABU DHABI, WAPENHANDELAREN BLOED AAN HUN
HANDEN
IDEX

LAND, AIR & WATER DEDICATED ZONES

Featuring IDEX, NAVDEX and Unmanned Systems Area

 More information

 

 

IDEX

LIVE DEMONSTRATIONS

Daily choreographed displays taking place on water and on the purpose built demonstration track

 More information

 

IDEX

SPONSORSHIP

IDEX offers individually tailored high visibility packages

 More information

 

 

DIT IS HET WAPENTUIG, WAARIN GEDEALD WORDT,
WAARMEE IMPERIALISTISCHE EN ANDERE OORLOGEN
WORDEN UITGEVOCHTEN, TEN KOSTE VAN HONDERDDUIZENDEN
BURGERSLACHTOFFERS
WAPENHANDELAREN, SHAME ON YOU
THE DEFENCE SUMMIT

INTERNATIONALE WAPENHANDELAREN/MAFFIOSI/
WANTED FOR WARCRIMES
Revealing a crime is not a crime
Inleiding:
In de ochtend van 19 februari heeft de actiegroep ”War on your
en Ruimtevaartlaboratorium, een van de 15 Nederlandse bedrijven, die
zullen deelnemen aan de Wapenbeurs in Abu Dhabi, van 22 februari
Prima actie, wat mij betreft.
Want dit gebeurde natuurlijk niet zomaar.
ACHTERGROND:

 

 

De Wapenbeurs in Abu Dhabi [IDEX], in hun eigen woorden:
In gewone taal
Koop en verkoop van alle mogelijke oorlogstuig, te land,
Deze mensenrechtenschendende regimes staan natuurlijk
niet op zichzelf, maar zijn die hard bondgenoten van het Westen
[met name de VS] wiens imperialistische belangen zij dienen.
Een van de belangrijkste en bloedige jarenlange conflicten
is het Midden Oosten conflict, waar oorlogsmisdadiger en tegenspeler
van de Arabische regimes, Israel, met Westerse militaire steun
Plasschaert en Nederlandse bedrijven, noch welk ander land ook,
deel moet nemen aan een dergelijke wapenbeurs, met nog grotere
medeplichtigheid aan de humanitaire ellende in het Midden-Oosten
dan er al is.
Maar hoe belangrijk het ook is, te wijzen op die wapenbeurs
in het Midden Oosten, het gaat natuurlijk veel dieper.
War on your doorstep, ik en vele anderen zien dat in.
Want waar ook ter wereld is een wapenbeurs een foute zaak,
omdat er wordt verdiend aan bloedige  conflicten, waarvan vooral
de burgerbevolking slachtoffer is.
Zie alleen al de Westerse imperialistische oorlogen
in Afghanistan en Irak, met honderdduizenden burgerslachtoffers.
TENSLOTTE:
De verf op deur en gevel van het Nationaal Lucht en 
schade veroorzaken.
MENSENLEVENS.
WEG MET WAPENBEURZEN, DIE VERDIENEN AAN
OORLOGSMISDADEN TEGEN BURGERS, OVERAL TER WERELD
Zie hieronder mijn Adhesiebetuiging
Astrid Essed
ADHESIEBETUIGING AAN ”WAR ON YOUR DOORSTEP”
Hierbij betoon ik van harte adhesie met de moedige en principiele
actie van ”War on your doorstep”, die in de ochtend van 19 februari
het Nationaal Lucht en Ruimtevaartlaboratorium [NLR] onder vuur
nam met verf en ruiten van het gebouw insloeg.
WELL DONE, WAR ON YOUR DOORSTEP!
Want het NLR presenteert
zich ten onrechte als een onschuldig research centrum voor civiele
luchtvaart [1]
In werkelijkheid verleent zij hand en spandiensten aan het Ministerie
van Defensie [2], o.a. door het ontwikkelen van softwareinstrumentaria. [3]
Daarmee zijn ze direct betrokken bij oorlogstuig, dat  burgerslachtoffers
eist, door Nederlands betrokkenheid bij Westerse imperialistische oorlogen.
Maar het NLR doet meer!
Het neemt deel aan de Wapenbeurs in Abu Dhabi als
een van de 15 Nederlandse bedrijven, onder auspicien van, weer,
het Ministerie van Defensie.
Daarmee heeft zij bloed aan haar handen, want verkoop van wapens
of ontwikkelen van militaire  technologieen in conflictsgebieden
is een misdaad.
Zeker in een regio, waarbij honderd duizenden burgerslachtoffers vallen
door Westerse militaire steun aan bezettingsstaat Israel en de Westerse
imperialistische oorlogen in Afghanistan en Irak.
Daarbij is dealen van wapens aan  mensenrechtenschendende
Arabische regimes een dirty business.
Het NLR heeft de verf en ingeslagen ruiten verdiend!
Verf voor het bloed aan hun handen.
Ingeslagen ruiten voor de ellende, die bombardementen
aanrichten.
WEG MET WAPENBEURZEN, DIE VERDIENEN AAN DE
ELLENDE VAN HONDERD DUIZENDEN BURGERS!
WEG MET WAPENHANDELAREN!
SOLIDARITEIT MET DE ONSCHULDIGE SLACHTOFFERS
VAN OORLOG EN VERNIETIGING!
OP NAAR EEN WERELD VAN GERECHTIGHEID!
Astrid Essed
[1]

MISSIE

De missie van NLR is het vergroten van de duurzaamheid, veiligheid en efficiëntie van het luchtverkeer.

Het NLR is de Nederlandse kennisonderneming voor het identificeren, ontwikkelen en toepassen van geavanceerde technologische kennis op het gebied van lucht- en ruimtevaart. Onze activiteiten zijn relevant voor de maatschappij, marktgericht en worden uitgevoerd zonder winstoogmerk. Zo versterken wij de innovatiekracht, het concurrentievermogen en de effectiviteit van overheid en bedrijfsleven.”

MISSIE EN STRATEGIE

NLR

http://www.nlr.nl/NL/wie-we-zijn/missie-en-strategie/index.html

[2]

”Exploiteert u militaire vliegtuigen of rotorcraft? Of bent u een medewerker van het Ministerie van Defensie die beleidsadvies nodig heeft? Wij kunnen iedereen ondersteunen die behoefte heeft aan: technische en operationele ondersteuning voor de veilige en effectieve inzet van luchtverdedigingsplatforms, technische ondersteuning bij de aanschaf van nieuwe wapensystemen en latere aanpassingen daarvan, steun bij het life cycle beheer van lucht- en ruimtevaartgerelateerde wapensystemen, ondersteuning bij de vastlegging en tenuitvoerlegging van standaarden voor de militaire luchtvaart, onderzoek naar de milieuaspecten die betrekking hebben op de militaire luchtvaart en het adviseren van het Ministerie van Defensie bij de beleidsvorming op dit gebied, de uitvoering of ontwikkeling van effectieve trainingsprogramma’s voor vliegers, boordmedewerkers, grondstations- en onderhoudspersoneel van vliegsystemen, technische ondersteuning bij de interoperabiliteit van de luchtwapensystemen, of ondersteuning bij het algemene beleid van het Ministerie van Defensie. ”

DEFENSIE EN VEILIGHEID

NLR

http://www.nlr.nl/NL/capabilities/defensie-en-veiligheid/index.html

[3]

”Voor het Ministerie van Defensie heeft het NLR een software-instrument ontwikkeld, een Tool for Life Cycle Management (Tools4LCM). Met dit  instrument kan Defensie inzicht verkrijgen in het presteren van de onderhoudsorganisatie, de beschikbaarheid van wapensystemen en de kosten.

Het tweejarige programma waarin ook NLDA (Nederlandse Defensie Academie) participeerde, is recent afgerond. Dit leverde onder andere een ‘demonstrator’ op die nog een jaar lang toegankelijk blijft.

Tijdens de levensduur van defensiesystemen wordt veel data verzameld, bijvoorbeeld over de uitval van onderdelen, de duur van reparaties, de kosten daarvan en of een platform zoals een F-16 jachtvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht inzetbaar is. Die gegevens bevatten dus een schat aan informatie, waaruit in theorie te destilleren valt wat verkeerd gaat en wat daartegen is te doen. Maar de benodigde ondersteuning bij een diepgravende analyse daarvan liet op zich wachten tot Tools4LCM was ontwikkeld.”

TOOL VOOR DYNAMISCHER LIFE CYCLE MANAGEMENT

NLR

http://wp.nlr.nl/2015/02/05/tool-voor-dynamischer-life-cycle-management/

Reacties uitgeschakeld voor Wapenbeurs Abu Dhabi/Antimilitaristen bekladden gevel NLR/Adhesiebetuiging

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.