VVD Amsterdam/Stedenband Amsterdam Tel Aviv Ramallah/Reactie op toespraak VVD fractievoorzitter mevrouw Ruigrok

 

VERWOESTING GAZA
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED/
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
BEZETTING, LAND EN WATERROOF

ETNISCH GEZUIVERDE PALESTIJNEN IN 1948
 DE BEZETTING EN DE ETNISCHE ZUIVERINGEN IN 1948
[RESULTAAT VAN DE LANDROOF EN DE SCHENDING VAN HET
PALESTIJNSE ZELFBESCHIKKINGSRECHT, DIE
”VERDELING VAN PALESTINA” GENOEMD WORDT] ZIJN
DE OORZAAK VAN HET CONFLICT
LANDROOF, BEZETTING, OORLOGSMISDADEN, ETNISCHE ZUIVERINGEN,
BLOEDIGE STRAFEXPEDITIES, UITHONGERING BURGERBEVOLKING/
GEEN ZEE GAAT DE ZIONISTISCHE BEZETTINGSSTAAT ISRAEL TE HOOG

Afrikaanse migranten demonstreren bij het detentiecentrum Holot.

DEMONSTRATIE AFRIKAANSE ASIELZOEKERS BIJ HET DETENTIECENTRUM
HOLOT
ISRAELISCH DETENTIECENTRUM HOLOT
PROTEST IN HOLOT
”REFUGEES ARE NOT CRIMINALS”
ZIONISME IS RACISME!
TEGEN PALESTIJNEN [BEZETTING, LANDROOF, OORLOGSMISDADEN]
EN AFRIKAANSE ASIELZOEKERS [MENSENRECHTENSCHENDINGEN,
MISDADEN]
HETZELFDE LAKEN EEN PAK
RACISME EN UITSLUITING

 

 

Aangezien vandaag, op 4 november, in de Gemeenteraad de beslissing
genomen wordt over al dan geen samenwerkingsverband met Tel
Aviv, stuurde ik de  politieke partijen, die in de Gemeenteraad zitten, een brief met het dringende appel TEGEN dat samenwerkingsverband te stemmen.
Redenen:
Door een samenwerkingsverband wordt bezettingsstaat Israel positief
belicht.
Daarbij is de stad Tel Aviv helemaal niet ”tolerant”, maar virulent racistisch
tegenover Ethiopische Joden en Afrikaanse vluchtelingen.
Met een dergelijke stad ga je geen samenwerkingsverband aan.
De VVD was een van de partijen, die door mij werd aangeschreven.

 

ZIE
De fractievoorzitter, mevrouw Ruigrok, zond mij daarop een bedankmailtje.
Daarop berichtte ik haar, dat ik dit waardeerde en hoopte, haar ertoe
te kunnen bewegen, tegen het samenwerkingsverband te stemmen.
Daarop reageerde zij als volgt
”Dat zal ik niet doen. Alhoewel ik uw standpunten begrijp. Mijn insteek is deze:http://vvdamsterdam.nl/marjaruigrok/article/5349/Stedenband-Amsterdam-Tel-Aviv-en-Ramallah/
Met vriendelijke groeten,
Marja Ruigrok”
Zie voor deze correspondentie geheel onderaan:
Ik was benieuwd naar de overwegingen, die een toespraak
bleken te zijn, die Ruigrok op 1 juli tijdens de raadsvergadering
over de Stedenband Amsterdam, Tel Aviv, Ramallah [welke Palestijnse stad er alleen maar bij gehaald is als doekje
voor het bloeden] en heette
”STEDENBAND AMSTERDAM, TEL AVIV EN RAMMALAH” [1]
De toespraak/VVD notitie was niet alleen buitengewoon
vaag [”het centrum van het Universum], er stonden
afleidende trucjes in [uit het niets werd Istanbul
en het uiteenslaan van de Gay Pride erbij gehaald]
en in feite werd om de hete brij heengedraaid door te pretenderen,
dat Gemeenteraadsleden zich liever maar niet op het vlak
van de ”internationale politiek” moesten begeven.
Onzin natuurlijk, als je wel zelf een samenwerkingsverband
aangaat met de stad van een bezettingsstaat.
Door nergens concreet op in te gaan was het in feite
een verdediging van de Israelische bezettingspolitiek
en op zijn zachtst het op de koop toe nemen
van het racisme in Tel Aviv, maar zonder daarvoor uit te komen.
Afgezien van het moreel verwerpelijke , vond ik dat laf.
Zie daarom hieronder mijn reactie op de toespraak van
mevrouw Ruigrok.
GEHEEL ONDERIN
TEKST TOESPRAAK MEVROUW RUIGROK
Astrid Essed
[1]
VVD AMSTERDAM/MARJA RUIGROK
STEDENBAND AMSTERDAM, TEL AVIV EN RAMMALAH
1 juli 2015
VVD AMSTERDAM/STEDENBAND AMSTERDAM, TEL AVIV EN
RAMALLAH/REACTIE OP TOESPRAAK VVD FRACTIEVOORZITTER MEVROUW RUIGROK
Geachte mevrouw Ruigrok,
Vriendelijk bedankt voor uw snelle reactie.
Alleen buitengewoon jammer, dat u, ondanks de door mij aangevoerde
-al zeg ik het zelf- onderbouwde standpunten, die u zegt te begrijpen -waarvoor
wederom dank-toch bereid bent, mee te gaan in -wat ik noem en met feiten
staaf- een tolerantie van EN ondersteuning van de Israelische bezettingsstaat
en het belonen/gedogen van het in Tel Aviv heersende racisme.
U verwijst mij naar een notitie van VVD Amsterdam
”STEDENBAND AMSTERDAM, TEL AVIV EN RAMALLAH” [1]
Ten eerste dit:
Ramallah, en dat kunt u niet ontkennen, is erbij gehaald als
”doekje voor het bloeden”, om de critici wat tegemoet te komen
oftewel : wind uit de zeilen te nemen.
Toen uw CDA Gemeenteraadscollega met het voorstel kwam [2], stond hem
alleen Tel Aviv voor ogen.
Ik zal Ramallah [tegen een samenwerking met een Palestijnse stad
heb ik geen enkel bezwaar overigens] dan ook buiten beschouwing laten
En al helemaal niet op uw opmerking over Istanbul [waar een Gay Pride
uit elkaar gedreven werd, wat ik overigens ook zeer veroordeel], omdat
dat niets met een Steden of samenwerkingsverband met Tel Aviv te maken heeft.
Maar nu uw toespraak, op 1 juli over de
stedenband [nu samenwerkingsverband]
met Tel Aviv:
Wat mij daar aan opvalt is, dat u om de hete brei heendraait en niet
eerlijk benoemt, een pro Israelisch standpunt in te nemen, wat, dat moet
ik VVD landelijk nageven, zij tenminste duidelijk doet.
Niet alleen zien we dat in het regeringsbeleid, waarbij ondanks
de Israelische bloedige militaire expedities in Gaza, de wurgende
48 jarige bezetting, de Gaza uithongeringsblokkade etc, de Israelische
ambassadeur niet eens op het matje geroepen wordt, maar ook aan
korte en Palestijnse rechten ontkennende nota’s als te vinden op
de VVD website ”Israel en Palestina” [3]
Terug naar uw toespraak:
””STEDENBAND AMSTERDAM, TEL AVIV EN RAMALLAH”
Uw opmerking:
””In Amsterdam verbeelden we ons heel wat. Om te beginnen verbeelden we ons maar wat graag dat we het centrum van het universum zijn.” [4] laat ik voor wat het is.
Tenslotte is, om in dezelfde terminologie te blijven spreken,
De Tweede Kamer ook niet het centrum van het universum…..
Erger vind ik de demagogie, die uit uw opmerking blijkt,
omdat de aandacht wordt afgeleid, niet alleen van het onrecht
van de Israelische bezetting en al de daaruit voortvloeiende ellende,
maar ook het feit, dat gedaan wordt, alsof men zich op Gemeenteraadsniveau
niet zou kunnen uitspreken over de impact van internationale conflicten.
Ik ben het met u eens, dat dat in de eerste plaats de taak van de Tweede
Kamer is, maar NIET als de Gemeente Amsterdam overweegt stedenbanden
aan te gaan met steden, die niet alleen zelf de mensenrechten
schenden [zie mijn verwijzingen naar het racisme in Tel Aviv], maar
ook onderdeel vormen van een bezettingsstaat als de Israelische.
Dan wordt het WEL een zaak om standpunten in te nemen en kleur
te bekennen, zoals uw SP collegae wel gedaan hebben [5] en gelukkig
aan de goede kant, die van strijd tegen het onrecht.
Du moment, dat Amsterdam overweegt, een samenwerkingsverband aan
te gaan met Tel Aviv, moet zij zich realiseren
A
Dat Tel Aviv deel uitmaakt van bezettingsstaat Israel, die zich
schuldig maakt aan onderdrukking, neerschieten van mensen bij
checkpoints, unlawful killings door het leger [zie verklaring Amnesty
International] [6], het bombarderen van scholen en ziekenhuizen, het
stelen van water van de Palestijnen [7]-met verlof- te vies om met
een tang aan te pakken!
B
Dat in Tel Aviv een virulent racisme is tegen Ethopische Joden
en Afrikaanse vluchtelingen, aanslagen op huizen en kinderdagverblijven
van Afrikaanse vluchtelingen.
Niks ”tolerant” dus!
Ga je met een dergelijke stad een samenwerkingsverband aan?
Ik dacht het niet.
Maar als je toch voorstemt, zoals u blijkbaar gaat doen, dan moet u
zich realiseren, dat u hiermee een bezettingsstaat een positief
imago geeft [want dat is zo’n samenwerkingsverband] EN dat u
het racisme in Tel Aviv op de koop toe neemt.
Dat vind ik buitengewoon dubieus.
Ik hoop, dat deze brief u alsnog aan het denken zet.
Zo niet, dan bent u moreel medeverantwoordelijk
voor de instandhouding van bezetting, onderdrukking
en racisme.
Heel jammer.
Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief.
Mij dunkt, dat de discussie tussen ons hiermee ten einde is.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
[3]
VVD STANDPUNTEN: BUITENLAND
ISRAEL EN PALESTINA
 
 
 
[4]
 
 
”STEDENBAND AMSTERDAM, TEL AVIV EN RAMALLAH”
[5]
Volgens de SP komt er nu een samenwerking vooral op het gebied van watermanagement en beginnende technologiebedrijfjes. Maar ook van deze samenwerking wil de partij niks weten, geeft de fractievoorzitter aan. ‘Water is een extreem politiek gevoelig onderwerp in dit conflict. Kijk maar naar de manier waarop water inzet is van conflicten tussen kolonisten en Palestijnen op de Westoever van de Jordaan. Of technologiebedrijfjes: heel veel van de technologie die beginnende bedrijfjes ontwikkelen, wordt vervolgens in het leger gebruikt.”
AT5
SP WIL GEEN SAMENWERKING MET TEL AVIV EN RAMALLAH
14 OCTOBER 2015
[6]
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAELI FORCES IN OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
MUST END PATTERN OF UNLAWFUL KILLINGS
27 OCTOBER 2015
[7]
THE RIGHTS FORUM
WATERPROBLEMATIEK PALESTIJNEN

 Op 3 November 2015  Marja Ruigrok Dat zal ik niet doen. Alhoewel ik uw standpunten begrijp. Mijn insteek is deze:http://vvdamsterdam.nl/marjaruigrok/article/5349/Stedenband-Amsterdam-Tel-Aviv-en-Ramallah/
Met vriendelijke groeten,
Marja Ruigrok   

www.ruigroknetpanel.nl

Op 3 nov. 2015   Astrid Essed 

Geachte mevrouw Ruigrok,
Vriendelijk bedankt voor uw reactie.
Graag gedaan.
Ik hoop van harte, dat u mijn oproep volgt om
tegen het samenwerkingsverband met Tel Aviv te stemmen.
De redenen – Israelische bezetting, oorlogsmisdaden en het in Tel
Aviv aanwezige virulente racisme- zijn uitgebreid in mijn brief aan u
en uw collegae uiteengezet.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 Amsterdam

 3 November Marja Ruigrok Dank voor uw mail,
Marja Ruigrok
VVD Amsterdam
TEKST TOESPRAAK MEVROUW RUIGROK
STEDENBAND AMSTERDAN, TEL AVIV EN RAMALLAH
1 JULI 2015

Fractievoorzitter Marja Ruigrok sprak tijdens de raadsvergadering van 1 juli 2015 over de stedenband Amsterdam, Tel Aviv en Ramallah:

“In Amsterdam verbeelden we ons heel wat. Om te beginnen verbeelden we ons maar wat graag dat we het centrum van het universum zijn. Maar we verbeelden ons ook dat we veel beter dan de Tweede Kamer in staat zijn om internationale onderwerpen te bespreken in de Amsterdamse gemeenteraad. We verbeelden ons nog veel meer…..

De Amsterdamse VVD verbeeldt zich niet een verschil te kunnen maken in een groot conflict. Een internationaal conflict tussen landen, een slepend conflict dat doorsijpelt tot in de kleinste haarvaten.

We verbeelden ons WEL dat we interactie aan kunnen gaan met mensen, bewoners van steden. We verbeelden ons WEL dat we kunnen samenwerken, kunnen leren van elkaar en elkaar kunnen inspireren. Als stedelingen onderling.

Voor de Amsterdamse VVD staat wederkerigheid in een samenwerking tussen mensen en steden centraal. We hebben ons altijd uitgesproken voor een samenwerking met Tel Aviv. En na de antwoorden op vragen die we stelden, zien we ook mogelijkheden voor samenwerking met Ramallah. Samenwerking op het gebied van technologie, ICT, start-ups, LHBT, cultuur, onderwijs.

Kortom, we zien voldoende aanknopingspunten om samenwerking tussen de bewoners van Tel Aviv, Ramallah en Amsterdam aan te gaan. Hier doen we allemaal ons voordeel mee en openen we tegelijkertijd de dialoog. Zonder samenwerking geen dialoog. Zonder dialoog geen wederkerigheid.

Wij steunen dan ook de voordracht van de BM om samen met Neelie Kroes en de wethouder Economische Zaken een bezoek te brengen aan beide steden om de samenwerking verder te verkennen en vorm te geven.

We hebben nog enkele vragen voor de BM:

  • Krijgen we na het bezoek nog een nadere uitwerking van wederkerigheid met Tel Aviv en Ramallah?
  • De stad Keulen heeft een stedenband met Tel Aviv (en Betlehem), waarschijnlijk hebben nog wel meer steden een band met Tel Aviv.  Is de BM bereid om met die steden in gesprek te gaan om zo ervaringen uit te wisselen om de toekomstige samenwerking te optimaliseren?
  • Ten slotte: Kunnen we in het kader van de samenwerking ook een signaal geven naar Istanbul waar de Gay Pride bruut uiteen gedreven werd? Is het mogelijk volgend jaar met een grotere delegatie waaronder vertegenwoordiging van het college de Gay Pride bij te wonen”

Reacties uitgeschakeld voor VVD Amsterdam/Stedenband Amsterdam Tel Aviv Ramallah/Reactie op toespraak VVD fractievoorzitter mevrouw Ruigrok

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.