Twee leden Gouden Dageraad doodgeschoten/Harde actie in Griekenland tegen extreem-rechts/Ook Gouden Dageraders hebben recht op leven

TWEE LEDEN GOUDEN DAGERAAD DOODGESCHOTEN/HARDE ACTIE IN GRIEKENLAND TEGEN EXTREEM-RECHTS/OOK GOUDEN
DAGERADERS HEBBEN RECHT OP LEVEN
Inleiding:
De door de Trojka [EU, ECB en IMF] opgelegde bezuinigingen in Griekenland, die
het Griekse volk vrijwel tot de bedelstaf hebben gebracht , zijn mede de oorzaak van de gevaarlijke
opmars van extreem-rechts, belichaamd in de neo nazistische  partij de Gouden Dageraad
Dit heeft vooral geleid tot een ware terreurgolf tegen migranten, die systematisch en met grote
Maar het is niet alleen het overduidelijke fascisme van deze club , dat zorgen baart.
Bovendien maakt zij zich schuldig aan systematische mensenrechtenschendingen
De Staat is al geen haar beter:
De asielprocedure is ronduit inhumaan en schandalig  en alsof dat al niet
erg genoeg is, maakt de Overheid zich schuldig aan massale uitzettingen en op
Als klap op de vuurpijl maakten Griekse politici ook nogeens
Het is dan ook niet verbazingwekkend, dat zelf xenofobisch en racistisch, de Griekse Staat
Wetgeving, die er niet alleen allang had moeten zijn, maar bovendien nooit adequaat kan beschermen
Wat er in werkelijkheid achter het wetgevingsidee zat, was de angst van de Griekse
regering, dat neo nazi partij Gouden Dageraad zich op een gegeven moment, als ze echt de straat zouden
PAVLOS FYSSAS DOODGESCHOTEN
Van echt optreden van Staatwege was pas sprake, toen de linkse rapper Pavlos Fyssas door
Een rol bij het plotseling voortvarende optreden van de regering kan gelegen hebben in
het feit, dat er nu een Griek was gedood , maar ik denk dat hoofdzakelijk meegespeeld
heeft de niet irreele angst, dat de zaak nu weleens echt uit de hand zou kunnen lopen,
dat het zelfvertrouwen van Gouden Dageraad verder zou groeien en zich uiteindelijk
Want laten we niet vergeten, dat de Gouden Dageraad en de regering geen principiele tegenstanders 
En vanuit hun neo nazi ideologie is de Gouden Dageraad natuurlijk fel gekant tegen met name de zich sociaal
democratisch noemende [maar niet zijn] politici, die zij, als ze de macht zouden hebben, met veel 
En daarvan is de regering zich natuurlijk maar al te goed bewust.
Nu worden er dus ineens wel maatregelen tegen Gouden Dageraad genomen en vrij stevige, althans
van de kant van de tot nu toe lakse regering bekeken:
Er lopen nu 35 arrestatiebevelen tegen leden van de Gouden Dageraad, de leider is gearresteerd
Hoog tijd
Tot nu toe zijn in het geheel 17 leden van de Gouden Dageraad  gearresteerd.
HARDE ACTIE TEGEN EXTREEM-RECHTS/TWEE LEDEN GOUDEN DAGERAAD DOODGESCHOTEN
zijn doodgeschoten door tot op dit moment onbekende mannen, die er op een motor vandoor gingen.
Velen zullen dat geen verlies vinden, maar daar gaat het hier niet om.
moet, zo ben ik van mening, voor iedereen zonder aanziens des persoons gelden.
Ook Gouden Dageraders, hoe verwerpelijk en weerzinwekkend het gedachtegoed is, horen
niet op straat te worden doodgeschoten, maar vervolgd en voor de rechter gebracht,
Behalve natuurlijk als het een geval van zelfverdediging is, maar dat was hier duidelijk niet
het geval.
Dit benadruk ik in verband met een reactie op het stuk op  Indymedia ”Harde actie in Griekenland tegen extreem-rechts”
waarin wordt gesproken over de ”terechtstelling” van twee nazi’s en er bovendien, vooruitlopend op
de feiten, word geconstateerd, dat dit wel een ”genoegdoening” zou zijn vanwege de moord
op linkse rapper Pavlos Fyssas.
Ik vind het een gevaarlijke redenatie, het doodschieten van een mens niet alleen als gerechtvaardigd te zien
maar bovendien als ”genoegdoening”.
Iedereen heeft recht op een eerlijk proces
Iedereen heeft recht op leven.
Dat recht ook benadrukken bij je tegenstander onderscheid je juist van zijn barbarisme
Want [neo] nazisme is barbarisme
Mensen, die strijden tegen fascisme en hun hart op de goede plaats hebben, moeten
afstand nemen van dergelijke middelen
Zie hieronder mijn reactie op Indymedia
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
INDYMEDIA

Iedereen heeft recht op leven, ook Gouden Dageraders

IEDEREEN HEEFT RECHT OP LEVEN, OOK GOUDEN DAGERADERS
”Een ieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon”
Artikel 3, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
Geachte Redactie en lezers van Indymedia
Dat diverse moorden op migranten en ook de moord op linkse rapper Pavlov Fyssas
zijn gepleegd door racisten met al dan geen banden met de neo nazistische club
Gouden Dageraad mag wel als algemeen bekend verondersteld worden.
Dat deze neo nazistische bende Gouden Dageraad hoofdverantwoordelijk is
voor een uiterst agressief racistisch klimaat in Griekenland. is duidelijk.
Dat ze met alle ten dienste staande vreedzame middelen [en ook niet vreedzame
als het gaat om directe zelfverdediging] bestreden moeten worden, is ook duidelijk
voor iedereen, die zich kant tegen fascisme en racisme.
Maar ik ben het eens met de twee voorafgaande nn’ers, dat dat niet betekent, dat het
doodschieten van Gouden Dageraders, die je niet bedreigen, gerechtvaardigd zou zijn
laat staan verheerlijkt moet worden, ALS deze moorden tenminste [en dat is nog lang
niet zeker] uit anti racistische hoek komen.
Hoezeer ik ook de misdadigheid van de ideologie en de wandaden van Gouden
Dageraad veracht en veroordeel, ook de leden [leiders] van deze club hebben recht
op leven en kunnen niet zomaar geexecuteerd worden.
Want wat hier [door wie ook verricht] is gebeurd, is een executie
zonder vorm van proces en dat kan gewoon niet, noch moreel, noch
volgens de rechtsnormen.
Het is verkeerd, want zelfverdediging was het duidelijk niet.
Hoezeer ook een weerinzwekkende club, ook hun recht op leven
telt.
Echte/vermeende misdrijven van Gouden Dageraad moeten vervolgd worden
in de rechtszaal, niet beslecht worden op straat
Vriendelijke groeten
Astrid Essed

 

Reacties uitgeschakeld voor Twee leden Gouden Dageraad doodgeschoten/Harde actie in Griekenland tegen extreem-rechts/Ook Gouden Dageraders hebben recht op leven

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.