Tel Aviv: De stad omarmt verandering/Slegs vir blankes/Volkskrant idylle zwijgt bezetting en racisme dood

IDYLLISCH TEL AVIV BY NIGHT AND DAY
IDYLLISCH TEL AVIV JA, SLEGS VIR BLANKES

TEL AVIV IS GEEN PARADIJSELIJK EILAND, MAAR ONDERDEEL VAN DE
ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT, DIE OOK EEN INHUMAANE EN RACISTISCH
BELEID VOERT TEGEN AFRIKAANSE ASIELZOEKERS
DEZE BEHANDELING KRIJGEN AFRIKAANSE ASIELZOEKERS
IN ISRAEL EN TEL AVIV
TEL AVIV, DE STAD VAN DE RACISTISCHE AANSLAGEN TEGEN
AFRIKAANSE ASIELZOEKERS

VERWOESTING GAZA
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED/
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
BEZETTING, LAND EN WATERROOF

ETNISCH GEZUIVERDE PALESTIJNEN IN 1948
 DE BEZETTING EN DE ETNISCHE ZUIVERINGEN IN 1948
[RESULTAAT VAN DE LANDROOF EN DE SCHENDING VAN HET
PALESTIJNSE ZELFBESCHIKKINGSRECHT, DIE
”VERDELING VAN PALESTINA” GENOEMD WORDT] ZIJN
DE OORZAAK VAN HET CONFLICT
TEL AVIV, ONDERDEEL VAN DE ISRAELISCHE BEZETTINGSPOLITIEK,
DIE DE PALESTIJNEN SYSTEMATISCH ONDERDRUKT, VERNEDERT
EN TEGEN HEN OORLOGSMISDADEN EN MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID PLEEGT
GEEN ZEE GAAT DE ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT TE HOOG
HUMMUS
SHOARMA [SHAWARMA]
NIET ALLEEN DIEFSTAL VAN LAND PLEEGDEN DE ZIONISTEN,
OOK CULTURELE EN CULINAIRE DIEFSTAL
HUMMUS, SHOARMA [SHAWARMA] EN ANDERE GERECHTEN WORDEN ALS
”ISRAELISCH” GEPRESENTEERD, TERWIJL ZE VAN OORSPRONG
ARABISCH ZIJN!
BRIEF AAN DE VOLKSKRANT
AAN
DE REDACTIE VAN DE VOLKSKRANT
Onderwerp”Uw reisreclame voor de Israelische stad Tel Aviv”
Geachte Redactie,
Verbazing en verontwaardiging streden bij mij om de voorrang,
toen ik uw ”reispropaganda” voor de Israelische stad Tel Aviv
las, getiteld ”Tel Aviv: De stad omarmt verandering” [1] waarin u een idyllisch beeld schetste, waarvoor u zich moet schamen.
Want het doet denken aan de reispropaganda voor ”idyllisch” Zuid Afrika,
ten tijde van de apartheid.
Ja, redactie, zo hard is het.
Want het idyllische beeld, wat u over Tel Aviv schetst, of liever gezegd,
dat architectenduo dat u aan het woord laat [2], werkt alleen voor een kleine,
bevoorrechte toplaag van yuppies en aanverwanten, sterker nog:
”Slegs vir blankes”, want de onderlaag, vooral niet Israeliers als Palestijnen
en Afrikaanse asielzoekers, zijn niet alleen uitgesloten van al dat moois,
maar Kop van Jut, als het om racisme, discriminatie en uitsluiting aankomt.
IN TEL AVIV, JA!
Daarbij:
Tel Aviv vormt onderdeel van de Israelische bezettingsstaat, die zich jaren
en jaren al schuldig maakt aan bezetting, onderdrukking en terreur jegens
de bezette Palestijnse bevolking.

 

GEEN ”TOLERANT”, MAAR RACISTISCH TEL AVIV
Tel Aviv wordt vaak ”tolerant” genoemd. [3]
Niets van waar.
In Tel Aviv is een virulent racisme tegen zowel Ethopische
Joden als Afrikaanse vluchtelingen.
Ethiopische Joden zijn veelvuldig slachtoffer van racistisch
politiegeweld, zoals trouwens ook in andere Israelische steden. [4]
Afrikaanse vluchtelingen zijn slachtoffer van aanslagen op
hun woningen, auto’s en zelfs kinderopvangverblijven.
Ja, in Tel Aviv! [5]
Demonstraties vinden in Tel Aviv plaats tegen Afrikaanse vluchtelingen
plaats met leuzen als ”Death to the Sudanese” [6]
Systematisch worden bovendien de rechten van Afrikaanse vluchtelingen
geschonden, die aanvankelijk [zonder de kans, asiel aan te vragen]
voor onbepaalde tijd in een vluchtelingenkamp [gevangenis dus] werden
opgesloten en nu dat voor onbepaalde tijd vasthouden is verboden
door het Hooggerechtshof, te maken krijgen met stadsverboden voor
Tel Aviv en Eilat, de steden waar ze wonen en werken. [7]
In het Tel Aviv, dat u schetst als de stad waar ”alles kan” [8]
Klopt als een bus!
Ook racisme, discriminatie en uitsluiting dus.
Niet door u genoemd.
Natuurlijk niet.
Want volgens u is het allemaal een idylle.
Ja, slegs vir blankes.
ISRAELISCHE CULINAIRE DIEFSTAL
VAN ARABISCHE GERECHTEN
Wat u ook niet noemt, is de Israeliche culinaire diefstal van
Arabische gerechten!
U noemt in uw artikel hummus en musabaha, suggerend, dat het
gerechten van Tel Aviv/Israel zijn.
Niets is minder waar!
Het zijn Arabische gerechten [9], die door de zionistische immigranten, zijn
aangetroffen, toen ze zich vestigden in de toenmalige kolonie
van het Ottomaanse Rijk, later Brits Mandaatgebied Palestina.
Zionisten, die zich Palestina in 1947 hebben toegeeigend.
Zie daarover noot 10, voor zover u daarvan zelf niet op de hoogte
bent.
Maar ook hier vermeldt u niet het simpele feit, dat de lekkere
gerechten, die u in uw reisgids schetst, van Arabische oorsprong zijn.
U maakt zich dus medeplichtig aan deze Israelische culinaire misleiding.
TEL AVIV GEEN EILAND/ONDERDEEL ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT
Tel Aviv is geen ”idyllisch eiland”, maar een onderdeel van de Israelische
bezettingsstaat, die
zoals u weet, de Palestijnse gebieden vanaf 1967 bezet, wat
inhoudt[zoals iedere bezetting ter wereld] onderdrukking,
vernedering, mensenrechtenschendingen en [oorlogs] misdaden,
zoals de Gaza militaire operatie ”Protective Edge” in 2014,
waarbij in drie weken tijd meer dan 2100 Palestijnen omkwamen,
scholen en ziekenhuizen werden gebombardeerd en duizenden
dakloos werden. [11]
De VN heeft zelfs de noodklok geluid, dat Gaza
door de opeenvolgende Israelische militaire aanvallen
onbewoonbaar dreigt te worden. [12]
Daarnaast wijs ik op een rapport van Amnesty International
”Trigger happy, Israel’s use of excessive force in the Westbank”,
[13], waarin de misdaden van het Israelische leger aan de kaak wordt
gesteld.
Ook heeft Amnesty International er  het Israelische leger ervan beschuldigd, in de Westbank
ongerechtvaardigd dodelijk geweld tegen Palestijnen te gebruiken. [14]
De lijst van Israelische [oorlogs] misdaden is ellenlang en ga ik hier niet
alles opnoemen.
Dat zou ook ondoenlijk zijn, alleen al over 2015.
Maar een greep eruit heb ik al gedaan en ik voeg nog toe:
De wurgende Gaza blokkade, waardoor patienten
in Gaza geen behoorlijke medische hulp kunnen krijgen. [15]
De systematische land waterroof van de Palestijnen door de
aanwezigheid van de illegale nederzettingen en de
”hulp” van het Israelische leger bij aanvallen
van kolonisten op Palestijnen. [16]
De illegale Israelische Muurbouw, waardoor Palestijnen ernstig
worden beperkt in hun bewegingsvrijheid en geen of moeilijk
toegang krijgen tot scholen en ziekenhuizen. [17]
Van een dergelijke Staat is het door u zo geprezen Tel Aviv
onderdeel.
En blaast zijn partijtje mee door de discriminatie van Afrikaanse
asielzoekers. [18]
TENSLOTTE
Ik heb voldoende duidelijk gemaakt, dat uw dwaze [en dan ben ik
nog mild] afschildering van ”idyllisch Tel Aviv” totaal misplaatst
en misleidend is.
U hoorde te weten, dat in Tel Aviv Afrikaanse asielzoekers worden
gediscrimineerd en er zelfs aanslagen zijn gepleegd. [19]
Dat u daar zo aan voorbijgaat neem ik zeer hoog op.
En wat u in ieder geval weet is, dat Tel Aviv onderdeel is van een
misdadige bezettingsstaat en dat er onlangs om die reden nog
uitgebreid actie gevoerd is om Amsterdam te doen afzien
van een steden of samenwerkingsverband. [20]
Het Kwaad is al geschied.
U hebt dit artikel, dat impliciet propaganda maakt voor
een misdadige bezettingsstaat, al geplaatst.
Dus hierbij een dringende eis van mijn kant om in het
vervolg af te zien van reispropaganda, waarbij alleen de
voordelen voor een gepriviligeerde bovenlaag worden
geroemd en de ogen gesloten wordt voor bezetting, racisme,
onderdrukking en terreur.
Dit is geen verzoek, maar een eis van mijn kant.
Zo niet, dan kan uw krant worden toegevoegd aan de
HALL OF SHAME!
Vriendelijke groeten en beterschap in de rest van 2016 toegewenst.
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
[1]
VOLKSKRANT
TEL AVIV: DE STAD OMARMT VERANDERING
16 JANUARI 2016
[2]
”Irene Kronenberg en Alon Baranowitz vormen samen architectenduo Baranowitz en Kronenberg. Ze werken én leven samen in Tel Aviv, maar ze zijn ook vaak in Amsterdam, waar ze het interieur van meerdere restaurants en een hotel ontwierpen: Momo, the Duchess, Mr Porter, het W-hotel. Ook in Tel Aviv hebben ze het design van veel horecagelegenheden op hun naam staan: Topolopompo, Tapas Ahad Ha’am, Pastel. ‘Tel Aviv lijkt wel op Amsterdam’, zegt Kronenberg. ‘Net zo intiem, je komt altijd wel een bekende tegen.’
VOLKSKRANT
TEL AVIV: DE STAD OMARMT VERANDERING
16 JANUARI 2016
[3]
VOLSTREKT ONEENS MET DE STREKKING VAN DIT ARTIKEL,
MAAR VERMELD HET OM HET BEELD VAN HET ”TOLERANTE”
TEL AVIV TE LATEN ZIEN
”Deze stad is toch een boegbeeld van moderniteit en tolerantie in Israël, en net als Amsterdam zeer homovriendelijk. ”
TROUW
AMSTERDAM, EEN ONDERWORPEN STAD, DIE HAAR IDENTITEIT
VERLOOCHENT
SYLVAIN EPHIMENCO
23 JUNI 2015
 
 
”Voorstanders van de stedenband wijzen juist op de humanitaire inzet van Tel Aviv.”
NRC
TEL AVIV VERBAASD OVER DREIGENDE ANNULERING
STEDENBAND AMSTERDAM
22 JUNI 2015
[4]
DO BLACK LIVES MATTER IN ISRAEL?/ETHOPIAN JEWS
PROTEST RACISM AND POLICE BRUTALITY
21 MAY 2015
ALJAZEERA
ETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH
4 MAY 2015
BALTIMORE IS CONFRONTING POLICE BRUTALITY, BUT
THE SYSTEMIC RACISM OF ITS ISRAELI SISTER CITY
REMAINS UNCHALLENGED’
DAVID SHEEN
6 MAY 2015
[5]
´´Those tensions erupted Wednesday in Tel Aviv in a violent protest that saw a mob vandalize African stores and smash the windows of a car with African passengers. One woman posed for a newspaper photographer wearing a white tank-top on which she had written the words, “Death to the Sudanese.”
That followed a firebomb attack targeting a Tel Aviv apartment housing migrants in early May, which followed a similar attack against a kindergarten for migrant children in late April. No one was hurt in those incidents.´´
THE ISRAEL TIMES
IN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICAN
MIGRANTS AND LOCALS WHO WANT THEM GONE
[6]
´´Those tensions erupted Wednesday in Tel Aviv in a violent protest that saw a mob vandalize African stores and smash the windows of a car with African passengers. One woman posed for a newspaper photographer wearing a white tank-top on which she had written the words, “Death to the Sudanese.”
THE ISRAEL TIMES
IN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICAN
MIGRANTS AND LOCALS WHO WANT THEM GONE
[7]
HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL: DROP CITY BAN ON RELEASED ERITREANS, SUDANESE
31 AUGUST 2015
HUMAN RIGHTS WATCH
DISPATCHES: ISRAEL FAILS AFRICAN ASYLUMSEEKERS
25 FEBRUARY 2015
”Previously, detainees could be held indefinitely, but a Supreme Court ruling last November restricted the holding period to 20 months.”
MIDDLE EAST EYE
FROM HELL TO HOLOT: AFRICANS TRAPPED IN ISRAEL’S
DETENTION CENTRE
NRC
ISRAEL STUURT AFRIKANEN DE WOESTIJN IN
18 FEBRUARI 2014
[8]
”’Tel Aviv is jong’, zegt Baranowitz. ‘De stad omarmt verandering. Er zijn veel jonge mensen met nieuwe bedrijfjes. Iets opent, iets sluit, Tel Aviv is één constante transformatie. Alles kan.’
VOLKSKRANT
TEL AVIV: DE STAD OMARMT VERANDERING
16 JANUARI 2016
[9]
WIKIPEDIA
HUMMUS
[10]
”VOORGESCHIEDENIS
De Palestijnse tragedie/Achtergronden
Hoewel de Israelische bezetting de oorzaak is van het hedendaagse Midden Oostenconflict, gaat de Palestijnse tragedie veel verder  terug, namelijk tot aan het eind van de 19 de eeuw, toen, onder invloed van de hevige Jodenvervolgingen, met name in Oost-Europa, maar ook de kwestie Dreyfuss [8], door de Oostenrijkse journalist T Herzl de zionistische beweging werd gesticht, met als doel het stichten van een Joodse Staat in Palestina, toenmalige kolonie van het Ottomaanse Rijk. Dit streven kreeg de eerste voet aan de grond door middel van de Balfour Declaratie in 1917, waarbij de toenmalige Britse minister van Buitenlandse Zaken in een brief aan Lord Rotschild, voorzitter van de Britse Zionistische Federatie toezegde zich in  te zetten voor de stichting van een ’’Joods Nationaal Tehuis’’ in Palestina [9]. Toen na de Eerste Wereldoorlog de vroegere kolonieen van verliezer het Turkse Rijk [10] werden opgedeeld tussen de koloniale machten Groot-Brittannie en Frankrijk, werd Palestina Brits mandaatgebied in 1922. Dit was de tijd, waarin zich in de kolonieen steeds actiever nationalistische onafhankelijkheidsbewegingen gingen ontwikkelen, zo ook in Palestina, waar men door te ijveren voor onafhankelijkheid uiteraard haaks kwam te staan, niet alleen tegenover het Britse kolonialisme, maar ook met tegenover het zionistische streven, een ’’Staat’’ te stichten in Palestina, wat immers een flagrante schending was van het zelfbeschikkingsrecht van het Palestijnse volk.”
…..
……
”Na de Tweede Wereldoorlog
Maar de zaak escaleerde pas echt na de Tweede Wereldoorlog, toen middels VN Resolutie 181 [1947] over de ruggen van  het Palestijnse volk, Palestina werd verdeeld in een Joods en Arabisch deel Jeruzalem zou een internationale status krijgen. Een puur neo kolonialistische beslissing, die ook grotendeels werd genomen door de toenmalige koloniale mogendheden [de kolonieen waren nog niet onafhankelijk en dus geen lid van de VN] en van hen afhankelijke landen. Het was dan ook geen wonder, dat de Palestijnen daarmee niet akkoord gingen.”
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
 
IF AMERICANS KNEW
A SYNOPSIS OF THE ISRAEL/PALESTINE CONFLICT
 
 
 
 
[11]
THE RIGHTS FORUM
GAZA- EEN JAAR NA ISRAEL’S VERWOESTENDE AANVAL
THE RIGHTS FORUM
50 DAGEN GAZA-CONFLICT-FEITEN EN CIJFERS
BLACK FLAG: THE LEGAL AND MORAL IMPLICATIONS
OF THE POLICY OF ATTACKING RESIDENTIAL BUILDINGS
IN THE GAZA STRIP, SUMMER 2014
JANUARY 2015
THE GUARDIAN
GAZA SCHOOL ATTACK DENOUNCED AS
´´CRIMINAL ACT´´ BY UN CHIEF
INTERNATIONAL RED CROSS
NO WONDER GAZANS ARE ANGRY.
THE RED CROSS CAN’T PROTECT THEM
25 JULI 2014
HUMAN RIGHTS WATCH
GAZA: AIRSTRIKE DEATHS RAISE CONCERNS ON
GROUND OFFENSIVE
22 JULI 2014
AMNESTY INTERNATIONAL
MOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKS
ON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY
7 AUGUST 2014
[12]
THE RIGHTS FORUM
VN LUIDT DE NOODKLOK: GAZA DREIGT ONBEWOONBAAR
TE WORDEN
17 SEPTEMBER 2015
VN RAPPORT:
REPORT ON UNCTAD ASSISTANCE TO PALESTINIAN PEOPLE:
DEVELOPMENTS OF THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
6 JULY 2015
[13]
AMNESTY INTERNATIONAL
TRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OF
EXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANK
FEBRUARY 2014
[14]
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAELI FORCES IN OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
MUST END PATTERN OF UNLAWFUL KILLINGS
27 OCTOBER 2015
[15]
GAZA STRIP
NO RECOURSE: PATIENTS CAN NOT GET PROPER
TREATMENT IN GAZA OR ELSEWHERE
12 JANUARY 2016
 
 
BBC
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”
10 DECEMBER 2008
BLOCKADE ON GAZA/CRIME AGAINST HUMANITY
ASTRID ESSED
14 FEBRUARY 2008
[16]
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE
INTERNATIONAL LAW
THE RIGHTS FORUM
NEDERZETTINGENMONITOR
THE RIGHTS FORUM
WATERPROBLEMATIEK PALESTIJNEN
PRESS RELEASE
VIDEO DOCUMENTATION:
SOLDIERS ESCORTING YITZHAR SETTLERS ON
VIOLENT RAMPAGE
8 OCTOBER 2015
[17]
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
´´Construction of the Barrier has imposed new restrictions on movement for Palestinians living near its route, in addition to the sweeping restrictions in force since the outbreak of the second intifada. Thousands of Palestinians have difficulty reaching their fields and marketing their produce to other areas of the West Bank. The areas west of the Separation Barrier are among the most fertile in the West Bank. According to the World Bank, the agriculture there generates 8 percent of overall Palestinian agricultural production. The damage to the agricultural sector means that Palestinian farmers cannot get supplementary income and makes it impossible to increase the number of workers in what is the primary sector of Palestinian economy.
The restrictions on freedom of movement also limit the access of Palestinian villagers to hospitals in nearby towns; the educational system suffers because many schools, primarily village schools, depend on teachers who live outside the community and must commute to the school; also family ties and social connections are adversely affected.
THE SEPARATION BARRIER
[18]
´´Those tensions erupted Wednesday in Tel Aviv in a violent protest that saw a mob vandalize African stores and smash the windows of a car with African passengers. One woman posed for a newspaper photographer wearing a white tank-top on which she had written the words, “Death to the Sudanese.”
That followed a firebomb attack targeting a Tel Aviv apartment housing migrants in early May, which followed a similar attack against a kindergarten for migrant children in late April. No one was hurt in those incidents.´´
THE ISRAEL TIMES
IN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICAN
MIGRANTS AND LOCALS WHO WANT THEM GONE
[19]
´´Those tensions erupted Wednesday in Tel Aviv in a violent protest that saw a mob vandalize African stores and smash the windows of a car with African passengers. One woman posed for a newspaper photographer wearing a white tank-top on which she had written the words, “Death to the Sudanese.”
That followed a firebomb attack targeting a Tel Aviv apartment housing migrants in early May, which followed a similar attack against a kindergarten for migrant children in late April. No one was hurt in those incidents.´´
THE ISRAEL TIMES
IN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICAN
MIGRANTS AND LOCALS WHO WANT THEM GONE
[20]
VAN STEDENBAND NAAR SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM
TEL AVIV/NEE TEGEN BEZETTING EN ONDERDRUKKING
ASTRID ESSED
6 NOVEMBER 2015

TEKST VOLKSKRANT ARTIKEL

TEL AVIV: DE STAD OMARMT VERANDERING
ZIE LINK

De correspondent

ARTIKELWaar moet je wezen, wat moet je zien? Hier de beste plekken in Tel Aviv volgens Nederlanders die er wonen en werken.

Door: Mirjam Bosgraaf 16 januari 2016, 02:00

Irene Kronenberg en Alon Baranowitz vormen samen architectenduo Baranowitz en Kronenberg. Ze werken én leven samen in Tel Aviv, maar ze zijn ook vaak in Amsterdam, waar ze het interieur van meerdere restaurants en een hotel ontwierpen: Momo, the Duchess, Mr Porter, het W-hotel. Ook in Tel Aviv hebben ze het design van veel horecagelegenheden op hun naam staan: Topolopompo, Tapas Ahad Ha’am, Pastel. ‘Tel Aviv lijkt wel op Amsterdam’, zegt Kronenberg. ‘Net zo intiem, je komt altijd wel een bekende tegen.’

‘Tel Aviv is jong’, zegt Baranowitz. ‘De stad omarmt verandering. Er zijn veel jonge mensen met nieuwe bedrijfjes. Iets opent, iets sluit, Tel Aviv is één constante transformatie. Alles kan.’ Irene: ‘Daarom wonen we er zo graag. De actie, de energie. O ja, en had ik al gezegd dat er een strand is waar je het hele jaar door naartoe kunt?’

AMERICAN COLONY

‘Een wijkje dat er volstrekt anders uitziet dan alle andere wijken in Tel Aviv, gesticht door zionistische christenen uit Maine in 1886. Heel Amerikaans: houten huizen met veranda’s en een kerk met glas- in-loodramen. Niet zo bekend, beetje vreemd. Moet je zien.’

Bij Eilatstreet en HaRabi MiBachrachstreet

CARMELMARKT

‘De kleurigste markt ter wereld. Ook de geuren zijn bedwelmend. Exotisch fruit, tomaten, olijven, aardbeien, felle stoffen, bakken met snoep, rode, gele en oranje kruiden, reusachtige radijzen. We komen hier graag ruiken en kijken.’

Carmelstreet

PASTEL

‘Brasserie in de nieuwe vleugel van het Tel Aviv Museum of Art. Vanuit Pastel kijk je naar de eucalyptusbomen en de beeldentuin van het museum. Een van de meest serene plekken voor lunch en diner in de stad. Het – prijswinnende! – design voor Pastel is van ons kantoor. Het zit tussen een licht museumrestaurant en een Europese brasserie in. Maar het is ook een bar voor nachtmensen.’

27 Sha’ul HaMelekh street

ABBU HASSAN

‘Een instituut, sinds 1966. Vlakbij de oude haven. Staat bekend bij de inwoners als beste hummustent van de stad. Het is er altijd razend druk. Mis de warme versie van hummus, musabaha, niet en deel een tafel met een plaatselijke hummus-fanaticus. De meesten zitten hier al jaren elke dag.’

1 Ha-Dolphin street

PORT SAID

‘Casual en hip. Dit is de beste plek om de Midden-Oostenvibe van deze stad te voelen. Heerlijk deel-eten (broodsalade met tomaat, komkommer, ui, peterselie en geroosterd brood), mooie mensen en fijne muziek (kasten vol vinyl!). Druk, maar wachten met een biertje op straat is ook niet erg.’

5 Har Sinai street

ZVULUN 10

‘Huiskamerachtige speakeasybar om de hoek bij de Levinskymarkt, waar je een beetje naar moet zoeken. Zvulun 10 wordt gerund door twee gay vrienden, die ook lekker kunnen koken, iets tussen Balkan en mediterraan in. Er is vaak livemuziek of een poetryslam en alles gaat door tot diep in de nacht.’

10 Zvulun street

CASSIS

‘Wit, licht restaurant op een van de mooiste stranden van Jaffa. Wij drinken hier graag bij zonsondergang een Arak; anijslikeur, met citroen. Ze serveren ook fantastische mezze: calamares met aioli-harissasaus, vis-carpaccio met cherrytomaten en courgettes uit het zuur.’

Givat Aliya Beach

Reacties uitgeschakeld voor Tel Aviv: De stad omarmt verandering/Slegs vir blankes/Volkskrant idylle zwijgt bezetting en racisme dood

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.