Tag archieven: Spiritueel

Old Irish Prayer

Image result for Lucht

Take time to work, it is the price of success.

Take time to think, it is the source of power.

Take time to play, it is the secret of perpetual youth.

Take time to read, it is the foundation of wisdom.

Take time to be friendly, it is the road to happiness.

Take time to dream, it is hitching your wagon to a star.

Take time to love and be loved, it is the privilege of the gods.

Take time to look around, it is too short a day to be selfish.

Take time to laugh, it is the music of the soul.

Reacties uitgeschakeld voor Old Irish Prayer

Opgeslagen onder Divers

Oud Iers Gebed

Image result for Lucht

OUD IERS GEBED

Neem de tijd om te werken: dat is de prijs voor succes.
Neem de tijd om te denken: dat is de bron van macht.
Neem de tijd om te spelen: dat is het geheim van eeuwige jeugd.
Neem de tijd om te lezen: dat is de grondslag van wijsheid.
Neem de tijd om aardig te zijn: dat is de weg naar geluk.
Neem de tijd om te dromen: dat is de manier om hoog te mikken.
Neem de tijd om te beminnen en bemind te worden: dat is het voorrecht van de goden.
Neem de tijd om eens om u heen te kijken: de dag is te kort om zelfzuchtig te zijn
Neem de tijd om te lachen: dat is de muziek van de ziel.

Reacties uitgeschakeld voor Oud Iers Gebed

Opgeslagen onder Divers

Gebed

Image result for Lucht

GEBED

In die angst en totale verlatenheid waarin ik zweefde als een astronautdoor zijn dolgeworden ruimteschip, leerde ik proeven wat leegte was.Het was niet waar wat werd gezegd, dat leegte het Totale Niets was, leegte waseen Iets, een Substantiele Kracht, door alles heen aanwezig.Het was tastbaar, het omringde ons zoals een schild een schildwacht, hetkalmeerde de chaos en schiep de eerste mensen en zou er zijn als delaatste levensmanifestaties zouden verdwijnen in dat Grote Raadsel,dat niemand ooit gezien had.
Ik was niets, totaal niets, de mensen om me heen bestonden niet, ze warenlucht en de troostvolle leegte loste alle verdriet, angst en spanning optot vriendelijke lichtjes, die ’s nachts veranderden in de mooist schijnendesterren, ooit door het Raadsel geschapen.
Soms bekroop mij de angst, dat het Raadsel helemaal niet bestond,een verzinsel was van mijn jeugd, teruggebracht tot angstige toverspreukenvan mensen, die vergeefs probeerden de Krachten van het Heelal te bezweren.

Maar als ik ’s avonds door de straten liep, de weg naar huis alleen afleggend,voelde ik de Substantie, die men leegte of ruimte noemt, ik voelde, datHet tot mij sprak in een taal, die ik niet kon verstaan en mij een rust gaf, dieik alleen dan kon vinden.Op dat moment zag ik mijzelf echt.
Het was het enige Moment waarop ik thuiskwam.


Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Gebed

Opgeslagen onder Divers