Tag archieven: Brussels Airlines

Medeplichtigheid Brussels Airlines aan uitzetting mevrouw L. naar onveilig Congo/Brief aan Brussels Airlines

AAN BRUSSELS AIRLINES
DIRECTIE EN MANAGEMENT
DRINGEND VERZOEK TOT AFZIEN VAN
UW MEDEWERKING AAN DE UITZETTING
VAN MEVROUW L. NAAR ONVEILIG CONGO
DD WOENSDAG  3 DECEMBER   2014
Geachte Directie
Geacht Management
Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat u voornemens bent, uw medewerking te verlenen aan de uitzetting van mevrouw L.
dd woensdag 3 december  naar Congo. [1]
Gegevens:
Vertrekdatum: 3 december 2014
Tijd: 10.25
Vluchtnummer SN 357
De tweede uitzettingspoging [2]
Dit ondanks de slechte mensenrechtensituatie in Congo, waarvan
wordt gesproken in het Algemeen Ambtsbericht van de Nederlandse Overheid,
door Amnesty International, Human Rights Watch, Unicef, Justitia et Pax,
negatieve reisadviezen, uw eigen politici en andere bronnen. [3]

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Medeplichtigheid Brussels Airlines aan uitzetting mevrouw L. naar onveilig Congo/Brief aan Brussels Airlines

Opgeslagen onder Divers

Medeplichtigheid Brussels Airlines aan uitzetting M. A. Diallo naar onveilig Guinee dd 6 maart/Brief aan Brussels Airlines

 

 

MEDEPLICHTIGHEID BRUSSELS AIRLINES AAN UITZETTING M.A. DIALLO NAAR ONVEILIG GUINEE DD 6 MAART/

BRIEF AAN BRUSSELS AIRLINES

 

 

AAN BRUSSELS AIRLINES
DIRECTIE EN MANAGEMENT
UW MEDEPLICHTIGHEID AAN DE UITZETTING
VAN DE HEER M. DIALLO NAAR ONVEILIG GUINEE
IN SAMENWERKING MET DE NEDERLANDSE AUTORITEITEN
OP DONDERDAG 6 MAART 2014
Geachte Directie
Geacht Management
Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat u op donderdag 6 maart jongstleden uw medewerking
hebt verleend aan de uitzetting van de heer M Diallo naar Guinee.
Dit in samenwerking met de Nederlandse autoriteiten, concreter, de Dienst Terugkeer en Vertrek [1]
Gegevens:
Vertrekdatum: 6 maart 2014
Tijd: 10.30 uur
Vluchtnummer SN205
Dit ondanks de slechte veiligheids en mensenrechtensituatie in Guinee [2]
die voor u een reden zou moeten zijn, niet mee te werken aan de uitzetting.

Reacties uitgeschakeld voor Medeplichtigheid Brussels Airlines aan uitzetting M. A. Diallo naar onveilig Guinee dd 6 maart/Brief aan Brussels Airlines

Opgeslagen onder Divers